logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: ACCOUNTING
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/38
AUTORZY: Jerzy Gwizdała, Sebastian Susmarski.
TYTUŁ: Rola controllingu w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2007, nr 7, s. 149-157
p-ISSN: 1733-2842

UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • controlling
 • specjalne strefy ekonomiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • controlling
 • special economic zones

  2/38
  AUTORZY: Jerzy Gierusz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Financial statement in accordance with IASB and FASB model in the light of challenges for modern financial accounting
  ŹRÓDŁO: W: Information management / ed. Bernard F. Kubiak, Antoni Korowicki
  ADRES WYDAWNICZY: Gdansk : Gdansk University Press, 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. 475-482
  ISBN: 978-83-7326-625-4
  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • financial statement
 • IASB
 • FASB

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/38
  AUTORZY: Michał Koralewski.
  TYTUŁ: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości : regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy międzynarodowe, MSR/MSSF
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : CeDeWu, 2009
  OPIS FIZYCZNY: 300 s., 24 cm
  ISBN: 978-83-7556-099-2
  UWAGI: Bibliogr. s. 287-290
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • company law
 • companies mergers and acquisitions
 • taxation of companies
 • accounting
 • income tax laws
 • company balance sheet

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/38
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Sposób oceny ćwiczeń z rachunkowości skomputeryzowanej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Marking in computerized accounting tutorial
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2009, 56, s. 17-21
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ocena studentów
 • rachunkowość skomputeryzowana
 • nauczanie
 • rachunkowość
 • studenci
 • program nauczania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • computerized accounting
 • students marking
 • teaching
 • accounting
 • students
 • curriculum

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/38
  AUTORZY: Teresa Martyniuk.
  TYTUŁ: Przychody jako kategoria prawa bilansowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Incomes as a category in the accounting law
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2010, T. 54 (110), s. 117-128
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przychody
 • prawo bilansowe
 • rachunkowość
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
 • ustawa o rachunkowości

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • revenue
 • balance law
 • accounting
 • International Accounting Standards (IAS)
 • accounting act

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/38
  AUTORZY: Teresa Martyniuk.
  TYTUŁ: Sylwetka absolwenta studiów wyższych z zakresu rachunkowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Profile of the graduate of BA and MA degree courses in accounting
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2010, T. 56 (112), s. 139-147
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • formy dydaktyczne rachunkowości
 • profil osobowy
 • szkolnictwo wyższe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • teaching methods in accounting
 • personal profile
 • higher education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/38
  TYTUŁ: Transgraniczne prawo spółek / Michał Koralewski (red.).
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2010.
  OPIS FIZYCZNY: 234 s., 23 cm.
  SERIA: Model Transgranicznego Łączenia się Spółek
  ISBN: 978-83-7556-177-7
  UWAGI: Bibliogr. s. 225-226.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • company law
 • mergers and acquisitions
 • taxation of companies
 • accounting
 • income tax laws
 • company balance sheet

  8/38
  AUTORZY: Sylwia Silska-Gembka.
  TYTUŁ: Czy polska rachunkowość jest obecna na arenie międzynarodowej?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Is Polish accountancy present worldwide?
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 1/1, s. [101]-112
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • Polish accounting

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/38
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Wymagania dotyczące prac magisterskich w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Requirements addressed to master's thesis at the Department Accounting University of Gdańsk
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2011, 63, s. 23-29
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ocena studentów
 • praca magisterska
 • rachunkowość
 • jakość kształcenia
 • standardy
 • szkolnictwo wyższe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • master's thesis
 • students marking
 • accounting
 • quality education
 • standards
 • higher education

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/38
  AUTORZY: Katarzyna Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka.
  TYTUŁ: Aspekty kulturowe rachunkowości - analiza krajowej literatury
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The cultural aspects of accounting - a review of Polish literature
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2012, T. 66 (122), s. 87-99
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kultura
 • rachunkowość
 • analiza literatury

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • culture
 • accounting
 • literature review

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/38
  AUTORZY: Nelli Artienwicz.
  TYTUŁ: Koszty w prawie bilansowym i podatkowym.
  ŹRÓDŁO: Biuletyn Głównego Księgowego. - 2012, nr 19 (163), s. 16-20.
  p-ISSN: 2084-5863

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • costs
 • tax law
 • accounting

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/38
  AUTORZY: Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Teresa Martyniuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Standaryzacja efektów nauczania rachunkowości w wyższych uczelniach w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Standarization of the effects of teaching accounting in colleges in the light of national qualification frameworks
  ŹRÓDŁO: W: Rachunkowość : dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego / pod red. Danuty Dziawgo
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [57]-75
  ISBN: 978-83-231-2855-7
  ISBN: 978-83-231-2910-3
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji
 • efekty kształcenia
 • program kształcenia
 • rachunkowość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • national qualification frameworks
 • learning outcomes
 • program learning
 • accounting

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/38
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Wartość godziwa w zakładach ubezpieczeń w świetle nadchodzących zmian
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Goodwill value in the insurance companies in the light of incoming changes
  ŹRÓDŁO: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2012, 126, s. 121-129
  p-ISSN: 2083-8611

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • wartość godziwa
 • działalność ubezpieczeniowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • fair value
 • insurance activity

  14/38
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Zakres programowy przedmiotu rachunkowość podatkowa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Range of the course programme tax accounting
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2012, 67, s. 15-26
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość podatkowa
 • nauczanie rachunkowości
 • sylabus rachunkowość podatkowa
 • programy studiów
 • program nauczania
 • dydaktyka
 • rachunkowość
 • podatki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tax accounting
 • teaching of accounting
 • tax accounting syllabus
 • higher education curriculum
 • curriculum
 • teaching
 • accounting
 • taxes

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/38
  AUTORZY: Sylwia Silska-Gembka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kulturowe uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The cultural determinants of quantification in accounting
  ŹRÓDŁO: W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / pod red. Bronisława Micherdy i Mariusza Andrzejewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [193]-202
  ISBN: 978-83-7252-644-1
  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kultura
 • kwantyfikacja
 • wycena
 • rachunkowość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • culture
 • quantification
 • valuation
 • accounting

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/38
  AUTORZY: Olga Martyniuk-Kwiatkowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przedsiębiorstwo i jego rozwój
  ŹRÓDŁO: W: Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach / red. nauk. Teresa Martyniuk
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [9]-33
  ISBN: 978-83-208-2048-5
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. [239]-242
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • enterprise
 • financial condition
 • accounting

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/38
  AUTORZY: Olga Martyniuk-Kwiatkowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Symptomy zagrożenia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa
  ŹRÓDŁO: W: Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach / red. nauk. Teresa Martyniuk
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [35]-82
  ISBN: 978-83-208-2048-5
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. [239]-242
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • enterprise
 • financial condition
 • accounting

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/38
  AUTORZY: Katarzyna Koleśnik.
  TYTUŁ: The role of culture in accounting in the light of Hofstede's, Gray's and Schwartz's cultural dimensions theories : a literature review
  ŹRÓDŁO: e-Finanse, [dokument elektroniczny]. - 2013, Vol. 9, nr 3, s. 33-41
  TRYB DOSTĘPU: http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/254.pdf [dostęp 26.02.2015]
  e-ISSN: 1734-039X

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • culture
 • accounting

  Adres url:
  19/38
  AUTORZY: Nelli Artienwicz.
  TYTUŁ: Znaczenie rachunkowości jako nauki w ramach nauk społecznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The importance of accounting within social sciences
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2013, T. 73 (129), s. 7-22
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 52 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • nauka
 • nauki społeczne
 • teoria
 • nauka rachunkowości

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • science
 • social sciences
 • theory of accounting

  20/38
  AUTORZY: Nelli Artienwicz.
  TYTUŁ: Zwierzęta pracujące - ujęcie księgowe i podatkowe
  ŹRÓDŁO: Biuletyn Głównego Księgowego. - 2013, nr 20 (188), s. 22-24
  p-ISSN: 2084-5863

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • working animals
 • assets
 • accounting

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  21/38
  AUTORZY: Cyryl Kotyla.
  TYTUŁ: Jakość tworzonego prawa podatkowego i jego wpływ na obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The quality of tax legislation and its impact on the image of the unit presented in the financial statement
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2014, nr 68, s. 137-144
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Opodatkowanie przedsiębiorstw
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunek podatkowy
 • sprawozdanie finansowe
 • rachunkowość
 • prawo podatkowe
 • jakość legislacji
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • rozliczenie podatkowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tax bill
 • financial statement
 • accounting
 • tax law
 • quality of legislation
 • balance sheet
 • profit and loss statement

  Adres url:
  22/38
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń dla potrzeb rachunkowości i dyrektywy. Wypłacalność II - podobieństwa i różnice
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Reporting of the insurance companies for accounting purposes and the solvency. II directive - similarities and differences
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 342, s. 278-287
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bilans
 • niewypłacalność
 • rachunkowość
 • sprawozdanie finansowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • balance sheet
 • insolvency
 • accounting
 • financial statement

  Adres url:
  DOI:
  23/38
  AUTORZY: Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka.
  TYTUŁ: The impact of culture on interpreting International Financial Reporting Standards in Poland. A comparative analysis with Germany and Great Britain
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wpływ uwarunkowań kulturowych na interpretację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Analiza porównawcza na tle Niemiec i Wielkiej Brytanii
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2014, T. 78 (134), s. 87-107
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kultura
 • rachunkowość
 • MSSF

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • culture
 • accounting
 • IFRS

  24/38
  AUTORZY: Cyryl Kotyla.
  TYTUŁ: Ujmowanie podatkowych skutków zdarzeń w rachunkowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Accounting for tax consequences of transactions and other events
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2014, T. 79 (135), s. 45-56
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • podatek dochodowy
 • wartość aktywów
 • podatek odroczony

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • income tax
 • asset value
 • deferred tax

  25/38
  AUTORZY: Teresa Martyniuk, Dagmara Gutowska.
  TYTUŁ: Wykorzystanie lean accounting w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The use of Llean accounting in performance management
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 343, s. [386]-400
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • pomiary
 • rachunkowość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • enterprise management
 • measurement
 • accounting

  Adres url:
  DOI:
  26/38
  AUTORZY: Teresa Martyniuk, Klaudia Balcer.
  TYTUŁ: Pomiar w rachunkowości na tle regulacji międzynarodowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Measurement in accounting against international regulations
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 398, s. 317-326
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pomiar
 • rachunkowość
 • regulacje międzynarodowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • measurement
 • accounting
 • international regulations

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  27/38
  AUTORZY: Beata Kotowska, Teresa Martyniuk.
  TYTUŁ: The importance of information from accounting records to successfully manage small enterprises in Poland
  ŹRÓDŁO: Baltic Management Review. - 2015, Vol. 8, no. 1, s. 43-57
  p-ISSN: 1865-8679

  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • bookkeeping
 • information of decisions making
 • survival rate
 • SME
 • tax

  28/38
  AUTORZY: Nelli Artienwicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Behavioral stream in Polish accounting : its relation to behavioral finance and the perspectives for neuroaccounting development in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Neuroeconomics and the decision-making process / Bryan Christiansen, Ewa Lechman, eds.
  ADRES WYDAWNICZY: Hershey, PA : Business Science Reference, 2016
  SERIA: Advances in Psychology, Mental Health, and Behavioral Studies
  OPIS FIZYCZNY: S. 246-261
  ISBN: 978-1-46669-989-2
  ISBN: 978-1-46669-990-8 (ebook)
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • behavioral accounting
 • financial reporting
 • accountant
 • accounting

  DOI:
  29/38
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Bilans zakładów ubezpieczeń na potrzeby wymogów wypłacalności i do celów statutowych - podobieństwa i różnice
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Balance sheet of insurance companies for solvency requirements and for statutory purposes - similarities and differences
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 415, s. 214-224
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bilans
 • wypłacalność
 • rachunkowość
 • wycena aktywów i zobowiązań

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • balance sheet
 • solvency
 • accounting
 • valuation of assets and liabilities

  Adres url:
  DOI:
  30/38
  AUTORZY: Beata Kotowska, Olga Martyniuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Financial and tax reporting in the SME sector in selected Eastern-European countries
  ŹRÓDŁO: W: New challenges of economic and business development - 2016 : society, innovations and collaborative economy : international scientific conference : Riga, Latvia, May 12-14, 2016 : conference proceedings
  ADRES WYDAWNICZY: Riga : University of Latvia, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 407-421
  ISBN: 978-9934-18-140-5
  UWAGI: Bibliogr. 55 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: International Scientific Conference on New challenges of economic and business development
  Miejsce konferencji: Riga
  Kraj: LV
  Od dnia: 2016.05.12
  Do dnia: 2016.05.14
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • financial reporting
 • small business
 • Eastern Europe
 • financial statement

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  31/38
  AUTORZY: Anna Kamińska-Stańczak.
  TYTUŁ: Instytucja prawna fundacji w kontekście podmiotowości rachunkowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The legal institution of a foundation in the context of accounting subjectivity
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2016, R. 14, nr 4, s. 261-283
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fundacja
 • rachunkowość
 • uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • foundation
 • accounting
 • simplified accounting of revenues and expenses

  32/38
  AUTORZY: Aleksandra Wiercińska.
  TYTUŁ: Przydatność danych pochodzących z rachunkowości w analizach benchmarkingowych szpitala
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Usefulness of accounting data in the benchmarking analyses of hospitals
  ŹRÓDŁO: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2016, nr 2 (80), s. 411-420
  p-ISSN: 2450-7741
  e-ISSN: 2300-4460

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • benchmarking szpitali
 • rachunkowość
 • podmioty lecznicze
 • zarzadzanie szpitalem

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • health care
 • benchmarking
 • accounting
 • benchmarking comparisons of the hospital

  Adres url:
  DOI:
  33/38
  AUTORZY: Arleta Szadziewska, Jarosław Kujawski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The factors influencing students' choice of other than the ACCA-accredited curricula at the University of Gdansk
  ŹRÓDŁO: W: Edulearn 16 : 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 July, 2016 : conference proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Barcelona, Spain : IATED, 2016
  SERIA: EDULEARN Proceedings, 2340-1117
  OPIS FIZYCZNY: S. 1833-1844
  ISBN: 978-84-608-8860-4
  UWAGI: Płyta CD
  Tytuł-nazwa konferencji: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Miejsce konferencji: Barcelona
  Kraj: ES
  Od dnia: 2016.07.04
  Do dnia: 2016.07.06
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • students
 • study programme
 • accounting
 • University of Gdansk

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  34/38
  AUTORZY: Leszek Michalczyk.
  TYTUŁ: Wybrane problemy polskiego e-biznesu definiujące specyfikę branży z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected problems in Polish e-business defining the specific character of the sector in the context of financial reporting
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2016, R. 19, nr 1, s. 40-53
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • e-business
 • accounting
 • financial reporting

  35/38
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 "Połączenia jednostek gospodarczych" (MSSF 3)
  ŹRÓDŁO: W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gierusza i Macieja Gierusza
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny: wrzesień 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 351-399
  ISBN: 978-83-7804-372-0
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • merger
 • accounting
 • goodwill
 • badwill

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  36/38
  AUTORZY: Beata Kotowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Financial reporting in the micro enterprises in selected European countries
  ŹRÓDŁO: W: 10th international scientific conference "New challenges of economic and business development - 2018 : productivity and economic growth" : May 10-12, 2018, Riga, Latvia : proceedings
  ADRES WYDAWNICZY: Riga : University of Latvia, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 335-347
  ISBN: 978-9934-18-344-7
  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 10th international scientific conference "New challenges of economic and business development: productivity and economic growth"
  Miejsce konferencji: Riga
  Kraj: LV
  Od dnia: 2018.05.10
  Do dnia: 2018.05.12
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • financial reporting
 • micro enterprise
 • financial statement
 • stakeholders

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  37/38
  AUTORZY: Jędrzej Siciński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rachunkowość zarządcza w sharing economy
  ŹRÓDŁO: W: Poszerzamy horyzonty tom IX : monografia / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał
  ADRES WYDAWNICZY: Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 178-185
  ISBN: 978-83-63216-13-9
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sharing economy
 • accounting
 • management
 • managerial accounting

  Adres url:
  38/38
  AUTORZY: Cyryl Kotyla.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Teaching the basics of tax law in the field of accounting using legal precedent
  ŹRÓDŁO: W: Edulearn 18 : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, 2-4 July, 2018 : conference proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
  ADRES WYDAWNICZY: Palma de Mallorca : IATED, 2018
  SERIA: EDULEARN Proceedings, 2340-1117
  OPIS FIZYCZNY: S. 2347-2351
  ISBN: 978-84-09-02709-5
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Miejsce konferencji: Palma de Mallorca
  Kraj: ES
  Od dnia: 2018.07.02
  Do dnia: 2018.07.04
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • tax law
 • legal precedent
 • individual interpretation of tax authority
 • court judgment

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego