logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: GDANSK
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/44
AUTORZY: Mariusz Czepczyński.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nowe krajobrazy Gdańska jako reprezentacja przemian społecznych i gospodarczych miasta na przełomie XX i XXI wieku
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: New landscape of Gdańsk as representation of social and economic transformations
ŹRÓDŁO: W: Gdańsk 1990-2010 : oblicza architektoniczne miasta / [zespół aut. oprac.: Barbara Szczerbowska et al.]
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Urząd Miejski w Gdańsku, [2010]
OPIS FIZYCZNY: S. 11-19
ISBN: 978-83-925328-2-8
UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdansk
 • landscape
 • city
 • transformations
 • cultural landscape
 • Poland
 • urban landscape

  2/44
  AUTORZY: Anna Ćwikałowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przekształcenia struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Gdańska po 1989 roku.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Changes in the spatial-functional structure of the centre of Gdansk after 1989.
  ŹRÓDŁO: W: Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem, cz. 1 i 2 / pod red. Huberta Rabanta, Rafała Gotowskiego, Sylwii Barwińskiej.
  ADRES WYDAWNICZY: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, cop. 2010.
  SERIA: Promotio Geographica Bydgostiensia, t. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. [49]-56.
  ISBN: 978-83-7096-794-9
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • centrum
 • struktura przestrzenno-funkcjonalna
 • zmiany
 • Gdańsk

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdynia centre
 • spatial and function structure
 • changes
 • Gdansk

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/44
  AUTORZY: Tomasz Michalski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rozgraniczenie odpowiedzalności za przeciwdziałanie narkomanii na poziomie gminnym (przykład Gdańska).
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Division of responsibility for counteracting drug addiction at a communal level (on the example of Gdansk).
  ŹRÓDŁO: W: Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem, cz. 1 i 2 / pod red. Huberta Rabanta, Rafała Gotowskiego, Sylwii Barwińskiej.
  ADRES WYDAWNICZY: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, cop. 2010.
  SERIA: Promotio Geographica Bydgostiensia, t. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. [189]-196.
  ISBN: 978-83-7096-794-9
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • narkomania
 • samorząd
 • Gdańsk

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • drug addiction
 • self-government
 • Gdansk

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/44
  AUTORZY: Lesław Michałowski, Piotr Zbieranek.
  TYTUŁ: Młodzi i miasto
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Young and city
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologiczny = Sociological Review. - 2011, T. 60, nr 2-3, s. 423-436
  p-ISSN: 0033-2356

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • miasto
 • Gdańsk
 • socjologia miasta
 • przestrzeń miejska
 • młodzież
 • wartości

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • city
 • Gdansk
 • urban sociology
 • urban space
 • teenagers
 • values

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/44
  AUTORZY: Wiesław Długokęcki.
  TYTUŁ: W sprawie późnośredniowiecznych testamentów gdańskich.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: About late medieval Gdansk last wills.
  ŹRÓDŁO: Zapiski Historyczne. - 2011, T. 76, z. 3, s. [115]-139.
  p-ISSN: 0044-1791

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Gdańsk
 • testament
 • księgi ławnicze
 • kompetencje filologiczne
 • kompetencje paleograficzne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdansk
 • last will
 • alderman's court's books
 • linguistic competence
 • paleographic competence

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/44
  AUTORZY: Anna Morawska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Inwestycje mieszkaniowe na terenach poprzemysłowych w Gdańsku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Housing investments on the postindustrial areas in Gdansk
  ŹRÓDŁO: W: Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu / pod red. Magdaleny Szmytkowskiej i Iwony Sagan
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [119]-128
  ISBN: 978-83-7865-022-5
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • tereny poprzemysłowe
 • Gdańsk
 • inwestycje mieszkaniowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • postindustrial areas
 • Gdansk
 • housing investments

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/44
  AUTORZY: Urszula Kęprowska.
  TYTUŁ: Promocja produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdańska
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Promotion of tourist product on the example of the city of Gdańsk
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2012, R. 10, nr 2, cz. 2, s. [73]-89
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • produkt turystyczny
 • marketing miejsc
 • promocja miasta
 • Gdańsk
 • kreowanie wizerunku

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • touristic product
 • places marketing
 • city promotion
 • Gdansk
 • image creation

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/44
  AUTORZY: Katarzyna Anna Wojtczak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Der Stadtmodernisierungsprozess : die Transformation Danzigs im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
  ŹRÓDŁO: W: Sztuka i przemysł : paradygmat innowacji - dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski = Kunst und Industrie : das Paradigma der Innovationen - das Kulturerbe in den Industriegebieten Deutschlands und Polens / pod red. Irmy Koziny
  ADRES WYDAWNICZY: Katowice : Muzeum Śląskie, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 65-76
  ISBN: 978-83-62593-36-1
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdansk
 • Danzig
 • modernisation
 • transformation
 • modern city
 • industrial revolution
 • Licht
 • winter
 • architecture

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/44
  AUTORZY: Katarzyna Anna Wojtczak.
  TYTUŁ: Die Umgestaltung der Stadt Danzig/Gdańsk in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und die Rolle des Stadtbaumeisters Julius Albert Gottlieb Licht
  ŹRÓDŁO: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa. - 2013, Bd. 21, s. 177-188
  p-ISSN: 2193-6730

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdansk
 • Danzig
 • Licht
 • city architect
 • architecture
 • industrial revolution
 • modernization
 • gothic revival
 • renaissance revival
 • neorenaissance

  10/44
  AUTORZY: Agnieszka Witczak.
  TYTUŁ: Enoch Hützing : Gdańsk preacher
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Enoch Hützing : kaznodzieja gdański
  ŹRÓDŁO: Universitas Gedanensis. - 2013, R. 25, t. 45, s. 135-154
  p-ISSN: 1230-0152

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Gdańsk
 • XVII wiek
 • luteranizm
 • Enoch Hützing
 • kaznodzieja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdansk
 • 17th century
 • Lutheranism
 • Enoch Hützing
 • preacher

  11/44
  AUTORZY: Piotr Kąkol.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Józef Wybicki na przedmieściach Gdańska
  ŹRÓDŁO: W: Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego / pod red. Ireny Kadulskiej, Piotra Kąkola i Józefa Włodarskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 161-[174]
  ISBN: 978-83-7865-162-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Józef Wybicki
 • Gdansk
 • Enlightenment
 • politics
 • culture

  12/44
  AUTORZY: Konrad Knoch.
  TYTUŁ: Solidarność narodziła się w Gdańsku
  ŹRÓDŁO: Mówią Wieki. - 2013, nr 3 wyd. spec., s. 90-94
  p-ISSN: 1230-4018

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Solidarity
 • beginnings of Solidarity
 • democratic opposition
 • Gdansk

  13/44
  AUTORZY: Katarzyna Wojtczak.
  TYTUŁ: Dekoracja rzeźbiarska fasady gmachu Dyrekcji Kolei w Gdańsku oraz jej twórcy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Sculptural decoration of the façade of the Railways Directorate building in Gdańsk and its creators
  ŹRÓDŁO: Porta Aurea. - 2014, R. 13, s. 216-233
  p-ISSN: 1234-1533

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdansk
 • Danzig
 • architecture
 • sculpture
 • Cauer
 • Lewin-Funcke
 • railway
 • baroque revival
 • neo-baroque
 • wilhelminian era

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/44
  AUTORZY: Rafał Kubicki.
  TYTUŁ: Wybrane źródła do dziejów szpitala Świętego Ducha w Gdańsku z lat 1382-1449
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Chosen sources to the history of the Hospital of Holy Spirit in Gdansk in 1382-1449
  ŹRÓDŁO: Studia z Dziejów Średniowiecza. - 2014, nr 18, s. [293]-326
  p-ISSN: 2084-4492

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Hospital of Holy Spirit
 • Gdansk
 • archival sources
 • documents

  15/44
  AUTORZY: Rafał Kubicki.
  TYTUŁ: Dwa nieznane źródła dotyczące kontaktów konwentu augustianów w Chojnicach z Gdańskiem z 1480 i 1500 r.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Two unknown sources dating back from 1480 and 1500 concerning contacts between Augustinian convent in Chojnice and Gdansk
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Chojnickie. - 2015, nr 31, s. 161-168
  p-ISSN: 1509-3050

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Chojnice
 • Gdansk
 • mendicant orders
 • Austin Friars
 • sources

  Adres url:
  16/44
  AUTORZY: Mariusz Czepczyński, Michał Czepczyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Heritage resurrection : German heritage in the Southern Baltic cities
  ŹRÓDŁO: W: Theory and practice in heritage and sustainability : between past and future / ed. by Elizabeth Auclair, Graham Fairclough
  ADRES WYDAWNICZY: London ; New York : Routledge, 2015
  SERIA: Routledge studies in culture and sustainable development
  OPIS FIZYCZNY: S. 132-146
  ISBN: 978-1-138-77890-0
  ISBN: 978-1-315-77161-8 (ebook)
  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • heritage
 • Germany
 • Poland
 • Gdansk
 • Kaliningrad
 • Baltic cities
 • Baltic states

  17/44
  AUTORZY: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.
  TYTUŁ: Miał odwagę zmieniać świat
  ŹRÓDŁO: Pomerania. - 2015, nr 5 (487), s. 12-14
  p-ISSN: 0238-9045

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Günter Grass
 • tribute
 • borderland
 • Gdansk
 • Danzig
 • Kashubia

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/44
  AUTORZY: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.
  TYTUŁ: Mit Mut die Welt verändern : zum Gedenken an Günter Grass (1927-2015)
  ŹRÓDŁO: Adalbertusforum. - 2015, Nr. 49/50, s. 40-41
  p-ISSN: 1862-1627

  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: GER
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Günter Grass
 • tribute
 • borderland
 • Danzig
 • Gdansk
 • Kashubia

  19/44
  AUTORZY: Jolanta Laskowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prasa gdańska w czasach PRL-u
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The press of Gdansk in PRL
  ŹRÓDŁO: W: Media, business, culture, vol. 2, Social and political role of the media = Media, biznes, kultura, t. 2, Społeczna i polityczna rola mediów / [ed. by Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska]
  ADRES WYDAWNICZY: Kinvara Co. Galway ; Gdynia : TrueSign : Novae Res, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 265-[285]
  ISBN: 978-0-9927953-1-3 (IRL)
  ISBN: 978-83-7942-495-5 (POL)
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2013"
  Miejsce konferencji: Gdańsk
  Kraj: PL
  Od dnia: 2013.10.10
  Do dnia: 2013.10.11
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • prasa
 • Gdańsk

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • press
 • Gdansk

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  20/44
  AUTORZY: Sławomir Kościelak.
  TYTUŁ: Rejestr katolików gdańskich pierwszej połowy XVII wieku. Problem przydatności i wiarygodności ksiąg metrykalnych w badaniach nad stosunkami międzywyznaniowymi w dużym protestanckim ośrodku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Register of Gdańsk's catholics in first half of 17th century. The problem of the usability and credibility of register books in research on relations between religions inside the large protestant centre
  ŹRÓDŁO: Textus et Studia. - 2015, nr 4 (4), s. 25-46
  p-ISSN: 2300-3839

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Gdańsk
 • protestantyzm
 • mniejszość katolicka
 • stosunki międzywyznaniowe
 • quasi-elita miejska
 • księgi metrykalne
 • demografia
 • genealogia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdansk
 • protestantism
 • catholic minority
 • religious relations
 • municipal quasi-elite
 • register books
 • demography
 • genealogy

  DOI:
  21/44
  AUTORZY: Dorota Rancew-Sikora.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wspólny przedpokój? Modi co-vivendi w mieszkaniach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Common anteroom? Modi co-vivendi in the city flats
  ŹRÓDŁO: W: Miasto jak wspólny pokój : gdańskie modi co-vivendi / [red. nauk. Maria Mendel]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe : Instytut Kultury Miejskiej, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 229-275
  ISBN: 978-83-60693-16-2
  ISBN: 978-83-64610-08-0
  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • postwar housing and migration
 • informality
 • Gdansk
 • sociology
 • biographical research

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  22/44
  AUTORZY: Rafał Kubicki.
  TYTUŁ: Wybrane źródła do dziejów szpitala św. Elżbiety w Gdańsku - nadania krzyżackie z lat 1399-1448
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected sources to the history of St. Elizabeth Hospital in Gdańsk - grants of the Teutonic Knights in 1399-1448
  ŹRÓDŁO: Studia z Dziejów Średniowiecza. - 2015, nr 19, s. 305-333
  p-ISSN: 2084-4492

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdansk
 • archival sources
 • Hospital of St. Elisabeth
 • Teutonic Order

  23/44
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Anna Sobecka, Kalejdoskop. Spotkania z mniejszościami narodowymi, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2014, ss. 304
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2016, nr 14, s. 451-455
  p-ISSN: 1732-5641

  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ethnic and national minorities
 • Gdansk
 • Poland
 • World War 2

  24/44
  AUTORZY: Małgorzata Owczarek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Bio-thermal conditions on the campus of the University of Gdansk in the years 2014-2015
  ŹRÓDŁO: W: Geography in the face of modern world challenges / ed. by Grażyna Chaberek-Karwacka, Mirosława Malinowska
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohrner, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 49-61
  ISBN: 978-83-65705-00-6
  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdansk
 • bio-thermal conditions
 • Universal Thermal Climate Index (UTCI)

  25/44
  AUTORZY: Agnieszka Witczak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Epistulae ad illustres ac praecipuos viros eruditos Wincentego Fabrycjusza jako źródło biograficzne i historyczne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Vinicentii Fabricii Epistulae ad illustres ac praecipuos viros eruditos
  ŹRÓDŁO: W: Quiddam novi? Certe / pod red. Zofii Głombiowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  SERIA: Studia Classica et Neolatina, 1733-4012, 14
  OPIS FIZYCZNY: S. 84-92
  ISBN: 978-83-7865-383-7
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdansk
 • epistle
 • reference
 • biography
 • XVII century

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/44
  AUTORZY: Konrad Knoch.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Europejskie Centrum Solidarności a dziedzictwo kulturowe
  ŹRÓDŁO: W: Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka / red. nauk. Mateusz Hübner, Krzysztof Zieliński
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 69-78
  ISBN: 978-83-63955-46-5
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Solidarity Centre
 • Solidarity
 • Gdansk
 • cultural heritage

  27/44
  TYTUŁ: Europejskie Centrum Solidarności : przewodnik po wystawie stałej / red. Basil Kerski i Konrad Knoch
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 115 s., il., 20 cm
  ISBN: 978-83-62853-51-9
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Solidarity Centre
 • Permanent Exhibition
 • Gdansk
 • Solidarity
 • Solidarity movement

  28/44
  AUTORZY: Jan A. Wendt.
  TYTUŁ: Początki i rozwój geografii w wieloetnicznym Gdańsku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The origins and development of geography in multiethnic Gdansk
  ŹRÓDŁO: Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. - 2016, T. 5, s. 177-189
  p-ISSN: 2300-0562
  e-ISSN: 2450-0127

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rozwój geografii
 • historia geografii
 • Gdańsk
 • kierunki badań
 • gdańska szkoła geografii

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • development of geography
 • history of geography
 • Gdansk
 • research directions
 • Gdansk school of geography

  Adres url:
  DOI:
  29/44
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Regional innovation systems and urban structural change
  NAZWA KONFERENCJI: Academic Symposium: Smart, Sustainable and Inclusive Growth
  MIEJSCE: Gdańsk, Poland, 19 October 2016
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: City University of Applied Sciences Bremen ; University of Gdańsk
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Regional Innovation System
 • Urban Structural Change
 • Gdansk
 • Bremen
 • innovation potential
 • internationalization potential

  30/44
  AUTORZY: Katarzyna Wojtczak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Renesansowy gmach ratusza w niemieckim piśmiennictwie na przestrzeni wieków
  ŹRÓDŁO: W: Ratusz Starego Miasta w Gdańsku : historia, architektura, wnętrza / red. Marcin Kaleciński, Klaudiusz Grabowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 235-251
  ISBN: 978-83-938309-9-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • townhall
 • Gdansk
 • Danzig
 • historiography
 • Renaissance
 • architecture
 • history

  31/44
  AUTORZY: Jacek Kriegseisen.
  TYTUŁ: Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Oddział Gdański
  ŹRÓDŁO: Gedanopedia, [dokument elektroniczny]. - Utworzone 8.03.2016
  TRYB DOSTĘPU: http://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=STOWARZYSZENIE_HISTORYK%C3%93W_SZTUKI_%E2%80%93_ODDZIA%C5%81_GDA%C5%83SKI [dostęp 30.03.2016]
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Association of Art Historians
 • Gdansk

  Adres url:
  32/44
  AUTORZY: Katarzyna Stankiewicz, Alicja Zbierzchowska.
  TYTUŁ: Wilnianie w społeczności powojennego Gdańska. Między dawnym a współczesnym współdzieleniem przestrzeni miejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Vilnius expatriates in the postwar Gdansk community. Between the old and the contemporary urban space sharing
  ŹRÓDŁO: Pedagogika Społeczna. - 2016, R. 15, nr 1, s. 95-106
  p-ISSN: 1642-672X

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • expatriatism
 • Vilnius
 • Gdansk
 • family memory
 • urban community
 • modi co-vivendi

  Adres url:
  33/44
  AUTORZY: Konrad Knoch.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wizja/wizje patriotyzmu na wystawie stałej ECS
  ŹRÓDŁO: W: Kulturowe analizy patriotyzmu / red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016
  SERIA: Seria Kontinuum
  OPIS FIZYCZNY: S. 241-258
  ISBN: 978-83-65155-12-2
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Solidarity Centre
 • Solidarity
 • patriotism
 • Gdansk
 • history of Poland

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  34/44
  AUTORZY: Michał Beger, Marcin Połom.
  TYTUŁ: Wykorzystanie programu ArcGIS w analizach funkcjonowania transportu miejskiego na przykładzie komunikacji tramwajowej w Gdańsku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Use ArcGIS software in the analysis of the functioning of urban transport on the example of public transport in Gdansk
  ŹRÓDŁO: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - 2016, R. 17, nr 11, s. 16-21
  p-ISSN: 1509-5878
  e-ISSN: 2450-7725

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • transport miejski
 • GIS
 • tramwaj
 • Gdańsk
 • analiza transportowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • urban transport
 • GIS
 • tramway
 • Gdansk
 • transport analysis

  35/44
  AUTORZY: Michał Beger, Marcin Połom.
  TYTUŁ: Wykorzystanie programu ArcGIS w analizach funkcjonowania transportu miejskiego na przykładzie komunikacji tramwajowej w Gdańsku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Use ArcGIS software in the analysis of the functioning of urban transport on the example of tramway transport in Gdansk
  ŹRÓDŁO: TTS. Technika Transportu Szynowego. - 2016, R. 23, nr 7-8, s. 32-37
  p-ISSN: 1232-3829

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • transport miejski
 • GIS
 • tramwaj
 • Gdańsk
 • analiza transportowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • urban transport
 • GIS
 • tramway
 • Gdansk
 • transport analysis

  36/44
  AUTORZY: Jan Frankowski, Maja Grabkowska.
  TYTUŁ: "Zaufaj dobrym radom". Uwarunkowania i przesłanki rozwoju rad dzielnic na przykładzie Gdańska
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "Trust good advice". Conditions and prerequisites for the development of district councils. A case study of Gdansk
  ŹRÓDŁO: Studia Miejskie. - 2017, T. 25, s. 59-75
  p-ISSN: 2082-4793
  e-ISSN: 2543-5302

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rady dzielnic
 • Gdańsk
 • demokracja lokalna
 • frekwencja wyborcza

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • district councils
 • Gdansk
 • neighbourhood
 • urban democracy
 • voter turnout

  Adres url:
  DOI:
  37/44
  AUTORZY: Barbara Korwel-Lejkowska, Emilia Topa.
  TYTUŁ: Dostępność parków miejskich jako elementów zielonej infrastruktury w Gdańsku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Accessibility of urban parks, as elements of green infrastructure in Gdańsk
  ŹRÓDŁO: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - 2017, nr 37, s. 63-75
  p-ISSN: 2353-1428

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zielona infrastruktura
 • parki miejskie
 • Gdańsk

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • green infrastructure
 • urban parks
 • Gdansk

  Adres url:
  38/44
  AUTORZY: Tadeusz Linkner.
  TYTUŁ: Gdańskie sonety sprzed półtora wieku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: One hundred and fifty-year-old sonnets from Gdansk
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2017, nr 15, s. 498-510
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Gdańsk
 • poezja więzienna
 • Symforian Tomicki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdansk
 • jail poetry
 • Symforian Tomicki

  Adres url:
  39/44
  AUTORZY: Maciej Brosz, Jarosław Załęcki.
  TYTUŁ: Jakość życia w Gdańsku i jej społeczno-przestrzenne uwarunkowania : studium socjologiczne
  ADRES WYDAWNICZY: Kawle Dolne : Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 175 s.
  ISBN: 978-83-944961-0-4
  UWAGI: Bibliogr. s. 175
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • quality of life
 • Gdansk
 • sociology
 • urban sociology

  40/44
  AUTORZY: Andrzej Woziński.
  TYTUŁ: Następstwa protestantyzmu we wczesnonowożytnej sztuce w Gdańsku i ich europejski kontekst
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The consequences of the protestant reformation in the early modern art in Gdansk and their European context
  ŹRÓDŁO: Karto-Teka Gdańska, [dokument elektroniczny]. - 2017, nr 1 (1), s. 41-54
  TRYB DOSTĘPU: http://karto-teka.ptft.pl/pismo/archiwum/34-rok-2017.html [dostęp 06.11.2018]
  e-ISSN: 2545-2231

  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdansk
 • reformation
 • art
 • iconoclasm
 • Middle Ages
 • early modern
 • Marcin Luter

  Adres url:
  41/44
  AUTORZY: Maria Matusiewicz.
  TYTUŁ: Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie Miasta Gdańska
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 176 s., il., 25 cm
  ISBN: 978-83-65677-94-5
  UWAGI: Bibliogr. s. 153-160
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • city logistics
 • historical towns
 • Gdansk
 • distribution
 • city freight
 • urban mobility
 • smart mobility
 • urban consolidation center

  42/44
  AUTORZY: Mirosław Ossowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Danziger Günter Grass-Enzyklopädie
  ŹRÓDŁO: W: Widerhall auf das Jahr der Revolten 1968 / Volker Neuhaus, Per Øhrgaard, Jörg-Philipp Thomsa (Hg.)
  ADRES WYDAWNICZY: Berlin : Ch. Links Verlag, 2018
  SERIA: Freipass, Bd. 3
  OPIS FIZYCZNY: S. 328-335
  ISBN: 978-3-86153-992-6
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Günter Grass
 • Gdansk

  43/44
  AUTORZY: Marta Abramowicz, Maciej Brosz, Beata Bykowska-Godlewska, Tomasz Michalski, Anna Strzałkowska.
  TYTUŁ: Narkotyki, alkohol, dopalacze: diagnoza problemu : studium socjologiczne na podstawie badań wśród mieszkańców Gdańska
  ADRES WYDAWNICZY: Kawle Dolne : Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 182 s.
  ISBN: 978-83-944961-3-5
  UWAGI: Bibliogr. s. 181-182
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • drugs
 • social research
 • Gdansk
 • sociology
 • addiction

  Adres url:
  44/44
  AUTORZY: Katarzyna Kankowska-Filipiak.
  TYTUŁ: Z życia Kaszubów w Gdańsku i na Pomorzu w okresie międzywojennym (1920-1939)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Life of Cassubians in Gdańsk and Pomerania region in interwar period (1920-1939)
  ŹRÓDŁO: Rocznik Gdański. - 2018, T. 77-78, s. 32-42
  p-ISSN: 0080-3456

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Kaszubi
 • okres międzywojenny
 • Gdańsk
 • Pomorze
 • prasa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Kashubians
 • interwar period
 • Gdansk
 • Pomerania
 • press

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego