logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: FRENCH REVOLUTION
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/9
AUTORZY: Bronisław Baczko, Monika Milewska (tł.).
TYTUŁ: Wynalazek demokracji
ŹRÓDŁO: Przegląd Polityczny. - 2009, nr 93, s. 100-103
p-ISSN: 1232-6488

Typ publikacji:
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • French Revolution
 • democracy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/9
  AUTORZY: Marion Brandt.
  TYTUŁ: Stanisława Przybyszewskas Drama Sache Danton im intertextuellen Dialog mit Georg Büchners Dantons Tod
  ŹRÓDŁO: Georg Büchner Jahrbuch. - 2012, 12 (2009-2012), s. 303-317
  p-ISSN: 0722-3420

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: GER
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • German and Polish literature
 • drama
 • intertextuality
 • French Revolution

  3/9
  AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Popes Pius IX and Leo XIII in the face of the ideological heritage of the French Revolution
  ŹRÓDŁO: W: Towards a Political Philosophy / Klement Mitterpach, Richard Stahel (eds.)
  ADRES WYDAWNICZY: Nitra : Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University, 2013
  SERIA: Philosophica, 12
  OPIS FIZYCZNY: S. 31-43
  ISBN: 978-80-558-0377-7
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • catholic social doctrine
 • French Revolution
 • political philosophy
 • Pius IX

  Adres url:
  4/9
  AUTORZY: Tadeusz Dmochowski.
  TYTUŁ: Rewolucja francuska wobec Kościoła katolickiego w okresie Konstytuanty i Legislatywy (1789-1792)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The French Revolution towards the Catholic Church during the National Constituent Assembly and the Legislative Assembly period (1789-1792)
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2015, nr 13, s. 126-151
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Wielka Rewolucja Francuska
 • Kościół katolicki
 • Oświecenie
 • Zgromadzenie Narodowe
 • Zgromadzenie Narodowe Konstytucyjne (Konstytuanta)
 • Zgromadzenie Prawodawcze (Legislatywa)
 • prześladowania Kościoła katolickiego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • French Revolution
 • Catholic Church
 • Enlightment
 • National Assembly
 • National Constituent Assembly
 • Legislative Assembly
 • persecutions of the Catholic Church

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/9
  AUTORZY: Tadeusz Dmochowski.
  TYTUŁ: Rewolucja francuska wobec Kościoła katolickiego w okresie Konwencji (1792-1795)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The French revolution towards the Catholic church during the National Convention (1792-1795)
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2016, nr 14, s. 308-326
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rewolucja francuska
 • Kościół katolicki
 • ateizm
 • deizm
 • Oświecenie
 • prześladowania
 • Konwencja
 • Istota Najwyższa
 • kult Istoty Najwyższej
 • kult Rozumu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • French Revolution
 • Catholic Church
 • atheism
 • deism
 • Enlightenment
 • persecutions of the Catholic Church
 • National Convection
 • Supreme Being
 • cult of the Supreme Being
 • cult of Reason

  6/9
  AUTORZY: Anna Klimaszewska.
  TYTUŁ: Francuski Kodeks procedury cywilnej z 1806 roku - kodeks Napoleona Bonaparte czy Ludwika XIV?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The French code of civil procedure of 1806 - the code Napoleon Bonaparte, or Louis XIV?
  ŹRÓDŁO: Czasopismo Prawno-Historyczne. - 2017, T. 69, z. 1, s. 11-19
  p-ISSN: 0070-2471

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Code of Civil Procedure of 1806
 • 1667 ordinance
 • code
 • civil procedure
 • French Revolution
 • Napoleon Bonaparte
 • Louis XIV
 • ordonnance civile touchant la réformation de la justice
 • ancien régime

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/9
  AUTORZY: Tadeusz Dmochowski.
  TYTUŁ: Rewolucja francuska wobec Kościoła katolickiego w okresie Dyrektoriatu (1795-1799)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The French revolution towards the catholic church during the Directory period (1795-1799)
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2017, nr 15, s. 135-145
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rewolucja francuska
 • Kościół katolicki
 • ateizm
 • deizm
 • Oświecenie
 • prześladowania
 • Dyrektoriat
 • Napoleon

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • French Revolution
 • Catholic Church
 • atheism
 • deism
 • Enlightenment
 • persecutions of the Catholic Church
 • Directory
 • Napoleon

  Adres url:
  DOI:
  8/9
  AUTORZY: Jakub Potulski.
  TYTUŁ: Michaił Sperański i Nikołaj Karamzin - dwie wizje rozwoju państwowości rosyjskiej za rządów Aleksandra I
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Nikolay Speransky and Nikolay Karamzin - two visions of the development of Russian statehood during the reign of Alexander I
  ŹRÓDŁO: Scripta Historica. - 2018, nr 24, s. 59-79
  p-ISSN: 2391-5153

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Nikołaj Karamzin
 • Michaił Sperański
 • rewolucja francuska
 • Aleksander I
 • rosyjski system polityczny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Nikolay Karamzin
 • Mikhail Speransky
 • French Revolution
 • Alexander I
 • Russian absolutism
 • political system of Russia

  9/9
  AUTORZY: Monika Milewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Milion paryżan przy jednym stole. O posiłkach braterskich podczas rewolucji francuskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A million Parisians at one table. About fraternal meals during the French Revolution
  ŹRÓDŁO: W: Polska i świat przez kuchnię: studia o dziedzictwie kulinarnym / red. nauk. Anna Kamler, Dorota Pietrzkiewicz, Katarzyna Seroka
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Grupa COGITO, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 55-64
  ISBN: 978-83-85534-94-5
  UWAGI: Bibliogr. w przypsiach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • historia jedzenia
 • rewolucja francuska
 • bankiety braterskie
 • markiz de Villette
 • Bertrand Barère

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • food history
 • French Revolution
 • fraternal banquets
 • marquis de Villette
 • Bertrand Barère

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego