logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: PXK
Liczba odnalezionych rekordów: 1289Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/1289
AUTORZY: Lidia Chomicz.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 8-bromo-2'-deoksyguanozyna jako radiouczulacz - model powstawania pęknięć nici w modyfikowanym DNA
NAZWA KONFERENCJI: XXII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK - Obóz Atrakcyjnych Konwentykli
MIEJSCE: Stare Budy, 20-24 marca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"
Typ publikacji: PXK
Język publikacji: POL
2/1289
AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Active ageing at home jako koncepcja wspierająca aktywność osób starszych
NAZWA KONFERENCJI: Starość w przestrzeni publicznej i prywatnej
MIEJSCE: Wrocław, 5-6 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Zakład Medycznych Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Typ publikacji: PXK
Język publikacji: POL
3/1289
AUTORZY: Leszek Reszka.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: AHP jako metoda rozwiązywania wielokryterialnych problemów optymalizacyjnych w logistyce
NAZWA KONFERENCJI: V Krajowa Konferencja Naukowa Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
MIEJSCE: Bydgoszcz, 21 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
Typ publikacji: PXK
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistics
 • optimization
 • AHP

  4/1289
  AUTORZY: Anna Blajer-Gołębiewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywność gospodarcza w krajach Unii Europejskiej w kontekście tworzenia dobrobytu
  NAZWA KONFERENCJI: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej
  MIEJSCE: Sopot, 24 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersyteu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  5/1289
  AUTORZY: Magdalena Mosionek-Schweda.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywność zagranicznych emitentów na małym parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Katedr Finansów Finanse wobec problemów gospodarki światowej
  MIEJSCE: Sopot, 18-20 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Finansów, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Katedra Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  6/1289
  AUTORZY: Stanisław Umiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza aktywności eksportowej w ujęciu regionalnym. Przyczynek do dyskusji
  NAZWA KONFERENCJI: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego
  MIEJSCE: Olsztyn, 30 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  7/1289
  AUTORZY: Katarzyna Mioduszewska, Alan Puckowski, Piotr Stepnowski, M. I. Boguś.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza chemiczna lipidów powierzchniowych i wewnętrznych larw, samic i samców owada Adelphocoris lineolatus 17
  NAZWA KONFERENCJI: V Ogólnopolskie Sympozjum Sopockie Forum Młodych pt. Dokąd zmierza świat?
  MIEJSCE: Sopot, 18 maja 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  8/1289
  AUTORZY: Leszek Czerwonka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza stopnia koncentracji w krajach Unii Europejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej
  MIEJSCE: Sopot, 24 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersyteu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  9/1289
  AUTORZY: Marcin Czapla, Sylwia Freza.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aniony superhalogenowe KX2- (X = F, Cl, Br)
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  10/1289
  AUTORZY: Alicja Kawecka, Anna Barabaś.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Architektura życia
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików Chemia - przyszłość zaczyna się dziś, II Edycja
  MIEJSCE: Białystok, 17-19 maja 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  11/1289
  AUTORZY: Cezary Mańkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aspekt społecznej odpowiedzialności usług logistycznych
  NAZWA KONFERENCJI: III Krajowa Konferencja Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 21 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • CSR
 • logistics

  12/1289
  AUTORZY: Marta Borecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Assessment of risk of pharmaceutical residues in the coastal area of the southern Baltic Sea
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  13/1289
  AUTORZY: Dorota Uber, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania eksperymentalne nad preferencjami konformacyjnymi i stabilizacją struktury peptydów na przykładzie białka FBP28 i jego pochodnych
  NAZWA KONFERENCJI: 30 Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzytwa Chemicznego
  MIEJSCE: Przewięź, 11-14 kwietnia 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  14/1289
  AUTORZY: Dorota Uber, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania fizykochemiczne nad wpływem naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie β-zwrotów i stabilizację struktury peptydów na przykładzie pochodnych białka FBP28
  NAZWA KONFERENCJI: III Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 22-24 marca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  15/1289
  AUTORZY: Joanna Pranczk, Dagmara Jacewicz, Dariusz Wyrzykowski, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania kinetyki reakcji substytucji kompleksów diglikolanowych i tiodioctowych jonów metali Ni2+ i Cu2+ z 1,10-fenantroliną i 2,2'-bipirydylem
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  16/1289
  AUTORZY: Dominik Walczak, Andrzej Nowacki, Beata Liberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania konformacyjne pierścienia furanozowego, istotnego komponentu biopolimerów
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  17/1289
  AUTORZY: Dorota Uber.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania nad wpływem naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie i stabilizację struktury β w białkach
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  18/1289
  AUTORZY: Dorota Uber, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania nad wpływem naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie i stabilizację struktury β we fragmentach białka G
  NAZWA KONFERENCJI: XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia jest w nas!
  MIEJSCE: Wiktorowo, 8-12 listopada 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  19/1289
  AUTORZY: Paulina Szulc.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Case simulator jako innowacyjne narzędzie nauczania
  NAZWA KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Technologie Edukacyjne Educational Technologies
  MIEJSCE: Świnoujście, 23-24 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  20/1289
  AUTORZY: Cezary Mańkowski, Wiesław Staniuk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Charakterystyka logistyczna subregionu Słupskiego
  NAZWA KONFERENCJI: Regionalne Forum Logistyczne
  MIEJSCE: Słupsk, 8 października 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistics
 • Słupsk

  21/1289
  AUTORZY: Natalia Gruba.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Charakterystyka ludzkiej matryptazy-2 metodami chemii kombinatorycznej
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  22/1289
  AUTORZY: Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemia wyskokowa
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  23/1289
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Deklaracja Barcelońska jako przykład inicjatywy na rzecz lepszej jakości życia osób starszych
  NAZWA KONFERENCJI: Indywidualne aspekty starzenia się. Między możliwościami a ograniczeniami
  MIEJSCE: Poznań, 15 marca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Towarzystwo Gerontologiczne. Oddział w Poznaniu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  24/1289
  AUTORZY: Monika Łęgowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Design and chemical synthesis of novel cathepsin L substrates
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  25/1289
  AUTORZY: Magdalena Alenowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Determination of peptide ligands affinity to GAL receptors by means of Time-Resolved Fluorometric Assay
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  26/1289
  AUTORZY: Aleksandra Dąbrowska, Anna Barabaś, Alicja Kawecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Determination of pKa values of anomers of the methyl glycosides of 3-aminosugars derivatives
  NAZWA KONFERENCJI: XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia wciąga...
  MIEJSCE: Stary Gierałtów, 1-5 maja 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  27/1289
  AUTORZY: Justyna Wiczk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: DHPLC jako metoda identyfikacji uszkodzeń DNA indukowanych promieniowaniem ultrafioletowym
  NAZWA KONFERENCJI: XXII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK - Obóz Atrakcyjnych Konwentykli
  MIEJSCE: Stare Budy, 20-24 marca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  28/1289
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dobre praktyki sektora finansów publicznych w kształtowaniu systemowych warunków dobrobytu gospodarczego
  NAZWA KONFERENCJI: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oblicza dobrobytu
  MIEJSCE: Kwidzyn, Polska, 26 październik 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  29/1289
  AUTORZY: Ewa Ignaciuk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dofinansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy, jako sposób redukcji nierówności społeczno-ekonomicznych
  NAZWA KONFERENCJI: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej
  MIEJSCE: Sopot, 24 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersyteu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  30/1289
  AUTORZY: Ewa Polak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Doktryna neoliberalna a problemy gospodarcze XXI wieku
  NAZWA KONFERENCJI: Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka
  MIEJSCE: Szczecin, 21 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Szczeciński
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  31/1289
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dostęp komunikacyjny jako kryterium inteligentnego wyboru lokalizacji nieruchomości. Trójmiasto a doświadczenia światowe
  NAZWA KONFERENCJI: Festiwal Inteligencja Finansowa 2013
  MIEJSCE: Gdańsk, 13 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Pomorskie Studenckie Forum Business Centre Club
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transport accessibility
 • real estate
 • Tri-City
 • urban sprawl
 • peri-urbanisation

  32/1289
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Druga dekada euro i perspektywy przezwyciężenia kryzysu w eurolandzie
  NAZWA KONFERENCJI: II Konferencję Naukową Miejsce Polski w gospodarce światowej
  MIEJSCE: Pobierowo, 11-12 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  33/1289
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dwa przeciwne podejścia do polityki pieniężnej EBC
  NAZWA KONFERENCJI: Członkostwo Polski w strefie euro. Wyzwania czy konieczność
  MIEJSCE: Sopot, 9 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  34/1289
  AUTORZY: Marcin Brycz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dydaktyka Globalnego Kryzysu Finansowego 2008-
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne Metodyka współczesnych badań ekonomicznych
  MIEJSCE: Hel, 25-27 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  35/1289
  AUTORZY: Henryk Ćwikliński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dylematy dalszej integracji europejskiej wobec zjawisk kryzysowych
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr i Zakładów Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu
  MIEJSCE: Opole, 18-20 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydziiał Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu ; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European integration
 • financial crisis

  36/1289
  AUTORZY: Danuta Rucińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Efektywność gospodarowania przedsiębiorstw w aspekcie zrównoważonego rozwoju - najważniejsze problemy
  NAZWA KONFERENCJI: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój
  MIEJSCE: Gdańsk, 21 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  37/1289
  AUTORZY: Michał Suchanek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Efektywność podmiotów ochrony zdrowia w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju
  NAZWA KONFERENCJI: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój
  MIEJSCE: Gdańsk, 21 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  38/1289
  AUTORZY: Elżbieta Babula, Agata Olechnowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ekonomiczna vs. psychologiczna perspektywa oceny wpływu konsumpcji na dobrobyt indywidualny
  NAZWA KONFERENCJI: X Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat = Economics Challenge of the XXI Century Poland - European Union - World
  MIEJSCE: Międzyzdroje, Polska, 3-5 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  39/1289
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora usług społecznych w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Człowiek najlepsza inwestycja - innowacyjne metody w pracy socjalnej : konferencja podsumowująca 6 lat realizacji projektu systemowego "Rodzina bliżej siebie"
  MIEJSCE: Gdynia, 23 października 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  40/1289
  AUTORZY: Joanna Bednarz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw do Republiki Czeskiej
  NAZWA KONFERENCJI: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 14 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  41/1289
  AUTORZY: Iwona Dąbkowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Electron driven processes: theory as a support for experiments
  NAZWA KONFERENCJI: 56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Chemia - tradycja i nowe wyzwania
  MIEJSCE: Siedlce, 16-20 września 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • computational chemistry
 • theoretical chemistry
 • electron driven processes
 • dissociative electron attachment
 • spectroscopy

  42/1289
  AUTORZY: Elżbieta Babula.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Estymacja modelu grawitacyjnego bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla danych panelowych
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne Metodyka współczesnych badań ekonomicznych
  MIEJSCE: Hel, 25-27 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  43/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Euro 2012 jako czynnik wspierający lokalny rynek lotniczy
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach
  MIEJSCE: Radom, 25 sierpnia 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  44/1289
  AUTORZY: Marta Zakrzewska, Viktor A. Baranov, Wojciech Giłka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Fosylne ochotkowate plemienia Tanytarsini w eoceńskim bursztynie regionu Rovno (Diptera: Chironomidae)
  NAZWA KONFERENCJI: XXXII Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego & III Warsztaty Dipterologiczne Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
  MIEJSCE: Zatwarnica, 24-27 maja 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  45/1289
  AUTORZY: Krystyna Gawlikowska-Hueckel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Handel zagraniczny polskich regionów a ich wrażliwość na kryzys gospodarczy
  NAZWA KONFERENCJI: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  46/1289
  AUTORZY: Andrzej Paczoski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Historia oraz uwarunkowania skutecznego wykorzystania partnerstwa publiczno - prywatnego
  NAZWA KONFERENCJI: Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Wrocław, 24-25 października 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  47/1289
  AUTORZY: Bożena Bruhn-Olszewska, Anna Korzon-Burakowska, Joanna Jakóbkiewicz-Banecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Identyfikacja nowych potencjalnych markerów genetycznych i biochemicznych w artropatii Charcota
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  48/1289
  AUTORZY: Justyna Miloch.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Indukowane solwatowanymi elektronami uszkodzenia trinukleotydu znakowanego 5-bromo-2'-deoksyurydyną
  NAZWA KONFERENCJI: XXII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK - Obóz Atrakcyjnych Konwentykli
  MIEJSCE: Stare Budy, 20-24 marca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  49/1289
  AUTORZY: Monika Szmelter.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Instytucje niefinansowane na rynku walutowym w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 14 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  50/1289
  AUTORZY: Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Istota złożoności systemów logistycznych i jej skutki w przemyśle motoryzacyjnym
  NAZWA KONFERENCJI: XIV Konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Sopot, 6 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistics systems
 • complexity management
 • automotive industry

  51/1289
  AUTORZY: Piotr Urbaszek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Jak NIE prezentować wyników naukowych w programie PowerPoint
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  52/1289
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Jak powinna wyglądać komunikacja w Gdańsku - przyszłość mobilności w mieście w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych
  NAZWA KONFERENCJI: Debata nad strategią rozwoju miasta Gdańska 2030+
  MIEJSCE: Gdańsk, 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • urban sprawl
 • suburbanisation
 • periurbanisation
 • active mobility
 • intermodality

  53/1289
  AUTORZY: Marcin Brycz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Jak sfera realna gospodarki determinuje dobrobyt w UE - podejście modelowe
  NAZWA KONFERENCJI: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej
  MIEJSCE: Sopot, 24 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersyteu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  54/1289
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Jednolity rynek europejski wobec przedsiębiorstw - bezpieczeństwo czy zagrożenie?
  NAZWA KONFERENCJI: XIII Konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością Bezpieczeństwo gospodarcze w świetle zarządzania wartością
  MIEJSCE: Sztokholm, 5-8 października 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  55/1289
  AUTORZY: Elżbieta Babula.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Klasyfikacja krajów UE według poziomu dobrobytu
  NAZWA KONFERENCJI: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej
  MIEJSCE: Sopot, 24 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersyteu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  56/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Koncentracja działalności gospodarczej a potencjał eksportowy polskich regionów
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Katedry Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie
  MIEJSCE: Kraków, 18 listopada 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  57/1289
  AUTORZY: Krystyna Gawlikowska-Hueckel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Konkurencyjność polskich regionów
  NAZWA KONFERENCJI: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego
  MIEJSCE: Olsztyn, 30 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  58/1289
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Korzyści i bariery rozwoju systemu rowerowego Pomorza
  NAZWA KONFERENCJI: Jak żyć zdrowo w naszym mieście?
  MIEJSCE: Starogard Gdański, 18 września 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cycling culture
 • external benefits
 • health benefits
 • mentality barriers

  59/1289
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Korzyści i bariery rozwoju turystyki rowerowej na Żuławach
  NAZWA KONFERENCJI: Dziedzictwo Ellerwald szansą na rozwój - idee i uwarunkowania tworzenia wiosek tematycznych
  MIEJSCE: Władysławowo k/Elblaga, 18 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Stowarzyszenie IWA Integracja, Współpraca, Aktywność
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  60/1289
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Korzyści rynku wewnętrznego UE wobec przedsiębiorstw
  NAZWA KONFERENCJI: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej
  MIEJSCE: Sopot, 24 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  61/1289
  AUTORZY: Michał Suchanek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kosztochłonność transportowej obsługi systemu ratownictwa medycznego
  NAZWA KONFERENCJI: IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Koszty i ceny w transporcie : aspekty teoretyczne i praktyczne
  MIEJSCE: Szczecin, 2 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transport costs healthcare rescue services

  62/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kształtowanie dostępności transportu lotniczego w oparciu o fundusze unijne
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna PublicTrans 2013 Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów?
  MIEJSCE: Zakopane, 23-25 października 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  63/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kształtowanie przewagi konkurencyjnej na rynku przewozów niskokosztowych
  NAZWA KONFERENCJI: LogiTrans - X Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie
  MIEJSCE: Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Politechnika Radomska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  64/1289
  AUTORZY: Mirosław Chaberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kujawsko-pomorska Platforma Logistyczna
  NAZWA KONFERENCJI: Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Toruń, 22 marca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  65/1289
  AUTORZY: Michał Dobkowski, Małgorzata Pieszko, Anna Miszka, Jarosław Ruczyński, Piotr Rekowski, Piotr Mucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kwas 4-aminotetrolowy jako substrat reakcji "klik" w syntezie monomerów triazolowych kwasów nukleinowych
  NAZWA KONFERENCJI: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Toruń, 19-21 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • reakcja klik
 • wirus HIV
 • 1,3-dipolarna cykloaddycja
 • triazolowe kwasy nukleinowe

  66/1289
  AUTORZY: Patrycja Zięba.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kwasy boronowe jako kwasy Lewisa - wpływ podstawników na właściwości spektroskopowe i kwasowe
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  67/1289
  AUTORZY: Anna Zielińska-Głębocka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Makroekonomiczne uwarunkowani polityki przedsiębiorczości w Unii Europejskiej i w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Mechanizmy wspierania sektora MŚP - ocena efektywności i wnioski na przyszłość. Inicjatywa Jeremie dla rozwoju Pomorza
  MIEJSCE: Gdańsk, 16-17 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  68/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Maritime transport in the Baltic Sea Region - system functioning and infrastructure
  NAZWA KONFERENCJI: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 14 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  69/1289
  AUTORZY: Krystyna Gawlikowska-Hueckel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Meandry ekonomii. Czy rozwój wiedzy czyni nas mądrzejszymi?
  NAZWA KONFERENCJI: V Konferencja Naukowa Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
  MIEJSCE: Sopot, 10-12 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  70/1289
  AUTORZY: Lidia Chomicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mechanizmy indukowanych swiatłem lub nadmiarowym elektronem uszkodzeń DNA modyfikowanego halogenopochodnymi zasad nukleinowych: badania kwantowochemiczne
  NAZWA KONFERENCJI: Forum Inicjowania Rozwoju - Konferencja 2013
  MIEJSCE: Gdańsk, 11-12 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  71/1289
  AUTORZY: Janusz Dąbrowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metodologiczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  MIEJSCE: Gdańsk, 25 września 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  72/1289
  AUTORZY: Dorota Uber, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metody fizykochemiczne stosowane do badań nad preferencjami konformacyjnymi krótkich peptydów tworzących β-zgięcia
  NAZWA KONFERENCJI: XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia wciąga...
  MIEJSCE: Stary Gierałtów, 1-5 maja 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  73/1289
  AUTORZY: Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metody obiektywizacji oceny ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Naukowe Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  MIEJSCE: Katowice, 18 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczney w Katowicach
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  74/1289
  AUTORZY: Janusz Dąbrowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych
  NAZWA KONFERENCJI: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 14 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  75/1289
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Miejska polityka rowerowa w świetle doświadczeń miast województwa pomorskiego
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja podczas 4 Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce Bike-Expo Rower w mieście i terenie
  MIEJSCE: Kielce, 4 października 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • urban policy
 • utility cycling
 • traffic calming
 • regional policy

  76/1289
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mobilność aktywna - doświadczenia miast polskich i zagranicznych
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i transport
  MIEJSCE: Warszawa, 25 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Politechnika Warszawska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  77/1289
  AUTORZY: Andrzej Jezierski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Modele wskaźników lojalności klienta w obsłudze logistycznej
  NAZWA KONFERENCJI: XIV Konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Sopot, 6 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  78/1289
  AUTORZY: Karol Sikora, Barbara Dmochowska, Andrzej Wiśniewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mutagenność czwartorzędowych soli aminiowych pochodnych cukrów
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  79/1289
  AUTORZY: Danuta Rucińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Największe polskie atuty i ich wykorzystanie dla zapewnienia Polsce odpowiedniego miejsca w europejskiej i światowej gospodarce
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kongres Ekonomistów Polskich
  MIEJSCE: Warszawa, 28-29 listopada 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  80/1289
  AUTORZY: Maria Gdaniec, Beata Zadykowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nie wszystko złoto co się świeci : oznaczanie zawartości kofeiny i chininy w napojach metodami spektroskopowymi
  NAZWA KONFERENCJI: XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia wciąga...
  MIEJSCE: Stary Gierałtów, 1-5 maja 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kofeina
 • chinina
 • spektroskopia absorpcyjna
 • fluorymetria

  81/1289
  AUTORZY: Magdalena Jażdżewska-Gutta.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Niedoskonałości w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw
  NAZWA KONFERENCJI: XIV Konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Sopot, 6 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • supply chain security
 • supply chain risk management
 • supply chain vulnerability

  82/1289
  AUTORZY: Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nierównowaga promieniotwórcza pomiędzy izotopami 234U i 238U w próbkach środowiskowychThe radiation disequilibrium between 234U and 238U isotopes in environmental samples
  NAZWA KONFERENCJI: VI Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej
  MIEJSCE: Kraków-Przegorzały, 21-24 kwiecień 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  83/1289
  AUTORZY: Anna Zielińska-Głębocka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nierównowagi makroekonomiczne w gospodarce światowej
  NAZWA KONFERENCJI: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski.
  MIEJSCE: Warszawa, 17-18 października 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  84/1289
  AUTORZY: Jadwiga Popow-Stellmaszyk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowe, selektywne substraty fluorescencyjne ludzkiej proteinazy 3
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  85/1289
  AUTORZY: Agnieszka Szmelter.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowoczesne technologie w magazynie
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Logistyka w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Hel, 1-3 marca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • warehouse
 • logistics
 • warehouse management

  86/1289
  AUTORZY: Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowy protekcjonizm
  NAZWA KONFERENCJI: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski
  MIEJSCE: Warszawa, 17-18 października 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  87/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena efektywności funkcjonowania regionalnego rynku transportu lotniczego na przykładzie Portu Lotniczego Gdańsk
  NAZWA KONFERENCJI: X Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe Teoria i Praktyka
  MIEJSCE: Katowice, 9-10 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Politechnika Śląska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  88/1289
  AUTORZY: Marta Borecka, G. Siedlewicz, Anna Białk-Bielińska, Piotr Stepnowski, K. Pazdro.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena ryzyka oraz potencjalnych konsekwencji pozostałości leków w rejonie przybrzeżnym południowego Bałtyku
  NAZWA KONFERENCJI: V Ogólnopolskie Sympozjum Sopockie Forum Młodych pt. Dokąd zmierza świat?
  MIEJSCE: Sopot, 18 maja 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  89/1289
  AUTORZY: Joanna Maszkowska, Marta Kołodziejska, Anna Białk-Bielińska, Jolanta Kumirska, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena stopnia sorpcji sulfonamidów i beta-blokerów w wybranych typach gleb
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  90/1289
  AUTORZY: Dorota Wirkus, Katarzyna Mioduszewska, R. Owczuk, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena stopnia ubytku witamin rozpuszczalnych w wodzie u pacjentów poddawanych ciągłej terapii nerkozastępczej
  NAZWA KONFERENCJI: V Ogólnopolskie Sympozjum Sopockie Forum Młodych pt. Dokąd zmierza świat?
  MIEJSCE: Sopot, 18 maja 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  91/1289
  AUTORZY: Leszek Czerwonka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena wpływu wezwań do sprzedaży akcji na wartość przedsiębiorstw za pomocą skumulowanej nadzwyczajnej stopy zwrotu (CAR)
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne Metodyka współczesnych badań ekonomicznych
  MIEJSCE: Hel, 25-27 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  92/1289
  AUTORZY: Natalia Błaszczak, Mateusz Pobłocki, Leszek Reszka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Oczekiwania, realizacja i przydatność efektów kształcenia w zakresie logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w świetle badania empirycznego
  NAZWA KONFERENCJI: XIV Konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Sopot, 6 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistics
 • learning outcomes

  93/1289
  AUTORZY: Magdalena Cerkowniak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Od "Historia Animalia" po spektrometrię mas - w świecie patologii owadów
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  94/1289
  AUTORZY: Andrzej Jezierski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Odpowiedzialny łańcuch logistyczny - próba określenia obszarów zadaniowych
  NAZWA KONFERENCJI: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce - diagnoza i przyszłe wyzwania
  MIEJSCE: Szczecin, 15 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Logistyki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  95/1289
  AUTORZY: Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Operacjonalizacja kierunków zmian sektora transportu warunkiem urzeczywistnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa z cyklu Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju
  MIEJSCE: Międzyzdroje, 27-29 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Szczeciński
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  96/1289
  AUTORZY: Andrzej Jezierski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja dostaw przesyłek drobnicowych
  NAZWA KONFERENCJI: Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Toruń, 22 marca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  97/1289
  AUTORZY: Dorota Wirkus.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy witamin w ultrafiltratach otrzymywanych po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracji
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  98/1289
  AUTORZY: Cezary Mańkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja procesu logistycznego - analiza przypadku
  NAZWA KONFERENCJI: Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Toruń, 22 marca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistics
 • supply chain management
 • optimalisation

  99/1289
  AUTORZY: Paweł Rudnicki, H. Storoniak, Karol Kurzawa, Joanna Kreczko, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Oznaczanie witaminy B w pełnej krwi: nowe podejścia analityczne oparte o zjawisko luminescencji
  NAZWA KONFERENCJI: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Toruń, 19-21 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • tiamina
 • tiochrom
 • fluorescencja stacjonarna
 • dializa krwi

  100/1289
  AUTORZY: Andrzej Paczoski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce - ocena funkcjonowania
  NAZWA KONFERENCJI: Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Wrocław, 24 października 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public-private partnership
 • legal framework of ppp
 • results of partnership
 • profits and barriers of ppp

  101/1289
  AUTORZY: Joanna Kreczko, Joanna Boros-Majewska, Magdalena Mizerska-Dudka, Zbigniew Maćkiewicz, Sławomir Milewski, Martyna Kandefer-Szerszeń.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Peptydowe inhibitory enkefalinaz - nowa generacja leków przeciwbólowych
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  102/1289
  AUTORZY: Beata Łubkowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Peptydy w kosmetyce - projektowanie sekwencji, synteza oraz badania właściwości i przenikalności w produktach kosmetycznych
  NAZWA KONFERENCJI: Forum Inicjowania Rozwoju - Konferencja 2013
  MIEJSCE: Gdańsk, 11-12 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  103/1289
  AUTORZY: Teresa Łepek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Peptydy wyizolowane z jadu ślimaka morskiego Conus geographus jako potencjalne terapeutyki
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  104/1289
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Perspektywy funkcjonowania regionalnych przewozów kolejowych w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna PublicTrans 2013 Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów
  MIEJSCE: Zakopane, 23-25 października 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Radom ; PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ; Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej ; Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ; Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ; Uniwersytet Gdański ; Forum Transportu Szynowego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  105/1289
  AUTORZY: Joanna Pranczk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Physicochemical and biological characteristics of vanadyl, cobalt(II) and nickel (II) coordination compounds with oxydiacetate ion
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  106/1289
  AUTORZY: Marta Zakrzewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pierwszy kopalny przedstawiciel rodzaju Caladomyia (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini)
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Paleontomologiczna i XIX Zjazd Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
  MIEJSCE: Gdańsk, 29 listopada 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  107/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Plan transportowy jako zadanie organizatora publicznego transportu zbiorowego
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Plany transportowe a zrównoważone kształtowanie mobilności miejskiej w Polsce
  MIEJSCE: Sopot, 23 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Rynku Transportowego Wydziału Ekonomczinego Uniwersytetu Gdańskiego
  UWAGI: Seminerium zorganizowano w ramach projektu DYN@MO
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  108/1289
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako instrument miejskiej polityki transportowej
  NAZWA KONFERENCJI: X Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe Teoria i Praktyka
  MIEJSCE: Katowice, 9-10 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Politechnika Śląska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  109/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Płytkie i głębokie determinanty rozwoju polskich regionów - wyniki analiz empirycznych i rekomendacje
  NAZWA KONFERENCJI: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego
  MIEJSCE: Olsztyn, 30 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  110/1289
  AUTORZY: Paweł Niedziałkowski, Tadeusz Ossowski, Dorota Zarzeczańska, Elżbieta Wnuk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pochodne kwasów boronowych jako układy rozpoznawania molekularnego
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolskie Seminarium Postępy w chemii boroorganicznej
  MIEJSCE: Radziejowice, 7-9 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  111/1289
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Podatek od środków transportowych jako czynnik lokalizacji baz przedsiębiorstw transportowych. Studium zachowań jednostek gospodarczych transportu drogowego
  NAZWA KONFERENCJI: IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Koszty i ceny w transporcie : aspekty teoretyczne i praktyczne
  MIEJSCE: Szczecin, 2 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  112/1289
  AUTORZY: Agnieszka Szalewska-Pałasz, Monika Maciąg-Dorszyńska, Dariusz Nowicki, Laurent Janniere, Grzegorz Węgrzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Podstawowy metabolizm węgla a regulacja replikacji DNA u bakterii
  NAZWA KONFERENCJI: IV Polski Kongres Genetyki
  MIEJSCE: Poznań, 10-13 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Genetyczne ; Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  113/1289
  AUTORZY: Jarosław Kempa.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pokryzysowe uwarunkowania przystąpienia do strefy euro
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr i Zakładów Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu
  MIEJSCE: Opole, 18-20 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu ; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  114/1289
  AUTORZY: Danuta Rucińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polska w strefie Euro - rzeczywiste korzyści i koszty
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kongres Ekonomistów Polskich
  MIEJSCE: Warszawa, 28-29 listopada 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  115/1289
  AUTORZY: Andrzej Ruciński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pomorski Węzeł Lotniczy - koncepcja budowy i funkcjonowania
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach
  MIEJSCE: Radom, 25 sierpnia 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  116/1289
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pożyczki społecznościowe P2P konkurencją dla banków?
  NAZWA KONFERENCJI: VI Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje finansowe Jak pokonać dekoniunkturę? Teoria i praktyka
  MIEJSCE: Jastrzębia Góra, 22-24 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  117/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Problemy funkcjonowania żeglugi kontenerowej w Regionie Morza Bałtyckiego
  NAZWA KONFERENCJI: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 14 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  118/1289
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Projekt TROLLEY jako platforma współpracy dla nowoczesnego i ekologicznego transportu publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium informacyjne Współpraca transnarodowa w obszarze Europy Środkowej
  MIEJSCE: Gdynia, 11 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  119/1289
  AUTORZY: Zuzanna Pestka, Aleksandra Niemc, J. Mazur.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przelot ptaków szponiastych Falconiformes, krukowatych Corvidae i gołębiowatych Columbiformes na Półwyspie Helskim (Kuźnica) wiosną 2011 roku
  NAZWA KONFERENCJI: XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła naukowe szkołą twórczego działania
  MIEJSCE: Olsztyn, 21-22 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Creative" ; Koło Naukowe Architektów Krajobrazu "Horyzont"
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  120/1289
  AUTORZY: Aleksandra Gus-Puszczewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przesłanki rozwoju przewozów kontenerowych na dolnej Wiśle
  NAZWA KONFERENCJI: IV Naukowa Konferencja Doktorantów Doktoranci wobec wyzwań gospodarczych
  MIEJSCE: Sopot, 25 maja 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  121/1289
  AUTORZY: Natalia Maciejewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Psychrofilne mikroorganizmy jako źródło białek o unikalnych właściwościach
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  122/1289
  AUTORZY: Anna Golejewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Regiony wiedzy : uwarunkowania i determinanty rozwoju
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja jubileuszowa Prof. Aleksandry Jewtuchowicz Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju
  MIEJSCE: Łódź, 24-25 października 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Łódzki
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  123/1289
  AUTORZY: Agnieszka Szmelter.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola cloud computingu w kształtowaniu współczesnej logistyki informacji
  NAZWA KONFERENCJI: Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Toruń, 22 marca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cloud computing
 • information logistics
 • information

  124/1289
  AUTORZY: Ewa Ignaciuk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola controllingu personalnego w podnoszeniu efektywności wykorzystania czasu pracy
  NAZWA KONFERENCJI: XXI Kongres Controllerów Controlling personalny
  MIEJSCE: Gdańsk, 22-24 maja 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  125/1289
  AUTORZY: Danuta Rucińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola edukacji ekonomicznej konsumentów usług bankowych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium podsumowujący projekt "Pomorska Akademia Bankowości dla Seniorów"
  MIEJSCE: Gdańsk, 16 października 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  126/1289
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rower - tnąca krawędź innowacyjnej polityki miejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: TEDxGdańsk Salon
  MIEJSCE: Gdańsk, 28 września 2013
  UWAGI: Stowarzyszenie Młody Gdańsk
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • urban policy
 • Bike and Ride
 • intermodality
 • metaphors

  127/1289
  AUTORZY: Aleksandra Fabiańska, Pamela Palenica, Anna Białk-Bielińska, Ewa Maria Siedlecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozkład wybranych farmaceutyków metodą Elektrochemicznego Utleniania
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  128/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Komisji Transportu Związku Miast Polskich
  MIEJSCE: Gdynia, 18 stycznia 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  129/1289
  AUTORZY: Piotr Mucha, Michał Dobkowski, Małgorzata Pieszko, Anna Miszka, Magdalena Alenowicz, Monika Wojciechowska, Jarosław Ruczyński, Piotr Rekowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozpoznawanie RNA przez peptydy
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscyplinarne Nowe idee w naukach przyrodniczych, Inter-Mix 2013
  MIEJSCE: Pułtusk, 21-24 marca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  130/1289
  AUTORZY: Dominik Walczak, Andrzej Nowacki, Beata Liberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozważania konformacyjne usztywnionych pierścieni konformacyjnych
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  131/1289
  AUTORZY: Olga Dębicka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozwiązania cloud computingu - ku twórczej destrukcji w zarządzaniu zasobami informatycznymi przedsiębiorstw
  NAZWA KONFERENCJI: Twórcza destrukcja II. Kreatywność i innowacyjność w gospodarce, kulturze, społeczeństwie
  MIEJSCE: Warszawa, 21 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Studiów Międzynarodowych. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  132/1289
  AUTORZY: Przemysław Borkowski, Monika Bąk, Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozwiązania teleinformatyczne w transporcie publicznym na obszarach wiejskich - studium przypadku
  NAZWA KONFERENCJI: X Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe Teoria i Praktyka
  MIEJSCE: Katowice, 9-10 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Politechnika Śląska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  133/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozwój gdyńskiej komunikacji trolejbusowej
  NAZWA KONFERENCJI: 70 lat trolejbusów w Gdyni
  MIEJSCE: Gdynia, 6 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej S.A w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  134/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozwój lokalnych portów lotniczych jako element rozwoju sytemu transportowego kraju
  NAZWA KONFERENCJI: LogiTrans - X Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie
  MIEJSCE: Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Politechnika Radomska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  135/1289
  AUTORZY: Ewa Polak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozwój zintegrowany a dobrobyt społeczno-ekonomiczny - kłopoty z pomiarem
  NAZWA KONFERENCJI: Gospodarka Polski 1990-2013. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
  MIEJSCE: Kraków, 11-12 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Uniwersytet Rzeszowski ; Polska Akademia Umiejętności
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  136/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rynek lotniczy 2013
  NAZWA KONFERENCJI: Kryzys w strefie euro osłabił nasz rynek. Pytanie jak mocno i na jak długo
  MIEJSCE: Warszawa, 11 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wiadomości Turystyczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  137/1289
  AUTORZY: Agnieszka Szmelter.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: SAP ERP jako narzędzie wspierające realizację procesów logistycznych w organizacji
  NAZWA KONFERENCJI: XIV Konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Sopot, 6 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sap
 • ERP systems
 • information logistics
 • logistics processes
 • logistics management
 • Enterprise Resource Planning

  138/1289
  AUTORZY: Barbara Pawłowska, Monika Bąk, Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Scenariusze rozwoju długodystansowego transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej w perspektywie do 2030 r.
  NAZWA KONFERENCJI: X Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe Teoria i Praktyka
  MIEJSCE: Katowice, 9-10 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Politechnika Śląska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  139/1289
  AUTORZY: Grzegorz Olszewski, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu GdańskaThe radiochemical pollution of natural environment around the phosphogypsum waste in Wiślinka near Gdańsk
  NAZWA KONFERENCJI: VI Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej
  MIEJSCE: Kraków-Przegorzały, 21-24 kwiecień 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  140/1289
  AUTORZY: Grzegorz Olszewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańska
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  141/1289
  AUTORZY: Jaromir Kira.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Skąd się bierze "zła" chemia w żywności?
  NAZWA KONFERENCJI: Produkty regionalne i tradycyjne wizytówką Pomorza
  MIEJSCE: Chwaszczyno, 28.05.2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  142/1289
  AUTORZY: Alicja Kawecka, Anna Barabaś, Lech Chmurzyński, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Służby wysoce specjalne
  NAZWA KONFERENCJI: XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia wciąga...
  MIEJSCE: Stary Gierałtów, 1-5 maja 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  143/1289
  AUTORZY: Alicja Kawecka, Anna Barabaś, Lech Chmurzyński, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Special Forces
  NAZWA KONFERENCJI: XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia jest w nas!
  MIEJSCE: Wiktorowo, 8-12 listopada 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  144/1289
  AUTORZY: Sandra Nakonieczna.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Spectroscopic and electrochemical investigations into the acid-base properties of aza-12-crown-4 ethers substituted by anthraquinone moiety
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  145/1289
  AUTORZY: Tomasz Gutowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Społeczna odpowiedzialność biznesu w budowaniu konkurencyjności polskich i szwedzkich przedsiębiorstw
  NAZWA KONFERENCJI: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty
  MIEJSCE: Szczecin, 6-8 października 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Marketingu Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  146/1289
  AUTORZY: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Starsi konsumenci jako grupa docelowa w komunikacji rynkowej
  NAZWA KONFERENCJI: XII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Gerontologia wobec nowych wyzwań
  MIEJSCE: Poznań, 5-6 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  147/1289
  AUTORZY: Danuta Rucińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Strategiczne aspekty kształtowania polskiego rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kongres Ekonomistów Polskich
  MIEJSCE: Warszawa, 28-29 listopada 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  148/1289
  AUTORZY: Jarosław Kempa.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Strategiczne uwarunkowania rozwoju Trójmiasta. Konflikty a współpraca
  NAZWA KONFERENCJI: Metropolie w Polsce nowym wyzwaniem dla administracji publicznej
  MIEJSCE: Wrocław, 19-20 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Wrocławski
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  149/1289
  AUTORZY: Anna Zielińska-Głębocka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Strefa Euro
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Strefa euro - teraźniejszość i przyszłość
  MIEJSCE: Gdańsk, 22 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  150/1289
  AUTORZY: Beata Majecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Strefa euro - szansa czy zagrożenie? Perspektywa dla Polski
  NAZWA KONFERENCJI: Wystąpienie dla uczestników XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  151/1289
  AUTORZY: Paulina Szulc.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Struktura budżetu czasu
  NAZWA KONFERENCJI: XVI Konferencja Naukowa Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich
  MIEJSCE: Międzyzdroje, 21-22 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  152/1289
  AUTORZY: Justyna Katarzyna Czupryniak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Studia nad właściwościami centrów chromoforowych, jonoforowych i redoks aktywnych włączonych w struktury łańcuchów zawierających ugrupowania amidowe i aminowe
  NAZWA KONFERENCJI: Forum Inicjowania Rozwoju - Konferencja 2013
  MIEJSCE: Gdańsk, 11-12 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  153/1289
  AUTORZY: Krzysztof Żamojć.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Studies on the interactions between 1,3-diphenylisobenzofuran and different reactive oxygen and nitrogen species
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  154/1289
  AUTORZY: Magdalena Markiewicz, Marcin Skurczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Symulacje biznesowe i studia przypadku - siła synergii
  NAZWA KONFERENCJI: Symulacje biznesowe i studia przypadków jako innowacyjne metody budowania postaw przedsiębiorczych
  MIEJSCE: Sopot, 5 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego ; Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
  UWAGI: Konferencja podsumowująca działania w ramach projektu Case Simulator
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  155/1289
  AUTORZY: Magdalena Cyman, Beata Liberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza fosfonowych i fosfonianowych pochodnych hydroksyimino-D-alditoli
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  156/1289
  AUTORZY: Daria Grzywacz, Małgorzata Dawgul, Wojciech Kamysz, Beata Liberek, Henryk Myszka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza i aktywność mikrobiologiczna wybranych N-acylowych pochodnych 2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozydu diosgenylu
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  157/1289
  AUTORZY: Elżbieta Wnuk, Paweł Niedziałkowski, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza nowych pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających heterocykliczne fragmenty amin oraz ich wstępne wyniki badań biologicznych
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  158/1289
  AUTORZY: Adam Mytlewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: System informacji kosztowej w kształtowaniu opłat za wywóz odpadów komunalnych operatorów w gminach wiejskich. Studium przypadku przedsiębiorstwa X
  NAZWA KONFERENCJI: IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Koszty i ceny w transporcie : aspekty teoretyczne i praktyczne
  MIEJSCE: Szczecin, 2 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • costing
 • management information systems

  159/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Światowy rynek przewozów lotniczych w 2011 r.,
  NAZWA KONFERENCJI: LogiTrans - X Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie
  MIEJSCE: Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Politechnika Radomska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  160/1289
  AUTORZY: Mirosław Chaberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Teoretyczne, regulacyjne i praktyczne implikacje logistyki bezpieczeństwa
  NAZWA KONFERENCJI: XIV Konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Sopot, 6 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  161/1289
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Transport jako czynnik kształtujący budżet partycypacyjny jednostki samorządu terytorialnego
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Modele budżetu partycypacyjnego
  MIEJSCE: Toruń, 22 luty 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Urząd Miasta Torunia
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  162/1289
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Transport trolejbusowy w Gdyni w świetle wyników badań marketingowych projektu TROLLEY
  NAZWA KONFERENCJI: 70 lat trolejbusów w Gdyni
  MIEJSCE: Gdynia, 6 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej S.A w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  163/1289
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Trendy w bankowości międzynarodowej w Unii Europejskiej w dobie pokryzysowej
  NAZWA KONFERENCJI: Trendy rozwojowe w gospodarce światowej
  MIEJSCE: Poznań, wrzesień 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  164/1289
  AUTORZY: Małgorzata Zielenkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Upodabnianie się krajów pod względem poziomu dobrobytu w procesie integracji europejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
  MIEJSCE: Karpacz, 2-4 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  165/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Uwarunkowania kształtowania systemu transportowego w Gdańsku w kontekście przewozów ładunków w relacji do/z portu
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium w zakresie tworzenia strategii rozwoju GOM
  MIEJSCE: Gdańsk, 7 marca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Gdański Obszar Metropolitalny
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  166/1289
  AUTORZY: Andrzej Letkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Uwarunkowania samoregulacji cenowo-kosztowej przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków
  NAZWA KONFERENCJI: IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Koszty i ceny w transporcie : aspekty teoretyczne i praktyczne
  MIEJSCE: Szczecin, 2 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  167/1289
  AUTORZY: Łukasz Dopierała.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wielofunduszowość - szansa czy zagrożenie dla polskiego systemu emerytalnego?
  NAZWA KONFERENCJI: V Sympozjum Ogólnopolskie Sopockie Forum Młodych Dokąd zmierza Świat?
  MIEJSCE: Sopot, 18 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Sopockie Towarzystwo Naukowe ; Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  168/1289
  AUTORZY: Patrycja Zięba, Sandra Nakonieczna, Aleksandra Dąbrowska, Dorota Zarzeczańska, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Właściwości spektroskopowe oraz kwasowo-zasadowe kwasów fenyloboronowych
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolskie Seminarium Postępy w chemii boroorganicznej
  MIEJSCE: Radziejowice, 7-9 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  169/1289
  AUTORZY: Małgorzata Zielenkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wolność gospodarcza w kontekście dobrobytu społecznego w krajach UE
  NAZWA KONFERENCJI: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej
  MIEJSCE: Sopot, 24 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersyteu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  170/1289
  AUTORZY: Mirosław Chaberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ autostrad morskich na możliwości rozwoju Polski
  NAZWA KONFERENCJI: I Kopernikański Dzień Logistyki Logistyka kwalifikatorem sukcesu firmy XXI wieku
  MIEJSCE: Toruń, 14-15 marca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistics
 • sea motorway
 • global logistics channel

  171/1289
  AUTORZY: Anna Zielińska-Głębocka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Pomorskie Forum Przedsiębiorczości
  MIEJSCE: Gdynia, 23 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Agencja Rozwoju Pomorza
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  172/1289
  AUTORZY: Dorota Uber, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie i stabilizację struktury β
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików Chemia - przyszłość zaczyna się dziś, II Edycja
  MIEJSCE: Białystok, 17-19 maja 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  173/1289
  AUTORZY: Agnieszka Szmelter.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ rozwiązań Business Intelligence na kształtowanie przepływu informacji w przedsiębiorstwie
  NAZWA KONFERENCJI: III Krajowa Konferencja Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 21 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • business intelligence
 • information logistics
 • database
 • data warehouse

  174/1289
  AUTORZY: Marek Kołatka, Agata Olechnowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ struktury gospodarki na poziom dobrobytu w wybranych krajach UE w kontekście teorii przewagi komparatywnej
  NAZWA KONFERENCJI: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej
  MIEJSCE: Sopot, 24 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersyteu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  175/1289
  AUTORZY: Jacek Zaucha, Dorota Ciołek, Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wrażliwość polskich regionów na ekonomiczne bodźce zewnętrzne
  NAZWA KONFERENCJI: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego
  MIEJSCE: Olsztyn, 30 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Rozowjou ; Komitet Przestrzennego zagospodarowania Kraju PAN
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  176/1289
  AUTORZY: Cezary Mańkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wskaźnik OEE w zastosowaniach logistycznych
  NAZWA KONFERENCJI: XIV Konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Sopot, 6 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • OEE
 • logistics

  177/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wybrane czynniki kształtujące przychody na rynku pasażerskiego transportu lotniczego
  NAZWA KONFERENCJI: IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Koszty i ceny w transporcie : aspekty teoretyczne i praktyczne
  MIEJSCE: Szczecin, 2 grudnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  178/1289
  AUTORZY: Leszek Reszka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wybrane metody optymalizacji wielokryterialnej w logistyce na przykładzie wyboru dostawcy
  NAZWA KONFERENCJI: Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Toruń, 22 marca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • multi-criteria optimization
 • logistics
 • supplier selection

  179/1289
  AUTORZY: Andrzej Jezierski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wybrane modele narzędzi analizy strategicznej w łańcuchach dostaw
  NAZWA KONFERENCJI: III Krajowa Konferencja Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 21 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  180/1289
  AUTORZY: Michał Dobkowski, Małgorzata Pieszko, Anna Miszka, Piotr Rekowski, Piotr Mucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie 1,3-dipolarnej cykloaddycji do syntezy monomerów triazolowych kwasów nukleinowych
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  181/1289
  AUTORZY: Magdalena Filipowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie analogów inhibitora trypsyny SFTI-1 jako wektorów związków o właściwościach antynowotworowych
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  182/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie funduszy unijnych w zarządzaniu mobilnością w Gdyni
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna PublicTrans 2013 Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów
  MIEJSCE: Zakopane, 23-25 października 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Radom ; PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ; Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej ; Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ; Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ; Uniwersytet Gdański ; Forum Transportu Szynowego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  183/1289
  AUTORZY: Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie metody Monte Carlo w ocenie ryzyka inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw
  NAZWA KONFERENCJI: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar 2013
  MIEJSCE: Sopot, 14 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  184/1289
  AUTORZY: Magdalena Mosionek-Schweda.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wypłata dywidendy przez spółki notowane na rynku NewConnect.
  NAZWA KONFERENCJI: VI Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje finansowe Jak pokonać dekoniunkturę? Teoria i praktyka
  MIEJSCE: Jastrzębia Góra, 22-24 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  185/1289
  AUTORZY: Tomasz Komornicki, Jacek Zaucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wzrost endogeniczny gospodarki a zagrożenia globalne
  NAZWA KONFERENCJI: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  186/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zalety i wady jednostki budżetowej jako organizatora komunikacji miejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Komisja Zarządów Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Elblągu
  MIEJSCE: Elbląg, 10-11 października 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  187/1289
  AUTORZY: Leszek Reszka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Założenia metodologiczne badania oczekiwań, realizacji i przydatności efektów kształcenia w zakresie logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Logistyka w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Hel, 1-3 marca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  188/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zarządzanie mobilnością oraz wsparcie przewozów transportu miejskiego w polityce transportowej Gdyni
  NAZWA KONFERENCJI: Krajowa Konferencja Techniczna
  MIEJSCE: Kielce, 16 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w Warszawie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  189/1289
  AUTORZY: Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowania analizy skupień w badaniach ekonomicznych
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne Metodyka współczesnych badań ekonomicznych
  MIEJSCE: Hel, 25-27 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  190/1289
  AUTORZY: Emilia Kołek-Kaczanowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie Ardroxu, safraniny i Basic Yellow 40 do kontrastowania śladów linii papilarnych na obu stronach taśm samoprzylepnych
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty szkoleniowe z zakresu wizualizacji śladów Standaryzacja w daktyloskopijnych badaniach wizualizacyjnych
  MIEJSCE: Szklarska Poręba, 27-29 listopada 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ; Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • latent fingerprint
 • adhesive tapes
 • fluorescent dye

  191/1289
  AUTORZY: Aleksandra Fabiańska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie elektrochemicznego utleniania do usuwania wybranych farmaceutyków ze ścieków
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Ustroń, 1-4 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  192/1289
  AUTORZY: Katarzyna Odziomek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie metod chemometrycznych w badaniach naukowych
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  193/1289
  AUTORZY: Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie metod radiometrycznych w analizie radiochemicznej środowiska przyrodniczegoThe application of radiometric methods in the radiochemical analysis of natural environment
  NAZWA KONFERENCJI: VI Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej
  MIEJSCE: Kraków-Przegorzały, 21-24 kwiecień 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  194/1289
  AUTORZY: Beata Łubkowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie naskórka pochodzenia zwierzęcego do badań kosmetyków
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, IV Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  195/1289
  AUTORZY: Danuta Rucińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zmiany instytucjonalne jako czynnik przyspieszenia rozwoju polskiej gospodarki
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kongres Ekonomistów Polskich
  MIEJSCE: Warszawa, 28-29 listopada 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  196/1289
  AUTORZY: Małgorzata Zielenkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zmiany instytucjonalne w procesie integracji europejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kongres Ekonomistów Polskich
  MIEJSCE: Warszawa, 28-29 listopada 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  197/1289
  AUTORZY: Magdalena Markiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zmiany poziomu dobrobytu wybranych państw w kontekście kryzysu finansowego
  NAZWA KONFERENCJI: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej
  MIEJSCE: Sopot, 24 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  198/1289
  AUTORZY: Jacek Zaucha, Magdalena Matczak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Znaczenia planowania przestrzennego obszarów morskich w kontekście rozwoju morskiej energetyki
  NAZWA KONFERENCJI: Konferecja i Targi Offshore
  MIEJSCE: Sopot, 2-3 października 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  199/1289
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zrównoważone systemy mobilności miejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Potencjał inwestycyjny dworców kolejowych i węzłów integracyjnych - szansa dla kolei, samorządów i inwestorów
  MIEJSCE: Gdańsk, 17-18 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  200/1289
  AUTORZY: Anita Szymańska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zróżnicowanie dochodów a efektywność rynku pracy na przykładzie wybranych krajów OECD
  NAZWA KONFERENCJI: Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku, aspekty makroekonomiczne i regionalne
  MIEJSCE: Białystok, Supraśl, 21-23 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet w Białymstoku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  201/1289
  AUTORZY: Justyna Szulc, Katarzyna Rosińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: "Śmieje się jak diabeł w suchej wierzbie" czyli o sowach w kulturze
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolska Konferencja Sowy Strigiformes Polski
  MIEJSCE: Kamienna Góra, 5-6 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Stowarzyszenie Ochrony Sów ; Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  202/1289
  AUTORZY: Andrzej Letkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 25 lat gospodarki rynkowej w polskim transporcie drogowym ładunków - z chaosu ku porządkowi
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  203/1289
  AUTORZY: Beata Majecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 25 lat transformacji zachowań rynkowych polskich przedsiębiorstw
  NAZWA KONFERENCJI: Wystąpienie dla uczestników XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
  MIEJSCE: Gdańsk, 18 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  204/1289
  AUTORZY: Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: A Framework for risk analysis in infrastructure projects
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
  MIEJSCE: Karpacz, 3-5 września 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk assessment in infrastructure projects
 • risk analysis
 • risk framework

  205/1289
  AUTORZY: Karolina Sawiuk, Aneta Szczepańska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywizacja uczniów poza zajęciami podstawowymi
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Nauczycielskich Nauczyciel - inżynier sytuacji dydaktycznych
  MIEJSCE: Gdańsk, 22-23 listopada 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  206/1289
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywna Mobilność jako ważny element rozwoju regionu w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych
  NAZWA KONFERENCJI: Aktywna Mobilności jako istotny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020
  MIEJSCE: Kraków, 28 lutego 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
  UWAGI: Konferencja jest efektem projektu Central MeetBike
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • active mobility
 • cycling
 • regional development

  207/1289
  AUTORZY: K. Orłowska, J. Reszczyńska, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywność fotokatalityczna pustych mikrosfer TiO2 modyfikowanego Y3+ oraz Pr3+
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  208/1289
  AUTORZY: P. Mazierski, T. Klimczuk, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywność fotokatalityczna trójwymiarowych struktur półprzewodnikowych typu KTaO3-SrTiO3-CdSe
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  209/1289
  AUTORZY: Michał Dobkowski, Anna Miszka, Małgorzata Pieszko, Magdalena Alenowicz, Jarosław Ruczyński, Piotr Rekowski, Piotr Mucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Alkinowe pochodne zasad azotowych jako substraty do syntezy nowej klasy kwasów nukleinowych
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Chomiąża Szlachecka, 25-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • reakcja klik
 • wirus HIV
 • 1,3-dipolarna cykloaddycja
 • triazolowe kwasy nukleinowe

  210/1289
  AUTORZY: Ewa Gołaś.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Alpha A-crystallin: mechanical insight by stretching. A steered molecular dynamics approach
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  211/1289
  AUTORZY: Elżbieta Babula.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza danych w badaniach eksperymentalnych
  NAZWA KONFERENCJI: XII Warsztaty Ekonomiczne Metodologia badań w ekonomii eksperymentalnej
  MIEJSCE: Małkocin, 22-24 września 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  212/1289
  AUTORZY: Adam Mytlewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza parametrów sprawności ekonomiczno-eksploatacyjnej transportu w obsłudze wywozu odpadów komunalnych
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  213/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza polityki otwartego nieba i jednolitej przestrzeni przewozów kolejowych w Unii Europejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans 2014 Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie
  MIEJSCE: Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu ; Polska Akademia Nauk
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  214/1289
  AUTORZY: Artur Sikorski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza syntonów supramolekularnych w układach zawierajacych akrydynę/aminoakrydyny oraz aromatyczne kwasy karboksylowe
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  215/1289
  AUTORZY: Sandra Nakonieczna, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Antrachinon jako uniwersalny sygnalizator oddziaływań supramolekularnych
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  216/1289
  AUTORZY: Cezary Mańkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aplikacyjność innowacyjnej myśli logistycznej
  NAZWA KONFERENCJI: Regionalne Forum Logistyczne
  MIEJSCE: Słupsk, 30 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  217/1289
  AUTORZY: Agnieszka Górska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania genetyczne ssaków morskich
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VI Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-27 kwietnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  218/1289
  AUTORZY: Anna Romanowska, Beata Zadykowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania nad luminoforami na bazie kationów akrydyniowych
  NAZWA KONFERENCJI: IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 28-30 marca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  219/1289
  AUTORZY: Paulina Łukaszewicz, Natalia Niedzielska, Katarzyna Mioduszewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badanie stabilności hydrolitycznej wybranych antybiotyków według procedury OECD 111
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych Wkraczając w świat nauki
  MIEJSCE: Wrocław, 11-12 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  220/1289
  AUTORZY: Danuta Łapacz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Bariery w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych
  NAZWA KONFERENCJI: VI Środowiskowa Konferencja Doktorantów. Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo
  MIEJSCE: Poznań, 24 maja 2014 r.
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  221/1289
  AUTORZY: Teresa Łepek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Capillary electrophoresis as a tool for analysis of peptides modified on their C-terminus with 4-amidinobenzylamine (AMBA)
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  222/1289
  AUTORZY: Karol Sikora, Barbara Dmochowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czwartorzędowe sole aminiowe i diaminiowe
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  223/1289
  AUTORZY: Łukasz Dopierała, Adam Borodo.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy pieniądz może być wirtualny? - szanse i bariery rozwoju walut kryptograficznych na świecie
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolskie Sopockie Forum Młodych Dokąd zmierza Świat?
  MIEJSCE: Sopot, 16 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Sopockie Towarzystwo Naukowe
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  224/1289
  AUTORZY: Ryszard Rolbiecki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy w Polsce jest potrzebny transport wodny śródlądowy?
  NAZWA KONFERENCJI: XXI Forum Gospodarczw Integracja i Współpraca
  MIEJSCE: Toruń, 3-4 marca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ; Stowarzyszenie Integracja i Współpraca
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  225/1289
  AUTORZY: Ewelina Grabowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dekaedry TiO2 : synteza, właściwości, fotoaktywność i zastosowanie
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  226/1289
  AUTORZY: Magdalena Diak, Anna Mielewczyk, Ewelina Grabowska, Adriana Zaleska-Medynska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dekaedryczny TiO2: metody otrzymywania i właściwości
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  227/1289
  AUTORZY: Małgorzata Pieszko, Michał Dobkowski, Anna Miszka, Magdalena Alenowicz, Jarosław Ruczyński, Piotr Mucha, Piotr Rekowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Design and synthesis of a novel triazolic nucleic acid monomers
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Chomiąża Szlachecka, 25-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • thymine
 • adenine
 • triazole
 • ruthenium catalyzed alkine azide cycloaddition
 • HIV-1

  228/1289
  AUTORZY: Joanna Hartenberger-Liszek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Diagnozowanie efektywności podmiotów publicznego transportu zbiorowego
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  229/1289
  AUTORZY: Henryk Ćwikliński, Grzegorz Pawłowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Doświadczenia słowackie w drodze do euro - poszukiwanie wniosków dla Polski
  NAZWA KONFERENCJI: Stabilność finansowa i gospodarcza w warunkach krajowych i Unii Europejskiej
  MIEJSCE: Poznań, 25-26 września 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  230/1289
  AUTORZY: Anna Golejewska, Dorota Czyżewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Doświadczenia wybranych polskich regionów w identyfikacji i implementacji inteligentnych specjalizacji
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym, lokalnym)
  MIEJSCE: Międzyzdroje, 22-24 września 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US ; Katedra Gospodarki Przestrzennej Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • smart specialisation
 • region
 • Eastern Poland

  231/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dyrektywa siarkowa - ekonomiczne skutki jej wdrożenia na przykładzie żeglugi liniowej na Bałtyku
  NAZWA KONFERENCJI: Spotkanie pod Patronatem Uniwersytetu Gdańskiego i WISTA Poland Dyrektywa siarkowa a wzrost cen usług transportowych
  MIEJSCE: Sopot, 24 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Portal Pracujwlogistyce.pl
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  232/1289
  AUTORZY: Jaromir Kira.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Działania na rzecz edukacji regionalnej
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowo-praktyczna Rolnictwo rodzinne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich
  MIEJSCE: Ostrzyce, 17 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  233/1289
  AUTORZY: Maciej Krzemiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Efekty dekady unijnej polityki strukturalnej w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium z cyklu 10 seminariów na 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE
  MIEJSCE: Sopot, 8 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • EU structural policy
 • EU funds

  234/1289
  AUTORZY: Magdalena Diak, M. Stelmachowski, M. Marchwicka, Ewelina Grabowska, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Efektywność fotokonwersji gliceryny
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  235/1289
  AUTORZY: Joanna Bednarz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ekoinnowacje i produkty zrównoważone a konkurencyjność przedsiębiorstw
  NAZWA KONFERENCJI: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki
  MIEJSCE: Gdańsk, 19 marca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Klub Młodego Ekonomisty przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Oddział w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  236/1289
  AUTORZY: Dorota Uber, Joanna Makowska, Caterina Tiberi, Anna Maria Papini, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Eksperymentalne badania nad preferencjami konformacyjnymi peptydów - fragmentów białka human Pin1 (domena WW)
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  237/1289
  AUTORZY: Patrycja Zięba, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Electrochemical properties of modified boron-doped diamond electrodes
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  238/1289
  AUTORZY: Patrycja Zięba, Anna Cirocka, Michał Sobaszek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Elektrody BDD jako nowy materiał do projektowania sensorów elektrochemicznych
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych Wkraczając w świat nauki
  MIEJSCE: Wrocław, 11-12 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  239/1289
  AUTORZY: Magdalena Mosionek-Schweda.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Finansowanie bankowości spółdzielczej w drodze emisji obligacji na rynku Catalyst
  NAZWA KONFERENCJI: XIV Konferencja Naukowa Rynek Finansowy 2014
  MIEJSCE: Kazimierz Dolny, 9-11 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Bankowości, Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych, Zakład Rynków Finansowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  240/1289
  AUTORZY: Marta Zakrzewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Fosylne ochotkowate z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) - trendy ewolucyjne w świetle badań paleontologicznych
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ARTHROPOD
  MIEJSCE: Katowice, 30 maja - 1 czerwca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  241/1289
  AUTORZY: K. Skalska, Adriana Zaleska, A. Cybula.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Fotokatalityczne utlenianie tlenku azotu na katalizatorach domieszkowanych srebrem
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  242/1289
  AUTORZY: E. Yamazaki, S. Taniyasu, N. Yamashita, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Fotoliza związków perfluorowanych w przyrodzie
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fotoliza
 • perfluorowane związki alifatyczne
 • środowisko

  243/1289
  AUTORZY: Agnieszka Górska, Joanna Rychlińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Genetyczne zróżnicowanie populacji okonia (Perca fluviatilis) wzdłuż polskiej strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego oraz przyległych zbiorników słodkowodnych - jezior Słowińskiego i Wolińskiego Parku Narodowego
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych Wkraczając w świat nauki
  MIEJSCE: Wrocław, 11-12 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  244/1289
  AUTORZY: Magdalena Mosionek-Schweda.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Geneza i rozwój gdańskich giełd towarowych i pieniężnych
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie środkowej na przełomie XIX i XX wieku
  MIEJSCE: Sopot, 16-17 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Muzeum Sopotu ; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  245/1289
  AUTORZY: Przemysław Karpowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: HIV-1 Tat peptides as an allosteric modulators of the proteasom 20S
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  246/1289
  AUTORZY: Marta Paszkiewicz, J. Łuczak, Martyna Marchelek, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Hydrotermalna synteza mikrocząstek TiO2 wspomagana cieczami jonowymi
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  247/1289
  AUTORZY: Lilia Neumann.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Inicjatywy rozwoju społecznej przedsiębiorczości w Sopocie
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie środkowej na przełomie XIX i XX wieku
  MIEJSCE: Sopot, 16-17 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Muzeum Sopotu ; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  248/1289
  AUTORZY: Cezary Mańkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Innowacyjne rozwiązania problemów obsługi logistycznej rynku
  NAZWA KONFERENCJI: IV Krajowa Konferencja Naukowa Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 23 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistics

  249/1289
  AUTORZY: Jacek Zaucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Jak skorzystać na spowolnieniu gospodarczym?
  NAZWA KONFERENCJI: Spotkanie inauguracyjne Pomorskigo Forum Terytorialnego
  MIEJSCE: Gdańsk, 17 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  250/1289
  AUTORZY: Wojciech Bizon.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kapitał ludzki w Polsce - analiza z wykorzystaniem metod aglomeracji zmiennych
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii na temat Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska - Unia Europejska - Świat
  MIEJSCE: Międzyzdroje, 9-11 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  251/1289
  AUTORZY: Aleksandra Zahorska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Karty pracy na warsztatach laboratoryjnych z chemii : między szansą na myślenie twórcze a jego zaprzepaszczeniem
  NAZWA KONFERENCJI: XX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej Diagnozy edukacyjne : dorobek i nowe zadania
  MIEJSCE: Gdańsk, 18-20 września 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej ; Uniwersytet Gdański ; Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku ; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  252/1289
  AUTORZY: Aleksandra Koźlak, Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz podniesienia konkurencyjności gospodarki
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
  MIEJSCE: Karpacz, 3-5 września 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • competitiveness
 • regions
 • European Union
 • EU economic policy
 • EU policy measures
 • transport infrastructure

  253/1289
  AUTORZY: Agnieszka Szmelter.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Komunikacja w globalnych łańcuchach dostaw branży motoryzacyjnej
  NAZWA KONFERENCJI: IX Konferencja Naukowa Information systems in management = Systemy informatyczne w zarządzaniu
  MIEJSCE: Warszawa, 28-29 listopada 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • communication
 • information technology
 • automotive
 • software agents
 • selfseteering
 • logistics systems
 • virtual teams
 • tncs
 • transnational corporation

  254/1289
  AUTORZY: Janusz Żurek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej miejsce w strategii przedsiębiorstwa
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 6 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  255/1289
  AUTORZY: Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Koncepcja zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 6 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk management
 • risk in public sector

  256/1289
  AUTORZY: Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Olga Dębicka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w strategii przedsiębiorstwa - wyniki badań
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 6 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  257/1289
  AUTORZY: Ryszard Rolbiecki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kondycja finansowa przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  258/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński, Stanisław Miecznikowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Konkurencja i komplementarność transportu lotniczego i kolejowego w Unii Europejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans 2014 Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie
  MIEJSCE: Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu ; Polska Akademia Nauk
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  259/1289
  AUTORZY: Joanna Kuczewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw - dylematy polityki wspierania klastrów
  NAZWA KONFERENCJI: XIV Konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach strategicznych. Zarządzanie wartością w projektach infrastrukturalnych
  MIEJSCE: Sztokholm, 4-7 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  260/1289
  AUTORZY: Andrzej Jezierski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Konkurowanie przez logistykę w warunkach kryzysu w świetle teorii organizacji branży
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Strategie i logistyka w warunkach kryzysu
  MIEJSCE: Kowary, 19-21 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Uniwersytet Kononimiczny we Wrocławiu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  261/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Koszty adaptacji żeglugi liniowej w Regionie Morza Bałtyckiego do regulacji siarkowej
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 6 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  262/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Krajowa polityka miejska w zakresie transportu miejskiego.
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja tematyczna w ramach II etapu prac nad Krajową Polityką Miejską
  MIEJSCE: Gdańsk, 9 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  263/1289
  AUTORZY: Leszek Reszka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kształcenie z zakresu logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego - stan obecny i perspektywy zmian
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Logistyka w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Hel, 11-13 kwietnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  264/1289
  AUTORZY: Leszek Reszka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Logistyczne aspekty optymalizacji procesów gospodarczych
  NAZWA KONFERENCJI: IV Krajowa Konferencja Naukowa Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 23 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistics
 • optimization

  265/1289
  AUTORZY: Krzysztof Żukowski, Paweł Rudnicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Luminescencja w inżynierii środowiska na przykładzie badań substancji humusowych w osadach dennych
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  266/1289
  AUTORZY: Agnieszka Szmelter.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Łańcuchy dostaw w przemyśle motoryzacyjnym - idea 5-Day Car
  NAZWA KONFERENCJI: IV Krajowa Konferencja Naukowa Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 23 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • 5-day car
 • automotive
 • logistics
 • build-to-order
 • supply
 • order management

  267/1289
  AUTORZY: Sandra Nakonieczna.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Makrocykliczne pochodne aminoantrachinonu
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych Wkraczając w świat nauki
  MIEJSCE: Wrocław, 11-12 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  268/1289
  AUTORZY: Aneta Szczepańska, Karolina Sawiuk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metody aktywizacji uczniów
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Nauczycielskich Nauczyciel - inżynier sytuacji dydaktycznych
  MIEJSCE: Gdańsk, 22-23 listopada 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  269/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metody oddziaływania ZKM w Gdyni na jakość pracy kierowców i kontrolerów biletów, 
  NAZWA KONFERENCJI: Posiedzenie Komisji Zarządów Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
  MIEJSCE: Poznań, 4-5 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  270/1289
  AUTORZY: Katarzyna Mioduszewska, Joanna Maszkowska, Paulina Łukaszewicz, Natalia Niedzielska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mobilność leków przeciwnowotworowych w środowisku, na przykładzie cyklofosfamidu
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych Wkraczając w świat nauki
  MIEJSCE: Wrocław, 11-12 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  271/1289
  AUTORZY: Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mobilność mieszkańców miast w XXI wieku
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  272/1289
  AUTORZY: Michał Suchanek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Model optymalnej alokacji zasobów w podsystemie transportowym systemu ratownictwa medycznego w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Optymalna alokacja zasobów w systemach gospodarczych i gospodarujących
  MIEJSCE: Gdańsk, 17 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • rescue services
 • healthcare
 • transportation
 • operational research

  273/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Modele strategii rozwoju infrastruktury portowej portów Gdańska i Gdyni
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Konferencja Naukowa Porty Morskie 2014
  MIEJSCE: Szczecin, 16 października 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  274/1289
  AUTORZY: Jacek Zaucha, Magdalena Matc.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Morskie planowanie przestrzenne: definicja, geneza i cele
  NAZWA KONFERENCJI: III Bałtycki Okrągły Stół
  MIEJSCE: Warszawa, 18 listopada 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ; Fundacja WWF Polska.
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  275/1289
  AUTORZY: Martyna Marchelek, Marta Paszkiewicz, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nanokompozyty typu KTaO3-CdS-WO3 : właściwości powierzchniowe i fotoaktywność w procesie degradacji toluenu w fazie gazowej
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  276/1289
  AUTORZY: Piotr Urbaszek, Joanna Kreczko-Kurzawa, Joanna Pojawa, Anna Rybińska, Karolina Osińska, Łukasz Żeromski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Niskie emisje w planach i programach : programy ochrony powietrza, programy gospodarki niskoemisyjnej, plany działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  277/1289
  AUTORZY: Piotr Urbaszek, Joanna Kreczko-Kurzawa, Joanna Pojawa, Anna Rybińska, Karolina Osińska, Łukasz Żeromski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Niskie emisje w praktyce : co wszyscy powinniśmy wiedzieć
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  278/1289
  AUTORZY: Anna Cirocka, Patrycja Zięba, Mateusz Ficek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowe materiały elektrodowe na bazie szkła typu ITO (indium-tin oxide)
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych Wkraczając w świat nauki
  MIEJSCE: Wrocław, 11-12 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  279/1289
  AUTORZY: Marcin Kawczyński, Marta Schielmann, Joanna Kreczko, Zbigniew Maćkiewicz, Maria J. Milewska, Sławomir Milewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowe przeciwgrzybowe koniugaty peptyd-inhibitor
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  280/1289
  AUTORZY: Marta Borecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena ryzyka ekotoksykologicznego występowania pozostałości wybranych leków w środowisku
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych Wkraczając w świat nauki
  MIEJSCE: Wrocław, 11-12 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  281/1289
  AUTORZY: Adriana Zabłocka-Abi Yaghi.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena skuteczności pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w specjlanych strefach ekonomicznych w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów
  MIEJSCE: Warszawa, 16-17 września 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • special economic zones
 • state aid

  282/1289
  AUTORZY: Stanisław Umiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena skutków członkostwa Polski w UE
  NAZWA KONFERENCJI: 10 lat Polski w Unii Europejskiej - ocena i perspektywy
  MIEJSCE: Gdańsk, 14 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  283/1289
  AUTORZY: Paulina Łukaszewicz, Anna Białk-Bielińska, Jolanta Kumirska, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena stabilności hydrolitycznej wybranych leków przeciwpasożytniczych według procedury OECD 111
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  284/1289
  AUTORZY: Marta Borecka, Anna Białk-Bielińska, Łukasz P. Haliński, Ksenia Pazdro, Stefan Stolte, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena toksyczności wybranych farmaceutyków wobec glonu z gromady zielenic - Chlorella vulgaris
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  285/1289
  AUTORZY: Karol Kreft.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalny ekonomicznie poziom ryzyka w macierzach dyskowych RAID
  NAZWA KONFERENCJI: XVII Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  MIEJSCE: Zakopane, 23-25 lutego 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją ; Komitet Inżynierii Produkcji PAN ; Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  286/1289
  AUTORZY: Monika Bąk, Agnieszka Ważna.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Oszczędność czasu w transporcie pasażerskim w teorii i praktyce
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  287/1289
  AUTORZY: A. Gołąbiewska, A. Zielińska-Jurek, M. Jarek, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Otrzymywanie i charakterystyka TiO2 modyfikowanego nanocząstkami metali szlachetnych typu Au/Pt
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  288/1289
  AUTORZY: Joanna Pranczk, Dariusz Wyrzykowski, Dagmara Jacewicz, I. Inkielewicz-Stępniak, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Oxovanadium(IV) thiodiacetate complexes as novel antioxidant agents
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  289/1289
  AUTORZY: Paweł Rudnicki, Magdalena Jankowska, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Oznaczanie witaminy B1 w otrzewnowych płynach podializacyjnych
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Konferencja Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej
  MIEJSCE: Warszawa, 23-24 października 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  290/1289
  AUTORZY: Adriana Zabłocka-Abi Yaghi.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Partnerstwo publiczno-prywatne a kontrola pomocy publicznej w UE
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie środkowej na przełomie XIX i XX wieku
  MIEJSCE: Sopot, 16-17 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Muzeum Sopotu ; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Public Private Partnership
 • stait aid control

  291/1289
  AUTORZY: Sławomir Antkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie Sopotu
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie środkowej na przełomie XIX i XX wieku
  MIEJSCE: Sopot, 16-17 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Muzeum Sopotu ; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  292/1289
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności w miastach
  NAZWA KONFERENCJI: IX Konferencja Naukowo-Techniczna PublicTrans 2014 Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów
  MIEJSCE: Zakopane, 22-24 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  293/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, a wyzwania transportu miejskiego
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  294/1289
  AUTORZY: Anna Cirocka, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polieterowe pochodne aminoantrachinonu jako spektralnie aktywne jonofory
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  295/1289
  AUTORZY: Danuta Rucińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polityka zrównoważonego rozwoju jako instrument przeobrażeń europejskiego transportu na przykładzie polskich portów lotniczych
  NAZWA KONFERENCJI: V Konferencja Naukowa Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - nowe trendy w zarządzaniu i marketingu
  MIEJSCE: Gdańsk, 23-24 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  296/1289
  AUTORZY: Grzegorz Romańczyk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polon Po-210 w moczu mieszkańców Trójmiasta
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  297/1289
  AUTORZY: Anna Wcisło, Sandra Nakonieczna.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Położenie podstawnika a właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne pochodnych aminoantrachinonu
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych Wkraczając w świat nauki
  MIEJSCE: Wrocław, 11-12 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  298/1289
  AUTORZY: Ewelina Kurowska, Irena Majkutewicz, Magdalena Podlacha, Maria Grzybowska, Jan Ruciński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pomiar pamięci przestrzennej w szczurzym modelu choroby Alzheimera
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 6 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  299/1289
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pomiary w polityce rowerowej. Przedmioty, cele i metody
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty sieci CIVINET Polska
  MIEJSCE: Sopot, 27 listopada 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • evaluation methods
 • cycling counters
 • cycling policy

  300/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pomorska Kolej Metropolitalna jako środek transportu miejskiego i regionalnego w obsłudze Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy
  NAZWA KONFERENCJI: Spotkanie Rady Ekspertów przy Dziekanie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 grudnia 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  301/1289
  AUTORZY: Daria Krefft.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Porównanie biosyntezy endonukleazy restrykcyjnej TthHB27I uzyskanej w wyniku ekspresji genu tthHB27I w szczepie natywnym oraz ekspresji syntetycznego genu tthHB27I w komórkach Escherichia coli
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • restricton endonuclease-methyltransferase
 • thermus

  302/1289
  AUTORZY: Grzegorz Siedlewicz, Ewa Kotlarska, Marta Borecka, Anna Białk-Bielińska, Piotr Stepnowski, Ksenia Pazdro.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pozostałości antybiotyków w osadach dennych południowego Bałtyku : stężenia i wpływ na bakteriocenozę
  NAZWA KONFERENCJI: XI Konferencja Chemia, geochemia i ochrona środowiska morskiego
  MIEJSCE: Sopot, 24 października 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  303/1289
  AUTORZY: Marek Kulikowski, Leszek Rolbiecki, Jerzy Rokicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Preliminary results on the presence of parasites of the European grayling (Thymallus thymallus L.) from selected rivers in Sweden
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku
  MIEJSCE: Warszawa, 20-21 pażdziernika 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • parasites
 • European grayling
 • Thymallus thymallus

  304/1289
  AUTORZY: Monika Szmelter.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Problem ryzyka stopy procentowej w działalności przedsiębiorstw niefinansowych
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 6 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  305/1289
  AUTORZY: Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski, Maciej Helbin.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Problemy metodologiczne i organizacyjne badań prerefencji i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie Gdyni
  NAZWA KONFERENCJI: 2 Ogólnopolska Konferencja Kompleksowe Badania Ruchu
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 listopada 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: PBS Sp. z o.o. ; Politechnika Krakowska ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji o. Kraków
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  306/1289
  AUTORZY: Krystyna Wojewódzka-Król.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Problemy zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sustainable development
 • transportation

  307/1289
  AUTORZY: Sylwia Barbara Szulta.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Profilaktyka zakażeń szpitalnych wywołanych bakteriami rodzaju Cronobacter
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  308/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Programy lojalnościowe jako instrument kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa lotniczego na przykładzie Lufthansa AG
  NAZWA KONFERENCJI: XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans 2014 Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie
  MIEJSCE: Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu ; Polska Akademia Nauk
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  309/1289
  AUTORZY: Danuta Rucińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Promocja zrównoważonego transportu jako innowacyjne podejście do problematyki zrównoważonego rozwoju
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  310/1289
  AUTORZY: Aleksandra Niemc.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przelewanie krwi w słusznej sprawie, czyli po co pobiera się ptakom krew?
  NAZWA KONFERENCJI: Zjazd Kierowników Akcji Bałtyckiej oraz Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków (KSSOP)
  MIEJSCE: Gdańsk, 15-16 marca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  311/1289
  AUTORZY: Henryk Ćwikliński, Grzegorz Pawłowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przełomowy czas w ekonomii - inwestować w sferze realnej czy na rynkach finansowych? (przykład portów morskich Trójmiasta)
  NAZWA KONFERENCJI: VII Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje finansowe Finanse - inwestycje - ryzyko
  MIEJSCE: Gdańsk, 14-16 września 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  312/1289
  AUTORZY: Danuta Rucińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przemiany ilościowe i jakościowe w porcie lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy do 2020 r. z uwzględnieniem założeń polityki innowacyjnej i zrównoważonego rozwoju
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  313/1289
  AUTORZY: Krystyna Wojewódzka-Król.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przesłanki rozwoju transportu wodnego śródlądowego
  NAZWA KONFERENCJI: Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ; Dwór Artusa
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • inland navigation

  314/1289
  AUTORZY: Kamila Wardyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przyszłość public relations w kontekście rozwoju mediów społecznościowych
  NAZWA KONFERENCJI: V Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji - nowa ekologia mediów
  MIEJSCE: Warszawa, 20-21 listopada 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public relations
 • social media
 • marketing communications

  315/1289
  AUTORZY: Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Punktualność jako postulat przewozowy w świetle wyników badań transportowych mieszkańców Gdyni
  NAZWA KONFERENCJI: 2 Ogólnopolska Konferencja Kompleksowe Badania Ruchu
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 listopada 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: PBS Sp. z o.o. ; Politechnika Krakowska ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji o. Kraków
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  316/1289
  AUTORZY: Jacek Zaucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Raport wiedzy fachowej związanej z projektem, dotyczącej integracji regionu transgranicznego poprzez imprezy sportowe
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja zamykająca projekt Baltic Rally - Bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych
  MIEJSCE: Lębork, 21 października 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  317/1289
  AUTORZY: Mirosław Chaberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Referat wprowadzający do dyskusji
  NAZWA KONFERENCJI: XV Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Sopot, 4-5 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistyka
 • proces logistyczny
 • modelowanie
 • system logistyczny

  318/1289
  AUTORZY: Barbara Pawłowska, Aleksandra Koźlak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola infrastruktury transportowej jako czynnika poprawy konkurencyjności Europy
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym, lokalnym)
  MIEJSCE: Międzyzdroje, 22-24 września 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US ; Katedra Gospodarki Przestrzennej Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • competitiveness
 • factors of competitiveness
 • transport infrastructure

  319/1289
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola Internetu w handlu międzynarodowym
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 6 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  320/1289
  AUTORZY: Stanisław Umiński, Krystyna Gawlikowska-Hueckel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola metropolii w eksporcie regionów
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie środkowej na przełomie XIX i XX wieku
  MIEJSCE: Sopot, 16-17 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Muzeum Sopotu ; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  321/1289
  AUTORZY: Agnieszka Szmelter.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola parków dostawców w kształtowaniu strategii logistycznych w przemyśle motoryzacyjnym
  NAZWA KONFERENCJI: XV Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Sopot, 4-5 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • supplier parks
 • modular consortium
 • condominium
 • logistics
 • automotive
 • build-to-order
 • car production

  322/1289
  AUTORZY: Cezary Mańkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola Polskiego Towarzystwa Logistycznego w promowaniu najlepszych praktyk logistycznych
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Logistyka w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Hel, 11-13 kwietnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  323/1289
  AUTORZY: Kacper Ptaszek, Dorota Myślińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola struktur układu limbicznego, w szczególności ciała migdałowatego, w symptomatologii zaburzeń ze spektrum autyzmu
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VI Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-27 kwietnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  324/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola transportu lotniczego w polityce transportowej Polski i wybranych regionów
  NAZWA KONFERENCJI: IX Konferencja Naukowo-Techniczna PublicTrans 2014 Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów
  MIEJSCE: Zakopane, 22-24 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  325/1289
  AUTORZY: Tomasz Nowosielski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozwój gospodarki morskiej w Polsce a możliwości zatrudnienia
  NAZWA KONFERENCJI: Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i demograficzne
  MIEJSCE: Gdańsk, 16 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Gdańska Szkoła Wyższa ; Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  326/1289
  AUTORZY: Andrzej Paczoski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Różnice kulturowe wobec wzrostu gospodarczego (przykład państw UE)
  NAZWA KONFERENCJI: Polityka gospodarcza w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Warszawa, 5 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Szkoła Główna Handlowa
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  327/1289
  AUTORZY: Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rynek usług po 10 latach członkostwa w UE
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium z cyklu 10 seminariów na 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE
  MIEJSCE: Sopot, 8 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • services market
 • integration
 • European Union

  328/1289
  AUTORZY: Karol Kreft.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ryzyko ataku na systemy informatyczne
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 6 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  329/1289
  AUTORZY: Łukasz Dopierała.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ryzyko oraz efektywność inwestycyjna ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych rynku IKE w świetle nieklasycznych metod oceny
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 6 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • fundusze
 • efektywność
 • IKE

  330/1289
  AUTORZY: Mirosław Chaberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sektor usług logistycznych na tle stanu polskiej infrastruktury logistycznej w latach 2012-2013
  NAZWA KONFERENCJI: IV Krajowa Konferencja Naukowa Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 23 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Katedra Logistyki
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  331/1289
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sopot jako kierunek turystyki biznesowej na tle Trójmiasta i Polski
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie środkowej na przełomie XIX i XX wieku
  MIEJSCE: Sopot, 16-17 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Muzeum Sopotu ; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  332/1289
  AUTORZY: Katarzyna Mioduszewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sorpcja - proces decydujący o losie środowiskowym leków przeciwnowotworowych
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  333/1289
  AUTORZY: Andrzej Poszewiecki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Społeczna odpowiedzialność biznesu źródłem przewagi konkurencyjnej
  NAZWA KONFERENCJI: Społecznie Odpowiedzialny Biznes na Warmii i Mazurach
  MIEJSCE: Olsztyn, 26 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  334/1289
  AUTORZY: Katarzyna I. Kozłowska, Joanna Tymecka-Mulik, Lidia Boss.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Strategie regulacji formowania makromolekularnych kompleksów inicjujących proces replikacji DNA fagów niosących geny toksyn Shiga
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VI Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-27 kwietnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  335/1289
  AUTORZY: Monika Michałek, Joanna Pardus, Juliusz Gajewski, Jacek Zaucha, Magdalena Matczak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
  NAZWA KONFERENCJI: Spotkanie dot. Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
  MIEJSCE: Gdynia, 15 lipca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  336/1289
  AUTORZY: Monika Michałek, Joanna Pardus, Juliusz Gajewski, Jacek Zaucha, Magdalena Matczak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich
  NAZWA KONFERENCJI: III Bałtycki Okrągły Stół
  MIEJSCE: Warszawa, 18 listopada 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ; Fundacja WWF Polska.
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  337/1289
  AUTORZY: Monika Michałek, Joanna Pardus, Juliusz Gajewski, Jacek Zaucha, Magdalena Matczak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
  NAZWA KONFERENCJI: Spotkanie dot. Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
  MIEJSCE: Gdynia, 25 listopada 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  338/1289
  AUTORZY: Marcin Wołek, K. Orcholska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: SUMP jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  339/1289
  AUTORZY: Piotr Skurski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Superhalogeny jako efektywne utleniacze
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  340/1289
  AUTORZY: Małgorzata Pieszko.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza azydkowych pochodnych nukleozasad
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  341/1289
  AUTORZY: Dorota Uber, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza i wstęp do badań konformacyjnych fragmentów białka hPin1
  NAZWA KONFERENCJI: XL Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia zrodzona z Natury
  MIEJSCE: Augustów, 30 kwietnia - 4 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  342/1289
  AUTORZY: Anna Miszka, Małgorzata Pieszko, Michał Dobkowski, Magdalena Alenowicz, Piotr Mucha, Jarosław Ruczyński, Piotr Rekowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synthesis of 1,4-disubstituted triazole analogue of amino acids as a polytriazolic ligand monomer
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Chomiąża Szlachecka, 25-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • triazole amino acids (TzlAA)
 • azide-alkyne cycloaddition catalyzed by Cu(I) (CuAAC)
 • click chemistry
 • solid-phase peptide synthesis (SPPS)

  343/1289
  AUTORZY: Urszula Mrzygłód, Joanna Adamska-Mieruszewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: System walutowy Wolnego Miasta Gdańska
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie środkowej na przełomie XIX i XX wieku
  MIEJSCE: Sopot, 16-17 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Muzeum Sopotu ; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • central bank
 • guilder
 • inflation
 • monetary policy
 • currency board
 • German Mark

  344/1289
  AUTORZY: Michał Suchanek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sztuczne sieci neuronowe w optymalizacji działalności przedsiębiorstw transportowych
  NAZWA KONFERENCJI: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki
  MIEJSCE: Gdańsk, 22 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Klub Młodego Ekonomisty przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Oddział w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • neural networks
 • operational research

  345/1289
  AUTORZY: Cezary Mańkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: ŠKODA AUTO a.s. - innowacje i dobre praktyki logistyczne
  NAZWA KONFERENCJI: XV Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Sopot, 4-5 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistics

  346/1289
  AUTORZY: Marta Zakrzewska, Wojciech Giłka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) z kolekcji Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego
  NAZWA KONFERENCJI: XXX Zjazd Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego ; Konferencja Naukowa "Zapis kopalny ewolucji owadów"
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 grudnia 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  347/1289
  AUTORZY: Magdalena Bojko, Mateusz Pallach.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Termiczna modyfikacja drewna
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  348/1289
  AUTORZY: Jerzy Błażejowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Termodynamika i kinetyka procesów w kontekście badań termoanalitycznych
  NAZWA KONFERENCJI: I Seminarium Analizy Termicznej (SeAT'2014)
  MIEJSCE: Zakopane, 6-9 kwietnia 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  349/1289
  AUTORZY: Marta Wiśniewska, Mariusz Makowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: The studies on interactions between pairs of O-phosphorylated and polar side chains of amino acid models by molecular dynamic simulations
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 21-24 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  350/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Think Tank "Dolina Logistyczna" - czy Gdyni potrzebne jest zintegrowane zaplecze naukowo-badawcze?
  NAZWA KONFERENCJI: Polska konferencja końcowa projektu Bothnian Green Logistic Corridor pt. Zrównoważony rozwój potencjału logistycznego Portu Gdynia jako elementu zielonego korytarza transportowego BGLC
  MIEJSCE: Gdynia, 3 marca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Urząd Miasta Gdynia
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  351/1289
  AUTORZY: Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Transport wodny śródlądowy jako ogniwo lądowo-morskich łańcuchów logistycznych
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 6 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  352/1289
  AUTORZY: Krystyna Wojewódzka-Król.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Transport wodny śródlądowy w świetle idei zrównoważonego rozwoju
  NAZWA KONFERENCJI: VII Pomorski Kongres Obywatelski Energia Pomorzan - skąd ją czerpać i jak z niej korzystać?
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 kwietnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Politechnika Gdańska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • inland navigation
 • sustainable transport development

  353/1289
  AUTORZY: Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Trójwymiarowe mikro- i nanostruktury TiO2
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  354/1289
  AUTORZY: Joanna Fryca-Knop.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: TSL wobec wyzwań współczesnego rynku pracy
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  355/1289
  AUTORZY: Ewa Ignaciuk, Władysława Kiwak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ubóstwo, jako przejaw nieefektywności rynku
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bieda. Edukacja wobec ekonomii wykluczenia
  MIEJSCE: Gdańsk, 23 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ; Europejskie Centrum Solidarności
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  356/1289
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ujemne stopy procentowe i ich konsekwencje dla krajów Unii Europejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium z cyklu 10 seminariów na 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE
  MIEJSCE: Sopot, 8 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  357/1289
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Unia bankowa : cele, stan zaawansowania
  NAZWA KONFERENCJI: 10 lat Polski w Unii Europejskiej - ocena i perspektywy
  MIEJSCE: Gdańsk, 14 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  358/1289
  AUTORZY: Dominik Walczak, Andrzej Nowacki, Artur Sikorski, Beata Liberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Usztywnione nukleozydy w kontekście analizy konformacyjnej furanoz
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  359/1289
  AUTORZY: Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wartości odżywcze i lecznicze grzybów : spojrzenie na składniki mineralne
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego GRZYBY - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi
  MIEJSCE: Spała, 24-28 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  360/1289
  AUTORZY: Marcin Brycz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wealth, productivity and GNI-GDP difference at the turn of the XXI century
  NAZWA KONFERENCJI: Nordic model and economic crisis - lessons learned
  MIEJSCE: Sopot, 20 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikoronomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  361/1289
  AUTORZY: Aleksandra Tesmar, Dagmara Jacewicz, Joanna Pranczk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Właściwości antyoksydacyjne rośliny z rodziny Camellia w odniesieniu do poziomu zanieczyszczeń z niskiej emisji w miejscu ich występowania
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  362/1289
  AUTORZY: Joanna Pranczk, Dariusz Wyrzykowski, Anna Kloska, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński, Dagmara Jacewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Właściwości cytoprotekcyjne diglikolanowych związków kobaltu(II), niklu(II) oraz wanadylu
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  363/1289
  AUTORZY: Dariusz Wyrzykowski, Aleksandra Tesmar, Dagmara Jacewicz, Joanna Pranczk, B. Pilarski, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Właściwości kompleksotwórcze składników roztworów buforowych wzgledem jonów cynku
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  364/1289
  AUTORZY: Agnieszka Wądołowska, Dorota Myślińska, Magdalena Podlacha, Maria Grzybowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ elektrycznej stymulacji środkowo-przyśrodkowej części ciała migdałowatego (CeA) na aktywność cytotoksyczną komórek NK oraz poziom kortykosteronu u szczurów o zróżnicowanej charakterystyce behawioralnej
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 6 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  365/1289
  AUTORZY: Jacek Zaucha, Tomasz Komornicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ globalnych procesów ekonomicznych na rozwój lokalny
  NAZWA KONFERENCJI: Wpływ globalnych procesów ekonomicznych na rozwój lokalny
  MIEJSCE: Warszawa, 20 maja 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  366/1289
  AUTORZY: Ewa Ignaciuk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ polityki elastycznego bezpieczeństwa na aktywizację rynku pracy i poziom wykluczenia społecznego w krajach skandynawskich
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
  MIEJSCE: Karpacz, 3-5 września 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  367/1289
  AUTORZY: Anna Cybula, Grzegorz Nowaczyk, Angelika Brückner, Stefan Jurga, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ temperatury kalcynacji i matrycy TiO2 na strukturę oraz aktywność fotokatalityczną Au/Pd-TiO2 pod wpływem światła widzialnego
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  368/1289
  AUTORZY: Mateusz Pallach, Małgorzata Czerwicka, Magdalena Bojko, Kazimierz Orłowski, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ temperatury na zawartość i emisję lotnych związków organicznych podczas obróbki termicznej drewna
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  369/1289
  AUTORZY: Przemysław Wysiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ uregulowań Bazylei III na wzrost gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem kanału kredytowego
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii
  MIEJSCE: Warszawa, 21 listopada 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Akadamia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  370/1289
  AUTORZY: Małgorzata Zielenkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ zmian instytucjonalnych na wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się i w procesie transformacji
  NAZWA KONFERENCJI: X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego
  MIEJSCE: Istebna, 18-20 września 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Zakład Systemów Gospodarczych oraz Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • institutional changes
 • economic growth
 • trasformation
 • transition

  371/1289
  AUTORZY: Lilia Neumann, Andrzej Paczoski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wskaźniki polityki budżetowej państw UE wobec Paktu Stabilności i Wzrostu oraz ich wpływ na PKB per capita
  NAZWA KONFERENCJI: Polityka gospodarcza w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Warszawa, 5 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Szkoła Główna Handlowa
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  372/1289
  AUTORZY: Maciej Krzemiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wsparcie kultury ześrodków europejskich
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie środkowej na przełomie XIX i XX wieku
  MIEJSCE: Sopot, 16-17 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Muzeum Sopotu ; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • EU funds
 • culture

  373/1289
  AUTORZY: Aleksandra Koźlak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce z funduszy Unii Europejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • T&L sector
 • innovation
 • innovativenes sof enterprises
 • EU funds

  374/1289
  AUTORZY: Anna Golejewska, Emilia Modranka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE na inwestycje w sektorze MSP na przykładzie województwa pomorskiego
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym, lokalnym)
  MIEJSCE: Międzyzdroje, 22-24 września 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US ; Katedra Gospodarki Przestrzennej Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • EU Structural Funds
 • SMEs
 • regional investment
 • Poland

  375/1289
  AUTORZY: Stanisław Umiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie swobody transferu kapitału przez Polskę
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium z cyklu 10 seminariów na 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE
  MIEJSCE: Sopot, 8 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  376/1289
  AUTORZY: Michał Suchanek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie zbiorów rozmytych w badaniach operacyjnych przedsiębiorstw transportowych
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • fuzzy sets
 • operational research
 • transport enterprises

  377/1289
  AUTORZY: Magdalena Filipowicz, Anna Łęgowska, Krzysztof Rolka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie zjawiska FRET do badania procesu splicingu peptydowego
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  378/1289
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wyzwania rozwoju przedsiębiorstw transportowych
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  379/1289
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wzrost znaczenia Afryki w gospodarce światowej
  NAZWA KONFERENCJI: XIII Konferencja Naukowa Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej
  MIEJSCE: Katowice, 20 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  380/1289
  AUTORZY: Marek Kołatka, Agata Olechnowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zachowanie podmiotów decyzyjnych w czasie kryzysu na przykładzie skłonności do zadłużania się gospodarstw domowych w latach 2003-2011
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii na temat Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska - Unia Europejska - Świat
  MIEJSCE: Międzyzdroje, 9-11 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  381/1289
  AUTORZY: Magdalena Markiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zarządzanie ryzykiem płynności w świetle regulacji bazylejskich - nowe wyzwania i ich wpływ na portfolio produktowe banków
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 6 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • liquidity risk
 • bank
 • banking regulations
 • bank products

  382/1289
  AUTORZY: Hanna Klimek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zarządzanie środowiskowe jako narzędzie realizacji idei zrównoważonego rozwoju
  NAZWA KONFERENCJI: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki
  MIEJSCE: Gdańsk, 28 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Klub Młodego Ekonomisty przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Oddział w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  383/1289
  AUTORZY: Andrzej Jezierski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie technologii agentowej w logistyce rynków wirtualnych
  NAZWA KONFERENCJI: IV Krajowa Konferencja Naukowa Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 23 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  384/1289
  AUTORZY: Tadeusz Namiotko, Malwina Sobisz, Lucyna Namiotko.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zgrupowania bezkręgowców jezior endoreicznych centralnej części Prowincji Północno-Zachodniej w Republice Południowej Afryki
  NAZWA KONFERENCJI: XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
  MIEJSCE: Elbląg-Sztutowo, 8-10 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wraz ze studentami SKN Creo, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Barberspan Nature Reserve
 • South Africa
 • freshwater invertebrates
 • temporary endoheric lakes

  385/1289
  AUTORZY: Anna Blajer-Gołębiewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Znaczenie reputacji przedsiębiorstw w procesie kształtowania się cen akcji na przykładzie Warszawskiej GPW
  NAZWA KONFERENCJI: XI Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii na temat Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska - Unia Europejska - Świat
  MIEJSCE: Międzyzdroje, 9-11 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • reputacja przedsiębiorstw
 • analiza zdarzeń
 • decyzje inwestycyjne
 • finanse behawioralne

  386/1289
  AUTORZY: Andrzej Letkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zrównoważony rozwój a efektywność gospodarowania przedsiębiorstw
  NAZWA KONFERENCJI: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki
  MIEJSCE: Gdańsk, 22 października 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Klub Młodego Ekonomisty przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Oddział w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  387/1289
  AUTORZY: Tomasz Nowosielski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zrównoważony rozwój nowym paradygmatem rozwoju gospodarczego
  NAZWA KONFERENCJI: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki
  MIEJSCE: Gdańsk, 28 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Klub Młodego Ekonomisty przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Oddział w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  388/1289
  AUTORZY: Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zrównoważony rozwój transportu warunkiem wzrostu dobrobytu społecznego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 26-27 maja 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sustainable transport
 • sustainable development
 • social welfare

  389/1289
  AUTORZY: Agnieszka Górska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zróżnicowanie genetyczne populacji okonia (Perca fluviatilis) w polskiej strefie przybrzeżnej morza Bałtyckiego oraz przyległych zbiornikach słodkowodnych
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Chomiąża Szlachecka, 25-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  390/1289
  AUTORZY: Ryszard Szadziewski, Elżbieta Sontag, Jacek Szwedo, Wiesław Krzemiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 30 years with fossil insects (1985-2015)
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja z okazji XXX-lecia Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
  MIEJSCE: Gdańsk, 26 marca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  391/1289
  AUTORZY: Jarosław K. Nowakowski, Magdalena Remisiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Akcja Bałtycka - pół wieku badań i monitoringu migrantów na Polskim wybrzeżu
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja ornitologiczna i II Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków
  MIEJSCE: Gugny, 16-18 stycznia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Biologii oraz Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  392/1289
  AUTORZY: Justyna Czechowska-Kryszk, Karol Krzymiński, Bartosz Ferra, Lucyna Holec-Gąsior.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Akrydyniowe testy luminescencyjne
  NAZWA KONFERENCJI: XXXII Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  MIEJSCE: Dobieszków, 22-26 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  393/1289
  AUTORZY: Justyna Czechowska-Kryszk, Karol Krzymiński, Alicja Kawecka, Bartosz Ferra, Lucyna Holec-Gąsior.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Akrydyniowe testy luminescencyjne w immunodiagnostyce medycznej
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  394/1289
  AUTORZY: Dorota Zarzeczańska, Sandra Nakonieczna, Anna Wcisło, Tadeusz Ossowski, Paweł Niedziałkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywność chromoforu a właściwości kwasowo-zasadowe pochodnych aminoantrachinonu
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  395/1289
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Izabela Szumal.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Alianse strategiczne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
  NAZWA KONFERENCJI: XV Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością Ekonomiczno-prawne aspekty zarządzania wartością w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych
  MIEJSCE: Gdynia - Kopenhaga - Malmö, 25-28 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  396/1289
  AUTORZY: Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analityka i ocena rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • farmaceutyki
 • ocena ryzyka
 • analityka śladowa

  397/1289
  AUTORZY: Dagmara I. Strumińska-Parulska, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analityka plutonu oraz jego występowanie w środowisku wodnym Polski i południowego Bałtyku
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  398/1289
  AUTORZY: Magdalena Krygier, Anna Stanisławska-Sachadyn, Paulina Jędrak, Sylwia Barańska, Witold Sołtan, Emilia Sitek, Krzysztof Banaszkiewicz, Zygmunt Jamrozik, Piotr Janik, Monika Rudzińska, Daniel Zielonka, Grzegorz Węgrzyn, Jarosław Sławek, Janusz Limon, Michał Krzemiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza genomowych profili metylacji DNA u pacjentów z chorobą Huntingtona
  NAZWA KONFERENCJI: II Konferencja Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i innych Zaburzeń Ruchowych & VI Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
  MIEJSCE: Warszawa, 8-10 października 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Huntington disease
 • DNA methylation
 • leukocytes

  399/1289
  AUTORZY: Dorota Wirkus, Monika Paszkiewicz, Radosław Owczuk, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza jakościowa i ilościowa witamin i pierwiastków śladowych w ultrafiltratach po ciągłych terapiach nerkozastępczych
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • witaminy rozpuszczalne w wodzie
 • pierwiastki śladowe
 • MAE
 • ASA
 • LC-MS/MS
 • HPLC-DAD
 • ultrafiltrat

  400/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza rynku morskiego w zakresie wahań kosztów frachtu morskiego w perspektywie roku 2016
  NAZWA KONFERENCJI: III Trójmiejskie Warsztaty Spedycyjne nt. Ścieżki optymalizacji obsługi ładunków w spedycji morskiej w praktyce
  MIEJSCE: Gdańsk, 9 października 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  401/1289
  AUTORZY: Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Applicability of reference based appraisals in assessment of real sector investment projects
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
  MIEJSCE: Karpacz, 2-4 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  402/1289
  AUTORZY: Monika Badura, Kinga Prokop, Agnieszka Noryśkiewicz, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania archeobotaniczne wczesnośredniowiecznego stanowiska wyspowego w Nowym Dworku (woj. lubuskie)
  NAZWA KONFERENCJI: VII Warsztaty Archeobotaniczne
  MIEJSCE: Igołomia, 28-30 września 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  403/1289
  AUTORZY: Andrzej Nowacki, Justyna Bednarko, Justyna Wielińska, Karol Sikora, Beata Liberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania DFT reakcji mono- i ditriflilowej pochodnej 1,4:3,6-dianhydro-D-mannitolu z trimetylaminą
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  404/1289
  AUTORZY: Dorota Uber, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania nad preferencjami konformacyjnymi fragmentów białka hPin1
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików Chemia - przyszłość zaczyna się dziś, III Edycja
  MIEJSCE: Białystok, 12-15 marca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  405/1289
  AUTORZY: Emilia Iłowska, Mariusz Jaskólski, Justyna Sawicka, Aneta Szymańska, Sylwia Rodziewicz-Motowidło.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania właściwości amyloidogennych fragmentów ludzkiej cystatyny C i ich zastosowanie jako nośników leków
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  406/1289
  AUTORZY: Natalia Karna, Dawid Dębowski, Anna Łęgowska, Agata Gitlin, Remigiusz Bąchor, Zbigniew Szewczuk, Krzysztof Rolka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badanie mechanizmu splicingu peptydowego przy użyciu analogów SFTI-1 podstawionych w miejscu P1 resztą peptoidową
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Toruń, 24-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • splicing peptydowy
 • peptomer
 • inhibitory SFTI-1
 • spektrometria mas

  407/1289
  AUTORZY: Anna Aksmann, Agnieszka Baścik-Remisiewicz, Elżbieta Zielińska, Izabela Chincinska, Michał Szpakowski, Zbigniew Tukaj.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Białka ELIP a aktywność fotosyntetyczna Chlamydomonas reinhardtii w warunkach stresu antropogenicznego
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Fotosynteza - od DNA do ekosystemu
  MIEJSCE: Poznań, 30 czerwca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  408/1289
  AUTORZY: Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemia wyskokowa
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  409/1289
  AUTORZY: Patrycja Zięba, Anna Cirocka, Sandra Nakonieczna, Paweł Niedziałkowski, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemiczna i elektrochemiczna modyfikacja elektrod diamentowych
  NAZWA KONFERENCJI: III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii
  MIEJSCE: Łódź, 27-28 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  410/1289
  AUTORZY: Magdalena Kropidłowska, Izabela Załuska, Franciszek Kasprzykowski, Ewa Wieczerzak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemiczne metody syntezy ludzkiej cystatyny C
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolska Konferencja Studencka Nowoczesne Metody Doświadczalne w Fizyce, Chemii i Inżynierii (NMD VI)
  MIEJSCE: Lublin, 27-29 listopada 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Koło Naukowe Studentów Fizyki UMCS ; Studenckie Koło Naukowe Chemików Alkahest UMCS ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  411/1289
  AUTORZY: Henryk Myszka, Agnieszka Cieślińska, Patrycja Sokołowska, Wojciech Kamysz, Maciej Jaśkiewicz, Beata Liberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chlorowodorek O3-(2-amino-2-deoksy-β-D-galaktopiranozylo)diosgeniny i jego wybrane N-podstawione pochodne
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  412/1289
  AUTORZY: Iwona Dąbkowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Co chemia kwantowa może zaoferować biochemikom, czyli rzecz o przesuwaniu granic
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  413/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Contribution of territorial capital to growth of Polish counties (neoclassical paradigm)
  NAZWA KONFERENCJI: Territorial cohesion for growth
  MIEJSCE: Wrocław, 11 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Rozwoju ; Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  414/1289
  AUTORZY: Anna M. Nikodemska-Wołowik.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Corporate Social Responsibility - mit czy rzeczywistość?
  NAZWA KONFERENCJI: Czas na rozwój. Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców
  MIEJSCE: Świnoujście, 21-23 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  415/1289
  AUTORZY: Halina Strońska, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czego jeszcze nie wiecie o kapsaicynie
  NAZWA KONFERENCJI: VII Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne
  MIEJSCE: Wrocław, 5-6 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Koło Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej ALLIN
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capsaicin

  416/1289
  AUTORZY: Jacek Szwedo.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czerwona Królowa, Błazen i ewolucja Hemiptera
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ARTHROPOD
  MIEJSCE: Katowice, 28-31 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  417/1289
  AUTORZY: Barbara Dmochowska, Justyna Samaszko-Fiertek, Karol Sikora.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czwartorzędowe sole amoniowe pochodne cukrów i anhydroalditoli
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  418/1289
  AUTORZY: Henryk Ćwikliński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy porty morskie Polski na trwałe wpisały się w ścieżkę rozwoju?
  NAZWA KONFERENCJI: Czy Pomorskie wykorzystało szanse rozwoju w zakresie gospodarki morskiej
  MIEJSCE: Gdańsk, 14 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Politechnika Gdańska
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  419/1289
  AUTORZY: Marcin Brycz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy przymusowe oszczędności stymulują konsumpcję? - przypadek kryzysu systemu emerytalnego w Szwecji na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska - Unia Europejska - Świat
  MIEJSCE: Międzyzdroje, 8-10 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  420/1289
  AUTORZY: Mirosław Chaberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy zjawisko "długiego ogona" jest w stanie unieważnić działanie prawa Pareto?
  NAZWA KONFERENCJI: V Krajowa Konferencja Naukowa "Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce"
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 22 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  421/1289
  AUTORZY: Jaromir Kira.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy znam swój region?
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowo-praktyczna Dziedzictwo kulturowe Kaszub jako element kultury regionu Morza Bałtyckiego
  MIEJSCE: Ostrzyce, 25 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • region
 • tradycja

  422/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czynniki w obsłudze klienta wpływające na zachwianie efektywności łańcuchów dostaw
  NAZWA KONFERENCJI: Transport Week 2015
  MIEJSCE: Gdańsk, 18 marca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  423/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych. Analiza logitowa
  NAZWA KONFERENCJI: XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania i czynniki rozwoju handlu międzynarodowego
  MIEJSCE: Kraków, 16 listopada 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomiczego w Krakowie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  424/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych. Analiza logitowa
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Instytutu Rozwoju Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu
  MIEJSCE: Sopot, 12 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Rozwoju
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  425/1289
  AUTORZY: Agata Olechnowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Determinanty skłonności do zadłużania się polskich gospodarstw domowych w latach 2005-2015
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - badania i rozwój
  MIEJSCE: Poznań, 23 listopada 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  426/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Katarzyna Śledziewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego - ujęcie modelowe
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Instytutu Rozwoju Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu
  MIEJSCE: Sopot, 12 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Rozwoju
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  427/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Katarzyna Śledziewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna
  NAZWA KONFERENCJI: XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania i czynniki rozwoju handlu międzynarodowego
  MIEJSCE: Kraków, 16 listopada 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomiczego w Krakowie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  428/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dlaczego metropolie są ważne? Tczew w metropolii, szanse i zagrożenia
  NAZWA KONFERENCJI: Tczew Greenfields for Blue Chips
  MIEJSCE: Tczew, 18 listopada 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Urząd Miasta Tczew
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  429/1289
  AUTORZY: Natalia Wiśniewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dlaczego niektóre kwiaty cuchną? : o przystosowaniach do zapylania przez muchówki
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolskie Sympozjum Sopockie Forum Młodych pt. Dokąd zmierza świat?
  MIEJSCE: Sopot, 29 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  430/1289
  AUTORZY: Marcin Wołek, Grażyna Chaberek-Karwacka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dolina Logistyczna jako strategiczny element systemu transportowo-logistycznego Pomorza
  NAZWA KONFERENCJI: XVI Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Sopot, 4 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  431/1289
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dylematy i kontrowersje na temat europejskich programów pomocywych lat 2014-2020 jako źródeł finansowania innowacyjnych form finansowania przedsiębiorstw transportowych w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  432/1289
  AUTORZY: Andrzej Stępniak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dylematy i wyzwania integracji europejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Gala Dnia Europy połączona z konferencją Przyszłość Unii Europejskiej w kontekście Strategii 2020 - znaczenie dla Polski
  MIEJSCE: Sopot, 12 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Ośrodek Badań Integracji Europejskiej UG
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  433/1289
  AUTORZY: Kacper Ptaszek, Karolina Plucińska, Wojciech Glac, Edyta Jurkowlaniec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dynamiczne zmiany stężenia serotoniny we krwi szczurów - badania pilotażowe
  NAZWA KONFERENCJI: IX Konferencja Adeptów Fizjologii
  MIEJSCE: Gdańsk, 15-16 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego ; Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus" Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra i Zakład Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  434/1289
  AUTORZY: Aleksandra Koźlak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Efekty inwestycji w infrastrukturę transportu i problemy z ich oceną
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transport infrastructure
 • investments

  435/1289
  AUTORZY: Łukasz Dopierała.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona
  NAZWA KONFERENCJI: III Konferencja Naukowa Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej
  MIEJSCE: Pobierowo, 19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  436/1289
  AUTORZY: Łukasz Dopierała.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Efektywność inwestycyjna ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych
  NAZWA KONFERENCJI: Kongres Młodych Ludzi Nauki
  MIEJSCE: Warszawa, 12 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Traicon S.C.
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • IKE
 • performance
 • funds
 • insurance

  437/1289
  AUTORZY: Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ekonomiczne przesłanki sytucji kryzysowych w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Studium przedsiębiorstw transportowych
  NAZWA KONFERENCJI: VI Konferencja Naukowa z cyklu Ekonomia i Prawo Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych
  MIEJSCE: Toruń, 15-16 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  438/1289
  AUTORZY: Agnieszka Ważna.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Elektroniczne systemy poboru opłat w drogowym transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  439/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Empiryczna weryfikacja wpływu kapitału terytorialnego na rozwój polskich powiatów. Podejście neoklasyczne
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium naukowe Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego UG oraz Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG
  MIEJSCE: Sopot, 9 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  440/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Empiryczna weryfikacja wpływu kapitału terytorialnego na rozwój polskich powiatów. Podejście neoklasyczne
  NAZWA KONFERENCJI: VI Konferencja Naukowa Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
  MIEJSCE: Sopot, 6-8 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  441/1289
  AUTORZY: Paulina Czaplewska, Martyna Prądzińska, Izabela Behrendt, Aneta Szymańska, Martyna Maszota-Zieleniak, Marta Spodzieja.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Epitopes mapping of the human cystatin C
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  442/1289
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Euroazjatycka unia gospodarcza - próba ożywienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR
  NAZWA KONFERENCJI: III Konferencja Naukowa Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej
  MIEJSCE: Pobierowo, 19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  443/1289
  AUTORZY: Tomasz Nowosielski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ewolucja modelu działalności przedsiębiorstw żeglugowych w aspekcie optymalizacji zasobów
  NAZWA KONFERENCJI: Spotkanie dyskusyjne nt. Optymalna alokacja zasobów w systemach gospodarczych i gospodarujących
  MIEJSCE: Gdańsk, 25 listopada 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Klub Młodego Ekonomisty przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Oddział w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  444/1289
  AUTORZY: Monika Bąk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Finansowanie badań i innowacji w transporcie Unii Europejskiej - wydatki budżetów państw i przedsiębiorstw
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • finansowanie innowacji transportowych
 • polityka transportowa UE

  445/1289
  AUTORZY: Magdalena Mosionek-Schweda.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Finansowanie działalności przedsiębiorstw w drodze emisji obligacji na zorganizowanym rynku dłużnych instrumentów finansowych
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  446/1289
  AUTORZY: Marcin Czapla, Piotr Skurski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Fragmentacja superkwasu HAlF4 jako efekt przyłączenia nadmiarowego elektronu
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Toruń, 24-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • superkwasy
 • superhalogeny
 • kwasowość
 • anion związany dipolowo
 • aniony
 • dipol
 • fragmentacja

  447/1289
  AUTORZY: Aleksandra Koźlak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Gospodarcze, społeczne i ekologiczne skutki kongestii transportowej
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
  MIEJSCE: Karpacz, 2-4 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transport
 • transport infrastructure

  448/1289
  AUTORZY: Artur Sikorski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Halogen bonding versus hydrogen bonding in co-crystals formed from acridine and halobenzoic acids
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  449/1289
  AUTORZY: Yi He, H. A. Scheraga, Yanping Yin, S. Rackovsky, Adam Sieradzan, Paweł Krupa, Magdalena A. Mozolewska, Cezary Czaplewski, Stanisław Ołdziej, Mariusz Makowski, Adam Liwo.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Hidden correlations between the sequences and the folding mechanisms of medium-sized α/β proteins
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  450/1289
  AUTORZY: Maciej Gromelski, Wiktoria Lewandowska, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ilościowe modelowanie zależności pomiędzy strukturą modyfikowanych powierzchniowo superparamagnetycznych nanotlenków żelaza (SPIONs), a wychwytem komórkowym w ludzkich komórkach raka trzustki (PaCa2)
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  451/1289
  AUTORZY: Kinga Westphal, Justyna Wiczk, Janusz Rak, Gabriel Kciuk, Krzysztof Bobrowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Indukowane elektronami uszkodzenia trinukleotydów znakowanych bromopochodnymi zasad nukleinowych : radioliza w roztworach wodnych
  NAZWA KONFERENCJI: X Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków
  MIEJSCE: Rzeszów, 28-29 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  452/1289
  AUTORZY: Sylwia Zielińska, Klaudia Milewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Informacja zwrotna - dialogi pomiędzy nauczycielem a uczniem
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium
  MIEJSCE: Gdańsk, 9-10 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  453/1289
  AUTORZY: Krystyna Wojewódzka-Król.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Infrastrukturalne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • infrastructure
 • sustainable transport development

  454/1289
  AUTORZY: Danuta Rucińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Innowacje w praktykach marketingowych a wzrost konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstw TSL
  NAZWA KONFERENCJI: VI Konferencja Naukowa Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - nowe trendy w zarządzaniu i marketingu
  MIEJSCE: Gdańsk, 22-23 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  455/1289
  AUTORZY: Ryszard Rolbiecki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Innowacje w transporcie wodnym śródlądowym w zakresie zastosowania paliw alternatywnych
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  456/1289
  AUTORZY: Joanna Żebrowska, Agnieszka Żylicz-Stachula, Piotr Skowron.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Innowacyjna metoda produkcji, izolacji i ultraszybkiego oczyszczania na skalę przemysłową termostabilnych endonukleaz restrykcyjnych
  NAZWA KONFERENCJI: IV Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza
  MIEJSCE: Warszawa, 29-31 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  457/1289
  AUTORZY: Magda Caban, Hanna Męczykowska, Alicja Pietrasik, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Innowacyjne dozymetry pasywne oparte na cieczach jonowych - PASSIL
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dozymetria pasywna
 • dyskowe dozymetry pasywne
 • pozostałości farmaceutyków
 • ciecze jonowe

  458/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Inteligentna Specjalizacja Pomorza Smart Port & City - w kierunku krajowej specjalizacji morskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja nt. powołania krajowej inteligentnej sprcjalizacji morskiej
  MIEJSCE: Gdańsk, 20 marca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Urzęd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  459/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Inteligentna specjalizacja Smart Port & City
  NAZWA KONFERENCJI: Wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza
  MIEJSCE: Gdańsk, 25 lutego 2015
  UWAGI: Prezentacja przed Komisją Ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  460/1289
  AUTORZY: Monika Bąk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: International cooperation in the EU transport research - experiences and barriers
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • współpraca międzynarodowa
 • badania i rozwój w transporcie

  461/1289
  AUTORZY: Karolina Ossowska, Ewa Kupferschmied, Sylwia Szulta, Mateusz Pallach, Małgorzata Czerwicka, Zbigniew Kaczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Izolacja i określenie struktury chemicznej O-antygenu bakterii Dickeya solani CH 99
  NAZWA KONFERENCJI: XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 31 maja - 3 czerwca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  462/1289
  AUTORZY: Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Izotopy uranu 234U i 238U w ekosystemie południowego Bałtyku oraz w dorzeczach Wisły i Odry
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  463/1289
  AUTORZY: Justyna Wiczk, Kinga Westphal, Janusz Rak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Jakościowa i ilościowa ocena uszkodzeń wywołanych promieniowaniem ultrafioletowym w sensybilizowanym DNA
  NAZWA KONFERENCJI: X Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków
  MIEJSCE: Rzeszów, 28-29 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  464/1289
  AUTORZY: Ewa Polak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Jakość życia w polskich województwach - analiza porównawcza wybranych regionów
  NAZWA KONFERENCJI: Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Nierówności a wzrost gospodarczy"
  MIEJSCE: Rzeszów, 24 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Rzeszowski
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  465/1289
  AUTORZY: Marcin Czapla.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Jonizacja kryptonu przy użyciu superhalogenów
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VIII Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • superhalogen
 • anion
 • krypton
 • ionization
 • calculation

  466/1289
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kierunki ewolucji globalnej nierównowagi płatniczej
  NAZWA KONFERENCJI: XIV Konferencja Naukowa Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej
  MIEJSCE: Katowice, 21 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  467/1289
  AUTORZY: Andrzej Jezierski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kierunki rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie
  MIEJSCE: Elbląg, 9 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  468/1289
  AUTORZY: Przemysław Borkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kluczowe czynniki ryzyka w sektorze energetycznym
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  469/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek, Katarzyna Śledziewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Koncepcja grawitacji w modelowaniu wymiany handlowej Polski
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Instytutu Rozwoju Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu
  MIEJSCE: Sopot, 12 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Rozwoju
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  470/1289
  AUTORZY: Maciej Dylewski, Katarzyna Potrykus.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Konstrukcja fuzji translacyjnych z genem beta-galaktozydazy do badań interakcji pomiędzy GraL - małym RNA z Escherichia coli a jego przewidywanymi celami
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolskie Sympozjum Sopockie Forum Młodych pt. Dokąd zmierza świat?
  MIEJSCE: Sopot, 29 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  471/1289
  AUTORZY: Elżbieta Adamowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych w warunkach zmienionej regulacji prawnej
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe prawo zamówień publicznych - kierunki modernizacji
  MIEJSCE: Kraków, 21-22 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  472/1289
  AUTORZY: Agnieszka M. Noryśkiewicz, Wojciech Kawczyński, Monika Badura, Kinga Prokop, Ryszard Kaźmierczak, Barbara Kowalewska, Wojciech Chudziak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Koprolity z wczesnośredniowiecznego stanowiska w Nowym Dworku (Pojezierze Lubuskie) w świetle badań palinologicznych
  NAZWA KONFERENCJI: VII Warsztaty Archeobotaniczne
  MIEJSCE: Igołomia, 28-30 września 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  473/1289
  AUTORZY: Małgorzata Czaja, Aleksandra Zahorska, Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kształcenie przyszłych nauczycieli chemii na Wydziale Chemii UG ukierunkowane na zdobywanie umiejętności rozumowania i rozwiązywania problemów
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  474/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kształtowanie mobilności w planach zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla centralnych miast aglomeracji miejskich w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  475/1289
  AUTORZY: Cezary Mańkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Logistyczna obsługa rynku sprzedaży internetowej
  NAZWA KONFERENCJI: V Krajowa Konferencja Naukowa Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 22 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • logistyka

  476/1289
  AUTORZY: Mirosław Chaberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Logistyczne determinanty innowacyjności gospodarczej
  NAZWA KONFERENCJI: Kongres Rozwoju Transportu
  MIEJSCE: Łódź, 9 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Centrum Rozwoju Transportu oraz portal NaKolei.pl
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  477/1289
  AUTORZY: Mirosław Chaberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Logistyka jako czynnik konkurencyjności regionów
  NAZWA KONFERENCJI: XVI Konferencja Naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Sopot, 4 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  478/1289
  AUTORZY: Henryk Woźniak, Agnieszka Szmelter.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Logistyka w łańcuchach wartości LNG
  NAZWA KONFERENCJI: V Krajowa Konferencja Naukowa Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 22 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • LNG
 • value chains
 • logistics
 • greenhouse gas
 • LPG
 • terminals
 • import
 • export
 • liquid fuels
 • transport
 • maritime transport
 • LNG terminals

  479/1289
  AUTORZY: Joanna Fryca-Knop.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Luka kompetencyjna na portowym rynku pracy
  NAZWA KONFERENCJI: Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia
  MIEJSCE: Gdynia, 10 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  480/1289
  AUTORZY: Sandra Nakonieczna, Anna Wcisło, Natalia Czechowska, Dorota Zarzeczańska, Beata Grobelna.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Makrocykliczne pochodne aminoantrachinonu jako potencjalne receptory molekularne
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Toruń, 24-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • chromojonofor
 • aminoantrachinon
 • aza-korony
 • rozpoznawanie molekularne
 • chemosensor
 • spektrofotometria UV-Vis

  481/1289
  AUTORZY: Milena Pieńkos, Beata Zadykowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mechanizm reakcji chemiluminescencji kationu 10-metylo-9-((tiofenoksy)karbonylo)akrydyniowego
  NAZWA KONFERENCJI: XVI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego Koła Chemików UAM
  MIEJSCE: Jeziory, Wielkopolski Park Narodowy, 26-29 marca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  482/1289
  AUTORZY: Beata Zadykowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mechanizm reakcji chemiluminescencji podstawionych w pozycji 9 kationów 10-metyloakrydyniowych
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  483/1289
  AUTORZY: Krystyna Żołądkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mega-ugrupowanie integracyjne - TPP
  NAZWA KONFERENCJI: III Konferencja Naukowa Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej
  MIEJSCE: Pobierowo, 19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • TPP
 • cross-regional trade agreements
 • integration
 • negotiations
 • RTA
 • FTA

  484/1289
  AUTORZY: Andrzej Jezierski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metody oceny efektywności współpracy przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw - wybrane problemy
  NAZWA KONFERENCJI: V Krajowa Konferencja Naukowa Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 22 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  485/1289
  AUTORZY: Leszek Reszka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metody prognozowania popytu pierwotnego w przypadku występowania wahań sezonowych
  NAZWA KONFERENCJI: V Krajowa Konferencja Naukowa Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 22 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistics
 • forecasting

  486/1289
  AUTORZY: Olga Dębicka, Adam Borodo.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Model SaaS w budowie sklepów internetowych
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  487/1289
  AUTORZY: Wiktoria Lewandowska, Maciej Gromelski, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Modelowanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną superparamagnetycznych nanotlenków żelaza (SPIONs), a wychwytem komórkowym ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC)
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  488/1289
  AUTORZY: Patrycja Zięba, Anna Cirocka, Zofia Jelińska, Paweł Niedziałkowski, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Modyfikacja elektrod BDD jako pierwszy etap projektowania sensorów elektrochemicznych
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Toruń, 24-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • elektrody BDD
 • modyfikacja powierzchni
 • sensor elektrochemiczny
 • woltamperometria cykliczna

  489/1289
  AUTORZY: Anna Cirocka, Patrycja Zięba, Paweł Niedziałkowski, Iwona Dąbkowska, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Modyfikacja powierzchni elektrody typu FTO (fluorine doped tin oxide) z wykorzystaniem alkilosilanu
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Toruń, 24-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • elektrody typu FTO (fluorine doped tin oxide)
 • modyfikacja powierzchni
 • woltamperometria cykliczna (CV)
 • sensory elektrochemicze

  490/1289
  AUTORZY: Tadeusz Ossowski, Elżbieta Wnuk, Zofia Jelińska, Paweł Niedziałkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Modyfikacja powierzchni węglowych dla potrzeb analityki i diagnostyki biochemicznej
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  491/1289
  AUTORZY: Cezary Czaplewski, Artur Giełdoń, Maciej Bobrowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Molecular dynamics simulations of ionic liquids - static and dynamic properties
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  492/1289
  AUTORZY: Janusz Młodzianowski, Bogusław Pilarski, Adam Liwo.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Możliwości wykorzystania programu CerkoLab-EQSOL w nauczaniu chemii
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  493/1289
  AUTORZY: Elżbieta Sontag, Ryszard Szadziewski, Jacek Szwedo.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Museum of Amber Inclusions, University of Gdańsk : exhibition and science
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja z okazji XXX-lecia Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
  MIEJSCE: Gdańsk, 26 marca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  494/1289
  AUTORZY: Monika Paszkiewicz, Magda Caban, Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nanorurki węglowe jako innowacyjne sorbenty do jednoczesnej izolacji związków organicznych i metali ciężkich z wody pitnej i ścieków
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  495/1289
  AUTORZY: Monika Paszkiewicz, Aleksandra Jakubus, Magdalena Tyma, Joanna Maszkowska, Anna Białk-Bielińska, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nanorurki węglowe jako sorbenty w technikach ekstrakcyjnych
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • nanorurki węglowe
 • ekstrakcja do fazy stałej
 • sorpcja
 • dozymetria pasywna

  496/1289
  AUTORZY: Justyna Czechowska-Kryszk, Karol Krzymiński, Lucyna Holec-Gąsior, Bartosz Ferra.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowe aspekty w diagnostyce toksoplazmozy
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  497/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena funkcjonowania systemu airport links w świetle przeprowadzonych badań
  NAZWA KONFERENCJI: X Konferencja Naukowo-Techniczna PublicTrans 2015 Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów
  MIEJSCE: Zakopane, 21-23-października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  498/1289
  AUTORZY: Piotr Skurski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Od polarnych molekuł wiążących nadmiarowy elektron do silnych akceptorów gęstości elektronowej
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  499/1289
  AUTORZY: Arkadiusz Działoszewski, Karolina Krajewska, Wojciech Glac.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Odpowiedź układu odpornościowego u szczurów różniących się reaktywnością motoryczną na jednorazowe podanie amfetamin
  NAZWA KONFERENCJI: IX Konferencja Adeptów Fizjologii
  MIEJSCE: Gdańsk, 15-16 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego ; Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus" Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra i Zakład Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • amphetamine
 • rats
 • immune system

  Adres url:
  500/1289
  AUTORZY: Bogusław Pilarski, Janusz Młodzianowski, Dariusz Wyrzykowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ogólna metoda wyznaczania wartości CMC surfaktantów jonowych w układach o dowolnym stopniu złożoności
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  501/1289
  AUTORZY: Magdalena Markiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja opodatkowania przedsiębiorstw z wykorzystaniem centrów offshore
  NAZWA KONFERENCJI: Optymalna alokacja zasobów w systemach gospodarczych i gospodarujących
  MIEJSCE: Gdańsk, 25 marca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • offshore financial centre
 • OFC
 • tax planning
 • tax optimisation
 • bilateral tax agreement
 • tax residence
 • BEPS Action Plan

  502/1289
  AUTORZY: Teresa Łepek, Adam Prahl.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja warunków syntezy krótkich peptydów zawierających w pozycji P1 resztę 4-amidynobenzyloaminy
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VIII Edycja
  MIEJSCE: Poznań, 28 marca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  503/1289
  AUTORZY: Magda Caban, Jolanta Kumirska, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Oznaczanie pozostałości farmaceutyków w wodzie pitnej w Gdańsku z użyciem techniki SPE-GC-MS
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  504/1289
  AUTORZY: Magdalena Bojko, Jerzy Falandysz, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Oznaczanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w Suillus luteus : HPLC
  NAZWA KONFERENCJI: XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 31 maja - 3 czerwca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  505/1289
  AUTORZY: Bożena Karawajczyk, Małgorzata Czaja, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Partnerstwo ze szkołami jako realizacja jednego z zadań Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  506/1289
  AUTORZY: Halina Strońska, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Peptydy penetrujące (CPPs) : klasyfikacja i mechanizmy przenikania
  NAZWA KONFERENCJI: XLIII Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia wydobyta wiedzą
  MIEJSCE: Pokrzywna, 7-11 listopada 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cell-penetrating peptides

  507/1289
  AUTORZY: Andrzej Ruciński, K. Madej.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  508/1289
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni: wyzwania w związku z perspektywą finansową na lata 2014-2020
  NAZWA KONFERENCJI: Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej kluczem do pozyskiwania środków europejskich - praktyczne wskazówki dla miast
  MIEJSCE: Płock, 11 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  509/1289
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Plany zrównoważonej mobilności miejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: X Konferencja Naukowo-Techniczna PublicTrans 2015 Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów
  MIEJSCE: Zakopane, 21-23-października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  510/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Płytkie determinanty rozwoju polskich regionów. Weryfikacja empiryczna z wykorzystaniem metod panelowych
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka
  MIEJSCE: Warszawa, 15 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Szkoła Główna Handlowa
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  511/1289
  AUTORZY: Paweł Niedziałkowski, Elżbieta Wnuk, Anna Wcisło, Dorota Zarzeczańska, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pochodne 9,10-antrachinonu i kwasów fenyloboronowych w rozpoznaniu wybranych cukrów : badania spektrospokowe i elektrochemiczne
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolskie Seminarium Postępy w chemii boroorganicznej
  MIEJSCE: Radziejowice, 15-17 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  512/1289
  AUTORZY: Anna Romanowska, Beata Zadykowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pochodne akrydyniowe jako znaczniki luminescencyjne
  NAZWA KONFERENCJI: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 20-22 marca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  513/1289
  AUTORZY: Ryszard Rolbiecki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polityka rozwoju transportu w Polsce a szanse włączenia żeglugi śródlądowej do obsługi kontenerowych portów morskich
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  514/1289
  AUTORZY: Mariusz Makowski, Adam Liwo, Harold A. Scheraga.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Poszukiwania analitycznych wyrażeń opisujących oddziaływania O-fosforylowanych łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych z aminokwasami
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  515/1289
  AUTORZY: Monika Bąk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Potencjał innowacyjny transportu w Unii Europejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • innowacje transportowe
 • polityka transportowa UE

  516/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Potencjał polskiej gospodarki morskiej… W kierunku krajowej specjalizacji morskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium nt. zasadności powołania krajowej specjalizacji morskiej
  MIEJSCE: Warszawa, 11 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  517/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Michał Konarski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Preferencje i zachowania komunikacyjne uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie
  NAZWA KONFERENCJI: X Konferencja Naukowo-Techniczna PublicTrans 2015 Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów
  MIEJSCE: Zakopane, 21-23-października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  518/1289
  AUTORZY: Joanna Fryca-Knop.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pro-innovative systems of decision-making in TSL enterprises - behavioural conditions
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  519/1289
  AUTORZY: Anna Rybińska, Anita Sosnowska, Maciej Barycki, Tomasz Puzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Problem optymalizacji geometrii struktury cieczy jonowych w metodzie QSAR/QSPR
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  520/1289
  AUTORZY: Michał Sobala, Katarzyna Potrykus.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Problematyka częściowego trawienia DNA enzymami restrykcyjnymi w przygotowaniu bibliotek genomowych
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolskie Sympozjum Sopockie Forum Młodych pt. Dokąd zmierza świat?
  MIEJSCE: Sopot, 29 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  521/1289
  AUTORZY: Danuta Rucińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Proekologiczne rozwiązania w transporcie lotniczym ze szczególnym uwzględnieniem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS)
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  522/1289
  AUTORZY: Jerzy Błażejowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Profesor Zofia Matysik (1917-1997) - współtwórczyni dydaktyki chemii w Polsce i chemii uniwersyteckiej w Gdańsku
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  523/1289
  AUTORZY: Jacek Winiarski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Projekt komputerowego systemu zarządzania ryzykiem dla uczelni publicznych
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  524/1289
  AUTORZY: Katarzyna Kalejta, Marta Spodzieja, Daniel E. Speiser, Laurent Derre, Justyna Iwaszkiewicz, Sylwia Rodziewicz-Motowidło.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Projektowanie inhibitorów białka BTLA oraz CD160 jako nowych leków przeciwko czerniakowi
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  525/1289
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Sylwia Morawska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Propozycja pomiaru efektywności procesów sieci współpracy sądów i korzyści wynikające z usieciowienia wymiaru sprawiedliwości
  NAZWA KONFERENCJI: Grupa robocza prezesów i dyrektorów sądów pilotażowych. Wymiar sprawiedliwości w dążeniu do zmian i perspektywy rozwoju
  MIEJSCE: Gdańsk, 19-20 listopada 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej ; Sąd Okręgowy w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  526/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przestrzenne uwarunkowania rozwoju gospodarczego
  NAZWA KONFERENCJI: Przestrzenne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Rola miast i metropolii
  MIEJSCE: Gdańsk, 27 listopada 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Metropolitalny
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  527/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przykładowy model zarządzania partnerstwem na rzecz Inteligentnej Specjalizacji
  NAZWA KONFERENCJI: Inteligentne Specjalizacje Pomorza
  MIEJSCE: Gdańsk, 29 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  528/1289
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Magdalena Wyszomirska-Góra.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Psychologiczne determinanty wyboru środka transportu w codziennych podróżach miejskich.
  NAZWA KONFERENCJI: Psychologiczne determinanty wyboru środka transportu w codziennych podróżach miejskich.
  MIEJSCE: Warszawa, 20 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy ; Tramwaje Warszawskie ; Szybka Kolej Miejska ; Metro Warszawskie ; Miejskie Zakłady Autobusowe ; Zarząd Transportu Miejskiego ; Koleje Mazowieckie ; Uniwersytet Warszawski ; Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej ; Fundacja Świat bez Wandalizmów ; Jazda na Dzień Dobry ; Wawerskie Centrum Kultury
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  529/1289
  AUTORZY: Jerzy Błażejowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Reactivity and behavior of chemical systems on the grounds of thermodynamics
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  530/1289
  AUTORZY: Joanna Adamska-Mieruszewska, Magdalena Mosionek-Schweda.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Reforma systemu emerytalnego na Węgrzech i jej znaczenie dla Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie
  NAZWA KONFERENCJI: III Konferencja Naukowa Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej
  MIEJSCE: Pobierowo, 19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  531/1289
  AUTORZY: Monika Rezulak, Iwona Mruk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Regulacja ekspresji systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych zależnych od wyspecjalizowanego białka kontrolującego
  NAZWA KONFERENCJI: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 20-22 marca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  532/1289
  AUTORZY: Ewa Oziewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola Azji i Chin we współczesnej gospodarce światowej
  NAZWA KONFERENCJI: Stacja Kulutra
  MIEJSCE: Rumia, 27 listopada 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  533/1289
  AUTORZY: Ewa Oziewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola Chin we współczesnej globalnej gospodarce
  NAZWA KONFERENCJI: Sminarium Naukowo-Eksperckie Pomorze otwarte na Chiny
  MIEJSCE: Gdańsk, 9 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego ; Centrum Współpracy Chińsko-Pomorskiej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  534/1289
  AUTORZY: Ewa Oziewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola Chin we współczesnej gospodarce światowej
  NAZWA KONFERENCJI: Studenckie Okno Na Kulturę, Dzień Chiński
  MIEJSCE: Gdańsk, 1 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  535/1289
  AUTORZY: Dorota Ciołek, Tomasz Jurkiewicz, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola kapitału zagranicznego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Instytutu Rozwoju Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu
  MIEJSCE: Sopot, 14 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Rozwoju
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  536/1289
  AUTORZY: Magdalena Markiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola peso meksykańskiego w światowych obrotach walutowych
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • forex market
 • international currency
 • Mexican peso
 • foreign exchange
 • capital flows

  537/1289
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz, Stanisław Umiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola produktywności i innych czynników w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Instytutu Rozwoju Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu
  MIEJSCE: Sopot, 14 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Rozwoju
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  538/1289
  AUTORZY: Michał Skrzypczak, Leszek Rolbiecki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola tobiasza Ammodytes tobianus (Pisces: Ammodytidae) w krążeniu nicieni z rodzaju Contracaecum (Anisakidae)
  NAZWA KONFERENCJI: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego Zwierzęta w zmieniającym się świecie
  MIEJSCE: Zielona Góra, 11-13 września 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Ammodytes tobianus
 • Contracaecum
 • Baltic Sea

  539/1289
  AUTORZY: Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rola transportu w realizacji idei "Inteligentnego miasta"
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  540/1289
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rower jako środek transportu w podróżach miejskich w Gdyni
  NAZWA KONFERENCJI: X Konferencja Naukowo-Techniczna PublicTrans 2015 Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów
  MIEJSCE: Zakopane, 21-23-października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  541/1289
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rower jako środek transportu w podróżach miejskich w świetle wyników badań marketingowych
  NAZWA KONFERENCJI: X Konferencja Naukowo-Techniczna PublicTrans 2015 Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów
  MIEJSCE: Zakopane, 21-23 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • transport miejski
 • zachowania transportowe

  542/1289
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozwój aktywności mieszkańców a nowoczesne rozwiązania komunikacyjne
  NAZWA KONFERENCJI: IV Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia
  MIEJSCE: Gdańsk, Polska, 22-23 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Miasto Gdańsk
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • infrastruktura rowerowa
 • dialog społeczny
 • aktywna mobilność

  543/1289
  AUTORZY: Jolanta Kumirska, Natalia Migowska, Magda Caban, Paulina Łukaszewicz, Katarzyna Mioduszewska, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozwój metod oznaczania leków stosowanych w medycynie w środowisku wodnym z zastosowaniem techniki GC i GC-MS
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  544/1289
  AUTORZY: Jolanta Kumirska, Natalia Migowska, Paulina Łukaszewicz, Magda Caban, Alina Plenis, Anna Białk-Bielińska, Małgorzata Czerwicka, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozwój metodyk oznaczania leków stosowanych w medycynie w stałych próbkach środowiskowych
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • leki stosowane w medycynie
 • próbki stałe
 • analiza środowiskowa
 • GC-MS(SIM)
 • opracowanie procedur analitycznych

  545/1289
  AUTORZY: Andrzej Poszewiecki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw
  NAZWA KONFERENCJI: Biznes społecznie odpowiedzialny - dobre praktyki i nowa perspektywa
  MIEJSCE: Olsztyn, 23 lutego 2015
  UWAGI: Konferencja jest częścią projektu ,,Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2013+"
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  546/1289
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Różnice sposobów prowadzenia polityki rowerowej w polskich miastach i krajach UE-15
  NAZWA KONFERENCJI: Rower w mieście
  MIEJSCE: Warszawa, 15 września 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polityka rowerowa
 • polityka transportowa
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego

  547/1289
  AUTORZY: Jerzy Falandysz, Grażyna Krasińska, Y. Wang, J. Zhang, Martyna Saba, Anna Wiejak, T. Shen, T. Li, H. Liu.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w jadalnych borowikach z południowo-zachodnich Chin
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIV Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  548/1289
  AUTORZY: Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Samochód osobowy w podróżach miejskich
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  549/1289
  AUTORZY: Katarzyna Odziomek, Daniela Ushizima, Przemysław Oberbek, Krzysztof Kurzydłowski, Tomasz Puzyn, Maciej Harańczyk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Skaningowa mikroskopia elektronowa jako źródło morfologicznych danych o nanocząstkach : reprezentatywność obrazów
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  550/1289
  AUTORZY: Grzegorz Olszewski, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsu w Wiślince w pobliżu Gdańska
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  551/1289
  AUTORZY: Aleksandra Ostachowska, Marek Gołębiowski, Magdalena Cerkowniak, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Skład metabolitów wtórnych wybranych grzybów pleśniowych
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  552/1289
  AUTORZY: Katarzyna Czystaw, Natalia Fiedler, Leszek Reszka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sopockie Warsztaty Logistyczne jako narzędzie "upraktycznienia" procesu kształcenia z zakresu logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Logistyka w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Hel, 20-22 marca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logistics
 • workshops

  553/1289
  AUTORZY: Andrzej Poszewiecki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sprzedam moje dane - tanio, drogo, Wyniki badania eksperymentalnego dotyczącego wyceny prywatności
  NAZWA KONFERENCJI: IX Konferencja Psychologii Ekonomicznej
  MIEJSCE: Gdańsk, 8-9 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE)
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  554/1289
  AUTORZY: Marcin Czapla, Piotr Skurski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Stabilność i moc nowych superkwasów HAlnF3n+1 (n=1-4) w fazie gazowej
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • superacids
 • superhalogens
 • acidity
 • calculations

  Adres url:
  555/1289
  AUTORZY: Anna Barabaś, Grażyna Wawrzyniak, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Stałe trwałości reakcji kompleksowania pochodnych 3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydów n-propylu wybranymi jonami metali dwuwartościowych
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  556/1289
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Stanowisko w sprawie gospodarki morskiej i możliwości opomiarowania działalności gospodarczej w sektorze morskim
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Rozwój logistyki w Polsce
  MIEJSCE: Warszawa, 21 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: pracujwlogistyce.pl ; etransport.pl
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  557/1289
  AUTORZY: Maciej Krzemiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Strategia Europa 2020. Cele i działania UE
  NAZWA KONFERENCJI: XII Edycja Konkursu Polska w Unii
  MIEJSCE: Sopot, 21 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Ośrodek Badań Integracji Europejskiej ; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  558/1289
  AUTORZY: Agnieszka Szmelter.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Strategia opóźniania różnicowania produktu jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw branży motoryzacyjnej
  NAZWA KONFERENCJI: V Krajowa Konferencja Naukowa Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 22 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • automotive
 • automobiles
 • logistics
 • logistics strategy
 • postponement
 • supply chain
 • competitive advantage

  559/1289
  AUTORZY: Beata Majecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Stratyfikacja społeczna a stratyfikacja ekonomiczna przedsiębiorstw czyli różne drogi do realizacji celów ekonomiczno-społecznych
  NAZWA KONFERENCJI: Wystąpienie dla uczestników XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
  MIEJSCE: Gdańsk, 21 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social stratification
 • economic stratification

  560/1289
  AUTORZY: Joanna Pranczk, Dariusz Wyrzykowski, Dagmara Jacewicz, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Structure and physicochemical properties of new iminodiacetate oxidovanadium(IV) complexes
  NAZWA KONFERENCJI: XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 31 maja - 3 czerwca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  561/1289
  AUTORZY: Magdalena Matczak, Jacek Zaucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium projektu Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich
  MIEJSCE: Ustka, 19 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  562/1289
  AUTORZY: Marek Wieczorek, Anna Kobrzycka, Artur H. Świergiel, Ewa Oclon, Joanna Zubel, Magdalena Hubner, Martyna Siudak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Subdiaphragmatic vagotomy does not protect against the increase of cerebral noradrenergic response in rat
  NAZWA KONFERENCJI: SfN's 45th annual meeting Neuroscience 2015
  MIEJSCE: Chicago, USA, 17-21 October 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: The Society for Neuroscience (SfN)
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • stress
 • vagus
 • lipopolysaccharide

  563/1289
  AUTORZY: Marcin Wołek, A. Romanowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: SUMP jako element strategicznego kształtowania mobilności w Gdyni
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Sustainable Urban Mobility Plans
  MIEJSCE: Warszawa, 23 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  564/1289
  AUTORZY: Ewelina Kurowska, Irena Majkutewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sygnalizacja insulinowa w mózgu i jej zaburzenia w kontekście choroby Alzheimera
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VIII Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  565/1289
  AUTORZY: Monika Lewandowska-Goch, A. Kwiatkowska, Teresa Łepek, R. Day, Adam Prahl.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza i badania kinetyczne inhibitorów furyny
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Toruń, 24-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konwertazy prekursorów białkowych
 • furyna
 • hemaglutynina wirusa ptasiej grypy

  566/1289
  AUTORZY: Monika Lewandowska-Goch, Anna Kwiatkowska, Robert Day, Adam Prahl.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza i badanie kinetyczne inhibitorów furyny modyfikowanych w pozycjach P5-P8
  NAZWA KONFERENCJI: IV Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza
  MIEJSCE: Warszawa, 29-31 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  567/1289
  AUTORZY: Małgorzata Bohdanowicz, Katarzyna Potrykus.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza i hydroliza nietypowych nukleotydów u prokariontów i eukariontów
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolskie Sympozjum Sopockie Forum Młodych pt. Dokąd zmierza świat?
  MIEJSCE: Sopot, 29 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  568/1289
  AUTORZY: Alicja Kawecka, K. Zelewska, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza i ocena zdolności chemilumonogennej czwartorzędowych soli akrydyniowych
  NAZWA KONFERENCJI: VI Ogólnopolska Konferencja Studencka Nowoczesne Metody Doświadczalne w Fizyce, Chemii i Inżynierii (NMD VI)
  MIEJSCE: Lublin, 27-29 listopada 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Koło Naukowe Studentów Fizyki UMCS ; Studenckie Koło Naukowe Chemików Alkahest UMCS ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  569/1289
  AUTORZY: Halina Strońska, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza peptydu z grupy hemorfin o potencjalnych właściwościach przeciwbólowych
  NAZWA KONFERENCJI: XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 31 maja - 3 czerwca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spinorphin
 • peptides
 • opioids

  570/1289
  AUTORZY: Halina Strońska, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza spinorfiny oraz jej analogów o potencjalnych właściwościach przeciwbólowych
  NAZWA KONFERENCJI: XLII Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia z głębi ziemi
  MIEJSCE: Lubenia, 30 kwietnia - 4 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • hemorphins
 • peptides
 • opioids

  571/1289
  AUTORZY: Halina Strońska, Magda Stella, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza wybranych analogów peptydu LVV-hemorfiny-4
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  572/1289
  AUTORZY: Dariusz Tłoczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sytuacja finansowa i perspektywy rozwoju światowego transportu lotniczego
  NAZWA KONFERENCJI: XII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans 2015 Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie
  MIEJSCE: Szczyrk, 20-23 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  573/1289
  AUTORZY: Jacek Zaucha, Tomasz Komornicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: The concept of territorial cohesion as understood and practiced by Polish regions
  NAZWA KONFERENCJI: Territorial aspects of growth and development
  MIEJSCE: Wrocław, 11-12 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Rozwoju ; Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  574/1289
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Trendy rozwoju handlu światowego przed i po globalnym kryzysie finansowym i gospodarczym
  NAZWA KONFERENCJI: V Konferencja Naukowa z cyklu Handel i finanse międzynarodowe
  MIEJSCE: Poznań, 10 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedry Zarządzania Międzynarodowego, Finansów Międzynarodowych i Marketingu Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  575/1289
  AUTORZY: Magdalena Matczak, Jacek Zaucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ustalenia studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskic hobszarów morskich i wnioski w procesie planistycznym
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium projektu Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich
  MIEJSCE: Szczecin, 18 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  576/1289
  AUTORZY: Magdalena Matczak, Jacek Zaucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ustalenia studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskic hobszarów morskich i wnioski w procesie planistycznym
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium projektu Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich
  MIEJSCE: Gdynia, 21 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  577/1289
  AUTORZY: Ewa Oziewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Uwagi na temat chińskiego rynku zbytu towarów konsumpcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dóbr luksusowych
  NAZWA KONFERENCJI: Seminarium Naukowe Współczesne i perspektywiczne wyzwania rozwoju gospodarczego w wymiarze europejskim i globalnym
  MIEJSCE: Kazimierz Dolny, 15-16 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  578/1289
  AUTORZY: Barbara Pawłowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: W kierunku zrównoważonego rozwoju - przegląd efektów działań w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
  MIEJSCE: Karpacz, 2-4 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  579/1289
  AUTORZY: Andrzej Letkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wartości poznawcze symetrii gospodarce
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku
  MIEJSCE: Gdańsk, 15 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  580/1289
  AUTORZY: Zofia Jelińska, Elżbieta Wnuk, Patrycja Zięba, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Węglowe elektrody pastowe
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Toruń, 24-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • elektrochemia
 • elektrody pastowe
 • modyfikacja elektrod

  581/1289
  AUTORZY: Magdalena Bojko.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Witaminy w grzybach
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  582/1289
  AUTORZY: Anna Wcisło, Sandra Nakonieczna, Dorota Zarzeczańska, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Właściwości aminoantrachinonów w aspekcie tworzenia nowych sensorów
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Toruń, 24-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • aminoantrachinon
 • pKa
 • spektrofotometria UV-Vis
 • woltamperometria cykliczna

  583/1289
  AUTORZY: Marta Paszkiewicz, J. Łuczak, W. Lisowski, Paulina Patyk, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ cieczy jonowych na morfologię oraz właściwości fotokatalityczne TiO2
  NAZWA KONFERENCJI: XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 31 maja - 3 czerwca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  584/1289
  AUTORZY: Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ efektów elektronowych na kwasowość sacharydów na przykładzie modelowych aminodeoksy-D-heksopiranozydów alkilu i i ich azydowych prekursorów
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  585/1289
  AUTORZY: Aleksandra Piwka, Bartłomiej Okrój, Ewelina Sadowska, Karolina Plucińska, Grażyna Jerzemowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ iniekcji glutaminianu do jądra konarowo-mostowego nakrywki na behawior pokarmowy indukowany stymulacją układu mezolimbicznego u szczurów o różnej charakterystyce behawioralnej
  NAZWA KONFERENCJI: IX Konferencja Adeptów Fizjologii
  MIEJSCE: Gdańsk, 15-16 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego ; Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus" Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra i Zakład Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  586/1289
  AUTORZY: Anna Wcisło, Dorota Zarzeczańska, Elżbieta Wnuk, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ podstawnika heterocyklicznego na właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne aminoantrachinonu
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  587/1289
  AUTORZY: Milena Pieńkos, Beata Zadykowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ podstawników na proces chemiluminescencji tioestru 10-metyloakrydyniowego
  NAZWA KONFERENCJI: XLII Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia z głębi ziemi
  MIEJSCE: Lubenia, 30 kwietnia - 4 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  588/1289
  AUTORZY: Danuta Łapacz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ systemu zamówień publicznych na kształtowanie infrastruktury transportu drogowego w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  589/1289
  AUTORZY: Joanna Bednarz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Współpraca podmiotów gospodarczych
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  590/1289
  AUTORZY: Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Konrad Madej.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wybrane problemy funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw transportu lotniczego
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach
  MIEJSCE: Radom, 21-22 sierpnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; Urząd Miejski w Radomiu ; Radomska Rada FSNT NOT
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  591/1289
  AUTORZY: Iwona Sobol.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie islamskich transakcji terminowych w zarządzaniu ryzykiem walutowym
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar
  MIEJSCE: Sopot, 19 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  592/1289
  AUTORZY: Aleksandra Niemc.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wymiana upierzenia u samców i samic biegusa malutkiego Calidris minuta zimujących w Republice Południowej Afryki
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja ornitologiczna i II Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków
  MIEJSCE: Gugny, 16-18 stycznia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Instytut Biologii oraz Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  593/1289
  AUTORZY: Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wyzwania europejskiej polityki przemysłowej
  NAZWA KONFERENCJI: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości
  MIEJSCE: Poznań, 16 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Europeistyki oraz Centrum Doskonałości Jean Monnet Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  594/1289
  AUTORZY: Zuzanna Pestka, Katarzyna Wojczulanis-Jakubas.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zależności przestrzenne i siedliskowe między terytoriami gąsiorka Lanius collurio i jarzębatki Sylvia nisoria w rejonie Jeziora Drużno
  NAZWA KONFERENCJI: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 20-22 marca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  595/1289
  AUTORZY: Karol Krzymiński, Beata Zadykowicz, Justyna Czechowska-Kryszk, Alicja Kawecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zależności typu struktura-właściwości w rodzinie estrów akrydyniowych - związków luminogennych o znaczeniu praktycznym
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  596/1289
  AUTORZY: Jacek Winiarski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zarządzanie ryzykiem w podmiotach sektora publicznego
  NAZWA KONFERENCJI: VI Konferencja Naukowa Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
  MIEJSCE: Sopot, 6-8 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  597/1289
  AUTORZY: Justyna Wielińska, Andrzej Nowacki, Beata Liberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie metod DFT do badania równowag kwasowo-zasadowych wybranych leków przeciwnowotworowych
  NAZWA KONFERENCJI: XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii
  MIEJSCE: Karpacz, 31 maja - 3 czerwca 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  598/1289
  AUTORZY: Paweł Rudnicki, Piotr Urbaszek, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie metod MLR i PCA w ocenie zaburzeń gospodarki tiaminy u pacjentów przewlekle dializowanych
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, IX Edycja
  MIEJSCE: Poznań, 12 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  599/1289
  AUTORZY: Ewa Maria Siedlecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie metod zaawansowanego utleniania do usuwania leków ze ścieków i wód
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Ścieki przemysłowe : wyzwania technologiczne i ekonomiczne
  MIEJSCE: Sopot, 19-20 listopada 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  600/1289
  AUTORZY: Dariusz Wyrzykowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie roztworów buforowych do badania reakcji kompleksowania jonów metali metodą izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  601/1289
  AUTORZY: Małgorzata Czerwicka, Zbigniew Kaczyński, Mateusz Pallach, Sylwia Szulta, Aneta Cichosz, Karolina Ossowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie spektrometrii mas i spektroskopii NMR w określaniu struktury O-polisacharydu bakterii Franconibacter pulveris 1978
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  602/1289
  AUTORZY: Marek Kołatka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zegar koniunktury - narzędzie do wyznaczania bieżącej fazy cyklu koniunkturalnego w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - badania i rozwój
  MIEJSCE: Poznań, 23 listopada 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  603/1289
  AUTORZY: Piotr Kuropatwiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zmiany paradygmatu planowania transportu. Próba identyfikacji pożądanych kierunków w kontekście dyskusji nad przyszłością Gdańska
  NAZWA KONFERENCJI: Debata na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska
  MIEJSCE: Gdańsk, 20 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • paradygmat mobilności
 • planowanie transportu

  604/1289
  AUTORZY: Ryszard Szadziewski, Elżbieta Sontag, Jacek Szwedo.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Znaczenie inkluzji muchówek w rekonstrukcji paleośrodowisk
  NAZWA KONFERENCJI: XXXIV Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego & VIII Konferencja Dipterologiczna Biologia i Systematyka Muchówek
  MIEJSCE: Spała, 24-26 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  605/1289
  AUTORZY: Ryszard Szadziewski, Elżbieta Sontag, Jacek Szwedo.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Znaczenie inkluzji owadów w identyfikacji kredowych i trzeciorzędowych bursztynów = Significance of insect inclusions in identification of Cretaceous and Tertiary ambers
  NAZWA KONFERENCJI: X Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-24 maja 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  606/1289
  AUTORZY: Ryszard Szadziewski, Jacek Szwedo, Elżbieta Sontag.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Znaczenie inkluzji zwierzęcych w rekonstrukcjach paleoklimatu, ekologii lasów bursztynowych oraz identyfikacji bursztynów
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy
  MIEJSCE: Chełm, 12-13 lutego 2015
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  607/1289
  AUTORZY: Monika Bąk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Znaczenie ładu instytucjonalnego dla rozwoju kapitału ludzkiego i sukcesu procesów transformacji państw posocjalistycznych. Studium porównawcze dla wybranych krajów europejskich
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju
  MIEJSCE: Kraków, 9-10 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Uniwersytet Rzeszowski
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ład instytucjonalny
 • rozwój gospodarczy
 • Europa Środkowa i Wschodnia

  608/1289
  AUTORZY: Marcin Wołek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Znaczenie przemieszczeń pieszych w podziale zadań przewozowych w centrum miasta na przykładzie Gdyni
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Naukowa TranSopot 2015 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku
  MIEJSCE: Sopot, 25-27 maja 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  609/1289
  AUTORZY: Anna Blajer-Gołębiewska, Maciej Kos.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Znaczenie reputacji przedsiębiorstw dla inwestorów indywidualnych: finanse czy etyka
  NAZWA KONFERENCJI: XII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska - Unia Europejska - Świat
  MIEJSCE: Międzyzdroje, 8-10 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • corporate reputation
 • investment decisions
 • behavioural economics
 • behavioural finance
 • experimental economics

  610/1289
  AUTORZY: Karolina Starego.
  TYTUŁ: "Aksjologiczna pustka" edukacji obywatelskiej, czyli o ideowym przekazie przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla III i IV etapu kształcenia zawartym w podstawy programowej z 2008 roku
  ŹRÓDŁO: Społeczny Monitor Edukacji, [dokument elektroniczny]. - Utworzone 23 czerwca 2016
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: http://www.monitor.edu.pl/analizy/a-aksjologiczna-pustka-edukacji-obywatelskiej-czyli-o-ideowym-przekazie-przedmiotu-wiedza-o-spoleczenstwie-dla-iii-i-iv-etapu-ksztalcenia-zawartym-w-podstawy-programowej-z-2008-roku.html [dostęp 28.06.2016]
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • citizenship education
 • curriculum

  611/1289
  AUTORZY: Henryk Woźniak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: "One Belt, One Road", czyli logistyczna inwazja China na Azję i Europę
  NAZWA KONFERENCJI: XVII Konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych
  MIEJSCE: Gdańsk, 1-2 grudnia 2016
  UWAGI: Uniwersytet Gdański, Katedra Logistyki, Katedra Polityki Transportowej, Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji IHZ
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sea transport and rail transport in the China-Europe relations
 • infrastructure investments of China abroad
 • economic expansion of China

  612/1289