logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: PXE
Liczba odnalezionych rekordów: 253Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/253
AUTORZY: Paweł Antonowicz, Tadeusz Matuszek, Piotr Tamowicz, Małgorzata Wnorowska, Marcin Zagórski.
TYTUŁ: Potencjalne klastry w strukturze gospodarczej Pomorza : raport nr 5 : wydany w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów - koncepcja polityki i działania pilotażowe / Tomasz Brodzicki (red.)
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Badań nad Gosodarką Rynkową, 2008
OPIS FIZYCZNY: 86 s.
UWAGI: Bibliogr. s. 86
Typ publikacji: PXE
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • industrial clusters
 • clustering

  Adres url:
  2/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Maciej Dzierżanowski, Marita Koszarek, Stanisław Szultka.
  TYTUŁ: Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu : wydany w ramach projektu "Program szkoleń promujących clustering"
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008
  OPIS FIZYCZNY: 94 s.
  UWAGI: Bibliogr. s. 85-86
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • clustering
 • industrial clusters
 • enterpreneurship

  Adres url:
  3/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: Extended gravity panel data model of Polish foreign trade
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
  OPIS FIZYCZNY: 19 s., il.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 1
  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • trade gravity model
 • Poland
 • data panel estimation
 • PCES

  Adres url:
  4/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: Product variety and the export pattern of Poland 1999-2006
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
  OPIS FIZYCZNY: 31 s., tab.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 3 (002)
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • product variety
 • productivity
 • horizontal differentiation
 • system GMM estimator

  Adres url:
  5/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: Critical review of cluster mapping studies in Poland
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
  OPIS FIZYCZNY: 20 s., il.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 1 (003)
  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • industral concentration
 • cluster
 • cluster-based policy
 • statistical cluster mapping

  Adres url:
  6/253
  AUTORZY: Mirosław Mironowicz, Mariusz Gajda, Tomasz Sowiński, Johan Gille, Theo Sturm, Jorrit Harmsen, Jolanta Rekiel.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Analiza możliwości rozwoju i dostosowania polskich śródlądowych dróg wodnych do wymagań europejskiej sieci dróg wodnych do roku 2047
  ŹRÓDŁO: W: Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, cz. 2, Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce / red. Mirosław Mironowicz [at al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Rotterdam : ECORYS, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. 91-125
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  7/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: Augmented Solow Model with Mincerian schooling and infrastructure externalities
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 22 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 1 (004)
  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic growth
 • human capital
 • infrastructure development
 • augmented Solow model

  Adres url:
  8/253
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Efekty wewnętrzne współpracy w klastrach
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 21 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 2 (005)
  UWAGI: Bibliogr. 87 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • koncentracja przemysłu
 • klastry
 • efekty współpracy klastrowej

  Adres url:
  9/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: Handel zagraniczny państw Grupy Wyszehradzkiej : zmiany strukturalne i rola handlu wewnątrzgałęziowego
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 36 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 4 (007)
  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • international trade
 • intra-industry trade
 • Visehrad group
 • up-market specialization
 • down-market specialization

  Adres url:
  10/253
  AUTORZY: Tomasz Sowiński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ocena uwarunkowań międzynarodowych
  ŹRÓDŁO: W: Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, cz. 1, Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej / red. Mirosław Mironowicz, Cezary Gołębiowski
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Rotterdam : ECORYS, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. 125-146
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  11/253
  AUTORZY: Mariusz Gajda, Tomasz Sowiński, Mirosław Mironowicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Program wieloletni przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych drogach wodnych w Polsce do roku 2027
  ŹRÓDŁO: W: Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, cz. 2, Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce / red. Mirosław Mironowicz [at al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Rotterdam : ECORYS, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. 21-90
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  12/253
  AUTORZY: Anna Kalinowska-Żeleźnik, Anna Górska, Beata Pawłowska.
  TYTUŁ: Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Trójmiasta i Pomorza : pomorski rynek spotkań i perspektywy jego rozwoju : raport 2011
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Promoting business tourism as a trademark of Gdańsk and Pomerania : Pomeranian meetings market and its development prospects : 2011 report
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gdańsk Convention Bureau, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 46 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  13/253
  AUTORZY: Tomasz Sowiński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Propozycje zmian legislacyjnych i organizacyjnych
  ŹRÓDŁO: W: Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, cz. 2, Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce / red. Mirosław Mironowicz [at al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Rotterdam : ECORYS, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. 127-140
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  14/253
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Maciej Krzemiński.
  TYTUŁ: Regional constructed advantages : case of Pomerania Region in Poland
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 21 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 5 (008)
  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional competitiveness
 • constructed advantages
 • Triple Helix
 • labour market

  Adres url:
  15/253
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Regionalne przewagi skonstruowane : relacje biznes - instytucje badawczo-rozwojowe w województwie pomorskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Regional constructed advantages : relation between business and research institutions in the Pomeranian province
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 19 s., tab.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 6 (009)
  UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konkurencyjność regionalna
 • przewagi skonstruowane
 • teoria potrójnej helisy
 • Regionalne Systemy Innowacji
 • parki naukowo-technologiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional competitiveness
 • constructed advantages
 • Triple Helix
 • Regional Innovations Systems
 • science and technological parks

  Adres url:
  16/253
  AUTORZY: [Tomasz] [Sowiński].
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Założenia do projektu ustawy o Gospodarce Wodnej oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych, zał. nr 5
  ŹRÓDŁO: W: Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, cz. 2, Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce / red. Mirosław Mironowicz [at al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Rotterdam : ECORYS, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. 193-208
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • waterways
 • public financial
 • law

  Adres url:
  17/253
  AUTORZY: Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Piotr Zientara.
  TYTUŁ: Analiza dostępnych metod i technik zarządzania kompetencjami oraz planowania strategii rozwoju w firmie / [analizę przeprowadził zespół badawczy w składzie Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Piotr Zientara]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Agencja Rozwoju Pomorza, cop. 2012
  OPIS FIZYCZNY: 112 s., il.
  UWAGI: Bibliogr. s. 110-112
  UWAGI: Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu "Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji"
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • strategic management
 • SME
 • competencies
 • talents
 • best practices
 • human resource management

  Adres url:
  18/253
  AUTORZY: Anna Golejewska, Damian Gajda.
  TYTUŁ: Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of the competitive potential of Polish regions
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: 19 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 5 (015)
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konkurencyjność regionalna
 • Polska
 • analiza skupień

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional competitiveness
 • Poland
 • cluster analysis

  Adres url:
  19/253
  AUTORZY: Anna Golejewska.
  TYTUŁ: Competitiveness, innovation and regional development : the case of the Visegrad Group countries
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: 31 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 3 (013)
  UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional competitiveness
 • regional growth
 • innovation
 • cluster analysis
 • Central and Eastern European countries

  Adres url:
  20/253
  AUTORZY: Anna Golejewska.
  TYTUŁ: Human capital and regional growth perspective
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: 21 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 4 (014)
  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional competitiveness
 • human capital
 • Central and Eastern European countries

  Adres url:
  21/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: On optimality or non-optimality of the eurozone
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: O optymalności - nieoptymalności strefy euro
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: 23 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 1 (011)
  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • strefa euro
 • optymalny obszar walutowy
 • Unia Gospodarcza i Walutowa
 • kryteria z Maastricht

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • eurozone
 • optimum currency area
 • economic nad monetary integration
 • EMU
 • Maastricht criteria

  Adres url:
  22/253
  AUTORZY: Anna Golejewska.
  TYTUŁ: Rola instytucji w gospodarce opartej na wiedzy : aspekt regionalny
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of institutions in the knowledge economy : the regional aspect
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: 27 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 2 (012)
  UWAGI: Bibliogr. 71 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • gospodarka oparta na wiedzy
 • rozwój regionalny
 • innowacyjność
 • instytucje
 • ujęcie teoretyczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • knowledge economy
 • regional development
 • innovativeness
 • institutions
 • theoretical approach

  Adres url:
  23/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Analiza ekonomiczno-techniczna lokalizacji funkcji magazynowo-biurowych BW Energia w rejonie portu lotniczego Gdańsk Rębiechowo
  ADRES WYDAWNICZY: Banino : BW Energia, listopad 2013
  UWAGI: Opracowanie na potrzeby gospodarki
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  24/253
  AUTORZY: Jagienka Rześny-Cieplińska.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Analiza popytu na usługi spedycji międzynarodowej przedsiębiorstw produkcyjnych w województwie pomorskim
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : SM Agroland, 2013
  UWAGI: Umowa nr UMW/2013/05/7
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  25/253
  AUTORZY: Anna Golejewska, Damian Gajda.
  TYTUŁ: Dofinansowanie projektów innowacyjnych w MŚP z Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie województwa pomorskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Co-financing innovative projects in SMEs from Regional Operational Programmes : the case of Pomeranian region
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 15 s., tab.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 1 (016)
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przedsiębiorczość
 • analizy regionalne
 • innowacyjność
 • Fundusze Strukturalne UE

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • entrepreneurship
 • regional analysis
 • innovativeness
 • EU Structural Funds

  Adres url:
  26/253
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Joanna Pietrzak, Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Finanse MSP 2013. Rynek usług bankowych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Credit Agricole, BZWBK, Meritum Bank, ING, BGŻ, PKOBP, PNB Paribas, 2013
  UWAGI: Projekt badawczy syndykatowy
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  27/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba, Marek Szczepaniec, Joanna Pietrzak.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Finanse MSP 2013. Rynek usług ubezpieczeniowych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Aviva, Ergo Hestia, Allianz, 2013
  UWAGI: Projekt badawczy syndykatowy
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  28/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba, Marek Szczepaniec, Joanna Pietrzak.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Finanse MSP 2013. Rynek usług ubezpieczeniowych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Compensa, 2013
  UWAGI: Projekt badawczy syndykatowy
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  29/253
  AUTORZY: Stanisław Umiński.
  TYTUŁ: Handel zagraniczny jako płaszczyzna oddziaływania zmian w gospodarce globalnej na gospodarkę regionu
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 38 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 3
  UWAGI: Bibliogr. s. 31-38
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • globalizacja
 • regiony

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • foreign direct investment
 • globalisation
 • regions

  Adres url:
  30/253
  AUTORZY: Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Koszty zewnętrzne transportu jako obszar społecznej odpowiedzialności firm W: Projekt LOGOS - Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu, Zadanie 3 : Koncepcja społecznej odpowiedzialności firm w wirtualnych łańcuchach dostaw / pod red. D. Kisperskiej-Moroń
  ADRES WYDAWNICZY: listopad 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  31/253
  AUTORZY: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ: Kursy walutowe oraz handel zagraniczny, jako płaszczyzny oddziaływania zmian w gospodarce globalnej na gospodarkę regionu
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 37 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 2
  UWAGI: Bibliogr. s. 32-37
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • znaczenie eksportu dla regionu
 • kursy walutowe
 • region

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • region
 • exports at regional level
 • currency exchange rates

  Adres url:
  32/253
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Materiały krzemienne ze stanowiska Renice 5, gm. Myślibórz
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flint materials from site Renice 5, Myślibórz commune
  ŹRÓDŁO: W: Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego / Karolina Kot
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje ; Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
  SERIA: Spatium Archaeologicum, vol. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. [373]-374
  ISBN: 978-83-63795-80-1
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • lithic technology
 • Bronze Age

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  33/253
  AUTORZY: Marcin Wąs.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Materiały krzemienne ze stanowiska Renice 6, gm. Myślibórz
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Flint materials from site Renice 6, Myślibórz commune
  ŹRÓDŁO: W: Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego / Karolina Kot
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje ; Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
  SERIA: Spatium Archaeologicum, vol. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. [375]-377
  ISBN: 978-83-63795-80-1
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • lithic technology
 • Bronze Age

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  34/253
  AUTORZY: Adam Mytlewski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Model kalkulacji opłat za wywóz śmieci przedsiębiorstwa Komes Sp. z o.o.
  ADRES WYDAWNICZY: 2013
  UWAGI: Opracowanie autorskie na rzecz zleceniodawcy krajowego
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • costing
 • garbage disposal

  35/253
  AUTORZY: Marek Dutkowski, Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: Modele rozwoju Pomorza : raport z panelu Modele rozwoju / współpraca Maciej Dzieżanowski, Stanisław Szultka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 29 s.
  UWAGI: Opracowanie zostało wykonane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu "Pomorze 2030 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" współfinansowanego
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional growth
 • regional development scenarios
 • pomorskie

  36/253
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Tomasz Czuba, Joanna Pietrzak.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Moto Scan (jesień 2013). Rynek olejów silnikowych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Grupa Lotos, Castrol, 2013
  UWAGI: Projekt badawczy syndykatowy
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  37/253
  AUTORZY: Adam Mytlewski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie J.S. Hamilton
  ADRES WYDAWNICZY: 2013
  UWAGI: Opracowanie dla zleceniodawcy krajowego
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • value added
 • salary polarization

  38/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu "Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny wraz z przebudową drogi gminnej nr 213019G od drogi krajowej nr 22 do miejscowości Brzeźno Wielkie oraz drogi od skrzyżowania przy boisku w Zdunach", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, marzec 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  39/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu "Poprawa połączenia komunikacyjnego między portem morskim we Władysławowie i drogą wojewódzką nr 216 poprzez kontynuację przebudowy ulicy Portowej", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, marzec 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  40/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu "Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk-Karsin-Wiele-Lubnia na odcinku Malachin-granica powiatu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, marzec 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  41/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu "Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę układu drogowego w rejonie ul. Zielonej w Chojnicach", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  42/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu "Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, marzec 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  43/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu "Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, marzec 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  44/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322G łączącej drogi wojewódzkie nr 214 z 213 na odcinku Kisewo - Brzeźno Lęborskie o długości 5,3 km", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, marzec 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  45/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu "Stworzenie obejścia Kościerzyny stanowiącego alternatywne połączenie DW 214 z DW 221 poprzez przebudowę drogi powiatowej 2201G na odcinku Mały Klincz - Wielki Klincz (3,5 km)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, marzec 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  46/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu "Szerokopasmowe Działdowo" Telekomunikacji Polskiej SA w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej, Działania II.1. "Sieć Szerokopasmowej Polski Wschodniej"
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskia Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, listopad 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  47/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu "Szerokopasmowe Kolno" Telekomunikacji Polskiej SA w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej, Działania II.1. "Sieć Szerokopasmowej Polski Wschodniej"
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskia Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, listopad 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  48/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu "Szerokopasmowe Miłakowo" Telekomunikacji Polskiej SA w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej, Działania II.1. "Sieć Szerokopasmowej Polski Wschodniej"
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskia Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, listopad 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  49/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu "Szerokopasmowe Ryki" Telekomunikacji Polskiej SA w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej, Działania II.1. "Sieć Szerokopasmowej Polski Wschodniej"
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskia Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, listopad 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  50/253
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Opinia ekspercka z zakresu kapitału ludzkiego w zakresie realizacji projektu "Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL, edycje XIII-XVI - ankietowanie telefoniczne (CATI)" dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : PBS Spółka z o.o., 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  51/253
  AUTORZY: Krzysztof Grajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Opinia prawna na temat wybranych aspektów immunitetu i nietykalności parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów
  ŹRÓDŁO: W: Problematyka zakresu ochrony wynikającego z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego i prokuratorskiego w kontekście popełnienia wykroczenia przez parlamentarzystę, sędziego lub prokuratora / [red. prowadzący Robert Stawicki]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Kancelaria Senatu, 2013
  SERIA: Opinie i Ekspertyzy, OE-205
  OPIS FIZYCZNY: S. 3-13
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  52/253
  AUTORZY: Anna Maria Nikodemska-Wołowik.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Oszacowanie kosztu organizacji studiów podyplomowych
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydział ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich, lipiec 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  53/253
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Projekt "Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Inicjatywa JESSICA
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia, Gdańsk2013
  UWAGI: Współautor założeń systemu finansowania oraz części projekcyjnej
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  54/253
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance" w: Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 : raport including long-term financial forecast of the City of Gdynia.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk2013
  UWAGI: Współautor założeń metodologicznych oraz sposobu prezentacji wyników
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  55/253
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Raport zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gdyni (WPF)
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk2013
  UWAGI: Współautor założeń metodologicznych oraz sposobu prezentacji wyników. Raport przygotowany przez D.S.C. Consalting Sp.z o.o.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  56/253
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ: Rynek lotniczy 2013 : dynamika, wskaźniki, prognozy
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Eurosystem - Jarosław Śleszyński, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 46 s., il., 30 cm
  SERIA: Wiadomości Turystyczne. Raport
  UWAGI: Bibliogr. s. 46
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • air transport
 • market of air transport

  57/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Rynek olejów silnikowych w segmencie warsztatów samochodowych nieautoryzowanych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Lotos Oil, 2013
  UWAGI: Projekt badawczy
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  58/253
  AUTORZY: Joanna Stefaniak-Kopoboru, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Rynek spotkań w Gdańsku i regionie : raport za rok 2012 : promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska i regionu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gdańsk & Region meetings market : report for 2012 : business tourism promotion as the trademark of Gdańsk and Pomerania
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gdańsk Convention Bureau, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 55 s., il.
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL, ENG
  Adres url:
  59/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: Stopień klasteryzacji gospodarki regionalnej a jej potencjał eksportowy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Degree of clusterization of regional economy and its export potential
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 22 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 2 (017)
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • model grawitacji
 • handel regionalny
 • koncentracje działalności gospodarczej
 • klaster

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • gravity model
 • regional trade
 • concentration of economic activity
 • cluster

  Adres url:
  60/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Struktura i liczba agentów ubezpieczeniowych w Polsce
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Ergo Hestia, 2013
  UWAGI: Ekspertyza
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  61/253
  AUTORZY: Elżbieta Babula, Anna Blajer-Gołębiewska, Marcin Brycz, Leszek Czerwonka, Teresa Kamińska, Małgorzata Zielenkiewicz.
  TYTUŁ: Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu : raport z badań zrealizowanych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04718 / red. nauk. Małgorzata Zielenkiewicz
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Mikroekonomii. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 63 s., il.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social welfare
 • European Union economies
 • economic structure
 • branch structure
 • internationalization
 • regulation sphere
 • real sphere

  Adres url:
  62/253
  AUTORZY: Michał Hackiewicz, Mirosław Chaberek, Jakub Doński-Lesiuk, Grażyna Karwacka, Bogusław Kowalski.
  TYTUŁ: Studium wpływu realizacji linii kolejowej Rail Baltica na sektor logistyki w województwie mazowieckim
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 72 s., 30 cm
  SERIA: Mazowsze. Analizy i Studia, 1892-6322, nr 2 (37)
  UWAGI: Opracowanie: Michał Hackiewicz na podstawie projektu Studium wpływu realizacji linii kolejowej Rail Baltica na sektor logistyki na Mazowszu przygotowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych "TOR" Sp. z o.o. w składzie: prof. dr hab. Mirosław Chaberek - kierownik zespołu; eksperci: Jakub Doński-Lesiuk, dr Grażyna Karwacka, Bogusław Kowalski
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  63/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Jacek Zaucha.
  TYTUŁ: Study on blue growth, maritime policy and EU strategy for the Baltic Sea Region : country fiche Poland
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 43 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 4
  UWAGI: Bibliogr. s. 40-43
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • maritime economy
 • blue growth
 • Poland
 • Baltic Sea region

  Adres url:
  64/253
  AUTORZY: K. Grzelec, J. Wensierski, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Gminie Szemud w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2013 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia, Szemud : Wójt Gminy Szemud, 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  65/253
  AUTORZY: K. Grzelec, M. Helbin, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Gminie Wejherowo w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2013 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia, Wejherowo : Wójt Wejherowa, 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  66/253
  AUTORZY: K. Grzelec, J. Wensierski, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2013 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia, Kosakowo : Wójt Kosakowa, 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  67/253
  AUTORZY: K. Grzelec, J. Wensierski, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2013 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia, Rumia : Burmistrz Rumi, 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  68/253
  AUTORZY: K. Grzelec, M. Helbin, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2013 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia, Sopot : Prezydent Sopotu, 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  69/253
  AUTORZY: K. Grzelec, M. Helbin, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2013 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia, Żukowo : Burmistrz Żukowa, 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  70/253
  AUTORZY: Przemysław Borkowski, Monika Bąk, Barbara Pawłowska, Jan Burnewicz.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Uwarunkowania rozwoju multimodalnych planerów podroży i transportowych usług informacyjnych w Polsce
  ADRES WYDAWNICZY: : Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, grudzień 2013
  UWAGI: Raport
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  71/253
  AUTORZY: Jagienka Rześny-Cieplińska.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Założenia controllingowej koncepcji zarządzania SM Agroland
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : SM Agroland, 2013
  UWAGI: Umowa nr UMW/2013/06/19
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  72/253
  AUTORZY: Jacek Zaucha.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Zasadność objęcia regulacją projektowanego Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego materii związanej z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym obszarów morskich RP oraz realizacją inwestycji budowlanych na tych obszarach
  ADRES WYDAWNICZY: : Ministsretwo Transportu Budownictwa i Goposdarki Morskiej, 2013
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  73/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Analysis of fuel change costs. Baltic Container Market
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Balticpress Sp. z o.o., czerwiec 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  74/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Analysis of fuel change costs. Baltic Ro-Ro & Ferry Market
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Balticpress Sp. z o.o., kwiecień 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  75/253
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Badania natężenia ruchu w centrum Gdyni
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Projekt CIVITAS DYN@MO, wrzesień 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  76/253
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Biznes i ryzyko na rynku depozytów gospodarstw domowych w Polsce
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  77/253
  AUTORZY: Anna M. Nikodemska-Wołowik.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Co to jest "firma rodzinna"?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Family business - what is it?
  ŹRÓDŁO: W: Polacy o firmach rodzinnych : raport opinii opracowany na zlecenie Fundacji Firmy Rodzinne i FBN Poland
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Fundacja Firmy Rodzinne ; FBN Poland, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 6-7
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL, ENG
  78/253
  AUTORZY: Urszula Mrzygłód.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005-2012
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Narodowy Bank Polski, 2014
  UWAGI: Kierownik zespołu badawczego: Anna Zamojska ; Członkowie zespołu: Marcin Kujawsk, Urszula Mrzygłód
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  79/253
  TYTUŁ: Dobre praktyki z zakresu zarządzania kompetencjami i zarządzania strategicznego : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Marii Nikodemskiej-Wołowik, Piotra Zientary
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Agencja Rozwoju Pomorza, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 64 s.
  ISBN: 978-83-930615-2-5
  UWAGI: Projekt: Model usługi strategicznych kompetencji (MURSK)
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie kompetencjami
 • zarządzanie strategiczne
 • dobre praktyki

  80/253
  TYTUŁ: Dodatkowy system emerytalny w Polsce : diagnoza i rekomendacje zmian / raport opracowany przez zespół pod kierunkiem Joanny Ruteckiej w składzie: Kamila Bielawska, Ryszard Petru, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Marek Szczepański, Maciej Żukowski
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Towarzystwo Ekonomistów Polskich, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 104 s., il.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  81/253
  AUTORZY: Wojciech Bizon.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Efektywne oprocentowanie ofert leasingu operacyjnego środków transportu - studium porównawcze
  ADRES WYDAWNICZY: Bydgoszcz : Kancelaria Księgowo-Podatkowa, październik 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  82/253
  AUTORZY: Jacek Zaucha.
  TYTUŁ: Evolution, essence and measurement of territorial cohesion
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Geneza, istota i pomiar spójności terytorialnej
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 65 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 1
  UWAGI: Bibliogr. s. 59-65
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • spójność terytorialna
 • kapitał terytorialny
 • integracja przestrzenna
 • pomiar spójności terytorialnej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • territorial cohesion
 • territorial capital
 • spatial integration measurement of territorial cohesion

  Adres url:
  83/253
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Joanna Pietrzak, Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Finanse MSP 2014. Rynek usług bankowych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Credit Agricole, BZ WBK, Meritum Bank, ING, BGŻ, PKO BP, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bank services nmarket
 • SME
 • banking

  84/253
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Joanna Pietrzak, Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Finanse MSP 2014. Rynek usług ubezpieczeniowych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Compensa SA, Warta SA, PZU SA, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • SME
 • insurance market

  85/253
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Firmy mikro na rynku suług ubezpieczeniowych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Compensa SA, PZU SA, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • SME
 • insurance market in SME
 • insurance usage

  86/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Horyzont LOGISTYKA w: Inteligentna Specjalizacja Pomorza "Smart Port & City"
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Zarząd Morskiego Postu Gdańsk S.A., wrzesień-listopad 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  87/253
  AUTORZY: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Internacjonalizacja Obszaru Metropolitalnego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gdański Obszar Metropolitarny, listopad 2014
  UWAGI: Projekt: Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  88/253
  AUTORZY: Maria Groenwald.
  TYTUŁ: Kompetencje kluczowe nauczycieli szkół zawodowych w świetle analiz jakościowych. Stan i potrzeby : ekspertyza
  ADRES WYDAWNICZY: [Gdańsk] : Uniwersytet Gdański, [2014]
  OPIS FIZYCZNY: 18 s.
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • crucial competence
 • teachers and pupils of vocational schools

  Adres url:
  89/253
  AUTORZY: Alicja Baranowska, Jan Frankowski, Maja Grabkowska, Iwona Sagan.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Miejska obywatelskość
  ŹRÓDŁO: W: Przestrzeń życia Polaków / red. Barbara Gadomska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, [2014]
  OPIS FIZYCZNY: S. 117-122
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Raport opracowany przez zespół niezależnych ekspertów z inspiracji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przestrzeń publiczna
 • partycypacja
 • rewitalizacja
 • polityka miejska
 • budżet obywatelski

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public space
 • participation
 • urban renewal
 • urban policy
 • participatory budgeting
 • revitalisation

  Adres url:
  90/253
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Joanna Pietrzak, Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Moto Scan 2014. Rynek olejów silnikowych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Grupa Lotos, Castrol, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • motor oil market in Poland
 • engine oil market

  91/253
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Joanna Pietrzak, Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Moto Scan 2014. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Compensa SA, Warta SA, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • motor insurance market in Poland
 • insurance

  92/253
  AUTORZY: Grażyna Szyling.
  TYTUŁ: Nauczyciele szkół zawodowych o swoich kompetencjach, poczuciu autonomii i potrzebach w zakresie doskonalenia. Diagnoza potencjału kadry pedagogicznej województwa pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Samorząd Województwa Pomorskiego ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, [2014]
  OPIS FIZYCZNY: 16 s.
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • vocational school teachers
 • teachers competences
 • diagnosis
 • expert report

  Adres url:
  93/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena efektywności inwestycji dla planowanego nowego przedsięwzięcia w sektorze Agro
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • strategy
 • agricultural market

  94/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena merytoryczna wykonalności technicznej oraz finansowej projektu "Poprawa jakości i dostępności usług transportu miejskiego w Mieście Żagań poprzez zakup taboru i modernizację infrastruktury"
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament RPO, luty 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  95/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena merytoryczna wykonalności technicznej oraz finansowej projektu RPO Województwa Pomorskiego "Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I"
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament RPO, luty 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  96/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Jakub Kwiatkowski.
  TYTUŁ: Opracowanie strategii rozwoju gdańskiego obszaru metropolitalnego do 2030 roku : diagnoza sektorowa, Kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego obszaru metropolitalnego : wersja 1
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Rozwoju : IGiPZ PAN, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 59 s.
  UWAGI: Bibliogr. s. 37-38
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic development
 • regional development
 • metropolitan areas
 • Tricity

  Adres url:
  97/253
  AUTORZY: Wojciech Bizon.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Optymalizacja struktury szkoleń grupowych w projektach POKL
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Illuminatus sp. z o.o., styczeń 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  98/253
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Organizacja ruchu na ul. Świętojańskiej w świetle badań marketingowych. Raport z badania przeprowadzonego w marcu 2014 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Projekt CIVITAS DYN@MO, marzec-maj 2014
  UWAGI: Wspólnie z ZDiZ Gdynia
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  99/253
  AUTORZY: Kazimierz Jamroz, Krystian Birr, Sławomir Grulkowski, Krzysztof Grzelec, Krzysztof Kalkowski, Hubert Kołodziejski, Wojciech Kustra, Andrzej Szarata, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  100/253
  AUTORZY: Jacek Zaucha.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Raport wiedzy fachowej związanej z projektem, dotyczącej integracji regionu transgranicznego poprzez imprezy sportowe
  ADRES WYDAWNICZY: Lębork : Urząd Miasta Lęborka, wrzesień-październik 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  101/253
  AUTORZY: Jacek Zaucha.
  TYTUŁ: Regional institutions and economic growth of regions
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Instytucje regionalne a wzrost gospodarczy regionów
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 43 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 2
  UWAGI: Bibliogr. s. 34-42. Aneks
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wzrost gospodarczy
 • zasoby terytorialne
 • instytucje regionalne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • growth
 • territorial assets
 • institutions
 • regional institutions
 • economic growth

  Adres url:
  102/253
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ: Rynek lotniczy 2014 : dynamika, wskaźniki, prognozy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Air transport market 2014
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Eurosystem - Jarosław Śleszyński, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 54 s., il., 30 cm
  SERIA: Wiadomości Turystyczne. Raport, 1641-2451
  UWAGI: Bibliogr. s. 53-54
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • air transport market
 • airport
 • aviation

  103/253
  AUTORZY: Anna Kalinowska-Żeleźnik, Anna Górska, Justyna Sudakowska.
  TYTUŁ: Rynek spotkań w Gdańsku i województwie pomorskim : raport za rok 2013
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gdansk & Pomorskie voivodeship meetings market : report for 2013
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gdańsk Convention Bureau, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 44 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  104/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Rynek usług magazynowych w regionie Trójmiasta
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : PKS Gdańsk-Oliwa S.A., grudzień 2014
  Typ publikacji: PXE
  105/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Satysfakcja kupujących z nabywanych mieszkań
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Invest Komfort SA, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • NPS
 • satysfaction index

  106/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: Spatial aspects of economic growth review of theoretical literature : review of theoretical literature
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Przestrzenne aspekty wzrostu gospodarczego : przegląd literatury teoretycznej
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 38 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 4
  UWAGI: Bibliogr. s. 36-38
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wzrost gospodarczy
 • nowa geografia ekonomiczna
 • rozwój regionalny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic growth
 • new economic geography
 • regional development

  Adres url:
  107/253
  AUTORZY: Marek Reysowski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Strategia rozwoju firmy prowadzącej sprzedaż żywności ekologicznej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 2014
  UWAGI: Projekt: Preludium do współpracy nauki i biznesu
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  108/253
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Studium porównawcze tras trolejbusowych dla zadania "G2.1 Innovative Li-Ion hybrid trolleybuses on new line"
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Projekt CIVITAS DYN@MO, grudzień 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  109/253
  AUTORZY: Magdalena Matczak, Jacek Zaucha, Joanna Pardus, Jan Faściszewski, Jolanta Rekowska, Stanisław Dendewicz, Leszek Jastrzębski, Dorota Nowoświecka, Milena Nowotarska, Jan Smutek, Tomasz Jaksina, Robert Woziński, Mirosław Izdebski, Piotr Kaszczyszyn, Helena Boniecka, Agnieszka Gajda, Maciej Adamowicz, Tomasz Łączkowski, Emil Kuzebski, Piotr Margoński, Tomasz Nermer, Tomasz Pelczarski, Iwona Psuty, Marcin Rakowski, Lena Szymanek, Urszula Kowalczyk, Marcin Kalinowski, Barbara Szwankowska, Witold Kuszewski, Maria Szymańska, Benedykt Hac, Juliusz Gajewski, Marcin Kałas, Jarosław Kapiński, Jarosław Wróblewski, Paulina Brzeska, LIdia Kruk-Dowgiałło, Mateusz Gorczyca, Iwona Kordala, Tomasz Kuczyński, Monika Michałek, Monika Olenycz, Andrzej Osowiecki, Piotr Pieckiel, Joanna Przedrzymirska, Iwona Rakowska, Tomasz Komornicki.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Urząd Morski w Gdyni, marzec-grudzień 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  110/253
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki, Joanna Hartenberger-Liszek, Andrzej Letkiewicz, Adam Mytlewski, Michał Suchanek.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: System kontroli zarządczej w zakresie rozkładu ryzyka Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, kwiecień 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  111/253
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski, Krzysztof Grzelec, Janusz Wensierski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Gminie Szemud w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2014 roku,
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia-Szemud : Wójt Gminy Szemud, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  112/253
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski, Krzysztof Grzelec, Maciej Helbin.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Gminie Wejherowo w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2014 roku,
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia-Wejherowo : Wójt Wejherowa, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  113/253
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski, Krzysztof Grzelec, Janusz Wensierski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2014 roku.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia-Kosakowo : Wójt Kosakowa, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  114/253
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski, Krzysztof Grzelec, Janusz Wensierski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2014 roku.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia-Rumia : Burmistrz Rumi, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  115/253
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski, Krzysztof Grzelec, Maciej Helbin.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2014 roku.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia-Sopot : Prezydent Sopotu, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  116/253
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski, Krzysztof Grzelec, Maciej Helbin.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2014 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia-Żukowo : Burmistrz Żukowa, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  117/253
  AUTORZY: Jacek Zaucha.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Środowisko, bezpieczeństwo, kultura - bałtyckie projekty w zbliżeniu. Ich znaczenie dla prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego 2015-2016
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, październik-grudzień 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  118/253
  AUTORZY: Dorota Ciołek.
  TYTUŁ: Territorial capital of Polish local administrative districts
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Kapitał terytorialny polskich powiatów
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 26 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 6
  UWAGI: Bibliogr. s. 26
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kapitał terytorialny
 • rozwój regionalny
 • statystyka przestrzenna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • territorial capital
 • regional development
 • territorial statistics

  Adres url:
  119/253
  AUTORZY: Jacek Zaucha, Tomasz Komornicki.
  TYTUŁ: Territorial cohesion as a process of integration of development policy with territory
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Spójność terytorialna jako proces integrowania polityki rozwoju wobec terytorium
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 50 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 3
  UWAGI: Bibliogr. s. 50
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zintegrowany rozwój terytorialny
 • kapitał terytorialny
 • spójność terytorialna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • integrated territorial development
 • territorial capital
 • territorial cohesion

  Adres url:
  120/253
  AUTORZY: Andrzej Jezierski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Wycena firmy Dick Inter S.A.
  ADRES WYDAWNICZY: 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  121/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Zauważalności reklamy Ergo Hestii na rynku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Ergo Hestia, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • advertaising
 • notice of advertaising

  122/253
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Znaczenie kas oszczędnościowo-budowlanych we wspieraniu oszczędzania i rozwoju budownictwa mieszkaniowego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Związek Banków Polskich, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  123/253
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Izabela Szumal.
  TYTUŁ: Alianse strategiczne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Strategic alliances in the company's value creation
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej. Wydział Ekonomii. Uniwersytet Gdański, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 21 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 05 (022)
  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • alianse strategiczne
 • wartość przedsiębiorstwa
 • typy i formy sojuszy strategicznych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • strategic alliances
 • company value
 • types and forms of strategic alliances

  Adres url:
  124/253
  AUTORZY: Stanisław Umiński, Elżbieta Wojnicka-Sycz, Tomasz Brodzicki, Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Jakub Kwiatkowski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Analiza branż o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim i badanie potrzeb w zakresie usług wsparcia eksportu przedsiębiorstw dla minimum dwóch branż o innowacyjnym potencjale wraz z opracowaniem dotyczącym możliwości i sposobów podejmowania działań eksportowych na wybranych rynkach
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : InnoBaltica, sierpień 2015
  UWAGI: Opracowanie zrealizowane przez zespół Instytutu Rozwoju w ramach projektu "INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania, IV edycja"
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  125/253
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Renata Orłowska.
  TYTUŁ: Assessment of science - business cooperation in Poland and the USA
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej. Wydział Ekonomii. Uniwersytet Gdański, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 46 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 03/2014 (020)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  126/253
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Badania natężenia i struktury ruchu na ul. Świętojańskiej w Gdyni w 2015 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Projekt CIVITAS DYN@MO, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  127/253
  AUTORZY: Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Badania społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły, etap 1. Społeczno-ekonomiczne przesłanki zagospodarowania dolnej Wisły
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Energa SA, 2015
  UWAGI: Umowa z dnia 10 lipca 2015 r. na wykonanie badań społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  128/253
  AUTORZY: Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Badania społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły, etap 2. Badanie popytu na przewozy drogą wodną dolną Wisłą
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Energa SA, 2015
  UWAGI: Umowa z dnia 10 lipca 2015 r. na wykonanie badań społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • demand for transport
 • inland shipping
 • Lower Wistula

  129/253
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ: Challenges for the EU industrial policy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wyzwania europejskiej polityki przemysłowej
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 17 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 01 (018)
  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polityka przemysłowa UE
 • konkurencyjność przemysłowa
 • kryzys

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European industrial policy
 • industrial competitiveness
 • crisis

  Adres url:
  130/253
  AUTORZY: Dorota Ciołek, Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: Determinants of total factor productivity of Polish districts. The impact of territorial capital
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determinanty całkowitej produktywności polskich powiatów. Wpływ kapitału terytorialnego
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 55 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 1
  UWAGI: Bibliogr. s. 51-53
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rozwój regionalny
 • oszacowanie PKB per capita
 • oszacowanie łącznej produktywności
 • kapitał terytorialny
 • ekonometria przestrzenna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional development
 • estimation of GDP per capita
 • TFP determinants
 • territorial capital
 • spatial econometrics

  Adres url:
  131/253
  AUTORZY: Lech Kujawski, Urszula Mrzygłód, Anna Zamojska.
  TYTUŁ: Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005-2013
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 108 s., il.
  SERIA: Materiały i Studia. Narodowy Bank Polski, 2084-6258, nr 313
  UWAGI: Bibliogr. s. 91-96
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rentowność obligacji skarbowych
 • determinanty
 • spread
 • estymacja panelowa
 • SDF
 • MIDAS

  Adres url:
  132/253
  AUTORZY: Małgorzata Musialik, Bożena Karawajczyk, Marcin M. Chrzanowski, Irmina Buczek.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Elementy edukacji środowiskowej w podręcznikach do nauczania chemii dla III etapu edukacyjnego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  133/253
  AUTORZY: Anna Golejewska.
  TYTUŁ: EU structural funds as a source of investment financing in Tri-City small and medium enterprises
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Fundusze strukturalne UE jako źródło finansowania inwestycji w trójmiejskich małych i średnich przedsiębiorstwach
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 2/2015 (019)
  ISBN: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Fundusze Strukturalne UE
 • inwestycje
 • MŚP

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • EU Structural Funds
 • investment
 • SMEs

  Adres url:
  134/253
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ: Export specialization in services of the Visegrad countries
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Institute of Economic Research, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 21 s.
  SERIA: Institute of Economic Research Working Papers, no. 107
  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  135/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Katarzyna Śledziewska, Dorota Ciołek, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ: Extended gravity model of Polish trade : empirical analysis with panel data methods
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 14 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 3
  UWAGI: Bibliogr. s. 11-12
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • trade gravity
 • Poland
 • panel data

  Adres url:
  136/253
  AUTORZY: Karol Śledzik.
  TYTUŁ: Fettered and unfettered capitalism in J. A. Schumpeter's concept of Tax State and economic development
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Institute of Economic Research : Polish Economic Society Branch, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 11 s.
  SERIA: Institute of Economic Research Working Papers, no. 104
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: VIIIth International conference on apllied economics contemporary issues in economy "Market or Government?"
  Miejsce konferencji: Toruń
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.06.18
  Do dnia: 2015.06.19
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Schumpeter
 • capitalism
 • Tax State
 • economic development

  Adres url:
  137/253
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Tomasz Czuba, Joanna Pietrzak.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Finanse MSP 2015. Rynek usług bankowych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Credit Agricole SA, BNP Paribas SA, PKO Bank Polski SA, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bank services market
 • SME
 • SME in Poland
 • bannking

  138/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba, Marek Szczepaniec, Joanna Pietrzak.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Finanse MSP 2015. Rynek usług ubezpieczeniowych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : PZU SA, Compensa SA, AIG SA, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance market in Poland
 • SME

  139/253
  AUTORZY: Marcin Nowicki, Maciej Tarkowski, Anna Hildebrandt, Wojciech Woźniak, Przemysław Susmarski, Marcin Wandałowski, Katarzyna Drozd-Wiśniewska, Marcin Hrynkiewicz, Michał Miguła, Robert Wójcik, Jacek Zabłotny, Bożena Żmijewska, Alan Aleksandrowicz, Edyta Damszel-Turek, Marek Jankowski, Małgorzata Jasnoch, Remigiusz Kitliński, Mariola Paluch, Irena Romasiuk, Grzegorz Szczuka, Aleksandra Szymańska, Joanna Tobolewicz.
  TYTUŁ: Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta. Diagnozy do programów operacyjnych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Miejski, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 144 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdańsk
 • local development strategy
 • education
 • public health
 • sport
 • social integration
 • civic participation
 • culture
 • lesiure
 • innovation
 • entrepreneurship
 • investment attractiveness
 • infrastructure
 • mobility
 • transport
 • public space

  Adres url:
  140/253
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance w: Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 : raport including long-term financial forecast of the City of Gdynia
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, 2015
  UWAGI: Współautor koncepcji audytu wewnętrznego oraz rozliczania całości realizacji projektu. Addendum No ILPR 02.02.00-96-073/10-02 to Grant Contract No ILPR 02.02.00-96-073/10-00
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  141/253
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance w: Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 : raport including long-term financial forecast of the City of Gdynia
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, 2015
  UWAGI: Współautor raportu końcowego obejmującego projekty: No 02.02.00-96-073/10-00, No ILPR 02.02.00-96-073/10-01, No ILPR 02.02.00-96-073/10-02, No ILPR 02.02.00-96-073/10-03. Financial report No ILPR No ILPR 02.02.00-96-073/10-02/R
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  142/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: Innovation and internationalization : evidence for Poland from a firm-level survey
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 15 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 4
  UWAGI: Bibliogr. s. 9-10
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • internationalization
 • innovation activity
 • firms survey

  Adres url:
  143/253
  AUTORZY: Anna Rytel-Warzocha.
  TYTUŁ: Instytucja petycji w Polsce oraz w krajach europejskich : stan obecny i perspektywy
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Kancelaria Senatu, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 41 s., il.
  SERIA: Opinie i Ekspertyzy, OE-238
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  144/253
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Tomasz Czuba, Joanna Pietrzak.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Moto Scan 2015. Rynek olejów silnikowych w Polsce
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Lotos Oil SA, Castrol, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • motor oil market in Poland
 • engine oil market

  145/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba, Marek Szczepaniec, Joanna Pietrzak.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Moto Scan 2015. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Warta SA, Compensa SA, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • moto insurancre in Poland
 • insurance market
 • insurance

  146/253
  AUTORZY: Rafał Gajewski, Karol Ważny, Damian Zelewski.
  TYTUŁ: Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot w sieci europejskich metropolii
  ADRES WYDAWNICZY: [S. l.] : Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny, [2015]
  OPIS FIZYCZNY: 104 s.
  ISBN: 978-83-62198-12-2
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  147/253
  TYTUŁ: Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego / [oprac. Piotr Górski, Monika Liszewska, Marta Penczar]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 120 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7615-116-8
  UWAGI: Opracowanie wykonane w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  148/253
  AUTORZY: Marcin Skurczyński.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Opinia o innowacyjności
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : MEDREG sp. z o.o, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  149/253
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Opinia prawna dotycząca oceny zgodności z Konstytucją materii pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 899) - w szczególności pytania dotyczącego jednomandatowych okręgów wyborczych - z odniesieniem się do bieżących głosów konstytucjonalistów w tej kwestii
  ŹRÓDŁO: W: Projekt postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum : opinie prawne / [red. prowadzący Robert Stawicki]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Kancelaria Senatu, 2015
  SERIA: Opinie i Ekspertyzy, OE-234
  OPIS FIZYCZNY: S. 23-40
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  150/253
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Opinia prawna w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP materii pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 1054)
  ŹRÓDŁO: W: Opinie prawne w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP materii pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu referendum (druk senacki nr 1054) / [red. prowadzący Robert Stawicki]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Kancelaria Senatu, 2015
  SERIA: Opinie i Ekspertyzy, OE-239
  OPIS FIZYCZNY: S. 32-50
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  151/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Organizacja procesu inwestycyjnego funkcji produkcyjno-handlowej przedsiębiorstwa BW Energia
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : BW Energia, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  152/253
  TYTUŁ: Polacy o firmach rodzinnych 2015 : koniec mitu prywaciarza : raport opracowany na zlecenie Fundacji Firmy Rodzinne / pod red. nauk. Anny M. Nikodemskiej-Wołowik
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Poles opinion on Family Businesses Foundation 2015 : the end of a business shark stereotype : the report was commissioned by Family Businesses Foundation
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Fundacja Firmy Rodzinne ; inACT Public Relations, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 55 s., il., 30 cm
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL, ENG
  Adres url:
  153/253
  AUTORZY: Anna Maria Nikodemska-Wołowik.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Powody do dumy z rodzinnej tożsamości : wybrane doświadczenia międzynarodowe, implikacje dla polskich firm rodzinnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The family identity pride come back : exemplary international experiences, implications for the Polish Family Businesses
  ŹRÓDŁO: W: Polacy o firmach rodzinnych 2015 : koniec mitu prywaciarza : raport opracowany na zlecenie Fundacji Firmy Rodzinne = Poles opinion on Family Businesses Foundation 2015 : the end of a business shark stereotype : the report was commissioned by Family Businesses Foundation / academic ed. by Anna M. Nikodemska-Wołowik
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Fundacja Firmy Rodzinne ; inACT Public Relations, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 47-50
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL, ENG
  Adres url:
  154/253
  AUTORZY: Wojciech Bizon.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Pozyskiwanie środków unijnych na inicjatywy oddolne w organizacjach pozarządowych w nowym okresie programowania
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Stowarzyszenie "Nasze Borkowo", 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  155/253
  AUTORZY: Mieczysław Bąk, Paulina Bednarz, Przemysław Kulawczuk, Anna Szcześniak.
  TYTUŁ: Praktyczne zastosowanie modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych : raport podsumowujący wdrażanie modelu w siedmiu jednostkach samorządu terytorialnego, [dokument elektroniczny]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 76, [1] s.
  UWAGI: http://iped.pl/pliki/publikacje/Raport-koncowy-Dobre-Rzadzenie.pdf [dostęp 26.02.2016]
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  156/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Bartosz Orzechowski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów gimnazjów w Gdyni
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Projekt CIVITAS DYN@MO, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  157/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Michał Konarski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Preferencje i zachowania komunikacyjne w podróżach miejskich uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Projekt CIVITAS DYN@MO, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  158/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Krzysztof Grzelec.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Problematyka organizacji komunikacji podmiejskiej jako powiatowej lub wojewódzkiej z możliwością rekompensaty utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych - opinia naukowa
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Rzeszów : Zarząd PKS w Rzeszowie, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  159/253
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Raport certyfikacji polityki rowerowej BYPAD w gminie Cedry Wielkie
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gmina Cedry Wielkie, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • widzialna infrastruktura rowerowa
 • niewidzialna infrastruktura rowerowa
 • promocja ruchu rowerowego

  160/253
  AUTORZY: Kazimierz Musiał.
  TYTUŁ: Reformy edukacji wyższej w Finlandii w obszarze finansowania szkół wyższych
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 50 s.
  SERIA: Analizy Instytutu Badań Edukacyjnych, 11
  UWAGI: Bibliogr. s. 40-44
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • financing higher education in Finland
 • Higher Education reforms

  Adres url:
  161/253
  AUTORZY: Wojciech Bizon.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Regionalny Program Operacyjny dla województwa kujawsko-pomorskiego - możliwości aplikacyjne dla podmiotów z branży obsługi finansowej przedsiębiorstw
  ADRES WYDAWNICZY: Bydgoszcz : Kancelaria Księgowo-Podatkowa w Bydgoszczy, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  162/253
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ: Rynek lotniczy 2015 : dynamika, wskaźniki, prognozy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Air transport market 2015
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Eurosystem - Jarosław Śleszyński, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 54 s., il., 30 cm
  SERIA: Wiadomości Turystyczne. Raport, 1641-2451
  UWAGI: Bibliogr. s. 52-53
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  163/253
  AUTORZY: Anna Kalinowska-Żeleźnik, Barbara Chmielewska, Bartłomiej Barski.
  TYTUŁ: Rynek spotkań w Gdańsku i województwie pomorskim : raport za rok 2014
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gdańsk Convention Bureau, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 39 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  164/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Rynek usług bankowych w sektorze rolnym (2015)
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : PKO Bank Polski SA, Credit Agricole SA, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • banking in Poland

  165/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Satysfakcja z usług Saltus Ubezpieczenia
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : SKOK Ubezpieczenia, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance market

  166/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: Shallow determinants of growth of Polish regions : empirical analysis with panel data methods
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 16 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 04 (021)
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional development
 • economic growth
 • panel data analysis

  Adres url:
  167/253
  AUTORZY: Marek Dutkowski, Tomasz Komornicki, Wiktor Szydarowski, Jacek Zaucha, Marek Degórski, Piotr Siłka.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Strategia Obszaru Metropolitalnego: Gdańsk-Gdynia-Sopot-Trójmiasto
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Obszar METROPOLITALNY: Gdańsk-Gdynia-Sopot, styczeń-wrzesień 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  168/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel, Krzysztof Grzelec, Janusz Wensierski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Gminie Szemud w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2015 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Szemud : Wójt Gminy Szemud, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  169/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel, Krzysztof Grzelec, Maciej Helbin.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Gminie Wejherowo w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2015 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Wejherowo : Wójt Wejherowa, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  170/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel, Krzysztof Grzelec, Janusz Wensierski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2015 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Kosakowo : Wójt Kosakowa, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  171/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel, Krzysztof Grzelec, Janusz Wensierski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2015 roku.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Rumia : Burmistrz Rumi, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  172/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel, Maciej Helbin.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2015 roku.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Sopot : Prezydent Sopotu, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  173/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel, Krzysztof Grzelec, Maciej Helbin.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2015 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Żukowo : Burmistrz Żukowa, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  174/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek.
  TYTUŁ: Territorial capital and Polish regional development : a neoclassical approach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Kapitał terytorialny a rozwój polskich regionów : podejście neoklasyczne
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 40 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 11
  UWAGI: Bibliogr. s. 37-40
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rozwój regionalny
 • łączna produktywność czynników (TFP)
 • kapitał terytorialny
 • ekonometria przestrzenna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regional development
 • TFP determinants
 • territorial capital
 • spatial econometrics

  Adres url:
  175/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz, Stanisław Umiński, Krystyna Gawlikowska-Hueckel.
  TYTUŁ: The role of productivity and other factors in the internationalization of Polish firms : the initial results of a survey
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 26 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 5
  UWAGI: Bibliogr. s. 25-26
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • exporters
 • non-exporters
 • Poland's trade
 • firms' survey

  Adres url:
  176/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Katarzyna Śledziewska.
  TYTUŁ: The role of the technology and innovation gap in Polish trade relations : empirical verification with the use of trade gravity approach
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 23 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 6
  UWAGI: Bibliogr. s. 15-16
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • technology
 • gap trade gravity
 • semi-mixed effect panel model

  Adres url:
  177/253
  TYTUŁ: Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego / [oprac. Marta Penczar, Monika Liszewska, Piotr Górski]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 133 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-7615-117-5
  UWAGI: Opracowanie wykonane w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  178/253
  AUTORZY: Magdalena Matczak, Jacek Zaucha.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Wpływ ratyfikacji konfencji o podwodnym dziedzictiwie kulturowym na zarządzanie polskimi obszarami morskimi
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Morskie w Gdańsku, lipiec-grudzień 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  179/253
  AUTORZY: Andrzej Letkiewicz, Krzysztof Szałucki, Beata Majecka.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Zasady identyfikacji i kwalifikowania ryzyka gospodarczego w warunkach funkcjonowania Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ekonomic risk

  180/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Analiza ekonomiczna inwestycji budowlanej w Chwaszczynie na indywidualne potrzeby mieszkaniowe
  ADRES WYDAWNICZY: Banino : [Przedsiębiorstwo Prywatne], 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  181/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Analiza ekonomiczna inwestycji budowlanej w Gdańsku na indywidualne potrzeby mieszkaniowe
  ADRES WYDAWNICZY: Banino : [Przedsiębiorstwo Prywatne], 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  182/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Analiza ekonomiczna inwestycji budowlanej w Tokarach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków na potrzeby działalności gospodarczej stadniny koni
  ADRES WYDAWNICZY: Banino : [Przedsiębiorstwo Prywatne], 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  183/253
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Renata Orłowska.
  TYTUŁ: Assessment of cooperation between institutions of science and the business sector in Poland and in the USA
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ocena współpracy instytucji nauki i biznesu w Polsce i USA
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 49 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 1/2016 (23)
  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • współpraca nauka - biznes
 • porównanie relacji nauka - biznes w USA i Polsce

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • science - business cooperation
 • comparision of science - business relations in the USA and Poland

  Adres url:
  184/253
  AUTORZY: Andrzej Letkiewicz, Krzysztof Szałucki, Beata Majecka, Joanna Hartenberger-Liszek, Michał Suchanek, Małgorzata Jarocka.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Badania i interpretacja ryzyka strategicznego kształtującego się w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Okręgowe Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  185/253
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Badania natężenia i struktury ruchu na ul. Świętojańskiej w Gdyni w 2016 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Projekt CIVITAS DYN@MO, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  186/253
  AUTORZY: Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Badania społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły, etap 3. Szacunek kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Energa SA, 2016
  UWAGI: Umowa z dnia 10 lipca 2015 r. na wykonanie badań społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • inland waterway transport
 • net cost
 • benefits
 • net value
 • cost-benefit analysis
 • net persent value
 • sensitivity analysis

  187/253
  AUTORZY: Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Badania społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły, etap 4. Wpływ kaskady dolnej Wisły na PKB, wyrażony w mln PLN
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Energa SA, 2016
  UWAGI: Umowa z dnia 10 lipca 2015 r. na wykonanie badań społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • inland waterway transport
 • cascade lower Vistula
 • gross domestic product
 • added value

  188/253
  AUTORZY: Renata Mistarz, Adela Kożyczkowska.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Budowanie środowiska wspierającego edukację kaszubską i wykorzystanie jej potencjału dla rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspierającego efektywne zarządzanie środkami i nakładami finansowymi przeznaczonymi na edukację kaszubską
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Pomorska Rada Oświatowa w Gdańsku, maj 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  189/253
  AUTORZY: Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Court Excellence Model as a tool of improving the organizational efficiency of courts
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Court Excellence Model jako narzędzie poprawy sprawności organizacyjnej sądów
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 17 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, 2080-0940, nr 5/2016 (027)
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wymiar sprawiedliwości
 • benchmarking
 • sprawność organizacyjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • justice
 • benchmarking
 • efficiency

  Adres url:
  190/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek.
  TYTUŁ: Creativity pays off : innovation, innovation strategy, and internationalization
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 34 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 001/2016
  UWAGI: Bibliogr. s. 27-30
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • innovation
 • innovation strategy
 • internationalization
 • trade
 • firms survey
 • logit modelling

  Adres url:
  191/253
  AUTORZY: Sylwia Pangsy-Kania.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Diagnoza szkół i placówek systemu oświaty, dla których Powiat Malborski jest organem prowadzącym
  ADRES WYDAWNICZY: Malbork : Starostwo Powiatowe w Malborku, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  192/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Gdzie jest centrum Trójmiasta?
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Echo Investment SA, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  193/253
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Implementation of the Small Business Act in the context of new internal market strategy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Implementacja Aktu Małego Biznesu w kontekście nowej strategii rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 20 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 3/2016 (026)
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • strategia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • zasady Aktu Małego Biznesu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • EU internal market strategy
 • Small Business Act principles

  Adres url:
  194/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu pt. "Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  195/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu pt. "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  196/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu pt. "Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  197/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu pt. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 Stanisławie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  198/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu pt. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  199/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej projektu pt. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  200/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Krzysztof Grzelec.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Opinia naukowa dotycząca budowy i funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Gminie Police
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Police : Prezydent Miasta Police, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  201/253
  AUTORZY: Agnieszka Bolesta, Mariusz Gajda, Kazimierz Manios, Tomasz Sowiński, Grzegorz Zawistowski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Program dla Wisły i jej dorzecza 2020 : IV edycja Programu / red. Tomasz Sowiński
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Związek Miast Nadwiślańskich, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Vistula
 • inland navigation
 • waterway

  Adres url:
  202/253
  AUTORZY: Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ: Proposal of benchmarking concerning cooperation networks between justice organisations
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Propozycja benchmarkingu sieci współpracy organizacji wymiaru sprawiedliwości
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 28 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 3/2016 (025)
  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wymiar sprawiedliwości
 • benchmarking
 • sieci współpracy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • justice
 • benchmarking
 • cooperation networks

  Adres url:
  203/253
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ: Rynek lotniczy 2016 : dynamika, wskaźniki, prognozy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Air transport market 2016
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Eurosystem - Jarosław Śleszyński, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 54 s., il., 30 cm
  SERIA: Wiadomości Turystyczne. Raport, 1641-2451
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  204/253
  AUTORZY: Anna Kalinowska-Żeleźnik, Barbara Chmielewska.
  TYTUŁ: Rynek spotkań w Gdańsku i województwie pomorskim : raport za rok 2015
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gdańsk Convention Bureau, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 35 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  205/253
  AUTORZY: Maciej Hirsch, Agnieszka Stanowska-Hirsch.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Studium wykonalności projektu pn.: "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania energią"
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Meritum Doradztwo Gospodarcze, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  206/253
  AUTORZY: Maciej Hirsch, Agnieszka Stanowska-Hirsch.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Studium wykonalności projektu pn.: "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk"
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Meritum Doradztwo Gospodarcze, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  207/253
  AUTORZY: Maciej Hirsch, Małgorzata Popis, Agnieszka Stanowska-Hirsch.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Studium wykonalności projektu pn.: "Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu uchodzących do Zatoki Gdańskiej"
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Meritum Doradztwo Gospodarcze, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  208/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel, Krzysztof Grzelec, Janusz Wensierski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Gminie Szemud w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2016 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Szemud : Wójt Gminy Szemud, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  209/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel, Krzysztof Grzelec, Maciej Helbin.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Gminie Wejherowo w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2016 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Wejherowo : Wójt Wejherowa, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  210/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel, Krzysztof Grzelec, Janusz Wensierski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2016 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Kosakowo : Wójt Kosakowa, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  211/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel, Krzysztof Grzelec, Janusz Wensierski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2016 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Rumia : Burmistrz Rumi, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  212/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel, Maciej Helbin, Janusz Wensierski.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2016 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Sopot : Prezydent Sopotu, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  213/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel, Krzysztof Grzelec, Maciej Helbin.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2016 roku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia ; Żukowo : Burmistrz Żukowa, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  214/253
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ: The new strategy of the European Union's internal market
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Nowa strategia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 14 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 2/2016 (024)
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
 • strategia rozwoju rynku wewnętrznego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Internal Market
 • strategy of EU and internal market

  Adres url:
  215/253
  AUTORZY: Sławomir Antkiewicz.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: W jaki sposób można wykorzystać instytucje i instrumenty polskiego rynku kapitałowego do wsparcia rozwoju polskiej gospodarki?
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Narodowa Rada Rozwoju - Kancelaria Prezydenta RP, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital market
 • stocks
 • bonds
 • pension funds
 • restructuring

  216/253
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Wskaźniki monitorujące Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Projekt CIVITAS DYN@MO, 2016
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  217/253
  AUTORZY: Dariusz Trojanowski, Krzysztof Olszewski, Krystyna Gałaszewska.
  TYTUŁ: Analiza odporności inwestycji w nieruchomości biurowe na wzrost kosztów kredyt lub stopy pustostanów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of the robustness of office real estate investment when credit costs or vaccancy rates increase
  ŹRÓDŁO: Munich Personal RePEc Archive, [dokument elektorniczny]. - 2017, paper no. 81395, s. 1-6
  TRYB DOSTĘPU: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81395/ [dostęp 14.03.2018]
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  218/253
  AUTORZY: Monika Bąk, Przemysław Borkowski, Tomasz Czuba, Aleksandra Koźlak, Anna Zamojska.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Impact of the revision of EU international road transport regulations on transport operators in Poland
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wrzesień 2017
  UWAGI: Raport końcowy projektu realizowanego w ramach Umowy nr DCW-U-76/17
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • institutional economics
 • economic transformation
 • Central and Eastern European countries

  219/253
  AUTORZY: Anna Maria Nikodemska-Wołowik.
  TYTUŁ: Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych 2017 : raport z badania / Fundacja Firmy Rodzinne ; konsultacja merytoryczna raportu Anna Maria Nikodemska-Wołowik
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Fundacja Firmy Rodzinne, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 32 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  220/253
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Moto Scan 2017. Rynek olejów silnikowych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Qualifact, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • market research
 • motor oil market
 • primary research

  221/253
  AUTORZY: Tomasz Czuba, Marek Szczepaniec.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Moto Scan 2017. Stacje benzynowe
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Qualifact, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • market research
 • petrol station
 • market data

  222/253
  AUTORZY: Magdalena Żadkowska.
  TYTUŁ: Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy. Zarzucone kotwice? O modelach migracji Ukraińców i Ukrainek na Pomorzu
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wojewódzki Urząd Pracy, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 95 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • migranci z Ukrainy
 • migracja zarobkowa
 • rynek pracy
 • Ukraińcy na Pomorzu

  Adres url:
  223/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności finansowo-ekonomicznej projektu "Budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce" w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  224/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności finansowo-ekonomicznej projektu "Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi" w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  225/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności finansowo-ekonomicznej projektu "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi" w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  226/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności finansowo-ekonomicznej projektu "Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie" w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  227/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności finansowo-ekonomicznej projektu "Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi" w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  228/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności finansowo-ekonomicznej projektu "Lęborski Węzeł Przesiadkowy" w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  229/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności finansowo-ekonomicznej projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa" w ramach działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  230/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności finansowo-ekonomicznej projektu "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej" w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  231/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Ocena wykonalności finansowo-ekonomicznej projektu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. pt. Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  232/253
  AUTORZY: Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Opinia prawna w sprawie legitymacji skargowej podmiotów spoza systemu administracji publicznej do wszczęcia sądowej kontroli aktów polityki rewitalizacyjnej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  233/253
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Opinia prawna w sprawie prawnych możliwości finansowania kosztów sporządzania aktów polityki rewitalizacyjnej przez podmioty spoza systemu administracji publicznej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  234/253
  AUTORZY: Renata Orłowska.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Raport dotyczący popytu na specjalistyczne usługi doradcze w sektorze MŚP w województwie pomorskim
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : HTPCS Sp. z o.o., 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  235/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Anna Golejewska.
  TYTUŁ: Regional variation of innovation activity in Poland. The positive role of location in metropoli tan areas affirmed
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 27 s.
  SERIA: Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 1/2017 (028)
  UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • innovation
 • Regional Innovation System
 • regional economic performance
 • firm - level
 • logit model
 • Poisson model
 • negative binomial model

  Adres url:
  236/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa Słupsk-Ustka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2017
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  237/253
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ: Rynek lotniczy 2017 : dynamika, wskaźniki, prognozy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Air transport market 2017
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Eurosystem - Jarosław Śleszyński, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 60 s.,, il., 30 cm
  SERIA: Wiadomości Turystyczne. Raport, 1641-2451
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  238/253
  AUTORZY: Danuta Rucińska, Andrzej Letkiewicz, Beata Majecka, Joanna Fryca-Knop, Tomasz Nowosielski, Michał Suchanek, Małgorzata Jarocka, Elżbieta Kutnik.
  TYTUŁ: Strategia funkcjonowania i rozwoju Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego : oddział w Gdańsku w perspektywie 15 lat
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Gdańsku, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 44 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • NGO
 • strategy

  239/253
  AUTORZY: Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Ewa Malinowska.
  TYTUŁ: The improvement of the company's environmental performance through the application of Green Lean/Lean and Green approach
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Institute of Economic Research : Polish Economic Society Branch, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 8 s.
  SERIA: Institute of Economic Research Working Papers, no. 127
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 9th International conference on apllied economics contemporary issues in economy
  Miejsce konferencji: Toruń
  Kraj: PL
  Od dnia: 2017.06.22
  Do dnia: 2017.06.23
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Lean Management
 • Green Lean
 • Lean and Green
 • environment

  Adres url:
  240/253
  AUTORZY: Monika Bąk, Przemysław Borkowski, Tomasz Czuba, Aleksandra Koźlak, Anna Zamojska.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Wpływ rewizji przepisów UE w zakresie międzynarodowego transportu drogowego na przedsiębiorstwa transportowe w Polsce
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wrzesień 2017
  UWAGI: Raport końcowy projektu realizowanego w ramach Umowy nr DCW-U-76/17
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • institutional economics
 • economic transformation
 • Central and Eastern European countries

  241/253
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Wzory pism i decyzji procesowych sporządzanych w postępowaniach w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 lipca 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : [Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego], 2017
  OPIS FIZYCZNY: 32 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  242/253
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Wzory pism i decyzji procesowych sporządzanych w postępowaniach w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 2, stan prawny na dzień 20 listopada 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : [Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego], 2017
  OPIS FIZYCZNY: 32 s.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  243/253
  AUTORZY: Alek Tarkowski, Ewa Majdecka, Zofia Penza-Gabler, Marta Sienkiewicz, Grzegorz D. Stunża.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 2018
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • media education
 • digital education
 • digital competencies

  244/253
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Marcin Wołek, Aleksander Jagiełło, Marcin Koniak, Mikołaj Bartłomiejczyk, Krzysztof Grzelec, Marcin Gromadzki.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Elektromobilność w transporcie publicznym: praktyczne aspekty wdrażania: przewodnik dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej i Prywatnych przewoźników: raport specjalny
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa, : Polski Fundusz Rozwoju, 2018
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  245/253
  AUTORZY: Maciej Dębski.
  TYTUŁ: Fonolandia : nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych : szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce : raport z badań - skrót
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Fundacja Dbam o Mój Z@sięg : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 70, [2] s., 30 cm
  ISBN: 978-83-950162-4-0
  ISBN: 978-83-7489-746-4
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cyberbullying
 • phonoholism
 • Internet addiction
 • new social problems
 • new media
 • information society
 • network security
 • personal hygiene
 • modeling attitudes in the use of digital media
 • psychological well-being
 • relations
 • protective factors
 • risk factors

  Adres url:
  246/253
  AUTORZY: Witold M. Orłowski, Marta Götz, Bartłomiej Nowak, Jarosław Wołkonowski, Magdalena Markiewicz.
  TYTUŁ: Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 58 s.
  ISBN: 978-83-88752-21-6
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  247/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz, Laura Marquez-Ramos, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ: Patterns and determinants of horizontal and vertical IIT of regions: panel analysis for Spain & Poland
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 41 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 003/2018
  ISBN: Bibliogr. 70 poz.
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intra-industry trade
 • horizontal & vertical IIT
 • semi-mixed effects model
 • PPML
 • Poland
 • Spain

  Adres url:
  248/253
  AUTORZY: Magdalena Matczak, Nele Kristin Meyer, Erik Ooms, Lise Schroder, Margarita Vološina, Harald Warmelink, Jacek Zaucha, Ernest Czermański, Clara Coornaert, Annika Koch.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Quo Vadis: exploring the future of shipping in the Baltic Sea
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Balticpress Sp. z o.o, July 2018
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  249/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od m. Malbork do m. Grzymała
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2018
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  250/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2018
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  251/253
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ: The role of openness in economic growth of regions : the perspectives of economic growth and new economic geography theory and empirics
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Instytut Rozwoju, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 46 s.
  SERIA: Working Papers, 2082-7318, no. 001/2018
  UWAGI: Bibliogr. s. 37-46
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic growth
 • economic development
 • openness
 • trade
 • FDI
 • regional economics

  Adres url:
  252/253
  AUTORZY: Krystyna Wojewódzka-Król.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Transport wodny śródlądowy a środowisko
  ŹRÓDŁO: W: Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce 2018
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Global Compact Network Poland, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 84-89
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  253/253
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2018
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego