logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: CONSTITUTION
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/26
AUTORZY: Marcin M. Wiszowaty.
TYTUŁ: Szlachectwo w republice i jego funkcje. Przypadek San Marino
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Nobility in the republic and its functions. The case of San Marino
ŹRÓDŁO: Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - 2010, R. 1, nr 1, s. [83]-92
p-ISSN: 2082-1212

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • nobility
 • ennoblement
 • republic
 • Constitution
 • patrician

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/26
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ: Symbole państwowe III Rzeczypospolitej Polskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The State symbols of the Third Republic of Poland
  ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2011, R. 66, z. 7-8, s. 30-43
  p-ISSN: 0031-0980

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • coat-of-arms
 • state symbols
 • flag
 • Constitution
 • parliament

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/26
  AUTORZY: Jarosław Zawrot.
  TYTUŁ: Nowelizacja art. 53 k.p.c. w świetle postulatu urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Amendment to article 53 of the Polish Code of Civil. Procedure (CCP) in the light of the postulate for realising the constitutional principle of the right to a court trial (article 45.1 of the Constitution of the Republic of Poland)
  ŹRÓDŁO: Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej. - 2012, R. 57, nr 1-2, s. 11-22
  p-ISSN: 0031-0344

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konstytucja
 • bezstronność
 • niezawisłość
 • gwarancje
 • wyłączenie sędziego
 • bezstronny sąd
 • rzetelny proces
 • prawo do sądu
 • oczywista bezzasadność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constitution
 • impartiality
 • independence
 • guarantees
 • disqualification of a judge
 • impartial court
 • fair trial
 • right to a fair trial
 • apparent lack of grounds

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/26
  AUTORZY: Wojciech Żełaniec.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: On Incampo's two readings of the basic norm
  ŹRÓDŁO: W: Verità e processo penale / cur. Vincenzo Garofoli, Antonio Incampo
  ADRES WYDAWNICZY: Milano : Giuffrè, cop. 2012
  SERIA: Unità del Sapere Giuridico, 13
  OPIS FIZYCZNY: S. [205]-212
  ISBN: 88-14-17290-0
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constitution
 • basic norm
 • Kelsen
 • Incampo

  5/26
  AUTORZY: Andrzej Szmyt.
  TYTUŁ: Zakres i treść Konstytucji RP z 1997 r.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The scope and content of the Constitution of the Republic of Poland of 1997
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych. - 2012, R. 10, nr 4, s. [229]-234
  p-ISSN: 1896-9852

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konstytucja
 • ustrój polityczny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constitution
 • political system

  Adres url:
  6/26
  AUTORZY: Zbigniew Landowski.
  TYTUŁ: Polityczny wymiar islamu we współczesnych konstytucjach
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Książka i Wiedza, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 327 s., il., 24 cm
  SERIA: Academica
  ISBN: 978-83-05-13624-2
  UWAGI: Bibliogr. s. 297-309. Indeks.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Islam
 • Constitution
 • basmala
 • takbir
 • hamdala

  7/26
  AUTORZY: Marcin Michalak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Postanowienia króla, namiestnika, Rady Administracyjnej jako źródła prawa w Królestwie Polskim do 1830 r.
  ŹRÓDŁO: W: System polityczny, prawo i konstytucja Królestwa Polskiego 1815-1830 : w przededniu dwusetnej rocznicy powstania unii rosyjsko-polskiej / pod red. Lecha Mażewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Radzymin : Wydawnictwo von boroviecky, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 371-387
  ISBN: 978-83-60748-42-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • kingdom
 • Poland
 • viceroy
 • law
 • Constitution
 • administrative council
 • issue

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/26
  AUTORZY: Andrzej Szmyt.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Z doświadczeń prac nad projektami ustaw o zmianie Konstytucji RP (w ostatnim roku V kadencji Semju)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: About legislative proceedings on bills to amend the Polish Constitution of 1997 (in the last year of the Sejm's 5th term)
  ŹRÓDŁO: W: Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. nauk. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2013
  SERIA: Monografie Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  OPIS FIZYCZNY: S. [389]-400
  ISBN: 978-83-62074-84-6
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konstytucja
 • zmiana konstytucji
 • parlament
 • projekty
 • ewolucja demokracji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constitution
 • change of constitution
 • parliament
 • projects
 • evolution of democracy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/26
  AUTORZY: Andrzej Szmyt.
  TYTUŁ: Opinia w sprawie projektu ustawy o Radzie Fiskalnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Opinion on the fiscal council bill
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych. - 2014, R. 11, nr 3, s. 111-115
  p-ISSN: 1896-9852

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konstytucja
 • kontrola
 • projekt ustawy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constitution
 • review
 • bill

  Adres url:
  10/26
  AUTORZY: Marcin Michalak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sejm o zmianach konstytucji na przełomie stycznia i lutego 1831 r.
  ŹRÓDŁO: W: Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830-1833 / pod red. Lecha Mażewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 61-[74]
  ISBN: 978-83-60748-60-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Kingdom of Poland
 • Sejm
 • Constitution
 • amendments

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/26
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ: Współksiążeta czy konprincepsi? Kilka uwag o statusie prezydenta Francji i biskupa Urgell jako głowy państwa andorańskiego w kontekście formy ustrojowej Andory
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Co-princes or co-principes? Some remarks on the status of the President of France and the Bishop of Urgell as head of the state in the context of the political system of Andorra
  ŹRÓDŁO: Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 2 (18), s. [327]-345
  p-ISSN: 2082-1212

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • monarchia
 • pryncypat
 • Andora
 • Republika Francuska
 • Watykan
 • Hiszpania
 • książę
 • princeps
 • prawo konstytucyjne
 • konstytucja
 • prawo kanoniczne
 • suwerenność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • monarchy
 • principate
 • Andorra
 • French Republic
 • Vatican City
 • Spain
 • prince
 • princeps
 • constitutional law
 • Constitution
 • canon law
 • sovereignty

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/26
  AUTORZY: Michał Wdowiak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Współpraca pomiędzy sądem a biegłym sądowym : uwagi na tle standardów społeczeństwa obywatelskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The cooperation between 'court' and 'legal expert' : comments on the background of civil society's standards
  ŹRÓDŁO: W: Oblicza społeczeństwa obywatelskiego : państwo, gospodarka, świat / red. nauk. Joachim Osiński, Joanna Zuzanna Popławska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [267]-277
  ISBN: 978-83-7378-924-1
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • biegły
 • sąd
 • współpraca
 • opinia
 • konstytucja
 • społeczeństwo obywatelskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • expert
 • court
 • cooperation
 • opinion
 • Constitution
 • civil society

  Adres url:
  13/26
  AUTORZY: Andrzej Szmyt.
  TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP w zakresie ochrony lasów państwowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A bill to amend the Constitution in relation to protection of state forests
  ŹRÓDŁO: Przegląd Sejmowy. - 2015, R. 23, nr 3, s. 9-25
  p-ISSN: 1230-5502

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konstytucja
 • nowelizacja
 • lasy państwowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constitution
 • amendment
 • state-owned forests

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/26
  AUTORZY: Piotr Uziębło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Specyfika systemu parlamentarnego w Rzeczypospolitej Polskiej
  ŹRÓDŁO: W: Proměny dělby moci : dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky : sborník z IV. česko-polského právnického semináře / Jiří Jirásek a Zbigniew Witkowski (eds.)
  ADRES WYDAWNICZY: Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 35-50
  ISBN: 978-80-87382-73-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constitution
 • Sejm
 • president
 • Council of Ministers
 • parliamentary-cabinet system

  15/26
  AUTORZY: Dawid Michalski.
  TYTUŁ: Akt o Formie Rządów z 1919 roku - pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Th e Constitution Act of 1919 : the first constitution of independent Finland
  ŹRÓDŁO: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, [dokument elektroniczny]. - 2016, T. 19, s. 243-252
  TRYB DOSTĘPU: http://szd.ka.edu.pl/numery/szd-19-caly.pdf [dostęp 6.03.2017]
  p-ISSN: 1733-0335

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Republika Finlandii
 • Carl Gustaf Mannerheim
 • konstytucjonalizm
 • konstytucja
 • forma rządów

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Republic of Finland
 • Carl Gustaf Mannerheim
 • constitutionalism
 • Constitution
 • form of government

  Adres url:
  16/26
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kilka refleksji o przyszłości hiszpańskiej monarchii parlamentarnej 40 lat po jej in(re)stauracji i rok po pierwszej sukcesji tronu
  ŹRÓDŁO: W: Polska, Hiszpania, Ameryka Łacińska : wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa publicznego / red. Jakub Stelina
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny: 1 marca 2016 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 231-248
  ISBN: 978-83-7865-436-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • monarchy
 • Spain
 • abdication
 • king
 • succession
 • souvereign
 • Franco
 • Constitution

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/26
  AUTORZY: Jerzy Zajadło.
  TYTUŁ: Nieposłuszeństwo sędziowskie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Judicial disobedience
  ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2016, R. 71, z. 1, s. 18-39
  p-ISSN: 0031-0980

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • nieposłuszeństwo
 • sędziowie
 • niewolnictwo
 • konstytucja
 • filozofia prawa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • disobedience
 • judges
 • slavery
 • Constitution
 • legal philosophy

  18/26
  AUTORZY: Anna Klimaszewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sources du droit
  ŹRÓDŁO: W: Droit de la Pologne / [ed. Mariola Lemonnier]
  ADRES WYDAWNICZY: Issy-les-Moulineaux : LGDJ, Lextenso éditions, 2016
  SERIA: Bibliotheque de l'Association Henri Capitant
  OPIS FIZYCZNY: S. 17-22
  ISBN: 978-2-275-05294-6
  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: FRE
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sources of law
 • written sources
 • unwritten sources
 • Constitution
 • laws
 • ratified international treaties
 • regulations
 • acts of local law
 • Constitutional Court
 • supreme court
 • Supreme Administrative Court
 • custom
 • doctrine

  19/26
  AUTORZY: Anna Klimaszewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Mondialisation et sources du droit : rapport polonais
  ŹRÓDŁO: W: La mondialisation : journées allemandes / [red. Reiner Schulze]
  ADRES WYDAWNICZY: Berlin ; Paris : Bruylant : LB2V, 2017
  SERIA: Travaux de l'Association Henri Capitant, 0294-815X, t. 66/2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 175-190
  ISBN: 978-2-8027-6015-3
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: FRE
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • globalization
 • sources of law
 • Poland
 • Polish legal system
 • administrative law
 • Constitution
 • Venice Commission
 • Incoterms
 • FIDIC
 • European Court of Human Rights
 • World Anti-Doping Agency
 • Basel Committee on Banking Supervision
 • ICANN
 • ISO
 • ICSID
 • comparative law
 • private international law
 • commercial law
 • company
 • code
 • financial law
 • Constitutional Tribunal
 • supreme court

  20/26
  AUTORZY: Tadeusz Dmochowski.
  TYTUŁ: Suwerenizacja Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w ramach ZSRR w l. 1989-1990
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Sovereignization of the Russian Soviet Federative Socialist Republic within the USSR in the years 1989-1990
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Międzynarodowe. - 2017, Vol. 15, nr 1-2, s. 506-115
  p-ISSN: 1730-4652

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Suwerenizacja
 • Rosyjska Federacyjna Republika Radziecka
 • Związek Radziecki
 • Gorbaczow
 • konstytucja
 • zmiany konstytucji
 • Jelcyn

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Sovereignization
 • Russian Soviet Federative Socialist Republic
 • Soviet Union
 • Gorbachev
 • Constitution
 • changes of the constitution
 • Yeltsin

  Adres url:
  21/26
  AUTORZY: Janina Ciechanowicz-McLean, Diana Trzcińska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zasada zrównoważonego rozwoju w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., dwadzieścia lat później
  ŹRÓDŁO: W: Aktualne problemy konstytucji : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka / [red. Helena Babiuch, Piotr Kapusta, Justyna Michalska]
  ADRES WYDAWNICZY: Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 79-90
  ISBN: 978-83-61389-55-2
  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ochrona środowiska
 • zasada zrównoważonego rozwoju
 • konstytucja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environmental protection
 • sustainable development principle
 • Constitution

  22/26
  AUTORZY: Monika Florczak-Wątor, Piotr Radziewicz, Marcin M. Wiszowaty.
  TYTUŁ: Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego w 2017 r.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Survey on the Constitution of the Republic of Poland. The results of research conducted in 2017 among Polish constitutional law scholars
  ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2018, R. 73, z. 6, s. 3-35
  p-ISSN: 0031-0980

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konstytucja
 • ankieta konstytucyjna
 • zmiana konstytucji
 • moment konstytucyjny
 • nauka prawa konstytucyjnego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constitution
 • constitutional questionnaire
 • revision of the Constitution
 • constitutional moment
 • constitutional law

  23/26
  AUTORZY: Paweł Sut.
  TYTUŁ: Relacje prawo-intymność "ukryte" w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (problem instytucjonalizacji małżeństw homoseksualnych w Polsce wobec nieokreśloności prawa)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Relations between law and intimacy hidden in the Polish Constitution (the problem of the institutionalization of homosexual marriages versus legal indeterminacy)
  ŹRÓDŁO: Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. - 2018, T. 7, nr 1, s. 229-248
  p-ISSN: 2299-1875

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intimacy
 • relations between law and intimacy
 • Constitution
 • Michel Foucault
 • Anthony Giddens

  Adres url:
  DOI:
  24/26
  AUTORZY: Luiza Schenk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Systemy ochrony praw człowieka jako conditio iuris państwa demokratycznego i odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku ich naruszenia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Systems for the protection of human rights as a conditio iuris of a democratic state and liability for damages in case of them violation
  ŹRÓDŁO: W: Prawa człowieka i ich ochrona : księga rocznicowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, t. 2, Trwałość i modyfikacja / red. nauk. Błażej Kmieciak, Kamil Stępniak
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 409-428
  ISBN: 978-83-950934-3-2
  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • system ochrony
 • prawa człowieka
 • naruszenia
 • odpowiedzialność
 • międzynarodowy
 • regionalny
 • odszkodowanie
 • władza publiczna
 • konstytucja
 • jednostka
 • akt
 • organ
 • organizacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • system of protection
 • human rights
 • violations
 • liability
 • international
 • regional
 • compensation
 • public authority
 • Constitution
 • individual
 • act
 • body of the state
 • organization

  25/26
  AUTORZY: Jerzy Zajadło.
  TYTUŁ: Wykładnia wroga wobec konstytucji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Constitution-hostile interpretation
  ŹRÓDŁO: Przegląd Konstytucyjny. - 2018, nr 1, s. 26-36
  p-ISSN: 2544-2031

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Artykuł opublikowano również w wersji ang.: http://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/PKonst_2_2018_5-15.pdf
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constitution
 • interpretation
 • theory
 • hostility

  Adres url:
  26/26
  AUTORZY: Krzysztof Grajewski.
  TYTUŁ: Założenia i rzeczywistość władzy sądowniczej - uwagi w dwudziestą rocznicę wejścia w życie Konstytucji III Rzeczypospolitej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Assumptions and reality of judicial power - remarks on the 20th anniversary of the entry into force of the Constitution of the Third Polish Republic
  ŹRÓDŁO: Przegląd Konstytucyjny. - 2018, nr 1, s. 37-64
  p-ISSN: 2544-2031

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • judicial power
 • courts
 • Constitution
 • constitutional law

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego