logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: KINGDOM OF POLAND
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/15
AUTORZY: Mikołaj Tarkowski.
TYTUŁ: Additional article from 13 February 1825. Institution of completing the Constitution of the Kingdom of Poland from 1815
ŹRÓDŁO: Journal on European History of Law. - 2013, Vol. 4, no. 2, s. 150-153
p-ISSN: 2042-6402

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: ZAC
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constitution of the Kingdom of Poland in 1815
 • Kingdom of Poland
 • Russian Empire
 • Aleksander I
 • Nikolai I

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/15
  AUTORZY: Anna Klimaszewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Francuski kodeks handlowy z 1807 r. w Królestwie Polskim
  ŹRÓDŁO: W: System polityczny, prawo i konstytucja Królestwa Polskiego 1815-1830 : w przededniu dwusetnej rocznicy powstania unii rosyjsko-polskiej / pod red. Lecha Mażewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Radzymin : Wydawnictwo von boroviecky, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 187-[193]
  ISBN: 978-83-60748-42-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Commercial Code of France
 • Kingdom of Poland
 • French commercial law
 • Polish commercial law

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/15
  AUTORZY: Michał Gałędek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rola administracji w systemie politycznym Królestwa Polskiego do 1830 r.
  ŹRÓDŁO: W: System polityczny, prawo i konstytucja Królestwa Polskiego 1815-1830 : w przededniu dwusetnej rocznicy powstania unii rosyjsko-polskiej / pod red. Lecha Mażewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Radzymin : Wydawnictwo von boroviecky, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 133-153
  ISBN: 978-83-60748-42-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish administration in XIXth century
 • Kingdom of Poland
 • Congress Kingdom
 • political system

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/15
  AUTORZY: Michał Gałędek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rekonstrukcja zarządu wojewódzkiego i obwodowego w latach 1830-1831
  ŹRÓDŁO: W: Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830-1833 / pod red. Lecha Mażewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 101-118
  ISBN: 978-83-60748-60-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • November upheaval
 • Kingdom of Poland
 • local government
 • reconstruction of administration

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/15
  AUTORZY: Marcin Michalak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Sejm o zmianach konstytucji na przełomie stycznia i lutego 1831 r.
  ŹRÓDŁO: W: Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830-1833 / pod red. Lecha Mażewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 61-[74]
  ISBN: 978-83-60748-60-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Kingdom of Poland
 • Sejm
 • Constitution
 • amendments

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/15
  AUTORZY: Michał Gałędek.
  TYTUŁ: System rekrutacji wykwalifikowanych kadr urzędniczych w konstytucyjnym Królestwie Polskim
  ŹRÓDŁO: Miscellanea Historico-Iuridica. - 2014, T. 13, z. 1, s. 117-141
  p-ISSN: 1732-9132

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • officials
 • Kingdom of Poland
 • education
 • bureaucrats
 • civil servants
 • recruitmen procedure

  DOI:
  7/15
  AUTORZY: Anna Klimaszewska.
  TYTUŁ: The reception of the French Commercial Law on the Polish lands in the first half of the 19th century
  ŹRÓDŁO: Journal on European History of Law. - 2015, Vol. 6, no. 2, s. 48-52
  p-ISSN: 2042-6402

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • French Commercial Code
 • Code de commerce
 • commercial law in Poland
 • Duchy of Warsaw
 • Kingdom of Poland
 • stock exchange
 • maritime trade
 • freedom of business activity
 • commercial tribunal
 • insurance
 • translation
 • legal language
 • commentaries

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/15
  AUTORZY: Michał Gałędek.
  TYTUŁ: Epuracja urzędników w powstaniu listopadowym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Epuration of officials during the Polish Uprising 1830-1831
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Historyczny. - 2017, R. 124, nr 3, s. 503-531
  p-ISSN: 0023-5903

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • urzędnicy
 • powstanie listopadowe
 • administracja
 • czystka
 • Królestwo Polskie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • officials
 • November Uprising
 • administration
 • purge
 • Kingdom of Poland

  Adres url:
  DOI:
  9/15
  AUTORZY: Michał Gałędek.
  TYTUŁ: Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego : studium z dziejów myśli administracyjnej
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Wydawnictwo Arche, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 544 s., il., 25 cm
  ISBN: 978-83-88445-71-2
  UWAGI: Bibliogr. s. 497-527. Indeks
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • administration
 • Kingdom of Poland
 • political thought

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/15
  AUTORZY: Michał Gałędek, Anna Klimaszewska.
  TYTUŁ: Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad nową regulacją małżeństw katolickich w 1814 r.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Work of Civil Reform Committee on new regulation of Catholic marriages in 1814
  ŹRÓDŁO: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. - 2017, T. 10, nr 3, s. 467-491
  p-ISSN: 2084-4115
  e-ISSN: 2084-4131

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  UWAGI: Artykuł opublikowano również w wersji ang.: http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-specialny/art/12982/
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • małżeństwo katolickie
 • Królestwo Polskie
 • prawo małżeńskie
 • sądy duchowne
 • kodyfikacja
 • prawo cywilne
 • Kodeks Napoleona
 • modernizacja
 • prawna tożsamość narodowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Catholic marriage
 • Kingdom of Poland
 • marriage law
 • ecclesiastical courts
 • codification
 • civil law
 • French civil code of 1804
 • modernization
 • national legal identity

  Adres url:
  DOI:
  11/15
  AUTORZY: Michał Gałędek.
  TYTUŁ: The problem of non-adaptability of national legal heritage. Discussion on the reform of civil law in Poland in the course of work of Reform Committee in 1814
  ŹRÓDŁO: Romanian Journal of Comparative Law. - 2017, Vol. 8, iss. 1, s. 7-38
  p-ISSN: 2066-6918

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Kingdom of Poland
 • 19th century
 • national legal heritage
 • civil law
 • national code
 • adaptability
 • legal transplant

  12/15
  AUTORZY: Michał Gałędek.
  TYTUŁ: W przededniu pierwszego konfliktu ustrojowego Królestwa Polskiego - Debata w Radzie Administracyjnej o usamodzielnieniu radców stanu w komisjach rządowych na przełomie 1815 i 1816 r.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the eve of the first political conflict. Debate in the Administrative Council of the Kingdom of Poland on the autonomy of the counsellors of state at the turn of 1815 and 1816
  ŹRÓDŁO: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. - 2017, T. 20, s. 75-92
  p-ISSN: 1733-0335
  e-ISSN: 2450-6095

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kolegialność
 • radca stanu
 • minister
 • administracja
 • Królestwo Polskie
 • komisja rządowa
 • namiestnik
 • Józef Zajączek
 • Tadeusz Mostowski
 • Tadeusz Matuszewicz

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • collegiality
 • counsellor of state
 • minister
 • administration
 • Kingdom of Poland
 • governmental commission
 • viceroy
 • Józef Zajączek
 • Tadeusz Mostowski
 • Tadeusz Matuszewicz

  Adres url:
  13/15
  AUTORZY: Michał Gałędek, Anna Klimaszewska.
  TYTUŁ: A controversial transplant? Debate over the adaptation of the Napoleonic Code on the Polish territories in the early 19th century
  ŹRÓDŁO: Journal of Civil Law Studies. - 2018, Vol. 11, nr 2, art. no. 3, s. 268-298
  e-ISSN: 1944-3749

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • legal transplant
 • Napoleonic Code
 • Kingdom of Poland
 • Duchy of Warsaw

  Adres url:
  14/15
  AUTORZY: Jacek Wałdoch.
  TYTUŁ: Namiestnicy Królestwa Polskiego wobec polskiego ruchu niepodległościowego w drugiej połowie 1861 i pierwszej połowie 1862 roku w świetle ich korespondencji z carem Aleksandrem II
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Namiestniks of the Kingdom of Poland and Their Attitude Towards the Independence Movement in the Second Half of 1861 and the First half of 1862 in their Correspondence with the Tsar Alexander II
  ŹRÓDŁO: Studia Historyczne. - 2018, R. 61, z. 1, s. 59-78
  p-ISSN: 0025-1429

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • namiestnik
 • Królestwo Polskie
 • ruch niepodległościowy
 • powstanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • namiestnik (Viceroy of the Kingdom of Poland)
 • Kingdom of Poland
 • independence movement
 • insurrection

  Adres url:
  DOI:
  15/15
  AUTORZY: Michał Gałędek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pierwsze prace nad "rozwinięciem i dopełnieniem" Ustawy konstytucyjnej Królestwa Polskiego 1815 r. w zakresie ustroju administracyjnego
  ŹRÓDŁO: W: Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski : Księga Jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa / red. nauk. Dariusz Makiłła ; przy współpracy Magdaleny Wilczek-Karczewskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 247-265
  ISBN: 978-83-88953-42-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constitution of 1815
 • Kingdom of Poland
 • administrative system

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego