logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: WYCINKA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/35
AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
TYTUŁ: Modele ryzyka skreślenia z listy studentów na przykładzie studentów trybu niestacjonarnego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Model of risk relegation based on the example of extramural students
ŹRÓDŁO: Taksonomia (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) ; nr 47. - 2009, 16, s. [485]-493
p-ISSN: 1505-9332

UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • skreślenie z listy studentów
 • regresja logistyczna
 • modele logistyczne i probitowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • students relegation
 • logistic regresion
 • logistic and probit models

  Adres url:
  2/35
  AUTORZY: Dorota Banaszkiewicz, Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Wykorzystanie analizy Kaplana-Meiera do badania zróżnicowania stażu pracy osób długotrwale bezrobotnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Application of Kaplan-Meier analysis for modeling the dispersion at professional experience of long-term unemployed population
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 4/2, s. [559]-568
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/35
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Wykorzystanie metod analizy przeżycia do konstrukcji ubezpieczenia stypendialnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Application of survival analysis for construction of scholarship insurance
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2009, nr 127, s. [463]-472
  p-ISSN: 1689-7374

  UWAGI: Tyt. tomu: Studia ubezpieczeniowe
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/35
  AUTORZY: Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Statystyczna ocena ryzyka powrotu do bezrobocia na przykładzie danych przekrojowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Statistical analysis of risk of return to uneployment on the basis of cross-sectional data
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 106, s. [220]-227
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ryzyko bezrobocia
 • ryzyko powrotu do bezrobocia
 • dane przekrojowe
 • cechy demograficzno-ekonomiczne

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/35
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Analiza migracji pomiędzy zakładami ubezpieczeń klientów z sektora MŚP
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of migration between insurance clients in the SME sector
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2011, nr 182, s. [236]-243
  p-ISSN: 1689-7374

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Studia ubezpieczeniowe: zarządzanie ryzykiem i finansami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • lojalność klientów
 • ubezpieczenia
 • sektor MŚP

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • clients loyality
 • insurance
 • SME

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/35
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Analysis of the last employment period of the unemployed : the application of the Cox model
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wykorzystanie modelu Coxa do badania czasu pracy u ostatniego pracodawcy osób bezrobotnych
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2011, [T.] 255, s. [367]-375
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • survival analysis
 • event history analysis
 • survival time
 • time of duration
 • risk
 • Kaplan-Meier estimator
 • Cox model
 • Akaike Information Criterion (AIC)
 • Bayesian Information Criterion (BIC)

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/35
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Grupowe ubezpieczenia na życie w sektorze MSP
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Group life insurance in the SME sector
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 228, s. [190]-200
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenia grupowe
 • małe i średnie przedsiębiorstwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • group life insurance
 • small and medium enterprises

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/35
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Modelowanie ryzyka wystąpienia szkody ubezpieczeniowej : budowa i kryteria oceny modeli regresji logistycznej.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Insurance risk modelling : construction and fitting criteria of logistic regression models.
  ŹRÓDŁO: Taksonomia (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) ; nr 176. - 2011, 18, s. [568]-575.
  p-ISSN: 1505-9332

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowanie.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • regresja logistyczna
 • dychotomiczna zmienna zależna
 • ryzyko ubezpieczeniowe

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/35
  AUTORZY: Mirosław Szreder, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Możliwe ekonomiczne skutki podwyższenia limitu prędkości na drogach w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Potential economic effects of the higher speed limit on roads in Poland
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2011, R. 64, nr 1, s. 137-148
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/35
  AUTORZY: Ewa Wycinka, Mirosław Szreder.
  TYTUŁ: Statystyczna ocena wpływu przekraczania prędkości na liczbę wypadków drogowych w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Statistical analysis of speeding as a factor affecting car accidents in Poland
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 228, s. [547]-556
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wypadki drogowe
 • prędkość
 • ubezpieczenia komunikacyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • road accidents
 • speeding
 • motor insurance

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/35
  AUTORZY: Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Wycena ekonomicznej wartości życia ludzkiego dla potrzeb ustalania odszkodowań w wypadkach drogowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evaluation of economic human life value in the context of road accidents
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 2/3, s. [227]-236
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/35
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Wykorzystanie regresji logistycznej w analizie czynników wpływających na aktywne poszukiwanie pracy przez osoby długotrwale bezrobotne.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The application of logistic regression in the analysis of factors that have influence on active job seeking by long-term unemployed.
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 4/8, s. [393]-403.
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  13/35
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Zastosowanie scoringu do oceny ryzyka ubezpieczeniowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The application of scoring in insurance risk evaluation
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2011, nr 182, s. [225]-235
  p-ISSN: 1689-7374

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Studia ubezpieczeniowe: zarządzanie ryzykiem i finansami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • scoring
 • ryzyko
 • ubezpieczenia

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/35
  AUTORZY: Mirosław Szreder, Ewa Wycinka, Damian Gajda.
  TYTUŁ: Kompensacja szkód powodziowych na przykładzie Bogatyni
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flood losses compensation based on Bogatynia case
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2012, R. 66, nr 1 spec., s. 39-[48]
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. numeru: Powódź - infrastruktura - finansowanie
  Typ publikacji: PAS
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • powódź
 • ryzyko katastrofalne
 • ubezpieczenia od żywiołów

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • flood
 • catastrofic risk
 • insurance against natural forces

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/35
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r. dla wybranych ubezpieczeń życiowych i majątkowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Impact of the European Court of Justice ruling of March 1, 2011 on selected life and non-life insurance products
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2012, R. 65, nr 3, s. 5-[15]
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ryzyko ubezpieczeniowe
 • czynniki ryzyka
 • płeć
 • ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia OC komunikacyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance risk
 • risk factors
 • gender
 • life insurance
 • MTPL insurance

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/35
  AUTORZY: Mirosław Szreder, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń katastrofalnych w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Economic aspects of the natural catastrophes insurance in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych : aspekty prawno-ekonomiczne / red. nauk. Eugeniusz Kowalewski
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 127-145
  ISBN: 978-83-7285-687-6
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/35
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: The comparison of the effect of gender equal treatment on insurance in Poland and other selected European Union countries
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Porównanie efektu ujednolicenia ze względu na płeć składek i świadczeń ubezpieczeniowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2013, R. 66, nr 4, s. 59-[73]
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ryzyko ubezpieczeniowe
 • płeć
 • ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia komunikacyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk insurance
 • gender
 • life insurance
 • motor insurance

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/35
  AUTORZY: M. Liro, D. Wydra, S. Sawicki, Ewa Wycinka, A. Bianek.
  TYTUŁ: The role of transvaginal sonography in planning of surgical treatment in endometrial cancer
  ŹRÓDŁO: International Journal of Gynecological Cancer. - 2013, Vol. 23, nr 8, suppl. 1, s. 1098-1099
  p-ISSN: 1048-891X

  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  19/35
  AUTORZY: Ewa Wycinka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uniwersalność zastosowań modeli skoringowych
  ŹRÓDŁO: W: Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : StatSoft Polska, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 61-72
  ISBN: 978-83-88724-68-8
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: Seminarium "Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych"
  Miejsce konferencji: Warszawa
  Kraj: PL
  Od dnia: 2013.10.22
  Do dnia: 2013.10.22
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • skoring
 • regresja logistyczna
 • ryzyko

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • scoring
 • logistic regresion
 • risk

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/35
  AUTORZY: Zygmunta Barańska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wykorzystanie analizy korespondencji do oceny skłonności mieszkańców do spłaty zadłużeń w mieszkaniach komunalnych w Gdańsku Oruni
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The application of multivariate correspondence analysis to identify the willingness of indebted tenants of municipal flats to debt repayment
  ŹRÓDŁO: W: Problemy zadłużenia lokali komunalnych w obrębie obszarów rewitalizowanych w Gdańsku : praca zbiorowa / pod red. Zygmunty Barańskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowa : CeDeWu, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 17-35
  ISBN: 978-83-7556-316-0
  ISBN: 978-83-61712-69-5
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/35
  AUTORZY: Beata Jackowska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Płeć i wiek jako czynnik ryzyka w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gender and age as risk factors in motor insurance
  ŹRÓDŁO: W: Aktualne problemy wybranych ubezpieczeń majątkowych / red. nauk. Monika Kaczała, Jacek Lisowski, Magdalena Osak
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [53]-64
  ISBN: 978-83-7417-801-3
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • motor insurance
 • risk factors
 • odds
 • odds ratio
 • logistc regression

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/35
  TYTUŁ: Problemy współczesnego zarządzania / pod red. Jerzego Bielińskiego i Ewy Wycinki
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, [2014]
  OPIS FIZYCZNY: 166, [1] s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-64669-00-2
  UWAGI: Bibliogr. przy pracach
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/35
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ryzyko ubezpieczeniowe w działalności podmiotów sektora MSP : ocena zagrożenia a stopień zabezpieczenia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Insurable risk in the activity of enterprises in the MSE sector : evaluation of perils and the level of safety
  ŹRÓDŁO: W: Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [15]-25
  ISBN: 978-83-7417-793-1
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  24/35
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Satysfakcja przedsiębiorstw sektora MŚP z likwidacji szkód ubezpieczeniowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: SMEs' satisfaction with insurance claims settlement
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 342, s. 87-97
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenia
 • szkody
 • małe i średnie przedsiębiorstwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurances
 • small business

  Adres url:
  DOI:
  25/35
  AUTORZY: M. Liro, M. Sniadecki, Ewa Wycinka, S. Wojtylak, A. Bianek, S. Sawicki, D. Wydra.
  TYTUŁ: The ultrasound-measured tumor-free distance (uTDF) is a valuable predictor of lymph node status in endometrial cancer
  ŹRÓDŁO: Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. - 2014, Vol. 44, suppl. 1, s. 15
  p-ISSN: 0960-7692

  UWAGI: Abstracts of the 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 14-17 September 2014, Barcelona, Spain
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  DOI:
  26/35
  AUTORZY: Zygmunta Barańska, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Wykorzystanie analizy korespondencji do oceny skłonności mieszkańców do spłaty zadłużeń w mieszkaniach komunalnych w Gdańsku Oruni
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The application of multivariate correspondence analysis to identify the willingness of indebted tenants of municipal flats to debt repayment
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - 2014, T. 30, s. 147-158
  p-ISSN: 1899-9867

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  27/35
  AUTORZY: Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Modelling time to default or early repayment as competing risks
  ŹRÓDŁO: Problemy Zarządzania. - 2015, Vol. 13, nr 3, t. 2, s. 146-157
  p-ISSN: 1644-9584
  e-ISSN: 2300-8792

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • scoring kredytowy
 • zdarzenia konkurujące
 • analiza przeżycia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • credit scoring
 • competing risks
 • survival analysis

  Adres url:
  DOI:
  28/35
  AUTORZY: Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Time to default analysis in personal credit scoring
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Zastosowanie analizy historii zdarzeń w skoringu kredytów udzielanych osobom fizycznym
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, 381, s. 527-536
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Financial investments and insurance - global trends and the Polish market
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • modelowanie ryzyka kredytowego
 • analiza przeżycia (analiza historii zdarzeń)
 • czas do zaprzestania spłat kredytu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • credit scoring
 • survival analysis
 • Kaplan - Meier estimator

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  29/35
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Znaczenie pośrednictwa brokera w ubezpieczaniu przedsiębiorstw sektora MSP
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Using the services of insurance brokers by the companies of the SME sector
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2015, R. 68, nr 2, s. 85-98
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • broker
 • ubezpieczenia
 • sektor MSP

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • broker
 • insurance
 • SME

  Adres url:
  30/35
  AUTORZY: M. Liro, M. Sniadecki, S. Wojtylak, Ewa Wycinka, S. Sawicki, D. Wydra.
  TYTUŁ: Importance of ultrasound markers in the risk assessment of lymph node involvement in endometrial cancer
  ŹRÓDŁO: International Journal of Gynecological Cancer. - 2017, Vol. 27, suppl. 4, s. 435
  p-ISSN: 1048-891X

  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  31/35
  AUTORZY: Ewa Wycinka, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Mixture cure models in prediction of time to default : comparison with logit and cox models
  ŹRÓDŁO: W: Contemporary trends and challenges in finance : proceedings from the 2nd Wroclaw International Conference in Finance / eds. Krzysztof Jajuga, Lucjan T. Orlowski, Karsten Staehr
  ADRES WYDAWNICZY: Cham : Springer International Publishing, 2017
  SERIA: Springer Proceedings in Business and Economics, 2198-7246
  OPIS FIZYCZNY: S. 221-231
  ISBN: 978-3-319-54884-5
  ISBN: 978-3-319-54885-2 (eBook)
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 2nd Wroclaw International Conference in Finance
  Miejsce konferencji: Wrocław
  Kraj: PL
  Od dnia: 2016.09.27
  Do dnia: 2016.09.28
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  32/35
  AUTORZY: M. Śniadecki, S. Wojtylak, Ewa Wycinka, S. Sawicki, M. Liro, J. Kobierski, N. Śniadecka, D. Wydra.
  TYTUŁ: Pathological ultrastaging of sentinel and non-sentinel lymph nodes causes stage migration in early stage cervical cancer
  ŹRÓDŁO: International Journal of Gynecological Cancer. - 2017, Vol. 27, suppl. 4, s. 399
  p-ISSN: 1048-891X

  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  33/35
  AUTORZY: Marcin Sniadecki, Szymon Wojtylak, Ewa Wycinka, Sambor Sawicki, Juliusz Kobierski, Marcin Liro, Dariusz Grzegorz Wydra.
  TYTUŁ: Preoperative measurement of serum CA-125 levels : is it useful in the risk assessment of low volume lymph node disease in cervical cancer?
  ŹRÓDŁO: Revista Română de Medicină de Laborator. - 2017, Vol. 25, nr 2, s. 191-201
  p-ISSN: 1841-6624
  e-ISSN: 2284-5623

  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.400
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.320
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tumor biomarkers
 • CA-125
 • cervical cancer
 • lymph nodes metastases
 • ultrastaging

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  34/35
  AUTORZY: Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Tablice wieloprzyczynowe w ocenie ryzyka niewypłacalności. Podejście kohortowe
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Multi-decrement tables in the assessment of the probability of default. Cohort approach
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2017, R. 15, nr 3, s. 121-137
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ryzyko kredytowe
 • wskaźniki umieralności
 • prawdopodobieństwo niewypłacalności
 • zdarzenia konkurujące
 • kredyty detaliczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • credit risk
 • mortality rates
 • probability of default
 • competing risks
 • retail credits

  35/35
  AUTORZY: Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Zastosowanie modeli zdarzeń konkurujących do badania ryzyka kredytowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Application of competing risks models to credit risk assessment
  ŹRÓDŁO: Problemy Zarządzania. - 2017, Vol. 15, nr 1, cz. 2, s. 145-161
  p-ISSN: 1644-9584
  e-ISSN: 2300-8792

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • modele Fine-Graya
 • analiza wrażliwości modeli Coxa
 • prawdopodobieństwo niewypłacalności
 • przedwczesna spłata kredytu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Fine-Gray models
 • sensitivity analysis of Cox models
 • probability of default
 • early repayments

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego