logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: WOWERKA ARKADIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 88Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2007 r., III CZP 143/2006
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2008, nr 3, s. 57-65
p-ISSN: 1734-5677

UWAGI: Dot. dopuszczalności ustanowienia likwidatora spółki z o.o. po jej prawomocnym wykreśleniu z rejestru
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Emigracyjna swoboda przedsiębiorczości spółek. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 16 grudnia 2006 r. w sprawie C-210/06
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2009, nr 3, s. 169-182
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ponadnarodowe struktury organizacyjne
ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009
SERIA: Podręczniki LexisNexis
OPIS FIZYCZNY: S. [247]-284
ISBN: 978-83-7620-220-4
UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
Typ publikacji: POE
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Prawo właściwe dla transakcji faktoringowych
ŹRÓDŁO: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) ; nr 2710. - 2009, T. 4, s. 135-158
p-ISSN: 1896-7604

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spółdzielnie
ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009
SERIA: Podręczniki LexisNexis
OPIS FIZYCZNY: S. [226]-246
ISBN: 978-83-7620-220-4
UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: POE
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
6/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009
SERIA: Podręczniki LexisNexis
OPIS FIZYCZNY: S. [136]-172
ISBN: 978-83-7620-220-4
UWAGI: Bibliogr. 91 poz.
Typ publikacji: POE
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
7/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Swoboda przedsiebiorczości spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2009, T. 21, s. [455]-481
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Studia z prawa prywatnego
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
8/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Umowa faktoringu w świetle konwencji ottawskiej o faktoringu międzynarodowym
ŹRÓDŁO: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) ; nr 2784. - 2009, T. 5, s. 57-85
p-ISSN: 1896-7604

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
9/88
AUTORZY: Emilia Wieczorek, Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Wpływ doktryny Savigny'ego na współczesne regulacje kolonizacyjnoprawne w sferze międzynarodowego obrotu handlowego
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2009, T. 20, s. [371]-385
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
10/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Faktoring w prawie francuskim - analiza unormowań z zakresu prawa prywatnego materialnego
ŹRÓDŁO: Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego. - 2010, R. 8, s. 139-168
p-ISSN: 1730-4504

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
11/88
AUTORZY: Emilia Wieczorek, Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kodeksowe unormowanie umowy o roboty budowlane a międzynarodowe i europejskie ogólne warunki zawierania tej umowy
ŹRÓDŁO: W: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. [533]-539
ISBN: 978-83-264-0687-4
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
12/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka, Emilia Wieczorek.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Łączenie się zakładów ubezpieczeń, przeniesienie umów ubezpieczenia, przeniesienie umów reasekuracji
ŹRÓDŁO: W: Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz, t. 1, Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń / Zdzisław Brodecki, Małgorzata Serwach, Marcin Glicz red
OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2, stan prawny na 1 października 2009 r.
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. 500-525
ISBN: 978-83-7601-916-1
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
13/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pactum de non cedendo w krajowym i międzynarodowym obrocie handlowym
ŹRÓDŁO: W: Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego / pod red. Małgorzaty Modrzejewskiej
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. 1326-1338
ISBN: 978-83-264-0652-2
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
14/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Prawo właściwe dla umów w razie braku wyboru prawa w świetle art. 4 konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych. Glosa do wyroku ETS z dnia 6 października 2009 r., w sprawie C-133/08
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2010, nr 1, s. 201-220
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
15/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Właściwość sądu po przeniesieniu głównego ośrodka podstawowej działalności do innego państwa po zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, ale przed ogłoszeniem upadłości - zasada perpetuatio fori w transgranicznym postępowaniu upadłościowym. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie C-1/04
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2010, nr 3/4, s. 211-221
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
16/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka, Emilia Wieczorek.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w formie spółki akcyjnej
ŹRÓDŁO: W: Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz, T. 1, komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń / Zdzisław Brodecki, Małgorzata Serwach, Marcin Glicz red.
OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2, stan prawny na 1 października 2009 r.
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
OPIS FIZYCZNY: S. 174-205
ISBN: 978-83-7601-916-1
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
17/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Faktoring w prawie niemieckim
ŹRÓDŁO: Kwartalnik Prawa Prywatnego. - 2011, R. 20, z. 1, s. [209]-231
p-ISSN: 1230-7173

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
18/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Łącznik państwa, w którym pracownik zazwyczaj świadczył pracę, w przypadku prowadzenia przez niego działalności w wykonaniu umowy o pracę w kilku państwach. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie C-29/10
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2011, nr 3, s. 189-201
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
19/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ponadnarodowe struktury organizacyjne
ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2, stan prawny na 1 lipca 2011 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2012 r.
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011
SERIA: Podręczniki LexisNexis
OPIS FIZYCZNY: S. [261]-298
ISBN: 978-83-7620-695-0
UWAGI: Bibliogr. s. 261-262
Typ publikacji: POE
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
20/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spółdzielnie
ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2, stan prawny na 1 lipca 2011 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2012 r.
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011
SERIA: Podręczniki LexisNexis
OPIS FIZYCZNY: S. [239]-260
ISBN: 978-83-7620-695-0
UWAGI: Bibliogr. s. 239
Typ publikacji: POE
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
21/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ŹRÓDŁO: W: Prawo handlowe : kazusy / pod red. Jerzego Ciszewskiego i Joanny Kruczalak-Jankowskiej
OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. [65]-112
ISBN: 978-83-7620-674-5
UWAGI: Bibliogr. 64 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
22/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2, stan prawny na 1 lipca 2011 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2012 r.
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011
SERIA: Podręczniki LexisNexis
OPIS FIZYCZNY: S. [142]-181
ISBN: 978-83-7620-695-0
UWAGI: Bibliogr. s. 142-144
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
23/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Swoboda przedsiębiorczości spółek
ŹRÓDŁO: W: Europa przedsiębiorców / pod red. Zdzisława Brodeckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. 135-150
ISBN: 978-83-7620-535-9
UWAGI: Bibliogr. 63 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
24/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Traktatowa swoboda przedsiębiorczości a autonomiczne międzynarodowe prawo spółek
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The UE treaty on freedom of establishment and autonomous international private law of companies
ŹRÓDŁO: Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego. - 2011, Vol. 9, s. 7-34
p-ISSN: 1730-4504

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
25/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Umowa faktoringu
ŹRÓDŁO: W: Prawo handlowe : kazusy / pod red. Jerzego Ciszewskiego i Joanny Kruczalak-Jankowskiej
OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. [224]-231
ISBN: 978-83-7620-674-5
UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
26/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Umowa sprzedaży międzynarodowej
ŹRÓDŁO: W: Prawo handlowe : kazusy / pod red. Jerzego Ciszewskiego i Joanny Kruczalak-Jankowskiej
OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. [188]-194
ISBN: 978-83-7620-674-5
UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
27/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Umowy i inne czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym
ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2, stan prawny na 1 lipca 2011 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2012 r.
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011
SERIA: Podręczniki LexisNexis
OPIS FIZYCZNY: S. [376]-421
ISBN: 978-83-7620-695-0
UWAGI: Bibliogr. s. 376-377
Typ publikacji: POE
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
28/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Zakres zastosowania konwencji nowojorskiej o przelewie wierzytelności w handlu międzynarodowym
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The scope of the New York Convention on the Assignment of Receivables in International Trade
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2011, T. 25, s. [659]-678
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Księga jubileuszowa profesora Zdzisława Brodeckiego
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
29/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Zastosowanie konwencji ottawskiej o faktoringu międzynarodowym
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Application of Ottawa Convention on International Factoring
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2011, T. 26, s. [471]-490
p-ISSN: 1734-5669

UWAGI: Tyt. tomu: Księga pamiątkowa profesora Sławomira Dalki
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
30/88
AUTORZY: Maksymilian Pazdan, Arkadiusz Wowerka (tł.).
TYTUŁ: Das neue polnische Gesetz über das internationale Privatrecht
ŹRÓDŁO: IPRax. Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts. - 2012, Jg. 32, H. 1, s. 77-81
p-ISSN: 0720-6585

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
UWAGI: Przekł. z pol.
Typ publikacji:
Język publikacji: GER
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
31/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Likwidacja spółki
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 96-104
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
32/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Łączenie spółek
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 104-110
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
33/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Podział spółki
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: s. 145-150
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
34/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przebicie welonu korporacyjnego
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 182-186
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
35/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przekształcenie spółki
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 188-192
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
36/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rada administrująca
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 202-209
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
37/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rozwiązanie spółki
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 222-228
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
38/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spółka europejska
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 257-264
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
39/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spółka w organizacji
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 313-316
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
40/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 316-321
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
41/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: System dualistyczny
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 333-338
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
42/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: System monistyczny
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 339-341
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
43/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Transgraniczne łączenie spółek
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 345-348
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
44/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wybrane aspekty przelewu wierzytelności w obrocie handlowym
ŹRÓDŁO: W: Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym / red. nauk. Teresa Mróz, Mirosław Stec
OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 czerwca 2012 r.
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012
SERIA: Monografie Lex, 1897-4392
OPIS FIZYCZNY: S. 430-443
ISBN: 978-83-264-0780-2
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
45/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wyłączenie wspólnika
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 407-409
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
46/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zakaz działalności konkurencyjnej
ŹRÓDŁO: W: Leksykon spółek handlowych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Bartłomieja Glinieckiego
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 409-412
ISBN: 978-83-255-3861-3
ISBN: 978-83-255-3862-0 (e-book)
UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: POH
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
47/88
AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
TYTUŁ: Zakres zastosowania ratione temporis rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Glosa do wyroku TSUE z dnia 17 listopada 2011 r., C-412/10
ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2012, nr 4, s. 159-[169]
p-ISSN: 1734-5677

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • private international law
 • law applicable to non-contractual obligations
 • ratione temporis application of the Rome II Regulation

  48/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: "Uznanie" w międzynarodowym prawie spółek w świetle unijnej swobody przedsiębiorczości
  ŹRÓDŁO: W: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego / red. nauk. Joanna Kruczalak-Jankowska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [257]-267
  ISBN: 978-83-278-0151-7
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  49/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Główny ośrodek podstawowej działalności w transgranicznej upadłości będącej dłużnikiem spółki. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 października 2011 r. w sprawie C-396/09
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2013, nr 1, s. 113-129
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  50/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ponadnarodowe struktury organizacyjne
  ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 3., stan prawny na 1 lipca 2013 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013
  SERIA: Podręczniki LexisNexis
  OPIS FIZYCZNY: S. 261-298
  ISBN: 978-83-278-0138-8
  UWAGI: Bibliogr. s. 261-262
  Typ publikacji: POE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  51/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Sicherungs- und Zwangsvollstreckungsverfahren aus dem Zivilverfahrensgesetzbuch : vorschriften Art. 730 bis 920 vom 17. October 1964 : mit Einfuhrüng : zuletzt geändert durch den Verfassungsgerichtshof, Urteil vom 22. Januar 2013
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Kodeks postępowania cywilnego : postępowanie zabezpieczające
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny 1 lutego 2013
  ADRES WYDAWNICZY: Regensburg : de-iure-pl.org, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 195 s., 21 cm
  ISBN: 978-3-9814276-5-3
  UWAGI: Tekst równol. pol., niem.
  Typ publikacji: ZM
  Język publikacji: POL, GER
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • civil procedure
 • code of civil procedure
 • execution proceedings

  52/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spółdzielnie
  ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 3., stan prawny na 1 lipca 2013 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013
  SERIA: Podręczniki LexisNexis
  OPIS FIZYCZNY: S. 239-260
  ISBN: 978-83-278-0138-8
  UWAGI: Bibliogr. s. 239
  Typ publikacji: POE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  53/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 3., stan prawny na 1 lipca 2013 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013
  SERIA: Podręczniki LexisNexis
  OPIS FIZYCZNY: S. 142-181
  ISBN: 978-83-278-0138-8
  UWAGI: Bibliogr. s. 142-144
  Typ publikacji: POE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  54/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Umowy i inne czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym
  ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 3., stan prawny na 1 lipca 2013 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013
  SERIA: Podręczniki LexisNexis
  OPIS FIZYCZNY: S. 376-421
  ISBN: 978-83-278-0138-8
  UWAGI: Bibliogr. s. 376-377
  Typ publikacji: POE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  55/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wskazanie statutu personalnego spółek w kontekście unijnej swobody przedsiębiorczości. Jednolity "unijny" łącznik w zakresie krajowego międzynarodowego prawa spółek?
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego / red. nauk. Jerzy Poczobut
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
  SERIA: Monografie Lex, 1897-4392
  OPIS FIZYCZNY: S. [350]-371
  ISBN: 978-83-264-4160-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • freedom of establishment of companies
 • private international law
 • conflict of law rules on the companies
 • connecting factor
 • real seat theory
 • incorporation theory

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  56/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Europejski nakaz zapłaty
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 78-79
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  57/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Europejski Tytuł Egzekucyjny
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 82-83
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  58/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Europejskie poświadczenie spadkowe
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 74-75
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  59/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach spadkowych
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 102-103
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  60/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jurysdykcja, prawo właściwe, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie zobowiązań alimentacyjnych
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 103-105
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  61/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 105-107
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  62/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jurysdykcja, uznawanie oraz wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 107-[108]
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  63/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
  ŹRÓDŁO: W: Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014
  SERIA: System Prawa Prywatnego, t. 20A
  OPIS FIZYCZNY: S. 625-708
  ISBN: 978-83-255-6287-8
  ISBN: 978-83-255-6288-5 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish private international law for companies
 • connecting factor for the determination for the law governing companies
 • freedom of establishment

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  64/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w prawie prywatnym międzynarodowym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Juridical persons and other organizational units as subjects of private law relationships
  ŹRÓDŁO: Studia Prawa Prywatnego. - 2014, R. 9, z. 2, s. 31-88
  p-ISSN: 1895-1279

  UWAGI: Bibliogr. 196 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • private international law for companies
 • connecting factor for the determination for the law governing companies
 • freedom of establishment

  65/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Przekształcenia w międzynarodowym prawie spółek. Wskazanie statutu przekształceniowego - teoria zjednoczenia (kumulacji) statutów personalnych spółek uczestniczących w przekształceniach transgranicznych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-378/10 VALE Építési kft
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2014, nr 2, s. 89-[105]
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  66/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rozwód i separacja
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 211-213
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  67/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zobowiązania pozaumowne
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 298-299
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  68/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zobowiązania umowne
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Zdzisław Brodecki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 300-301
  ISBN: 978-83-64556-02-9 (t. 3)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  69/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Aktualne problemy międzynarodowego prawa spółek - zagadnienia wybrane
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Current problems of international commercial companies law - selected issues
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2015, nr 4, s. 173-186
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  70/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Lizenzverträge
  ŹRÓDŁO: W: Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Bd. 1, 122. Ergänzungslieferung / hrsg. Stephan Breidenbach [et al.]
  ADRES WYDAWNICZY: München : Verlag C. H. Beck, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 25-37
  ISBN: 978-3-406-67357-3
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 5.000
  71/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ponadnarodowe struktury organizacyjne
  ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
  OZNACZENIE WYDANIA: 4. wyd., stan prawny na 1 września 2015 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.), które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
  SERIA: Seria Akademicka
  OPIS FIZYCZNY: S. 252-287
  ISBN: 978-83-264-9286-0
  UWAGI: Bibliogr. s. 252-253
  Typ publikacji: POE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  72/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spółdzielnie
  ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
  OZNACZENIE WYDANIA: 4. wyd., stan prawny na 1 września 2015 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.), które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
  SERIA: Seria Akademicka
  OPIS FIZYCZNY: S. 231-251
  ISBN: 978-83-264-9286-0
  UWAGI: Bibliogr. s. 231
  Typ publikacji: POE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  73/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
  OZNACZENIE WYDANIA: 4. wyd., stan prawny na 1 września 2015 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.), które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
  SERIA: Seria Akademicka
  OPIS FIZYCZNY: S. 137-175
  ISBN: 978-83-264-9286-0
  UWAGI: Bibliogr. s. 137-139
  Typ publikacji: POE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  74/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Umowy i inne czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym
  ŹRÓDŁO: W: Polskie prawo handlowe / pod red. Jerzego Ciszewskiego
  OZNACZENIE WYDANIA: 4. wyd., stan prawny na 1 września 2015 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.), które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
  SERIA: Seria Akademicka
  OPIS FIZYCZNY: S. 354-396
  ISBN: 978-83-264-9286-0
  UWAGI: Bibliogr. s. 354-355
  Typ publikacji: POE
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  75/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Vertrieb
  ŹRÓDŁO: W: Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Bd. 1, 122. Ergänzungslieferung / hrsg. Stephan Breidenbach [et al.]
  ADRES WYDAWNICZY: München : Verlag C. H. Beck, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 3-25
  ISBN: 978-3-406-67357-3
  UWAGI: Bibliogr. s. 3-5
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 5.000
  76/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Vollstreckungsrecht
  ŹRÓDŁO: W: Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Bd. 1, 123. Ergänzungslieferung / Baller O., Blankenagel A., Steininger A. (Hrsg.)
  ADRES WYDAWNICZY: München : Verlag C. H. Beck, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 13-28a
  ISBN: 978-3-406-67981-0
  UWAGI: Bibliogr. s. 14-15
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 5.000
  77/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Małżeński ustrój majątkowy a status prawny małżonka wspólnika spółki z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego - między prawem właściwym dla małżeńskiego ustroju majątkowego a statutem personalnym spółki
  ŹRÓDŁO: W: Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Katarzyna Malinowska-Woźniak
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 15 sierpnia 2016 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
  SERIA: Monografie, 1897-4392
  OPIS FIZYCZNY: S. 71-89
  ISBN: 978-83-8092-523-6
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • international private law
 • conflict-of-laws-rules
 • companies
 • corporations

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  78/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Pojęcie osoby prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Definition of a legal person in international private law
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2016, T. 36, s. 493-501
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  79/88
  AUTORZY: Hilmar Krüger, Arkadiusz Wowerka (tł.).
  TYTUŁ: Prawo małżeńskie i spadkowe w dzisiejszym świecie orientalnym
  ŹRÓDŁO: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) . - 2016, T. 19, s. 111-124
  p-ISSN: 1896-7604

  Typ publikacji:
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • prawo małżeńskie
 • prawo spadkowe
 • prawo islamskie
 • Orient

  80/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Prawo właściwe dla formy zaskarżania czynności prawnych w związku z upadłością w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-557/13
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2016, nr 1, s. 127-143
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  81/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Prawo właściwe dla odpowiedzialności członków zarządu (zarządców) wobec spółki za wypłaty dokonane przez spółkę przed wszczęciem postępowania upadłościowego, ale po stwierdzeniu niewypłacalności spółki, obejmującej obowiązek zwrotu dokonanych płatności. Glosa do wyroku TS UE z dnia z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie C 594/14, Simona Kornhaas przeciwko Thomasowi Dithmarowi
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2016, nr 4, s. 31-45
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  82/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Wyznaczanie statutu personalnego osób prawnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determination of the law applicable to the legal persons
  ŹRÓDŁO: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) . - 2016, T. 19, s. 35-64
  p-ISSN: 1896-7604

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • international private law
 • conflict-of-law-rules
 • legal persons
 • companies
 • connecting factors
 • real seat theory
 • freedom of establishment

  83/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Der Agenturvertrag nach polnischem Recht
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Agency contract according to Polish law
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2017, T. 38, s. 165-178
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Dwadzieścia lat Gdańskich Studiów Prawniczych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • agency contract
 • private law
 • substantive law
 • Polish law of contracts

  84/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Umowy między wspólnikami spółek kapitałowych związane z ich uczestnictwem w spółce - w poszukiwaniu prawa właściwego między statutem presonalnym a statutem kontraktowym
  ŹRÓDŁO: W: Prawo kontraktów / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
  SERIA: Monografie - Wolters Kluwer Polska, 1897-4392
  OPIS FIZYCZNY: S. 576-593
  ISBN: 978-83-8107-614-2
  UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów
  Miejsce konferencji: Międzyzdroje
  Kraj: PL
  Od dnia: 2016.09.21
  Do dnia: 2016.09.23
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  85/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Kolizyjnoprawne transgraniczne przekształcenie spółki a przeniesienie siedziby spółki. Kolizyjnoprawna zasada jednoczesnego stosowania prawa właściwego dla spółki przekształcanej i prawa państwa formy spółki docelowej (zasada kombinacji, zjednoczenia). Przeniesienie siedziby spółki i zmiana statutu personalnego spółki. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 25 października 2017 r., C-106/16, Polbud
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2018, nr 4, s. 53-68
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  86/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Kommissionsvertrag nach polnischem materiellem und internationalem Privatrecht
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Umowa komisu w polskim prawie prywatnym materialnym i międzynarodowym
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2018, T. 39, s. 357-367
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Współczesne Problemy Prawa Prywatnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • commission
 • contract
 • applicable law
 • international private law

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  87/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pojęcie siedziby spółki w prawie prywatnym międzynarodowym
  ŹRÓDŁO: W: Societates et obligationes - tradycja, współczesność, przyszłość : księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały / pod red. Adama Olejniczaka, Tomasza Sójki
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 709-721
  ISBN: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • conflict of laws
 • private international law
 • corporation
 • seat of a corporation in private international law
 • real seat theory

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  88/88
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Prawo właściwe dla zdolności sądowej spółki - przedsiębiorca zagraniczny jako strona w postępowaniu przed sądem polskim. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 października 2017 r., V ACa 38/17
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2018, nr 2, s. 56-68
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego