logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: KASHUBIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/15
AUTORZY: Anna Kwaśniewska.
TYTUŁ: Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX w. : ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2009
OPIS FIZYCZNY: 629 s., il., 25 cm
ISBN: 978-97-88389-23-1
UWAGI: Bibliogr. s. 585-617. Indeks
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • history of ethnological research
 • Eastern Pomerania
 • Kashubian
 • ethnology Kashubian

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/15
  AUTORZY: Monika Mazurek.
  TYTUŁ: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie : między partią polityczną a organizacją etniczno-regionalną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Kashubian-Pomeranian Association (ZKP) : between political party and ethnic-regional organization
  ŹRÓDŁO: Studia Socjologiczne. - 2010, nr 3 (198), s. [77]-98
  p-ISSN: 0039-3371

  UWAGI: Bibliogr. 52 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Kaszubi
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
 • tożsamość
 • etniczność
 • organizacja pozarządowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Kashubian
 • Kashubian-Pomeranian Association
 • ethnic identity
 • non-governmental

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/15
  AUTORZY: Anna Kwaśniewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszubów - stan i perspektywy zachowania
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Immaterial cultural heritage of Kashubians - state and perspective behavior
  ŹRÓDŁO: W: Niematerialne dziedzictwo kulturowe : identyfikacja, dokumentacja, ochrona, interpretacja, pojęcia, poglądy : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Węgorzewo 17-19 czerwca 2011 roku / red. nauk. Krzysztof Braun
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Węgorzewo : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Muzeum Kultury Ludowej, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 271-288
  ISBN: 978-83-7901-013-4
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Tytuł-nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niematerialne dziedzictwo kulturowe: identyfikacja, dokumentacja, ochrona, interpretacja, pojęcia, poglądy"
  Miejsce konferencji: Węgorzewo
  Kraj: PL
  Od dnia: 2011.06.17
  Do dnia: 2011.06.19
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • immaterial cultural heritage
 • Kashubian
 • tradition

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/15
  AUTORZY: Justyna Pomierska.
  TYTUŁ: Przysłowia kaszubskie : studium z paremiografii i paremiologii
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 696 s., 25 cm
  ISBN: 978-83-63368-36-4
  UWAGI: Bibliogr. s. [334]-344. Indeks
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL, CAS
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Kashubian
 • proverbs
 • paremiology
 • etnolingwistic
 • history of paremiography

  5/15
  TYTUŁ: Barwa w języku, literaturze i kulturze, 5 / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Danuty Stanulewicz.
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014
  OPIS FIZYCZNY: 334 s., 24 cm
  ISBN: 978-83-7867-295-1
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • colour terms
 • colour terms in poetry
 • colour terms in prose
 • colours in politics
 • colour terms in marketing
 • Polish
 • Kashubian
 • English
 • Russian
 • Spanish

  6/15
  AUTORZY: Hanna Makurat.
  TYTUŁ: Odniesienia intertekstualne obecne w tłumaczeniu dramatu Ślub Witolda Gombrowicza na język kaszubski w świetle badań komparatystycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Intertextual references present in the translation of Witold Gombrowicz's drama The Marriage into Kashubian in the light of comparative researches
  ŹRÓDŁO: Przekłady Literatur Słowiańskich : Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 3291. - 2014, T. 5, cz. 1, s. 174-183
  p-ISSN: 1899-9417
  e-ISSN: 2353-9763

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intertextuality
 • Kashubian
 • Witold Gombrowicz
 • West Slavic languages
 • translation

  7/15
  AUTORZY: Justyna Pomierska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Powiązania paremiograficzne i paremiologiczne kaszubsko-czeskie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Kashubian-czech paremiography and paremiology connections
  ŹRÓDŁO: W: Parémie národů slovanských, 7 / ed. Eva Mrhačová, Jiří Muryc, Urszula Kolberová
  ADRES WYDAWNICZY: Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 289-296
  ISBN: 978-80-7464-704-8
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: Parémie národů slovanských VII
  Miejsce konferencji: Ostrava
  Kraj: CZ
  Od dnia: 2014.09.17
  Do dnia: 2014.09.18
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Jerzy Bartmiński
 • Florian Stanisław Ceynowa
 • František Ladislav Čelakovský
 • Karel Jaromir Erben
 • Julian Krzyżanowski
 • Jan Evangelista Purkyně
 • August Mosbach
 • Eva Mrhačowá
 • ks. Bernard Sychta
 • Jerzy Treder
 • proverbial formula
 • formula-like nature
 • folklore genres
 • Kashubian
 • Kashubia
 • Pomeranian History and Antiquities Society in Szczecin
 • Literary and Slavic Society in Wrocław

  8/15
  AUTORZY: Danuta Stanulewicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The Polish and Kashubian colour lexicons : basic and non-basic terms
  ŹRÓDŁO: W: New insights into Slavic linguistics / Jacek Witkoś, Sylwester Jaworski (eds.)
  ADRES WYDAWNICZY: Frankfurt am Main ; New York : Peter Lang Edition, 2014
  SERIA: Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte, 2192-7170, vol. 3
  OPIS FIZYCZNY: S. [357]-373
  ISBN: 978-3-631-64731-8
  ISBN: 978-3-653-04359-4 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • basic colour terms
 • colour vocabulary
 • elicitation list task
 • Kashubian
 • non-basic colour terms
 • Polish

  9/15
  AUTORZY: Mark Cëbùlsczi, Tomôsz Fópka, Małgòrzata Klinkòsz, Hana Makùrôt, Justina Pòmierskô, Grégór Schramke.
  TYTUŁ: Kaszëbskô chrestomatiô : wëbiér tekstów do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka dlô sztudérów
  ADRES WYDAWNICZY: Gduńsk : Wëdôwizna Gduńsczégò Ùniwersytetu, 2015
  OPIS FIZYCZNY: 385 s., 25 cm
  ISBN: 978-83-7865-376-9
  UWAGI: Bibliogr. s. 382-385
  Typ publikacji: POD
  Język publikacji: CAS
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Kashubian
 • Kashubian language
 • Kashubian ethnophilology studies

  10/15
  AUTORZY: Danuta Stanulewicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kaszubszczyzna jako język nauki i edukacji. Opinie młodzieży
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Kashubian as the language of science and education
  ŹRÓDŁO: W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne, t. 2 / pod red. Joanny Mampe i Łady Owczinnikowej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. [157]-173
  ISBN: 978-83-7865-275-5
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 184-202
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • survey research
 • metalinguistic function
 • language of science
 • language of instruction
 • Kashubian
 • prestige of a language

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/15
  AUTORZY: Małgorzata Klinkosz, Zenon Lica.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Mikrotoponimy kaszubskie jako świadectwo różnorodności kulturowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Kashubian mikrotoponymy of as a proof of the culture variety
  ŹRÓDŁO: W: Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze = Microtoponyms and macrotoponyms in communication and literaturę / red. Artur Gałkowski, Renata Gliwa
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 263-269
  ISBN: 978-83-7969-626-0
  ISBN: 978-83-7969-627-7 (e-ISBN)
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Mikrotoponimia i makrotoponimia
  Miejsce konferencji: Łódź
  Kraj: PL
  Od dnia: 2012.10.27
  Do dnia: 2012.10.29
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • onomastyka
 • poliwalencja kulturowa
 • mikrotoponimia
 • Kaszuby

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • onomastics
 • cultural polyvalence
 • mikrotoponymy
 • Kashubian

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/15
  AUTORZY: Monika Mazurek.
  TYTUŁ: Rola pielgrzymek w kształtowaniu tożsamości kaszubskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of pilgrimage to shaping the identity of Kashubians
  ŹRÓDŁO: Colloquium. - 2015, nr 3, s. 125-142
  p-ISSN: 2081-3813

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Kaszubi
 • religia
 • etniczność
 • pielgrzymki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Kashubian
 • religion
 • ethnicity
 • pilgrimage

  Adres url:
  13/15
  AUTORZY: Danuta Stanulewicz, Joanna Redzimska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Język kaszubski w sferze publicznej - opinie młodzieży
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Kashubian language in the public sphere from the perspective of young people aged 16-19
  ŹRÓDŁO: W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne, t. 4 / pod red. Joanny Mampe, Hanny Makurat, Łady Owczinnikowej i Fadhila Marzouka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 172-192
  ISBN: 978-83-7865-398-1
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 271-291
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Kashubian
 • public sphere
 • private sphere
 • survey research

  14/15
  AUTORZY: Danuta Stanulewicz, Małgorzata Smentek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The Kashubian language at school : facts and attitudes
  ŹRÓDŁO: W: Vanishing languages in context : ideological, attitudinal and social identity perspectives / Martin Pütz, Neele Mundt (eds.)
  ADRES WYDAWNICZY: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, cop. 2016
  SERIA: Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft = Duisburg Papers on Research in Language and Culture, 0934-3709, Bd. 114
  OPIS FIZYCZNY: S. 177-192
  ISBN: 978-3-631-67049-1
  ISBN: 978-3-653-06261-8 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • attitudes
 • education
 • Kashubian
 • statistical data
 • West Slavic languages

  15/15
  AUTORZY: Eva Mrhačová, Mieczysław Balowski, Milan Hrabal, Alfred Měškank, Marta Pančiková, Justyna Pomierska.
  TYTUŁ: Západoslovanská rčení
  ADRES WYDAWNICZY: Ostrava : Filozofická Fakulta Ostravské univerzity, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 480 s., 21 cm
  ISBN: 978-80-7464-833-5
  UWAGI: Bibliogr. s. 467-469. Indeks
  Typ publikacji: ZM
  Język publikacji: CZE
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phraseology
 • Kashubian
 • Czech
 • Slovak
 • Sorbian
 • Polish

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego