logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: POMERANIA
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/53
AUTORZY: Paweł Antonowicz, Tadeusz Matuszek, Piotr Tamowicz, Małgorzata Wnorowska, Marcin Zagórski.
TYTUŁ: Potencjalne klastry w strukturze gospodarczej Pomorza : raport nr 5 : wydany w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów - koncepcja polityki i działania pilotażowe / Tomasz Brodzicki (red.)
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Badań nad Gosodarką Rynkową, 2008
OPIS FIZYCZNY: 86 s.
UWAGI: Bibliogr. s. 86
Typ publikacji: PXE
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • industrial clusters
 • clustering

  Adres url:
  2/53
  AUTORZY: Tomasz Brodzicki, Piotr Tamowicz, Maciej Tarkowski.
  TYTUŁ: Struktura gospodarki Pomorza i jej zmiany w okresie 2007-2015 / pod red. Piotra Tamowicza
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008
  OPIS FIZYCZNY: 104, [1] s., il., 24 cm
  SERIA: Regionalne Studia Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki, z. 2
  ISBN: 978-83-7615-008-6
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • economic structure
 • regional economy

  Adres url:
  3/53
  AUTORZY: Piotr Paweł Woźniak, Piotr Czubla, Grażyna Wysiecka, Małgorzata Drapella.
  TYTUŁ: Petrographic composition and directional properties of tills on the NW surroundings of the Gdańsk Bay, Northern Poland
  ŹRÓDŁO: Geologija. - 2009, Vol. 51, no. 3-4 (67-68), s. 59-67
  p-ISSN: 1392-110X

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • till
 • petrographic analysis
 • till fabric
 • weathering
 • Vistulian
 • Pomerania
 • Poland

  Adres url:


  DOI:
  4/53
  AUTORZY: Agnieszka Ruta, Anna Strobin.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Materiały kultury wielbarskiej z cmentarzyska w Krzykosach, woj. pomorskie
  ŹRÓDŁO: W: Terra barbarica : studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin / [red. tomu Agnieszka Urbaniak et al.]
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź ; Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2010
  SERIA: Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, 1644-8774, t. 2
  OPIS FIZYCZNY: S. [457]-473
  ISBN: 978-83-928887-5-8
  ISBN: 978-83-927585-1-8
  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • cemetery
 • Roman period
 • Wielbark culture

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/53
  AUTORZY: Grzegorz Grzelak.
  TYTUŁ: Wokół idei samorządu regionalnego Pomorza
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Reginal self-government in Pomerania being born
  ŹRÓDŁO: Studia Socjologiczne. - 2010, nr 3 (198), s. [203]-220
  p-ISSN: 0039-3371

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • samorząd terytorialny
 • samorząd lokalny
 • samorząd regionalny
 • reforma regionalizacyjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • teritorial self-government
 • local self-government
 • regional self-government
 • Pomerania
 • regional reform

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/53
  AUTORZY: Anna Strobin.
  TYTUŁ: Ceramika naczyniowa kultury oksywskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
  OPIS FIZYCZNY: 249, [18] s., LIX s. tabl., il., 30 cm
  SERIA: Gdańskie Studia Archeologiczne. Monografie, 1897-4120, nr 2
  ISBN: 978-83-61845-07-2
  UWAGI: Bibliogr. s. 86-[99]
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • pottery
 • Oksywie Culture
 • Pre Roman Iron Age
 • Pomerania

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/53
  AUTORZY: Anna Strobin.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Cmentarzysko kultury oksywskiej w Wyczechowie, powiat kartuski. Badania w roku 2008
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ein Gräberfeld der Oksywie-Kultur in Wyczechowo, Kreis Kartuzy. Untersuchungen 2008
  ŹRÓDŁO: W: XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. [297]-306
  ISBN: 978-83-85824-54-1
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: Materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w Gdańsku w dniach 18-20 listopada 2009 r.
  Typ publikacji: PMR
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • Oksywie Culture
 • Pre Roman Iron Age

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/53
  AUTORZY: Jacek Kriegseisen.
  TYTUŁ: Dom kramarzy w Elblągu i jego wyposażenie w świetle inwentarzy cechowych z lat 1703-1814
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The stallholders' house in Elbląg and its furnishings in the light of guild inventories from 1703-1814
  ŹRÓDŁO: Porta Aurea. - 2011, R. 10, s. 65-[79]
  p-ISSN: 1234-1533

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Elbing
 • Pomerania
 • guild house

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/53
  AUTORZY: Aneta Lewińska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Obraz rodziny w elementarzach pomorskich z czasów zaborów
  ŹRÓDŁO: W: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia / pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż
  ADRES WYDAWNICZY: Łomża : Towarzystwo Kultury Języka, 2011
  SERIA: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. 15
  OPIS FIZYCZNY: S. [241]-250
  ISBN: 978-83-86175-53-6
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Materiały z konferencji, 19-24 lipca 2010 r., Łomża
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • family
 • Polish (Pomerania) primary school textbooks - primers (1840-1920)
 • Pomerania

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/53
  AUTORZY: Adam Ostasz, Anna Strobin, Katarzyna Ślusarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wielokulturowe stanowisko w Widzinie, pow. Słupsk, nr w miejscowości 8, AZP: 10-28/153
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Die multikulturelle Fundstelle Nr. 8 in Widzino, Kreis Słupsk, AZP: 10-28/153
  ŹRÓDŁO: W: XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza / pod red. Mirosława Fudzińskiego i Henryka Panera
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. [211]-246
  ISBN: 978-83-85824-54-1
  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  UWAGI: Materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w Gdańsku w dniach 18-20 listopada 2009 r.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • settlement
 • Roman period
 • Wielbark culture

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/53
  AUTORZY: Joanna Bloch-Orłowska.
  TYTUŁ: Carex chordorrhiza (Cyperaceae) w rezerwacie "Bagno Chłopiny" (północna Polska) - ponowne stwierdzenie gatunku na stanowisku uznawanym za historyczne.
  ŹRÓDŁO: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2012, Ann. 19, ps 2, s. 543-547.
  p-ISSN: 1640-629X

  UWAGI: Bibliog. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Carex chordorrhiza
 • glacial relict
 • Pomerania
 • northern Poland

  12/53
  AUTORZY: Jacek Kriegseisen.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kunst als Politikinstrument der Stadt. Die Kunstaufträge Danzigs in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Sztuka jako instrument polityki miasta. Zamówienia artystyczne Gdańska w pierwszej połowie XVII wieku
  ŹRÓDŁO: W: Stadtkultur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in Ostmitteleuropa und ihre Renaissance im 19. Jahrhundert = Kultura miast środkowo- i wschodnio-europejskich w późnym średniowieczu i renesansie oraz jej odrodzenie w XIX wieku / hrsg. von Marco Bogade
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Marburg : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Herder-Institut, 2012
  SERIA: Das Gemeinsame Kulturerbe, Bd. 8
  OPIS FIZYCZNY: S. [151]-168
  ISBN: 978-83-63877-02-6
  UWAGI: Bibliogr. 56 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: GER
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cultural policy
 • Gdańsk
 • Pomerania

  13/53
  AUTORZY: Jacek Kriegseisen.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nowe ustalenia dotyczące złotnictwa oraz znaków miejskich Słupska i Sławna
  ŹRÓDŁO: W: Całe srebro Rzeczypospolitej panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane / red. Jacek Kriegseisen
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 243-254
  ISBN: 978-83-60959-71-8
  UWAGI: Biblogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • silver
 • Pomerania
 • silversmith
 • goldsmith

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/53
  AUTORZY: Aleksandra Cicharska, Grażyna Karwacka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The aspects of the peripheral areas development in the Pomeranian Region
  ŹRÓDŁO: W: Global, continental, national and regional conditions of local development / ed. by Tomasz Michalski and Aleksander Radchenko
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Kharkiv : Publishing House "ADNDU", 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 28-35
  ISBN: 978-966-2407-21-1
  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • peripheral areas
 • development

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/53
  AUTORZY: Jacek Kriegseisen.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Związki złotników Prus Królewskich z Augsburgiem w XVII wieku na przykładzie Gdańska, Elbląga i Torunia
  ŹRÓDŁO: W: Ex voto : studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich / [red. nauk. Przemysław Mrozowski, Jerzy Żmudziński]
  ADRES WYDAWNICZY: Częstochowa : Jeleniogórska Fundacja PRO PATRIA, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 627-636
  ISBN: 978-83-62862-17-7
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • silver
 • Pomerania
 • silversmith
 • goldsmith
 • Gdańsk
 • Augsburg

  16/53
  AUTORZY: Aneta Lewińska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: "Młody książę" - zapomniana pomorska powieść historyczna Lecha Bądkowskiego we współczesnej szkole
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Pomeranian historical novels by Lech Bądkowski at contemporary school
  ŹRÓDŁO: W: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia / pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż
  ADRES WYDAWNICZY: Łomża : Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny. Oddział TKJ, 2013
  SERIA: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, 2300-1089, t. 17
  OPIS FIZYCZNY: S. [167]-174
  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • novel for young people
 • historical novels of Lech Bądkowski
 • contemporary school

  17/53
  AUTORZY: Cezary Obracht-Prondzyński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pomorskość dzisiaj
  ŹRÓDŁO: W: 50 lat z Pomeranią / [wybór tekstów i il. Edmund Szczesiak]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 281-288
  ISBN: 978-83-62137-60-2
  UWAGI: Tekst ukazał się w: "Pomerania" 1997, nr 6, s. 2
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/53
  TYTUŁ: Słowińcy - ich dzieje i kultura (do 1956 r.) / Bożena Stelmachowska ; oprac. Anna Kwaśniewska
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk [etc.] : Instytut Kaszubski : Muzeum Pomorza Środkowego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 512 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-633-68-24-1
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • West Slovinians going
 • Pomerania
 • culture

  19/53
  AUTORZY: Aleksander Pluskowski, Zbigniew Sawicki, Lisa-Marie Shillito, Monika Badura, Daniel Makowiecki, Mirosława Zabilska-Kunek, Krish Seetah, Alexander Brown.
  TYTUŁ: Biała Góra: the forgotten colony in the medieval Pomeranian-Prussian borderlands
  ŹRÓDŁO: Antiquity. - 2014, Vol. 88, no. 341, s. 863-882
  p-ISSN: 0003-598X

  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.717
  Punktacja MNiSW: 35.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.765
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • lower Vistula
 • Teutonic Order
 • Crusades
 • Greyware
 • ethnicity
 • dark earth

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  20/53
  AUTORZY: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Christian Graf von Krockow z Rumska (1927-2002). Piewca i tłumacz specyfiki pomorskiej małej ojczyzny
  ŹRÓDŁO: W: Kaszubskie Jeruzalem : o dziejach i współczesności gminy Główczyce oraz tożsamości jej mieszkańców / red. Józef Borzyszkowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 119-140
  ISBN: 978-83-63368-54-8
  Tytuł-nazwa konferencji: "Dzieje Gminy Główczyce i okolic, teraźniejszość i dziedzictwo kulturowe jej mieszkańców"
  Miejsce konferencji: Główczyce
  Kraj: PL
  Od dnia: 2014.06.07
  Do dnia: 2014.06.07
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Christian Graf von Krockow
 • Pomerania
 • Pomeranian nobility
 • collective memory
 • "Die Reise nach Pommern"

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/53
  AUTORZY: Anna Kwaśniewska.
  TYTUŁ: Naukowe, polityczne i gospodarcze aspekty zainteresowania dziedzictwem kulturowym Kaszubów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Scientific, political and economical aspects of interest in the cultural heritage of the Kashubians
  ŹRÓDŁO: Studia Etnologiczne i Antropologiczne. - 2014, T. 14, S. [15]-27
  p-ISSN: 1506-5790

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cultural heritage of Kashubians
 • identity
 • Pomerania

  22/53
  AUTORZY: Anna Strobin.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pochówek w kłodzie z zapinkami oczkowatymi serii pruskiej na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Brzynie, pow. pucki
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Eine Baumsargbestattung mit Augenfibeln der preußischen Nebenserie auf dem Gräberfeld der Wielbark-Kultur von Brzyno, Kr. Puck
  ŹRÓDŁO: W: In medio Poloniae barbaricae : Agnieszka Urbaniak in memoriam / [red. tomu Jacek Andrzejowski]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
  SERIA: Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, 1644-8774, t. 3
  OPIS FIZYCZNY: S. [223]-232
  ISBN: 978-83-927585-7-0
  ISBN: 978-83-61376-22-4
  UWAGI: Bibliogr. 52 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Roman period
 • Pomerania
 • cemetery
 • Wielbark culture

  23/53
  AUTORZY: Witold Świętosławski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Stan i potrzeby badań nad wczesnośredniowiecznym uzbrojeniem pomorskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Forschungsstand und wissenschaftliche Erfordernisse hinsichtlich Untersuchungen an der frühmittelalterlichen pommerschen Bewaffnung
  ŹRÓDŁO: W: Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych : historia, stan aktualny i potrzeby badań / pod red. Henryka Panera, Mirosława Fudzińskiego i Witolda Świętosławskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne : Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [97]-102
  ISBN: 978-83-85824-61-9
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • archaeology
 • Pomerania
 • arms and armour
 • Middle Ages

  24/53
  AUTORZY: Anna Strobin.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: W czasach wojowników i kowali. Ludność kultury oksywskiej na cmentarzysku w Czarnówku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The age of warriors and blacksmiths. Oksywie culture people and the grave field at Czarnówko
  ŹRÓDŁO: W: Okruch złota w popiele ogniska... : starożytne nekropolie w Czarnówku i ich tajemnice / pod red. Jacka Andrzejowskiego ; przy współpr. Jana Schustera ; ze sł. wstępnym Marioli Pruskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Lębork ; Warszawa : Muzeum w Lęborku : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2014
  SERIA: Monumenta Archaeologica Barbarica, 1426-3998, 1
  OPIS FIZYCZNY: S. 35-51
  ISBN: 978-83-929977-4-0
  ISBN: 978-83-927585-8-7
  UWAGI: Tekst równoległy pol., ang.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Oksywie Culture
 • Pomerania
 • Pre Roman Iron Age
 • warriors
 • blacksmiths

  25/53
  AUTORZY: Bożena Ronowska.
  TYTUŁ: Bożena Stelmachowska - życiorys prawdziwy wg Wandy Brzeskiej
  ŹRÓDŁO: Rydwan. - 2015, nr 10, s. 157-165
  p-ISSN: 1896-9437

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Bożena Stelmachowska
 • Wanda Brzeska
 • biography
 • ethnologist
 • Pomerania

  26/53
  AUTORZY: Jacek Kriegseisen.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Die Steinepitaphien der Familie von Platen in der Dorfkirche von Rarfin (Rarwino) in Hinterpommern
  ŹRÓDŁO: W: Entdecken - Erforschen - Bewahren : Beiträge zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege : Festgabe für Sibylle Badstübner-Gröger zum 12. Oktober 2015 / Camilla Badstübner-Kizik und Edmund Kizik (Hg.)
  ADRES WYDAWNICZY: Berlin : Lukas Verlag, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 89-98
  ISBN: 978-3-86732-213-3
  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Rarwino
 • Rarfin
 • von Platen
 • Pomerania
 • stone
 • sculpture

  27/53
  AUTORZY: Agnieszka Kubacka, Lucyna Przybylska, Aleksandra Cicharska.
  TYTUŁ: Funkcje i znaczenie portu jachtowego w Gdyni w okresie jesienno-zimowym
  ŹRÓDŁO: Rocznik Gdyński. - 2015, nr 27, s. 121-130
  p-ISSN: 0137-4044

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdynia
 • Pomerania
 • marina
 • sailing
 • public space
 • spatial identity

  28/53
  AUTORZY: Wiesław Fałtynowicz, Agnieszka Kowalewska, Rafał Szymczyk, Martin Kukwa, Edyta Adamska, Paweł Czarnota, Dariusz Kubiak, Katarzyna Pietrzykowska-Urban.
  TYTUŁ: Lichen diversity in the managed forests of the Karnieszewice Forest Division and its surroundings (N Poland)
  ŹRÓDŁO: Ecological Questions. - 2015, Vol. 22, s. 55-66
  p-ISSN: 1644-7298
  e-ISSN: 2083-5469

  UWAGI: Bibliogr. 51 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • biodiversity
 • lichenized fungi
 • endangered species
 • Pomerania
 • Ascomycota
 • Basidiomycota
 • rare species

  Adres url:
  DOI:
  29/53
  AUTORZY: Marcin Wąs, Piotr Klimaszewski.
  TYTUŁ: Nowe znaleziska sztyletów krzemiennych z Pomorza Wschodniego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: New discoveries of flint daggers from Eastern Pomerania
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Archeologiczne = Gdańsk Archaeological Studies. - 2015, nr 5, s. 53-67
  p-ISSN: 1897-4120

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sztylety krzemienne
 • Pomorze
 • wczesna epoka brązu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • flint daggers
 • Pomerania
 • early Bronze Age

  30/53
  AUTORZY: Zbigniew Sawicki, Aleksander Pluskowski, Alexander Brown, Monika Badura, Daniel Makowiecki, Lisa-Marie Shillito, Mirosława Zabilska-Kunek, Krish Seetah.
  TYTUŁ: Survival at the frontier of Holy War : political expansion, crusading, environmental exploitation and the medieval colonizing settlement at Biała Góra, North Poland
  ŹRÓDŁO: European Journal of Archaeology. - 2015, Vol. 18, iss. 2, s. 282-311
  p-ISSN: 1461-9571

  UWAGI: Bibliogr. 77 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • medieval archaeology
 • Poland
 • Pomerania
 • Crusades
 • Teutonic Order
 • landscape
 • environmental archaeology
 • colonization

  DOI:
  31/53
  AUTORZY: Bożena Ronowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Szatan ożywiony - zespół wierzeń demonicznych generujący problem procesów o czary w Polsce w XV-XVIII wieku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Satan animated - group of demon beliefs generating the problem of witchcrafts trials in the XVIIth and XVIIIth century
  ŹRÓDŁO: W: Nauki humanistyczne i społeczne, t. 1, cz. 3 / [red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny]
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, 2015
  SERIA: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, 10/2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 122-131
  ISBN: 978-83-65362-08-7
  ISBN: 978-83-942083-1-8 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: Ogólnokrajowa Konferencja "Młodzi naukowcy w Polsce - badania i rozwój"
  Miejsce konferencji: Poznań
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.07.07
  Do dnia: 2015.07.07
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • czarownice
 • procesy o czary
 • polowania na czarownice

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • witches
 • processes of witchcraft
 • stereotype
 • woman
 • witch hunts
 • beliefs
 • demonology
 • Pomerania

  32/53
  AUTORZY: Jacek Kriegseisen.
  TYTUŁ: W czasach, gdy Stargard był stolicą… O kuflu monetowym małżonków von Lockstädt w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, red. M. Majewski
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2015, R. 63, nr 2, s. 364-367
  p-ISSN: 0023-5881

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • goldsmithing
 • silversmithing
 • tankard
 • Pomerania
 • Prussia
 • Stargard

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  33/53
  AUTORZY: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Żydowskie topografie pamięci miast pomorskiego pogranicza
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Jüdische Stadttopographien im historischen Grenzraum Pomorze (Hinterpommern und Pommerellen)
  ŹRÓDŁO: W: Wielkie Pomorze : wierzenia i religie : praca monograficzna / pod red. Daniela Kalinowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Słupsk : Instytut Kaszubski : Akademia Pomorska, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 326-347
  ISBN: 978-83-63368-55-5
  ISBN: 978-83-7467-239-9
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • jewish topographies
 • jewish spaces
 • Pomerania
 • borderland
 • autobiography
 • Frank Meisler
 • Gertrud Meili-Dworetzki
 • Moshe Israel
 • Danzig
 • Sławno
 • Schlawe

  34/53
  AUTORZY: Anna Strobin.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ciekawy zespół grobowy kultury oksywskiej z nekropolii w Brzynie, pow. pucki
  ŹRÓDŁO: W: Archaeologia et Pomerania : studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej / [red.: Lucyna Domańska, Anna Marciniak-Kajzer, Aleksander Andrzejewski, Seweryn Rzepecki]
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Łódzka Fundacja Badań Naukowych, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 147-163
  ISBN: 978-83-944066-2-2
  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Oksywie Culture
 • Pomerania
 • Pre Roman Iron Age
 • Żarnowiec Heights

  35/53
  AUTORZY: Witold Świętosławski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dwa elementy rzędu końskiego z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku o możliwej proweniencji pruskiej
  ŹRÓDŁO: W: Archaeologia et Pomerania : studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej / [red.: Lucyna Domańska, Anna Marciniak-Kajzer, Aleksander Andrzejewski, Seweryn Rzepecki]
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Łódzka Fundacja Badań Naukowych, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 241-248
  ISBN: 978-83-944066-2-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • archeology
 • Middle Ages
 • stirrup
 • bridle
 • Pomerania

  36/53
  AUTORZY: Cezary Obracht-Prondzyński.
  TYTUŁ: Gerard Labuda - z Kaszub do Historii Kaszubów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Gerard Labuda - from Kashubia to The History of the Kashubs
  ŹRÓDŁO: Nauka. - 2016, 3, s. 171-189
  p-ISSN: 1231-8515

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Kashubs
 • history of Kashubia
 • Pomerania

  Adres url:
  37/53
  AUTORZY: Anna Kwaśniewska.
  TYTUŁ: Niematerialne dziedzictwo kulturowe na terenach postmigracyjnych (na przykładzie Pomorza)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Intangible cultural heritage in post-migration areas (on the example of Pomerania)
  ŹRÓDŁO: Łódzkie Studia Etnograficzne. - 2016, T. 55, s. 46-79
  p-ISSN: 0076-0382

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  UWAGI: Tyt. nr.: Niematerialne
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dziedzictwo niematerialne
 • tereny postmigracyjne
 • Pomorze

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intangible cultural heritage
 • post-migration areas
 • Pomerania

  Adres url:
  38/53
  AUTORZY: Małgorzata Tuszyńska, Anna Strobin, Jarosław Strobin.
  TYTUŁ: Rzemieślnicy czy artyści? : ozdoby kobiece z Pomorza u schyłku starożytności : katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku [21 XI 2015 - 10 IV 2016]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 56 s., il. kolor., 21 cm
  ISBN: 978-83-85824-68-8
  UWAGI: Bibliogr. s. 55-56
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • exhibition catalog
 • Roman period
 • Wielbark culture
 • jewelry
 • Pomerania

  39/53
  AUTORZY: Lech Czerniak, Joanna Pyzel, Marcin Wąs.
  TYTUŁ: The beginnings of the Neolithic in Eastern Pomerania : a Linear Pottery culture settlement at site 13, Kościelna Jania, Smętowo Graniczne Commune
  ŹRÓDŁO: Sprawozdania Archeologiczne. - 2016, 68, s. 193-222
  p-ISSN: 0081-3834

  UWAGI: Bibliogr. 49 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • neolithisation
 • LBK
 • Pomerania
 • Southern Baltic

  40/53
  AUTORZY: Anna Strobin.
  TYTUŁ: Wojownicy z Pomorza - dwa interesujące zespoły grobowe kultury oksywskiej z miejscowości Brzyno, pow. pucki
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Warriors from Pomerelia - two interesting grave assemblages of the Oksywie culture from the locality of Brzyno, the Puck district
  ŹRÓDŁO: Światowit. - 2012 [wyd. 2016], T. 10 (51), fasc. B, s. 105-126
  p-ISSN: 0082-044X

  UWAGI: Bibliogr. 55 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Oksywie Culture
 • Pre Roman Iron Age
 • Pomerania
 • weapon

  41/53
  AUTORZY: Paweł Śpica.
  TYTUŁ: Wychowanie domowe i edukacja szkolna dzieci polskich w Prusach Zachodnich w połowie XIX wieku w świetle czasopisma "Nadwiślanin" i dodatku pt. "Gospodarz"
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Home and school education of Polish children in West Prussia in the mid-nineteenth century in the light of the newspaper "Nadwiślanin" and its Appendix "Gospodarz"
  ŹRÓDŁO: Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2016, R. 59, nr 3-4, s. 57-72
  p-ISSN: 0033-2178

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • history of education
 • Pomerania
 • West Prussia
 • home education
 • school education
 • Polish press

  DOI:
  42/53
  AUTORZY: Karol Tylmann, Piotr Paweł Woźniak, Vincent Rinterknecht.
  TYTUŁ: Analiza przydatności eratyków Pomorza w badaniach chronologii recesji ostatniego lądolodu skandynawskiego metodą izotopów kosmogenicznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of Pomeranian erratics suitability for the study of the last Scandinavian Ice Sheet recession with cosmogenic nuclides
  ŹRÓDŁO: Acta Geographica Lodziensia. - 2017, nr 106, s. 181-194
  p-ISSN: 0065-1249
  e-ISSN: 2451-0319

  UWAGI: Bibliogr. 59 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • głazy narzutowe
 • datowanie metodą izotopów kosmogenicznych
 • lądolód skandynawski
 • Pomorze

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • erratic boulders
 • terrestrial cosmogenic nuclide dating
 • Scandinavian Ice Sheet
 • Pomerania

  DOI:
  43/53
  AUTORZY: Anna Strobin, Henryk Machajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Cmentarzysko z okresu wędrówek ludów w Brzynie, pow. pucki, stanowisko 7. Ze studiów nad okresem wędrówek ludów na Pomorzu Wschodnim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Brzyno, Kr. Puck, Fpl. 7. Untersuchungen zur Völkerwanderungszeit in Ostpommern
  ŹRÓDŁO: W: Orbis barbarorum : studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata / pod red. Jacka Andrzejowskiego, Clausa von Carnapa-Bornheima, Adama Cieślińskiego i Bartosza Kontnego
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Schleswig : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica : Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, 2017
  SERIA: Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, 1644-8774, t. 6
  OPIS FIZYCZNY: S. 549-574
  ISBN: 978-83-61367-19-4 (IA UW)
  ISBN: 978-3-00-056047-7 (ZBSA)
  ISBN: 978-83-943543-4-3 (FMAB)
  UWAGI: Bibliogr. 57 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • cemetery
 • migration period

  44/53
  AUTORZY: Anna Strobin.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Keramik aus der Siedlung der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Lipianki, Kr. Kwidzyn, Woiwodschaft Pommern
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ceramika z osady kultury oksywskiej i wielbarskiej w Lipiankach, pow. Kwidzyn, woj. pomorskie
  ŹRÓDŁO: W: Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur = Ceramika osadowa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego / hrsg. von Michael Meyer, Piotr Łuczkiewicz, Björn Rauchfuss
  ADRES WYDAWNICZY: Berlin : Excellence Cluster Topoi, 2017
  SERIA: Berlin Studies of the Ancient World, 50
  OPIS FIZYCZNY: S. 363-389
  ISBN: 978-3-9818369-1-2
  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: GER, POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Pomorze
 • osada
 • kultura oksywska
 • młodszy okres przedrzymski
 • wczesny okres rzymski

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • settlement
 • Oksywie Culture
 • Wielbark culture
 • Pomerania

  Adres url:
  45/53
  AUTORZY: Anna Strobin, Ireneusz Jakubczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego na stanowisku 2 w Babim Dole-Borczu, powiat kartuski
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Funde und Befunde der jüngeren vorrömischen Eisenzeit aus Babi Dół/Borcz, Fundplatz 2, im Kreis Kartuzy
  ŹRÓDŁO: W: Pradoliny pomorskich rzek : kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu / pod red. Mirosława Fudzińskiego, Witolda Świętosławskiego i Wojciecha Chudziaka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 223-238
  ISBN: 978-83-85824-76-3
  UWAGI: Bibliogr. 66 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu
  Miejsce konferencji: Gdańsk
  Kraj: PL
  Od dnia: 2014.11.27
  Do dnia: 2014.11.28
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • cemetery
 • Pre Roman Iron Age

  46/53
  AUTORZY: Rafał Kubicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Monastycyzm na Pomorzu do początku XIX wieku - uwagi na temat organizacji struktur i działalności zakonów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Monasticism in Pomerania in the early nineteenth century : points of note on the organistational strucutre and activity of the orders
  ŹRÓDŁO: W: 1050. rocznica Chrztu Polski / pod red. Krzysztofa Lewalskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, cop. 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 132-173
  ISBN: 978-83-60693-21-6
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Monasticism
 • Pomerania
 • organisational structure

  47/53
  AUTORZY: Zbigniew Sawicki, Aleksander Pluskowski, Alexander Brown, Monika Badura, Daniel Makowiecki, Lisa-Marie Shillito, Mirosława Zabilska-Kunek, Krish Seetah.
  TYTUŁ: Sobrevivir en la frontera de la guerra santa: expansión política, cruzadas, explotación ambiental y el asentamiento medieval de colonización de Biała Góra, norte de Polonia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Survival at the frontier of Holy War: political expansion, crusading, environmental exploitation and the medieval colonizing settlement at Biała Góra, North Poland
  ŹRÓDŁO: Revista Universitaria de Historia Militar, [dokument elektroniczny]. - 2017, Vol. 6, no. 12, s. 50-84
  TRYB DOSTĘPU: ruhm.es/index.php/RUHM/article/download/343/278 [dostęp 15.01.2018]
  e-ISSN: 2254-6111

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: SPA
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • medieval archaeology
 • Poland
 • Pomerania
 • Crusades
 • Teutonic Order
 • landscape
 • environmental archaeology
 • colonization

  Adres url:
  48/53
  AUTORZY: Cezary Obracht-Prondzyński.
  TYTUŁ: Wielokulturowe Pomorze, wielokulturowy Gdańsk: szkice z pogranicza
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 355 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-65826-08-4
  UWAGI: Bibliogr. s. 353-355
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • Gdańsk
 • multiculturalism

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  49/53
  AUTORZY: Paweł Śpica.
  TYTUŁ: Edukacja kobiet wiejskich w Prusach Zachodnich w poglądach Anastazji z Czarlińskich Pospieszyłowej (1801-1878)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The education of rural women in West Prussia as seen by Anastazja Pospieszyłowa (born Czarlińska) (1801-1878)
  ŹRÓDŁO: Polska Myśl Pedagogiczna. - 2018, nr 4, s. 323-342
  p-ISSN: 2450-4572
  e-ISSN: 2450-4564

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Anastazja z Czarlińskich Pospieszyłowa
 • Prusy Zachodnie
 • Pomorze Nadwiślańskie
 • edukacja kobiet
 • praca organiczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Anastazja Pospieszyłowa (born Czarlińska)
 • West Prussia
 • Pomerania
 • education for women
 • organic work

  Adres url:
  DOI:
  50/53
  AUTORZY: Cezary Obracht-Prondzyński.
  TYTUŁ: Regionalizm na Pomorzu - spokój rezerwatu czy ryzyko społecznych innowacji?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Pomerianian regionalism - peace, reservation or risk of social innovation?
  ŹRÓDŁO: Rocznik Gdański. - 2018, T. 77-78, s. 113-122
  p-ISSN: 0080-3456

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Pomorze
 • regionalizm
 • innowacje społeczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Pomerania
 • regionalism
 • social innovations

  51/53
  AUTORZY: Anna Strobin, Jarosław Strobin.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uwagi na temat produkcji bransolet taśmowatych i zapinek A. 95 zdobionych foliami z metali szlachetnych na przykładzie zabytków z grobu kultury wielbarskiej w Brzynie, stan. 7, pow. pucki
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Remarks on production of band bracelets and Almgren 95 fibulae ornamented with precious metal foil, on the basis of Wielbark culture findings in Brzyno, site 7, Puck district
  ŹRÓDŁO: W: Studia barbarica : profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin = Studia barbarica : for professor Andrzej Kokowski on his 65th birthday, t. 1 / red. Barbara Niezabiatowska-Wiśniewska, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran, Michael Erdrich
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Drukarnia Akapit na zlecenie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 138-156
  ISBN: 978-83-7825-044-9
  UWAGI: Bibliogr. 62 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • goldsmiths
 • archeological reconstructions of artifacts
 • Pomerania
 • Roman period
 • Wielbark culture

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  52/53
  AUTORZY: Katarzyna Kankowska-Filipiak.
  TYTUŁ: Z życia Kaszubów w Gdańsku i na Pomorzu w okresie międzywojennym (1920-1939)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Life of Cassubians in Gdańsk and Pomerania region in interwar period (1920-1939)
  ŹRÓDŁO: Rocznik Gdański. - 2018, T. 77-78, s. 32-42
  p-ISSN: 0080-3456

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Kaszubi
 • okres międzywojenny
 • Gdańsk
 • Pomorze
 • prasa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Kashubians
 • interwar period
 • Gdansk
 • Pomerania
 • press

  53/53
  AUTORZY: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: "Ich bin ein Koszaliner"? Struggles with belongings in borderlands. Leslie Baruch Brent's autobiography Sunday's child? A memoire
  ŹRÓDŁO: W: Jewish medicine and healthcare in Central Eastern Europe : shared identities, entangled histories / eds. Marcin Moskalewicz, Ute Caumanns, Fritz Dross
  ADRES WYDAWNICZY: Cham : Springer International Publishing, 2019
  SERIA: Religion, Spirituality and Health: A Social Scientific Approach, vol. 3
  OPIS FIZYCZNY: S. 219-233
  ISBN: 978-3-319-92479-3
  ISBN: 978-3-319-92480-9 (eBook)
  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Jewish identity after Holocaust
 • Pomerania
 • Koszalin
 • Köslin
 • borderland
 • regaining memory in Central-Eastern Europe
 • Leslie Baruch Brent

  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego