logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: ZIEMBA KWIRYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ: "Mazepa" Juliusza Słowackiego jako dramat mimetycznego pragnienia
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Juliusz Słowacki's "Mazepa" as a drama of mimetic desire
ŹRÓDŁO: Pamiętnik Literacki. - 2009, R. 100, z. 3, s. 61-85
p-ISSN: 0031-0514

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Mickiewicz jako poeta narodowy
ŹRÓDŁO: W: Album Gdańskie : prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej / pod red. Jana Daty i Bolesława Oleksowicza
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 189-197
ISBN: 978-83-7326-641-4
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rzym romantyków polskich
ŹRÓDŁO: W: Święte miejsca w literaturze / pod red. Zbigniewa Chojnowskiego, Anny Rzymskiej, Beaty Tarnowskiej
ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. 85-95
ISBN: 978-83-7299-618-3
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
4/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Humanitas obywatelska Jana Kochanowskiego
ŹRÓDŁO: W: Humanitas : projekty antropologii humanistycznej, cz. 1, Paradygmaty, tradycje, profile historyczne / red. nauk. tomu Alina Nowicka-Jeżowa
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010
SERIA: Humanizm. Syntezy, t. 1
OPIS FIZYCZNY: S. 385-404
ISBN: 978-83-7543-147-6
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
5/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ: Jak pracować nad romantyzmem. Prywatne marzenia edukacyjne i badawcze z roku 2010
ŹRÓDŁO: Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. - 2010, nr 8, s. 335-345
p-ISSN: 1643-4668

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
6/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: "I będziesz głosem mogił zawołana". Juliusza Słowackiego wiersze do sióstr Bobrówien
ŹRÓDŁO: W: Juliusz Słowacki : interpretacje i reinterpretacje / red. Ewangelina Skalińska, Ewa Szczeglacka-Pawłowska
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011
SERIA: Problemy Romantyzmu, t. 7Les Problèmes du romantisme, t. 7
OPIS FIZYCZNY: S. 45-88.
ISBN: 978-83-7072-693-5
UWAGI: Materiały z konf. nauk., 27-28 listopada 2009 r., Warszawa
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
7/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Arkadia po Arkadii. Wymiar idylliczny w twórczości Mickiewicza
ŹRÓDŁO: W: Staropolskie Arkadie / pod red. Justyny Dąbkowskiej-Kujko i Joanny Krauze-Karpińskiej
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2010
SERIA: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 29
OPIS FIZYCZNY: S. 374-391
ISBN: 978-83-61757-14-6
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
8/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu wobec eposu
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Voyage to the Holy Land from Naples in relation to an epic.
ŹRÓDŁO: W: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego : struktura, konteksty, recepcja / pod red. Marii Kalinowskiej i Marcina Leszczyńskiego
ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. 53-66
ISBN: 978-83-231-2691-1
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
9/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wojny z Moskwą w twórczości Jana Kochanowskiego
ŹRÓDŁO: W: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej / pod red. Wiesława Pawlaka i Magdaleny Piskały
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria", cop. 2011
SERIA: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 30
OPIS FIZYCZNY: S. 93-116
ISBN: 978-83-61757-19-1
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
10/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Godzina myśli o stawaniu się poetą
ŹRÓDŁO: W: Piękno Juliusza Słowackiego, t. 1, Principia / studia pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Grzegorza Kowalskiego
ADRES WYDAWNICZY: Białystok ; Warszawa : Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych "Wschód - Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku : Narodowe Centrum Kultur, 2012
SERIA: Przełomy, Pogranicza, 2
OPIS FIZYCZNY: S. 589-602
ISBN: 978-83-63631-32-1
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
UWAGI: Mat. z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Piękno Słowackiego", 6-9 maja 2009, Białystok
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
11/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Juliusza Słowackiego Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu w świetle rozprawy Fryderyka Schillera O poezji naiwnej i sentymentalnej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Juliusz Słowacki's A travel to the Holy Land from Naples" in the light of Friedrich Schiller's dissertation "On naïve and sentimental poetry
ŹRÓDŁO: W: Przygody romantycznego "Ja" : idee, strategie twórcze, rezonanse / red. nauk. Maria Berkan-Jabłońska, Barbara Stelmaszczyk
ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012
SERIA: Filologia Polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179, nr 139
OPIS FIZYCZNY: S. 99-125
ISBN: 978-83-232-2430-3
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
12/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ: O polskości romantycznej. W stronę komparatystyki wewnętrznej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the romantic Polish identity. Towards the internal comparative studies
ŹRÓDŁO: Przegląd Humanistyczny. - 2012, R. 56, nr 4, s. 95-106
p-ISSN: 0033-2194

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
13/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: O potrzebie sztuk wyzwolonych w Polsce
ŹRÓDŁO: W: Stolice i prowincje kultury : księga jubileuszowa ofiarowana profesor Alinie Kowalczykowej / pod red. Jacka Brzozowskiego, Mirosława Skrzypczyka i Marka Stanisza
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 637-654
ISBN: 978-83-61552-51-2
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
14/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sicz i miejsca kozaczyzny
ŹRÓDŁO: W: Geografia Słowackiego / pod red. Doroty Siwickiej i Marty Zielińskiej
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 291-304
ISBN: 978-83-61750-14-7
UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
15/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Słowacki etniczny
ŹRÓDŁO: W: Słowacki mistyczny : rewizje po latach / pod red. Andrzeja Fabianowskiego i Ewy Hoffmann-Piotrowskiej
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012
OPIS FIZYCZNY: S. 205-230
ISBN: 978-83-235-0968-4
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
16/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dyskurs etniczny w literaturze polskiej. Od Mickiewicza do renesansu i z powrotem
ŹRÓDŁO: W: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, ser. 1, Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko / idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski
ADRES WYDAWNICZY: Białystok : Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" UwB : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2013
SERIA: Colloquia Orientalia Bialostocensia, 3
OPIS FIZYCZNY: S. 71-86
ISBN: 978-83-63470-13-5
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
17/29
AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Znak, pamięć, żałoba. Kamień w twórczości Jana Kochanowskiego
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Sign, memory, mourning. Stone in Jan Kochanowski's poetry
ŹRÓDŁO: W: Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. 1 / pod red. nauk. Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny Wądolny-Tatar
ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013
OPIS FIZYCZNY: S. 68-[83]
ISBN: 978-83-7271-773-3
ISBN: 978-83-7271-779-5
UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Jan Kochanowski
 • Treny
 • kamień
 • skała
 • wartości
 • poezja funeralna
 • elegia miłosna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Jan Kochanowski
 • Laments (Treny)
 • stone
 • rock
 • values
 • mourning poetry
 • love elegy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/29
  AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Lęk przed naśladowaniem a wyobrażenia doskonałości w Państwie Platona
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The anxiety of imitation and the image of perfection in The Republic of Plato
  ŹRÓDŁO: W: Olimp - ideał, doskonałość, absolut / pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej, Iwony Puchalskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014
  SERIA: Komparatystyka Polska
  OPIS FIZYCZNY: S. 63-74
  ISBN: 978-83-233-3757-7
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/29
  AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pst!modernizm. O pojęciach modernizmu i postmodernizmu z pytaniem o ich użyteczność w badaniach nad romantyzmem
  ŹRÓDŁO: W: Romantyzm w lustrze postmodernizmu : (i odwrotnie) / pod red. Wojciecha Hamerskiego, Michała Kuziaka, Sławomira Rzepczyńskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [21]-41
  ISBN: 978-83-61750-47-5
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/29
  AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kilka myśli o Trenach i ich tradycji interpretacyjnej
  ŹRÓDŁO: W: Wiązanie sobótkowe : studia o Janie Kochanowskim / pod red. Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria", cop. 2015
  SERIA: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 43 (99)
  OPIS FIZYCZNY: S. 293-309
  ISBN: 978-83-61757-71-9
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/29
  AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Juliusz Słowacki : poet of flesh and spirit
  ŹRÓDŁO: W: Striking the chords of spirit and flesh in Polish poetry : a serendipity / ed. by Jean Ward, Maria Fengler, Małgorzata Grzegorzewska
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  SERIA: Between.Pomiędzy, 9
  OPIS FIZYCZNY: S. 99-123
  ISBN: 978-83-7865-481-0
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  22/29
  AUTORZY: Kwiryna Ziemba, Jean Ward (tł.).
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Juliusz Słowacki: poet of flesh and spirit
  ŹRÓDŁO: W: Striking the chords of spirit and flesh in Polish poetry : a serendipity / ed. by Jean Ward, Maria Fengler, Małgorzata Grzegorzewska
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  SERIA: Between.Pomiędzy, 9
  OPIS FIZYCZNY: S. 99-123
  ISBN: 978-83-7865-481-0
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji:
  Język publikacji: ENG
  23/29
  AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Myśląc po gorączce
  ŹRÓDŁO: W: Kino według Marii Janion / [red. katalogu Paweł Biliński, Maksymilian Wroniszewski]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Klub Żak. Instytucja Kultury Miasta Gdańska, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 57
  ISBN: 978-83-946454-0-3
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  24/29
  AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Paweł Huelle: pamięć jako zadanie i przeznaczenie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Paweł Huelle: memory as a task and a destiny
  ŹRÓDŁO: W: Mnemosyne : pamięć jako źródło dzieła sztuki / pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej, Jakuba Czernika
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : AVALON, 2016
  SERIA: Komparatystyka Polska
  OPIS FIZYCZNY: S. 433-450
  ISBN: 978-83-7730-204-0
  UWAGI: Bibliog. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/29
  AUTORZY: Krystyna Lars, Stefan Chwin, Grażyna Tomaszewska, Feliks Tomaszewski, Wacław B. Maksymowicz, Kwiryna Ziemba, Katarzyna Laskowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Spotkanie piąte. Krystyna Lars i Stefan Chwin : głosy autorskie i rozmowa
  ŹRÓDŁO: W: Pośród nas : twórcy gdańscy i pomorscy : rozmowy niedokończone / red. nauk. Grażyna i Feliks Tomaszewscy oraz Mirosława i Stanisław Modrzewscy
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 213-235
  ISBN: 978-83-7865-492-6
  Typ publikacji: PWY
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/29
  AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Tożsamość i terytorium narodowe jako twór wyobraźni. Na marginesie lektury Owruczanina Michała Czajkowskiego
  ŹRÓDŁO: W: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. 1 / red. Michał Kuziak, Bartłomiej Nawrocki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : [Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016]
  SERIA: Studia Romantyczne
  OPIS FIZYCZNY: S. 517-547
  ISBN: 978-83-65573-53-7
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Michał Czajkowski
 • szkoła ukraińska
 • tożsamość narodowa
 • pogranicze

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  27/29
  AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
  TYTUŁ: Wielka improwizacja w świetle liryków Mickiewicza z rękopisów III części "Dziadów"
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Great Improvisation in the light of Mickiewicz's lyrics from the manuscripts of "Dziady" ("Forefathers' Eve") Part Three
  ŹRÓDŁO: Pamiętnik Literacki. - 2016, R. 107, z. 4, s. 7-40
  p-ISSN: 0031-0514

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  28/29
  AUTORZY: Piotr Tomaszuk, Tomasz Wiśniewski, Zbigniew Majchrowski, Grażyna Tomaszewska, Katarzyna Kręglewska, Olga Kubińska, Kwiryna Ziemba, Zbigniew Kaźmierczyk, Feliks Tomaszewski, Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Rafał Gąsowki.
  TYTUŁ: Dziady Teatru Wierszalin. Dyskusja z udziałem Piotra Tomaszuka, Tomasza Wiśniewskiego, Zbigniewa Majchrowskiego, Grażyny Tomaszewskiej, Katarzyny Kręglewskiej, Olgi Kubińskiej, Kwiryny Ziemby, Zbigniewa Kaźmierczyka, Feliksa Tomaszewskiego, Agnieszki Bednarek-Bohdziewicz, Rafała Gąsowkiego
  ŹRÓDŁO: Tekstualia. - 2018, nr 4 (55), s. 179-200
  p-ISSN: 1734-6029
  e-ISSN: 2299-9906

  Typ publikacji: PWY
  Język publikacji: POL
  29/29
  AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Paweł Huelle i oblicza opowieści. Wokół nowelistycznej trylogii pisarza
  ŹRÓDŁO: W: O Gdańsku literackim 1945-2015 : archeologie miejsca, palimpsesty historii / red. Janusz Mosakowski, Bartosz Dąbrowski, Radosław Młynarczyk, Artur Nowaczewski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 136-154
  ISBN: 978-83-7908-095-3
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 313-360
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego