logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: VISTULA LAGOON
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/29
AUTORZY: Hanna Mazur-Marzec, Grażyna Browarczyk-Matusiak, Karolina Forycka, Justyna Kobos, Marcin Pliński.
TYTUŁ: Morphological, genetic, chemical and ecophysiological characterisation of two Microcystis aeruginosa isolates from the Vistula Lagoon, southern Baltic.
ŹRÓDŁO: Oceanologia. - 2010, Vol. 52, no. 1, s. 127-146.
p-ISSN: 0078-3234

UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.983
Punktacja MNiSW: 13.000
5-letni Impact Factor ISI: 1.071
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Microcystis aeruginosa
 • cyanobacteria
 • microcystins
 • mcy
 • Vistula Lagoon

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/29
  AUTORZY: Aldona Dobrzycka-Krahel, Jadwiga Kozakiewicz.
  TYTUŁ: Przekop przez Mierzeję Wiślaną czy ingerencja w bioróżnorodność Zalewu Wiślanego?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The ditch through the Vistula Spit or the interference in biodiversity of the Vistula Lagoon?
  ŹRÓDŁO: Journal of Ecology and Health. - 2011, R. 15, nr 5, s. 211-218
  p-ISSN: 2082-2634

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przekop przez Mierzeję Wiślaną
 • Zalew Wiślany
 • makrozoobentos

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ditch through the Vistula Spit
 • Vistula Lagoon
 • macrozoobenthos

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/29
  AUTORZY: Tadeusz Palmowski.
  TYTUŁ: Selected problems on Polish-Russian cross-border cooperation based on the example of the Vistula Lagoon.
  ŹRÓDŁO: Europa XXI. - 2010, Vol. 20, s. 55-63.
  p-ISSN: 1429-7132

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Vistula Lagoon
 • cross-border cooperation
 • border and Baltic shipments

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/29
  AUTORZY: Lidia Nawrocka, Justyna Kobos.
  TYTUŁ: The trophic state of the Vistula Lagoon : an assessment based on selected biotic and abiotic parameters according to the Water Framework Directive.
  ŹRÓDŁO: Oceanologia. - 2011, Vol. 53, no. 3, s. 881-894.
  p-ISSN: 0078-3234

  UWAGI: Bibliogr. 51 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.242
  Punktacja MNiSW: 20.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.439
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Trophic state indices
 • phytoplankton
 • functional groups
 • Vistula Lagoon
 • Water Framework Directive

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  5/29
  AUTORZY: Małgorzata Witak, Marta Damaszke.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Biological evidences of the progressive anthropopressure in the Gulf of Gdańsk and the Vistula Lagoon
  ŹRÓDŁO: W: Algae in human's environment: taxonomy, ecology and role in ecological status assessment : short communications and abstracts of contributions presented at the 31st International Conference of the Polish Phycological Society, Olsztyn, May 17-20, 2012 / comp. by Andrzej Hutorowicz and Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Inland Fisheries Institute, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 107
  ISBN: 978-83-60111-64-2
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • diatoms
 • anthropopressure
 • Gulf of Gdańsk
 • Vistula Lagoon

  6/29
  AUTORZY: Małgorzata Witak.
  TYTUŁ: A review of the diatom research in the Gulf of Gdańsk and Vistula Lagoon (southern Baltic Sea)
  ŹRÓDŁO: Oceanological and Hydrobiological Studies. - 2013, Vol. 42, no. 3, s. 336-346
  p-ISSN: 1730-413X
  e-ISSN: 1897-3191

  UWAGI: Bibliogr. 100 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.867
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.698
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • diatoms
 • review
 • Late Glacial
 • Holocene
 • Gulf of Gdańsk
 • Vistula Lagoon

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  7/29
  AUTORZY: Joanna Fac-Beneda.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Charakterystyka hydrologiczna jeziora Druzno
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The hydrological characteristics of Lake Druzno
  ŹRÓDŁO: W: Jezioro Druzno : monografia przyrodnicza = Lake Druzno : natural monograph / red. Czesław Nitecki
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Wydawnictwo Mantis, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 15-31
  ISBN: 978-83-62860-17-3
  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • marshes
 • Vistula delta
 • Vistula Lagoon
 • Elbląg Canal
 • pollution
 • eutrophisation
 • pomping station
 • hydrographic structure

  8/29
  AUTORZY: Małgorzata Witak.
  TYTUŁ: Diatom biofacies in the SW Gulf of Gdańsk and the Vistula Lagoon (the southern Baltic Sea) as indicators of the basin evolution in the Middle and Late Holocene
  ŹRÓDŁO: Oceanological and Hydrobiological Studies. - 2013, Vol. 42, no. 1, s. 70-88
  p-ISSN: 1730-413X
  e-ISSN: 1897-3191

  UWAGI: Bibliogr. 64 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.867
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.698
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • diatoms
 • biofacies
 • paleoecology
 • Holocene
 • Gulf of Gdansk
 • Vistula Lagoon

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  9/29
  AUTORZY: Aldona Dobrzycka-Krahel, Anna Tarała, Anna Chabowska.
  TYTUŁ: Expansion of alien gammarids in the Vistula Lagoon and the Vistula Delta (Poland)
  ŹRÓDŁO: Environmental Monitoring and Assessment. - 2013, Vol. 185, no. 6, s. 5165-5175
  p-ISSN: 0167-6369
  e-ISSN: 1573-2959

  UWAGI: Bibliogr. 57 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.679
  Punktacja MNiSW: 25.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.910
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • alien gammarid species
 • amphipods
 • Vistula Lagoon
 • Vistula delta
 • abundance

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  10/29
  AUTORZY: Marcin Zieliński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Natural and forced circulation of water in the catchment area of the Gulf of Elbląg
  ŹRÓDŁO: W: 2nd Young Scientist Conference, World Water Day : threats, protection and management of water resources, March 21-22, 2013, Poznań, Poland : book of abstracts, [dokument elektroniczny]
  OPIS FIZYCZNY: S. 81
  UWAGI: http://www.staff.amu.edu.pl/~h2okonf/download/Abstract_Book_2013.pdf [dostęp 26.11.2013]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Vistula Lagoon
 • potamic flow
 • Gulf of Elbląg

  Adres url:
  11/29
  AUTORZY: Małgorzata Witak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przejawy antropopresji zarejestrowane w tafocenozach okrzemkowych Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego
  ŹRÓDŁO: W: Geoekosystem wybrzeży morskich, 2, Uwarunkowania i funkcjonowanie geoekosystemów wybrzeży morskich : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego, Zbigniewa Zwolińskiego, Marcina Winowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań ; Biała Góra : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 129-131
  ISBN: 978-83-932529-1-6
  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • diatoms
 • anthropopressure
 • Gulf of Gdańsk
 • Vistula Lagoon

  12/29
  AUTORZY: Andrzej R. Reindl, Lucyna Falkowska, Emilia Szumiło, Marta Staniszewska.
  TYTUŁ: Residue of chlorinated pesticides in fish caught in the Southern Baltic
  ŹRÓDŁO: Oceanological and Hydrobiological Studies. - 2013, Vol. 42, no. 3, s. 251-259
  p-ISSN: 1730-413X
  e-ISSN: 1897-3191

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.867
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.698
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • DDT
 • heksachlorobenzen
 • edible fish
 • Gulf of Gdańsk
 • Vistula Lagoon

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  13/29
  AUTORZY: Roman Cieśliński.
  TYTUŁ: Prognoza zmian warunków hydrologicznych Zalewu Wiślanego pod wpływem oddziaływa - nia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Projected changes in the hydrological conditions of the Vistula Lagoon under influence of new navigable channel through the Vistula Spit
  ŹRÓDŁO: Monitoring Środowiska Przyrodniczego = Natural Environment Monitoring. - 2014, Vol. 14, s. 13-25
  p-ISSN: 1734-6762

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Zalew Wiślany
 • hydrologia
 • projektowany kanał żeglowny
 • zasolenie
 • osady denne
 • zmętnienie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Vistula Lagoon
 • hydrology
 • projected navigable channel
 • salinity
 • sediments
 • turbidity

  14/29
  AUTORZY: J. Krzymińska, Tadeusz Namiotko.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Ostracod and molluscan palaeoassemblages from the Holocene deposits of the Polish part of the Vistula Lagoon, the Baltic Sea
  NAZWA KONFERENCJI: 8th European Ostracodologists' Meeting
  MIEJSCE: Tartu, Estonia, 22-30 July 2015
  Typ publikacji: ZXP
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Ostracoda
 • mollusca
 • Holocene
 • Vistula Lagoon
 • palaeoassemblage succession

  Adres url:
  15/29
  AUTORZY: Aldona Dobrzycka-Krahel, Magdalena Melzer, Wojciech Majkowski.
  TYTUŁ: Range extension of Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) in Poland (the Baltic Sea basin) and its ability to osmoregulate in different environmental salinities
  ŹRÓDŁO: Oceanological and Hydrobiological Studies. - 2015, Vol. 44, no. 3, s. 294-304
  p-ISSN: 1730-413X
  e-ISSN: 1897-3191

  UWAGI: Bibliogr. 66 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.688
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • non-indigenous species
 • Ponto-Caspian gammarids
 • osmoregulation
 • osmotic capacity
 • Śmiała Vistula
 • Vistula Lagoon
 • Gulf of Gdańsk

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  16/29
  AUTORZY: Roman Cieśliński.
  TYTUŁ: Hydrochemical variability of the ecosystem of the Gulf of Elbląg (north-eastern Poland)
  ŹRÓDŁO: Baltica. - 2016, Vol. 29, no. 2, s. 121-132
  p-ISSN: 0067-3064
  e-ISSN: 1648-858X

  UWAGI: Bibliogr. 51 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.538
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.431
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Vistula Lagoon
 • Elbląska Bay
 • hydrochemical variability
 • geoecosystem
 • geographical conditions
 • circulating water

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  17/29
  AUTORZY: Jarmila Krzymińska, Tadeusz Namiotko.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Mięczaki (Mollusca) i małżoraczki (Ostracoda) w holoceńskich osadach polskiej części Zalewu Wiślanego
  NAZWA KONFERENCJI: XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Rzeki polihumusowe
  MIEJSCE: Lasy Janowskie, 19-21 maja 2016
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Holocene
 • Vistula Lagoon
 • Ostracoda
 • mollusca

  18/29
  AUTORZY: Andrzej R. Reindl, Jerzy Bolałek.
  TYTUŁ: Biological factor controlling methane production in surface sediment in the Polish part of the Vistula Lagoon
  ŹRÓDŁO: Oceanological and Hydrobiological Studies. - 2017, Vol. 46, no. 2, s. 223-230
  p-ISSN: 1730-413X
  e-ISSN: 1897-3191

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.461
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.604
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • methane
 • sediment
 • methane-forming bacteria
 • Vistula Lagoon
 • Southern Baltic Sea

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  19/29
  AUTORZY: Ewa Szymczak, Dorota Burska, Dorota Pryputniewicz-Flis.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Charakterystyka rozkładu wielkości cząstek in situ w wodach Zalewu Wiślanego
  ŹRÓDŁO: W: Geoekosystem wybrzeży morskich, 3, monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego, Marcina Winowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań ; Biała Góra : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 173-176
  ISBN: 978-83-932529-9-2
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Vistula Lagoon
 • suspended sediment
 • granulometric distribution
 • LISST 25X

  20/29
  AUTORZY: Radosław Brzana, Urszula Janas, Anna Borecka.
  TYTUŁ: New records of Conrad's false mussel Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831) in the Vistula Delta
  ŹRÓDŁO: Oceanological and Hydrobiological Studies. - 2017, Vol. 46, no. 2, s. 231-236
  p-ISSN: 1730-413X
  e-ISSN: 1897-3191

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.461
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.604
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Mytilopsis leucophaeata
 • Conrad's false mussel
 • alien species
 • Baltic Sea
 • Vistula River
 • Vistula Lagoon
 • dreissenid bivalve

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  21/29
  AUTORZY: Roman Cieśliński, Izabela Chlost.
  TYTUŁ: Water balance characteristics of the Vistula Lagoon coastal area along the southern Baltic Sea
  ŹRÓDŁO: Baltica. - 2017, Vol. 30, no. 2, s. 107-117
  p-ISSN: 0067-3064
  e-ISSN: 1648-858X

  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.500
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.618
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Vistula Lagoon
 • water balance
 • water exchange
 • water supply
 • water outflow
 • components of water balance

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  22/29
  AUTORZY: Tadeusz Palmowski.
  TYTUŁ: Czy na Zalewie Wiślanym może rozwijać się turystyka transgraniczna?
  ŹRÓDŁO: Jantarowe Szlaki. - 2018, R. 61, nr 1, s. 48-53
  p-ISSN: 0209-3847

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cross-border cooperation
 • cross-border tourism
 • Vistula Lagoon

  23/29
  AUTORZY: Małgorzata Witak, Jarosław Pędziński.
  TYTUŁ: Diatom record of progressive anthropopressure in the Gulf of Gdańsk and the Vistula Lagoon
  ŹRÓDŁO: Oceanological and Hydrobiological Studies. - 2018, Vol. 47, no. 2, s. 167-180
  p-ISSN: 1730-413X
  e-ISSN: 1897-3191

  UWAGI: Bibliogr. 55 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.461
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.604
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cultural eutrophication
 • environment pollution
 • diatoms
 • Gulf of Gdańsk
 • Vistula Lagoon

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  24/29
  AUTORZY: Michał Skóra, Elżbieta Bogacka-Kapusta, Marek Kulikowski, Leszek Rolbiecki, Kazimierz Kozłowski, Andrzej Kapusta.
  TYTUŁ: Exotic sturgeons in the Vistula Lagoon in 2011, their occurrence, diet and parasites, with notes on the fishery background
  ŹRÓDŁO: Journal of Applied Ichthyology. - 2018, Vol. 34, iss. 1, s. 33-38
  p-ISSN: 0175-8659
  e-ISSN: 1439-0426

  UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.774
  Punktacja MNiSW: 20.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.030
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Acipenser baerii
 • Acipenser ruthenus
 • diet
 • parasites
 • Vistula Lagoon
 • Baltic Sea

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  25/29
  AUTORZY: Jerzy Bolałek, Dorota Burska, Bożena Graca, Katarzyna Łukawska-Matuszewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Makroskładniki wody w polskiej części Zalewu Wiślanego
  ŹRÓDŁO: W: Zalew Wiślany / red. nauk. Jerzy Bolałek
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 137-144
  ISBN: 978-83-01-19974-6
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 433-478
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Vistula Lagoon
 • major ion composition

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/29
  AUTORZY: Andrzej R. Reindl, Jerzy Bolałek.
  TYTUŁ: Organochlorine contaminants in the Vistula Lagoon sedimentation zone as possible source of lagoon recontamination
  ŹRÓDŁO: Environmental Monitoring and Assessment. - 2018, Vol. 190, iss. 7, art no. 442, s. 1-8
  p-ISSN: 0167-6369
  e-ISSN: 1573-2959

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.804
  Punktacja MNiSW: 25.000
  5-letni Impact Factor ISI: 2.020
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • chlorinated pesticides
 • PCDD/Fs
 • near bottom water
 • surface sediment
 • Vistula Lagoon
 • Southern Baltic Sea

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  27/29
  AUTORZY: Krystian Puzdrakiewicz, Marcin Połom.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polityka przestrzenna gmin Zalewu Wiślanego wobec transportu wodnego - uwarunkowania i perspektywy rozwoju
  ŹRÓDŁO: W: Konferencja naukowa "Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich" w ramach obchodów w 2018 roku: Roku Polskiej Geografii 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego : książka abstraktów / red. Anna Cedro, Katarzyna Lewczuk
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 64
  ISBN: 978-83-7867-767-3
  Tytuł-nazwa konferencji: Konferencja Naukowa "Polska geografia morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich"
  Miejsce konferencji: Szczecin
  Kraj: PL
  Od dnia: 2018.05.16
  Do dnia: 2018.05.18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spatial policy
 • Vistula Lagoon
 • water transport
 • spatial development

  28/29
  AUTORZY: Jerzy Bolałek, Bożena Graca, Katarzyna Łukawska-Matuszewska, Agata Rychter.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Skład chemiczny wód interstycjalnych Zalewu Wiślanego
  ŹRÓDŁO: W: Zalew Wiślany / red. nauk. Jerzy Bolałek
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 224-231
  ISBN: 978-83-01-19974-6
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 433-478
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Vistula Lagoon
 • pore water composition

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  29/29
  AUTORZY: Dorota Burska, Ewa Szymczak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zawiesiny w wodach Zalewu Wiślanego
  ŹRÓDŁO: W: Zalew Wiślany / red. nauk. Jerzy Bolałek
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 115-128
  ISBN: 978-83-01-19974-6
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 433-478
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Vistula Lagoon
 • suspended sediment
 • suspended sediment concentration
 • grain size

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego