logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: PXP
Liczba odnalezionych rekordów: 1336Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/1336
AUTORZY: Daria Tomalka, Dorota Uber.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: "Biała śmierć", czyli nieumiarkowanie w spożywaniu soli i cukru
NAZWA KONFERENCJI: XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia jest w nas!
MIEJSCE: Wiktorowo, 8-12 listopada 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
2/1336
AUTORZY: Tamara Zalewska, Patrycja Krogul, Jerzy Falandysz.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 137Cez w płachetce kołpakowatej i jej substracie glebowym
NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów
MIEJSCE: Olsztyn, 22-24 maja 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
3/1336
AUTORZY: Emilia Iłowska, Jakub Barciszewski, Mariusz Jaskólski, Aneta Szymańska.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aggregation test for fragment of human cystatin C Ala52-Asp65
NAZWA KONFERENCJI: 48 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Od sekwencji kwasów nukleinowych do medycyny molekularnej
MIEJSCE: Toruń, 2-5 września 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: ENG
4/1336
AUTORZY: Tomasz Wirecki, Cezary Czaplewski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Algorytm Hybrydowego Monte Carlo - od prostych układów do makrocząsteczek
NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Młodych Naukowców Dokonania naukowe doktorantów, I Edycja
MIEJSCE: Kraków, 20 kwietnia 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
5/1336
AUTORZY: Lucyna Kaliszuk, Małgorzata Czerwicka, Kazimierz Orłowski, Piotr Stepnowski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza wybranych substancji izolowanych z drewna i drewna modyfikowanego termicznie
NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
6/1336
AUTORZY: Anna Barabaś, Alicja Kawecka, Agnieszka Chylewska, Lech Chmurzyński, Aleksandra Dąbrowska.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Are sensors sensible?
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: ENG
7/1336
AUTORZY: Jerzy Falandysz, Joanna Szubstarska, Natalia Szylke, Grażyna Krasińska.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania nad składnikami mineralnymi w owocnikach maślaka pstrego i podłożu glebowym tego grzyba
NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów
MIEJSCE: Olsztyn, 22-24 maja 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
8/1336
AUTORZY: Joanna Makowska, Dorota Uber, Dagmara Lubowiecka, Lech Chmurzyński.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania nad stabilnością termodynamiczną i analiza konformacyjna peptydów - fragmentu białka G oraz jego modyfikacji zawierającej pochodną kwasu aminobenzoesowego
NAZWA KONFERENCJI: 56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Chemia - tradycja i nowe wyzwania
MIEJSCE: Siedlce, 16-20 września 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
9/1336
AUTORZY: Karolina Cybula, Karolina Ossowska, Małgorzata Czerwicka, Kinga Marszewska, Halina Dziadziuszko, Piotr Stepnowski, Zbigniew Kaczyński.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania strukturalne O-polisacharydu wyodrębnionego ze ściany komórkowej bakterii Salmonella Frankfurt
NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
10/1336
AUTORZY: Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Paulina Patyk, Aleksandra Malinowska, Justyna Rudnicka, Ewa Ryłko.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badanie efektywności ekstrakcji rozpuszczalnikowej wykorzystywanej do selektywnego odzysku złota ze złomu elektronicznego
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
11/1336
AUTORZY: Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Ewa Ryłko, Joanna Stachnik, Gniewomir Miller, Adriana Zaleska.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badanie wartości energetycznej biomasy drzewnej jako alternatywnego źródła energii
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
12/1336
AUTORZY: Joanna Pranczk, Krzysztof Żamojć, Dagmara Jacewicz, Dariusz Wyrzykowski, Lech Chmurzyński.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badanie wpływu środowiska reakcji na szybkość wymiany liganda w diglikolanowych kompleksach kobaltu(II) i niklu(II)
NAZWA KONFERENCJI: XVII Mikrosympozjum Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
MIEJSCE: Poznań, 24 maja 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
13/1336
AUTORZY: Emilia Kołek-Kaczanowska, Zbigniew Maćkiewicz.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Barwniki fluorescencyjne wykorzystywane w kryminalistyce
NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
14/1336
AUTORZY: Joanna Pranczk, Dagmara Jacewicz, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Barwniki roślinne
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
15/1336
AUTORZY: Alicja Boryło, Waldemar Nowicki.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Bioakumulacja wybranych metali ciężkich w roślinach uprawnych i łąkowych w rejonie składowiska fosfogipsów w Wiślince
NAZWA KONFERENCJI: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
MIEJSCE: Poznań, 4-5 kwietnia 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
16/1336
AUTORZY: Justyna Miloch, Justyna Wiczk, Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Bromopochodne nukleozydów i ich właściwości radiosensybilizujące
NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
17/1336
AUTORZY: Marta Wiśniewska, Mariusz Makowski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: CaBPs, czyli rzecz o białkach wiążących wapń
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
18/1336
AUTORZY: Piotr Urbaszek, M. Haranczyk, Esmond G. Ng, Tomasz Puzyn.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Charakterystyka chlorowanych, bromowanych oraz bromo-chlorowanych kongenerów Trwałych Zanieczyszczeo Organicznych (TZO) z wykorzystaniem metodyki C3 (Combinatorial-Computational-Cheminformatics approach)
NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
19/1336
AUTORZY: Krzysztof Żamojć, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemia miłości, czyli słów kilka o feromonach
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
20/1336
AUTORZY: Marzena Marchaj, Sylwia Freza, Olimpia Rybacka, Piotr Skurski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemically oxidized water
NAZWA KONFERENCJI: Molecules and Light 2013. II Autumn Meeting of the Polish Photochemistry Group
MIEJSCE: Zakopane, 23-27 September 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw ; Jagiellonian University, Cracow ; Institute of Physics PAS, Warsaw ; Adam Mickiewicz University, Poznań
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: ENG
21/1336
AUTORZY: Katarzyna Mioduszewska, Magdalena Cerkowniak, Dorota Wirkus, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemiczne wyzwania entomologiczne - analiza składu związków chemicznych obecnych w lipidach
NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Ochrona Owadów w Polsce nt. Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce - stan aktualny i perspektywy na przyszłość
MIEJSCE: Puszczykowo, 12-15 września 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
22/1336
AUTORZY: Joanna Pranczk, Dagmara Jacewicz, Dariusz Wyrzykowski, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czarny ryż - zakazany owoc o cudownych właściwościach
NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
23/1336
AUTORZY: Karol Sikora, Barbara Dmochowska, Andrzej Wiśniewski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czwartorzędowe sole amoniowe i diaminiowe pochodne alditoli oraz cukrów
NAZWA KONFERENCJI: VIII Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt: Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji
MIEJSCE: Poznań, 1-3 lipca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
24/1336
AUTORZY: Julia Jerkiewicz, Dorota Uber, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy alternatywą dla "trucizn piękności" mogą być kosmetyki naturalne?
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
25/1336
AUTORZY: Jerzy Falandysz.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy grzyb wielkoowocnikowy może być bioindykatorem wskazującym jak silnie gleba jest zanieczyszczona pierwiastkami metalicznymi, metaloidami lub niemetalami?
NAZWA KONFERENCJI: XII Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska
MIEJSCE: Warszawa, 6-7 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
26/1336
AUTORZY: Aleksandra Nowak, Agnieszka Chylewska, Lech Chmurzyński, Aleksandra Dąbrowska.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy zawsze wiemy, co jemy?
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
27/1336
AUTORZY: Anna Barabaś, Alicja Kawecka, Lech Chmurzyński, Aleksandra Dąbrowska.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Diamonds are forever
NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików Chemia - przyszłość zaczyna się dziś, II Edycja
MIEJSCE: Białystok, 17-19 maja 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: ENG
28/1336
AUTORZY: Marta Wiśniewska, Mariusz Makowski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Druty i kropki kwantowe - efektywne źródła światła
NAZWA KONFERENCJI: II Gdańskie Spotkania z Nanotechnologią
MIEJSCE: Gdańsk, 24-25 maja 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
29/1336
AUTORZY: Michał Kowalski, Mariusz Makowski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: E-papierosy. Palić czy nie palić?
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
30/1336
AUTORZY: Sylwia Zielińska, Marcin Łoś, Joanna Łoś.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ekstrakcja kwasów nukleinowych z gleby
NAZWA KONFERENCJI: IV Polski Kongres Genetyki
MIEJSCE: Poznań, 10-13 września 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Genetyczne ; Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
31/1336
AUTORZY: Aleksandra Miszewska, Kinga Trepkowska, Bożena Karawajczyk, Małgorzata Czaja, Marek Kwiatkowski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Farby do włosów
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
32/1336
AUTORZY: Karol Sikora, Barbara Dmochowska, Andrzej Wiśniewski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Fosforanowe pochodne 5-aminium-1,4-anhydropentitoli
NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
33/1336
AUTORZY: Justyna Wiczk, Justyna Miloch, Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Fototerapia chorób nowotworowych z wykorzystaniem bromopochodnych zasad nukleinowych
NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
34/1336
AUTORZY: Hanna Męczykowska, Martyna Świerzewska, Bożena Karawajczyk, Małgorzata Czaja, Marek Kwiatkowski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Guma do żucia - fakty i mity
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
35/1336
AUTORZY: Karol Sikora, Barbara Dmochowska, Anna Woziwodzka, Andrzej Wiśniewski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Hexylaminium bromides derivatives of D-glucopyranose
NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: ENG
36/1336
AUTORZY: Tomasz Wirecki, Cezary Czaplewski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Hybrydowe Monte Carlo w polu siłowym UNRES
NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, IV Edycja
MIEJSCE: Gdańsk, 12 kwietnia 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
37/1336
AUTORZY: Alicja Boryło, Grzegorz Olszewski, Bogdan Skwarzec.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Izotopy polonu (210Po) oraz uranu (234U i 238U) w mchach z rejonu Wyspy SobieszewskiejThe polonium (210Po) and uranium (234U i 238U) isotopes in the mosses form Sobieszewo Island
NAZWA KONFERENCJI: VI Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej
MIEJSCE: Kraków-Przegorzały, 21-24 kwiecień 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
38/1336
AUTORZY: Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Izotopy polonu 210Po oraz uranu 234U i 238U w próbkach roślin wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańska
NAZWA KONFERENCJI: XII Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska
MIEJSCE: Warszawa, 6-7 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
39/1336
AUTORZY: Aleksandra Tesmar, Joanna Pranczk, Lech Chmurzyński.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kadm - problem toksykologiczny
NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
40/1336
AUTORZY: Anna K. Kojta, Grażyna Krasińska, Jerzy Falandysz.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kadm, ołów i rtęć w owocnikach podgrzybka brunatnego z terenu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej
NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów
MIEJSCE: Olsztyn, 22-24 maja 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
41/1336
AUTORZY: Joanna Pranczk, Krzysztof Żamojć, Dagmara Jacewicz, Dariusz Wyrzykowski, Lech Chmurzyński.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kinetics of ligand substitution in [Co(TDA)(H2O)3] complex in aqueous solutions
NAZWA KONFERENCJI: XVII Mikrosympozjum Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
MIEJSCE: Poznań, 24 maja 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: ENG
42/1336
AUTORZY: Aleksandra Dąbrowska, Lech Chmurzyński, Agnieszka Chylewska, Aleksandra Jaworska.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kompleksy Co(II) w reakcjach podstawienia: badania kinetyczne
NAZWA KONFERENCJI: XVII Mikrosympozjum Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
MIEJSCE: Poznań, 24 maja 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
43/1336
AUTORZY: Magdalena Stefaniak, Bożena Karawajczyk, Małgorzata Czaja, Marek Kwiatkowski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kontrowersyjny słodzik - aspartam E951
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
44/1336
AUTORZY: Patrycja Zięba, Dorota Zarzeczańska, Tadeusz Ossowski, Lech Chmurzyński, Aleksandra Dąbrowska.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kwasy boronowe nową szansą na walkę z cukrzycą?
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
45/1336
AUTORZY: Magdalena Dembowska, Malwina Borkowicz, Agnieszka Chylewska, Lech Chmurzyński, Aleksandra Dąbrowska.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Magia chemii
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
46/1336
AUTORZY: Katarzyna Kozłowska, Joanna Tymecka, Lidia Boss, Monika Glinkowska, Grzegorz Węgrzyn.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mechanizm regulacji procesu replikacji DNA bakteriofagów niosących toksyny Shiga - oddziaływanie inicjatorowego białka O z origin replikacji oraz białkami gospodarza
NAZWA KONFERENCJI: Międzyuczelniana Konferencja Młodych Naukowców
MIEJSCE: Gdańsk, 10 maja 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
47/1336
AUTORZY: Alicja Boryło, Waldemar Nowicki.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metale ciężkie w mchach z rejonu Wyspy Sobieszewskiej
NAZWA KONFERENCJI: XII Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska
MIEJSCE: Warszawa, 6-7 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
48/1336
AUTORZY: Grzegorz Olszewski, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metodyka oznaczania Radu 226Ra w próbkach gleb za pomocą spektrometrii alfa
NAZWA KONFERENCJI: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
MIEJSCE: Poznań, 4-5 kwietnia 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
49/1336
AUTORZY: Tomasz Wenta, Dorota Żurawa-Janicka, Barbara Lipińska.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Molekularne podstawy aktywacji proteazy HtrA2/Omi człowieka
NAZWA KONFERENCJI: Międzyuczelniana Konferencja Młodych Naukowców
MIEJSCE: Gdańsk, 10 maja 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
50/1336
AUTORZY: Joanna Pranczk, Dariusz Wyrzykowski, Dagmara Jacewicz, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Molekularny jeż
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
51/1336
AUTORZY: Karolina Szymańska, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nagromadzanie polonu 210Po w glebie i grzybach wielkoowocnikowych z terenów województwa pomorskiego
NAZWA KONFERENCJI: 56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Chemia - tradycja i nowe wyzwania
MIEJSCE: Siedlce, 16-20 września 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
52/1336
AUTORZY: Agata Jackowska, Izabela Gawin, Małgorzata Czaja, Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Napoje energetyzujące - pić czy nie pić?
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
53/1336
AUTORZY: Anna Kowalczyk, Bożena Karawajczyk, Małgorzata Czaja, Marek Kwiatkowski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Niekonwencjonalne źródła gazu ziemnego - gaz z łupków
NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
54/1336
AUTORZY: Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nierównowaga promieniotwórcza pomiędzy izotopami 234U i 238U w próbkach środowiskowych
NAZWA KONFERENCJI: 56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Chemia - tradycja i nowe wyzwania
MIEJSCE: Siedlce, 16-20 września 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
55/1336
AUTORZY: Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nierównowaga promieniotwórcza pomiędzy izotopami uranu (234U i 238U) w próbkach środowiskowych
NAZWA KONFERENCJI: XII Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska
MIEJSCE: Warszawa, 6-7 czerwca 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: POL
56/1336
AUTORZY: Aleksandra Dąbrowska, Anna Barabaś, Alicja Kawecka, Lech Chmurzyński.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Not every base is a hydroxide
NAZWA KONFERENCJI: XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia jest w nas!
MIEJSCE: Wiktorowo, 8-12 listopada 2013
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: ENG
57/1336
AUTORZY: Natalia Maciejewska, Emilia Iłowska, Anna Cyranka, Aneta Szymańska, Marcin Olszewski.
TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Novel DNA-binding protein from Nanoarchaeum equitans Kin4-M binds all kinds of nucleic acid
NAZWA KONFERENCJI: 55 Konwersatorium Krystalograficzne ; VI Sesja Naukowa i Warsztaty PTK
MIEJSCE: Wrocław, 27-29 czerwca 2013
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Komitet Krystalografii PAN ; Polskie Towarzystwo Krystalograficzne ; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Typ publikacji: PXP
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • nucleid acid

  58/1336
  AUTORZY: Agnieszka Chylewska, Katarzyna Turecka, Aleksandra Dąbrowska, Władysław Werel, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowe oblicze kompleksów Co(II) z pochodnymi pirazyny
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  59/1336
  AUTORZY: Marta Borecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena narażenia wód i osadów dennych pobranych z rejonów przybrzeżnych południowego Bałtyku i województwa pomorskiego na występowanie pozostałości wybranych leków
  NAZWA KONFERENCJI: V Ogólnopolskie Sympozjum Sopockie Forum Młodych pt. Dokąd zmierza świat?
  MIEJSCE: Sopot, 18 maja 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  60/1336
  AUTORZY: Wioletta Kobiela, Grażyna Peszyńska-Sularz, Magdalena Gabig-Cimińska, Grzegorz Węgrzyn, Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, Marcelina Malinowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena skuteczności różnych podejść terapeutycznych na obniżenie poziomu spichrzania glikozoaminoglikanów w tkankach myszy chorych na mukopolisacharydozę typu I
  NAZWA KONFERENCJI: IV Polski Kongres Genetyki
  MIEJSCE: Poznań, 10-13 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Genetyczne ; Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  61/1336
  AUTORZY: Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Karolina Łyczek, Ewa Ryłko, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Odzysk złota i innych metali ze zużytego sprzętu elektronicznego przy zastosowaniu procesów hydrometalurgicznych
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  62/1336
  AUTORZY: Karolina Ossowska, Karolina Cybula, Małgorzata Czerwicka, Kinga Marszewska, Halina Dziadziuszko, Piotr Stepnowski, Zbigniew Kaczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Określenie I-rzędowej struktury O-polisacharydu bakterii Cronobacter turicensis NTU 564
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  63/1336
  AUTORZY: Halina Strońska, Joanna Kreczko, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Opioid peptides: a promising alternative to opioid analgesics
  NAZWA KONFERENCJI: XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia jest w nas!
  MIEJSCE: Wiktorowo, 8-12 listopada 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • opioid peptides
 • analgesics
 • painkillers
 • spinorphin

  64/1336
  AUTORZY: Katarzyna Jabłonowska, Aleksandra Kolasa, Dorota Wirkus, Monika Paszkiewicz, Radosław Owczuk, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja i walidacja procedury oznaczania witamin rozpuszczalnych w wodzie
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  65/1336
  AUTORZY: Katarzyna Mioduszewska, Katarzyna Zając, Monika Paszkiewicz, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja metody oznaczania wybranych mikotoksyn techniką GC/MS
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  66/1336
  AUTORZY: Dorota Wirkus, Katarzyna Mioduszewska, Monika Paszkiewicz, R. Owczuk, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja procedury oznaczania monosacharydów i disacharydów w próbkach moczu
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, IV Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  67/1336
  AUTORZY: Aleksandra Kolasa, Katarzyna Jabłonowska, Dorota Wirkus, Monika Paszkiewicz, Radosław Owczuk, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja procedury wyodrębniania witamin rozpuszczalnych w wodzie z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy stałej
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  68/1336
  AUTORZY: Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Ewa Ryłko, Maciej Psiuk, Łukasz Sofiński, Iwona Ocieczek, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja procesu neutralizacji pozostałości po chemicznym czyszczeniu wymienników ciepła w odniesieniu do prawnych wymagań stawianych ściekom odprowadzanym do sieci kanalizacyjnej
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  69/1336
  AUTORZY: Magdalena Alenowicz, Jarosław Ruczyński, Piotr Mucha, Monika Wojciechowska, Michał Dobkowski, Małgorzata Pieszko, Anna Miszka, Piotr Rekowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Oznaczanie powinowactwa ligandów peptydowych do receptorów galaniny z wykorzystaniem czasowo-rozdzielczej fluorescencji
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  70/1336
  AUTORZY: Marta Wagil, Joanna Maszkowska, Anna Białk-Bielińska, Jolanta Kumirska, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Oznaczanie pozostałości wybranych farmaceutyków z grupy fluorochinolonów w próbkach wody oraz tkanki ryb z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  71/1336
  AUTORZY: Magdalena Grzegórska, Klaudia Osińska, Małgorzata Czaja, Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Parabeny - dlaczego nie?
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  72/1336
  AUTORZY: Joanna Rosecka, Sylwia Rodziewicz-Motowidło.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Peptydy kosmetyczne - molekularny chirurg plastyczny
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  73/1336
  AUTORZY: Dagmara I. Strumińska-Parulska, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pluton 241Pu w ekosystemie południowego BałtykuThe plutonium 241Pu in the southern Baltic ecosystem
  NAZWA KONFERENCJI: VI Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej
  MIEJSCE: Kraków-Przegorzały, 21-24 kwiecień 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  74/1336
  AUTORZY: Dagmara I. Strumińska-Parulska, Bogdan Skwarzec, Grzegorz Olszewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pluton 241Pu w ekosystemie południowego Morza Bałtyckiego
  NAZWA KONFERENCJI: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 4-5 kwietnia 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  75/1336
  AUTORZY: Sandra Nakonieczna, Dorota Zarzeczańska, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pochodne antrachinonowe jako barwniki
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  76/1336
  AUTORZY: Anna Dryżałowska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Podgrzybek złotawy - zanieczyszczenie rtęcią surowca grzybowego
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów
  MIEJSCE: Olsztyn, 22-24 maja 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  77/1336
  AUTORZY: Aleksandra Tesmar, Justyna Czupryniak, Joanna Pranczk, Dagmara Jacewicz, Dariusz Wyrzykowski, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polikarboksylanowe związki koordynacyjne - nowe pseudomimetyki dysmutaz ponadtlenkowych
  NAZWA KONFERENCJI: XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia wciąga...
  MIEJSCE: Stary Gierałtów, 1-5 maja 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  78/1336
  AUTORZY: Alicja Kawecka, Anna Barabaś, Agnieszka Chylewska, Lech Chmurzyński, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polimorfizm i izostrukturalność, czyli różne oblicza pierwiastków i związków chemicznych
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  79/1336
  AUTORZY: Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec, Grzegorz Romańczyk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polon 210Po w krwi ludzkiej
  NAZWA KONFERENCJI: 56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Chemia - tradycja i nowe wyzwania
  MIEJSCE: Siedlce, 16-20 września 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  80/1336
  AUTORZY: Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec, Grzegorz Romańczyk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polon 210Po w krwi ludzkiej
  NAZWA KONFERENCJI: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 4-5 kwietnia 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  81/1336
  AUTORZY: Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec, Grzegorz Olszewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polon 210Po w próbkach gleby wokół składowiska fosfogipsów w Wiślince
  NAZWA KONFERENCJI: XII Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska
  MIEJSCE: Warszawa, 6-7 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  82/1336
  AUTORZY: Grzegorz Romańczyk, Bogdan Skwarzec, Alicja Boryło.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polon 210Po w próbkach moczu mieszkańców aglomeracji trójmiejskiejThe polonium 210Po in the urine samples of inhabitants of Tricity agglomeration
  NAZWA KONFERENCJI: VI Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej
  MIEJSCE: Kraków-Przegorzały, 21-24 kwiecień 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  83/1336
  AUTORZY: Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Karolina Łyczek, Łukasz Dereń, Ewa Ryłko.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Porównanie efektywności metod ekstrakcji złota i innych metali ze złomu elektronicznego
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  84/1336
  AUTORZY: Agnieszka Kaczmarczyk, Monika Mioduchowska, K. Zając, T. Zając, Adrianna Kilikowska, Anna Wysocka, Jerzy Sell.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Postglacjalna kolonizacja obszarów okołokarpackich przez skójkę gruboskorupową Unio crassus (Philipsson, 1788)
  NAZWA KONFERENCJI: IV Polski Kongres Genetyki
  MIEJSCE: Poznań, 10-13 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Genetyczne ; Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  85/1336
  AUTORZY: Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Magdalena Kurnik, Agnieszka Oleszkiewicz, Joanna Karczewska, Ewa Ryłko, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Poszukiwanie metody oceny mobilności i biodostępności pierwiastków śladowych w glebach
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  86/1336
  AUTORZY: Barbara Spietelun, Bożena Karawajczyk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Problem z chemią a nauczanie problemowe, czyli chemik na tropie
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  87/1336
  AUTORZY: Agnieszka Kaczmarczyk, Monika Mioduchowska, Barbara Bollin, Zbigniew Derkiewicz, Ariana Rydzewska, Daria Tybus, Jerzy Sell.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Projektowanie markerów mikrosatelitarnego DNA u skójki gruboskorupowej Unio crassus Philipsson 1788 (Bivalvia: Unionidae)
  NAZWA KONFERENCJI: Międzyuczelniana Konferencja Młodych Naukowców
  MIEJSCE: Gdańsk, 10 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  88/1336
  AUTORZY: Jerzy Falandysz, Tamara Zalewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Radiocez w borowiku szlachetnym
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów
  MIEJSCE: Olsztyn, 22-24 maja 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  89/1336
  AUTORZY: Jerzy Falandysz, Tamara Zalewska, Luigi Cocchi.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Radiocez w borowiku szlachetnym
  NAZWA KONFERENCJI: XII Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska
  MIEJSCE: Warszawa, 6-7 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  90/1336
  AUTORZY: Jerzy Falandysz, T. Zalewska, L. Cocchi, Natalia Szylke.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Radiocez w płachetce kołpakowatej w Italii i Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 4-5 kwietnia 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  91/1336
  AUTORZY: Magdalena Zdrowowicz, Justyna Miloch, Justyna Wiczk, Janusz Rak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Real- time PCR w służbie diagnostyki molekularnej
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  92/1336
  AUTORZY: Dagmara I. Strumińska-Parulska, Bogdan Skwarzec, J. Fabisiak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rozmieszczenie izotopów plutonu w ptakach morskichThe distribution of plutonium isotopes in the marine birds
  NAZWA KONFERENCJI: VI Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej
  MIEJSCE: Kraków-Przegorzały, 21-24 kwiecień 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  93/1336
  AUTORZY: Malwina Borkowicz, Magdalena Dembowska, Agnieszka Chylewska, Lech Chmurzyński, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Różne oblicza chemii leków
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  94/1336
  AUTORZY: Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Ewa Ryłko, Beata Grobelna, Artur Giełdoń.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Różnorodne formy i metody edukacji chemicznej realizowane podczas zajęć w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  95/1336
  AUTORZY: Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w borowikach Boletus spp.
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów
  MIEJSCE: Olsztyn, 22-24 maja 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  96/1336
  AUTORZY: Gabriela Jurkiewicz, Grażyna Krasińska, Katarzyna Szałabska, Daniel Siwicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w jadalnych mleczajach w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów
  MIEJSCE: Olsztyn, 22-24 maja 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  97/1336
  AUTORZY: Jerzy Falandysz, Marta Zielińska, Anna Kojta.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w lakówce ametystowej i lakówce pospolitej
  NAZWA KONFERENCJI: XII Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska
  MIEJSCE: Warszawa, 6-7 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  98/1336
  AUTORZY: Aneta Mazur, Marta Różycka, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w opieńce
  NAZWA KONFERENCJI: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 4-5 kwietnia 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  99/1336
  AUTORZY: Jerzy Falandysz, Anna Wobalis, Grażyna Krasińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w owocnikach opieńki ciemnej, biomasie roślinnej, w której żyje grzybnia i podłożu glebowym tego grzyba
  NAZWA KONFERENCJI: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 4-5 kwietnia 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  100/1336
  AUTORZY: Monika Mioduchowska, Agnieszka Kaczmarczyk, A. Burzyński, M. Soroka, Jerzy Sell.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sekwencja genomu mitochondrialnego typu M u skójki gruboskorupowej Unio crassus (Philipsson, 1788)
  NAZWA KONFERENCJI: IV Polski Kongres Genetyki
  MIEJSCE: Poznań, 10-13 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Genetyczne ; Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  101/1336
  AUTORZY: Grzegorz Olszewski, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Separacja chemiczna radu w próbkach gleb i jego pomiar z wykorzystaniem spektrometrii alfaThe chemical separation of radium from soil samples and its measurement by alpha spectrometry
  NAZWA KONFERENCJI: VI Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej
  MIEJSCE: Kraków-Przegorzały, 21-24 kwiecień 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  102/1336
  AUTORZY: Grzegorz Olszewski, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Separacja chemiczna radu w próbkach gleb i jego pomiar z wykorzystaniem spektrometrii alfa
  NAZWA KONFERENCJI: XII Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska
  MIEJSCE: Warszawa, 6-7 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  103/1336
  AUTORZY: Dorota Wirkus, Joanna Sychowska, Monika Paszkiewicz, Magdalena Cerkowniak, Katarzyna Mioduszewska, Mieczysława I. Boguś, Emilia Włóka, Wioletta Wieloch, Elżbieta Przybysz, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Skład jakościowy i ilościowy lipidów kutykularnych jaj Blatta orientalis przed i po infekcji Conidiobolus coronatus
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Ochrona Owadów w Polsce nt. Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce - stan aktualny i perspektywy na przyszłość
  MIEJSCE: Puszczykowo, 12-15 września 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  104/1336
  AUTORZY: Małgorzata Drewnowska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Skład mineralny owocników pieprznika jadalnego i jego podłoża glebowego z obszaru Puszczy Augustowskiej i Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów
  MIEJSCE: Olsztyn, 22-24 maja 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  105/1336
  AUTORZY: Jerzy Falandysz, Martyna Saba, Grażyna Krasińska, Maja Mackiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Składniki mineralne (14 składników) maślaka zwyczajnego
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów
  MIEJSCE: Olsztyn, 22-24 maja 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  106/1336
  AUTORZY: Beata Zadykowicz, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Some kinetic aspects of chemiluminescence phenomenon of acridinium esters in aqueous solutions
  NAZWA KONFERENCJI: XVII Mikrosympozjum Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
  MIEJSCE: Poznań, 24 maja 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  107/1336
  AUTORZY: Halina Strońska, Joanna Kreczko, Małgorzata Sobocińska, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Spinorfina i jej pochodne jako obiecująca alternatywa dla opioidowych leków przeciwbólowych
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  108/1336
  AUTORZY: Dagmara I. Strumińska-Parulska, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Spływ plutonu 241Pu z dorzecza Wisły i OdryThe inflow of the 241Pu from the Vistula and Odra Rivers drainage
  NAZWA KONFERENCJI: VI Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej
  MIEJSCE: Kraków-Przegorzały, 21-24 kwiecień 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  109/1336
  AUTORZY: Katarzyna Kwiatkowska, Magda Caban, Natalia Orzoł, Piotr Stepnowski, Marek Kwiatkowski, Jolanta Kumirska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Stopień usuwania farmaceutyków podczas procesu oczyszczania ścieków
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  110/1336
  AUTORZY: Joanna Pranczk, Dagmara Jacewicz, Dariusz Wyrzykowski, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Stres oksydacyjny w procesach fizjologicznych i nowotworowych
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  111/1336
  AUTORZY: Bartłomiej Zaborowski, Adam Liwo, Jooyoung Lee, Cezary Czaplewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Symulacje zawężania przestrzeni konformacyjnej (CSA) dla białek zawierających D i L aminokwasy w polu siłowym UNRES
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Młodych Naukowców Dokonania naukowe doktorantów, I Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 20 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  112/1336
  AUTORZY: Aleksandra Tesmar, Joanna Pranczk, Dariusz Wyrzykowski, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Syntetyczna nić pajęcza - nanomateriał przyszłości
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  113/1336
  AUTORZY: Karol Sikora, Barbara Dmochowska, Justyna Łoszewska, Andrzej Wiśniewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza bromków ksylopiranozyd 2-aminioetylu
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt: Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji
  MIEJSCE: Poznań, 1-3 lipca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  114/1336
  AUTORZY: Monika Wojciechowska, Magdalena Alenowicz, Małgorzata Pieszko, Anna Miszka, Michał Dobkowski, Jarosław Ruczyński, Piotr Mucha, Piotr Rekowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza i badanie oddziaływań koniugatu CPP-PNA z DNA i RNA za pomocą elektroforezy kapilarnej
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  115/1336
  AUTORZY: Małgorzata Pieszko, Anna Miszka, Michał Dobkowski, Monika Wojciechowska, Magdalena Alenowicz, Piotr Mucha, Jarosław Ruczyński, Piotr Rekowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza monomerów triazolowych kwasów nukleinowych (TNA) z wykorzystaniem kwasu 5-aminopent-3-ynowego
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  116/1336
  AUTORZY: Andrzej Sieradzan, Karol Kurzawa, Paweł Rudnicki, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Świecące reakcje chemiczne i ich zastosowania
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  117/1336
  AUTORZY: Klaudia Izdebska, Paulina Deptuła, Małgorzata Czaja, Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Tajemnice sztucznych ogni
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  118/1336
  AUTORZY: Marta Wiśniewska, Mariusz Makowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Teoretyczne badania równowag kwasowo-zasadowych dla fenolu i jego pochodnych w acetonitrylu
  NAZWA KONFERENCJI: XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia wciąga...
  MIEJSCE: Stary Gierałtów, 1-5 maja 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  119/1336
  AUTORZY: Ewa Gołaś, Adam Liwo, Cezary Czaplewski, Harold A. Scheraga.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: The Hsp70 chaperone's nucleotide-binding domain: protein dynamics by molecular dynamics simulation
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Młodych Naukowców Dokonania naukowe doktorantów, I Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 20 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  120/1336
  AUTORZY: Natalia Maciejewska, Emilia Iłowska, Aneta Szymańska, Marcin Olszewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: The molecular characteristics of the nuclease from extreme psychrophilic bacterium Psychromonas ingrahamii 37
  NAZWA KONFERENCJI: 48 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Od sekwencji kwasów nukleinowych do medycyny molekularnej
  MIEJSCE: Toruń, 2-5 września 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  121/1336
  AUTORZY: Illia E. Serdiuk, Jerzy Błażejowski, Alexander Roshal, Andrej Varenikov.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Time-resolved spectroscopy investigation of tautomerization kinetics of flavone derivatives
  NAZWA KONFERENCJI: XVII Mikrosympozjum Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji w roztworach
  MIEJSCE: Poznań, 24 maja 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  122/1336
  AUTORZY: Aleksandra Jaworska, Agnieszka Chylewska, Lech Chmurzyński, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Tlenek azotu - życiodajna trucizna
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  123/1336
  AUTORZY: Natalia Formela, Anna Hertha, Małgorzata Czaja, Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Toksyna botulinowa - lecząca trucizna
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  124/1336
  AUTORZY: Anna Miszka, Małgorzata Pieszko, Michał Dobkowski, Monika Wojciechowska, Magdalena Alenowicz, Piotr Mucha, Jarosław Ruczyński, Piotr Rekowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Triazolowe analogi aminokwasów
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  125/1336
  AUTORZY: Aleksandra Kuchta, Agnieszka Chylewska, Lech Chmurzyński, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Witaminowe A, B, C
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  126/1336
  AUTORZY: Magdalena Podlacha, Karolina Plucińska, Dorota Myślińska, Danuta Lewandowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ aktywacji przegrody przyśrodkowej (medial septum) na aktywność behawioralną, związaną z procesami pamięciowymi w warunkach lęku i niepokoju u szczurów o zróżnicowanej wrażliwości na stres
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Młodych Naukowców Dokonania naukowe doktorantów, I Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 20 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  127/1336
  AUTORZY: Karolina Sawiuk, Anna Kloska, Grzegorz Węgrzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ enzymatycznej terapii zastępczej na ekspresję genów IDUA oraz IDS
  NAZWA KONFERENCJI: Międzyuczelniana Konferencja Młodych Naukowców
  MIEJSCE: Gdańsk, 10 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  128/1336
  AUTORZY: Magdalena Cerkowniak, Katarzyna Mioduszewska, Piotr Stepnowski, Małgorzata Słocińska, Grzegorz Rosiński, Marek Gołębiowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ hormonów na skład lipidowy ciał tłuszczowych Zophobas atratus
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, IV Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  129/1336
  AUTORZY: Angelika Bartosik, Marta Wiśniewska, Mariusz Makowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ reaktywnych form tlenu na proces starzenia się skóry
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  130/1336
  AUTORZY: Alicja Boryło, Waldemar Nowicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ składowiska fosfogipsów w Wiślince na środowisko. Bioakumulacja metali ciężkich w roślinach uprawnych i łąkowych
  NAZWA KONFERENCJI: XII Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska
  MIEJSCE: Warszawa, 6-7 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  131/1336
  AUTORZY: Joanna Tymecka, Katarzyna I. Kozłowska, Lidia Boss, Monika Glinkowska, Grzegorz Węgrzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ superzwinęcia DNA na aktywność inicjatorową białka DnaA w procesie replikacji DNA Escherichia coli
  NAZWA KONFERENCJI: Międzyuczelniana Konferencja Młodych Naukowców
  MIEJSCE: Gdańsk, 10 maja 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  132/1336
  AUTORZY: Grażyna Krasińska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ zabiegów kulinarnych na zawartość pierwiastków śladowych w owocnikach koźlarza babki Leccinum scabrum (Bull.ex fr.) S. F. Gray
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów
  MIEJSCE: Olsztyn, 22-24 maja 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  133/1336
  AUTORZY: Bartłomiej Zaborowski, Cezary Czaplewski, Adam Liwo, Juyoung Lee, Jooyoung Lee.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wprowadzenie metody dynamicznego składania fragmentów (DFA) do symulacji dynamiki molekularnej (MD) dla białek z wykorzystaniem pola siłowego UNRES
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, IV Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 kwietnia 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  134/1336
  AUTORZY: Leszek Bielawski, Jerzy Falandysz, Grażyna Krasińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wybrane składniki mineralne w owocnikach Leccinum scabrum i glebie z kompleksów leśnych Puszczy Noteckiej i Borów Tucholskich
  NAZWA KONFERENCJI: XII Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska
  MIEJSCE: Warszawa, 6-7 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  135/1336
  AUTORZY: Beata Łubkowska, Beata Grobelna, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie funkcji aparatów kosmetycznych do badań skóry pochodzenia zwierzęcego po aplikacji kosmetyków z peptydami
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców Per Scientiam ad Salutem Aegroti
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 26-27 kwietnia 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  136/1336
  AUTORZY: Monika Paszkiewicz, Dorota Wirkus, Katarzyna Mioduszewska, Mieczysława I. Boguś, Emilia Włóka, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie HPLC i HPLC-MS do identyfikacji mikotoksyn entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Ochrona Owadów w Polsce nt. Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce - stan aktualny i perspektywy na przyszłość
  MIEJSCE: Puszczykowo, 12-15 września 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  137/1336
  AUTORZY: Magdalena Cerkowniak, Dorota Wirkus, Mieczysława Boguś, Małgorzata Dawgul, Wojciech Kamysz, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie HPLC-ELSD oraz GC/MS-SIM do analizy związków aktywnych biologicznie w lipidach Dermestes maculatus
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Ochrona Owadów w Polsce nt. Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce - stan aktualny i perspektywy na przyszłość
  MIEJSCE: Puszczykowo, 12-15 września 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  138/1336
  AUTORZY: Karolina Szymańska, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zawartość 210Po i 210Pb w sierści zwierząt domowych
  NAZWA KONFERENCJI: 56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Chemia - tradycja i nowe wyzwania
  MIEJSCE: Siedlce, 16-20 września 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  139/1336
  AUTORZY: Alicja Boryło, Grzegorz Olszewski, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zawartość radionuklidów polonu i ołowiu w próbkach gleb z rejonu składowiska fosfogipsów w Wiślince
  NAZWA KONFERENCJI: XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 4-5 kwietnia 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  140/1336
  AUTORZY: Aleksandra Chojnacka, Jerzy Falandysz, Grażyna Krasińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zawartość składników mineralnych w owocnikach podgrzybka zajączka zebranych z tego samego obszaru lasu w ciągu trzech kolejnych lat
  NAZWA KONFERENCJI: XII Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska
  MIEJSCE: Warszawa, 6-7 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  141/1336
  AUTORZY: Dorota Uber, Julia Jerkiewicz, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zdolności kompleksotwórcze wybranych β-peptydów względem jonów Cu2+, Zn2+, Fe2+
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  142/1336
  AUTORZY: Bartosz Wasilewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Złoto w wersji nano
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  143/1336
  AUTORZY: Paulina Łukaszewicz, Natalia Orzoł, Magda Caban, Anna Białk-Bielińska, Piotr Stepnowski, Jolanta Kumirska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Znaczenie kryteriów identyfikacyjnych w analityce pozostałości farmaceutyków w próbkach wód rzecznych
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 27-28 czerwca 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  144/1336
  AUTORZY: Magdalena Cerkowniak, Katarzyna Mioduszewska, Mieczysława I. Boguś, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Znaczenie kutykularnych kwasów tłuszczowych w ochronie owadów przed mikroorganizmami na przykładzie rodziny Dermestidae
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Ochrona Owadów w Polsce nt. Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce - stan aktualny i perspektywy na przyszłość
  MIEJSCE: Puszczykowo, 12-15 września 2013
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  145/1336
  AUTORZY: Sylwia Zielińska, Iwona Głażewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zróżnicowanie mitochondrialnego DNA w niemieckiej populacji psów rasy hovawart
  NAZWA KONFERENCJI: IV Polski Kongres Genetyki
  MIEJSCE: Poznań, 10-13 września 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Polskie Towarzystwo Genetyczne ; Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  146/1336
  AUTORZY: Aleksandra Tesmar, Joanna Pranczk, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Związki polifenolowe - mali obrońcy organizmu
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia ma wiele twarzy
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 czerwca 2013
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Centrum Edukacji Nauczycieli ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  147/1336
  AUTORZY: Sandra Nakonieczna, Anna Cirocka, Elżbieta Wnuk, Dorota Zarzeczańska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: "Przez dym" do chemii, czyli historia perfumiarstwa
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  148/1336
  AUTORZY: Anna K. Kojta, A. Śliwińska, T. Zalewska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 137Cs a 40K w podgrzybkach: brunatnym, zajączku i złotawym
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • grzyby
 • podgrzybki
 • radiocez
 • 40K
 • potas

  149/1336
  AUTORZY: Grażyna Krasińska, T. Zalewska, A. Śliwińska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 137Cs i 40K w owocnikach Leccinum versipelle
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • 137Cs
 • 40K
 • Leccinum versipelle

  150/1336
  AUTORZY: Grażyna Krasińska, T. Zalewska, A. Śliwińska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 137Cs i 40K w owocnikach Leccinum versipelle i w podłożu glebowym grzyba
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zanieczyszczenie
 • radiocez
 • grzyby
 • gleba
 • Leccinum

  151/1336
  AUTORZY: Gabriela Jurkiewicz, Tamara Zalewska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 137Cs i 40K w podłożu glebowym i owocnikach Cortinarius caperatus
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Ocena gleb użytkowanych rolniczo
  MIEJSCE: Puławy, 26-27 czerwca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • radionuklidy
 • 137Cs
 • 40K
 • gleba
 • płachetka kołpakowata
 • las

  152/1336
  AUTORZY: Emilia A. Lubecka, Emilia Sikorska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 1D-4D NMR w analizie struktury i konformacji biomolekuł
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VI Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-27 kwietnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  153/1336
  AUTORZY: Karolina Szymańska, Dagmara Strumińska-Parulska, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 210Po and 210Pb in fur of domestic animals
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  154/1336
  AUTORZY: Katarzyna Stępniewska, Krzysztof Stępniewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Akcja Bałtycka na antypodach, czyli obrączkowanie ptaków w RPA
  NAZWA KONFERENCJI: IV Zjazd ornitologów Pomorza
  MIEJSCE: Łukęcin, 14-16 lutego 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  155/1336
  AUTORZY: Karolina Sawiuk, Aneta Szczepańska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywne zdobywanie wiedzy i aktywne jej wykorzystanie
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność
  MIEJSCE: Gdańsk, 28 marca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  156/1336
  AUTORZY: K. Orłowska, J. Reszczyńska, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywność fotokatalityczna pustych mikrosfer TiO2 modyfikowanego Y3+ oraz Pr3+
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  157/1336
  AUTORZY: J. Reszczyńska, T. Grzyb, J. W. Sobczak, W. Lisowski, M. Gazda, B. Ohtani, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywność fotokatalityczna TiO2 modyfikowanego Er3+, Yb3+ oraz Er3+/Yb3+
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  158/1336
  AUTORZY: P. Mazierski, T. Klimczuk, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywność fotokatalityczna trójwymiarowych struktur półprzewodnikowych typu KTaO3-SrTiO3-CdSe
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  159/1336
  AUTORZY: Grzegorz Romańczyk, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywność Po-210 w krwi i moczu mieszkańców aglomeracji gdańskiej
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  160/1336
  AUTORZY: Małgorzata Drewnowska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Akumulacja wybranych składników mineralnych w owocnikach pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius)
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kurka
 • pieprznik jadalny
 • Cantharellus
 • pierwiastki metaliczne

  161/1336
  AUTORZY: Zofia Jelińska, Anna Cirocka, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Alchemik Sędziwój - uczony czy czarodziej?
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  162/1336
  AUTORZY: Magdalena Bojko, Mateusz Pallach, Małgorzata Czerwicka, Kazimierz Orłowski, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza jakościowa i ilościowa LZO w drewnie jesionowym i bukowym
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  163/1336
  AUTORZY: Magdalena Tyma, Sandra Kacprzak, Monika Paszkiewicz, Dorota Wirkus, Katarzyna Mioduszewska, Emilia Włóka, Mieczysława Boguś, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza jakościowa i ilościowa metabolitów wtórnych w grzybni C. coronatus
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  164/1336
  AUTORZY: Mateusz Pallach, Małgorzata Czerwicka, Magdalena Bojko, Kazimierz Orłowski, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza jakościowa lotnych związków organicznych w suszonym drewnie świerkowym
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  165/1336
  AUTORZY: Kornelia Kowalska, Artur Sikorski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w układach zawierających akrydynę/9-aminoakrydynę oraz kwas 2-nitrobenzoesowy
  NAZWA KONFERENCJI: 56 Konwersatorium Krystalograficzne ; VII Sesja Naukowa i Warsztaty PTK
  MIEJSCE: Wrocław, 26-28 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Komitet Krystalografii PAN ; Polskie Towarzystwo Krystalograficzne ; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  166/1336
  AUTORZY: Małgorzata Drewnowska, Patrycja Krogul, Anna Śliwińska, Tamara Zalewska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania nad występowaniem sztucznych (134/137Cs) i naturalnych radionuklidów (40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) w pieprzniku jadalnym
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego GRZYBY - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi
  MIEJSCE: Spała, 24-28 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  167/1336
  AUTORZY: Ewelina Sałdak, Kinga Marszewska, Małgorzata Czerwicka, Sylwia Szulta, Halina Dziadziuszko, Karolina Ossowska, Zbigniew Kaczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania strukturalne O-polisacharydu bakterii Cronobacter universalis NTU 581
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  168/1336
  AUTORZY: Paulina Hirniak, Dorota Uber, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania właściwości kompleksotwórczych fragmentów białka FBP28 i jego pochodnych z jonami Cu(II) oraz Zn(II)
  NAZWA KONFERENCJI: XL Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia zrodzona z Natury
  MIEJSCE: Augustów, 30 kwietnia - 4 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  169/1336
  AUTORZY: Małgorzata Ogryzek, Agnieszka Chylewska, Mariusz Makowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badanie właściwości koordynacyjnych w roztworze wodnym wybranych pochodnych pirazyny względem jonu Ru(III)
  NAZWA KONFERENCJI: XL Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia zrodzona z Natury
  MIEJSCE: Augustów, 30 kwietnia - 4 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  170/1336
  AUTORZY: Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Beata Grobelna, Artur Giełdoń.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Bałtycki Festiwal Nauki jako wydarzenie kulturalno-naukowe na Pomorzu
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  171/1336
  AUTORZY: Anna Wojtysiak, Magdalena Brzezińska, Agnieszka Karczyńska, Marcin Czapla, Małgorzata Czaja, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Barwniki i pigmenty wykorzystywane w sztuce i kulturze
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  172/1336
  AUTORZY: Marta Pranczk, Dagmara Jacewicz, Joanna Pranczk, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Barwniki malarskie
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  173/1336
  AUTORZY: Jan Ruciński, Agnieszka Wądołowska, Katarzyna Czerwiec, Ewelina Kurowska, Dorota Myślińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Behawioralne efekty stymulacji ciała migdałowatego
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 6 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  174/1336
  AUTORZY: Grażyna Krasińska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Bionagromadzanie i zanieczyszczenie rtęcią owocników koźlarza pomarańczowo-żółtego : dane dla 20 miejsc w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • koźlarz

  175/1336
  AUTORZY: Patrycja Zięba, Anna Cirocka, Anna Wcisło, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Bursztynowe złoto Bałtyku
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  176/1336
  AUTORZY: Michał Dobkowski, Anna Miszka, Małgorzata Pieszko, Magdalena Alenowicz, Jarosław Ruczyński, Piotr Rekowski, Piotr Mucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Capillary electrophoresis analysis of AZT-systemin conjugate translocation throughout tomato plant
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Chomiąża Szlachecka, 25-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • systemin
 • AZT
 • click chemistry
 • capillary electrophoresis

  177/1336
  AUTORZY: Patrycja Zięba, Anna Cirocka, Anna Wcisło, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Celuloza zagrożeniem dla dzieł literackich i dokumentów historycznych
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  178/1336
  AUTORZY: Dorota Myślińska, Ziemowit Ciepielewski, Mateusz Karnia, Agnieszka Wądołowska, Katarzyna Czerwiec, Jan Ruciński, Karolina Plucińska, Magdalena Podlacha, Kacper Ptaszek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Changes in plasma corticosterone and IL-1β during the stimulation of the bed nucleus of the stria terminalis and the central nucleus of the amygdala in rats
  NAZWA KONFERENCJI: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii
  MIEJSCE: Łódź, 10-11 października 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  179/1336
  AUTORZY: Małgorzata Sobocińska, Agnieszka Oleszkiewicz, Joanna Jeżewska-Frąckowiak, Piotr Skowron, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Charakterystyka bifunkcjonalnego enzymu metylotransferazo-endonukleazy RpaI z mezofilnej bakterii Rhodopseudomonas palustris
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  180/1336
  AUTORZY: Agnieszka Oleszkiewicz, Małgorzata Sobocińska, Joanna Jeżewska-Frąckowiak, Piotr Skowron, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Charakterystyka systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  181/1336
  AUTORZY: Karolina Ossowska, Sylwia Szulta, Kinga Marszewska, Małgorzata Czerwicka, Zbigniew Kaczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Charakterystyka testu immunoenzymatycznego ELISA
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  182/1336
  AUTORZY: Dagmara I. Strumińska-Parulska, Grzegorz Olszewski, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Charakterystyka występowania, rozmieszczenia i nagromadzania plutonu 241Pu w ptakach morskich
  NAZWA KONFERENCJI: XI Konferencja Chemia, geochemia i ochrona środowiska morskiego
  MIEJSCE: Sopot, 24 października 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  183/1336
  AUTORZY: Joanna Rosecka, Franciszek Kasprzykowski, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Małgorzata Ogryzek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemia - niewyczerpane źródło inspiracji
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  184/1336
  AUTORZY: Aleksandra Nowak, Alicja Michałek, Joanna Makowska, Mariusz Makowski, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemia barwienia tkanin od czasów naszych przodków
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  185/1336
  AUTORZY: Joanna Pranczk, Dagmara Jacewicz, Dariusz Wyrzykowski, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemia fryzjerska
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  186/1336
  AUTORZY: Julia Jerkiewicz, Dorota Uber, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemia pośród kwitnącej winorośli, czyli kultura wina od naukowej strony
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  187/1336
  AUTORZY: Magdalena Kropidłowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemia sztucznych ogni
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  188/1336
  AUTORZY: Agnieszka Chylewska, Małgorzata Ogryzek, Mariusz Makowski, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemia w amerykańskiej telewizji
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  189/1336
  AUTORZY: Paulina Hirniak, Dorota Uber, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemia w charakteryzacji teatralnej
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  190/1336
  AUTORZY: Oktawian Stachurski, Joanna Rosecka, Franciszek Kasprzykowski, Sylwia Rodziewicz-Motowidło.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemia w fotografii analogowej
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  191/1336
  AUTORZY: Beata Grobelna, Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Beata Łubkowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemiczna strona kosmetyków do makijażu
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  192/1336
  AUTORZY: Agata Szynaka, Aleksandra Zahorska, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemiczny obrazek, czyli jak wywołać kliszę. Poradnik dla amatora
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  193/1336
  AUTORZY: Aleksandra Miszewska, Izabela Gawin, Małgorzata Czaja, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemiczny urok bursztynów
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  194/1336
  AUTORZY: Przemysław Jurczak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chiński monopol na smartfona
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  195/1336
  AUTORZY: Joanna Pojawa, Iza Załuska, Aleksandra Bielicka-Giełdoń.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ciecze jonowe - przyszłość zielonej technologii
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  196/1336
  AUTORZY: Angelika Bartosik, Mariusz Makowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Co kryją w sobie starożytne rzeźby?
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  197/1336
  AUTORZY: Sandra Skibiszewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Co łączy tak różne choroby jak reumatyzm, gruźlica i malaria?
  NAZWA KONFERENCJI: XLI Ogólnopolska Szkoła Chemii W Sieci Chemii
  MIEJSCE: Karpacz, 8-12 listopada 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  198/1336
  AUTORZY: Karol Sikora, Anna Woziwodzka, Jacek Piosik, Beata Podgórska, Barbara Dmochowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czwartorzędowe sole aminiowe pochodne węglowodanów : aktywność mutagenna
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  199/1336
  AUTORZY: Beata Zadykowicz, Anna Romanowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy alternatywne ścieżki reakcji chemiluminescencjii pochodnych 10-metyloakrydyniowych mogą prowadzić do emisji promieniowania?
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  200/1336
  AUTORZY: Alicja Kawecka, Anna Barabaś, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy chemia potrafi ocalić papier?
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  201/1336
  AUTORZY: Martyna Saba, Jipeng Wang, Dan Zhang, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy grzyby z płytko umiejscowioną grzybnią są na terenach wysokogórskich ofiarami zanieczyszczenia środowiska rtęcią pochodzącą ze światowego opadu atmosferycznego?
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego GRZYBY - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi
  MIEJSCE: Spała, 24-28 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  202/1336
  AUTORZY: Alicja Kawecka, Anna Barabaś, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy można wyleczyć książki?
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  203/1336
  AUTORZY: Martyna Saba, Anna Kojta, Anna Dryżałowska, J. Wang, D. Zhang, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy populacje grzybów z terenów wysokogórskich dotknęło postępujące zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego rtęcią?
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • góry
 • Azja

  204/1336
  AUTORZY: Michał Dobkowski, Małgorzata Pieszko, Magdalena Alenowicz, Anna Miszka, Jarosław Ruczyński, Piotr Rekowski, Piotr Mucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Derivatives of nucleobases for synthesis of new class of nucleic acid
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  205/1336
  AUTORZY: Anna Miszka, Małgorzata Pieszko, Michał Dobkowski, Magdalena Alenowicz, Piotr Mucha, Jarosław Ruczyński, Piotr Rekowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Design and synthesis of PNA-peptide conjugate as a new tool for plasmids isolation and characterization
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Chomiąża Szlachecka, 25-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • peptide nucleic acid (PNA)
 • PNA-peptide conjugate
 • azide-alkyne cycloaddition catalyzed by Cu(I) (CuAAC)
 • click chemistry
 • solid-phase peptide synthesis (SPPS)

  206/1336
  AUTORZY: Anna Barabaś, Alicja Kawecka, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dlaczego widzimy barwy?
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  207/1336
  AUTORZY: Magdalena Kropidłowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dwa oblicza arsenu
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  208/1336
  AUTORZY: Magdalena Diak, M. Stelmachowski, M. Marchwicka, Ewelina Grabowska, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Efektywność fotokonwersji gliceryny
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  209/1336
  AUTORZY: Magdalena Petryk, Maciej Jaśkiewicz, Ryszard Smolarczyk, Wojciech Kamysz, Elżbieta Kamysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Endogenne inhibitory enkefalinaz i ich analogi, jako potencjalne leki w terapii glejaka ludzkiego
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Chomiąża Szlachecka, 25-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • glejak ludzki
 • opiorfina
 • sialorfina
 • synteza peptydów

  210/1336
  AUTORZY: Anna Barabaś, Alicja Kawecka, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Fluor - protektor
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  211/1336
  AUTORZY: Martyna Siudak, Anna Tober-Marczewska, Marta Ziętek, Artur H. Świergiel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Forced social status change as a form of school-age children favoritism
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 6 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • behaviour
 • social status

  212/1336
  AUTORZY: Atindra Sapakota, Xinbin Feng, Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Gal, german, arsen i tal w borowiku szlachetnym z Polski
  NAZWA KONFERENCJI: XIX Konferencja Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej
  MIEJSCE: Warszawa, 9-10 grudnia 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  213/1336
  AUTORZY: Paulina Łukaszewicz, Karolina Kaźmierczak, Anna Białk-Bielińska, Magda Caban, Katarzyna Mioduszewska, Piotr Stepnowski, Jolanta Kumirska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Hydroliza jako jedna z głównych dróg abiotycznej degradacji florfenikolu w środowisku wodnym
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  214/1336
  AUTORZY: Marta Paszkiewicz, J. Łuczak, Martyna Marchelek, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Hydrotermalna synteza mikrocząstek TiO2 wspomagana cieczami jonowymi
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  215/1336
  AUTORZY: Aleksandra Tesmar, Dariusz Wyrzykowski, Joanna Pranczk, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ibogaina - ekscentryczny alkaloid w kulturze plemion afrykańskich
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  216/1336
  AUTORZY: Justyna Czechowska-Kryszk, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Immunodiagnostyka luminescencyjna
  NAZWA KONFERENCJI: XVII Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  MIEJSCE: Wrocław, 13 grudnia 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  217/1336
  AUTORZY: Kinga Westphal, Justyna Wiczk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Indukowane solwatowanymi elektronami uszkodzenia trinukleotydów znakowanych bromopochodnymi zasad nukleinowych
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Młodych Naukowców Dokonania naukowe doktorantów, II Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 12 kwietnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  218/1336
  AUTORZY: Maria Grzybowska, Irena Majkutewicz, Dorota Myślińska, Agnieszka Wądołowska, Danuta Lewandowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Indywidualne zróżnicowanie procesów aktywacyjnych w mózgu szczura w warunkach chronicznej stymulacji jądra łożyskowego prążka krańcowego
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 6 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  219/1336
  AUTORZY: Halina Strońska, Joanna Kreczko-Kurzawa, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Inhibitory enkefalinaz - nowa nadzieja w walce z bólem
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  220/1336
  AUTORZY: Martyna Saba, Aneta Mazur, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: K, Mg, Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Fe, Na, Ni, P, Pb, Rb, Sr, Zn w opieńce ciemnej z Mazur
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • opieńka
 • pierwiastki metaliczne
 • grzyby
 • Mazury

  221/1336
  AUTORZY: Natalia Uszko, Aleksandra Tesmar, Dariusz Wyrzykowski, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Karotenoidy - prosta recepta na modny wygląd
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  222/1336
  AUTORZY: Patrycja Juchniewicz, Anna Kloska, Anna Tylki-Szymańska, Ewa Piotrowska, Grzegorz Węgrzyn, Joanna Jakóbkiewicz-Banecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kliniczna i genetyczna analiza ośmiu kobiet z objawami choroby Fabry'ego
  NAZWA KONFERENCJI: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 8-10 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  223/1336
  AUTORZY: Angelika Bartosik, Mariusz Makowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Klucz do młodości - korzyści płynące z występowania kwasu hialuronowego w organizmie
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  224/1336
  AUTORZY: Sandra Nakonieczna, Anna Wcisło, Róża Jarantowska, Dorota Zarzeczańska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kolorowy świat naturalnych barwników chinonowych
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  225/1336
  AUTORZY: Anna Cirocka, Anna Wcisło, Patrycja Zięba, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Król niebieskich barwników
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  226/1336
  AUTORZY: Aleksandra Zahorska, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kształcenie kompetencji badawczych ucznia na warsztatach laboratoryjnych z chemii
  NAZWA KONFERENCJI: XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii Z chemią ku przyszłości
  MIEJSCE: Janów Lubelski, 20-22 czerwca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  227/1336
  AUTORZY: Justyna Wielińska, Andrzej Nowacki, Beata Liberek, Dominik Walczak, Karol Sikora.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kwantowo-chemiczne badania tworzenia czwartorzędowych soli amoniowych
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  228/1336
  AUTORZY: Krzysztof Żamojć, Dagmara Jacewicz, Dariusz Wyrzykowski, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Malarstwo olejne
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  229/1336
  AUTORZY: Dorota Uber, Dominika Pawcenis, Paulina Hirniak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Malarstwo techniką olejną okiem chemika
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  230/1336
  AUTORZY: Alicja Boryło, Waldemar Nowicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metale ciężkie w osadach ściekowych i popiołach z oczyszczalni ścieków
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  231/1336
  AUTORZY: Karolina Ossowska, Sylwia Szulta.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metody badań w ustalaniu I-rzędowej struktury O-antygenu bakterii Dickeyasolani 99
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Nauka dla środowiska przyrodniczego
  MIEJSCE: Poznań, 10-12 kwietnia 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  232/1336
  AUTORZY: Anna Barabaś, Alicja Kawecka, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Miały przetrwać wieki
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  233/1336
  AUTORZY: Aleksandra Zahorska, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Modna chemia, czyli chemia ubrań
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  234/1336
  AUTORZY: Tomasz Wenta, Dorota Żurawa-Janicka, Mirosław Jarząb, Przemysław Glaza, Anna Beutler, Barbara Lipińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Molekularne podstawy aktywacji proteazy HtrA2 człowieka
  NAZWA KONFERENCJI: III Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza
  MIEJSCE: Warszawa, 16-18 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  235/1336
  AUTORZY: Patrycja Juchniewicz, Wioletta Kobiela, Aleksandra Konieczna, Elwira Smolińska, Joanna Jakóbkiewicz-Banecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Może zagramy w karty? - Nowy sposób na ćwiczenia
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność
  MIEJSCE: Gdańsk, 28 marca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  236/1336
  AUTORZY: Agnieszka Kozłowska, Małgorzata Okońska, Monika Pelzner, Dorota Ryszewska, Małgorzata Czaja, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mumifikacja, czyli rytuał balsamowania zwłok
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  237/1336
  AUTORZY: Karolina Szymańska, Alicja Boryło, Dagmara Ida Strumińska-Parulska, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nagromadzenie 210Po w glebie, kapeluszach i trzonach jadalnych grzybów wielkoowocnikowych z rodziny borowikowate zebranych z terenów województwa pomorskiego
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  238/1336
  AUTORZY: Martyna Marchelek, Marta Paszkiewicz, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nanokompozyty typu KTaO3-CdS-WO3 : właściwości powierzchniowe i fotoaktywność w procesie degradacji toluenu w fazie gazowej
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  239/1336
  AUTORZY: Joanna Święta-Musznicka, Małgorzata Latałowa.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Naturalne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego w Gdańsku i wpływ rozwoju przestrzennego miasta na przemiany środowiska przyrodniczego
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego
  MIEJSCE: Łódź - Łęczyca, 22-25 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  240/1336
  AUTORZY: Ziemowit Ciepielewski, Wojciech Stojek, Dorota Myślińska, Edyta Jurkowlaniec-Kopeć.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Neuroendocrine responses to opioid receptor blockade during repeated forced exercise in pigs with mutated ryanodine receptor gene
  NAZWA KONFERENCJI: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii
  MIEJSCE: Łódź, 10-11 października 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  241/1336
  AUTORZY: Małgorzata Ogryzek, Agnieszka Chylewska, Mariusz Makowski, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Niebezpieczna chemia tatuażu
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  242/1336
  AUTORZY: Dorota Uber, Dominika Pawcenis.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nieinwazyjne metody analizy zabytków
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  243/1336
  AUTORZY: Małgorzata Giżyńska, Magdalena Kropidłowska, Maciej Cieślak, Przemysław Karpowicz, Elżbieta Jankowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Niekompetycyjne inhibitory proteasomu jako potencjalne leki wspierające terapię przeciwnowotworową
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  244/1336
  AUTORZY: Halina Strońska, Joanna Kreczko-Kurzawa, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Niektóre syntetyczne opioidowe leki przeciwbólowe
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Nauka dla środowiska przyrodniczego
  MIEJSCE: Poznań, 10-12 kwietnia 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • opioids
 • analgesics
 • painkillers

  245/1336
  AUTORZY: Iwona Dąbkowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Niskoenergetyczne elektrony - przekleństwo czy błogosławieństwo?
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscyplinarne Inter-Mix 2014
  MIEJSCE: Wojanów, 20-23 listopada 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  246/1336
  AUTORZY: Aleksandra Zahorska, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowa formuła ćwiczeń laboratoryjnych z "Dydaktyki chemii" na Uniwersytecie Gdańskim
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność
  MIEJSCE: Gdańsk, 28 marca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  247/1336
  AUTORZY: Justyna Czechowska-Kryszk, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowe odczynniki do badań immunochemicznych
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  248/1336
  AUTORZY: Alicja Kawecka, Anna Barabaś, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowoczesna chemia w służbie konserwacji zabytków
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  249/1336
  AUTORZY: Tamara Zalewska, Gabriela Jurkiewicz, Anna Śliwińska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nuklidy 137Cs i 40K w owocnikach maślaka sitarza
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego GRZYBY - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi
  MIEJSCE: Spała, 24-28 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  250/1336
  AUTORZY: Dagmara Pompa, Marta Borecka, Anna Białk-Bielińska, Ksenia Pazdro, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena narażenia południowej strefy Morza Bałtyckiego na obecność pozostałości farmaceutyków
  NAZWA KONFERENCJI: XI Konferencja Chemia, geochemia i ochrona środowiska morskiego
  MIEJSCE: Sopot, 24 października 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  251/1336
  AUTORZY: Anna Topolewska, Łukasz Haliński, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena przydatności różnych metod syntezy estrów metylowych kwasów tłuszczowych w analizie lipidów roślinnych
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  252/1336
  AUTORZY: Marta Borecka, Anna Białk-Bielińska, Łukasz P. Haliński, Stefan Stolte, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena wpływu zasolenia na ekotoksyczność wybranych farmaceutyków
  NAZWA KONFERENCJI: XI Konferencja Chemia, geochemia i ochrona środowiska morskiego
  MIEJSCE: Sopot, 24 października 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  253/1336
  AUTORZY: Dariusz Wyrzykowski, Aleksandra Tesmar, Dagmara Jacewicz, Krzysztof Żamojć, Joanna Pranczk, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Od drewna do stali
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  254/1336
  AUTORZY: Justyna Rudnicka, Aleksandra Bielicka-Giełdoń.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Odzysk złota i innych metali ze zużytego sprzętu elektronicznego
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  255/1336
  AUTORZY: Sylwia Szulta, Kinga Marszewska, Małgorzata Czerwicka, Ewelina Sałdak, Halina Dziadziuszko, Karolina Ossowska, Zbigniew Kaczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Określenie struktury O-polisacharydu bakterii Cronobacter sakazakii NTU 984
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  256/1336
  AUTORZY: Justyna Czechowska-Kryszk, Paweł Rudnicki, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja emisji promieniowania akrydyniowych indykatorów luminescencyjnych
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  257/1336
  AUTORZY: Aleksandra Jakubus, Dorota Wirkus, Radosław Owczuk, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja metody ekstrakcji do fazy stałej witamin rozpuszczalnych w wodzie z płynów substytucyjnych
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  258/1336
  AUTORZY: Karolina Łyczek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja metody ekstrakcji złota ze złomu elektronicznego z zastosowaniem cieczy jonowej
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  259/1336
  AUTORZY: Artur Sikorski, Damian Trzybiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Otrzymywanie, struktura krystaliczna oraz właściwości fizykochemiczne dihydroksybenzoesanów 9-aminoakrydyniowych
  NAZWA KONFERENCJI: 56 Konwersatorium Krystalograficzne ; VII Sesja Naukowa i Warsztaty PTK
  MIEJSCE: Wrocław, 26-28 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Komitet Krystalografii PAN ; Polskie Towarzystwo Krystalograficzne ; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  260/1336
  AUTORZY: Dawid Maćkiewicz, Patrycja Krogul, Angelika Grudzień, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pierwiastki metaliczne i fosfor w glebie i owocnikach Tricholoma equestre z Półwyspu Helskiego z okolicy Helu
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Ocena gleb użytkowanych rolniczo
  MIEJSCE: Puławy, 26-27 czerwca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • gleba
 • gąska zielonka
 • zieleniatka
 • fosfor
 • pierwiastki metaliczne
 • las

  261/1336
  AUTORZY: Martyna Saba, Krzysztof Lipka, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pierwiastki metaliczne w owocnikach Amanita muscaria zebranych z tego samego stanowiska na przestrzeni kilku lat
  NAZWA KONFERENCJI: IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 28-30 marca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  262/1336
  AUTORZY: Jerzy Falandysz, Tamara Zalewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pierwiastki promieniotwórcze (134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) w grzybie płachetka kołpakowata Cortinarius caperatus
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego GRZYBY - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi
  MIEJSCE: Spała, 24-28 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  263/1336
  AUTORZY: Jerzy Falandysz, Sviatlana Pankavec, Atindra Sapakota, Xinbin Feng.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pierwiastki ziem rzadkich w borowiku szlachetnym (B. edulis)
  NAZWA KONFERENCJI: XIX Konferencja Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej
  MIEJSCE: Warszawa, 9-10 grudnia 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  264/1336
  AUTORZY: Dagmara I. Strumińska-Parulska, Karolina Szymańska, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pluton 241Pu w wodzie, planktonie i rybach południowego Morza Bałtyckiego
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  265/1336
  AUTORZY: Piotr Mucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: PNA-peptydowe kwasy nukleinowe, synteza i aktywność biologicza
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscyplinarne Inter-Mix 2014
  MIEJSCE: Wojanów, 20-23 listopada 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • peptide nucleic acid (PNA)
 • click chemistry
 • solid-phase peptide synthesis (SPPS)

  266/1336
  AUTORZY: Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec, Grzegorz Romańczyk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Pochodzenie uranu w środowisku wodnym i lądowym Polski
  NAZWA KONFERENCJI: XI Konferencja Chemia, geochemia i ochrona środowiska morskiego
  MIEJSCE: Sopot, 24 października 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  267/1336
  AUTORZY: Dariusz Wyrzykowski, I. Inkielewicz-Stępniak, Joanna Pranczk, Aleksandra Tesmar, Dagmara Jacewicz, B. Pilarski, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polikarboksylanowe kompleksy kobaltu(II), niklu(II) oraz wanadylu : właściwości fizykochemiczne oraz biologiczne
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  268/1336
  AUTORZY: Grzegorz Romańczyk, Bogdan Skwarzec, Alicja Boryło.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polon 210Po w próbkach moczu mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  269/1336
  AUTORZY: Karolina Szymańska, Dagmara Ida Strumińska-Parulska, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Polonium 210Po in edible mushrooms collected in northern Poland
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  270/1336
  AUTORZY: Anna Romanowska, Beata Zadykowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Porównanie właściwości luminescencyjnych chemiluminogenów opartych na kationach 9 podstawionych 10-metyloakrydyniowych
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  271/1336
  AUTORZY: Natalia Wiśniewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Porównawcze badania nad wyrostkami pręcika u dwóch gatunków z rodzaju Viola
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 6 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  272/1336
  AUTORZY: M. Krygier, A. Stanisławska-Sachadyn, Paulina Jędrak, Sylwia Barańska, W. Sołtan, E. Sitek, K. Banaszkiewicz, D. Zielonka, P. Janik, M. Rudzińska, J. Sławek, Grzegorz Węgrzyn, J. Limon.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Poszukiwanie związku pomiędzy metylacją genu HTT, a przebiegiem klinicznym choroby Huntingtona
  NAZWA KONFERENCJI: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 8-10 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Huntington disease
 • DNA methylation
 • leukocytes

  273/1336
  AUTORZY: Iwona Anusiewicz, Dorota Wileńska, Sylwia Freza, Maciej Bobrowski, Edith Laux, Stefanie Uhl, Herbert Keppner, Piotr Skurski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Predicting the viscosity and conductivity of ionic liquids on the basis of theoretically calculated ionic volumes
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  274/1336
  AUTORZY: Maciej Cieślak, Małgorzata Giżyńska, Przemysław Karpowicz, Elżbieta Jankowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Proteasom - o potencjalnych możliwościach zastosowania enzymu allosterycznego do walki z chorobami nieuleczalnymi
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  275/1336
  AUTORZY: Maciej Cieślak, Elżbieta Jankowska, Przemysław Karpowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przełom w terapii chorób nieuleczalnych, czyli o allosterycznej modulacji aktywności proteasomu
  NAZWA KONFERENCJI: IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 28-30 marca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  276/1336
  AUTORZY: Maciej Cieślak, Przemysław Karpowicz, Elżbieta Jankowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przełom w terapii chorób nieuleczalnych, czyli o allosterycznej modulacji aktywności proteasomu
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  277/1336
  AUTORZY: Małgorzata Latałowa, Anna Pędziszewska, Joanna Święta-Musznicka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Przesłanki palinologiczne do rekonstrukcji procesów osadniczych i gospodarczych na Pojezierzu Kaszubskim w okresie średniowiecza
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego
  MIEJSCE: Łódź - Łęczyca, 22-25 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  278/1336
  AUTORZY: Anna Dryżałowska, Natalia Szylke, Tamara Zalewska, Anna Śliwińska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Radiocez (137Cs) i potas (40K) w maślaku zwyczajnym
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego GRZYBY - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi
  MIEJSCE: Spała, 24-28 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  279/1336
  AUTORZY: T. Zalewska, Natalia Szylke, A. Śliwińska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Radiocez i potas w borowikach
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • radiocez
 • radioaktywność
 • zanieczyszczenie
 • borowiki

  280/1336
  AUTORZY: Jerzy Falandysz, T. Zalewska, A. Śliwińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Radiocez i radiopotas w borowiku szlachetnym i płachetce kołpakowatej
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zanieczyszczenie
 • radiocez
 • płachetka kołpakowata
 • borowik

  281/1336
  AUTORZY: Małgorzata Drewnowska, A. Śliwińska, T. Zalewska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Radiocez i radiopotas w pieprzniku jadalnym, trąbkowym i złotawym
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zanieczyszczenie
 • radiocez
 • pieprznik

  282/1336
  AUTORZY: A. Śliwińska, T. Zalewska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Radiocez w gąsce zielonce
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • grzyby
 • radiocez
 • gąska zielonka
 • zanieczyszczenie

  283/1336
  AUTORZY: Anna Śliwińska, Martyna Saba, Grażyna Krasińska, Tamara Zalewska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Radionuklidy (137Cs, 40K, 236Ra, 210Bi i 214Pb) w borowiku szlachetnym
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego GRZYBY - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi
  MIEJSCE: Spała, 24-28 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  284/1336
  AUTORZY: Justyna Wiczk, Kinga Westphal.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Real-time PCR jako efektywna technika ilościowej identyfikacji uszkodzeń fotochemicznych znakowanego DNA
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Młodych Naukowców Dokonania naukowe doktorantów, II Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 12 kwietnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  285/1336
  AUTORZY: Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Beata Grobelna, Artur Giełdoń.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Recykling artystyczny jako sposób na zagospodarowanie odpadów
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  286/1336
  AUTORZY: Małgorzata Drewnowska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć i jej współczynniki nagromadzania w owocnikach muchomora rdzawobrązowego (Amanita fulva) i muchomora mglejarki (Amanita vaginata)
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • Amanita

  287/1336
  AUTORZY: Anna Wiejak, Ji Zhang, Jipeng Wang, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w glebach czerwonych i niektórych jadalnych grzybach z Yunnanu
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Ocena gleb użytkowanych rolniczo
  MIEJSCE: Puławy, 26-27 czerwca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  288/1336
  AUTORZY: Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w glebie i borowikach Boletus spp.
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  289/1336
  AUTORZY: Grażyna Krasińska, Patrycja Krogul, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w grzybach Leccinum spp. z terenu Polski
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • Leccinum

  290/1336
  AUTORZY: Jerzy Falandysz, Grażyna Krasińska, Anna Wiejak, Y. Wang, J. Zhang.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w grzybach Leccinum spp. z Yunnanu w Chinach
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • Leccinum spp.
 • Chiny
 • Azja

  291/1336
  AUTORZY: Gabriela Jurkiewicz, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w i wartości współczynnika jej nagromadzania przez maślaka sitarza w owocnikach
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • maślak

  292/1336
  AUTORZY: Małgorzata Drewnowska, Jerzy Falandysz, Sviatlana Pankavec, Arleta Naczk, Alina Pękacka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w jadalnych muchomorach (czerwonawym, rdzawobrązowym i mglejarce) w Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  293/1336
  AUTORZY: Patrycja Krogul, Innocent Chidi Nnorom, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w maślaku pstrym i maślaku ziarnistym oraz w ich podłożu glebowym
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego GRZYBY - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi
  MIEJSCE: Spała, 24-28 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  294/1336
  AUTORZY: Patrycja Krogul, Grażyna Krasińska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w maślaku pstrym i ziarnistym i ich podłożu glebowym
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • maślak

  295/1336
  AUTORZY: Natalia Szylke, Innocent C. Nnorom, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w maślaku zwyczajnym i jego podłożu glebowym
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego GRZYBY - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi
  MIEJSCE: Spała, 24-28 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  296/1336
  AUTORZY: Anna Wiejak, J. Zhang, Y. Wang, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w owocnikach borowika ciemnobrązowego i borowika purpurowego
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • borowik

  297/1336
  AUTORZY: Anna Wiejak, Yuanzhong Wang, Ji Zhang, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w owocnikach grzyba Macrocybe gigantea (Massee) Pegler & Loge 1998
  NAZWA KONFERENCJI: IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 28-30 marca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  298/1336
  AUTORZY: Anna Wiejak, Y. Wang, J. Zhang, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w owocnikach Macrocybe gigantea z Yunnanu w Chinach
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • Macrocybe
 • Yunnan

  299/1336
  AUTORZY: Anna Dryżałowska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w podgrzybku złotawym i jego podłożu glebowym
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • podgrzybek złotawy

  300/1336
  AUTORZY: Anna Wiejak, Yuanzhong Wang, Ji Zhang, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w sklerotach grzyba Wolfiporia extensa (Peck) Ginns
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego GRZYBY - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi
  MIEJSCE: Spała, 24-28 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  301/1336
  AUTORZY: Natalia Szylke, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć w wierzchniej warstwie gleb leśnych z niektórych regionów Polski
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Ocena gleb użytkowanych rolniczo
  MIEJSCE: Puławy, 26-27 czerwca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • emisje
 • gleba
 • gleby leśne
 • las
 • zanieczyszczenie

  302/1336
  AUTORZY: Anna K. Kojta, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Rtęć, ołów i kadm w owocnikach podgrzybka brunatnego zebranych z terenów o niskim poziomie zanieczyszczenia
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • ołów
 • kadm
 • grzyby
 • podgrzybek

  303/1336
  AUTORZY: Anna Barabaś, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sama słodycz...
  NAZWA KONFERENCJI: XVII Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  MIEJSCE: Wrocław, 13 grudnia 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  304/1336
  AUTORZY: Alicja Kawecka, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sekrety nitroksydów
  NAZWA KONFERENCJI: XVII Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  MIEJSCE: Wrocław, 13 grudnia 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  305/1336
  AUTORZY: Halina Strońska, Joanna Kreczko-Kurzawa, Małgorzata Sobocińska, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Spinorfina - nowe potencjalne narzędzie do walki z bólem
  NAZWA KONFERENCJI: XL Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia zrodzona z Natury
  MIEJSCE: Augustów, 30 kwietnia - 4 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spinorphin
 • painkiller
 • analgesic

  306/1336
  AUTORZY: Dagmara I. Strumińska-Parulska, Karolina Szymańska, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Spływ plutonu 241Pu z dorzecza Wisły i Odry
  NAZWA KONFERENCJI: XI Konferencja Chemia, geochemia i ochrona środowiska morskiego
  MIEJSCE: Sopot, 24 października 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  307/1336
  AUTORZY: Grzegorz Romańczyk, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Stężenie 210Pb w próbkach moczu mieszkańców województwa pomorskiego
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  308/1336
  AUTORZY: Aleksandra Tesmar, Dariusz Wyrzykowski, I. Inkielewicz-Stępniak, Joanna Pranczk, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Struktura krystaliczna i właściwości przeciwutleniające nitrylotrioctanowego kompleksu wanadylu
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  309/1336
  AUTORZY: Artur Sikorski, Piotr Storoniak, Damian Trzybiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Struktura, energia sieci krystalicznej oraz stabilność termiczna solwatów 9-aminoakrydyniowych soli halogenowych
  NAZWA KONFERENCJI: 56 Konwersatorium Krystalograficzne ; VII Sesja Naukowa i Warsztaty PTK
  MIEJSCE: Wrocław, 26-28 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Komitet Krystalografii PAN ; Polskie Towarzystwo Krystalograficzne ; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  310/1336
  AUTORZY: Michał Dobkowski, Małgorzata Pieszko, Magdalena Alenowicz, Anna Miszka, Jarosław Ruczyński, Piotr Rekowski, Piotr Mucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Studies of behaviour of AZT-systemin conjugate in tomato plant
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  311/1336
  AUTORZY: Sandra Nakonieczna, Patrycja Zięba, Natalia Czechowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Substancje wywołujące stosowane w fotografii tradycyjnej
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  312/1336
  AUTORZY: Magdalena Kropidłowska, Małgorzata Giżyńska, Franciszek Kasprzykowski, Ewa Wieczerzak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza białek metodą natywnej chemicznej ligacji
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  313/1336
  AUTORZY: Magdalena Alenowicz, Izabela Rusiecka, Jarosław Ruczyński, Ivan Kocić, Piotr Rekowski, Małgorzata Pieszko, Anna Miszka, Michał Dobkowski, Agnieszka Kozłowska, Piotr Mucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza i aktywność przeciwnowotworowa transportanu10 wobec linii komórkowych HeLa i HEK293
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  314/1336
  AUTORZY: Maciej Jaśkiewicz, Magdalena Petryk, Marta Bauer, Wojciech Kamysz, Elżbieta Kamysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej N-końcowego fragmentu 1-11 ludzkiej laktoferycyny i jego retro analogu
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Chomiąża Szlachecka, 25-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ludzka laktoferycyna
 • synteza peptydów
 • aktywność mikrobiologiczna

  315/1336
  AUTORZY: Dorota Uber, Joanna Makowska, C. Tiberi, A- M. Papini, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza trudnych sekwencji peptydów-fragmentów białka hPin1, czyli jak wyjazd na ERASMUS-Praktyki przyczynił się do postępów pracy naukowej
  NAZWA KONFERENCJI: VII Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych pod patronatem Dowódcy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń
  MIEJSCE: Warszawa, 12-13 czerwca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  316/1336
  AUTORZY: Marek Jaskot, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synteza, struktura i zdolności luminogenne nowych połączeń akrydyny
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  317/1336
  AUTORZY: Dorota Uber, Paulina Hirniak, Dariusz Wyrzykowski, Joanna Makowska, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synthesis and analysis of structure complexes of copper(II) and zinc ions with fragments of protein FBP28
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  318/1336
  AUTORZY: Jarosław Ruczyński, Izabela Rusiecka, Magdalena Alenowicz, Ivan Kocić, Piotr Rekowski, Małgorzata Pieszko, Anna Miszka, Michał Dobkowski, Piotr Mucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Synthesis and anticancer activity of transportan 10 in HeLa and HEK293 cell lines
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Chomiąża Szlachecka, 25-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cisplatin
 • transportan 10
 • cell penetrating peptides
 • anticancer activity

  319/1336
  AUTORZY: Anna Cirocka, Sandra Nakonieczna, Elżbieta Wnuk, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Sztuka tatuażu
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  320/1336
  AUTORZY: Monika Badura, Beata Możejko, Rowena Banerjea, Alex Brown.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Środowisko przyrodnicze oraz użytkowanie roślin w obrębie osad i zamków krzyżackich w rejonie bałtyckim (XIII-XV wiek) w świetle danych archeobotanicznych i historycznych
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego
  MIEJSCE: Łódź - Łęczyca, 22-25 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  321/1336
  AUTORZY: Ewelina Zielińska, Izabela Załuska, Joanna Pojawa, Aleksandra Bielicka-Giełdoń.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Śródziemnomorska recepta długowieczności, czyli czego nie wiemy o oliwkach
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  322/1336
  AUTORZY: Ewelina Zielińska, Izabela Załuska, Joanna Pojawa, Aleksandra Bielicka-Giełdoń.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Tajemniczy świat zabytkowych dzieł sztuki - dwuznaczność piękna
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  323/1336
  AUTORZY: Alicja Trzebińska, Katarzyna Meca, Aleksandra Jakubów, Małgorzata Czaja, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Tatuaż - chemiczna strona medalu
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  324/1336
  AUTORZY: Beata Zadykowicz, Jerzy Błażejowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Thermoanalytical and computational methods in investigations of the thermal features of 9- substituted acridines and their N-methylated salts
  NAZWA KONFERENCJI: I Seminarium Analizy Termicznej (SeAT'2014)
  MIEJSCE: Zakopane, 6-9 kwietnia 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  325/1336
  AUTORZY: Ewa Wiśniewska, Dominik Walczak, Justyna Wielińska, Andrzej Nowacki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Trzecia młodość reakcji Hantzscha
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  326/1336
  AUTORZY: Beata Łubkowska, Beata Grobelna.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Typy kolorystyczne urody - wiosna, lato, jesień, zima
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  327/1336
  AUTORZY: Krzysztof Żamojć, Magdalena Zdrowowicz, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Unique fluorescence enhancement due to formation of 6,7-dihydroxycoumarin dimer - selective sensor for 4-hydroxy-TEMPO
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  328/1336
  AUTORZY: Anna K. Kojta, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Uwagi o występowaniu i nagromadzaniu rtęci w owocnikach lakówek - dane dla materiału z Polski i Chin
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • lakówka
 • Laccata spp.

  329/1336
  AUTORZY: Zofia Jelińska, Agata Jurkiewicz, Karolina Kaźmierczak, Paulina Najda, Katarzyna Reszczyńska, Małgorzata Czaja, Marek Kwiatkowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Używki Witkacego
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  330/1336
  AUTORZY: Marta Wiśniewska, Mariusz Makowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Witkacy - Czysta Forma portretu z dawką meskaliny
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  331/1336
  AUTORZY: Edyta Czajkowska, Joanna Wierzbicka, Maria Żylińska, Małgorzata Czaja.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Witraże w kulturze i sztuce, czyli o najpiękniejszym wykorzystaniu szkła przez człowieka
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  332/1336
  AUTORZY: Joanna Pranczk, Dariusz Wyrzykowski, Dagmara Jacewicz, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Właściwości antyutleniające polikarboksylanowych związków koordynacyjnych miedzi(II)
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  333/1336
  AUTORZY: Małgorzata Ogryzek, Agnieszka Chylewska, Lech Chmurzyński, Mariusz Makowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Właściwości kompleksotwórcze wybranych pochodnych pirazyny względem jonu Ru(III)
  NAZWA KONFERENCJI: IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 28-30 marca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  334/1336
  AUTORZY: B. Bajorowicz, A. Cybula, T. Klimczuk, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne nanokompozytów typu KTaO3-CdS-MoS2
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  335/1336
  AUTORZY: Anna Krukowska, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne perowskitów
  NAZWA KONFERENCJI: II Sympozjum Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2014)
  MIEJSCE: Szczecin, 8-9 lipca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  336/1336
  AUTORZY: Paweł Rudnicki, Magdalena Jankowska, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ dializy otrzewnowej na gospodarkę witamin z grupy B
  NAZWA KONFERENCJI: XVII Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  MIEJSCE: Wrocław, 13 grudnia 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  337/1336
  AUTORZY: Tomasz Kostrzewa.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ nikotyny na wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  NAZWA KONFERENCJI: XLI Ogólnopolska Szkoła Chemii W Sieci Chemii
  MIEJSCE: Karpacz, 8-12 listopada 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  338/1336
  AUTORZY: Kornelia Kowalska, Piotr Storoniak, Damian Trzybiński, Artur Sikorski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na energię sieci krystalicznej układów zawierających 9-aminoakrydynę oraz kwas 2,4-dinitrobenzoesowy
  NAZWA KONFERENCJI: 56 Konwersatorium Krystalograficzne ; VII Sesja Naukowa i Warsztaty PTK
  MIEJSCE: Wrocław, 26-28 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Komitet Krystalografii PAN ; Polskie Towarzystwo Krystalograficzne ; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  339/1336
  AUTORZY: Grzegorz Olszewski, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ radioizotopów polonu (210Po), ołowiu (210Pb) oraz uranu (234U, 235U, 238U) ze składowiska fosfogipsów w Wiślince na wody Martwej Wisły
  NAZWA KONFERENCJI: XI Konferencja Chemia, geochemia i ochrona środowiska morskiego
  MIEJSCE: Sopot, 24 października 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  340/1336
  AUTORZY: Sandra Skibiszewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wpływ światła na hormon ciemności
  NAZWA KONFERENCJI: XL Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia zrodzona z Natury
  MIEJSCE: Augustów, 30 kwietnia - 4 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  341/1336
  AUTORZY: N. Hanari, N. Yamashita, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wstępne wyniki badań nad fotodegradacją polichlorowanych naftalenów w przyrodzie
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • PCN
 • fotoliza
 • środowisko przyrodnicze

  342/1336
  AUTORZY: Martyna Saba, Krzysztof Lipka, Angelika Grudzień, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wybrane składniki mineralne w podłożu glebowym i muchomorze czerwonym z Wyspy Sobieszewskiej
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Ocena gleb użytkowanych rolniczo
  MIEJSCE: Puławy, 26-27 czerwca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pierwiastki metaliczne
 • gleba
 • las
 • muchomor
 • Sobieszewo
 • Zatoka Gdańska

  343/1336
  AUTORZY: Oliwia Michalik, Tomasz Zalewski, Stefan Dobosz, Konrad Ocalewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie jaj hybryd międzygatunkowych do indukcji rozwoju androgenetycznego pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis, Mitchill 1814)
  NAZWA KONFERENCJI: Nowe Kierunki i Technologie w Akwakulturze
  MIEJSCE: Olsztyn, 8-10 lipca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • androgeneza
 • hybrydyzacja międzygatunkowa
 • konflikt cytonuklearny
 • pstrąg

  344/1336
  AUTORZY: Agnieszka Kozłowska, Magdalena Alenowicz, Jarosław Ruczyński, Piotr Rekowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie lantanowców w metodzie czasowo rozdzielczej fluorescencji
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  345/1336
  AUTORZY: Dorota Wirkus, Aleksandra Jakubus, Magdalena Tyma, Monika Paszkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wykorzystanie procesów membranowych do zatężania witamin rozpuszczalnych w wodzie z próbek biologicznych
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych Wkraczając w świat nauki
  MIEJSCE: Wrocław, 11-12 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  346/1336
  AUTORZY: Grażyna Krasińska, Natalia Szylke, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Występowanie i bionagromadzanie rtęci w borowikach
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • borowiki

  347/1336
  AUTORZY: Natalia Szylke, Anna Kojta, Grażyna Krasińska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Występowanie i bionagromadzanie rtęci w maślaku zwyczajnym
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • maślak

  348/1336
  AUTORZY: Marta Borecka, Anna Białk-Bielińska, Ksenia Pazdro, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Wyznaczanie rozszerzonej niepewności wyników oznaczania wybranych farmaceutyków w próbkach środowiskowych
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  349/1336
  AUTORZY: Krzysztof Żukowski, Paweł Rudnicki, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zaburzenia gospodarki witaminy B1 u pacjentów hemodializowanych
  NAZWA KONFERENCJI: XL Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia zrodzona z Natury
  MIEJSCE: Augustów, 30 kwietnia - 4 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  350/1336
  AUTORZY: Grażyna Krasińska, Anna Wiejak, Ji Zhang, Yuanzhong Wang, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zanieczyszczenie owocników i bionagromadzanie rtęci przez grzyba Macrocybe gigantea
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego GRZYBY - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi
  MIEJSCE: Spała, 24-28 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  351/1336
  AUTORZY: Gabriela Jurkiewicz, T. Zalewska, A. Śliwińska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zanieczyszczenie radiocezem maślaka zwyczajnego
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zanieczyszczenie
 • grzyby
 • radiocez
 • maślak
 • promieniotwórczość

  352/1336
  AUTORZY: Anna Kojta, A. Śliwińska, Patrycja Krogul, T. Zalewska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zanieczyszczenie radiocezem podgrzybka brunatnego, zajączka i złocistego
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • 137Cs
 • radiocez
 • podgrzybki

  353/1336
  AUTORZY: Anna K. Kojta, Y. Wang, J. Zhang, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zanieczyszczenie rtęcią grzybów z rodzaju podgrzybek z Polski, Białorusi i Chin
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • podgrzybek
 • Chiny
 • Białoruś

  354/1336
  AUTORZY: Gabriela Jurkiewicz, Innocent C. Nnorom, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zanieczyszczenie rtęcią maślaka sitarza (Suillus bovinus) i jego podłoża glebowego : ocena zdolności bionagromadzania i ryzyka spożywania
  NAZWA KONFERENCJI: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego GRZYBY - organizmy kluczowe dla życia na Ziemi
  MIEJSCE: Spała, 24-28 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  355/1336
  AUTORZY: Martyna Saba, J. Wang, D. Zhang, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zanieczyszczenie rtęcią owocników grzybów jadalnych w wysokogórskim rejonie wschodniego stoku góry Gongga
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • Azja
 • Tybet
 • Sychuan

  356/1336
  AUTORZY: Anna Wiejak, J. Zhang, Y. Wang, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zanieczyszczenie rtęcią sklerotium grzyba Wolfiporia extensa (Peck) Ginns
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rtęć
 • grzyby
 • sklerota
 • Wolfiporia

  357/1336
  AUTORZY: Kacper Ptaszek, Paweł Polasik.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie modeli zwierzęcych w badaniach nad zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII Edycja
  MIEJSCE: Kraków, 6 grudnia 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  358/1336
  AUTORZY: Magdalena Kropidłowska, Franciszek Kasprzykowski, Ewa Wieczerzak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zastosowanie natywnej chemicznej ligacji do syntezy polipeptydów i białek
  NAZWA KONFERENCJI: XVII Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  MIEJSCE: Wrocław, 13 grudnia 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  359/1336
  AUTORZY: Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zawartość 210Po i 210Pb w próbkach gleby zebranej nad Jez. Żarnowieckim
  NAZWA KONFERENCJI: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Chemia - Nadzieje i Marzenia
  MIEJSCE: Częstochowa, 14-18 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  360/1336
  AUTORZY: Grzegorz Olszewski, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zawartość polonu (210Po) oraz ołowiu (210Pb) w próbkach gleb powierzchniowych z okolic hałdy fosfogipsu w Wiślince
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 26-27 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ; Związek Miast i Gmin Morskich ; Polski Patrol Monitoringu Środowiska
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  361/1336
  AUTORZY: Izabela Załuska, Ewelina Zielińska, Joanna Pojawa, Aleksandra Bielicka-Giełdoń.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Zioła i rośliny lecznicze w kulturze ludowej
  NAZWA KONFERENCJI: Chemia w kulturze i sztuce
  MIEJSCE: Gdańsk, 3 czerwca 2014
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański PTC ; Wydział Chemii UG ; Wydział Chemiczny PG ; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  362/1336
  AUTORZY: Paulina Jędrak, Sylwia Barańska, M. Krygier, A. Stanisławska-Sachadyn, W. Sołtan, E. Sitek, J. Sławek, J. Limon, Grzegorz Węgrzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Znaczenie poziomu mitochondrialnego DNA w chorobie Hungtingtona
  NAZWA KONFERENCJI: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
  MIEJSCE: Bydgoszcz, 8-10 września 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Huntington disease
 • mitochondrial DNA
 • leukocytes
 • fibroblasts

  363/1336
  AUTORZY: Gabriela Jurkiewicz, E. Yamazaki, S. Taniyasu, N. Yamashita, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Związki perfluorowane w wodach powierzchniowych Tybetu i Syczuanu
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIII Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 8-9 maja 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • perfluorowane związki alifatyczne
 • PFOA
 • PFOS
 • Tybet

  364/1336
  AUTORZY: Gabriela Jurkiewicz, Erico Yamazaki, Nobuyoshi Yamashita, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Związki perfluorowane w wodzie rzeki Lodowcowej z szczytu Minya Konka i wodach powierzchniowych Tybetu i okolic
  NAZWA KONFERENCJI: IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 28-30 marca 2014
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  365/1336
  AUTORZY: Klaudia Borawska, Anna Apanel, Tamara Zalewska, Małgorzata Drewnowska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 134Cs i 137Cs w pieprznikach
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  366/1336
  AUTORZY: Anna Wiejak, T. Zalewska, A. Apanel, Y. Wang, J. Zhang, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 137Cs i 40K w owocnikach i sklerotach wybranych gatunków grzybów wielkoowocnikowych z Yunnanu (Chiny)
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  367/1336
  AUTORZY: Magdalena Zdrowowicz, Lidia Chomicz, Michał Żyndul, Paweł Wityk, Janusz Rak, T. J. Wiegand, C. G. Hanson, A. Adhikary, M. D. Sevilla.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 5-thiocyanato-2'-deoxyuridine as a potential radiosensitizer : ESR, steady-state radiolysis, and DFT studies
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  368/1336
  AUTORZY: M. Saniewski, T. Zalewska, Natalia Szylke, Grażyna Krasińska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 90Sr in King Bolete Boletus edulis and some other mushrooms foraged in Poland
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIV Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  369/1336
  AUTORZY: Grzegorz Węgrzyn, Magdalena Gabig-Cimińska, Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, Alicja Węgrzyn, Magdalena Narajczyk, Ewa Piotrowska, Marcelina Malinowska, Anna Kloska, Izabela Chmielarz, Marta Moskot, Aneta Szczepańska, Karolina Sawiuk, Aleksandra Konieczna, Wioletta Kobiela.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: A novel gene expression-targeted therapy for lysosomal diseases
  NAZWA KONFERENCJI: Interdisciplinary FNP Conference
  MIEJSCE: Warsaw, 9-10 April 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  370/1336
  AUTORZY: Michał Redlisiak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Akcja Bałtycka - 55 lat wiadomości powrotnych
  NAZWA KONFERENCJI: Współczesne obrączkowanie ptaków - aspekt naukowy i etyczny
  MIEJSCE: Gdańsk, 28-29 listopada 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Fundacja Akcja Bałtycka ; Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  371/1336
  AUTORZY: Magdalena Remisiewicz, Jarosław K. Nowakowski, Aleksandra Niemc.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Akcja Bałtycka - metody wczoraj, dziś i jutro
  NAZWA KONFERENCJI: Współczesne obrączkowanie ptaków - aspekt naukowy i etyczny
  MIEJSCE: Gdańsk, 28-29 listopada 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Fundacja Akcja Bałtycka ; Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  372/1336
  AUTORZY: Grzegorz Romańczyk, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywność 210Pb w próbkach moczu mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIV Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  373/1336
  AUTORZY: Małgorzata Ogryzek, Agnieszka Chylewska, Mariusz Makowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywność przeciwdrobnoustrojowa oraz właściwości kompleksotwórcze witaminy B6 względem jonu Ni(II)
  NAZWA KONFERENCJI: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 20-22 marca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  374/1336
  AUTORZY: Klaudia Milewska, Sylwia Zielińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aktywny udział w organizacji wydarzeń popularnonaukowych a kształtowanie umiejętności interpersonalnych
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium
  MIEJSCE: Gdańsk, 9-10 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  375/1336
  AUTORZY: Lidia Gaffke, Joanna Tymecka-Mulik, Katarzyna Kozłowska, Lidia Boss, Monika Maciąg-Dorszyńska, Grzegorz Węgrzyn, Monika Glinkowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: An interplay between central carbon metabolism and DNA replication control
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VIII Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  376/1336
  AUTORZY: Dagmara I. Strumińska-Parulska, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analityka plutonu oraz jego występowanie w środowisku wodnym Polski i południowego Bałtyku
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pluton
 • 238Pu
 • 239+240Pu
 • 241Pu
 • Morze Bałtyckie
 • spektrometria alfa

  377/1336
  AUTORZY: Monika Lewandowska-Goch, Anna Kwiatkowska, Teresa Łepek, Robert Day, Adam Prahl.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza aktywności inhibitorowej analogów modyfikowanych w pozycjach P5-P8 wobec furyny
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  378/1336
  AUTORZY: Agata Miecznikowska, Nobuyashi Hanari, Jerzy Falandysz, Gert Petrick, Nobuyoshi Yamashita.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza mono-, di- i tri-chloronaftalenów techniką kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej w połączeniu z wysokorozdzielczą spektrometrią mas
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  379/1336
  AUTORZY: Kornelia Kowalska, Kinga Stachewicz, Artur Sikorski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w sieci krystalicznej układów zawierających akrydynę oraz kwas 2-nitro-3-metylobenzoesowy
  NAZWA KONFERENCJI: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 20-22 marca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  380/1336
  AUTORZY: Tomasz Gąsior, Katarzyna Licznerska, Aleksandra Dydecka, Sylwia Bloch, Gracja Topka, Bożena Nejman-Faleńczyk, Grzegorz Węgrzyn, Alicja Węgrzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza porównawcza sekwencji genomowych wybranych bakteriofagów przenoszących geny toksyn Shiga, odpowiedzialnych za patogenność enterokrwotocznych szczepów Escherichia coli
  NAZWA KONFERENCJI: I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session 2015
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  381/1336
  AUTORZY: Aleksandra Tesmar, Dariusz Wyrzykowski, Dagmara Jacewicz, Joanna Pranczk, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza termiczna diglikolanowych i tiodioctanowych kompleksów Ni2+, Co2+ oraz VO2+ z zastosowaniem sprzężonych metod TG-FTIR oraz TG-DSC-MS
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  382/1336
  AUTORZY: Małgorzata Drewnowska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza zawartości wybranych pierwiastków w owocnikach muchomora rdzawobrązowego (Amanita fulva) wraz z określeniem wpływu przetwarzania kulinarnego na ich skład
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIV Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  383/1336
  AUTORZY: Aleksandra Ostachowska, Aleksandra Urbanek, Marek Gołębiowski, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analiza zmian w składzie lipidów ciała tłuszczowego Tenebrio molitor zarażonego i niezarażonego grzybem Isaria fumosorosea
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VIII Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  384/1336
  AUTORZY: Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Joanna Pojawa.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Analysis of gold in solutions containing ionic liquid by atomic absorption spectrometry
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  385/1336
  AUTORZY: Beata Liberek, Olga Sejczak, Illia Serdiuk, Karol Krzymiński, Henryk Myszka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Aromatyczne glikozydowanie - synteza β-D-glukopiranozydów 2-podstawionych pochodnych 3-hydroksychromen-4-onu
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  386/1336
  AUTORZY: Joanna Pranczk, Dagmara Jacewicz, Dariusz Wyrzykowski, Aleksandra Tesmar, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania kinetyki reakcji substytucji kompleksów iminodioctanowych jonów metali Co2+ i Cu2+ z 1,10-fenantroliną i 2,2'-bipirydylem
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  387/1336
  AUTORZY: Andrzej Nowacki, Justyna Wielińska, Justyna Bednarko, Henryk Myszka, Beata Liberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania konformacyjne 3,4,6-tri-O-acetylo-1,5-anhydro-2-deoksyheks-1-enitoli z wykorzystaniem obliczeń DFT
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  388/1336
  AUTORZY: Justyna Bednarko, Andrzej Nowacki, Justyna Wielińska, Beata Liberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania konformacyjne kwasu treonukleinowego z wykorzystaniem metod chemii teoretycznej
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  389/1336
  AUTORZY: Angelika Głębocka, Ewa D. Raczyńska, Mariusz Makowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania możliwości tworzenia wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego w cząsteczce pirazyno-2-amidoksymu metodą spektroskopii IR
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  390/1336
  AUTORZY: Anna Wiejak, H. Ge, T. Zhang, M. Hata, N. Yamashita, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania nad składem perfluorowanych kwasów alifatycznych w aerozolu atmosferycznym
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  391/1336
  AUTORZY: Justyna Kotłów, Jerzy Falandysz, Danuta Barałkiewicz, Maria Chudzińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania nad składnikami mineralnymi nagromadzanymi w owocnikach przez podgrzybka zajączka
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  392/1336
  AUTORZY: Justyna Wielińska, Justyna Bednarko, Andrzej Nowacki, Beata Liberek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania równowag kwasowo-zasadowych 5-fluoroutracylu z wykorzystaniem metod obliczeniowych
  NAZWA KONFERENCJI: XVIII Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  MIEJSCE: Kraków, 5 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  393/1336
  AUTORZY: Anna Wcisło, Sandra Nakonieczna, Iwona Dąbkowska, Dorota Zarzeczańska, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania spektroskopowe i elektrochemiczne pochodnych 1-chloro-8-aminoantrachinonu
  NAZWA KONFERENCJI: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
  MIEJSCE: Toruń, 24-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii UMK
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • aminoantrachinon
 • pKa
 • spektrofotometria UV-Vis
 • woltamperometria cykliczna

  394/1336
  AUTORZY: Emilia Iłowska, Justyna Sawicka, Sylwia Rodziewicz-Motowidło.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania strukturalne i biochemiczne imunofanu i jego analogów
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  395/1336
  AUTORZY: Karolina Ossowska, Ewa Kupferschmied, Małgorzata Czerwicka, Sylwia Szulta, Mateusz Pallach, Zbigniew Kaczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania strukturalne O-polisacharydu bakterii Dickeya solani CH 99
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  396/1336
  AUTORZY: Izabela Załuska, Jarosław Ruczyński, Piotr Rekowski, Anna Miszka, Małgorzata Pieszko, Agnieszka Kozłowska, Piotr Mucha.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania substratów peptydowych specyficznych dla metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej metodą elektroforezy kapilarnej
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  397/1336
  AUTORZY: Przemysław Jurczak, Agnieszka Karczyńska, Tomasz Wirecki, Seishiro Hirano.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania toksyczności nanomateriałów
  NAZWA KONFERENCJI: I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session 2015
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  398/1336
  AUTORZY: Lech Chmurzyński, Joanna Pranczk, Dagmara Jacewicz, Dariusz Wyrzykowski, Aleksandra Tesmar.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania właściwości antyoksydacyjnych kompleksów iminodioctanowych jonów kobaltu(II) i miedzi(II) z 1,10-fenantroliną i 2,2'-bipirydylem
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  399/1336
  AUTORZY: Dorota Uber, Joanna Makowska, Aleksandra Nowak, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badania właściwości fizykochemicznych oraz kompleksotwórczych Argireliny - peptydu wykorzystywanego w kosmetologii oraz jej pochodnej
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  400/1336
  AUTORZY: Alicja Boryło, Grzegorz Olszewski, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badanie możliwości wykorzystania pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) jako bioindykatora zanieczyszczeń radioizotopami uranu 234U i 238U w rejonie hałdy fosfogipsów w Wiślince
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fosfogips
 • uran
 • pokrzywa zwyczajna
 • bioakumulacja

  401/1336
  AUTORZY: Janusz Młodzianowski, Bogusław Pilarski, Dariusz Wyrzykowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badanie oddziaływań związków o znaczeniu biologicznym z surfaktantami metodą konduktometryczną
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  402/1336
  AUTORZY: Bogusław Pilarski, Janusz Młodzianowski, Dariusz Wyrzykowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badanie stabilności witaminy C w roztworach wodnych metodami elektrochemicznymi
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  403/1336
  AUTORZY: Joanna Pojawa, Aleksandra Bielicka-Giełdoń.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badanie wpływu wybranych czynników na oznaczanie zawartości metali techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej w środowisku cieczy jonowych
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  404/1336
  AUTORZY: Alicja Boryło, Grzegorz Romańczyk, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badanie zawartości polonu (210Po) i ołowiu (210Pb) w moczu mieszkańców aglomeracji gdańskiej
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polon
 • radioołów
 • mocz

  405/1336
  AUTORZY: Agata Miecznikowska, Nobuyasu Hanari, Takamitsu Otake, Masaki Ohata, Nobuyasu Itoh, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Badanie zmian w zachowaniu substancji uniepalniających zawartych w żywicach akrylonitrylo-butadieno-styrenowych i poliwęglanowych w teście wietrzenia
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  406/1336
  AUTORZY: Piotr Skórczewski, Piotr Perliński, Naima Messaoui, Katarzyna Ławer.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Bakteriopsammon - bakterie na urlopie
  NAZWA KONFERENCJI: VIII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna Mikroorganizmy - Człowiek - Środowisko
  MIEJSCE: Gliwice, 14-16 września 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bakteriopsammon
 • plaża morska
 • liczebność bakterii
 • rozmieszczenie bakterii

  407/1336
  AUTORZY: Halina Strońska, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Białka słodkie alternatywą dla syntetycznych słodzików
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  408/1336
  AUTORZY: Beata Bajorowicz, Anna Malankowska, Adam Lesner, Adriana Zaleska-Medynska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Biosensory nowej generacji oparte na funkcjonalizowanych kropkach kwantowych
  NAZWA KONFERENCJI: I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session 2015
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  409/1336
  AUTORZY: Dorota Żurawa-Janicka, J. Kobiela, T. Śleboda, M. Stanisławowski, A. Łachiński, Z. Śledziński, Z. Kmieć, Barbara Lipińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Changes in expression of HtrA serine proteases in colorectal cancer
  NAZWA KONFERENCJI: 67 Kongres Towarzystwa Chirugów Polskich
  MIEJSCE: Lublin, 9-12 września 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  410/1336
  AUTORZY: Joanna Gołębiewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Charakterystyka cech morfologicznych wybranych przedstawicieli rodzaju Ferula L. (Apiaceae)
  NAZWA KONFERENCJI: II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - badania i rozwój
  MIEJSCE: Poznań, 23 listopada 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • morphology
 • endemic species
 • celery family
 • giant fennel

  411/1336
  AUTORZY: Ewelina Wyrzykowska, Karolina Jagiełło, Anna Baniecka, Tomasz Puzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemical diversity of pharmaceuticals vs. the application of QSPR techniques
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  412/1336
  AUTORZY: Agnieszka Chylewska, Małgorzata Ogryzek, Artur Sikorski, Lech Chmurzyński, Mariusz Makowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemical evidence on S-π interactions existing in pyrazine-2-thiocarboxamide crystal
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  413/1336
  AUTORZY: Anna Cirocka, Patrycja Zięba, Zofia Jelińska, Dominika Sterczyńska, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemiczna modyfikacja elektrod typu FTO
  NAZWA KONFERENCJI: III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii
  MIEJSCE: Łódź, 27-28 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  414/1336
  AUTORZY: Tomasz Kostrzewa, Marcin Kawczyński, Magdalena Bojko, Zbigniew Maćkiewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemiczna synteza koniugatu peptydu penetrującego ze znacznikiem fluorescencyjnym
  NAZWA KONFERENCJI: XVIII Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  MIEJSCE: Kraków, 5 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • peptides
 • cell-penetrating peptides
 • cell membrane

  Adres url:
  415/1336
  AUTORZY: Ewelina Wyrzykowska, Anna Baniecka, Karolina Jagiełło, Tomasz Puzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemiczne zróżnicowanie farmaceutyków, a zastosowanie technik QSPR w ich ocenie ryzyka środowiskowego
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  416/1336
  AUTORZY: Alicja Kawecka, Karol Krzymiński, Beata Zadykowicz, Paweł Rudnicki, Justyna Czechowska-Kryszk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Chemiluminogenne sole akrydyniowe zawierające podstawniki o różnym wpływie elektronowym i sterycznym - synteza, właściwości, zastosowania
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  417/1336
  AUTORZY: Alicja Pietrasik, Hanna Męczykowska, Magda Caban, Jolanta Kumirska, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ciecze jonowe jako dodatki do faz ruchomych w RP-HPLC
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ciecze jonowe
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa
 • mechanizm retencji
 • odwrócony układ faz

  418/1336
  AUTORZY: Sandra Nakonieczna, Anna Cirocka, Dorota Zarzeczańska, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Cykliczne i liniowe pochodne antrachinonu jako potencjalne chromojonofory
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  419/1336
  AUTORZY: Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czernidłak kołpakowaty - bioindykator i mykoremediator gleb zanieczyszczonych metalami?
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIV Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  420/1336
  AUTORZY: Milena Pieńkos, Beata Zadykowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Czy zmiana jednego atomu może znacząco wpłynąć na przebieg reakcji chemiluminescencji?
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  421/1336
  AUTORZY: Marta Wojciechowska, Agnieszka Żylicz-Stachula, Joanna Jeżewska-Frąckowiak, Piotr Skowron.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Delecja sekwencji nukleotydowej, kodującej motyw katalityczny PD-(D/E)xK w syntetycznym genie taqIIRM, eksprymującym bifunkcjonalną endonukleazo-metylotransferazę TaqII
  NAZWA KONFERENCJI: IV Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza
  MIEJSCE: Warszawa, 29-31 maja 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  422/1336
  AUTORZY: Brygida Manikowska-Ślepowrońska, Magdalena Lazarus, Katarzyna Żółkoś, Dariusz Jakubas.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Determinanty re-kolonizacji i wielkości kolonii lęgowych czapli siwej Ardea cinerea w północnej Polsce
  NAZWA KONFERENCJI: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego Zwierzęta w zmieniającym się świecie
  MIEJSCE: Zielona Góra, 11-13 września 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  423/1336
  AUTORZY: Beata Bajorowicz, Joanna Reszczyńska, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Developing of a new class of photocatalysts based on colloidal quantum dots and perovskite-type tantalates
  NAZWA KONFERENCJI: 7 Krajowa Konferencja Nanotechnologii
  MIEJSCE: Poznań, 24-27 czerwca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  424/1336
  AUTORZY: Kinga Westphal, Justyna Wiczk.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: DNA-induced carbon nanotube surface changes detected by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII Edycja
  MIEJSCE: Wrocław, 16-18 stycznia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  425/1336
  AUTORZY: Anna Topolewska, Karolina Czarnowska, Łukasz Haliński, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dobór warunków procesu derywatyzacji kwasów tłuszczowych
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  426/1336
  AUTORZY: Patrycja Juchniewicz, Wioletta Kobiela.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Duża aktywność, większa efektywność - metody aktywizujące w kształceniu studentów kierunków przyrodniczych
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium
  MIEJSCE: Gdańsk, 9-10 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  427/1336
  AUTORZY: Barbara Dmochowska, Klaudia Korzeniecka, Janusz Madaj, Rafał Ślusarz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Dynamika molekularna analogów wankomycyny w kompleksie z C-końcowym pentapeptydem peptydoglikanu ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  428/1336
  AUTORZY: Martyna Siudak, Marta Ziętek, Anna Tober-Marczewska, Wojciech Glac, Artur H. Świergiel.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Efektywność wykonywania zadań a zmiana pozycji socjalnej w grupie
  NAZWA KONFERENCJI: IX Konferencja Adeptów Fizjologii
  MIEJSCE: Gdańsk, 15-16 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego ; Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus" Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra i Zakład Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • behaviour
 • social status

  Adres url:
  429/1336
  AUTORZY: Wioleta Białobrzeska, Elżbieta Wnuk, Paweł Niedziałkowski, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Elektrochemiczne badania oddziaływań wybranych pochodnych 9,10-antrachinonu z tlenem
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców AZYMUT 2015
  MIEJSCE: Warszawa, 17 czerwca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  430/1336
  AUTORZY: Zofia Jelińska, Anna Cirocka, Paweł Niedziałkowski, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Elektrody pastowe na bazie różnych materiałów węglowych
  NAZWA KONFERENCJI: III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii
  MIEJSCE: Łódź, 27-28 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  431/1336
  AUTORZY: Zofia Jelińska, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Elektrody pastowe na bazie węgla szklistego modyfikowane tlenkiem rtęci (II)
  NAZWA KONFERENCJI: I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session 2015
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  432/1336
  AUTORZY: Krzysztof Żamojć, Dariusz Wyrzykowski, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Entalpia reakcji miarą charakteru kowalencyjnego wiązania
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  433/1336
  AUTORZY: Magdalena Węsierska, Marcelina Malinowska, Magdalena Gabig-Cimińska, Joanna Jakóbkiewicz-Banecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Flawonoidy jako potencjalne czynniki terapeutyczne w mukopolisacharydozach
  NAZWA KONFERENCJI: I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session 2015
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  434/1336
  AUTORZY: Beata Zadykowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Fotofizyczne właściwości iluminogenów wywodzących się od akrydyny oraz chromenu
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  435/1336
  AUTORZY: Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska, Aleksandra Ofiarska, Aleksandra Pieczyńska, Ewa Maria Siedlecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Fotokatalityczny rozkład cytostatyków (5-fluorouracylu i ifosfamidu) w obecności katalizatora Bi-B-TiO2
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  436/1336
  AUTORZY: Aleksandra Ofiarska, Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska, Aleksandra Pieczyńska, Ewa Siedlecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Fotokatalityczny rozkład wybranych leków przeciwnowotworowych (cyklofosfamidu i ifosfamidu) w obecności fotokatalizatora Pt-TiO2
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  437/1336
  AUTORZY: Aleksandra Ofiarska, Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska, Aleksandra Pieczyńska, Ewa Maria Siedlecka.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Fotoliza wybranych cytostatyków w środowisku wodnym
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  438/1336
  AUTORZY: Elwira Smolińska, Aleksandra Hać.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Gra edukacyjna z punktu widzenia studentów
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium
  MIEJSCE: Gdańsk, 9-10 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  439/1336
  AUTORZY: Grzegorz Olszewski, Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Hałda fosfogipsu w Wiślince jako potencjalne źródło zanieczyszczania wód Martwej Wisły radioizotopami polonu (210Po), ołowiu (210Pb) oraz uranu (234U, 235U, 238U)
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIV Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  440/1336
  AUTORZY: Paulina Kozina, Joanna N. Izdebska, Rafał Łopucki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Hoplopleura affinis (Phthiraptera, Hoplopleuridae) z myszy polnych Apodemus agrarius pochodzących z różnych środowisk województw lubelskiego i podkarpackiego
  NAZWA KONFERENCJI: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego Zwierzęta w zmieniającym się świecie
  MIEJSCE: Zielona Góra, 11-13 września 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  441/1336
  AUTORZY: Paulina Łukaszewicz, Jolanta Kumirska, Anna Białk-Bielińska, Katarzyna Mioduszewska, Aleksandra Fabiańska, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: HPLC-UV oraz LC/MS/MS jako skuteczne narzędzie do badań hydrolizy fenbendazolu w matrycy wodnej
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • hydroliza
 • fenbendazol (FEN)
 • HPLC-UV
 • LC-MS2

  442/1336
  AUTORZY: Aleksandra Dąbrowska, Anna Barabaś, Grażyna Wawrzyniak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Hydroxyl group reactivities regarding to the acid-base properties of selected azido- and aminodeoxysugars
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • hydroxyl group
 • acid-base equilibrium
 • azidodeoxysugars
 • aminodeoxysugars

  Adres url:
  443/1336
  AUTORZY: Justyna Szulc.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Impact of migration distance, insularity and taxonomic identity on the wing shape in Old World reed and bush warblers
  NAZWA KONFERENCJI: Polish Evolutionary Conference 2015 = Trzecia Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna
  MIEJSCE: Poznań, 24-26 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN ; Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Poznańskie Konsorcjum RNA
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  444/1336
  AUTORZY: Patrycja Juchniewicz, Anna Kloska, A. Tylki-Szymańska, Grzegorz Węgrzyn, Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, Ewa Piotrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Inaktywacja chromosomu X u kobiet z chorobą Fabry'ego
  NAZWA KONFERENCJI: I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session 2015
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  445/1336
  AUTORZY: Jan Ruciński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Indywidualne zróżnicowanie wrażliwości na stres u szczurów
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VIII Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  446/1336
  AUTORZY: Kamila Butowska, Magdalena Zdrowowicz, Paweł Wityk, Michał Żyndul, K. Skotnicki, K. Bobrowski, Janusz Rak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Influence of metronidazole on DNA damage induced by ionizing radiation. Is metronidazole a radiosensitizer or a radioprotector?
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  447/1336
  AUTORZY: Anna Rybińska, Anita Sosnowska, Maciej Barycki, Tomasz Puzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Influence of the geometry optimization methods on QSPR modeling for Ionic Liquids
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  448/1336
  AUTORZY: Maciej Cieślak, Małgorzata Giżyńska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Inhibitory acetylocholinesterazy sposobem walki z chorobą Alzheimera
  NAZWA KONFERENCJI: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 20-22 marca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  449/1336
  AUTORZY: Maciej Cieślak, Małgorzata Giżyńska, Przemysław Karpowicz, Elżbieta Jankowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Innowacyjna metoda walki z chorobami nieuleczalnymi : modulatory aktywności proteasomu
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików Chemia - przyszłość zaczyna się dziś, III Edycja
  MIEJSCE: Białystok, 12-15 marca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  450/1336
  AUTORZY: Wioleta Białobrzeska, Paweł Niedziałkowski, Elżbieta Wnuk, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Interakcje pochodnych 9,10-antrachinonu z tlenem - badania elektrochemiczne
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  451/1336
  AUTORZY: Joanna Makowska, Dariusz Wyrzykowski, Honorata Zblewska, Dorota Uber, Lech Chmurzyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Investigations of copper(II) complexation by fragments of amyloid β peptide (1-42) using isothermal titration and differential scanning calorimetry
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  452/1336
  AUTORZY: Anita Sosnowska, Monika Zaborowska, Anna Rybińska, Maciej Barycki, Magdalena Piotrowska, Piotr Urbaszek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ionic liquids' toxicity and physicochemical properties - ILsTOX database
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  453/1336
  AUTORZY: Ewa Sulecka, Agnieszka Żylicz-Stachula, Piotr Skowron.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Izolowanie wariantów białka TaqII, uzyskanych na drodze mutagenezy ukierunkowanej oraz ekspresji genu taqIIRM w bakteriach Escherichia coli
  NAZWA KONFERENCJI: IV Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza
  MIEJSCE: Warszawa, 29-31 maja 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  454/1336
  AUTORZY: Alicja Boryło, Waldemar Nowicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Izotopy polonu 210Po oraz wybrane metale ciężkie w próbkach wody zebranej wokół jeziora Żarnowieckiego
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIV Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  455/1336
  AUTORZY: Alicja Boryło, Bogdan Skwarzec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Izotopy uranu 234U i 238U w ekosystemie południowego Bałtyku oraz w dorzeczach Wisły i Odry
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • uran
 • izotopy
 • Morze Bałtyckie
 • Wisła
 • Odra
 • składowisko fosfogipsów

  456/1336
  AUTORZY: Anna Barabaś, Jaromir Kira, Grażyna Wawrzyniak, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Kompleksowanie jonów VO2+ wybranymi izomerami 3-azydosacharydów
  NAZWA KONFERENCJI: XVIII Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  MIEJSCE: Kraków, 5 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  457/1336
  AUTORZY: Lidia Gaffke, Joanna Tymecka-Mulik, Katarzyna Kozłowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Konflikt tragiczny, czyli problem etyki uczelni biomedycznych
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium
  MIEJSCE: Gdańsk, 9-10 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  458/1336
  AUTORZY: Sandra Skibiszewska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Krótkie fragmenty białka SAA jako potencjalne inhibitory jego agregacji
  NAZWA KONFERENCJI: Ogólnopolskie Studenckie Mikrosympozjum Chemików Chemia - przyszłość zaczyna się dziś, III Edycja
  MIEJSCE: Białystok, 12-15 marca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  459/1336
  AUTORZY: Wioletta Kobiela, Patrycja Juchniewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Laboratorium - specyficzna metoda kształcenia na kierunkach przyrodniczych
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium
  MIEJSCE: Gdańsk, 9-10 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  460/1336
  AUTORZY: Anna Romanowska, Beata Zadykowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Lecznicze właściwości pochodnych akrydyny
  NAZWA KONFERENCJI: XLII Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia z głębi ziemi
  MIEJSCE: Lubenia, 30 kwietnia - 4 maja 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  461/1336
  AUTORZY: Agnieszka Gajewicz, Karolina Jagiełło, Mark T. D. Cronin, Jerzy Leszczynski, Tomasz Puzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Less data do not have to create barriers for regulate nanomaterials : applying quantitative read-across (Nano-QRA)
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  462/1336
  AUTORZY: Sviatlana Pankavec, M. Chudzińska, A. Sapkota, D. Barałkiewicz, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Lit w pieprzniku jadalnym, borowiku szlachetnym i czubajce kani
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIV Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  463/1336
  AUTORZY: Paweł Rudnicki, Piotr Urbaszek, Karol Krzymiński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Luminescencja i modelowanie statystyczne w analityce biomedycznej
  NAZWA KONFERENCJI: I Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - badania i rozwój
  MIEJSCE: Poznań, 8 czerwca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  464/1336
  AUTORZY: Beata Grobelna, Anna Synak, Piotr Bojarski, Ignacy Gryczyński, Rahul Chib.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Materiały luminezujące w formie nanowarstw
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • thin layers
 • sol-gel process
 • luminescence

  Adres url:
  465/1336
  AUTORZY: Magdalena Diak, Marek Klein, Ewelina Grabowska, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mechanizm fotodegradacji zanieczyszczeń na płaszczyznach 101 i 001 TiO2 modyfikowanych nanocząstkami metali
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  466/1336
  AUTORZY: Milena Pieńkos, Beata Zadykowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mechanizm reakcji chemiluminescencji kationu 10-metylo-9-((tiofenoksy)-karbonylo)akrydyniowego
  NAZWA KONFERENCJI: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 20-22 marca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  467/1336
  AUTORZY: Katarzyna Kozłowska, Joanna Tymecka-Mulik, Lidia Gaffke.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mentoring - istota relacji mistrz-uczeń w dydaktyce szkoły wyższej
  NAZWA KONFERENCJI: III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium
  MIEJSCE: Gdańsk, 9-10 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  468/1336
  AUTORZY: Barbara Wyrzykowska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metale w osadach dennych rzeki Wisły w jej dolnym biegu
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIV Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  469/1336
  AUTORZY: Barbara Wyrzykowska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metale w rdzeniach osadów dennych w wybranym miejscu rzeki Wisły w jej dolnym biegu
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIV Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  470/1336
  AUTORZY: Barbara Wyrzykowska, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Metale w roślinach i bezkręgowcach rzeki Wisły w jej dolnym biegu
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIV Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  471/1336
  AUTORZY: Maria Gdaniec.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Miareczkowanie spektrofotometryczne : morze możliwości
  NAZWA KONFERENCJI: V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych
  MIEJSCE: Toruń, 20-22 marca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  472/1336
  AUTORZY: Martyna Marchelek, Ewelina Grabowska, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mikrosfery TiO2 modyfikowane metalami szlachetnymi : otrzymywanie, charakterystyka oraz fotoaktywność
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  473/1336
  AUTORZY: Wiktoria Lewandowska, Maciej Gromelski, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Model nano-QSAR wychwytu komórkowego superparamagnetycznych nanotlenków żelaza (SPIONs) względem linii komórkowej ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC)
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  474/1336
  AUTORZY: Maciej Gromelski, Wiktoria Lewandowska, Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Modelowanie nano-QSAR zależności pomiędzy wychwytem komórkowym a strukturą superparamagnetycznych nanotlenków żelaza (SPIONs)
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  475/1336
  AUTORZY: Anna Barabaś, Jaromir Kira, Grażyna Wawrzyniak, Aleksandra Dąbrowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Modelowanie trwałych struktur koordynacyjnych pomiędzy 3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydami n-propylu a jonami metali w reakcjach kompleksowania
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  476/1336
  AUTORZY: Katarzyna Odziomek, Tomasz Puzyn.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Modelowanie wpływu struktury chemicznej nanocząstek pochodnych hydroksyapatytu na ich właściwości fizykochemiczne i biologiczne metodami in silico
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  477/1336
  AUTORZY: Zofia Jelińska, Patrycja Zięba, Paweł Niedziałkowski, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Modyfikowane silanami pastowe elektrody węglowe
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  478/1336
  AUTORZY: Paulina Błańska, Zuzanna Dziąba, Aleksandra Małachowska, Marek Bronk, Paweł Olszewski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mutacje chromosomalne związane zantybiotykoopornością w izolatachklinicznych Escherichia coli
  NAZWA KONFERENCJI: I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session 2015
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  479/1336
  AUTORZY: Bartosz Wasilewski, Anna Krukowska, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nanokompozyty: synteza, struktura, właściwości oraz nowe możliwości zastosowań
  NAZWA KONFERENCJI: XLII Ogólnopolska Szkoła Chemii Chemia z głębi ziemi
  MIEJSCE: Lubenia, 30 kwietnia - 4 maja 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  480/1336
  AUTORZY: Magdalena Diak, Ewelina Grabowska, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nanopłytki TiO2 z wyeksponowaną płaszczyzną 001 : otrzymywanie i właściwości
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  481/1336
  AUTORZY: Ewelina Kurowska, Irena Majkutewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Neurochemiczne oraz poznawcze efekty iniekcji streptozotocyny do komór bocznych mózgu szczura
  NAZWA KONFERENCJI: IX Konferencja Adeptów Fizjologii
  MIEJSCE: Gdańsk, 15-16 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego ; Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus" Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra i Zakład Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  482/1336
  AUTORZY: Agnieszka Chylewska, Mariusz Makowski, Lech Chmurzyński, Izabela Madura, Małgorzata Ogryzek.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ni(II) and Cu(II) complexes with vitamin B6 : redox and thermal properties
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  Adres url:
  483/1336
  AUTORZY: Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Niezbędne mikroelementy w borowiku szlachetnym (Boletus edulis) z różnych terenów Polski
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  484/1336
  AUTORZY: Magdalena Diak, Ewelina Grabowska, Marta Paszkiewicz, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Noble metal modified TiO2 nanosheets with exposed {001 facets
  NAZWA KONFERENCJI: 7 Krajowa Konferencja Nanotechnologii
  MIEJSCE: Poznań, 24-27 czerwca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: ENG
  485/1336
  AUTORZY: Beata Bajorowicz, Joanna Reszczyńska, Michał Winiarski, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowe fotokatalizatory typu grafen-KTaO3 o podwyższonej aktywności w świetle widzialnym
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  486/1336
  AUTORZY: Samanta Makurat, Janusz Rak, Lidia Chomicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Nowe radiosensybilizatory. Degradacja 5-podstawionych pochodnych uracylu
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  487/1336
  AUTORZY: Wioletta Kobiela, Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, M. Gabig-Cimińska, G. Peszyńska-Sularz, J. Paradziej-Łukowicz, Grzegorz Węgrzyn, Marcelina Malinowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena fenotypowa mysiego modelu MPS I w odpowiedzi na warunki stresowe w teście otwartego pola
  NAZWA KONFERENCJI: IX Konferencja Adeptów Fizjologii
  MIEJSCE: Gdańsk, 15-16 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego ; Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus" Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra i Zakład Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  488/1336
  AUTORZY: Katarzyna Mioduszewska, Jolanta Kumirska, Joanna Maszkowska, Anna Białk-Bielińska, Oliver Krüger, Ute Kalbe, Paulina Łukaszewicz, Justyna Jastroch, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena mobilności leków przeciwnowotworowych w glebie : analizy za pomocą techniki HPLC
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sorpcja
 • mobilność
 • leki przeciwnowotworowe
 • test kolumnowy

  489/1336
  AUTORZY: Jan Ruciński, Paulina Anikiej, Joanna Szczepanowska, Natalia Zaczek, Joanna Dunacka, Katarzyna Duda, Katarzyna Czerwiec, Paweł Brożyna, Ewelina Kurowska, Wojciech Glac.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena poziomu lęku szczurów w teście otwartego pola w warunkach ekspozycji na mocz osobnika niefamiliarnego
  NAZWA KONFERENCJI: IX Konferencja Adeptów Fizjologii
  MIEJSCE: Gdańsk, 15-16 października 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego ; Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus" Uniwersytetu Gdańskiego ; Katedra i Zakład Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  490/1336
  AUTORZY: Justyna Wiczk, Kinga Westphal, Janusz Rak.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena uszkodzeń indukowanych promieniowaniem UV w sekwencjach DNA modyfikowanych bromodeoksyurydyną
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  491/1336
  AUTORZY: Magdalena Tyma, Aleksandra Jakubus, Monika Paszkiewicz, Piotr Storoniak, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena użyteczności nanorurek węglowych jako potencjalnych sorbentów w dozymetrii pasywnej
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dozymetria pasywna
 • nanorurki węglowe
 • nowo pojawiające się zanieczyszczenia

  492/1336
  AUTORZY: Michał Toński, Joanna Maszkowska, Monika Paszkiewicz, Jerzy Wojsławski, Katarzyna Mioduszewska, Piotr Stepnowski, Anna Białk-Bielińska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ocena właściwości sorpcyjnych nanorurek węglowych jako potencjalnych sorbentów do usuwania pozostałości cyklofosfamidu z wód ściekowych
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  493/1336
  AUTORZY: Wioleta Białobrzeska, Elżbieta Wnuk, Paweł Niedziałkowski, Tadeusz Ossowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Oddziaływania pochodnych 9,10-antrachinonu z tlenem : badania elektrochemiczne
  NAZWA KONFERENCJI: I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session 2015
  MIEJSCE: Gdańsk, 12 grudnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  494/1336
  AUTORZY: Magdalena Tyma, Aleksandra Jakubus, Monika Paszkiewicz, Mariusz Makowski, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Określenie przydatności nanorurek węglowych jako sorbentów w dozymetrii pasywnej do izolacji wybranych farmaceutyków z próbek wodnych
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VIII Edycja
  MIEJSCE: Gdańsk, 11 kwietnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: CreativeTime
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  495/1336
  AUTORZY: Sylwia Szulta, Małgorzata Czerwicka, Karolina Ossowska, Kornelia Hinz, Mateusz Pallach, Zbigniew Kaczyński.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Określenie składu cukrowego lipopolisacharydu bakterii Cronobacter zurichensis 1974
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  496/1336
  AUTORZY: Małgorzata Drewnowska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, Jerzy Falandysz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Określenie wpływu przetwarzania kulinarnego na skład pierwiastkowy owocników pieprznika jadalnego (Cantherellus cibarius)
  NAZWA KONFERENCJI: XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = XXIV Poznan Conversatorium on Analytical Chemistry Modern methods of sample preparation and determination of trace elements
  MIEJSCE: Poznań, 9-10 kwietnia 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  497/1336
  AUTORZY: Beata Bajorowicz, Joanna Reszczyńska, Tomasz Klimczuk, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Opracowanie i badanie nowej klasy fotokatalizatorów opartych na funkcjonalizowanych kropkach kwantowych oraz tantalanach o strukturze perowskitu
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  498/1336
  AUTORZY: Paulina Łukaszewicz, Jolanta Kumirska, Justyna Jastroch, Anna Białk-Bielińska, Katarzyna Mioduszewska, Joanna Maszkowska, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Opracowanie metody oznaczania oksytetracykliny w próbkach gleb rolniczych
  NAZWA KONFERENCJI: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej Chemia analityczna to ciągłe wyzwania
  MIEJSCE: Poznań, 6-10 lipca 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • oksytetracyklina
 • ekstrakcja MAE
 • LC-MS/MS
 • gleba rolnicza

  499/1336
  AUTORZY: Jolanta Kumirska, Natalia Formela, Anna Szelest-Lewandowska, Magda Caban, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Opracowanie szybkiej metody oznaczania pozostałości związków powierzchniowo czynnych po procesie mycia w przemyśle spożywczym
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  500/1336
  AUTORZY: Edyta Czajkowska, Joanna Żebrowska, Agnieszka Żylicz-Stachula, Ewa Sulecka, Piotr Skowron.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja ekspresji zmutowanego genu taqIIRM
  NAZWA KONFERENCJI: IV Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza
  MIEJSCE: Warszawa, 29-31 maja 2015
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  501/1336
  AUTORZY: Magdalena Cerkowniak, Marek Gołębiowski, Aleksandra Ostachowska, Mieczysława Boguś, Emilia Włóka, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja i zastosowanie metody SPME-GC/MS do analizy lotnych związków wytwarzanych przez owady z rodziny Dermestidae
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  502/1336
  AUTORZY: Agnieszka Piotrowska, Beata Zadykowicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja parametrów reakcji chemiluminescencji 9-podstawionych pochodnych 10-metyloakrydyniowych
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  503/1336
  AUTORZY: Monika Paszkiewicz, Aleksandra Jakubus, Magdalena Tyma, Piotr Stepnowski.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Optymalizacja procedury dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej z wykorzystaniem nanorurek węglowych jako sorbentu do izolacji β-blokerów z wody
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  504/1336
  AUTORZY: Marta Paszkiewicz, Anna Gołąbiewska, Ewelina Kowal, Agnieszka Sajdak, Łukasz Rajski, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Otrzymywanie nanocząstek Ag/Cu, wpływ parametrów syntezy
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  505/1336
  AUTORZY: Elżbieta Szczepańska, Natalia Kawecka, Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Joanna Żebrowska, Beata Grobelna.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Otrzymywanie oraz transport przeznaskórkowy nanocząstek metali szlachetnych
  NAZWA KONFERENCJI: IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko
  MIEJSCE: Gdańsk, 25-26 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  506/1336
  AUTORZY: Beata Grobelna, Elżbieta Szczepańska, Aleksandra Bielicka-Giełdoń, Beata Łubkowska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Otrzymywanie oraz transport przeznaskórkowy nanocząstek srebra
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • silver nanoparticles

  Adres url:
  507/1336
  AUTORZY: Martyna Marchelek, Ewelina Grabowska, Adriana Zaleska.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Otrzymywanie, charakterystyka oraz fotoaktywność trójwymiarowych struktur TiO2@SrTiO3
  NAZWA KONFERENCJI: 58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego Polska chemia w mieście wolności
  MIEJSCE: Gdańsk, 21-25 września 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Typ publikacji: PXP
  Język publikacji: POL
  Adres url:
  508/1336
  AUTORZY: Kinga