logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: HUSSERL
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/17
AUTORZY: Witold Płotka.
TYTUŁ: Between language and communication : a Husserlian approach
ŹRÓDŁO: Lingua ac Communitas. - 2009, Vol. 19, s. [85]-93
p-ISSN: 1230-3143

UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 2.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • Husserl
 • language
 • solipsism
 • meaning

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/17
  AUTORZY: Wojciech Żełaniec.
  TYTUŁ: Husserla "naoczność kategorialna" : próba analizy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Husserl's "categorial intuition" : an attempt at analysis
  ŹRÓDŁO: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. - 2009, R. 18, nr 4, s. [409]-422
  p-ISSN: 1230-1493

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • naoczność kategorialna
 • spostrzeżenie
 • Husserl
 • fenomenologia
 • Scandic

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • categorial intuition
 • perception
 • Husserl
 • phenomenology
 • "Logical investigations"

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: O fenomenologii Boga i religii w projekcie filozoficznym Edmunda Husserla
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the phenomenology of God and religion in Edmund Husserl's philosophical project
  ŹRÓDŁO: Filo-Sofija. - 2009, R. 9, nr 1, s. 115-132
  p-ISSN: 1642-3267

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • teleology
 • God
 • reduction
 • Husserl
 • cognition

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Od monologu do wspólnoty. Rozważania metafenomenologiczne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: From a monologue towards a community. Metaphenomenological considerations
  ŹRÓDŁO: Ruch Filozoficzny. - 2010, T. 67, nr 4, s. [711]-730
  p-ISSN: 0035-9599

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • reduction
 • Husserl
 • Fink
 • transcendentalism
 • loneliness
 • community

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: U źródeł krytyki teorii poznania w szkole frankfurckiej.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: At origins of the critique of the theory of cognition in the Frankfurt School.
  ŹRÓDŁO: Filo-Sofija. - 2011, R. 11, nr 2/3, s. 769-790.
  p-ISSN: 1642-3267

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Frankfurt School
 • Adorno
 • Husserl
 • theory of cognition
 • critique of techniques
 • crisis of culture

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Fenomenologia między internalizmem i eksternalizmem : sformułowanie problemu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Phenomenology between internalism and externalism : a formulation of the problem
  ŹRÓDŁO: Studia Philosophiae Christianae. - 2013, R. 49, nr 1, s. [71]-91
  p-ISSN: 0585-5470

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fenomenologia
 • internalizm
 • eksternalizm
 • treść mentalna
 • redukcja
 • solipsyzm
 • idealizm
 • Putnam
 • Husserl

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • internalism
 • externalism
 • mental content
 • reduction
 • solipsism
 • idealism
 • Putnam
 • Husserl

  7/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Problematyka horyzontu w fenomenologii według Geniusasa
  ŹRÓDŁO: Fenomenologia. - 2013, T. 11, nr 11, s. 247-251
  p-ISSN: 1731-7541

  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • horizon
 • phenomenology
 • James
 • Husserl

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Wokół herezji "zwrotu teologicznego" w fenomenologii : o problemie immanencji i transcendencji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: About the "theological turn" heresy in phenomenology : on the problem of immanence and transcendence
  ŹRÓDŁO: Fenomenologia. - 2013, R. 11, nr 11, s. [79]-92
  p-ISSN: 1731-7541

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • absolut
 • świadomość
 • immanencja
 • transcendencja
 • redukcja
 • Husserl
 • Janicaud

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • absolute
 • consciousness
 • immanence
 • transcendence
 • reduction
 • Husserl
 • Janicaud

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Fenomenologia Husserlowska a etyka. Źródła, rozwój i kontynuacje
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Husserlian phenomenology and ethics. Origins, development and continuations
  ŹRÓDŁO: W: Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa, t. 2 / pod red. Witolda Płotki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014
  SERIA: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, t. 9
  OPIS FIZYCZNY: S. [222]-257
  ISBN: 978-83-7683-083-4
  ISBN: 978-83-7683-089-6 (t. 2)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • ethics
 • logic
 • Scheler
 • Husserl
 • Drummond

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Jedna czy wiele fenomenologii?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: One or many phenomenologies?
  ŹRÓDŁO: Fenomenologia. - 2014, R. 12, nr 12, s. [7]-11
  p-ISSN: 1731-7541

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezzałożeniowość
 • wielość dyskursów
 • współfilozofowanie
 • Husserl

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • presuppositionlessness
 • multiplicity of discourses
 • co-philosophizing
 • Husserl

  11/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Słowo wstępne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Foreword
  ŹRÓDŁO: W: Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa, t. 1 / pod red. Witolda Płotki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014
  SERIA: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, t. 9
  OPIS FIZYCZNY: S. [7]-27
  ISBN: 978-83-7683-083-4
  ISBN: 978-83-7683-088-9 (t. 1)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • Husserl
 • Heidegger
 • method
 • reduction

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/17
  AUTORZY: Tomasz Kąkol.
  TYTUŁ: Spór o istnienie świata rozniecony na nowo? Idee I Husserla a (możliwa) przyszłość fenomenologii
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The controversy over the existence of the world once again? Husserl's Ideas I and the (possible) future of phenomenology
  ŹRÓDŁO: Fenomenologia. - 2014, R. 12, nr 12, s. [145]-153
  p-ISSN: 1731-7541

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fenomenologia
 • Husserl
 • Idee I
 • redukcja ejdetyczna
 • redukcja transcendentalna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Husserl
 • Ideas I
 • phenomenology
 • eidetic reduction
 • transcendental reduction

  13/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Epistemiczna funkcja habitualności : elementy fenomenologii poznania zawodnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Epistemic function of habitualities : elements of phenomenology of fallible cognition
  ŹRÓDŁO: Hybris, [dokument elektroniczny]. - 2015, nr 31, s. 58-76
  TRYB DOSTĘPU: http://magazynhybris.com/images/teksty/31/06%20Plotka%20%5B58-76%5D.pdf [dostęp 11.01.2016]
  e-ISSN: 1689-4286

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • habitualność
 • wiedza zawodna
 • usytuowanie
 • horyzont
 • Husserl

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • habituality
 • fallible knowledge
 • situatedness
 • horizon
 • Husserl

  Adres url:
  14/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Husserl dziś
  ŹRÓDŁO: W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny 15-19 września 2015 Poznań, UAM : [księga streszczeń] / pod red. Lidii Godek, Macieja Musiała, Marka Woszczka
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 113-114
  ISBN: 978-83-7092-162-0
  Tytuł-nazwa konferencji: 10 Polski Zjazd Filozoficzny
  Miejsce konferencji: Poznań
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.09.15
  Do dnia: 2015.09.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • foundationalism
 • Zahavi
 • Husserl

  15/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Ruch fenomenologiczny jako problem a zagadnienie redukcji : studium z pogranicza fenomenologii i hermeneutyki
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The phenomenological movement as a problem and a question of reduction
  ŹRÓDŁO: Edukacja Filozoficzna. - 2015, Vol. 59, s. 29-49
  p-ISSN: 0860-3839

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • hermeneutics
 • reduction
 • reflexion
 • hermeneutical circle
 • Husserl
 • Fink
 • Gadamer
 • Ricoeur

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Knowledge and the lifeworld : phenomenological-transcendental investigations
  ŹRÓDŁO: W: The cosmos and the creative imagination / Anna Teresa Tymieniecka , Patricia Trutty-Coohill (Eds.)
  ADRES WYDAWNICZY: Cham [etc.] : Springer International Publishing, 2016
  SERIA: Analecta Husserliana, 119
  OPIS FIZYCZNY: S. 167-177
  ISBN: 978-3-319-21791-8
  ISBN: 978-3-319-21792-5 (online)
  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • common knowledge
 • constitution of knowledge
 • fallibility
 • horizon
 • Husserl

  DOI:
  17/17
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: World, consciousness, and imagination : some reflections on the phenomenology of imaginary experience
  ŹRÓDŁO: Fenomenologia. - 2016, R. 14, nr 14, s. 29-43
  p-ISSN: 1731-7541

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • conscious experience
 • imaginary object
 • hallucination
 • mental image
 • Husserl

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego