logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: CATHOLIC CHURCH
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/15
AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski.
TYTUŁ: Kościół a polityka. Rozważania wokół aktywności politycznej duchowieństwa rzymskokatolickiego podczas wyborów prezydenckich 2010 roku.
ŹRÓDŁO: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne = Central European Political Studies. - 2010, 4, s. [45]-60.
p-ISSN: 1731-7517

UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Catholic Church
 • Polish political system
 • normative theory of democracy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/15
  AUTORZY: Daniel Czerwiński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Działania gdańskiego aparatu bezpieczeństwa wobec kurii biskupiej w Pelplinie w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku
  ŹRÓDŁO: W: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012 : referaty / pod red. Kamila Dworaczka i Łukasza Kamińskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013
  SERIA: Letnia Szkoła Historii Najnowszej, t. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. 24-33
  ISBN: 978-83-7629-476-6
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Catholic Church
 • security apparatus

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/15
  AUTORZY: Lan Wu.
  TYTUŁ: Idee chrześcijańskie w Chinach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Christian ideas in China
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2014, T. 34, s. 51-57
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • chrześcijaństwo
 • jezuici
 • Matteo Ricci
 • Kościół katolicki
 • katolicyzm
 • Chiny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Christianity
 • Yuan dynasty
 • jesuit
 • Catholic Church
 • China Rite

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/15
  AUTORZY: Tadeusz Dmochowski.
  TYTUŁ: Rewolucja francuska wobec Kościoła katolickiego w okresie Konstytuanty i Legislatywy (1789-1792)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The French Revolution towards the Catholic Church during the National Constituent Assembly and the Legislative Assembly period (1789-1792)
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2015, nr 13, s. 126-151
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Wielka Rewolucja Francuska
 • Kościół katolicki
 • Oświecenie
 • Zgromadzenie Narodowe
 • Zgromadzenie Narodowe Konstytucyjne (Konstytuanta)
 • Zgromadzenie Prawodawcze (Legislatywa)
 • prześladowania Kościoła katolickiego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • French Revolution
 • Catholic Church
 • Enlightment
 • National Assembly
 • National Constituent Assembly
 • Legislative Assembly
 • persecutions of the Catholic Church

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/15
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Chrystusowcy
  ŹRÓDŁO: Barka. - 2016, nr 67, s. 8-9
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Catholic Church
 • pastoral care
 • Poles living abroad
 • Society of Christ Fathers

  6/15
  AUTORZY: Tadeusz Dmochowski.
  TYTUŁ: Rewolucja francuska wobec Kościoła katolickiego w okresie Konwencji (1792-1795)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The French revolution towards the Catholic church during the National Convention (1792-1795)
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2016, nr 14, s. 308-326
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rewolucja francuska
 • Kościół katolicki
 • ateizm
 • deizm
 • Oświecenie
 • prześladowania
 • Konwencja
 • Istota Najwyższa
 • kult Istoty Najwyższej
 • kult Rozumu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • French Revolution
 • Catholic Church
 • atheism
 • deism
 • Enlightenment
 • persecutions of the Catholic Church
 • National Convection
 • Supreme Being
 • cult of the Supreme Being
 • cult of Reason

  7/15
  AUTORZY: Magdalena Jaszczewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Święci orędownicy w paremiach polskich
  ŹRÓDŁO: W: Dialog kultur i społeczeństw = Dialog kul'tur i obŝestv = The dialogue of cultures and societies / red. nauk. Beata Afeltowicz, Jolanta Miturska-Bojanowska, Harry Walter
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 67-75
  ISBN: 978-83-7867-385-9
  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cult
 • saints
 • proverbs
 • Catholic Church
 • dualism
 • tradition
 • universality

  8/15
  AUTORZY: Józef Majewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Admiratorzy tabloidów. Obraz Kościoła katolickiego w polskiej świeckiej prasie opinii
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The admirers of the tabloids. The image of the Catholic Church in the Polish lay opinion-forming journalism
  ŹRÓDŁO: W: Liturgia, muzyka, język : o współczesnej komunikacji Kościoła / red. nauk. Andrzej Draguła
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017
  SERIA: Studia i Rozprawy, nr 44
  OPIS FIZYCZNY: S. 151-167
  ISBN: 978-83-7972-113-9
  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • tabloidyzacja
 • Kościół katolicki
 • media
 • dziennikarstwo
 • czytelnicy tabloidów

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tabloidization
 • Catholic Church
 • media
 • journalism
 • tabloid readers

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/15
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Franciszkanie
  ŹRÓDŁO: Barka. - 2017, nr 76, s. 10-11
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Bernardines
 • Catholic Church
 • Francis of Assisi
 • Franciscans
 • Order of Friars Minor
 • Observant

  10/15
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Jezuici
  ŹRÓDŁO: Barka. - 2017, nr 77, s. 10-11
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Baroque
 • Catholic Church
 • evangelisation
 • Jesuits
 • pope
 • reformation

  11/15
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Migranci i uchodźcy w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Migrants and refugees in the social teaching of the Catholic Church
  ŹRÓDŁO: W: Afryka i świat a problem migrantów i uchodźców : kwestie ogólne - historia i teraźniejszość / pod red. Arkadiusza Żukowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2017
  SERIA: Forum Politologiczne, 1734-1698, t. 24
  OPIS FIZYCZNY: S. 181-214
  ISBN: 978-83-89559-97-5
  UWAGI: Bibliogr. 48 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Benedykt XVI
 • chrześcijaństwo
 • Europa
 • Franciszek
 • islam
 • Jan Paweł II
 • Kościół katolicki
 • migranci i uchodźcy
 • nauczanie społeczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Benedict XVI
 • Catholic Church
 • Christianity
 • Europe
 • Francis
 • Islam
 • John Paul II
 • migrants and refugees
 • social teaching

  12/15
  AUTORZY: Tadeusz Dmochowski.
  TYTUŁ: Rewolucja francuska wobec Kościoła katolickiego w okresie Dyrektoriatu (1795-1799)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The French revolution towards the catholic church during the Directory period (1795-1799)
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2017, nr 15, s. 135-145
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rewolucja francuska
 • Kościół katolicki
 • ateizm
 • deizm
 • Oświecenie
 • prześladowania
 • Dyrektoriat
 • Napoleon

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • French Revolution
 • Catholic Church
 • atheism
 • deism
 • Enlightenment
 • persecutions of the Catholic Church
 • Directory
 • Napoleon

  Adres url:
  DOI:
  13/15
  AUTORZY: Beata Kosmalska, Marek Ejsmont.
  TYTUŁ: Catholic media in Poland
  ŹRÓDŁO: Dike Kai Nomos = Δικη και νομοζ : quaderni di cultura politico-giuridica. - 2018, Vol. 10, s. 5-23
  p-ISSN: 2239-0529

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mass media
 • Catholic media
 • Catholic Church
 • television
 • press

  14/15
  AUTORZY: Józef Majewski.
  TYTUŁ: Laudatissima virgo. Maryja w dialogu katolicko-luterańskim w USA
  ŹRÓDŁO: Gdański Rocznik Ewangelicki. - 2018, Vol. 12, s. 209-239
  p-ISSN: 1898-1127

  UWAGI: Bibliogr. 66 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Kościół katolicki
 • Kościół luterański
 • dialog ekumeniczny
 • Nowy Testament
 • jedyne pośrednictwo Chrystusa
 • matka Jezusa
 • wzywanie świętych
 • wstawiennictwo świętych
 • doktryna maryjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Catholic Church
 • Lutheran Church
 • ecumenical dialogue
 • New Testament
 • one mediatorship of Christ
 • mother of Jesus
 • invocation of saints
 • intercession of saints
 • Marian doctrine

  15/15
  AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The Catholic Church and Polish democracy. The attempt of normative discernment
  ŹRÓDŁO: W: International Political Science Conference "Development, democracy and society in the contemporary world" : proceedings of 5th ACADEMOS Conference 2018, (Bucharest, Romania, 14-17 June 2018) / ed. Andrei Taranu
  ADRES WYDAWNICZY: Bologna : Filodiritto, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 249-258
  ISBN: 978-88-85813-08-3
  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 5th ACADEMOS International Political Science Conference on Development, Democracy and Society in the Contemporary World"
  Miejsce konferencji: Bucharest
  Kraj: RO
  Od dnia: 2018.06.14
  Do dnia: 2018.06.17
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Catholic Church
 • Poland
 • liberal political philosophy
 • catholic social doctrine

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego