logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: PAC
Liczba odnalezionych rekordów: 13307Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/13307
AUTORZY: Marek Andrzejewski.
TYTUŁ: Bombardowanie niemieckich miast w latach II wojny światowej przez brytyjskie i amerykańskie lotnictwo. Zarys problematyki
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: British and American air raids of German towns during the Second World War. An outline
ŹRÓDŁO: Dzieje Najnowsze. - 2007, R. 39, nr 4, s. 91-113
p-ISSN: 0419-8824

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
2/13307
AUTORZY: Arkadiusz Janicki.
TYTUŁ: Czy rzeczywiście spojrzenie drugiej strony? O Niemcach bałtyckich na marginesie pracy Mirosława Cygańskiego i Tadeusza Dubickiego
ŹRÓDŁO: Zapiski Historyczne. - 2007, T. 72, z. 2-3, s. 221-232
p-ISSN: 0044-1791

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BUG]
3/13307
AUTORZY: Anna Ryłko-Kurpiewska.
TYTUŁ: Kontrowersje wokół tradycji badań nad komunikatem reklamowym
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Controversy over traditional research on advertising and its message
ŹRÓDŁO: Studia Medioznawcze. - 2007, nr 4 (31), s. 51-73
p-ISSN: 1641-0920

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • komunikacja w reklamie
 • nadawca
 • odbiorca
 • kontekst

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • communication in advertising
 • sender
 • receiver
 • context

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/13307
  AUTORZY: Jerzy Gwizdała, Sebastian Susmarski.
  TYTUŁ: Rola controllingu w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2007, nr 7, s. 149-157
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • controlling
 • specjalne strefy ekonomiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • controlling
 • special economic zones

  5/13307
  AUTORZY: Jerzy Gwizdała, Sebastian Susmarski.
  TYTUŁ: Rola specjalnych stref ekonomicznych we wspieraniu rozwoju regionalnego na przykładzie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2007, nr 11, s. 107-114
  p-ISSN: 1640-6818

  UWAGI: Bibliogr.
  UWAGI: Tyt. nru: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, t. 2
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional development
 • special economic zones
 • pomeranian special economic zone

  6/13307
  AUTORZY: Dariusz Kaczor.
  TYTUŁ: Uwagi o przestępczości i wymiarze sprawiedliwości w osiemnastowiecznym Toruniu
  ŹRÓDŁO: Zapiski Historyczne. - 2007, T. 72, z. 2-3, s. 205-220
  p-ISSN: 0044-1791

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/13307
  AUTORZY: Wiesław Długokęcki, Dariusz Kaczor.
  TYTUŁ: Wilkierz Gdańskiej wsi Pruszcz z 1485 roku
  ŹRÓDŁO: Zapiski Historyczne. - 2007, T. 72, z. 2-3, s. 177-184
  p-ISSN: 0044-1791

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/13307
  AUTORZY: Katarzyna Skrzypińska.
  TYTUŁ: "Dokąd zmierzam?" : duchowość jako wymiar osobowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "Where do I aim at?" : spirituality as dimension of personality
  ŹRÓDŁO: Roczniki Psychologiczne. - 2008, T. 11, nr 1, s. 39-57
  p-ISSN: 1507-7888

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • osobowość
 • duchowość
 • duchowa inteligencja
 • egzystencjalna inteligencja
 • sens życia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • personality
 • spirituality
 • spiritual intelligence
 • existential intelligence
 • life meaning

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/13307
  AUTORZY: Katarzyna Szalewska.
  TYTUŁ: "Esejologia" - rekonesans
  ŹRÓDŁO: Wielogłos. - 2008, nr 2 (4), s. [98]-106
  p-ISSN: 1897-1962

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish essay
 • theory of literature
 • theory of essay writing
 • genology

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/13307
  AUTORZY: Jan Miklas-Frankowski.
  TYTUŁ: "Sześcioletni, czułem grozę w kamiennym porządku świata". Filozoficzno-teologiczne konteksty Traktatu Teologicznego Czesława Miłosza
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "As a six-year-old, I sensed horror in the rock-solid order of the World" : philosophical and theological contexts of Czesław Miłosz's Theological Treatise
  ŹRÓDŁO: Ruch Literacki. - 2008, R. 49, z. 4-5, s. [485]-499
  p-ISSN: 0035-9602

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/13307
  AUTORZY: Joanna Bednarz.
  TYTUŁ: Acquisition of capital by enterprises composing trans-national corporations
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład korporacji transnarodowych
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 347-355
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/13307
  AUTORZY: Adam Kosidło.
  TYTUŁ: Afryka - kontynent gorszego Boga (problemy z przeszłością i teraźniejszością)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Africa - the lesser God's continent (the problems of the past and present)
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 2, s. 177-187
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/13307
  AUTORZY: Leszek Czerwonka.
  TYTUŁ: Analiza opłacalności połączeń przedsiębiorstw
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - 2008, nr 2 (7), s. 47-52
  p-ISSN: 1896-656X

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/13307
  AUTORZY: Janusz Gliński.
  TYTUŁ: Analiza zmienności kursu walutowego z wykorzystaniem nieliniowych autoregresyjnych modeli szeregów czasowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of exchange rate fluctuations with non-linear autoregressive time series models
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 4, s. 33-46
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy i pieniężny : wybrane aspekty
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/13307
  AUTORZY: Beata Słobodzian.
  TYTUŁ: Aparat administracji publicznej : idea i praktyka urzędnicza
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [48]-53
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/13307
  AUTORZY: Grzegorz Julke.
  TYTUŁ: Archiwizowanie akt spraw komorniczych w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r.
  ŹRÓDŁO: Nowa Currenda : miesięcznik komorników sądowych. - 2008, nr 1 (153=261), s. 22-35
  p-ISSN: 1508-0641

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/13307
  AUTORZY: Anatol Michajłow.
  TYTUŁ: Arthur Schopenhauers Aphorismen zur Lebensweisheit an der Grenze zwischen Literatur und Philosophie
  ŹRÓDŁO: Studia Germanica Gedanensia. - 2008, 18, Sonderband 2, s. [213]-[227]
  p-ISSN: 1230-6045

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/13307
  AUTORZY: Wioleta Dryl.
  TYTUŁ: Audyt jako narzędzie kontroli marketingowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Audit as a tool of marketing control
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 3, s. 43-52
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Innowacje i konkurencyjność : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  19/13307
  AUTORZY: Tatiana Krynicka.
  TYTUŁ: Auzoniuszowe parentalia : charakter i kompozycja zbiorku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Parentalia de Ausonio : el contenido y la composición de la obra
  ŹRÓDŁO: Vox Patrum : antyk chrześcijański. - 2008, R. 28, t. 52/1, s. 549-561
  p-ISSN: 0860-9411

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/13307
  AUTORZY: Anna Wojewnik-Filipkowska.
  TYTUŁ: Bariery rozwoju Project Finance w Polsce : studium przypadku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Barriers of Project Finance development in Poland : case study
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 83-96
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/13307
  AUTORZY: Marta Zielińska, Dorota Danisiewicz-Czupryńska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Bionagromadzenie rtęci przez owocniki lakówki ametystowej (Laccariaamethystina)
  ŹRÓDŁO: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2008, T. 41, nr 3, s. [460]-463
  p-ISSN: 0365-9445

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • grzyby
 • las
 • metale
 • środowisko przyrodnicze
 • żywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environment
 • food
 • fungi
 • metals
 • mushrooms
 • woodland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/13307
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Bractwo kapłańskie św. Piusa X w Gdyni
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Gdyńskie. - 2008, nr 3, s. 129-147
  p-ISSN: 1896-3463

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Tytuł-nazwa konferencji: Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
  Miejsce konferencji: Gdynia
  Kraj: PL
  Od dnia: 2008.02.19
  Do dnia: 2008.02.19
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Marcel Lefebvre
 • church
 • pope
 • schism
 • Second Vatican Council
 • Society of Saint Pius X

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/13307
  AUTORZY: Dorota Książkiewicz.
  TYTUŁ: Branding w logistyce
  ŹRÓDŁO: Logistyka. - 2008, nr 1, s. 32-33
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • branding
 • logistyka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • branding
 • marketing
 • logistics
 • logistic services

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  24/13307
  AUTORZY: Anna Maria Nikodemska-Wołowik.
  TYTUŁ: Building customer's trust - controversies and challenges
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Budowanie zaufania klientów - kontrowersje i wyzwania
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 693-698
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/13307
  AUTORZY: Piotr Perkowski.
  TYTUŁ: Cała Polska stoi dziś w kolejkach. Powieści Konwickiego jako źródło do badania codzienności PRL-u
  ŹRÓDŁO: Litteraria Copernicana. - 2008, nr 1, s. 88-103
  p-ISSN: 1899-315X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/13307
  AUTORZY: Dorota Żurawa-Janicka, Jarosław Kobiela, Tomasz Stefaniak, Agnieszka Woźniak, Joanna Narkiewicz, Michał Woźniak, Janusz Limon, Barbara Lipińska.
  TYTUŁ: Changes in expression of serine proteases HtrA1 and HtrA2 during estrogen-induced oxidative stress and nephrocarcinogenesis in male Syrian hamster
  ŹRÓDŁO: Acta Biochimica Polonica. - 2008, Vol. 55, no. 1, s. 9-19
  p-ISSN: 0001-527X
  e-ISSN: 1734-154X

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.448
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.890
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • HtrA proteases
 • oxidative stress
 • estrogen-induced carcinogenesis
 • 17-β-estradiol

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Medline
 • Scopus

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  27/13307
  AUTORZY: Aleksandra Ruchniewicz.
  TYTUŁ: Chinese companies on the International Depositary Receipt market
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Chińskie spółki na międzynarodowym rynku kwitów depozytowych
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 279-284
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  28/13307
  AUTORZY: Andrzej C. Leszczyński.
  TYTUŁ: Co łączy, co dzieli : kilka uwag o moralności i polityce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: What unites and what divides? : a few remarks on morality and politics
  ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2008, T. 5, s. [199]-204
  p-ISSN: 1230-607X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  29/13307
  AUTORZY: Tomasz Snarski.
  TYTUŁ: Co to jest transitional justice? O naprawieniu przez demokratyczne państwo prawa krzywd wyrządzonych w przeszłości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: What is transitional justice? On democratic state's past damage settlement
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 4, s. 16-27
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  30/13307
  AUTORZY: Hadrian Lankiewicz.
  TYTUŁ: Czego możemy nauczyć się od Basków w zakresie edukacji językowej?
  ŹRÓDŁO: Pedagogika. - 2008, T. 7, s. 73-82
  p-ISSN: 1644-0323

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  31/13307
  AUTORZY: Sobiesław Szybkowski.
  TYTUŁ: Czy na początku XV wieku istniało krzyżackie prokuratorstwo (komturia?) w Przewłokach?
  ŹRÓDŁO: Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2008, nr 2 (260), s. 155-162
  p-ISSN: 0023-3196

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  32/13307
  AUTORZY: Magdalena Wawrzyniak-Śliwska.
  TYTUŁ: Czy w polskiej szkole jest miejsce na autonomię?
  ŹRÓDŁO: Języki Obce w Szkole. - 2008, R. 52, nr spec. 6, s. 88-92
  p-ISSN: 0446-7965

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  33/13307
  AUTORZY: Grzegorz Pawłowski.
  TYTUŁ: Czynniki determinujące konkurencyjność sektora MSP na Pomorzu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determinants of SMEs competitiveness in Pomerania
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2008, nr 19, s. [243]-252
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Spójność czy konkurencyjność: dylemat polityki Unii Europejskiej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  34/13307
  AUTORZY: Barbara Gierusz, Teresa Martyniuk.
  TYTUŁ: Czynniki determinujące zdolność finansową małych przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determinants of SMEs financial condition
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2008, nr 13, s. 91-101
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • finanse
 • przedsiębiorstwo

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • finance
 • enterprises

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  35/13307
  AUTORZY: Arkadiusz Aszyk.
  TYTUŁ: Czynniki wpływające na koniunkturę w światowym przemyśle okrętowym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of factors on the situation in the world shipbuilding industry
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 213-225
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  36/13307
  AUTORZY: Marek Andrzejewski.
  TYTUŁ: Das Bild Polens in ausgewählten Geschichtsschulbüchern in der DDR
  ŹRÓDŁO: Studia Germanica Gedanensia. - 2008, 16, s. 193-208
  p-ISSN: 1230-6045

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  37/13307
  AUTORZY: Lucjan Czechowski, Anna Górczyńska, Krzysztof Szczepaniak.
  TYTUŁ: Decyzje inwestycyjne w infrastrukturę drogową w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Investment decisions of road infrastructure in Poland
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 3, s. 5-20
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Innowacje i konkurencyjność : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  38/13307
  AUTORZY: Jerzy Zemke.
  TYTUŁ: Decyzje strategiczne. Ryzyko fuzji i przejęć
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Strategic decisions. Fusions and take-overs risk
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 4, s. 107-115
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy i pieniężny : wybrane aspekty
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  39/13307
  AUTORZY: Igor Hałagida.
  TYTUŁ: Deportacje greckokatolickich biskupów przemyskich do USRR w 1945 i 1946 roku : nowe dokumenty
  ŹRÓDŁO: Pamięć i Sprawiedliwość. - 2008, nr 2 (13), s. 283-316
  p-ISSN: 1427-7476

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  40/13307
  AUTORZY: Rafał Kramer.
  TYTUŁ: Deweloperskie inwestycje mieszkaniowe w Gdyni w latach 2004-2007
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Real estate investment on the residential market in Gdynia in 2004-2007
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 179-189
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  41/13307
  AUTORZY: Maria Jastrzębska.
  TYTUŁ: Dochody, wydatki, wynik i dług sektora samorządowego w relacji do PKB w krajach Unii Europejskiej w latach 1998-2006
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Local and state government finance in % of GDP in EU countries in the period of 1998-2006
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2008, nr 14, s. 173-184
  p-ISSN: 1640-6818
  e-ISSN: 1896-382X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. nru: IV Forum Samorządowe. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  42/13307
  AUTORZY: Jarosław Mrozek.
  TYTUŁ: Domniemana nieskończoność wszechświata i wynikające z tego konsekwencje kosmologiczne i filozoficzne
  ŹRÓDŁO: Miscellanea Sociologica et Philosophica. - 2008, nr 9, s. 29-37
  p-ISSN: 1898-0147

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  43/13307
  AUTORZY: Anna Lenart.
  TYTUŁ: Dostosowanie systemów ERP do standardów MSR/MSSF
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Adaptation of ERP systems to IAS/IFRS
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 3, s. 103-112
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  44/13307
  AUTORZY: Wiesław Długokęcki.
  TYTUŁ: Drewno i węgiel drzewny jako źródło energii w komturstwie malborkim w XIV - pierwszej połowie XV wieku
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2008, R. 56, nr 3-4, s. [275]-284
  p-ISSN: 0023-5881

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  45/13307
  AUTORZY: Gabriela Majewska.
  TYTUŁ: Drewno jako źródło energii w nowożytnej Szwecji (XVII i XVIII w.)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wood as a source of energy in Sweden in the 17th and 18th c.
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2008, R. 56, nr 3-4, s. [353]-360
  p-ISSN: 0023-5881

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  46/13307
  AUTORZY: Katarzyna Skrzypińska.
  TYTUŁ: Duchowe dążenia jako wyraz ekspresji dojrzałej osobowości
  ŹRÓDŁO: Psychologia Rozwojowa. - 2008, T. 13, nr 4, s. 9-20
  p-ISSN: 1895-6297

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • duchowe dażenia
 • dobrostan psychiczny
 • integracja osobowości
 • poczucie sensu życia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spiritual strivings
 • well-being
 • integration of personality
 • meaning of life

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  47/13307
  AUTORZY: Jadwiga Bohdanowicz.
  TYTUŁ: Dwuwyznaniowość w ładzie kulturowym państwa szwajcarskiego
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [124]-130
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  48/13307
  AUTORZY: Małgorzata Omilanowska.
  TYTUŁ: Dylematy rewaloryzacji architektury modernistycznej
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka. - 2008, z.15, s. 235-243
  p-ISSN: 1507-6407

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • architektura
 • modernizm
 • rewaloryzacja

  49/13307
  AUTORZY: Anna Chmielecka.
  TYTUŁ: Dylematy w stosowaniu dotychczasowych strategii finansowych w nowych warunkach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Difficulties in effective implementation and use of financial strategy in new conditions of enterprises on globalized Polish market
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 21-40
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  50/13307
  AUTORZY: Hubert Bilewicz.
  TYTUŁ: Dyskursy i dialekty modernizmu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Discourses and dialects of modernism
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka. - 2008, z.15, s. 383-391
  p-ISSN: 1507-6407

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • architektura
 • modernizm
 • dialekt
 • dyskurs

  51/13307
  AUTORZY: Wiesław Golnau.
  TYTUŁ: Dyspersja płac w Polsce i innych krajach OECD
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Earnings dispresion in Poland and other OECD countries
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 3, s. 95-112
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Innowacje i konkurencyjność : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  52/13307
  AUTORZY: Konrad Kondratowicz.
  TYTUŁ: Dystanse czasowe szybkich połączeń kolejowych wybranych miast z Warszawą - ruch pasażerski
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Time distance in fast railroad connections of chosen cities with Warsaw - passenger traffic
  ŹRÓDŁO: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG. - 2008, T. 15, s. [35]-44
  p-ISSN: 1426-5915

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  53/13307
  AUTORZY: Monika Graban-Pomirska.
  TYTUŁ: Dziewczyńskie przygody, chłopackie klimaty
  ŹRÓDŁO: Ryms. - 2008, nr 4, s. 2-4
  p-ISSN: 1897-8851

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  54/13307
  AUTORZY: Bernard Kubiak, Adam Walentynowicz.
  TYTUŁ: E-Pomorze : sprawy już załatwione i do załatwienia
  ŹRÓDŁO: Pomorski Przegląd Gospodarczy. - 2008, nr 1 (36), s. 17-20
  p-ISSN: 1506-6150

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  55/13307
  AUTORZY: Magdalena Bielenia.
  TYTUŁ: Economic discourse in the modern world. A sociolinguistic perspective on globalized companies
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Dyskurs ekonomiczny we współczesnym świecie. Firmy w czasach globalizacji z perspektywy socjolingwistycznej
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 699-709
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  56/13307
  AUTORZY: Edmund Kizik.
  TYTUŁ: Elbląg vs Gdańsk : z dziejów rywalizacji miast w XVI-XVII wieku
  ŹRÓDŁO: Mówią Wieki. - 2008, R. 51, nr 6, s. 28-32
  p-ISSN: 1230-4018

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  57/13307
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Elity władzy we współczesnej Algierii
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The ruling elite of modern Algeria
  ŹRÓDŁO: Forum Politologiczne. - 2008, T. 7, s. 101-131
  p-ISSN: 1734-1698

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Africa
 • Algeria
 • Islam
 • policy
 • ruling elite

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  58/13307
  AUTORZY: Martin Rose, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Emerging POPs : a Special Session at "Dioxin 2008" in Birmingham
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Trwałe zanieczyszczenia organiczne (POPs) pojawiające się w środowisku przyrodniczym : Sesja Specjalna podczas konferencji "Dioxin 2008" w Birmingham
  ŹRÓDŁO: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2008, T. 59, nr 4, s. 473-481 [wersja ang.], s. 483-492 [wersja pol.]
  p-ISSN: 0035-7715

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • biocydy
 • dioksyny
 • piżma syntetyczne
 • substancje dioksynopodobne
 • środowisko przyrodnicze
 • uniepalniacze bromoorganiczne i chloroorganiczne
 • związki perfluorowane
 • żywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • biocides
 • brominated and chlorinated flame-retardants
 • environment
 • dioxins
 • dioxin-like compounds
 • food
 • perfluorinated compounds
 • synthetic musk
 • Persistent Organic Pollutants

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  59/13307
  AUTORZY: Andrzej Piskozub.
  TYTUŁ: Etyczne implikacje ekonomii
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Economics and its ethical implications
  ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2008, T. 5, s. [177]-183
  p-ISSN: 1230-607X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  60/13307
  AUTORZY: Romuald Piekarski.
  TYTUŁ: Europa wobec globalizacji : jakich instytucji ogólnoświatowych powinna być ona inicjatorem i oparciem?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Europe versus globalisation : what kind of future international institutions should Europe promote and support?
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 2, s. 17-28
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  61/13307
  AUTORZY: Wacław Florek, Marek Majewski, Henryk Machajewski, Mariusz Gałka, Joanna Pajewska.
  TYTUŁ: Ewolucja doliny Darżyńskiej Strugi jako efekt procesów naturalnych i antropogenicznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The evolution of the Darżyńska Struga valley as a combined effect of natural and anthropogenic processes
  ŹRÓDŁO: Landform Analysis. - 2008, Vol. 7, s. 43-52
  p-ISSN: 1429-799X

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dolina rzeczna
 • neolit
 • epoka brązu
 • okres przedrzymski
 • okres rzymski
 • okres wędrówek ludów
 • wczesne średniowiecze
 • osady deluwialne
 • aluwiacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • river valley
 • Neolithic
 • Bronze Age
 • pre-Roman periode
 • Roman periode
 • Great Migration periode
 • Early medieval periode
 • deluvial deposits
 • alluviation

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  62/13307
  AUTORZY: Nelli Artienwicz.
  TYTUŁ: Ewolucja koncepcji true and fair view w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 1
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evolution of the true and fair view concept in IAS 1
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 5-12
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  63/13307
  AUTORZY: Anna Zysnarska.
  TYTUŁ: Ewolucja Modelu Uwarunkowań Sytuacyjnych w ramach badań nad reformą rachunkowości sektora rządowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evolution of the Contingency Model in the framework of research on the government accounting reform
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 151-167
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  64/13307
  AUTORZY: Krzysztof Ulanowski.
  TYTUŁ: Exodus żydowski z Wolnego Miasta Gdańska
  ŹRÓDŁO: Pomerania. - 2008, nr 6 (410), s. 11-14
  p-ISSN: 0238-9045

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  65/13307
  AUTORZY: Dorota Czykier-Wierzba.
  TYTUŁ: Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007-2013
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The financing of Poland's structural policy from the EU budget in 2007-2013
  ŹRÓDŁO: Wieś i Rolnictwo. - 2008, Nr 3 (140), s. 49-66
  p-ISSN: 0137-1673

  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Polska
 • pomoc strukturalna UE
 • fundusze strukturalne
 • Fundusz Spójności
 • programy operacyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Poland
 • EU's structural assistance
 • structural funds
 • Cohesion Fund
 • operational programmes

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  66/13307
  AUTORZY: Joanna Mytnik-Ejsmont, Piotr Rutkowski, Dariusz L. Szlachetko.
  TYTUŁ: Five new species of Pachygenium (Schltr.) Szlach., R. González & Rutk. (Spirantheae, Cyclopogoninae, Orchidaceae) from Brazil.
  ŹRÓDŁO: Biodiversity Research and Conservation. - 2008, Vol. 11-12, s. 3-8.
  p-ISSN: 1897-2810

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • taxonomy
 • Orchidaceae
 • Spirantheae
 • Cyclopogoninae
 • Pachygenium
 • Palexia
 • Neotropics
 • South America

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  67/13307
  AUTORZY: Marta Kras, Dariusz L. Szlachetko.
  TYTUŁ: Four new species of Bilabrella (Orchidaceae, Habenariinae) from Africa
  ŹRÓDŁO: Polish Botanical Journal. - 2008, Vol. 53, no. 2, s. 97-101
  p-ISSN: 1641-8190

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Orchidaceae
 • Habenaria
 • Bilabrella
 • new species
 • systematic

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  68/13307
  AUTORZY: Alicja Antonowicz.
  TYTUŁ: Franchising jako przykład wykorzystania marki i renomy przedsiębiorstwa do bezkapitałowej ekspansji rynkowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Franchising as an example of brand and company reputation usage to non-capital market expansion
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2008, nr 25, s. 11-18
  p-ISSN: 1640-6818

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. nru: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty: marka - trendy i kierunki rozwoju
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  69/13307
  AUTORZY: Eliza Szymańska.
  TYTUŁ: Franz Kafkas Ein Bericht für eine Akademie. Das Monodram von Michael R. Scholze unter der Regie von Hilmar Baumann - Versuch einer Analyse
  ŹRÓDŁO: Studia Germanica Gedanensia. - 2008, 18, Sonderband 2, s. [73]-81
  p-ISSN: 1230-6045

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  70/13307
  AUTORZY: Rafał Stabrawa, Hubert Trzebiński, Bożena Grochmal-Bach, Katarzyna Markiewicz, Henryk Olszewski, Edyta Łapkiewicz.
  TYTUŁ: Frontal syndrome in patients awakened from prolonged post-traumatic coma
  ŹRÓDŁO: Acta Neuropsychologica. - 2008, Vol. 6, no. 3, s. 268-278
  p-ISSN: 1730-7503
  e-ISSN: 2084-4298

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • post-traumatic coma
 • frontal syndrome
 • emotional disorders
 • behavioral disorders

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  71/13307
  AUTORZY: Marietta Janowicz-Lomott.
  TYTUŁ: Funkcje związków wzajemności członkowskiej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Functions of membership mutuality in mutual insurance companies
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2008, R. 61, nr 5/6, s. 35-44
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  72/13307
  AUTORZY: Tomasz Maćkowski.
  TYTUŁ: Funkcjonowanie żetonów wałowych (Wallzeichen) oraz żetonów szarwarkowych (Scharwerkszeichen) w nowożytnym Gdańsku
  ŹRÓDŁO: Przegląd Numizmatyczny. - 2008, nr 3 (62), s. 55-58
  p-ISSN: 1231-143X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • lead tokens
 • history of Gdańsk 15-17. century

  73/13307
  AUTORZY: Edmund Kizik.
  TYTUŁ: Gdański ośrodek badań historycznych : stan i perspektywy
  ŹRÓDŁO: Zapiski Historyczne. - 2008, T. 73, z. 2-3, s. 117-128
  p-ISSN: 0044-1791

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  74/13307
  AUTORZY: Piotr Pisarewicz.
  TYTUŁ: Generacje inwestorów w USA
  ŹRÓDŁO: Gazeta Bankowa. - 2008, nr 8, s. 23-27
  p-ISSN: 0860-7613

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fundusze inwestycyjne
 • klient
 • identyfikacja klienta

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • investor
 • generation
 • savings
 • USA
 • investment (mutual) funds
 • customer
 • customer identyfication

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  75/13307
  AUTORZY: Tomasz Czuba.
  TYTUŁ: Globalisation and trends in the world insurance services market
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Globalizacja a trendy na światowym rynku usług ubezpieczeniowych
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 267-272
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  76/13307
  AUTORZY: Paweł Petasz.
  TYTUŁ: Glosa do postanowienia SN z dnia 12 czerwca 2007 r., V KK 179/07
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2008, nr 3, s. 141-144
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Dot. kasacji na niekorzyść skazanego i problematyki czynu ciągłego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  77/13307
  AUTORZY: Krzysztof Woźniewski.
  TYTUŁ: Glosa do postanowienia SN z dnia 25 października 2007 r., I KZP 33/07
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2008, nr 3, s. 117-125
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Dot. dopuszczalności środka odwoławczego od decyzji podjętej na podstawie art. 18 § 4 k.s.h.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  78/13307
  AUTORZY: Krzysztof Kaszubowski, Michał Miłosz.
  TYTUŁ: Glosa do uchwały NSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2007r., II GPS 2/06
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2008, nr 3, s. 25-35
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Dot. wyłączenia od ponownego rozpatrzenia sprawy członka samorządowego kolegium odwoławczego, który brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  79/13307
  AUTORZY: Jacek Potulski.
  TYTUŁ: Glosa do uchwały SN z dnia 20 kwietnia 2007 r., I KZP 4/07
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2008, nr 3, s. 111-116
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Dot. fałszywych zeznań jako prawa do obrony
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  80/13307
  AUTORZY: Anna Stępień-Sporek, Filip Sporek.
  TYTUŁ: Glosa do uchwały SN z dnia 22 marca 2007 r., III CZP 13/07
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2008, nr 3, s. 47-55
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Dot. wyłączenia z licytacji nieruchomości dłużnika
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  81/13307
  AUTORZY: Arkadiusz Wowerka.
  TYTUŁ: Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2007 r., III CZP 143/2006
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2008, nr 3, s. 57-65
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Dot. dopuszczalności ustanowienia likwidatora spółki z o.o. po jej prawomocnym wykreśleniu z rejestru
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  82/13307
  AUTORZY: Ewa Skrodzka.
  TYTUŁ: Glosa do wyroków Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 września 2005 r., T-306/01 i T-315/01
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2008, nr 3, s. 187-193
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Dot. dopuszczalności sankcji skierowanych do osób fizycznych przez Wspólnotę Europejską w ramach walki z terroryzmem
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  83/13307
  AUTORZY: Przemysław Panfil.
  TYTUŁ: Glosa do wyroku NSA z dnia 19 stycznia 2007 r., II FSK 455/06
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2008, nr 3, s. 103-108
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Dot. odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  84/13307
  AUTORZY: Alicja Powałowska.
  TYTUŁ: Glosa do wyroku SN z dnia 2 października 2007 r., II CSK 289/07
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2008, nr 3, s. 213-218
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Dot. niedozwolonej reklamy produktów leczniczych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  85/13307
  AUTORZY: Jakub Szmit.
  TYTUŁ: Glosa do wyroku SN z dnia 7 maja 2007 r., II PKN 305/06
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2008, nr 3, s. 163-173
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Dot. formy zwrócenia się do związków zawodowych z zapytaniem o pracowników korzystających z ich obrony
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • supreme court
 • trade union
 • list of members

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  86/13307
  AUTORZY: Iwona Zużewicz-Wiewiórowska.
  TYTUŁ: Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie C-95/04
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2008, nr 3, s. 177-186
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Dot. warunków uznania rabatów celowych za nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu art. 82 TWE
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  87/13307
  AUTORZY: Kevin Campbell, Ian Fraser, Willie Henry, Magdalena Jerzemowska.
  TYTUŁ: Good practices in corporate governance disclosure : Polish corporate governance and the UNCTAD guidance
  ŹRÓDŁO: Przegląd Corporate Governance. - 2008, 1 (13), s. 19-28
  p-ISSN: 1734-9699

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  88/13307
  AUTORZY: Aleksandra Wiercińska.
  TYTUŁ: Granice między kreatywną, agresywną i oszukańczą rachunkowością
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Differences between creative, aggressive and fraudulent accounting
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 141-150
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  89/13307
  AUTORZY: Artur Szutta.
  TYTUŁ: Granice wolności słowa. O pewnym argumencie za prawem do wyśmiewania
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The limits of free speech. About an argument for the right to mock
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2008, R. 51, nr 4, s. 73-84
  p-ISSN: 0044-4405

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • freedom of speech
 • mocking
 • Brian Barry
 • liberalism

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  90/13307
  AUTORZY: Arkadiusz Janicki.
  TYTUŁ: Historia regionu bałtyckiego w XIX i pierwszej połowie XX wieku w historiografii polskiej : stan badań - aspekty - tendencje
  ŹRÓDŁO: Zapiski Historyczne. - 2008, T. 73, z. 4, s. [99]-122
  p-ISSN: 0044-1791

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  91/13307
  AUTORZY: Małgorzata Leśniewska, Małgorzata Witak.
  TYTUŁ: Holocene diatom biostratigraphy of the SW Gulf of Gdańsk, Southern Baltic Sea (part III)
  ŹRÓDŁO: Oceanological and Hydrobiological Studies. - 2008, Vol. 37, no. 4, s. 35-52
  p-ISSN: 1730-413X

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  92/13307
  AUTORZY: Magdalena Bielenia-Grajewska.
  TYTUŁ: Hybrydyczność polskiego języka ekonomii
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Hybridism of the Polish language of economics
  ŹRÓDŁO: Studia Germanica Gedanensia. - 2008, 17, s. 137-144
  p-ISSN: 1230-6045

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  93/13307
  AUTORZY: Magdalena Jerzemowska, Bogdan Tchórz.
  TYTUŁ: Identyfikacja strategii kredytowej przedsiębiorstwa wobec kontrahentów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Identification of company credit strategy of contracting parties
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2008, nr 9, s. 93-102
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  94/13307
  AUTORZY: Wojciech Sawuła, Zyta Banecka-Majkutewicz, Leszek Kadziński, Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, Grzegorz Węgrzyn, Walenty Nyka, Bogdan Banecki.
  TYTUŁ: Improved HPLC method for total plasma homocysteine detection and quantification
  ŹRÓDŁO: Acta Biochimica Polonica. - 2008, Vol. 55, no. 1, s. 119-125
  p-ISSN: 0001-527X
  e-ISSN: 1734-154X

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.448
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.890
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • homocysteine measurement
 • HPLC
 • stroke risk factors
 • validation

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Medline
 • Scopus

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  95/13307
  AUTORZY: Agnieszka Martynowska.
  TYTUŁ: Indeksy sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Sectoral indices of the Warsaw Stock Exchange
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 4, s. 57-66
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy i pieniężny : wybrane aspekty
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  96/13307
  AUTORZY: Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Instrumenty pochodne : ryzyko finansowe i jego prezentacja
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Financial instruments : financial risk and its presentation
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 77-84
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  97/13307
  AUTORZY: Sławomir Antkiewicz.
  TYTUŁ: Instrumenty strukturyzowane jako forma inwestowania optymalna na czasy kryzysu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Structured product as investment form optimal while crisis time
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 4, s. 89-99
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  98/13307
  AUTORZY: Grzegorz Piwnicki.
  TYTUŁ: Integracja europejska na osi Wschód - Zachód, przez pryzmat geopolityki i globalizacji
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [68]-79
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  99/13307
  AUTORZY: Jacek Herbich.
  TYTUŁ: Interpretation Manual of European Union Habitats - jedno ze źródeł problemów w identyfikacji siedlisk przyrodniczych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Interpretation Manual of European Union Habitats - one of the sources of problems in the identification of natural habitants
  ŹRÓDŁO: Przegląd Przyrodniczy. - 2008, T. 19, z. 1-2, s. 43-52
  p-ISSN: 1230-509X

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  UWAGI: Materiały z sesji naukowej "Europejskie" gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce - interpretacja, zasoby, ochrona, 4-6 kwietnia 2008, Łagowo Lubuskie
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Interpretation Manual of European Union Habitats
 • natural habitants
 • Polish coastal region
 • PLH220003 Białogóra

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  100/13307
  AUTORZY: Nelli Artienwicz.
  TYTUŁ: Jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania i ewidencjonowania
  ŹRÓDŁO: Monitor Księgowego. - 2008, nr 1 (101), s. 23-28
  p-ISSN: 1731-5786

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  101/13307
  AUTORZY: Barbara Gierusz, Teresa Martyniuk.
  TYTUŁ: Jakość informacji sprawozdawczych w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The information's quality within the companies' social responsibility języki publikacji
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2008, nr 9, s. 71-82
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • przedsiębiorstwo
 • sprawozdawczość
 • cechy jakościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Corporate Social Responsibility (CSR)
 • enterprises
 • reporting
 • quality characteristics

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  102/13307
  AUTORZY: Jan Iluk.
  TYTUŁ: Jan Chryzostom objaśnia Hymn o miłości (1Kor 13) : (In I Epistolam ad Corinthios hom. 33-34)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: John Chrysostom explains The Song of love (1Cor 13) : (In Epistolam ad Corinthios hom. 33-34)
  ŹRÓDŁO: Vox Patrum : antyk chrześcijański. - 2008, R. 28, t. 52/1, s. 291-315
  p-ISSN: 0860-9411

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  103/13307
  AUTORZY: Andrzej Chodubski.
  TYTUŁ: Jan Paweł II w polskim parlamencie 11 czerwca 1999 r.
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [23]-34
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  104/13307
  AUTORZY: Jan Iluk.
  TYTUŁ: Jana Chryzostoma komentarz do Listu Pawła do Galatów
  ŹRÓDŁO: Gdański Rocznik Ewangelicki. - 2008, Vol. 2, s. 60-87
  p-ISSN: 1898-1127

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  105/13307
  AUTORZY: Edmund Kizik.
  TYTUŁ: Jews before the Danzig court in the mid-eighteenth century
  ŹRÓDŁO: Acta Poloniae Historica. - 2008, Vol. 97, s. 147-165
  p-ISSN: 0001-6829

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  106/13307
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Język a społeczeństwo : stan i kierunki badań socjolingwistycznych na Ukrainie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The language and the society : state and directions of the sociolinguistic research at the Ukraine
  ŹRÓDŁO: Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. - 2008, T. 18, s. [61]-72
  p-ISSN: 0068-4570

  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Język, społeczeństwo, wartości
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  107/13307
  AUTORZY: Karol Śledzik.
  TYTUŁ: Kapitał intelektualny
  ŹRÓDŁO: Gazeta Bankowa. - 2008, nr 11, s. 17-21
  p-ISSN: 0860-7613

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kapitał intelektualny
 • wycena kapitału intelektualnego
 • wartość rynkowa przedsiębiorstwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intellectual capital
 • intellectual capital valuation
 • market value of enterprise

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  108/13307
  AUTORZY: Sławomir Kościelak.
  TYTUŁ: Katolicy w protestanckim Gdańsku XVI-XVIII wieku
  ŹRÓDŁO: Pomerania. - 2008, nr 6 (410), s. 3-6
  p-ISSN: 0238-9045

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  109/13307
  AUTORZY: Sebastian Susmarski, Jerzy Gwizdała.
  TYTUŁ: Kierunki oceny efektywności specjalnych stref ekonomicznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Assessing the effectiveness of special economic zones
  ŹRÓDŁO: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - 2008, nr 1, s. 464-472
  p-ISSN: 1899-6205

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwem informacyjnym, t. 2
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • specjalne strefy ekonomiczne
 • efektywność inwestycji
 • koszty działalności gospodarczej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • special economic zones
 • efficiency of investment
 • economic activities costs

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  110/13307
  AUTORZY: Ryszard Skarbek.
  TYTUŁ: Kilka refleksji o probacji : modele tradycyjne a elektroniczna przyszłość
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [333]-348
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  111/13307
  AUTORZY: Barbara Kijewska.
  TYTUŁ: Kobieta w przekazie telewizyjnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Woman on the television screen
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Prasoznawcze. - 2008, R. 51, nr 3/4, s. 43-53
  p-ISSN: 0555-0025

  UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • gender
 • mass media
 • television
 • advertisement

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  112/13307
  AUTORZY: Tadeusz Dmochowski.
  TYTUŁ: Koncepcja bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej 1997-2000
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [158]-179
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  113/13307
  AUTORZY: Elżbieta Pietraś.
  TYTUŁ: Konceptual'nyj proekt Vitaliâ Komara i Aleksandra Melamida Vybor naroda
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Konceptualny projekt Witalija Komara i Aleksandra Melamida Wybór społeczeństwa. Najbardziej pożądany & najmniej pożądany
  ŹRÓDŁO: Przegląd Rusycystyczny. - 2008, R. 30, nr 1, s. 43-50
  p-ISSN: 0137-298X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: RUS
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  114/13307
  AUTORZY: Marek Dzięcielski.
  TYTUŁ: Konserwatywny świat junkierstwa pomorskiego na tle życia i działalności Georga von Diezelsky'ego z Choczewa (1873-1944)
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [206]-228
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  115/13307
  AUTORZY: Anna Łysiak-Łątkowska.
  TYTUŁ: Konteksty zjawiska libertynizmu: kilka uwag badawczych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Les réflexions sur les contextes du libertinage
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. - 2008, T. 21, s. 115-129
  p-ISSN: 0208-6107

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  116/13307
  AUTORZY: Wioleta Dryl, Tomasz Dryl.
  TYTUŁ: Kontrola marketingowa w przedsiębiorstwie jako element zarządzania organizacją
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Marketing control as element of management in enterprises
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 4, s. 19-31
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy i pieniężny : wybrane aspekty
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  117/13307
  AUTORZY: Wojciech Gajewski.
  TYTUŁ: Kościół a Synagoga: początki kryzysu. Przyczyny rozejścia się Kościoła i Synagogi w I wieku
  ŹRÓDŁO: Gdański Rocznik Ewangelicki. - 2008, Vol. 2, s. 39-59
  p-ISSN: 1898-1127

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  118/13307
  AUTORZY: Karol Śledzik.
  TYTUŁ: Kryzysowa przecena
  ŹRÓDŁO: Gazeta Bankowa. - 2008, nr 40 (1040), s. 18-22
  p-ISSN: 0860-7613

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rynek kapitałowy
 • banki
 • giełda papierów wartościowych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital market
 • banks
 • stock market

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  119/13307
  AUTORZY: Józef Włodarski.
  TYTUŁ: Księga metrykalna zboru Braci Czeskich w Krokowej (1718-1763) jako źródło historyczne
  ŹRÓDŁO: Gdański Rocznik Ewangelicki. - 2008, Vol. 2, s. 88-96
  p-ISSN: 1898-1127

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  120/13307
  AUTORZY: Ewa Rodziewicz.
  TYTUŁ: Ku demokracji w sferze publicznej i dyskursie edukacyjnym. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Gdańsku wobec zmiany społecznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: To democracy in a public sphere and an educational discussion. Polish Pedagogical Society in Gdansk in the face of social change
  ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2008, T. 5, s. [11]-59
  p-ISSN: 1230-607X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  121/13307
  AUTORZY: Sylwester Kania.
  TYTUŁ: Kulturowe wyznaczniki efektywności organizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Cultural conditioning of organization's effectiveness
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 3, s. 121-131
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Innowacje i konkurencyjność : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  122/13307
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Kwestia kobiet jako główny faktor polityki austriackich zielonych
  ŹRÓDŁO: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2008, Vol. 20, s. 117-131
  p-ISSN: 1505-2192

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Austria
 • Greens - Green Alternative
 • policy
 • woman

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  123/13307
  AUTORZY: Anna Łysiak-Łątkowska.
  TYTUŁ: La physiocratie de Joachim Chreptowicz
  ŹRÓDŁO: Ruch Filozoficzny. - 2008, T. 65, nr 1, s. 61-72
  p-ISSN: 0035-9599

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: FRE
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • physiocracy
 • agriculture
 • farmer
 • natural law
 • to grow wealthy
 • land property
 • political system

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  124/13307
  AUTORZY: Karol Śledzik.
  TYTUŁ: Ludzie przeciw kryzysowi
  ŹRÓDŁO: Bank. - 2008, nr 10, s. 38-40
  p-ISSN: 1230-9125

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  125/13307
  AUTORZY: Katarzyna Papke-Olszauskas.
  TYTUŁ: Mandat karny gotówkowy w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia : problematyka art. 98 k.p.w.
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [305]-312
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  126/13307
  AUTORZY: Hanna Brycz, Anna Filipiak-Siewodnik, Ewa Stanilewicz, Agnieszka Fanslau.
  TYTUŁ: Manipulowanie zasobami poznawczymi a akceptacja pokus przeszkadzających w realizacji wartości : kierowanie sobą, władza i tradycja
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Access to mental resources and the level of acceptance of temptations inhibiting achievement of values : self-direction, power and tradition
  ŹRÓDŁO: Czasopismo Psychologiczne. - 2008, T. 14, nr 2, s. 155-165
  p-ISSN: 1425-6460

  UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  127/13307
  AUTORZY: Jarosław Drozd.
  TYTUŁ: Maria Dońska (1912-1996). Życiorys z Gdynią w tle
  ŹRÓDŁO: Nautologia. - 2008, nr 145, s. 81-85
  p-ISSN: 0548-0523

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  128/13307
  AUTORZY: Józef Borzyszkowski.
  TYTUŁ: Marzec '68 w środowisku Klubu Pomorania i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku
  ŹRÓDŁO: Acta Cassubiana. - 2008, T. 10, s. 221-226
  p-ISSN: 1509-5703

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  129/13307
  AUTORZY: Jacek Kriegseisen.
  TYTUŁ: Mauzoleum rodziny von Podewils w Krągu i jego wyposażenie.
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. - 2008, z. 35 (385), s. [89]-113.
  p-ISSN: 0208-533X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  130/13307
  AUTORZY: Józef Przybylski, Krystyna Siemaszko-Przybylska, Piotr Rogala, Agnieszka Kruszyna, Monika Kopystecka, Anna Szaniawska, Maciej Wołowicz, Agnieszka Kąkol, Leszek Kubisz, Marlena Gauza, Ryszard Glinka, Marzena Glinka.
  TYTUŁ: Melanokolagen typu I - otrzymywanie i zastosowanie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Melanocollagen Type I - obtaining and application
  ŹRÓDŁO: Polish Journal of Cosmetology. - 2008, Vol. 11, no. 4, s. 246-259
  p-ISSN: 1731-0083

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • nanomelanokolagen

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • nanomelanocollagen

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  131/13307
  AUTORZY: Joanna Rutkowiak.
  TYTUŁ: Między upaństwowieniem, prywatyzacją i uspołecznianiem się pedagogiki
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Between nationalization, collectivization and privatization of education
  ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2008, T. 5, s. [79]-88
  p-ISSN: 1230-607X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  132/13307
  AUTORZY: Renata Orłowska.
  TYTUŁ: Migration as a new challenge for EU's economies
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Migracja - nowe wyzwanie dla gospodarek Unii Europejskiej
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 522-530
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  133/13307
  AUTORZY: Edmund Kizik.
  TYTUŁ: Młyny w Ekonomii Malborskiej według inwentarzy z lat 1755 i 1765
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Mills in the royal demesne of Malbork on the basis of inventories from 1755 and 1765
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2008, R. 56, nr 3-4, s. [397]-404
  p-ISSN: 0023-5881

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  134/13307
  AUTORZY: Andrzej Jan Chodubski.
  TYTUŁ: Mniejszości narodowe i etniczne w pomorskiej przestrzeni kulturowej
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [256]-272
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  135/13307
  AUTORZY: Barbara Żurawik.
  TYTUŁ: Model zachowania inwestorów giełdowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Stock investors' behaviour model
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 4, s. 137-142
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  136/13307
  AUTORZY: Lech Kujawski.
  TYTUŁ: Modelowanie zatrudnienia, przychodów i koszty utrzymania kancelarii komorniczych
  ŹRÓDŁO: Nowa Currenda : miesięcznik komorników sądowych. - 2008, nr 9 (148=256), s. 74-90
  p-ISSN: 1508-0641

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  137/13307
  AUTORZY: Aneta Zapart, Mateusz Ciechanowski, Krzysztof Kasprzyk.
  TYTUŁ: Monitoring i problemy ochrony kolonii nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w Lubni na Pojezierzu Pomorskim.
  ŹRÓDŁO: Nietoperze. - 2008, T. 9, z. 2, s. 107-119.
  p-ISSN: 1640-2677

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Chiroptera
 • Natura 2000
 • roost
 • building
 • monitoring
 • conservation
 • foraging sites

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  138/13307
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ: Motywacyjna funkcja systemów okresowych ocen pracowników na przykładzie wybranych banków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The influence of periodic employee performance evaluation system on motivation in banks with foreign capital share
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 4, s. 5-17
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy i pieniężny : wybrane aspekty
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  139/13307
  AUTORZY: Jacek Winiarski.
  TYTUŁ: Możliwości wykorzystania technik planowania metod reagowania na ryzyko oraz nadzorowania i kontroli ryzyka w procesach realizacji projektów z branży IT
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Planning the response to the risk, and supervision and risk control usage possibility for projects' execution in IT branch
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 3, s. 85-95
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  140/13307
  AUTORZY: Jerzy Zajadło, Paulina Zajadło.
  TYTUŁ: Na marginesie wydarzeń w Nangar Khel : respondeat superior?
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [63]-78
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  141/13307
  AUTORZY: Anna Maria Zawadzka.
  TYTUŁ: Nabywanie i konsumpcja w perspektywie samoregulacji - kompensacja i ucieczka?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Purchase and consumption in the light of self-regulation - compensation and escape from self-awareness?
  ŹRÓDŁO: Czasopismo Psychologiczne. - 2008, T. 14, nr 2, s. 265-274
  p-ISSN: 1425-6460

  UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  142/13307
  AUTORZY: Magdalena Jerzemowska, Anna Golec.
  TYTUŁ: Nadzór korporacyjny a konkurencyjność spółek publicznych
  ŹRÓDŁO: Przegląd Corporate Governance. - 2008, 1 (13), s. 85-98
  p-ISSN: 1734-9699

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  143/13307
  AUTORZY: Maria Groenwald.
  TYTUŁ: Nasza przyjaźń nigdy się nie rozstanie : inspirowana Arystotelesem analiza rozwiązań jednego zadania
  ŹRÓDŁO: Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2008, nr 1 (101), s. 85-92
  p-ISSN: 0239-6858

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  144/13307
  AUTORZY: Xymena Synak-Pskit.
  TYTUŁ: Niemożliwy dar : present Jacques'a Derridy
  ŹRÓDŁO: Humanistyka i Przyrodoznawstwo. - 2008, T. 14, s. [307]-312
  p-ISSN: 1234-4087

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  145/13307
  AUTORZY: Bogusław Górka.
  TYTUŁ: Nieprzekładalność Janowego Prologu? (J 1,1-18)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The untranslatable prologue of the Gospel of John? (John 1:1-18)
  ŹRÓDŁO: Vox Patrum : antyk chrześcijański. - 2008, R. 28, t. 52/1, s. 233-256
  p-ISSN: 0860-9411

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  146/13307
  AUTORZY: Jerzy Gierusz.
  TYTUŁ: Nieruchomości inwestycyjne : analiza porównawcza polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Investment properties : comparison of Polish GAAP and International Financial Reporting Standards
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 41-53
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 10
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  147/13307
  AUTORZY: Andrzej Balicki, Kamila Najman, Krzysztof Najman.
  TYTUŁ: Normalizacja odpowiedzi w badaniach opinii a problem grupowania
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The normalization answers in the opinion poll and clustering problem
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 3, s. 53-62
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Innowacje i konkurencyjność : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  148/13307
  AUTORZY: Rafał Szymczyk, Martin Kukwa.
  TYTUŁ: Nowe dane do rozmieszczenia porostów Wysoczyzny Elbląskiej z historycznych zbiorów prof. T. Sulmy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: New distributional data on lichens from Wysoczyzna Elbląska upland collected by Professor T. Sulma
  ŹRÓDŁO: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2008, Ann. 15, ps 2, s. 289-297
  p-ISSN: 1640-629X

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • rare lichens
 • lichenicolous fungi
 • Wysoczyzna Elbląska
 • N Poland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  149/13307
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ: Nowe oblicze głodu na świecie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The new face of hunger around the world
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 4, s. 191-199
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  150/13307
  AUTORZY: Martin Kukwa, Paweł Czarnota.
  TYTUŁ: Nowe stanowiska Botryolepraria lesdainii (zlichenizowane Ascomycota) w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: New localities of Botryolepraria lesdainii (lichenized Ascomycota) in Poland
  ŹRÓDŁO: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2008, Ann. 15, ps 2, s. 342-345
  p-ISSN: 1640-629X

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  151/13307
  AUTORZY: Ireneusz Izydorek, Małgorzata Szadkowska-Izydorek, Julita Minasiewicz.
  TYTUŁ: Nowe stanowisko Cypripedium calceolus (Cypripediaceae) na Pomorzu Gdańskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A new locality of Cypripedium calceolus (Cypripediaceae) in the Gdańsk Pomerania
  ŹRÓDŁO: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2008, Ann. 15, ps 2, s. 323-325
  p-ISSN: 1640-629X

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  152/13307
  AUTORZY: Jerzy Gwizdała, Sebastian Susmarski.
  TYTUŁ: Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w polskim sektorze bankowym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Modern information-communication technologies in the Polish banking sector
  ŹRÓDŁO: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - 2008, nr 1, s. 428-436
  p-ISSN: 1899-6205

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, t. 1
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sektor bankowy
 • nowe technologie
 • technologia informacyjna
 • technologia komunikowania
 • technologia systemów informacyjnych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • banking sector
 • high-tech
 • Information Technology (IT)
 • communication technology
 • information systems technology

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  153/13307
  AUTORZY: Jacek Friedrich.
  TYTUŁ: Nowoczesność w polskim dyskursie architektonicznym: 1945-1949. Wstępne rozpoznanie zagadnienia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Modernity in Polish architectural discourse, 1945-1949: an introductory identification of questions
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka. - 2008, z.15, s. 309-335
  p-ISSN: 1507-6407

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • architektura
 • modernizm
 • nowoczesność
 • dyskurs

  154/13307
  AUTORZY: Jarosław Och.
  TYTUŁ: Nowoczesny system wyborczy - konieczność czy fanaberia?
  ŹRÓDŁO: Pomerania. - 2008, nr 1 (405), s. 4-8
  p-ISSN: 0238-9045

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  155/13307
  AUTORZY: Tomasz Lenkiewicz.
  TYTUŁ: O postrzeganiu odrębności kulturowo-cywilizacyjnej Rosji
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [145]-157
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  156/13307
  AUTORZY: Małgorzata Cackowska.
  TYTUŁ: O problemie estetyki ilustrowanej książki dla dzieci w Polsce. Refleksja po 41. Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci w Bolonii (12-15 maja 2004 roku)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: An aesthetics focuses on the picture book phenomena in Poland
  ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2008, T. 5, s. [245]-253
  p-ISSN: 1230-607X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  157/13307
  AUTORZY: Hanna Brycz.
  TYTUŁ: O prowokacji, czystości i uczonych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On provocation, purity and scientists
  ŹRÓDŁO: Psychologia Społeczna. - 2008, T. 3, nr 4, s. 309-312
  p-ISSN: 1896-1800

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • prowokacja
 • psychobiznes
 • autoprezentacja
 • domeny: sprawności i moralności

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • provocation
 • psycho-business
 • self-presentation
 • competence and morality domains

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  158/13307
  AUTORZY: Paweł Miłobędzki.
  TYTUŁ: O regresyjnych sposobach weryfikacji hipotezy oczekiwań struktury terminowej stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Regression tests of the expectations hypothesis of the Polish interbank term structure
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 4, s. 67-84
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 54 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy i pieniężny : wybrane aspekty
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  159/13307
  AUTORZY: Jarosław Mrozek.
  TYTUŁ: O roli komputerów w matematyce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of computers in mathematics
  ŹRÓDŁO: Zagadnienia Naukoznawstwa. - 2008, T. 44, z. 2 (176), s. 211-221
  p-ISSN: 0044-1619

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mathematics
 • computer

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  160/13307
  AUTORZY: Jakub Potulski.
  TYTUŁ: O statusie badawczym współczesnej geopolityki
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Międzynarodowe. - 2008, Vol. 6, nr 1-2, s. 24-31
  p-ISSN: 1730-4652

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • geopolitics
 • political geography
 • political science

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  161/13307
  AUTORZY: Mirosław Szreder.
  TYTUŁ: O znaczeniu tajemnicy statystycznej dla jakości badań
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: An impact of statistical confidentiality on the quality of statistical surveys
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 3, s. 63-66
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Innowacje i konkurencyjność : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  162/13307
  AUTORZY: Marek Andrzejewski.
  TYTUŁ: Obraz Polski w austriackich podręcznikach szkolnych do historii
  ŹRÓDŁO: Echa Przeszłości. - 2008, [T.] 9, s. 241-253
  p-ISSN: 1509-9873

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  163/13307
  AUTORZY: Sylwester Marek Kania.
  TYTUŁ: Ocena możliwości stosowania elastycznych form zatrudniania - procedura postępowania
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flexible employment forms' prospect apply estimation - code of practise
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 4, s. 61-67
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  164/13307
  AUTORZY: Małgorzata Omilanowska.
  TYTUŁ: Od piramid do Gusto Polacco
  ŹRÓDŁO: Architektura Murator. - 2008, nr 7, s. 34-40
  p-ISSN: 1232-6372

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  165/13307
  AUTORZY: Elżbieta Adamowicz.
  TYTUŁ: Offshoring of the R&D activities of enterprises
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Offshoring działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 356-364
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  166/13307
  AUTORZY: Joanna Leska-Ślęzak.
  TYTUŁ: Ogniwa działalności duszpasterskiej w Holandii
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [131]-134
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  167/13307
  AUTORZY: Marek Ossowski.
  TYTUŁ: Ograniczenia systemu budżetowania
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Shortcoming of budgeting system
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 93-103
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  168/13307
  AUTORZY: Elżbieta Puźniakowska.
  TYTUŁ: On the Chaplyghin method for first order partial differential equations
  ŹRÓDŁO: Opuscula Mathematica. - 2008, Vol. 28, no. 2, s. 163-178
  p-ISSN: 1232-9274

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • characteristics
 • Newton method
 • Chaplyghin sequence
 • initial problems

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  169/13307
  AUTORZY: Lech Kujawski.
  TYTUŁ: Optymalna wielkość stanowiska komorniczego w świetle badań statystycznych
  ŹRÓDŁO: Nowa Currenda : miesięcznik komorników sądowych. - 2008, nr 10 (149=257), s. 166-194
  p-ISSN: 1508-0641

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  170/13307
  AUTORZY: Beata Słobodzian.
  TYTUŁ: Organizacje pozarządowe we współczesnym ładzie kulturalnym Gdyni
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Gdyńskie. - 2008, nr 3, s. 107-114
  p-ISSN: 1896-3463

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Materiały z III konferencji "Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni", Gdynia
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  171/13307
  AUTORZY: Barbara Radke, Marta Staniszewska, A. Wasik, J. Namieśnik, Jerzy Bolałek.
  TYTUŁ: Organotin compounds in marine sediments
  ŹRÓDŁO: Polish Journal of Environmental Studies. - 2008, Vol. 17, no. 5, s. 643-654
  p-ISSN: 1230-1485

  UWAGI: Bibliogr. 70 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.963
  Punktacja MNiSW: 10.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.797
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • organotin compounds
 • sediments
 • antifouling paints
 • dredged material

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  172/13307
  AUTORZY: Krzysztof Woźniewski.
  TYTUŁ: Państwowa Inspekcja Pracy jako podmiot wykonujący prawa pokrzywdzonego w rozumieniu art. 49 § 3A k.p.k. po nowelizacji (wybrane zagadnienia)
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [377]-389
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  173/13307
  AUTORZY: Maria Mendel.
  TYTUŁ: Partnerstwo edukacyjne : szkoła, uczeń, nauczyciel w amerykańskich koncepcjach i planie reform
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Educational partnership : school, pupil, teacher : American conception and reform plan
  ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2008, T. 5, s. [159]-176
  p-ISSN: 1230-607X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  174/13307
  AUTORZY: Tadeusz Stegner.
  TYTUŁ: Pastor Leopold Otto jako kaznodzieja ewangelicki
  ŹRÓDŁO: Gdański Rocznik Ewangelicki. - 2008, Vol. 2, s. 115-126
  p-ISSN: 1898-1127

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  175/13307
  AUTORZY: Janina Ciechanowicz-McLean.
  TYTUŁ: Penalizacja prawa ochrony środowiska
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [9]-20
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  176/13307
  AUTORZY: Anna Jurkowska-Zeidler.
  TYTUŁ: Penalizacja zachowań stanowiących naruszenie tajemnicy bankowej
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [289]-304
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  177/13307
  AUTORZY: Agata Jurczak, Bożena Szramka, Mariusz Grinholc, Janina Legendziewicz, Krzysztof P. Bielawski.
  TYTUŁ: Photodynamic effect of lanthanide derivatives of meso-tetra(N-methyl-4-pyridyl)porphine against Staphylococcus aureus
  ŹRÓDŁO: Acta Biochimica Polonica. - 2008, Vol. 55, no. 3, s. 581-585
  p-ISSN: 0001-527X

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.448
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.890
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • MRSA
 • photodynamic therapy
 • photosensitizer
 • porphyrin

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Medline

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  178/13307
  AUTORZY: Mariusz Grinholc, Anna Kawiak, Julianna Kurlenda, Alfreda Graczyk, Krzysztof P. Bielawski.
  TYTUŁ: Photodynamic effect of protoporphyrin diarginate (PP Arg2) on methicillin-resistant Staphylococcus aureus and human dermal fibroblasts
  ŹRÓDŁO: Acta Biochimica Polonica. - 2008, Vol. 55, no. 1, s. 85-90
  p-ISSN: 0001-527X
  e-ISSN: 1734-154X

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.448
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.890
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • antimicrobial photodynamic inactivation
 • cytotoxicity
 • fibroblasts
 • MRSA
 • phototoxicity

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Medline

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  179/13307
  AUTORZY: Dariusz L. Szlachetko, Marta Kras.
  TYTUŁ: Platycoryne lisowskiana (Orchidaceae, Orchidoideae), a new species from Central African Republic.
  ŹRÓDŁO: Polish Botanical Journal. - 2008, Vol. 53, no. 2, s. 103-104
  p-ISSN: 1641-8190

  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Orchidaceae
 • Platycoryne
 • new species
 • Africa

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  180/13307
  AUTORZY: Kazimierz Nowosielski.
  TYTUŁ: Po swojemu
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Artystyczny. - 2008, R. 15, nr 1, s. [65]-68
  p-ISSN: 1232-2105

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  181/13307
  AUTORZY: Krystyna Dziworska, Dariusz Trojanowski.
  TYTUŁ: Podstawy strategii zarządzania nieruchomościami komunalnymi
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Assets management of the local governments : strategy basics
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 131-138
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  182/13307
  AUTORZY: Aleksandra Cicharska.
  TYTUŁ: Pogórze - peryferyjna dzielnica Gdyni
  ŹRÓDŁO: Rocznik Gdyński. - 2008, nr 20, s. 100-111
  p-ISSN: 0137-4044

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  183/13307
  AUTORZY: Marietta Janowicz-Lomott.
  TYTUŁ: Pojęcie, organizacja i zadania związków wzajemności członkowskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Concept, organization and tasks of members' mutuality alliances
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2008, R. 61, nr 1/2, s. 26-35
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  184/13307
  AUTORZY: Kamil Zeidler.
  TYTUŁ: Pokrzywdzone zabytki, czyli o tym, czy prawo karne chroni dziedzictwo kultury
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [421]-436
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  185/13307
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Polityka austriackich zielonych w kwestii kobiet
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Die Frauenpolitik der Österreichischen Grünen
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2008, T. 22, s. 65-80
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Austria
 • Greens - Green Alternative
 • policy
 • woman

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  186/13307
  AUTORZY: Paweł Galiński.
  TYTUŁ: Pomoc dla samorządu terytorialnego w Republice Irlandii w ramach polityki regionalnej w latach 2000-2006. Wnioski dla Polski
  ŹRÓDŁO: Finanse Komunalne. - 2008, R. 15, nr 7-8, s. 142-154
  p-ISSN: 1232-0307

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  187/13307
  AUTORZY: Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski.
  TYTUŁ: Postępowanie karne przeciwko Stanisławowi Cywińskiemu i Aleksandrowi Zwierzyńskiemu : sprawa zamknięcia "Dziennika Wileńskiego" 17 lutego 1938 roku
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [235]-250
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  188/13307
  AUTORZY: Mirosław Szreder.
  TYTUŁ: Pożytki z edukacji statystycznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Advantages of statistical education
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 11-25
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  189/13307
  AUTORZY: Witold Świętosławski.
  TYTUŁ: Późnośredniowieczne militaria z reliktów wieży w Jemiołowie koło Olsztynka
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Late medieval militaries from relicts of tower in Jemiołowo near Olsztynek
  ŹRÓDŁO: Acta Militaria Mediaevalia. - 2008, T. 4, s. 189-198
  p-ISSN: 1895-4103

  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  190/13307
  AUTORZY: Piotr Stańczyk.
  TYTUŁ: Praca szkoły niebędąca złudzeniem. O podwójnej efektywności pracy szkoły
  ŹRÓDŁO: Forum Oświatowe. - 2008, nr 2 (39), s. 63-75
  p-ISSN: 0867-0323
  e-ISSN: 2450-3452

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • critical pedagogy
 • Zbigniew Kwieciński
 • sociopathology of education
 • symbolic violence

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  191/13307
  AUTORZY: Alina Wypych-Żywicka.
  TYTUŁ: Prawo do renty rodzinnej uprawnionego - zabójcy żywiciela
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [269]-278
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  192/13307
  AUTORZY: Sławomir Steinborn.
  TYTUŁ: Problem organu uprawnionego do stosowania przeszukania w toku procesu karnego w świetle unormowań konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [367]-376
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  193/13307
  AUTORZY: Sylwia Silska-Gembka.
  TYTUŁ: Problem pomiaru wyniku finansowego z realizacji kontraktów długoterminowych w świetle regulacji obowiązujących w Niemczech
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Valuation of the financial position for long-term contract's realization under the rules of GERMAN GAAP
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 105-118
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  194/13307
  AUTORZY: Anna Górczyńska.
  TYTUŁ: Problemy inwestowania w infrastrukturę lotniczą
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The problems with aerial infrastructure investments
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 27-40
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  195/13307
  AUTORZY: Ewa Badyda.
  TYTUŁ: Problemy morfologicznej adaptacji w języku polskim angielskich nazw własnych o postaci dopełniaczowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The problems of morphological adaptation of English names in genitive
  ŹRÓDŁO: Poradnik Językowy. - 2008, z. 5, s. [42]-51
  p-ISSN: 0551-5343

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  196/13307
  AUTORZY: Maria Jastrzębska.
  TYTUŁ: Projekt ustawy budżetowej na 2008 rok
  ŹRÓDŁO: Finanse Publiczne. - 2008, nr 1 (14), s. 12-15
  p-ISSN: 1896-5717

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  197/13307
  AUTORZY: Agnieszka Szalewska-Pałasz.
  TYTUŁ: Properties of Escherichia coli RNA polymerase from a strain devoid of the stringent response alarmone ppGpp
  ŹRÓDŁO: Acta Biochimica Polonica. - 2008, Vol. 55, no. 2, s. 317-323
  p-ISSN: 0001-527X
  e-ISSN: 1734-154X

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.448
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.890
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • RNA polymerase
 • ppGpp
 • stringent response
 • transcription

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Medline
 • Scopus

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  198/13307
  AUTORZY: Piotr Stańczyk.
  TYTUŁ: Przemiany dyskursu pedagogiki pracy jako "kastracja" Marksa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Transformations of labour pedagogy discourse as "castration" of Marx
  ŹRÓDŁO: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2008, nr 3 (43), s. 77-94
  p-ISSN: 1505-8808
  e-ISSN: 2450-3428

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Karl Marx
 • Marxism
 • marxism-leninism
 • vocational education
 • labour pedagogy
 • critical pedagogy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  199/13307
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Przemoc na tle religijnym we współczesnych Indiach
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [135]-144
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  200/13307
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Przemoc religijna w Indiach na przykładzie sytuacji społeczności chrześcijańskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The religious violence in India on the example of the situation of the Christian community
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2008, T. 23, s. 413-424
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Christians
 • Gandhi
 • Hindu
 • India
 • Muslim
 • non-violence
 • Sikhs
 • violence

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  201/13307
  AUTORZY: Tomasz Sowiński.
  TYTUŁ: Przepisy o charakterze represyjnym i karnym w ustawodawstwie emerytalnym
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [349]-366
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  202/13307
  AUTORZY: Ewelina Nawrocka.
  TYTUŁ: Przesłanki do wprowadzenia w Polsce podatku od wartości nieruchomości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The provisions of imposing ad valorem real estate tax in Poland
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 203-212
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  203/13307
  AUTORZY: Tadeusz Maciejewski.
  TYTUŁ: Przestępstwa przeciwko miastu w prawie Prus Królewskich
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [33]-46
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  204/13307
  AUTORZY: Beata Pastwa-Wojciechowska.
  TYTUŁ: Psychopatyczne zaburzenia osobowości a problemy opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach karnych
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [205]-224
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  205/13307
  AUTORZY: Barbara Bożętka.
  TYTUŁ: Qualities of urban green systems and the issue of multi-functionality
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Jakość systemów zieleni miejskiej w aspekcie wielofunkcyjności
  ŹRÓDŁO: Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment = Teka Komisji Ochrony Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. - 2008, T. 5, s. 18-26
  p-ISSN: 1733-4233

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • walory krajobrazu
 • system zieleni miejskiej
 • jakość krajobrazu
 • wielofunkcyjność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • landscape values
 • urban green systems
 • landscape quality
 • multifunctional use

  Adres url:
  206/13307
  AUTORZY: Arleta Szadziewska.
  TYTUŁ: Rachunkowość jako źródło informacji ekologicznych w przedsiębiorstwie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Environmental accounting as a source of environmental data for the company
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 127-139
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  207/13307
  AUTORZY: Angelika Kędzierska-Szczepaniak.
  TYTUŁ: Reakcja rynku kapitałowego na fuzje i przejęcia na przykładzie Vistuli i Wólczanki S.A.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Reactions of the capital market for mergers and acquisitions on Example of Vistula and Wolczanka SA
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 3, s. 143-150
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  208/13307
  AUTORZY: Małgorzata Wróblewska.
  TYTUŁ: Realizacja ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej na przykładzie działalności Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [405]-419
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  209/13307
  AUTORZY: Kamila Stańczak-Strumiłło.
  TYTUŁ: Reengineering jako narzędzie controllingu strategicznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Reengineering as a method of the strategic controlling
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2008, nr 9, s. 263-271
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  210/13307
  AUTORZY: Henryk Machel.
  TYTUŁ: Refleksje wokół wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [183]-203
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  211/13307
  AUTORZY: Krystyna Żołądkiewicz.
  TYTUŁ: Regional migration between Australia and New Zealand within the CER in an international context
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Regionalna migracja pomiędzy Australią i Nową Zelandią w ramach ugrupowania CER w kontekście międzynarodowym
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 552-566
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  212/13307
  AUTORZY: Ewa Badyda.
  TYTUŁ: Reklama nart na internetowych stronach ich producentów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Advertising of skis on websites of their manufacturers
  ŹRÓDŁO: Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. - 2008, T. 18, s. [13]-21
  p-ISSN: 0068-4570

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Język, społeczeństwo, wartości
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  213/13307
  AUTORZY: Jolanta Gliniecka.
  TYTUŁ: Represyjna funkcja opłat publicznych w sądowym postępowaniu karnym
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [113]-129
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  214/13307
  AUTORZY: Katarzyna Bociąg, Rafał Chmara.
  TYTUŁ: Rozmieszczenie ramienic (Characeae) na obszarach sandrowych Równiny Charzykowskiej (NW Polska).
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Distribution of stoneworts (Characeae) in the sandr area of the Równina Charzykowska (NW Poland).
  ŹRÓDŁO: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2008, Ann. 15, ps 2, s. 299-306.
  p-ISSN: 1640-629X

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Chara
 • Nitelella
 • Nitellopsis
 • distribution
 • sandr area
 • Równina Charzykowska

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  215/13307
  AUTORZY: Alicja Antonowicz.
  TYTUŁ: Rozwój rynku franchisingu
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - 2008, nr 4, s. 50-54
  p-ISSN: 1896-656X

  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  216/13307
  AUTORZY: Alicja Antonowicz.
  TYTUŁ: Rozwój rynku franchisingu na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Chin
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Development of the franchising market presented on the example of the United States of America and China
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 3, s. 79-94
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Innowacje i konkurencyjność : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  217/13307
  AUTORZY: Romuald Piekarski.
  TYTUŁ: Różnice między Kantowskim pojęciem cnót w Metafizyce moralności oraz rozumieniem cnót w wybranych pracach Alasdaira MacIntyre'a
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The differences between Kant's ideas of virtues in the Methaphisics of morality and the understanding of virtues in the chosen works of Alasdair MacIntyre
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 1, s. 9-38
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  218/13307
  AUTORZY: Anna Wacko, Małgorzata Rompa, Anita Sapór, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Rtęć w krajowych podgrzybkach brunatnych (Xerocomus badius)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Mercury in the country's Bay Bolete (Xerocomus badius) mushrooms
  ŹRÓDŁO: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2008, T. 59, nr 4, s. 407-414
  p-ISSN: 0035-7715

  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • grzyby
 • las
 • metale ciężkie
 • środowisko
 • żywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environment
 • food
 • fungi
 • heavy metals
 • mushrooms
 • wild food
 • woodland

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  219/13307
  AUTORZY: Daniela Orzłowska, Leszek Bielawski, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Rtęć w płachetce kołpakowatej (Rozites Caperata).
  ŹRÓDŁO: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2008, T. 41, nr 3, s. [464]-467
  p-ISSN: 0365-9445

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • grzyby
 • las
 • metale ciężkie
 • środowisko
 • żywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environment
 • food
 • heavy metals
 • mercury
 • mushrooms
 • wild food
 • woodland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  220/13307
  AUTORZY: Dominika Mielewska, Aleksandra Stefańska, Justyna Wenta, Michalina Mazur, Leszek Bielawski, Dorota Danisiewicz, Anna Dryżałowska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Rtęć w trzech gatunkach grzyba maślak z niektórych miejsc w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Mercury in three species of Suillus mushroom from some sites in Poland
  ŹRÓDŁO: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2008, T. 59, nr 2, s. 147-153
  p-ISSN: 0035-7715

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • gleba
 • grzyby
 • metale
 • środowisko przyrodnicze
 • żywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environment
 • food
 • metals
 • mushrooms
 • soil
 • wild food

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  221/13307
  AUTORZY: Dariusz Trojanowski, Ewa Płodziszewska.
  TYTUŁ: Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Trójmieście latach 2006-2008
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Modern industrial market in Trójmiasto in 2006-2008
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 161-169
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  222/13307
  AUTORZY: Małgorzata Rymarzak.
  TYTUŁ: Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Property management market in Poland
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 171-178
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  223/13307
  AUTORZY: Teresa Tatiana Czerwińska.
  TYTUŁ: Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Risk of investing on Real Estate Market in new member countries of European Union
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 49-65
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  224/13307
  AUTORZY: Jarosław Warylewski.
  TYTUŁ: Rządowy projekt rekodyfikacji prawa karnego z 2007 roku : prezentacja, analiza i ocena wybranych zagadnień
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [251]-267
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  225/13307
  AUTORZY: Hanna Brycz.
  TYTUŁ: Samoregulacja i pokusy przeciw wartościom
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Self-regulation and temptations against values
  ŹRÓDŁO: Czasopismo Psychologiczne. - 2008, T. 14, nr 2, s. 145-154
  p-ISSN: 1425-6460

  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  226/13307
  AUTORZY: Beata Pastwa-Wojciechowska.
  TYTUŁ: Samoregulacja i samokontrola a psychopatyczne zaburzenia osobowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Self-regulation and self-control and psychopatic personality disorders
  ŹRÓDŁO: Czasopismo Psychologiczne. - 2008, T. 14, nr 2, s. 247-254
  p-ISSN: 1425-6460

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  227/13307
  AUTORZY: Anna Dobaczewska.
  TYTUŁ: Sankcje w prawie pomocy publicznej
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [279]-287
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  228/13307
  AUTORZY: Aneta Chybicka, Karol Karasiewicz.
  TYTUŁ: Scale of Assessment of Self-Attractiveness in a Relationship : validation research.
  ŹRÓDŁO: Polish Journal of Social Science. - 2008, Vol. 3, no. 1, s. [159]-180
  p-ISSN: 1896-7817

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  229/13307
  AUTORZY: Małgorzata Chobot, Krzysztof Banaś.
  TYTUŁ: Seasonal changes of environmental conditions in the phytolittoral zone of Lake Ostrowite in the Bory Tucholskie National Park
  ŹRÓDŁO: Limnological Review. - 2008, Vol. 8, no. 3, s. 87-96
  p-ISSN: 1642-5952

  UWAGI: Bibliogr. 48 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • hard water lake
 • environmental conditions
 • seasonal variability
 • stoneworts

  Adres url:


  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  230/13307
  AUTORZY: Marek Wilczyński.
  TYTUŁ: Secret passage through Poe : the transatlantic affinities of H.P. Lovecraft and Stefan Grabiński
  ŹRÓDŁO: Studia Anglica Posnaniensia. - 2008, Vol. 44, s. 531-538
  p-ISSN: 0081-6272

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • fiction
 • Poe
 • Gothic
 • intertextuality
 • horror stories

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  231/13307
  AUTORZY: Dorota Simpson.
  TYTUŁ: Seeking for European leadership style
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: W poszukiwaniu europejskiego stylu przywództwa
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 498-509
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  232/13307
  AUTORZY: Tomasz Dryl.
  TYTUŁ: Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako element budowania interakcji przedsiębiorstwa z klientami
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Communities websites Web 2.0 as an element of enterprises and customers interactions
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 3, s. 35-42
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Innowacje i konkurencyjność : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  233/13307
  AUTORZY: Józef Borzyszkowski.
  TYTUŁ: Skanseny we Wdzydzach i Nadolu : założenia, nadzieje a rzeczywistość
  ŹRÓDŁO: Acta Cassubiana. - 2008, T. 10, s. 130-137
  p-ISSN: 1509-5703

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  234/13307
  AUTORZY: Krzysztof Chudzyński, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Składniki mineralne i wartości współczynnika ich nagromadzania w owocnikach maślaka żółtego (Suillus grevillei) z okolic Zalewu Wiślanego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Mineral elements and their bioconcentration factors in the fruiting bodies of Larch Bolete (Suillus grevillei) collected in the region of the Firth of Vistula
  ŹRÓDŁO: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2008, T. 41, nr 2, s. 111-120
  p-ISSN: 0365-9445

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • żywność
 • grzyby
 • składniki mineralne
 • nagromadzanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • food
 • fungi
 • mushrooms
 • mineral elements
 • bioconcentration

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  235/13307
  AUTORZY: Lech Kujawski.
  TYTUŁ: Skuteczność i szybkość egzekwowania długów : wyobrażenia i fakty
  ŹRÓDŁO: Nowa Currenda : miesięcznik komorników sądowych. - 2008, nr 13 (152=260), s. 16-22
  p-ISSN: 1508-0641

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  236/13307
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ: Społeczna gospodarka rynkowa dzisiaj
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Social market economy today
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 1, s. 39-42
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  237/13307
  AUTORZY: Anna Kujawa, Małgorzata Siemionek.
  TYTUŁ: Sposoby kształtowania i raportowania sytuacji finansowej grupy kapitałowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ways of creating and reporting of financial situation of a capital group
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2008, nr 9, s. 125-131
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  238/13307
  AUTORZY: Arkadiusz Peisert.
  TYTUŁ: Spółdzielnie mieszkaniowe - czy tylko relikt PRL-u?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Housing cooperatives - a mere relict, or something more?
  ŹRÓDŁO: Trzeci Sektor. - 2008, nr 15, s. 89-97
  p-ISSN: 1733-2265

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • housing cooperatives
 • social history of Poland
 • housing estate
 • self-government
 • corruption

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  239/13307
  AUTORZY: Iwona Legutko-Marszałek.
  TYTUŁ: Sprachproduktion und Sprachrezeption als Bestandsprozesse der Informationsverarbeitung
  ŹRÓDŁO: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde. - 2008, T. 39, s. 419-428
  p-ISSN: 0208-4597

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  240/13307
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Sprawozdanie finansowe zakładów ubezpieczeń według regulacji międzynarodowych : zarys problemu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Financial statement if insurance enterprises by international regulations : outline of the problem
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 119-126
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  241/13307
  AUTORZY: Jan Sikora.
  TYTUŁ: Sprechhandlungstheoretische Darstellung Frankreichs und der Franzosen nach dem 1. Weltkrieg in der Publizistiksprachw der "Danziger Neuesten Nachrichten".
  ŹRÓDŁO: Studia Germanica Posnaniensia. - 2008, Vol. 31, s. [73]-89.
  p-ISSN: 0137-2467

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  242/13307
  AUTORZY: Maciej Gierusz.
  TYTUŁ: Standardy nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółkach notowanych na giełdach krajów anglosaskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Requirements and best practice regarding corporate governance in the Anglo-Saxon culture
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 55-75
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  243/13307
  AUTORZY: Wiesław Baryła.
  TYTUŁ: Stereotypowość przekonań o osobach różnej płci w badaniach sondażowych a normy konwersacyjne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Stereotypic beliefs about gender in survey and conversational norms
  ŹRÓDŁO: Czasopismo Psychologiczne. - 2008, T. 14, nr 2, s. 107-113
  p-ISSN: 1425-6460

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  244/13307
  AUTORZY: Jarosław Załęcki.
  TYTUŁ: Stereotypy i uprzedzenia wobec Niemców. Przypadek Gdańska
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The stereotype and prejudice against the Germans. The case of Gdańsk
  ŹRÓDŁO: Kultura i Społeczeństwo. - 2008, T. 52, nr 2, s. 189-207
  p-ISSN: 0023-5172

  UWAGI: Bibliogr. 44 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • uprzedzenie
 • stereotyp
 • wizerunek
 • stereotyp spiskowy
 • dobrostan psychiczny
 • pogranicze

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • prejudice
 • stereotype
 • image
 • conspiracy stereotype
 • sense of well-being
 • borderland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  245/13307
  AUTORZY: Tadeusz Dmochowski.
  TYTUŁ: Stosunki radziecko-chińskie w wypowiedziach Gorbaczowa (1985-1989)
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [180]-190
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  246/13307
  AUTORZY: Dorota Czykier-Wierzba.
  TYTUŁ: Strategia Lizbońska czynnikiem wpływającym na wydatki z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w latach 2007-2013
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Lisbon Strategy as an factor shaping the expenditure from the general budget of the European Union in the years 2007-2013
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 3, s. 21-33
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Innowacje i konkurencyjność : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  247/13307
  AUTORZY: Elżbieta Ostrowska, Ewelina Zielińska.
  TYTUŁ: Strategie momentum i contrarian - sposoby wykorzystania nieefektywności polskiego rynku kapitałowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Momentum and contrarian strategies - how to exploit Polish capital markets's inefficiences
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 2, s. 49-57
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  248/13307
  AUTORZY: Iwona Legutko-Marszałek.
  TYTUŁ: Struktur und Organisation des mentalen Lexikons in Kontext psychologischer Gedächtnistheorien
  ŹRÓDŁO: Glottodidactica. - 2008, Vol. 34, s. 65-73
  p-ISSN: 0072-4769

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  249/13307
  AUTORZY: Lucjan Czechowski, Magdalena Gostkowska-Drzewicka.
  TYTUŁ: Struktura podmiotowa rynku deweloperskigo w Trójmieście w latach 1990-2007
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Real estate development industry overview in Tricity in 1990-2007
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 139-160
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  250/13307
  AUTORZY: Gabriela Majewska.
  TYTUŁ: Sweden's economic portrait in the late 18th century Polish literary discourse
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Obraz gospodarczy Szwecji w polskim piśmiennictwie drugiej połowy XVIII wieku
  ŹRÓDŁO: Studia Maritima. - 2008, Vol. 21, s. 35-50
  p-ISSN: 0137-3587
  e-ISSN: 2353-303X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  251/13307
  AUTORZY: Anna Lenart.
  TYTUŁ: Systemy ERP - charakterystyka, rynek i kierunki doskonalenia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: ERP systems - characteristics, market and directions of improvement
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 2, s. 31-40
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  252/13307
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Sytuacja rodziny w Europie Zachodniej na przykładzie Austrii
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Die Lage der Familie in Westeuropa am Beispiel von Österreich
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2008, T. 22, s. 81-96
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Austria
 • family
 • government
 • policy

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  253/13307
  AUTORZY: Lech Czerniak.
  TYTUŁ: Ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej
  ŹRÓDŁO: Fontes Archaeologici Posnanienses. - 2008, Vol. 44, s. 191-1931
  p-ISSN: 0071-6863

  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 235-241
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  254/13307
  AUTORZY: Przemysław Różański.
  TYTUŁ: Śmierć Józefa Piłsudskiego i jej postrzeganie w Stanach Zjednoczonych a zagadnienie żydowskie w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The death of Józef Pilsudski, its perception in the United States and the Jewish question in Poland
  ŹRÓDŁO: Dzieje Najnowsze. - 2008, R. 40, nr 4, s. 145-157
  p-ISSN: 0419-8824

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  255/13307
  AUTORZY: Jacek Potulski.
  TYTUŁ: Środki zabezpieczające jako forma reakcji karnej
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [313]-331
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  256/13307
  AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
  TYTUŁ: Śródroczne sprawozdania finansowe : zasady sporządzania według MSSF - MRS 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa"
  ŹRÓDŁO: Buchalter. - 2008, nr 28, s. 7-12
  p-ISSN: 0867-7204

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  257/13307
  AUTORZY: Bogdan Chrzanowski.
  TYTUŁ: Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski a Polskie Państwo Podziemne. Nieznany dokument Delegatury Rządu RP na Kraj
  ŹRÓDŁO: Zapiski Historyczne. - 2008, T. 73, z. 1, s. 139-144
  p-ISSN: 0044-1791

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  258/13307
  AUTORZY: Zbigniew Majchrowski.
  TYTUŁ: Teatr jako coming out?
  ŹRÓDŁO: Dialog : miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej. - 2008, R. 53, nr 4, s. 13-23
  p-ISSN: 0012-2041

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Shakespeare
 • Polish theatre
 • Warlikowski Krzysztof

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  259/13307
  AUTORZY: Jarosław Kujawski.
  TYTUŁ: Technika budżetowania parametrycznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The technique of parametric budgeting
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 85-92
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  260/13307
  AUTORZY: Krzysztof Ziółkowski.
  TYTUŁ: The diversity of world economy - geographical structure of world economy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Zróżnicowanie w gospodarce światowej - geograficzna struktura gospodarki światowej
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 658-666
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  261/13307
  AUTORZY: Monika Stolarska, Barbara Wojtasik.
  TYTUŁ: The impact of the phosphogips heap on meiobenthos assemblages (Pomerania, Poland)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wpływ hałdy fosfogipsów na zgrupowanie meiobentosu (Pomorze, Polska)
  ŹRÓDŁO: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. - 2008, Vol. 63, 2, s. 87-95
  p-ISSN: 0066-2232

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • meiobentos
 • Copepoda-Cyclopoida
 • antropopresja
 • fosfogipsy
 • Wiślinka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • meiobenthos
 • Copepoda-Cyclopoida
 • anthropopression
 • phosphogips
 • Wiślinka

  Adres url:
  DOI:
  262/13307
  AUTORZY: Sylwia Pangsy-Kania.
  TYTUŁ: The National Innovation Systems and innovativeness based on European Innovation Scoreboard 2007
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Narodowe Systemy Innowacji a innowacyjność oparta na European Innovation Scoreboard 2007
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 156-164
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  263/13307
  AUTORZY: Joanna Pietrzak.
  TYTUŁ: The process of wealth creation in Central and Eastern Europe - Polish example
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Proces tworzenia bogactwa w Europie Centralnej i Wschodniej - przykład Polski
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 667-672
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  264/13307
  AUTORZY: Magdalena Markiewicz.
  TYTUŁ: The reasons and consequences of mortgage credit crisis in USA
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Przyczyny i konsekwencje kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 25, s. 285-295
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Naprzeciw globalnym wyzwaniom
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  265/13307
  AUTORZY: Agnieszka Budyś.
  TYTUŁ: The synanthropisation of vascular plant flora of mires in the coastal zone (Kashubian Coastal Region, N Poland) : range, reasons for, and spatial characteristics
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Synantropizacja flory roślin naczyniowych torfowisk w strefie przymorskiej (Pobrzeże Kaszubskie, Polska Północna) : zakres, przyczyny i uwarunkowania przestrzenne
  ŹRÓDŁO: Monographiae Botanicae. - 2008, Vol. 98, s. 1-55
  p-ISSN: 0077-0655

  UWAGI: Bibliogr. s. 45-50
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • vascular plants
 • peatlands
 • raised bog
 • fen
 • anthropic pressure
 • species recession
 • floristic richness
 • GIS
 • multivariate analysis
 • Poland

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  266/13307
  AUTORZY: Jarosław Mrozek.
  TYTUŁ: Tło i znaczenie "kryzysów" w podstawach matematyki
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The background and significance of 'crises' in the foundations of mathematics
  ŹRÓDŁO: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. - 2008, R. 17, nr 3, s. 49-60
  p-ISSN: 1230-1493

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rozwój matematyki
 • sprzeczność
 • podstawy matematyki
 • niewspółmierność
 • wielkości nieskończenie małe
 • zbiory aktualnie nieskończone

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • development of mathematics
 • contradiction
 • foundations of mathematics
 • incommensurability
 • infinitesimals
 • actually infinite sets

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  267/13307
  AUTORZY: Dariusz L. Szlachetko, Agnieszka Kowalkowska.
  TYTUŁ: Two new species of Disperis (Orchidaceae, Orchidoideae) from Central West Africa
  ŹRÓDŁO: Polish Botanical Journal. - 2008, Vol. 53, no. 1, s. 1-3
  p-ISSN: 1641-8190

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Orchidaceae
 • Orchidoideae
 • Disperis
 • new species
 • Africa

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  268/13307
  AUTORZY: Beata Jackowska.
  TYTUŁ: Ubezpieczenia od niedołęstwa (typu Long-Term Care) - produkty i modele aktuarialne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Long-term care insurance - products and actuarial models
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2008, nr 1197, s. 88-96
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  269/13307
  AUTORZY: Michał Daszkiewicz.
  TYTUŁ: Uczenie się i egzamin "na ustach" uczniów i nauczycieli : kontrastywna analiza wypowiedzi obojga stron
  ŹRÓDŁO: Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2008, nr 1 (101), s. 33-44
  p-ISSN: 0239-6858

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  270/13307
  AUTORZY: Magdalena Rozenberg.
  TYTUŁ: Uczenie się języków obcych w ujęciu holistycznym, czyli czym jest uczenie całościowe
  ŹRÓDŁO: Języki Obce w Szkole. - 2008, R. 52, nr 3, s. 10-14
  p-ISSN: 0446-7965

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  271/13307
  AUTORZY: Teresa Bauman, Ewa Zalewska.
  TYTUŁ: Uczestnictwo jako forma społecznej aktywności studentów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Participation as the form of students' social activity
  ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2008, T. 5, s. [230]-244
  p-ISSN: 1230-607X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  272/13307
  AUTORZY: Nelli Artienwicz.
  TYTUŁ: Udział środowiska zawodowego w procesie ustanawiania międzynarodowych standardów rachunkowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Participation of accounting profession in the international standard setting process
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 2, s. 13-19
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  273/13307
  AUTORZY: Ireneusz Milewski.
  TYTUŁ: Upadek patriarchy aleksandryjskiego Dioskura
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The fall of Dioscuros of Alexandria
  ŹRÓDŁO: Vox Patrum : antyk chrześcijański. - 2008, R. 28, t. 52/1, s. 647-659
  p-ISSN: 0860-9411

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  274/13307
  AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
  TYTUŁ: Utrata wartości aktywów : przewodnik po zapisach KSR nr 4, cz. 1
  ŹRÓDŁO: Buchalter. - 2008, nr 3, s. 7-12
  p-ISSN: 0867-7204

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  275/13307
  AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
  TYTUŁ: Utrata wartości aktywów : przewodnik po zapisach KSR nr 4, cz. 2
  ŹRÓDŁO: Buchalter. - 2008, nr 4, s. 7-12
  p-ISSN: 0867-7204

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  276/13307
  AUTORZY: Krzysztof Szczepaniak.
  TYTUŁ: Uwarunkowania i możliwości wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Conditions and possibilities of using Public-Private Partnership in infrastructure investment in Poland
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 67-81
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  277/13307
  AUTORZY: Manfred Bayer.
  TYTUŁ: Vermittlung von Interkultureller Kompetenz : Die permanente Aufgabe für Pädagogen
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Pośredniczenie w międzykulturowej kompetencji jako stałe zadanie dla pedagogów
  ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2008, T. 5, s. [89]-99
  p-ISSN: 1230-607X

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  278/13307
  AUTORZY: Piotr Kallas.
  TYTUŁ: Virginia Woolf's Orlando as a transhistorical novel
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej. Politechnika Koszalińska. - 2008, nr 1, s. 107-118
  p-ISSN: 1899-9964

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  279/13307
  AUTORZY: Radosław Grześkowiak.
  TYTUŁ: W cieniu Kochanowskiego. Próba przezwyciężenia czarnoleskiej jakości w ocenach poetów początku baroku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: In Kochanowski's shadow. An attempt to overcome the blackforestian quality in the evaluation of early baroque poets
  ŹRÓDŁO: Terminus. - 2008, R. 10, z. 2, s. [123]-142
  p-ISSN: 2082-0984

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  280/13307
  AUTORZY: Wojciech Zalewski.
  TYTUŁ: Węzłowe problemy recydywy w polskim prawie karnym
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [391]-404
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  281/13307
  AUTORZY: Arkadiusz Peisert.
  TYTUŁ: Wielka transformacja : przypadek czy konieczność historyczna?
  ŹRÓDŁO: Obywatel. - 2008, nr 4 (42), s. 79-82
  p-ISSN: 1641-1021

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  282/13307
  AUTORZY: Anna Maria Zawadzka, Anna Strużyńska-Kujałowicz.
  TYTUŁ: Władza i aspiracje ekonomiczne w aspekcie samoregulacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Power vs. fiscal aspirations in the light of self-regulation
  ŹRÓDŁO: Czasopismo Psychologiczne. - 2008, T. 14, nr 2, s. 275-286
  p-ISSN: 1425-6460

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  283/13307
  AUTORZY: Maciej Fingas.
  TYTUŁ: Wokół problemu fakultatywności inicjowania trybu przyspieszonego w procesie karnym
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, nr 2, s. 73-77
  p-ISSN: 1896-2157

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  284/13307
  AUTORZY: Piotr Koprowski.
  TYTUŁ: Wolność, ale jaka? : Janusz Stanisław Pasierb o polskiej rzeczywistości po 1989 roku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Freiheit, aber welche? : Janusz Stanisław Pasierb über die Polnische wirklichkeit nach 1989
  ŹRÓDŁO: Forum Teologiczne. - 2008, [T.] 9, s. 145-157
  p-ISSN: 1641-1196

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pluralizm
 • społeczeństwo pluralistyczne
 • wolność
 • cywilizacja śmierci
 • realny socjalizm
 • człowieczeństwo
 • polskość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • pluralismus
 • pluralistische Gesellschaft
 • Freiheit
 • Zivilisation des Todes
 • Realsozialismus
 • Menschlichkeit
 • Polnischtum

  Adres url:
  285/13307
  AUTORZY: Wiesław Golnau.
  TYTUŁ: Wpływ płacy minimalnej na rozmiary zatrudnienia i bezrobocia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of minimum wage on employment and unemployment
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 4, s. 143-162
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  286/13307
  AUTORZY: Ewa Polak, Waldemar Polak.
  TYTUŁ: Wpływ przemian społeczno-ekonomicznych na rynek pracy
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [80]-92
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  287/13307
  AUTORZY: Krzysztof Ulanowski.
  TYTUŁ: Wpływ religijny i kulturowy starożytnej Mezopotamii na Grecję na przykładzie podróży Bogów
  ŹRÓDŁO: Miscellanea Sociologica et Philosophica. - 2008, nr 9, s. 48-65
  p-ISSN: 1898-0147

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  288/13307
  AUTORZY: Piotr Dudziński.
  TYTUŁ: Wpływ ryzyka na decyzje podejmowane przez oligopolistę
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of risk on decision taking by oligopolist
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 4, s. 185-190
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  289/13307
  AUTORZY: Anna Zielińska-Głębocka.
  TYTUŁ: Wspólna Europa - szanse i zagrożenia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Common Europe - its chances and threats
  ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2008, T. 5, s. [63]-73
  p-ISSN: 1230-607X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  290/13307
  AUTORZY: Grażyna Szyling.
  TYTUŁ: Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli
  ŹRÓDŁO: Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2008, nr 1 (101), s. 23-33
  p-ISSN: 0239-6858

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • school assessment
 • functions of assessment
 • motivation

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  291/13307
  AUTORZY: Piotr Pisarewicz.
  TYTUŁ: Wybrane cechy oraz determinanty rozwoju funduszy inwestycyjnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected issues and development attributes of mutual funds
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2008, nr 13, s. 505-520
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  292/13307
  AUTORZY: Leszek Bielawski, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Wybrane pierwiastki w owocnikach koźlarza babki (Leccinum scabrum) z okolic miasta Starachowice
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected elements content in the fruitbodies of brown birch bolete (Leccinum scabrum) collected in the vicinity of Starachowice
  ŹRÓDŁO: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2008, T. 41, nr 1, s. 47-52
  p-ISSN: 0365-9445

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • grzyby
 • pierwiastki
 • metale ciężkie
 • żywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mushrooms
 • elements
 • food
 • heavy metals
 • wild food

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  293/13307
  AUTORZY: Lucjan Czechowski.
  TYTUŁ: Wybrane problemy aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected problems activity of Polish companies foreign direct investment development
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 1, s. 41-48
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Inwestycje i nieruchomości : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  294/13307
  AUTORZY: Wojciech Cieślak, Tomasz Kanty.
  TYTUŁ: Wybrane problemy stosowania i wykonywania nawiązki oraz świadczenia pieniężnego na cele społeczne (w świetle danych statystycznych i badań aktowych)
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [79]-95
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  295/13307
  AUTORZY: Ewa Majerowska.
  TYTUŁ: Wybrane problemy testowania modelu CAPM
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected problems of testing of the CAPM
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 4, s. 47-55
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy i pieniężny : wybrane aspekty
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  296/13307
  AUTORZY: Piotr Pisarewicz.
  TYTUŁ: Wybrane zagadnienia i charakterystyka produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych (unit-linked life insurance)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected issues and characteristic of unit-linked life insurance products
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2008, nr 1197, s. 352-358
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenie na życie
 • inwestycje kapitałowe
 • prawo ubezpieczeniowe
 • ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • life insurance
 • capital investments
 • insurance law
 • unit-linked insurance

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  297/13307
  AUTORZY: Karol Śledzik.
  TYTUŁ: Wyceny KI w spółkach giełdowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evaluation of IC in stock exchange' companies
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - 2008, nr 1, s. 89-91
  p-ISSN: 1896-656X

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kapitał intelektualny
 • wycena kapitału intelektualnego
 • spółki giełdowe
 • porównania międzynarodowe
 • współczynnik intelektualnej wartości dodanej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intellectual capital
 • intellectual capital valuation
 • stock market companies
 • international comparisons
 • Value Added Intellectual Coeficient (VAIC)

  298/13307
  AUTORZY: Anna Zamojska.
  TYTUŁ: Wyczucie rynku i zmienność wyczucia akcyjnych funduszy inwestycyjnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Timing and volatility timing in eguity mutual fund
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 4, s. 95-105
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy i pieniężny : wybrane aspekty
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  299/13307
  AUTORZY: Marek Andrzejewski.
  TYTUŁ: Wydarzenia marcowe 1968 r. w Trójmieście
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Events of March 1968 in the Tri-City
  ŹRÓDŁO: Dzieje Najnowsze. - 2008, R. 40, nr 1, s. 103-123
  p-ISSN: 0419-8824

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  300/13307
  AUTORZY: Alicja Antonowicz.
  TYTUŁ: Wykorzystanie franchisingu w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Applying franchising to finance activities of companies in Poland
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - 2008, nr 66, s. 73-83
  p-ISSN: 2081-6979

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:
  301/13307
  AUTORZY: Mirosław Krajewski.
  TYTUŁ: Wykorzystanie modelu Du Ponta w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The productivity models in an enterprise's financial fitness evaluation
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2008, nr 9, s. 116-124
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  302/13307
  AUTORZY: Sławomir Antkiewicz.
  TYTUŁ: Występowanie przestępstw na polskim rynku kapitałowym w świetle opinii inwestorów indywidualnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Crimes at Polish capital market in the individual investors' opinion
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 1, s. 91-101
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  303/13307
  AUTORZY: Andrzej Kołakowski.
  TYTUŁ: Z badań nad losami dzieci polskich deportowanych w głąb ZSRR w okresie II wojny światowej
  ŹRÓDŁO: Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2008, R. 51, nr 3-4, s. 75-85
  p-ISSN: 0033-2178

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  304/13307
  AUTORZY: Andrzej Szmyt.
  TYTUŁ: Z bieżących doświadczeń powoływania i funkcjonowania sejmowych komisji śledczych
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [47]-61
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  305/13307
  AUTORZY: Józef Żerko.
  TYTUŁ: Z dziejów współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z Uniwersytetem w Linköpingu (1984-2004)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the history of cooperation between Gdańsk University and Linköping University (1984-2004)
  ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2008, T. 5, s. [272]-282
  p-ISSN: 1230-607X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  306/13307
  AUTORZY: Przemysław Panfil.
  TYTUŁ: Zabezpieczenie realizacji obowiązków ciążących na płatniku
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [437]-448
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  307/13307
  AUTORZY: Paweł Petasz.
  TYTUŁ: Zabijanie w majestacie prawa : kara śmierci w polskim prawie karnym
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2008, T. 19, s. [449]-467
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Zagadnienia prawa karnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  308/13307
  AUTORZY: Wioletta Radziwiłłowicz, Natalia Reszka.
  TYTUŁ: Zachowania autodestruktywne u dziewcząt z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Self-destructive behaviours in girls with anorexia nervosa
  ŹRÓDŁO: Psychiatria. - 2008, T. 5, nr 4, s. 144-155
  p-ISSN: 1732-9841
  e-ISSN: 1733-4594

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • jadłowstręt psychiczny
 • zachowania autodestruktywne
 • adolescencja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • anorexia nervosa
 • self-destructive behaviours
 • adolescence

  Adres url:
  309/13307
  AUTORZY: Marek Andrzejewski.
  TYTUŁ: Zagadnienia dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej medycyny w szkolnych podręcznikach do nauczania historii w Austrii
  ŹRÓDŁO: Studia Germanica Gedanensia. - 2008, 18, Sonderband 2, s. [167]-175
  p-ISSN: 1230-6045

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  310/13307
  AUTORZY: Piotr Dudziński, Tomasz Kątowski.
  TYTUŁ: Zapomniany fragment teorii oligopolu - krzywa popytu w warunkach przywództwa cenowego i dyskriminacji cenowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Forgotten part of the oligopoly - demand curve in pricing leadership and prize discrimination conditions
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 3, s. 222-228
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  311/13307
  AUTORZY: Piotr Dudziński, Tomasz Kątowski.
  TYTUŁ: Zapomniany fragment teorii oligopolu : krzywa popytu w warunkach przywództwa cenowego i dyskryminacji cenowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Forgotten part of the oligopoly : demand curve in pricing leadership and prize discrimination conditions
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 3, s. 222-228
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  312/13307
  AUTORZY: Leszek Czerwonka.
  TYTUŁ: Zastosowanie matematycznych modeli fuzji egzogenicznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Endogenous merger models
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 1, s. 133-140
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  313/13307
  AUTORZY: Jacek Grodzicki.
  TYTUŁ: Zastosowanie programu Scanlona w Związku Kredytowym Watermark
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Scanlon method usage in Watermark Credit Union
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 4, s. 163-167
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  314/13307
  AUTORZY: Anna Lenart.
  TYTUŁ: Zastosowanie systemów ERP w logistyce i rachunkowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: ERP systems and their application in logistics and accountancy
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2008, 3, s. 67-77
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Innowacje i konkurencyjność : wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  315/13307
  AUTORZY: Małgorzata Rompa, Leszek Bielawski, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Zawartość i biokoncentracja rtęci u muchomora czerwonawego (Amanita rubescens) z Polski Północnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Content and bioconcentration of mercury by European Blusher (Amanita rubescens) from Northern Poland
  ŹRÓDŁO: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2008, T. 59, nr 2, s. 139-146
  p-ISSN: 0035-7715

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • grzyby
 • las
 • metale ciężkie
 • środowisko
 • żywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environment
 • food
 • forest
 • fungi
 • heavy metals
 • mushrooms
 • wild food

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  316/13307
  AUTORZY: Dominika Romińska, Anna Dryżałowska, Leszek Bielawski, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Zawartość i nagromadzanie rtęci w purchawce chropowatej (Lycoperdon perlatum)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Content and accumulation of mercury in Common Puffball (Lycoperdon perlatum)
  ŹRÓDŁO: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2008, T. 59, nr 3, s. 267-272
  p-ISSN: 0035-7715

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • grzyby
 • las
 • metale ciężkie
 • rtęć
 • środowisko przyrodnicze
 • żywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • fungi
 • woodland
 • heavy metals
 • mercury
 • environment
 • food

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  317/13307
  AUTORZY: Ewelina Widzicka, Leszek Bielawski, Aneta Mazur, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Zawartość pierwiastków w owocnikach pieprznika jadalnego Cantharellus cibariuss (Fr.) oraz w glebie spod owocników z terenu Puszczy Darżlubskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Elements content of Common Chanterelle (Cantharellus cibarius) and underlying soil substrate from the Darżlubska Forest
  ŹRÓDŁO: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2008, T. 41, nr 2, s. 121-128
  p-ISSN: 0365-9445

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • grzyby
 • metale
 • nagromadzanie
 • skład mineralny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • fungi
 • mushrooms
 • mineral composition
 • common chantarelle

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  318/13307
  AUTORZY: Izabela Kowalewska, Leszek Bielawski, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Zawartość rtęci w koźlarzu czerwonym Leccinum rufum z terenu Wysoczyzny Białostockiej i Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Mercury content of Red Aspen Bolete Leccinum rufum from Bialostocka Height and Kielecko-Sandomierska Upland
  ŹRÓDŁO: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2008, T. 41, nr 4, s. 970-975
  p-ISSN: 0365-9445

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • grzyby wyższe
 • zanieczyszczenia
 • metale
 • rtęć

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mushrooms
 • Red Aspen Bolete
 • contaminations
 • metals
 • mercury

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  319/13307
  AUTORZY: Dawid Maćkiewicz, Anna Dryżałowska, Leszek Bielawski, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Zawartość wybranych pierwiastków w owocnikach gąski zielonki Tricholoma equestre (L.) Kummer z okolic gminy Rzeczenica
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected elements content of the fruiting dobies of Sand Knight-cap Tricholoma equestre (L.) Kummer from the surroundings of community Rzeczenica
  ŹRÓDŁO: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - 2008, T. 41, nr 1, s. 53-58
  p-ISSN: 0365-9445

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fosfor
 • grzyby
 • makropierwiastki
 • mikropierwiastki
 • skład mineralny
 • żywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • food
 • fungi
 • mushrooms
 • macroelements
 • microelements
 • mineral composition
 • phosphorus
 • wild food

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  320/13307
  AUTORZY: Stefan Chwin.
  TYTUŁ: Złote runo Zbigniewa Herberta
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Artystyczny. - 2008, R. 15, nr 2, dod. s. [11]-21
  p-ISSN: 1232-2105

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  321/13307
  AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
  TYTUŁ: Zmiany w sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych : nowe rozporządzenie konsolidacyjne
  ŹRÓDŁO: Buchalter. - 2008, nr 51/52, s. 30-31
  p-ISSN: 0867-7204

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  322/13307
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Znaczenie Austrii dla procesu integracji europejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The importance of Austria to the process of the European integration
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [110]-123
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  323/13307
  AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski.
  TYTUŁ: Znaczenie nauki o cywilizacji w wyjaśnianiu współczesnych przemian globalnych
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2008, nr 6, s. [13]-22
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  324/13307
  AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
  TYTUŁ: Znaczenie zintegrowanego modelu zarządzania zasobami ludzkimi
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Significance of integrated human resource management model
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2008, R. 11, nr 3, s. 77-84
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  325/13307
  AUTORZY: Grażyna Łopuszańska.
  TYTUŁ: Zu Wandlungen einer Stadtsprache
  ŹRÓDŁO: Studia Germanica Posnaniensia. - 2008, Vol. 31, s. [25]-31
  p-ISSN: 0137-2467

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:
  326/13307
  AUTORZY: Jan Sikora.
  TYTUŁ: Zur Analyse der Sprechhandlungßtruktur bei der Darstellung Sowjetrusslands in den "Danziger Neuesten Nachrichten"
  ŹRÓDŁO: Studia Germanica Gedanensia. - 2008, 18, Sonderband 2, s. [229]-249
  p-ISSN: 1230-6045

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  327/13307
  AUTORZY: Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska, Karol Karasiewicz.
  TYTUŁ: Związek zachowania z jawnymi i utajonymi postawami wobec płci
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Behaviour and explicit and implicit attitudes towards gender
  ŹRÓDŁO: Przegląd Psychologiczny. - 2008, T. 51, nr 4, s. 465-490
  p-ISSN: 0048-5675

  UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  328/13307
  AUTORZY: Paweł Rostkowski, Sachi Taniyasu, Nobuyoshi Yamashita, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ: Związki perfluorowane w wodzie pitnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Perfluorinated compounds in potable water
  ŹRÓDŁO: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. - 2008, T. 59, nr 3, s. 283-292
  p-ISSN: 0035-7715

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • woda mineralna
 • woda pitna
 • zanieczyszczenie
 • związki perfluorowane

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mineral water
 • potable water
 • contamination
 • perfluorinated compounds

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  329/13307
  AUTORZY: Arkadiusz Koperkiewicz.
  TYTUŁ: "A kto dziś pamięta Arenda Dickmana...?" - poszukiwania grobu admirała Dickmana w bazylice Mariackiej w Gdańsku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "Und wer erinnert sich noch an Arend Dickmann...?" - die Suche nach dem Grab des Admirals Dickamn in der Marienkirche (bazylika Mariacka) in Gdańsk/Danzig
  ŹRÓDŁO: Acta Archaeologica Pomoranica. - 2009, T. 3, cz. 2, s. 429-434
  p-ISSN: 1506-705X

  UWAGI: XVI Sesja Pomorzoznawcza
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  330/13307
  AUTORZY: Eliza Szymańska.
  TYTUŁ: "Der Prozess" von Franz Kafka im polnischen Theater der 80er Jahre
  ŹRÓDŁO: Zbliżenia Interkulturowe : Polska, Niemcy, Europa = Interkulturelle Annäherungen : Polen, Deutschland, Europa. - 2009, [T. 5], s. 40-[47]
  p-ISSN: 1897-9718

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Adres url:
  331/13307
  AUTORZY: Janina Gesche.
  TYTUŁ: "Drauβen vor der Tür" und ...?
  ŹRÓDŁO: Zbliżenia Interkulturowe : Polska, Niemcy, Europa = Interkulturelle Annäherungen : Polen, Deutschland, Europa. - 2009, [T. 5], s. 107-[113]
  p-ISSN: 1897-9718

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Adres url:
  332/13307
  AUTORZY: Sławomir Kościelak.
  TYTUŁ: "Dwóch jest antychrystów na ziemi, sułtan i paież". Sprawa rektora Ernesta Augusta Bertlinga - przyczynek do dziejów polemiki religijnej w Gdańsku połowy XVIII wieku
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia. - 2009, T. 178, s. [295]-309
  p-ISSN: 0524-4498

  UWAGI: Tyt. tomu: Religia i polityka: kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  333/13307
  AUTORZY: Ryszard Rolbiecki, S. Poźniak.
  TYTUŁ: "INTRALOG 2009"
  ŹRÓDŁO: Przegląd Komunikacyjny. - 2009, nr 6, s. 3-5
  p-ISSN: 0033-2232

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  334/13307
  AUTORZY: Arnold Kłonczyński.
  TYTUŁ: "Kraj ludzi uciskanych" - obraz Polski w szwedzkich podręcznikach historii
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli. - 2009, R. 52, nr 1 (282), s. 35-41
  p-ISSN: 0511-9162

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  335/13307
  AUTORZY: Kwiryna Ziemba.
  TYTUŁ: "Mazepa" Juliusza Słowackiego jako dramat mimetycznego pragnienia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Juliusz Słowacki's "Mazepa" as a drama of mimetic desire
  ŹRÓDŁO: Pamiętnik Literacki. - 2009, R. 100, z. 3, s. 61-85
  p-ISSN: 0031-0514

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  336/13307
  AUTORZY: Krzysztof Lipowski.
  TYTUŁ: "Mówił o sobie, iż jest anarchistą" : Bronisław Linke i jego relacje z komunistyczna władzą
  ŹRÓDŁO: Topos. - 2009, R. 16, nr 5, s. 9-19
  p-ISSN: 1230-8943

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  337/13307
  AUTORZY: Aleksandra Ubertowska.
  TYTUŁ: "Niewidzialne świadectwa". Perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The feminist perspective in Holocaust literature studies
  ŹRÓDŁO: Teksty Drugie. - 2009, nr 4 (118), s. 214-226
  p-ISSN: 0867-0633

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  338/13307
  AUTORZY: Jolanta Dziuba.
  TYTUŁ: "Odczytywanie Gavrana" - o recepcji dramaturgii Mira Gavrana w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "Reading Gavran" - about the reception of Miro Gavran's dramas in Poland
  ŹRÓDŁO: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, Literatura, Kultura. - 2009, nr 6, s. [155]-164
  p-ISSN: 1733-4802

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Adres url:
  339/13307
  AUTORZY: Tomasz Lewandowicz.
  TYTUŁ: "Pigułka po" a pomocnictwo z art. 152 § 2 KK
  ŹRÓDŁO: Disputatio. - 2009, T. 7, s. 133-140
  p-ISSN: 1898-3707

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Życie
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  340/13307
  AUTORZY: Monika Bokiniec.
  TYTUŁ: "Praktyka, która nie chce zaniknąć" czyli krytyka etyczna narracji według Wayne'a C. Bootha
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ethical criticism of the narrative
  ŹRÓDŁO: Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2009, nr 2 (23), s. [53]-65
  p-ISSN: 1643-2045

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  341/13307
  AUTORZY: Radosław Grześkowiak.
  TYTUŁ: "Przestawać na male". O kanon poezji Olbrychta Karmanowskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: To be satisfied with little. For a poetry canon by Olbrycht Karmanowski
  ŹRÓDŁO: Barok : historia, literatura, sztuka. - 2009, R. 16, nr 2, s. 131-141
  p-ISSN: 1232-3233

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  342/13307
  AUTORZY: Arkadiusz Peisert.
  TYTUŁ: "Siłaczki" i menedżerowie, czyli jak organizacje pozarządowe prowadzą małe szkoły
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Strong women and managers, or how non-governmental organisations operate small schools
  ŹRÓDŁO: Trzeci Sektor. - 2009, nr 17, s. 73-80
  p-ISSN: 1733-2265

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • non-government organisations
 • grammar schools
 • self-organization
 • privatization
 • subsidiarity

  343/13307
  AUTORZY: Maciej Rataj.
  TYTUŁ: "The lady of the house speaking" : the language of snobs in selected British sitcoms
  ŹRÓDŁO: Beyond Philology. - 2009, no. 6, s. [103]-123
  p-ISSN: 1732-1220

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  344/13307
  AUTORZY: Arnold Kłonczyński.
  TYTUŁ: "Żółte autobusy z niebieskim krzyżem" - szwedzka pomoc charytatywna dla Polski po II wojnie światowej
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli. - 2009, R. 52, nr 1 (282), s. 15-23
  p-ISSN: 0511-9162

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  345/13307
  AUTORZY: Henryk Woźniak.
  TYTUŁ: (Nie) zwykła logistyka ZARY, cz. 1
  ŹRÓDŁO: Logistyka. - 2009, nr 5, s. 58-61
  p-ISSN: 1231-5478

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  346/13307
  AUTORZY: Henryk Woźniak.
  TYTUŁ: (Nie) zwykła logistyka ZARY, cz. 2
  ŹRÓDŁO: Logistyka. - 2009, nr 6, s. 59-66
  p-ISSN: 1231-5478

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  347/13307
  AUTORZY: Ryszard Rutka, Wojciech Machel.
  TYTUŁ: 35 lat Instytutu Organizacji i Zarządzania w Sopocie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: 35 years of the Organization and Management Institute in Sopot
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 2/1, s. [9]-21
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Sukces organizacji: istota, pomiar, uwarunkowania
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  348/13307
  AUTORZY: Jason W. Brown, Bruce Duncan MacQueen.
  TYTUŁ: A microgenetic approach to creativity and mysticism
  ŹRÓDŁO: Acta Neuropsychologica. - 2009, Vol. 7, no. 1, s. 1-20
  p-ISSN: 1730-7503

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:


  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  349/13307
  AUTORZY: Jan Burnewicz.
  TYTUŁ: A modern vision for transport and its potential influence on spatial management
  ŹRÓDŁO: Studia Regionalia. - 2009, Vol. 22, s. [61]-80
  p-ISSN: 0860-3375

  UWAGI: Bibliogr. 55 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: The Polish spatial development concept versus European visions of spatial development perspectives
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  350/13307
  AUTORZY: Hanna B. Margońska.
  TYTUŁ: A new species of Stichorkis (Orchidaceae, Malaxidinae) from Sarawak in Malaysia
  ŹRÓDŁO: Biodiversity Research and Conservation. - 2009, Vol. 13, s. 9-12
  p-ISSN: 1897-2810

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Liparis
 • Malaxidinae
 • Orchidaceae
 • Sarawak
 • Stichorkis
 • taxonomy

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  351/13307
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: A Polish Oedipus. On the situation of the Polish community in Great Britain in the context of the TV serial Londoners
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Polski Edyp. Sytuacja społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii w kontekście serialu telewizyjnego Londyńczycy
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2009, T. 25, s. [195]-212
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. 60 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  352/13307
  AUTORZY: Katarzyna Żółkoś, Włodzimierz Meissner.
  TYTUŁ: A simple technique of random leaf collecting for biometric studies in a tree stand
  ŹRÓDŁO: Biodiversity Research and Conservation. - 2009, Vol. 15, s. 29-34
  p-ISSN: 1897-2810

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Fagus sylvatica
 • random sampling
 • plant variation
 • biometry
 • leaf blade

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  353/13307
  AUTORZY: Krystyna Żołądkiewicz.
  TYTUŁ: AANZFTA - Strefa Wolnego Handlu między ASEAN, Australią i Nową Zelandią
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: AANZFTA - ASEAN-Australia-New Zeland Free Trade Area
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2009, nr 67, s. [25]-39
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  354/13307
  AUTORZY: Oktawian Nawrot.
  TYTUŁ: Aborcja w europejskim stylu
  ŹRÓDŁO: Gdański Kwartalnik Adwokacki. - 2009, nr 16, s. 8-10
  p-ISSN: 1689-9555

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  355/13307
  AUTORZY: Adam Flakus, Martin Kukwa.
  TYTUŁ: Additions to the biota of lichenized fungi of Poland.
  ŹRÓDŁO: Acta Mycologica. - 2009, Vol. 44, nr 2, s. 249-257
  p-ISSN: 0001-625X

  UWAGI: Bibliogr. 49 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • chemotaxonomy
 • neglected lichens
 • Hypotrachyna
 • Lecanora
 • Rhizocarpon
 • Strigula
 • Thelenella

  Adres url:


  356/13307
  AUTORZY: Adriana Mazurek, Stanisław J. Pogorzelski, Katarzyna Boniewicz-Szmyt.
  TYTUŁ: Adsorption of natural surfactants present in sea waters at surfaces of mineral : contact angle measurements
  ŹRÓDŁO: Oceanologia. - 2009, Vol. 51, no. 3, s. 377-403
  p-ISSN: 0078-3234

  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.613
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.064
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • solid-liquid interface
 • film-covered surface
 • sea water
 • contact angle hysteresis
 • film pressure
 • work of spreading

  Adres url:


  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  357/13307
  AUTORZY: Tomasz Tadeusz Koncewicz.
  TYTUŁ: Adwokat przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jak mówić, aby być zrozumiałym i pożytecznym?
  ŹRÓDŁO: Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej. - 2009, R. 54, nr 1-2, s. 197-202
  p-ISSN: 0031-0344

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  358/13307
  AUTORZY: Mikołaj Tarkowski.
  TYTUŁ: Adwokatura wileńska w latach 1918-1922
  ŹRÓDŁO: Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej. - 2009, R. 54, nr 7-8, s. 187-195
  p-ISSN: 0031-0344

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  359/13307
  AUTORZY: Michał Golubiewski.
  TYTUŁ: Age and hierarchy in military English
  ŹRÓDŁO: Beyond Philology. - 2009, no. 6, s. [55]-73
  p-ISSN: 1732-1220

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  360/13307
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ: Age management jako odpowiedź na zmiany struktury wiekowej zasobów pracy
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2009, T. 231, s. 125-137
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • procesy starzenia się zasobów pracy
 • niedobory rynku pracy
 • zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  361/13307
  AUTORZY: Karol Śledzik.
  TYTUŁ: Akcjonariusze liczą
  ŹRÓDŁO: Gazeta Bankowa. - 2009, nr 37 (1089), s. 14-19
  p-ISSN: 0860-7613

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  362/13307
  AUTORZY: Małgorzata Wiśniewska, Jolanta Nowoszyńska.
  TYTUŁ: Akredytacja i systemy zarządzania jakością w placówkach opieki zdrowotnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Accreditation and management quality systems in healthy custodies protection
  ŹRÓDŁO: Problemy Jakości. - 2009, R. 41, nr 7, s. 26-28
  p-ISSN: 0137-8651

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  363/13307
  AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski.
  TYTUŁ: Aksjologiczna jedność a kulturowa różnorodność Europy w świetle filozofii społecznej Karola Wojtyły - Jana Pawła II
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Axiological unity versus cultural diversity of Europe in light of social philosophy of Karol Wojtyła - pope John Paul II
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. - 2009, T. 6, s. 149-[157]
  p-ISSN: 1731-8440

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  364/13307
  AUTORZY: Tomasz Bąkowski.
  TYTUŁ: Aksjologiczne przesłanki deregulacji życia publicznego w sferze gospodarki
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2009, T. 22, s. [87]-95
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Tyt. tomu: Prawne aspekty interwencjonizmu w gospodarce i środowisku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  365/13307
  AUTORZY: Izabela Kępka.
  TYTUŁ: Aksjologiczny wymiar walki zbrojnej w języku ks. Hieronima Kajsiewicza (1812-1873)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Axiological dimension of walka zbrojna (armed combat) in the laguage of priest Hieronim Kajsiewicz (1812-1873)
  ŹRÓDŁO: Poradnik Językowy. - 2009, z. 9, s. [46]-58
  p-ISSN: 0551-5343

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish
 • sermons
 • axiology
 • romanticism

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  366/13307
  AUTORZY: Cyryl Kotyla.
  TYTUŁ: Aktywa niematerialne - propozycja zmian definicji i zakresu ujawnianych informacji w sprawozdaniu finansowym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Intangible fixed assets - proposal of changes in definition and scope of information presented in financial reports
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2009, T. 50 (106), s. 71-84
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  367/13307
  AUTORZY: Piotr Pisarewicz.
  TYTUŁ: Aktywa światowych funduszy inwestycyjnych w okresie kryzysu na rynkach finansowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Mutual fund assets during the crisis-period on financial markets.
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 3/1, s. [483]-494
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Tyt. tomu: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  368/13307
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Anna Wójcik-Karpacz, Sławomir Podkówka.
  TYTUŁ: Aktywne uczestnictwo przedsiębiorców w postępowaniu podatkowym jako sposób ograniczania ryzyka podatkowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The active participation of entrepreneurs in a tax proceeding as a method of reducing tax risk
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2009, nr 48, s. [602]-612
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  369/13307
  AUTORZY: Marzena Bartoszewicz, Danuta Smutnicka, Adam Junka, Elżbieta Kamysz, Beata Mączyńska, Wojciech Kamysz.
  TYTUŁ: Aktywność bakteriobójcza dichlorowodorku oktenidyny i syntetycznych peptydów: citropiny 1.1, Camel, Palm-KK w stosunku do tworzącej biofilm tlenowej flory izolowanej z kieszonek zębowych : doniesienie wstępne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Bacteriocidal activity of octenidine dichloride and synthetic peptides: citropin 1.1, Camel and Palm-KK against biofilm formating aerobic flora isolated from the subgingival pockets
  ŹRÓDŁO: Sepsis. - 2009, Vol. 2, iss. 4, s. 233-235
  p-ISSN: 1898-6307

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  370/13307
  AUTORZY: Jolanta Laskowska.
  TYTUŁ: Alternatywny ruch wydawniczy w Gdańsku w latach 1978-1989
  ŹRÓDŁO: Kalendarz Gdański. - 2009, s. 64-71
  p-ISSN: 0860-5076

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  371/13307
  AUTORZY: Monika Boguszewicz-Kreft.
  TYTUŁ: Amazon - lider kreowania doświadczeń na rynku nowych mediów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Amazon - the leader in creating experience on the market of new media
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2009, nr 35, s. [505]-517
  p-ISSN: 1896-382X

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  372/13307
  AUTORZY: Kinga Bornowska, Jarosław Jendza, Piotr Zamojski.
  TYTUŁ: Ambiwalencja selekcji w szkole wyższej - raport z badań. (Na przykładzie kwestii jakości kształcenia pedagogów)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ambiguity of the university school selections - research rapport. (On the example of the teachers education quality)
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2009, R. 5, nr 1, s. [119]-137
  p-ISSN: 1734-1582

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  373/13307
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ: Amerykańska specyfika
  ŹRÓDŁO: Gazeta Bankowa. - 2009, nr 33 (1085), s. [29]-34
  p-ISSN: 0860-7613

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  374/13307
  AUTORZY: Lucyna Kopciewicz.
  TYTUŁ: Amerykańskie Women's Studies i zmiany w uniwersytecie
  ŹRÓDŁO: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2009, nr 4 (48), s. [57]-68
  p-ISSN: 1505-8808

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  375/13307
  AUTORZY: Ewa Czaplewska, Katarzyna Bogdanowicz, Katarzyna Kaczorowska-Bray.
  TYTUŁ: An evaluation of visual oriantation in preschool children
  ŹRÓDŁO: Acta Neuropsychologica. - 2009, Vol. 7, no. 1, s. 21-32
  p-ISSN: 1730-7503

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • decentration
 • spatial perception
 • visuo-spatial deficit

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  376/13307
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: An influence of distance measure among sample units on efficiency of the modified synthetic estimator : Monte Carlo analysis
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wpływ miary odległości jednostek w próbie na efektywność zmodyfikowanego estymatora syntetycznego : analiza Monte Carlo
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2009, [T.] 225, s. [117]-126
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • small domain estimation
 • multivariate methods
 • distance measures

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  377/13307
  AUTORZY: Jerzy Gwizdała.
  TYTUŁ: Analiza fundamentalna w ocenie efektywności inwestycji kapitałowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Fundamental analysis in evaluating efficiency of capital investments
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2009, nr 16, s. [645]-657
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  378/13307
  AUTORZY: Marcin Pęksyk, Mariusz Chmielewski, Karol Śledzik.
  TYTUŁ: Analiza metod uwzględniających ryzyko kraju w ocenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Accounting for country risk in foreign direct investments appraisals - review of the methods
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2009, nr 16, s. [359]-371
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  379/13307
  AUTORZY: Jacek Winiarski.
  TYTUŁ: Analiza możliwości zastosowania normy ISO/IEC 16085 do zarządzania ryzykiem w projektach informatycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The possibility of the use of ISO/IEC 16085 norm for risk management in it projects
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - 2009, nr 6, s. [151]-163
  p-ISSN: 2080-6302

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  380/13307
  AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Arkadiusz Kozłowski.
  TYTUŁ: Analiza porównawcza wybranych narzędzi oprogramowania statystyczno-ekonometrycznego do analiz prognostycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Methods of estimating time series models with periodic component in statistical computer packages
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 4/2, s. [591]-602
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • prognozowanie
 • sezonowość
 • pakiety statystyczne i ekonometryczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • forecasting
 • seasonality
 • statistical and econometric software

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  381/13307
  AUTORZY: Jacek Winiarski.
  TYTUŁ: Analiza porównawcza wybranych systemów informatycznych do zarządzania portami i terminalami
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A comparative analysis of chosen information systems for management of harbours and terminals
  ŹRÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2009, nr 3, s. 1-9Sekcja: Logistyka
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Konferencja "Logistyka, Systemy Transportowe i Bezpieczeństwo w Transporcie" - LOGITRANS 2009
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • transportowe systemy informacyjne
 • systemy informacyjne w transporcie morskim

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistic monitoring systems
 • Information Systems
 • marine transport

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  382/13307
  AUTORZY: Bartłomiej Gawin.
  TYTUŁ: Analiza procesów elektronicznego obiegu informacji o pracy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Workflow processes analysis
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. - 2009, T. 17, s. 89-97
  p-ISSN: 1732-1166

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • workflow mining
 • model ICN
 • szacowanie QOS
 • activity diagrams
 • sieci Petriego
 • WPQL-Workflow Performance Query Language

  383/13307
  AUTORZY: Paweł Antonowicz.
  TYTUŁ: Analiza struktury upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2009 roku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of a bankruptcy structure of enterprises in Poland in the first half of the year 2009
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 3/2, s. [35]-46
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  384/13307
  AUTORZY: Janusz Dąbrowski.
  TYTUŁ: Analiza wartości produktów zaopatrzeniowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Value analysis of purchasing products
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - 2009, nr 6, s. [117]-127
  p-ISSN: 2080-6302

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  385/13307
  AUTORZY: Włodzimierz Rydzkowski, Marcin Hajdul.
  TYTUŁ: Analiza wpływu zróżnicowania stawek za dostęp do infrastruktury transportowej na rozwój przewozów intermodalnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of making intermodal transport more attractive through price differentation
  ŹRÓDŁO: Logistyka. - 2009, nr 4, s. 32-[35]
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  386/13307
  AUTORZY: Ewa Andrzejewska.
  TYTUŁ: Anforderungen an Lehren für den frühbeginnenden Deutschunterricht
  ŹRÓDŁO: Hallo Deutschlehrer!. - 2009, [nr 29], s. 10-14
  p-ISSN: 1641-4918

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Adres url:
  387/13307
  AUTORZY: Olga Aleksandrowska.
  TYTUŁ: Angielski w e-mailu - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej jako pomocy dydaktycznej w nauczaniu języka angielskiego
  ŹRÓDŁO: Języki Obce w Szkole. - 2009, R. 53, nr 1, s. 140-143
  p-ISSN: 0446-7965

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  388/13307
  AUTORZY: Andrzej Chodubski.
  TYTUŁ: Anonimowość a pisanie autobiografii
  ŹRÓDŁO: Tygiel : kwartalnik elbląski. - 2009, nr 1/54, s. 40-43
  p-ISSN: 1233-3360

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  389/13307
  AUTORZY: Przemysław Kierończyk.
  TYTUŁ: Antanas Smetona i jego czasy
  ŹRÓDŁO: Disputatio. - 2009, T. 8, s. 103-120
  p-ISSN: 1898-3707

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Reżimy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  390/13307
  AUTORZY: Maciej Michalski.
  TYTUŁ: Antoni Kępiński: lęk, teoria, doświadczenie, tekst
  ŹRÓDŁO: Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. - 2009, nr 7, s. 161-178
  p-ISSN: 1643-4668

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Antoni Kępiński
 • fear
 • experience

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  391/13307
  AUTORZY: Oktawian Nawrot.
  TYTUŁ: Antropologia rozdziału XIX kodeksu karnego
  ŹRÓDŁO: Prawo i Medycyna. - 2009, Vol. 11, nr 4, s. 13-30
  p-ISSN: 1506-8757

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  392/13307
  AUTORZY: Mirosław Piotr Kruk.
  TYTUŁ: Antyczne gesty w sztuce ortodoksyjnej : kilka uwag o źródłach inspiracji pobizantyńskiego malarstwa cerkiewnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ancient gestures in the Orthodox Art : some remarks on the sources of inspiration of the postbyzantine painting
  ŹRÓDŁO: Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. - 2009, T. 4, s. 139-158
  p-ISSN: 1734-042X

  UWAGI: Bibliogr.w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  393/13307
  AUTORZY: Jarosław K. Nowakowski, Jacek Chruściel, Małgorzata Ginter, Katarzyna Rosińska.
  TYTUŁ: Any change in the methodology of field studies on bird migration? A comparison of methods used in 1994-2003 and a quarter century earlier
  ŹRÓDŁO: The Ring. - 2009, Vol. 31, no. 2, s. 71-77
  p-ISSN: 0035-5429

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bird migration
 • field methods
 • progress in science

  Adres url:
  DOI:
  394/13307
  AUTORZY: Aleksandra Kubiś.
  TYTUŁ: Arbitraż jako alternatywna metoda rozstrzygania międzynarodowych sporów gospodarczych
  ŹRÓDŁO: Disputatio. - 2009, T. 9, s. 73-83
  p-ISSN: 1898-3707

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz
  UWAGI: Tyt. tomu: Oblicza konfliktów
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  395/13307
  AUTORZY: Anna Cisło, Danuta Stanulewicz.
  TYTUŁ: Architektura i funkcjonalność nowego gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
  ŹRÓDŁO: Bibliotekarz. - 2009, nr 6, s. 16-20
  p-ISSN: 0208-4333

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  396/13307
  AUTORZY: Małgorzata Omilanowska.
  TYTUŁ: Architektura uzdrowiskowa Połągi w latach 1870-1914
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Spa architecture of Palanga in 1870-1914
  ŹRÓDŁO: Porta Aurea. - 2009, R. 7/8, s. 346-[365]
  p-ISSN: 1234-1533

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  397/13307
  AUTORZY: Monika Żółkoś.
  TYTUŁ: Argonauci i podwójny hamburger z frytkami : o strategii dramaturgicznej Marka Kochana
  ŹRÓDŁO: Dialog : miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej. - 2009, R. 54, nr 3, s. [32]-37
  p-ISSN: 0012-2041

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  398/13307
  AUTORZY: Wojciech Maślanka.
  TYTUŁ: Atypical summer vertical diversity of physical-chemical properties of lake waters
  ŹRÓDŁO: Limnological Review. - 2009, Vol. 9, no. 2/3, s. 91-96
  p-ISSN: 1642-5952

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • lakes
 • physical-chemical properties of lake water
 • extreme phenomena

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  399/13307
  AUTORZY: Adam Mytlewski.
  TYTUŁ: Audyt wewnętrzny jako narzędzie badania procesów gospodarczych przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Internal audit as a process research tool
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2009, nr 52, s. [178]-182
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Podejście procesowe w organizacjach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  400/13307
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Austriacka droga do Unii Europejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The austrian way to the European Union
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2009, T. 24, s. [291]-306
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  401/13307
  AUTORZY: Kamila Migdał-Najman, Krzysztof Najman.
  TYTUŁ: Automatyczne monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Automatic monitoring system of financial standing of companies
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2009, nr 31, t. 1, s. [172]-181
  p-ISSN: 1896-382X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  402/13307
  AUTORZY: Aleksandra Bernadetta Grzegorowska, Adam Gwiazda.
  TYTUŁ: Autorytaryzm pod płaszczykiem demokracji - populistyczne rządy Hugo Chaveza w Wenezueli
  ŹRÓDŁO: Międzynarodowy Przegląd Polityczny : analizy, dokumenty, wystąpienia. - 2009, nr 1 (24), s. 202-215
  p-ISSN: 1730-3427

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  403/13307
  AUTORZY: Włodzimierz Meissner, Anna Włodarczak-Komosińska, Dariusz Górecki, Cezary Wójcik, Mateusz Ściborski, Robert Krupa, Piotr Zięcik, Maciej Kozakiewicz, Piotr Rydzkowski, Magdalena Remisiewicz.
  TYTUŁ: Autumn migration of waders (Charadrii) at the Reda mouth (N Poland)
  ŹRÓDŁO: The Ring. - 2009, Vol. 31, no. 1, s. 23-39
  p-ISSN: 0035-5429

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • autumn migration
 • waders
 • Charadrii
 • Poland

  Adres url:


  DOI:
  404/13307
  AUTORZY: Joanna Mampe.
  TYTUŁ: Âzykovâ kartina kategorii vozrasta v russkom i pol'skom âzykah
  ŹRÓDŁO: Studia Wschodniosłowiańskie. - 2009, T. 9, s. [147]-156
  p-ISSN: 1642-557X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  405/13307
  AUTORZY: Witold Świętosławski.
  TYTUŁ: Badania archeologiczne reliktów późnośredniowiecznej architektury w Jemiołowie (województwo warmińsko-mazurskie)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Archäologische Untersuchungen der Überreste spätmittelalterlicher Bauten in Jemiołowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren
  ŹRÓDŁO: Acta Archaeologica Pomoranica. - 2009, T. 3, cz. 2, s. 91-98
  p-ISSN: 1506-705X

  UWAGI: XVI Sesja Pomorzoznawcza
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  406/13307
  AUTORZY: Hanna Klimek.
  TYTUŁ: Badania rynkowe i badania marketingowe a badania rynku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Market research and marketing research or research of markets
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - 2009, nr 6, s. [97]-116
  p-ISSN: 2080-6302

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  407/13307
  AUTORZY: Romuald Piosik, Elżbieta Kowalik.
  TYTUŁ: Badanie właściwości cynku i jego związków : scenariusz doświadczalnej lekcji powtórzeniowej dla liceum ogólnokształcącego
  ŹRÓDŁO: Chemia w Szkole. - 2009, R. 55, nr 5, s. 33-40
  p-ISSN: 0411-8634

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  408/13307
  AUTORZY: Anna B. Kisiel-Łowczyc.
  TYTUŁ: Bałtycki handel Polski pięć lat po wschodnim rozszerzeniu UE
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Poland's Baltic trade 5 years after Eastern enlargement of the EU
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2009, nr 126, s. [34]-43
  p-ISSN: 1689-7374

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  409/13307
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ: Banki Raiffeisena w nowych landach.
  ŹRÓDŁO: Nowoczesny Bank Spółdzielczy. - 2009, nr 11, s. 36-37
  p-ISSN: 1644-5325

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  410/13307
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Bariery modernizacji budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Barriers in modernization of the local government budgeting
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2009, nr 18, s. 51-57
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • modernizacja
 • budżetowanie
 • samorząd terytorialny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • modernization
 • budgeting
 • local government

  411/13307
  AUTORZY: Grażyna Karwacka.
  TYTUŁ: Bariery rozwoju logistyki ładunków w Unii Europejskiej
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego (Zeszyty Naukowe. Ekonomika Transportu Lądowego) ; nr 38. - 2009, cz. 8, s. [111]-118
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • logistyka ładunków
 • logistyka europejska
 • bariery rozwoju

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  412/13307
  AUTORZY: Andrzej Letkiewicz.
  TYTUŁ: Benchmarki operacyjne, zatrudnienia i ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwach transportu drogowego
  ŹRÓDŁO: Przegląd Naukowy. - 2009, nr 8, s. 63-80
  p-ISSN: 1730-7074

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  413/13307
  AUTORZY: Ewa Polak.
  TYTUŁ: Beneficjenci procesów globalizacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Beneficiaries and victims of globalization
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - 2009, nr 6, s. [9]-29
  p-ISSN: 2080-6302

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  414/13307
  AUTORZY: Przemysław Gulda.
  TYTUŁ: Benjamin N. Cardozo jako ojciec chrzestny nurtu Law and Literature
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2009, T. 20, s. [139]-147
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Tyt. tomu: Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  415/13307
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Between language and communication : a Husserlian approach
  ŹRÓDŁO: Lingua ac Communitas. - 2009, Vol. 19, s. [85]-93
  p-ISSN: 1230-3143

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • Husserl
 • language
 • solipsism
 • meaning

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  416/13307
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ: Bez podatków
  ŹRÓDŁO: Gazeta Bankowa. - 2009, nr 30 (1082), s. 32-[33]
  p-ISSN: 0860-7613

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  417/13307
  AUTORZY: Paweł Gałka, Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ: Bezpieczeństwo logistyki ekspedycyjnej na przykładzie zabezpieczenia procesów logistycznych w konflikcie afgańskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Safety of expeditionary logistics on example in Afgan conflict
  ŹRÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2009, nr 3, s. 1-8Sekcja: Logistyka
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  UWAGI: Konferencja "Logistyka, Systemy Transportowe i Bezpieczeństwo w Transporcie" - LOGITRANS 2009
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • logistyka ekspedycyjna
 • zabezpieczenie logistyczne
 • bezpieczeństwo logistyki ekspedycyjnej
 • logistyka wojskowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • expeditionary logistics
 • safety
 • mission in Afghanistan NATO

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  418/13307
  AUTORZY: Zdzisław Brodecki, Anna Jurkowska-Zeidler.
  TYTUŁ: Bezpieczeństwo prawne a rynek finansowy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Legal safety and the financial market
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2009, nr 127, s. [281]-289
  p-ISSN: 1689-7374

  UWAGI: Tyt. tomu: Studia ubezpieczeniowe
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  419/13307
  AUTORZY: Krystyna Klenowska.
  TYTUŁ: Bezskuteczność hipoteki w postępowaniu upadłościowym na gruncie artykułu 531 § 2 Kodeksu Cywilnego
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2009, T. 21, s. [71]-82
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Tyt. tomu: Studia z prawa prywatnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insolvency
 • mortgage

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  420/13307
  AUTORZY: Teresa Kantelecka.
  TYTUŁ: Biblia w pracach uczestników olimpiady
  ŹRÓDŁO: Język, Szkoła, Religia. - 2009, T. 4, s. [139]-143
  p-ISSN: 2080-3400

  UWAGI: Księga referatów z konferencji w Pelplinie, 3-4 kwietnia 2008 r.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  421/13307
  AUTORZY: Iwona Zachciał.
  TYTUŁ: Biblioterapia pomocą w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych w Zakładzie Nauki o Książce Uniwersytetu Gdańskiego)
  ŹRÓDŁO: Język, Szkoła, Religia. - 2009, T. 4, s. [418]-427
  p-ISSN: 2080-3400

  UWAGI: Księga referatów z konferencji w Pelplinie, 3-4 kwietnia 2008 r.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  422/13307
  AUTORZY: Adam Majewski.
  TYTUŁ: Bieda we wsi, czyli pragnienie rzeczy doczesnych : (Muchy Andrzeja Stasiuka)
  ŹRÓDŁO: Wyspa. - 2009, nr 4 (12), s. 16-21
  p-ISSN: 1897-2616

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  423/13307
  AUTORZY: Barbara Gierusz, Teresa Martyniuk.
  TYTUŁ: Bilansowe i podatkowe zasady rozliczania różnic kursowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Differences in exchange rates according to the accounting act and tax regulations
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2009, nr 18, s. 133-140
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kurs walutowy
 • rozliczenia
 • wycena
 • aktywa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • exchange rates
 • settlements
 • valuation
 • assets

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  424/13307
  AUTORZY: Mateusz Poddębniak, Sylwia Jafra.
  TYTUŁ: Biodegradacyjna i bioadsorpcyjna aktywność bakterii z rodzaju Ochrobactrum i możliwość jej wykorzystania w bioremediacji środowiska naturalnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ability for biodegradation and bioadsorption of the bacteria from Ochrobactrum genus important in bioremediation
  ŹRÓDŁO: Biotechnologia. - 2009, Vol. 87, nr 4, s. 152-167
  p-ISSN: 0860-7796

  UWAGI: Bibliogr. 68 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bioremediation
 • Ochrobactrum
 • environment
 • biodegradation
 • pollution

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  425/13307
  AUTORZY: Lidia Kittel, Elżbieta Kamysz, Marzena Bartoszewicz, Adam Junka, Danuta Smutnicka, Beata Mączyńska, Wojciech Kamysz, Marek Kittel.
  TYTUŁ: Biofilm infekcyjny i płytka bakteryjna w zapaleniu przyzębia i tkanek okołowierzchołkowych: procedury zabiegowe i okołozabiegowe ograniczajace rekolonizację : wyniki badań
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Infectious biofilm and dental plaque in periodontitis and refractory periapical periodontitis: effectiveness of clinical procedures in decreasing recolonization effect : preliminary study
  ŹRÓDŁO: Sepsis. - 2009, Vol. 2, iss. 4, s. 237-240
  p-ISSN: 1898-6307

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  426/13307
  AUTORZY: Wioletta Barańska-Rybak, Łukasz Szultka, Anna Starzyńska, Wojciech Kamysz, Elżbieta Kamysz, Jadwiga Roszkiewicz.
  TYTUŁ: Biofilm resistance to antibiotics : still challenging therapeutic approach
  ŹRÓDŁO: Polish Journal of Environmental Studies. - 2009, Vol. 18, no. 6A, s. 273-276
  p-ISSN: 1230-1485

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.947
  Punktacja MNiSW: 10.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.111
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • biofilm
 • antibiotics
 • antimicrobial peptides

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  427/13307
  AUTORZY: Wojciech Zalewski.
  TYTUŁ: Biologia kryminalna, czyli o właściwym miejscu nauk ścisłych w wyjaśnianiu przyczyn przestępczości
  ŹRÓDŁO: Archiwum Kryminologii. - 2009, T. 29-30 (2007/2008), s. [253]-266
  p-ISSN: 0066-6890

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  428/13307
  AUTORZY: Jan Marcin Węsławski, Jan Warzocha, Józef Wiktor, Jacek Urbański, Katarzyna Bradtke, Lucyna Kryla, Agnieszka Tatarek, Lech Kotwicki, Joanna Piwowarczyk.
  TYTUŁ: Biological valorisation of the southern Baltic Sea (Polish Exclusive Economic Zone)
  ŹRÓDŁO: Oceanologia. - 2009, Vol. 51, no. 3, s. 415-435
  p-ISSN: 0078-3234

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.613
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.064
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • valuation
 • biodiversity
 • Baltic
 • marine habitats

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  429/13307
  AUTORZY: Aleksandra Bielicka, Irena Bojanowska, Piotr Golder.
  TYTUŁ: Biomasa jako źródło energii
  ŹRÓDŁO: Forum Eksploatatora. - 2009, nr 3, s. 62-64
  p-ISSN: 1640-8624

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • biomasa
 • odnawialne źródła energii
 • wartość opałowa

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  430/13307
  AUTORZY: Włodzimierz Meissner, Mikołaj Koss.
  TYTUŁ: Biometrical differentiation of the Common Snipe (Gallinago gallinago) migrating in autumn through north-eastern Poland
  ŹRÓDŁO: The Ring. - 2009, Vol. 31, no. 1, s. 15-22
  p-ISSN: 0035-5429

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Common Snipe
 • autumn migration
 • biometrics
 • northern Poland

  Adres url:


  DOI:
  431/13307
  AUTORZY: Włodzimierz Meissner, Robert Krupa.
  TYTUŁ: Biometrics of the Dunlin (Calidris alpina) migrating in autumn along the Polish Baltic coast
  ŹRÓDŁO: The Ring. - 2009, Vol. 31, no. 1, s. 3-13
  p-ISSN: 0035-5429

  UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Dunlin
 • autumn migration
 • biometrical analysis
 • Puck Bay

  Adres url:


  DOI:
  432/13307
  AUTORZY: Rafał Ożarowski.
  TYTUŁ: Bliski Wschód w rozważaniach pojęciowych i geograficznych
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Międzynarodowe. - 2009, Vol. 7, nr 1-2, s. 115-[123]
  p-ISSN: 1730-4652

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  433/13307
  AUTORZY: Teresa Bauman.
  TYTUŁ: Błędy i omyłki (pomyłki) w pracach magisterskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Errors and slips (minor mistakes) in master theses
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2009, R. 5, nr 2, s. [123]-133
  p-ISSN: 1734-1582

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  434/13307
  AUTORZY: Bartłomiej Tomaszewski.
  TYTUŁ: Bohater-ksiądz w prozie Stanisława Grochowiaka
  ŹRÓDŁO: Język, Szkoła, Religia. - 2009, T. 4, s. [380]-389
  p-ISSN: 2080-3400

  UWAGI: Księga referatów z konferencji w Pelplinie, 3-4 kwietnia 2008 r.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  435/13307
  AUTORZY: Wojciech Owczarski.
  TYTUŁ: Boski idiotyzm : operetka i Operetka
  ŹRÓDŁO: Odra. - 2009, R. 49, nr 3 (567), s. 52-57
  p-ISSN: 0472-5182

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  436/13307
  AUTORZY: Grzegorz Szamocki, Dominika Pietkiewicz.
  TYTUŁ: Boża odpłata według Koheleta
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The recompense of God according to Koheleth
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2009, T. 25, s. [77]-99
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • recompense of God
 • Koheleth
 • Torah
 • Old Testament teaching

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  437/13307
  AUTORZY: Ewa Nawrocka.
  TYTUŁ: Bycie ojcem to tylko hipoteza, która nieustannie musi się potwierdzać
  ŹRÓDŁO: Przegląd Polityczny. - 2009, nr 97-98, s. 180-184
  p-ISSN: 1232-6488

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  438/13307
  AUTORZY: Marek Ossowski.
  TYTUŁ: Cele i mierniki perspektywy procesów wewnętrznych w strategicznej karcie wyników
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The objectives and measures of internal process perspective in the balanced scorecard
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 4/1, s. [129]-137
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rachunkowość: wybrane problemy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  439/13307
  AUTORZY: Karol Śledzik.
  TYTUŁ: Cena rozumu
  ŹRÓDŁO: Gazeta Bankowa. - 2009, nr 41 (1093), s. 47-50
  p-ISSN: 0860-7613

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  440/13307
  AUTORZY: Zdzisław Kordel, Krystyna Bentkowska-Senator.
  TYTUŁ: Ceny minimalne w transporcie samochodowym
  ŹRÓDŁO: Przewoźnik. - 2009, nr 1, s. 8-12
  p-ISSN: 1899-9719

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Adres url:
  441/13307
  AUTORZY: Leszek Pawłowicz.
  TYTUŁ: Challenges for stability policy in terms of financial markets integration
  ŹRÓDŁO: Bezpieczny Bank. - 2009, nr 2 (39), s. 64-81
  p-ISSN: 1429-2939

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  442/13307
  AUTORZY: Roman Cieśliński, Alicja Wysińska, Piotr Ogonowski.
  TYTUŁ: Charakterystyka fizyczno-limnologiczna jeziora Modła i Smołdzińskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Physical and limnological profiles of Modła and Smołdzińskie lakes
  ŹRÓDŁO: Rocznik Ochrona Środowiska. - 2009, T. 11, s. 1291-1306
  p-ISSN: 1506-218X

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  443/13307
  AUTORZY: Roman Cieśliński, Robert Machowski, Marek Ruman.
  TYTUŁ: Charakterystyka fizyko-chemiczna wód rozlewiska Bobrka w strefie górniczych osiadań terenu (Wyżyna Śląska)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Physico-chemical properties of the flood waters of the Bobrek in the zone of mining subsidence (The Silesian Upland)
  ŹRÓDŁO: Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych. - 2009, 40, s. 19-28
  p-ISSN: 1232-0838

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  444/13307
  AUTORZY: Wojciech Gajewski.
  TYTUŁ: Cheirotonéo: między wyborami a ordynacją : problem ustanawiania prezbiterów na podstawie Dz 14,23 i 2 Kor 8,19
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Cheirotonéo: between elections and ordination? : the problem of appointing presbyters on the basis of Acts 14,23 and 2 Corinthians 8,19
  ŹRÓDŁO: Christianitas Antiqua. - 2009, Vol. 2, s. [150]-171
  p-ISSN: 1730-3788

  UWAGI: Tyt. tomu: Kapłaństwo i urząd
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  445/13307
  AUTORZY: Romuald Piosik, Elżbieta Kowalik.
  TYTUŁ: Chemia środków czystości : scenariusz zajęć z chemii
  ŹRÓDŁO: Chemia w Szkole. - 2009, R. 55, nr 4, s. 24-30
  p-ISSN: 0411-8634

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  446/13307
  AUTORZY: Sławomira Fryderyk, Joanna N. Izdebska.
  TYTUŁ: Chewing Lice (Insecta, Phthiraptera) of White Stork (Ciconia ciconia L.) in Poland
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wszoły (Insecta, Phthiraptera) bociana białego (Ciconia ciconia L.) w Polsce
  ŹRÓDŁO: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia. - 2009, Vol. 64, 2, s. 83-88
  p-ISSN: 0066-2232

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • chewing lice
 • White Stork
 • colpocephalumzebra
 • neophilopterus incompletus

  Adres url:
  DOI:
  447/13307
  AUTORZY: Adam Jagiełło-Rusiłowski.
  TYTUŁ: Children as "research centers" in inclusive schools : inspirations from Korczak and the promises of Appreciative Inquiry
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2009, R. 5, nr 2, s. [199]-213
  p-ISSN: 1734-1582

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  448/13307
  AUTORZY: Aleksandra Ruchniewicz.
  TYTUŁ: Chiński rynek kapitałowy - akcje, obligacje i giełdy papierów wartościowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: China's capital market - shares, bonds and stock exchanges
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, nr 27, s. [151]-160
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Problemy współczesnej gospodarki światowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  449/13307
  AUTORZY: Stanisław Fedorowicz, Paweł Zieliński.
  TYTUŁ: Chronology of aeolian events recorded in the Karczmiska dune (Lublin Upland) in the light of lithofacial analysis, 14C and TL dating
  ŹRÓDŁO: Geochronometria. - 2009, Vol. 33, no. 1, s. [9]-17
  p-ISSN: 1733-8387

  UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.656
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • TL
 • C14
 • aeolian deposition
 • dunes
 • Late Vistulian

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:


  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  450/13307
  AUTORZY: Piotr Millati.
  TYTUŁ: Ciężki sprzęt wagi piórkowej
  ŹRÓDŁO: Bliza. - 2009, nr 1, s. 84-99
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • semiotics of the everyday life

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  451/13307
  AUTORZY: Zbigniew Szczurek.
  TYTUŁ: Co powinna zawierać klauzula wykonalności oraz niektóre zagadnienia z tym związane
  ŹRÓDŁO: Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 2009, nr 1-3, s. 5-31
  p-ISSN: 1731-030X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  452/13307
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ: Co-operative banks w siedmiu odsłonach
  ŹRÓDŁO: Nowoczesny Bank Spółdzielczy. - 2009, nr 3, s. 28-31
  p-ISSN: 1644-5325

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  453/13307
  AUTORZY: Katarzyna Guzińska, Mariola Bidzan, Agata Kupc.
  TYTUŁ: Cognitive functioning and depressive symptoms in patients with ischemic heart disease undergoing comprehensive cardiological rehabilitation
  ŹRÓDŁO: Acta Neuropsychologica. - 2009, Vol. 7, no. 1, s. 33-44
  p-ISSN: 1730-7503

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • recovery
 • executive functions
 • coping resources
 • non-specific somatic symptoms

  Adres url:


  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  454/13307
  AUTORZY: Bożena Grochmal-Bach, Maria Pąchalska, Mariola Bidzan, Anna Pufal, Beata Łukaszewska, Katarzyna Guzińska.
  TYTUŁ: Cognitive rehabilitation of a patient with anorexia
  ŹRÓDŁO: Acta Neuropsychologica. - 2009, Vol. 7, no. 1, s. 59-72
  p-ISSN: 1730-7503

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • crisis intervention
 • drawing therapy
 • hermeneutic analysis

  Adres url:


  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  455/13307
  AUTORZY: Katarzyna Tarnowska, Maciej Wołowicz, Anne Chenuil, Jean-Pierre Féral.
  TYTUŁ: Comparative studies on the morphometry and physiology of European populations of the lagoon specialist Cerastoderma glaucum (Bivalvia)
  ŹRÓDŁO: Oceanologia. - 2009, Vol. 51, no. 3, s. 437-458
  p-ISSN: 0078-3234

  UWAGI: Bibliogr. 99 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.613
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.064
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ecophysiology
 • morphometry
 • bivalve
 • lagoon
 • adaptation

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:


  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  456/13307
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ: Containers are taking over
  ŹRÓDŁO: Baltic Transport Journal. - 2009, no. 1 (27), s. 31-32
  p-ISSN: 1733-6732

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  457/13307
  AUTORZY: Monika Mioduchowska, Barbara Wojtasik.
  TYTUŁ: Copepoda-Cyclopoida of water bodies of the Coast of Gdańsk
  ŹRÓDŁO: Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment = Teka Komisji Ochrony Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. - 2009, T. 6, s. 189-199
  p-ISSN: 1733-4233

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Copepoda-Cyclopoida
 • zbiorniki słodkowodne
 • warunki hydrologiczne
 • hałda fosfogipsów
 • Wybrzeże Gdańskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Copepoda-Cyclopoida
 • freshwater reservoirs
 • hydrologic condition
 • phosphogypsum heap
 • Coast of Gdańsk

  Adres url:


  458/13307
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ: Credit Unions specjalnego przeznaczenia
  ŹRÓDŁO: Nowoczesny Bank Spółdzielczy. - 2009, nr 2, s. 30-31
  p-ISSN: 1644-5325

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  459/13307
  AUTORZY: Hanna B. Margońska.
  TYTUŁ: Crossoliparis - a new genus of Malaxidinae (Orchidaceae, Malaxidieae), from Neotropic
  ŹRÓDŁO: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2009, Vol. 78, no. 4, s. 297-299
  p-ISSN: 0001-6977

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.434
  Punktacja MNiSW: 10.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.495
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Americas
 • Crossoglossa
 • Crossoliparis
 • Liparis
 • Malaxidinae
 • Malaxis
 • Orchidaceae
 • taxonomy

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  460/13307
  AUTORZY: Piotr Zamojski.
  TYTUŁ: Cynizm i donkiszoteria. Etyczne konteksty masowego kształcenia w szkole wyższej
  ŹRÓDŁO: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2009, nr 4 (48), s. [129]-139
  p-ISSN: 1505-8808

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  461/13307
  AUTORZY: Krystyna Wojewódzka-Król.
  TYTUŁ: Czas w procesie rozwoju współczesnej infrastruktury transportu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Time factor in modern transport infrastructure development
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2009, nr 32, s. [181]-189
  p-ISSN: 1896-382X

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • transport
 • infrastruktura transportu

  462/13307
  AUTORZY: Hanna Biaduń-Grabarek.
  TYTUŁ: Czasowniki niemieckie z podwójnymi formami prostego czasu przeszłego (niem. Präteritum) oraz imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II)
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. - 2009, T. 10, s. [177]-193
  p-ISSN: 1731-2221

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  463/13307
  AUTORZY: Michał Kosznicki.
  TYTUŁ: Czesi i Słowacy i ich dzieje w polskich podręcznikach historii
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli. - 2009, R. 52, nr 1 (282), s. 42-50
  p-ISSN: 0511-9162

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  464/13307
  AUTORZY: Krystyna Żołądkiewicz.
  TYTUŁ: Członkostwo Federacji Rosyjskiej w WTO
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Russian Federation membership in the WTO
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, nr 27, s. [15]-28
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Problemy współczesnej gospodarki światowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  465/13307
  AUTORZY: Wojciech Zieliński.
  TYTUŁ: Człowiek działający jako podmiot dialogu. Uwagi z zakresu filozofii praktycznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Acting man as the subject of dialogue. Remarks from the scope of the practical philosophy
  ŹRÓDŁO: Studia Paradyskie. - 2009, T. 19, s. 139-149
  p-ISSN: 0860-8539

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Adres url:


  466/13307
  AUTORZY: Ryszard Makarowski, Franciszek Makurat, Dagmara Budnik, Jacek Przybylski.
  TYTUŁ: Człowiek, emocje i skoki spadochronowe
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A human, emotions and parachute jumps
  ŹRÓDŁO: Rocznik Naukowy : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. - 2009, T. 19, s. [73]-78
  p-ISSN: 1730-7953

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • emocje
 • stres
 • skoki spadochronowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • emotions
 • stress
 • parachute jumps

  Adres url:
  467/13307
  AUTORZY: Tomasz Snarski.
  TYTUŁ: Czterdzieści lat istnienia, czterysta lat tradycji
  ŹRÓDŁO: Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, nr 16 (109), s. 14-15
  p-ISSN: 1689-4723

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  468/13307
  AUTORZY: Małgorzata Borzyszkowska.
  TYTUŁ: Czy mamy do czynienia z szeregami o długiej pamięci? Analiza empiryczna wybranych zmiennych determinujących popyt na pieniądze w Polsce w latach 1996-2008
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Are there long memory time series? An empirical analysis of chosen wariables determining money demand in Poland in period 1996-2008
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 4/2, s. [9]-24
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 49 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  469/13307
  AUTORZY: Barbara Brzezicka.
  TYTUŁ: Czy mówimy o tym samym? Analiza porównawcza pojęcia "umysł" w wybranych językach europejskich
  ŹRÓDŁO: Rocznik Kognitywistyczny. - 2009, T. 3, s. 17-[25]
  p-ISSN: 1689-927X

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mind
 • etymology
 • historical semantics
 • contrastive linguistics

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  470/13307
  AUTORZY: Wiktor Pepliński.
  TYTUŁ: Czy nauka o dziennikarstwie i komunikacji społecznej może wybić sie na niezależność?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Can journalist and social communication studies become independent?
  ŹRÓDŁO: Studia Medioznawcze. - 2009, nr 4 (39), s. [35]-44
  p-ISSN: 1641-0920

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  471/13307
  AUTORZY: Bogdan Nogalski, Wojciech Machel.
  TYTUŁ: Czy nowoczesne przedsiębiorstwa korzystają z koncepcji CRM dla poprawy konkurencyjności?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Do modern enterprises utilize the CRM concept in order to improve competiveness
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2009, nr 44, s. 31-[44]
  p-ISSN: 1896-382X

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  472/13307
  AUTORZY: Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska.
  TYTUŁ: Czy organizacja publiczna skazana jest na dominację myślenia skutecznościowego nad efektywnościowym?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Decision making dillemas in public organizations
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 2/1, s. [217]-224
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Sukces organizacji: istota, pomiar, uwarunkowania
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  473/13307
  AUTORZY: Tomasz Snarski.
  TYTUŁ: Czy rasistowski podatek może być uznany za ustawowe bezprawie? : formuła Radbrucha a Chinese Canadian Head Tax
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego. - 2009, nr 1, s. 185-201
  p-ISSN: 1898-7605

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  474/13307
  AUTORZY: Paweł Miłobędzki.
  TYTUŁ: Czy WIBOR O/N odzwierciedla cenę pieniądza jednodniowego?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Does WIBOR O/N reflect the price of one day monies?
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 4/2, s. 449-456
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  475/13307
  AUTORZY: Jan Burnewicz.
  TYTUŁ: Czy wykorzystaliśmy swoje szanse? : 5 lat w Unii. Zostało jeszcze wiele do zrobienia
  ŹRÓDŁO: Polska Gazeta Transportowa. - 2009, R. 17, nr 18, s. 1, 6
  p-ISSN: 1230-7599

  UWAGI: Artykuł ukazał się w dodatku specjalnym pod tyt.: Transport w Unii Europejskiej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  476/13307
  AUTORZY: Anna Wasążnik, Mariusz Grinholc, Krzysztof P. Bielawski.
  TYTUŁ: Czynne usuwanie leku z komórki jako jeden z mechanizmów oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe i metody jego zwalczania
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Active efflux as the multidrug resistance mechanism
  ŹRÓDŁO: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, [dokument elektroniczny]. - 2009, T. 63, s. 123-133
  TRYB DOSTĘPU: http://www.phmd.pl/fulltxt.php?ICID=882645 [dostęp 09.06.2014]
  p-ISSN: 0032-5449

  UWAGI: Bibliogr. 78 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • efflux
 • inhibitory pomp efflux
 • wielolekooporność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • efflux
 • inhibitory pomp efflux
 • multidrug resistance

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:


  477/13307
  AUTORZY: Artur Bracki.
  TYTUŁ: Czynniki kształtujące postawy językowe w sferze ukraińskiej polityki i biznesu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Factors which form linguistic positions in the field of the Ukrainian policy and business
  ŹRÓDŁO: Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. - 2009, T. 19, s. [145]-153
  p-ISSN: 0068-4570

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Język, biznes, media
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  478/13307
  AUTORZY: Maria Jastrzębska.
  TYTUŁ: Czynniki nierównowagi finansów publicznych w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Fiscal instability factors in Poland
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 3/1, s. [197]-206
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  479/13307
  AUTORZY: Anna Szerenos, Adrian Lis.
  TYTUŁ: Czynniki sukcesu w strukturach klastrowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Success factors in clusters
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, 2/2, s. [741]-751
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • czynniki sukcesu
 • kapitał symboliczny
 • klastry

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  480/13307
  AUTORZY: Krystyna Żołądkiewicz.
  TYTUŁ: Czynniki zmian specjalizacji eksportowej Australii
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Factors of changes in exports' specialization of Australia
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2009, nr 126, s. [234]-245
  p-ISSN: 1689-7374

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  481/13307
  AUTORZY: Grażyna Cern.
  TYTUŁ: Czynności prawne podjęte przez zarząd bez zgody właściwego organu spółki kapitałowej
  ŹRÓDŁO: Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - 2009, nr 1 (145), s. 28-32
  p-ISSN: 1426-2878

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  482/13307
  AUTORZY: Maciej Kroplewski, Jolanta Orzeł-Gryglewska, Weronika Trojniar, Edyta Jurkowlaniec.
  TYTUŁ: Czynność elektryczna hipokampa po inaktywacji przedniej części jądra przedniego mostu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Hippocampal activity after inactivation of the rostral part of the nucleus pontis oralis
  ŹRÓDŁO: Sen. - 2009, T. 9, nr 1-2, s. 16-23
  p-ISSN: 1641-6007

  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • hipokamp
 • theta
 • EEG
 • jądro przednie mostu
 • prokaina
 • muscimol

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • hippocampus
 • theta
 • EEG
 • nucleus pontis oralis
 • procaine
 • muscimol

  Adres url:
  483/13307
  AUTORZY: Marian Szczodrowski.
  TYTUŁ: Das fremdsprachliche Lernen als Mikro- und Makroprozesse
  ŹRÓDŁO: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde. - 2009, T. 40, s. [395]-404
  p-ISSN: 0208-4597

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  484/13307
  AUTORZY: Józef Włodarski.
  TYTUŁ: Das Verhältnis der Roten Armee und der polnischen Scherheitsorgane zur deutschen Bevölkerung im Gebiet des Kreises Pasłęk/Preuβisch Holland im Zeitraum 1945-1947
  ŹRÓDŁO: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde. - 2009, T. 43, s. [9]-39
  p-ISSN: 0208-4597

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  485/13307
  AUTORZY: Oktawian Nawrot.
  TYTUŁ: Debata bioetyczna po polsku
  ŹRÓDŁO: Disputatio. - 2009, T. 7, s. 97-104
  p-ISSN: 1898-3707

  UWAGI: Tyt. tomu: Życie
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  486/13307
  AUTORZY: Wojciech Giłka, Weronika Podlesińska.
  TYTUŁ: Decrease of faunal diversity in a disturbed lake, as exemplified by Tanytarsini chironomids (Diptera: Chironomidae) of Jezioro Żarnowieckie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Spadek różnorodności faunistycznej w zaburzonym środowisku Jeziora Żarnowieckiego na przykładzie ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae)
  ŹRÓDŁO: Fragmenta Faunistica. - 2009, Vol. 52, no. 2, s. 143-148
  p-ISSN: 0015-9301

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Diptera
 • Chironomidae
 • Tanytarsini
 • Lake Żarnowieckie
 • biodiversity  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  487/13307
  AUTORZY: Piotr Pisarewicz.
  TYTUŁ: Defined benefit czy defined contribution? Rynek planów emerytalnych w USA
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Defined benefit or defined contribution? Pension scheme market in the USA
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2009, R. 62, nr 4, s. 87-102
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  488/13307
  AUTORZY: Ewa Czaplewska.
  TYTUŁ: Dekodowanie mimicznych i wokalnych oznak emocji przez dzieci w wieku 4-7 lat
  ŹRÓDŁO: Psychologia Rozwojowa. - 2009, T. 14, nr 2, s. 73-82
  p-ISSN: 1895-6297

  UWAGI: Bibliogr. 40 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • komunikacja niewerbalna
 • emocja
 • mimika
 • intonacja
 • sprzeczność

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  489/13307
  AUTORZY: Ewa Polak.
  TYTUŁ: Dematerializacja gospodarki
  ŹRÓDŁO: Przedsiębiorstwo w Otoczeniu Globalnym. - 2009, Vol. 1, s. [13]-25
  p-ISSN: 2080-9425

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  490/13307
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Der Islam in Polen - zur Geschichte und Bedeutung der polnischen Tataren
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Islam w Polsce - historia i znaczenie polskich Tatarów
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2009, T. 24, s. [307]-318
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  491/13307
  AUTORZY: Artur Kawiński.
  TYTUŁ: Der letzte Kampf der Magdeburg
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ostatnia walka SMS Magdeburg
  ŹRÓDŁO: Danziger Nachrichten. - 2009, Jg. 1, no. 1, s. 8
  p-ISSN: 2081-0741

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER, POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  492/13307
  AUTORZY: Michał Kuciapski.
  TYTUŁ: Design framework for instructional design information system
  ŹRÓDŁO: Polish Journal of Environmental Studies. - 2009, Vol. 18, no. 3B, s. 203-208
  p-ISSN: 1230-1485

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.947
  Punktacja MNiSW: 10.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.111
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • e-learning
 • information system
 • instructional design
 • multimedia production
 • ICT

  493/13307
  AUTORZY: Aleksandra Lewańczyk, Ryszard Szadziewski, Patrycja Dominiak.
  TYTUŁ: Diagnosis of Forcipomyia sahariensis Kieffer (Diptera: Ceratopogonidae) with the first description of immature stages
  ŹRÓDŁO: Fragmenta Faunistica. - 2009, Vol. 52, no. 2, s. 149-155
  p-ISSN: 0015-9301

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Diptera
 • Ceratopogonidae
 • Forcipomyia
 • diagnosis
 • larva
 • pupa
 • new synonymy
 • Poland

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  494/13307
  AUTORZY: Oktawian Nawrot.
  TYTUŁ: Diagnostyka preimplantacyjna w prawodawstwie Rady Europy
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych. - 2009, R. 5, nr 2, s. [42]-61
  p-ISSN: 1896-9852

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  495/13307
  AUTORZY: Amadeusz Krause.
  TYTUŁ: Diagnoza w pedagogice specjalnej - konieczność o niebezpiecznych konsekwencjach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Diagnosis in special education : a necessity with dangerous consequences
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2009, R. 5, nr 1, s. [138]-144
  p-ISSN: 1734-1582

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  496/13307
  AUTORZY: M. Kokociński, W. Szczuciński, Aleksandra Zgrundo, A. Ibragimow.
  TYTUŁ: Diatom assemblages in 26 December 2004 tsunami deposits from coastal zone of Thailand as sediment provenance indicators
  ŹRÓDŁO: Polish Journal of Environmental Studies. - 2009, Vol. 18, no. 1, s. 93-101
  p-ISSN: 1230-1485

  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.947
  Punktacja MNiSW: 10.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.111
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • diatoms
 • tsunami deposits
 • inner shelf
 • provenance
 • Andaman Sea

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  497/13307
  AUTORZY: Roman Cieśliński.
  TYTUŁ: Differences in chloride concentration in the outlets of rivers and canals in the southern Baltic coastal region during normal and extreme weather conditions
  ŹRÓDŁO: Folia Geographica. Series Geographica-Physica. - 2009, Vol. 40, s. 105-116
  p-ISSN: 0071-6715

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • coastal zone
 • rivers
 • saltwater intrusion
 • extreme conditions
 • water quality

  Adres url:


  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  498/13307
  AUTORZY: Agnieszka Kowalkowska, Hanna B. Margońska.
  TYTUŁ: Diversity of labellar micromorphological structures in selected species of Malaxidinae (Orchidales)
  ŹRÓDŁO: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - 2009, Vol. 78, no. 2, s. 141-150
  p-ISSN: 0001-6977

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.434
  Punktacja MNiSW: 10.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.495
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • labellar micromorphology
 • pollination
 • Malaxidinae
 • Orchidaceae
 • light microscopy
 • scanning electron microscopy

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:


  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  499/13307
  AUTORZY: Sławomir Antkiewicz.
  TYTUŁ: Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki działające na polskim rynku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Debt securities emitted by banks operating on Polish market
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2009, nr 27, s. [161]-173
  p-ISSN: 1230-6444

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Problemy współczesnej gospodarki światowej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  500/13307
  AUTORZY: Hanna Mazur-Marzec, Marcin Pliński.
  TYTUŁ: Do toxic cyanobacteria blooms pose a threat to the Baltic ecosystem?
  ŹRÓDŁO: Oceanologia. - 2009, Vol. 51, no. 3, s. 293-319
  p-ISSN: 0078-3234

  UWAGI: Bibliogr. 124 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.613
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.064
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cyanobacteria
 • harmful blooms
 • Aphanizomenon flos-aquae
 • Nodularia spumigena
 • nodularin
 • Baltic Sea

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  501/13307
  AUTORZY: Józef Arno Włodarski, Kamil Zeidler.
  TYTUŁ: Doktryna wojenna Sun Tzu i jego poglądy na politykę, państwo i prawo
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2009, T. 20, s. [417]-427
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Tyt. tomu: Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  502/13307
  AUTORZY: Anna Machnikowska.
  TYTUŁ: Doktrynalne standardy państwa prawnego
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2009, T. 20, s. [171]-182
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Tyt. tomu: Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  503/13307
  AUTORZY: Szymon Ciarkowski.
  TYTUŁ: Dokument obciążeniowy in blanco jako sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych z wykorzystaniem karty kredytowej
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2009, T. 21, s. [213]-227
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Tyt. tomu: Studia z prawa prywatnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  504/13307
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ: Dominacja obcego kapitału
  ŹRÓDŁO: Gazeta Bankowa. - 2009, nr 43 (1095), s. 28-32
  p-ISSN: 0860-7613

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  505/13307
  AUTORZY: Krzysztof Woźniewski.
  TYTUŁ: Domniemanie odstąpienia oskarżyciela prywatnego od oskarżenia a umorzenie postępowania prywatnoskargowego - art. 496 § 1-3 k.p.k. Glosa do uchwały SN z dnia 23 września 2008 r., I KZP 19/08
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2009, nr 2, s. 83-87
  p-ISSN: 1734-5677

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  506/13307
  AUTORZY: Grzegorz Julke.
  TYTUŁ: Dopuszczalność stosowania przepisów o podpisie elektronicznym oraz możliwość wykorzystywania elektronicznych form przekazu w postępowaniu egzekucyjnym
  ŹRÓDŁO: Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 2009, nr 4-5, s. 51-73
  p-ISSN: 1731-030X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  507/13307
  AUTORZY: Krzysztof Woźniewski.
  TYTUŁ: Dopuszczalność wykorzystywania środków dowodowych uzyskanych za pomocą wadliwych czynności dowodowych. Glosa do postanowienia SA w Warszawie z dnia 18 maja 2007 r., II AKz 288/07
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2009, nr 3, s. 105-110
  p-ISSN: 1734-5677

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  508/13307
  AUTORZY: Katarzyna Materny.
  TYTUŁ: Dorosłość i niepełnosprawność - doświadczenia autobiograficzne w narracjach. Poszukiwania badawcze
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Adulthood and disability. The autobiographical experiences in narrations
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2009, nr 2, s. [7]-11
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Życie z niepełnosprawnością. Trud dorastania i społecznej egzystencji
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  509/13307
  AUTORZY: Joanna Mach.
  TYTUŁ: Dostawa towarów czy świadczenie usług? Świadczenia kompleksowe w orzecznictwie ETS
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego. - 2009, nr 1, s. 137-141
  p-ISSN: 1898-7605

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  510/13307
  AUTORZY: Aleksandra Koźlak.
  TYTUŁ: Dostępność portów morskich od strony zaplecza jako czynnik ich konkurencyjności
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Transport accessibility of seaports as a factor of their development and competitiveness
  ŹRÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2009, nr 6, s. 1-17CD nr 2
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  UWAGI: Konferencja naukowa "Logistyka morska", Gdynia, 19-20 listopad 2009
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dostępność transportowa
 • konkurencyjność portów
 • zaplecze

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  511/13307
  AUTORZY: Aleksandra Koźlak.
  TYTUŁ: Dostępność transportowa jako koncepcja integrująca planowanie przestrzenne z rozwojem transportu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Transport accessibility as a concept to integrate land use and transport planning
  ŹRÓDŁO: Gospodarka Przestrzenna. - 2009, 12, t. 1, s. 158-170
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  512/13307
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ: Dostępność transportowa portów lotniczych jako czynnik konkurencyjności polskich regionów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The transport availability of an airports as the factor of the competitiveness of Polish regions
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2009, nr 33, s. [235]-242
  p-ISSN: 1896-382X

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  513/13307
  AUTORZY: Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ: Dostępność transportu zbiorowego w miastach dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Gdyni
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Availability of public transport for disabled on the example of Gdynia
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2009, nr 33, s. [153]-161
  p-ISSN: 1896-382X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  514/13307
  AUTORZY: Mirosław Krajewski, Jerzy Gwizdała, Marek Ossowski, Sebastian Susmarski.
  TYTUŁ: Dostosowanie ewidencji kosztów dla potrzeb controllingu na Uniwersytecie Gdańskim
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2009, nr 19, s. [217]-225
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Budżetowanie jako narzędzie zarządzania
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  515/13307
  AUTORZY: Alicja Jurgiel.
  TYTUŁ: Doświadczanie szkoły przez uczniów. Rekonstrukcja fenomenograficzna
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Experiencing school by early learners. Phenomenographic reconstruction
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2009, R. 5, nr 2, s. [142]-148
  p-ISSN: 1734-1582

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  516/13307
  AUTORZY: Krzysztof Lipowski.
  TYTUŁ: Dotknąć tworzenia. Złożona materia szkiców Bronisława W. Linkego
  ŹRÓDŁO: Orbis Linguarum. - 2009, Vol. 34, s. 339-[351]
  p-ISSN: 1426-7241

  UWAGI: Tyt. tomu: Teksty ofiarowane profesorowi Feliksowi Przybylakowi
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  517/13307
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ: Dramatyczna sytuacja
  ŹRÓDŁO: Gazeta Bankowa. - 2009, nr 50 (1102), s. [35]-38
  p-ISSN: 0860-7613

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  518/13307
  AUTORZY: Róża Wosiak-Śliwa.
  TYTUŁ: Drobiazgi gramatyczne, czyli... co gnębi piszących Kaszubów (Pogadanek popularnych o języku kaszubskim cz. 1.)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gramaticzné drobnotë, to je... jaczé jiwrë mają piszący Kaszëbi (Pòpùlarnëch gôdków ò kaszëbsczim jãzëkù dzél 1.)
  ŹRÓDŁO: Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. - 2009, [nr 3], s. [252]-259
  p-ISSN: 1899-4326

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL, CAS
  519/13307
  AUTORZY: Łukasz Tamkun.
  TYTUŁ: Droga do pierwszej Ustawy o Reformie Rolnej po zwycięstwie rewolucji na Kubie
  ŹRÓDŁO: Disputatio. - 2009, T. 8, s. 179-185
  p-ISSN: 1898-3707

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Reżimy
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  520/13307
  AUTORZY: Rafał Kubicki.
  TYTUŁ: Dwa dokumenty franciszkanów gdańskich z drugiej połowy XV w. - przyczynek do badań nad społecznym kręgiem oddziaływania zakonu
  ŹRÓDŁO: Rocznik Gdański. - 2007/2008, [wyd. 2009], T. 67/68, s. [87]-92
  p-ISSN: 0080-3456

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  521/13307
  AUTORZY: Patrycja Dominiak, Wiaczesław Michalczuk.
  TYTUŁ: Dwa nowe dla fauny Polski gatunki kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Two species of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) new to the Polish fauna
  ŹRÓDŁO: Dipteron, [dokument elektroniczny]. - 2009, T. 25, s. 8-13
  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Ceratopogonidae
 • Diptera
 • Forcipomyia
 • Monohelea
 • new records
 • Poland

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:


  522/13307
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ: Dwa pakiety
  ŹRÓDŁO: Gazeta Bankowa. - 2009, nr 9 (1061), s. [26]-27
  p-ISSN: 0860-7613

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  523/13307
  AUTORZY: Adam Majewski.
  TYTUŁ: Dwa światy (telewizyjne) Andrzeja Stasiuka
  ŹRÓDŁO: Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie. - 2009, R. 7, nr 24/32, s. 254-258
  p-ISSN: 1643-790X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  524/13307
  AUTORZY: Dariusz Szczukowski.
  TYTUŁ: Dwóch poetów i dwóch papieży (Jan Paweł II Czesława Miłosza, Jan XXIII Tadeusza Różewicza)
  ŹRÓDŁO: Język, Szkoła, Religia. - 2009, T. 4, s. [370]-379
  p-ISSN: 2080-3400

  UWAGI: Księga referatów z konferencji w Pelplinie, 3-4 kwietnia 2008 r.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  525/13307
  AUTORZY: Tomasz Snarski.
  TYTUŁ: Dylematy moralne polskiej transformacji : rzecz o rozliczaniu przeszłości w demokratycznym państwie prawa
  ŹRÓDŁO: Magazyn "Solidarność". - 2009, nr 3 (521), s. 14
  p-ISSN: 1232-6984

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  526/13307
  AUTORZY: Jerzy Gierusz.
  TYTUŁ: Dylematy wyceny inwestycji w nieruchomości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Valuation of investment properties
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2009, T. 53 (109), s. 51-62
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  527/13307
  AUTORZY: Anna Kozłowska, Katarzyna Stępniewska, Krzysztof Stępniewski, Przemysław Busse.
  TYTUŁ: Dynamics of autumn migration of the Acrocephalus warblers through the Polish Baltic coast
  ŹRÓDŁO: The Ring. - 2009, Vol. 31, no. 2, s. 15-43
  p-ISSN: 0035-5429

  UWAGI: Bibliogr. 35 poz., tab. 5, app. 11 s.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Acrocephalus
 • autumn migration
 • migration dynamics
 • Baltic coast

  Adres url:
  DOI:
  528/13307
  AUTORZY: Maria Pąchalska, Leszek Bidzan, Anna Pufal, Mariola Bidzan, Beata Łukaszewska.
  TYTUŁ: Dynamika zmian zaburzeń zachowania w otępieniu typu Alzheimera
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Dynamics of changes in behavioral disturbances in Alzheimer type of dementia
  ŹRÓDŁO: Psychogeriatria Polska. - 2009, Vol. 6, no. 2, s. 43-58
  p-ISSN: 1732-2642

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • otępienie
 • nietypowe zmiany zachowania
 • utrata wglądu
 • logopenia
 • apraksja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • dementia
 • nonspecific behavioral changes
 • loss of the insight
 • logopenia
 • apraxia

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  529/13307
  AUTORZY: Sylwia Majkowska-Szulc, Monika Tomaszewska.</