logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: GOD
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/35
AUTORZY: Adam Romejko.
TYTUŁ: François Boespflug,"Karykatury Boga. Potęga i niebezpieczeństwo obrazu", tłum. z fr. Monika Szewc, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2008, ss. 184
ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2008, T. 23, s. 475-480
p-ISSN: 0137-4338

Typ publikacji: PRE
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • caricature
 • God
 • iconoclasm
 • picture
 • religion

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/35
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: O fenomenologii Boga i religii w projekcie filozoficznym Edmunda Husserla
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the phenomenology of God and religion in Edmund Husserl's philosophical project
  ŹRÓDŁO: Filo-Sofija. - 2009, R. 9, nr 1, s. 115-132
  p-ISSN: 1642-3267

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • teleology
 • God
 • reduction
 • Husserl
 • cognition

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/35
  AUTORZY: Stanisław Judycki.
  TYTUŁ: Kuszenie i wolna wola : o pewnym rozwiązaniu problemu natury relacji między ludzką wolnością a wszechwiedzą Boga
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Temptation and free will : a solution to the problem of the relationship between human free will and God's omniscience
  ŹRÓDŁO: Filo-Sofija. - 2012, R. 12, nr 4, s. 21-36
  p-ISSN: 1642-3267

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • omniscience
 • freedom
 • determinism
 • eternal life
 • persons

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/35
  AUTORZY: Ewa Wojaczek.
  TYTUŁ: Die Frequenz des Gebrauchs des Lexems Gott in den deutschen und polnischen Sprichwörtern sowie Idiomen als Maßstab religiöser Prägung beider Sprachen
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The frequency of using of the word God in German and Polish proverbs and idioms as the determinant of religious marking of both languages
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2013, T. 33, s. [225]-234
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • comparative linguistic analysis
 • frequency of using
 • German language
 • God
 • idioms
 • Polish language
 • proverbs
 • religion
 • religious marking of language

  Adres url:
  5/35
  AUTORZY: Tomasz Kąkol.
  TYTUŁ: Is God His essence? : the logical structure of Aquinas' proofs for this claim
  ŹRÓDŁO: Philosophia. - 2013, Vol. 41, iss. 3, s. 649-660
  p-ISSN: 0048-3893
  e-ISSN: 1574-9274

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accident
 • Aquinas
 • essence
 • God

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  6/35
  AUTORZY: Hieronim Chojnacki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Otchłań negatywnej wolności i zła. Spojrzenie literaturoznawcy na dynamiczny antynihilizm Sørena Kierkegaarda
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The abyss of freedom and evil. A literary scholar's look at Søren Kierkegaard's dynamic anti-nihilism
  ŹRÓDŁO: W: Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii, literaturze : w 200. rocznicę urodzin : monografia wieloautorska / pod red. nauk. Marcina Hintza i Marii Urbańskiej-Bożek
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot ; Gdańsk : Parafia Ewangelicko-Augsburska : Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [129]-141
  ISBN: 978-83-936058-0-4
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Kierkegaard
 • God
 • faith
 • nihilism
 • freedom
 • metaphysical rebellion
 • evil

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/35
  AUTORZY: Tomasz Kąkol.
  TYTUŁ: W kwestii nieśmiertelności duszy w Etyce w porządku geometrycznym dowiedzionej B. Spinozy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the immortality of the soul in B. Spinoza's Ethics demonstrated in geometrical order
  ŹRÓDŁO: Studia z Historii Filozofii. - 2013, no 3 (4), s. 145-[157]
  p-ISSN: 2083-1978
  e-ISSN: 2391-775X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Bóg
 • dusza/umysł
 • nieśmiertelność
 • Spinoza

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • immortality
 • soul/mind
 • Spinoza

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  8/35
  AUTORZY: Piotr Koprowski.
  TYTUŁ: Bóg - człowiek - bycie w świecie. Refleksje ks. Janusza Stanisława Pasierba
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: God - men - existence in the world. Reflections of Janusz Stanislaw Pasierb
  ŹRÓDŁO: Studia Pelplińskie. - 2014, T. 47, s. [167]-182
  p-ISSN: 0239-4456

  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Bóg
 • człowiek
 • świat
 • miłość
 • mistycyzm
 • ziemia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • man
 • world
 • love
 • mysticism
 • Earth

  9/35
  AUTORZY: Grzegorz Szamocki.
  TYTUŁ: Obraz Boga w Księdze Jozuego
  ŹRÓDŁO: Collectanea Theologica. - 2014, R. 84, nr 4, s. 27-48
  p-ISSN: 0137-6985

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • image of God
 • Hebrew Bible
 • Book of Joshua

  10/35
  AUTORZY: Piotr Koprowski.
  TYTUŁ: Wizja człowieka w filozofii Erazma z Rotterdamu. Refleksje Janusza Stanisława Pasierba
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Human image in Desiderius Erasmus Roterodamus philosophy. Reflections of Janusz Stanislav Pasierb
  ŹRÓDŁO: Studia Redemptorystowskie. - 2014, nr 12, s. [115]-129
  p-ISSN: 1731-710X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Bóg
 • człowiek
 • świat
 • przyroda
 • miłość
 • człowieczeństwo
 • Erazm z Rotterdamu
 • Janusz Stanisław Pasierb

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • man
 • world
 • nature
 • love
 • humanity
 • Erasmus from Rotterdam
 • Janusz Stanislav Pasierb

  Adres url:
  11/35
  AUTORZY: Piotr Koprowski.
  TYTUŁ: Filozofia kultury w ujęciu ks. Janusza Stanisława Pasierba
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Priest Janusz Stanisław Pasierb's conception of philosophy of culture
  ŹRÓDŁO: Textus et Studia. - 2015, nr 3 (3), s. 45-87
  p-ISSN: 2300-3839

  UWAGI: Bibliogr. 113 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Bóg
 • człowiek
 • kultura
 • filozofia kultury
 • natura
 • wertykalny wymiar kultury
 • horyzontalny wymiar kultury

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • man
 • culture
 • philosophy of culture
 • nature
 • vertical dimension of the culture
 • horizontal dimension of the culture

  DOI:
  12/35
  AUTORZY: Magdalena Grabowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Językowa analiza obrazu Boga w perspektywie wartości i potrzeb człowieka na podstawie wywiadów bezpośrednich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The linguistic analysis of the image of God in view of the human values and needs based on direct interviews
  ŹRÓDŁO: W: Słowo, doświadczenie, tajemnica / pod red. Jacka Kempy, Marty Giglok
  ADRES WYDAWNICZY: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
  SERIA: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336, nr 3361
  OPIS FIZYCZNY: S. 71-83
  ISBN: 978-83-8012-511-7
  ISBN: 978-83-8012-512-4 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • ethnolinguistics
 • linguistic picture of the world
 • semantic profile

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/35
  AUTORZY: Piotr Koprowski.
  TYTUŁ: Osoba i dzieło Mikołaja Sępa Szarzyńskiego w oglądzie Janusza Stanisława Pasierba
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The person and the works of Mikołaj Sęp Szarzyński according to Janusz Stanisław Pasierb
  ŹRÓDŁO: Studia Pelplińskie. - 2015, T. 48, s. 113-120
  p-ISSN: 0239-4456

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Bóg
 • człowiek
 • renesans
 • mistyka
 • "pogański obiektywizm"
 • wiedza egzystencjalna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • man
 • Renaissance
 • mysticism
 • "pagan objectivity"
 • existential knowledge

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/35
  AUTORZY: Piotr Koprowski.
  TYTUŁ: Bóg - człowiek - przyroda. Kilka myśli Mikołaja Bierdiajewa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: God - man - nature. A few thoughts of Mikołaj Bierdiajew
  ŹRÓDŁO: Slavia Orientalis. - 2016, R. 65, nr 4, s. 667-674
  p-ISSN: 0037-6744

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • man
 • nature
 • humanity
 • beauty

  Adres url:
  15/35
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: M. Miduch, Biografia Boga Ojca, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 254
  ŹRÓDŁO: Studia Ełckie. - 2016, 18, nr 3, s. 307-312
  p-ISSN: 1896-6896
  e-ISSN: 2353-1274

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Bible
 • church
 • Father
 • God
 • Holy Land
 • Holy Spirit
 • Son
 • theology
 • Trinity

  Adres url:
  16/35
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: M. Miduch, Biografia Ducha Świętego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 299
  ŹRÓDŁO: Studia Ełckie. - 2016, 18, nr 4, s. 431-437
  p-ISSN: 1896-6896
  e-ISSN: 2353-1274

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Bible
 • church
 • Father
 • God
 • Holy Land
 • Holy Spirit
 • Son
 • theology
 • Trinity

  Adres url:
  17/35
  AUTORZY: Piotr Koprowski.
  TYTUŁ: Nie-bezgrzeszna, wczesna młodość w świetle Dziennika Duszy Jana XXII i Spowiedzi motyla Janusza Korczaka
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The sinful adolescence in the light of John XXIII's Journal of a Soul and Janusz Korczak's Spowiedź Motyla (Confession of a Butterfly)
  ŹRÓDŁO: Studia Pelplińskie. - 2016, T. 49, s. 171-184
  p-ISSN: 0239-4456
  e-ISSN: 2391-8713

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Bóg
 • człowiek
 • dziennik
 • intymność
 • miłość
 • okres dojrzewania
 • reformator
 • śmierć
 • uczucia
 • wczesna młodość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • man
 • diary
 • intimacy
 • love
 • adolescence
 • reformer
 • death
 • emotions
 • early youth

  18/35
  AUTORZY: Tomasz Kąkol.
  TYTUŁ: O rzekomym kryzysie chrześcijaństwa. Odpowiedź prof. Ireneuszowi Ziemińskiemu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the alleged Crisis of Christianity: a rejoinder to professor Ireneusz Ziemiński
  ŹRÓDŁO: Filo-Sofija. - 2016, R. 16, nr 34/2, s. 93-113
  p-ISSN: 1642-3267

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Bible
 • church
 • Christianity
 • God
 • Jesus

  Adres url:
  19/35
  AUTORZY: Jerzy Zajadło.
  TYTUŁ: Ronald Dworkin i religijny ateizm
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ronald Dworkin and religious atheism
  ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2016, R. 71, z. 3, s. 99-107
  p-ISSN: 0031-0980

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Dworkin
 • Kelsen
 • religia
 • Bóg
 • ateizm

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Dworkin
 • Kelsen
 • religion
 • God
 • atheism

  20/35
  AUTORZY: Agnieszka K. Haas.
  TYTUŁ: Über das Paradoxon einer Beschränktheit, die sich "kühn ans Ewige" drängen will. Die Gottesvorstellung in Urania von Christoph A. Tiedge im Dialog mit Philosophie und Literatur
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the paradox of a humility striving "boldly for the eternal". The concept of God in Christoph A. Tiedge's Urania in dialogue with philosophy and literature
  ŹRÓDŁO: Studia Germanica Gedanensia. - 2016, 34, s. 58-70
  p-ISSN: 1230-6045

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • Christianity, physico-theology
 • liber naturae
 • religion of reason
 • Plato
 • Kant
 • Leibniz
 • Herder
 • Hamann
 • Schiller
 • Hölderlin

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/35
  AUTORZY: Piotr Koprowski.
  TYTUŁ: Wertykalny wymiar kultury w ujęciu Paula Evdokimowa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Vertical dimension of the culture in apprehending Paul Evdokimov
  ŹRÓDŁO: Slavia Orientalis. - 2016, R. 65, nr 1, s. 27-37
  p-ISSN: 0037-6744

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • culture
 • vertical dimension of the culture
 • beauty
 • icon

  Adres url:
  22/35
  AUTORZY: Ewelina Lechocka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: "A w niedzielę po obiedzie chodził Pan Bóg po tym świecie" - o wizerunku Boga w mazurskich pieśniach ludowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On sunday afternoon Lord was walking across the world - the picture of God present in folk songs from Masuria
  ŹRÓDŁO: W: Protestanci na Mazurach : historia i literatura : studia / red. nauk. Jarosław Ławski, Dariusz Zuber, Kazimierz Bogusz
  ADRES WYDAWNICZY: Białystok ; Ełk : Wydawnictwo Prymat : Muzeum Historyczne, 2017
  SERIA: Colloquia Orientalia Bialostocensia, 31
  OPIS FIZYCZNY: S. 273-284
  ISBN: 978-83-86064-50-2
  ISBN: 978-83-63838-19-5
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Oskar Kolberg
 • Masuria
 • folk songs
 • God
 • Polish culture

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  23/35
  AUTORZY: Lan Wu.
  TYTUŁ: Chrześcijaństwo i buddyzm - niektóre podobieństwa i różnice
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Christianity and Buddhism - some similarities and differences
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2017, T. 40, s. 161-166
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • buddyzm
 • chrześcijaństwo
 • Bóg
 • religia
 • wiara
 • księża
 • mnisi
 • mniszki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • buddhism
 • Christianity
 • God
 • religion
 • faith
 • priests
 • monks
 • nuns

  24/35
  AUTORZY: Stanisław Judycki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Doświadczenia mistyczne: typologia i fundament egzystencjalny
  ŹRÓDŁO: W: Literatura a religia - wyzwania postsekularności / red. Tomasz Garbol
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
  SERIA: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną, 43
  OPIS FIZYCZNY: S. 17-43
  ISBN: 978-83-8061-352-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mystical experieces
 • God
 • Christianity
 • existential philosophy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/35
  AUTORZY: Tomasz Kąkol.
  TYTUŁ: Doświadczenie religijne Muhammada a chrześcijaństwo
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Muhhamad's religious experience and Christianity
  ŹRÓDŁO: Sensus Historiae. - 2017, Vol. 28, 3, s. 151-162
  p-ISSN: 2082-0860

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Bible
 • Christianity
 • God
 • epistemic justification
 • Islam
 • Jesus
 • Quran

  Adres url:
  26/35
  AUTORZY: Zbyszek Dymarski.
  TYTUŁ: Gdzie jest sacrum?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Where does sacrum exist?
  ŹRÓDŁO: Sensus Historiae. - 2017, Vol. 28, 3, s. 51-68
  p-ISSN: 2082-0860

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sacrum
 • God
 • deities
 • spirituals beings
 • power
 • supernatural
 • experience of sacrum
 • profanum
 • religion
 • taboo
 • sanctum
 • Religious Belief

  Adres url:
  27/35
  AUTORZY: Marta Noińska.
  TYTUŁ: Narodnyj obraz Boga, otražennyj v Russkih i Pol'skih poslovicah
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Folk image of God reflected in Russian and Polish proverbs
  ŹRÓDŁO: Slavia Orientalis. - 2017, R. 66, nr 2, s. 343-358
  p-ISSN: 0037-6744

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • proverb
 • paremiology
 • folk image
 • mentality

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  28/35
  AUTORZY: Stanisław Judycki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: O istocie i poprawności ontologicznego dowodu istnienia Boga
  ŹRÓDŁO: W: Filozofia Boga, cz. 2, Odkrywanie Boga / red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
  SERIA: Dydaktyka Filozofii, t. 7
  OPIS FIZYCZNY: S. 75-90
  ISBN: 978-83-8061-436-9
  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ontological proof
 • God
 • R. Descartes
 • philosophical theology

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  29/35
  AUTORZY: Stanisław Judycki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Personalistyczny teizm i pojęcie osoby
  ŹRÓDŁO: W: Filozofia Boga, cz. 2, Odkrywanie Boga / red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
  SERIA: Dydaktyka Filozofii, t. 7
  OPIS FIZYCZNY: S. 415-430
  ISBN: 978-83-8061-436-9
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • classical theism
 • human person
 • God
 • pantheism

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  30/35
  AUTORZY: Piotr Koprowski.
  TYTUŁ: Rzeczywistość duchowa w wizji Emanuela Swedenborga
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Spiritual reality in vision of Emanuel Swedenborg
  ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie. - 2017, T. 169, z. 3, s. 474-481
  p-ISSN: 0208-9041

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rzeczywistość duchowa
 • niebo
 • piekło
 • Bóg
 • człowiek
 • dobro
 • zło

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spiritual reality
 • heaven
 • hell
 • God
 • man
 • good
 • evil

  31/35
  AUTORZY: Piotr Koprowski.
  TYTUŁ: Wymiar teologiczny Traktatu teologiczno-politycznego Barucha Spinozy. Kilka myśli Ignacego Radlińskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The theological dimension of Spinoza's Theologico-political treatise. A few thoughts of Ignacy Radliński
  ŹRÓDŁO: Studia Pelplińskie. - 2017, T. 51, s. 457-463
  p-ISSN: 0239-4456
  e-ISSN: 2391-8713

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Objawienie
 • Biblia
 • prorok
 • proroctwo
 • Bóg
 • człowiek
 • natura
 • wiara
 • filozofia
 • teologia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • revelation
 • Bible
 • prophet
 • prophecy
 • God
 • man
 • nature
 • faith
 • philosophy
 • theology

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  32/35
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jan Duns Szkot i jego kwestie o predestynacji : Ordinatio I, dist. 40-41 / tł. i komentarz Martyna Koszkało
  ŹRÓDŁO: W: Jeżeli Bóg istnieje... : wolność człowieka a hipoteza teistyczna : wybór tekstów / red. nauk. Andrzej P. Stefańczyk
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2018
  SERIA: Źródła i Monografie, 461
  OPIS FIZYCZNY: S. 293-318
  ISBN: 978-83-7306-801-8
  ISBN: 978-83-8061-519-9
  UWAGI: Bibliogr. s. 586-588
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • predestination
 • free will
 • John Duns Scotus

  33/35
  AUTORZY: Martyna Koszkało.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jan Duns Szkot o predestynacji człowieka
  ŹRÓDŁO: W: Jeżeli Bóg istnieje... : wolność człowieka a hipoteza teistyczna : studia i eseje / red. nauk. Andrzej P. Stefańczyk
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2018
  SERIA: Źródła i Monografie, 469
  OPIS FIZYCZNY: S. 223-236
  ISBN: 978-83-7306-827-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • John Duns Scotus
 • free will
 • predestination
 • God

  34/35
  AUTORZY: Piotr Koprowski.
  TYTUŁ: Modlitwa i samotność w polskiej poezji współczesnej. Kilka refleksji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Prayer and loneliness in contemporary Polish poetry - reflections
  ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie. - 2018, T. 171, z. 3, s. 515-524
  p-ISSN: 0208-9041

  UWAGI: Bibliogr. 49 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polska poezja współczesna
 • poeci
 • modlitwa
 • samotność
 • człowiek
 • Bóg
 • mit
 • los

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • contemporary Polish poetry
 • poets
 • prayer
 • loneliness
 • man
 • God
 • myth
 • fate

  35/35
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ: Obraz Boga w filmie Miloša Formana Amadeusz
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: God's Image in the Film Amadeus by Miloš Forman
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2018, T. 42, s. 261-279
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Bóg
 • Forman
 • Girard
 • Mozart
 • Salieri
 • Schwager

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Forman
 • Girard
 • God
 • Mozart
 • Salieri
 • Schwager

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego