logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: CAPITAL STRUCTURE
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/14
AUTORZY: Julia Koralun-Bereźnicka.
TYTUŁ: Capital structure interpretation and measuring dilemmas in the Polish context
ŹRÓDŁO: Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - 2012, Vol. 3, no. 1, s. 112-118
p-ISSN: 2043-085X

UWAGI: Bibliogr. 72 poz.
Typ publikacji: ZAC
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital structure
 • financial leverage
 • debt ratios

  2/14
  AUTORZY: Julia Koralun-Bereźnicka.
  TYTUŁ: How does asset structure correlate with capital structure? : cross-idustry and cross-size analysis of the EU countries
  ŹRÓDŁO: Universal Journal of Accounting and Finance. - 2013, Vol. 1, no. 1, s. 19-28
  p-ISSN: 2331-9712
  e-ISSN: 2331-9720

  UWAGI: Bibliogr. 40 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital structure
 • assets structure
 • tangibility
 • European Union
 • country factor
 • industry factor
 • size effect

  Adres url:
  DOI:
  3/14
  AUTORZY: Olga Martyniuk-Kwiatkowska, Anna Gierusz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Capital structure and the profitability of Polish family firms listed on the alternative market
  ŹRÓDŁO: W: Theory of management, 7, The selected problems for the development support of management knowledge base / Štefan Hittmár - ed.
  ADRES WYDAWNICZY: Zilina : EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 236-239
  ISBN: 978-80-554-0954-2
  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • family firms
 • capital structure
 • Poland
 • debet ratio

  4/14
  AUTORZY: Julia Koralun-Bereźnicka.
  TYTUŁ: Capital structure as a determinant of working capital management : empirical evidence across size groups of firms in the EU countries
  ŹRÓDŁO: Economy & Business, [dokument elektroniczny]. - 2014, Vol. 8, s. 36-54
  e-ISSN: 1313-2555

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  UWAGI: http://www.scientific-publications.net/get/1000007/1409338315694865.pdf [dostęp 29.09.2014]
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital structure
 • working capital
 • European Union
 • firm size
 • country factor

  Adres url:
  5/14
  AUTORZY: Julia Koralun-Bereźnicka.
  TYTUŁ: Corporate financing strategies : cross-industry and cross-size analysis of the EU countries
  ŹRÓDŁO: Journal of Management and Financial Sciences. - 2014, Vol. 7, iss. 17, s. [107]-128
  p-ISSN: 1899-8968

  UWAGI: Bibliogr. 62 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital structure
 • determinants
 • industry effect
 • size effect

  Adres url:
  6/14
  AUTORZY: Dorota Ciołek, Julia Koralun-Bereźnicka.
  TYTUŁ: Czy wielkość przedsiębiorstwa różnicuje siłę oddziaływania czynników krajowych i branżowych na strukturę kapitału?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Does firm size affect the relative importance of country and industry factors in corporate capital structure?
  ŹRÓDŁO: Bank i Kredyt. - 2014, Vol. 45, no. 3, s. 291-310
  p-ISSN: 0137-5520

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • struktura kapitału
 • efekt kraju
 • efekt branży
 • wielkość przedsiębiorstwa
 • modele danych panelowych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital structure
 • country effect
 • industry effect
 • firm size
 • panel data models

  Adres url:
  7/14
  AUTORZY: Magdalena Jerzemowska, Agnieszka Hajduk.
  TYTUŁ: Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The influence of profitability on an enterprise's capital structure - the example of joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - 2015, 2 (938), s. 45-57
  p-ISSN: 1898-6447

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • struktura kapitału
 • rentowność
 • giełdowe spółki akcyjne
 • analiza zależności

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital structure
 • profitability
 • joint-stock companies
 • dependency analysis

  Adres url:
  DOI:
  8/14
  AUTORZY: Olga Martyniuk.
  TYTUŁ: Zastosowanie teorii struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych notowanych na rynku NewConnect
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Capital structure theories in the Polish family firms on the alternative market NewConnect
  ŹRÓDŁO: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - 2015, T. 16, z. 7, cz. 2, s. 371-383
  p-ISSN: 1733-2486

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • family business
 • capital structure
 • Poland
 • debt ratio
 • ROA
 • capital structure determinants

  Adres url:
  9/14
  AUTORZY: Leszek Czerwonka, Jacek Jaworski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Capital structure determinants of industrial companies listed on the Warsaw Stock Exchange
  ŹRÓDŁO: W: Financial management of firms and financial institutions : 11th International Scientific Conference 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic : proceedings (pt. 1) / ed. by Miroslav Čulík
  ADRES WYDAWNICZY: Ostrava : Faculty of Economics. VŠB-Technical University of Ostrava, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 157-164
  ISBN: 978-80-248-4138-0
  ISBN: 978-80-248-4139-7 (CD)
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 11th International Scientific Conference "Financial Management of Firms and Financial Institution"
  Miejsce konferencji: Ostrava
  Kraj: CZ
  Od dnia: 2017.09.06
  Do dnia: 2017.09.07
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital structure
 • determinants of capital structure
 • financing
 • corporate finance
 • pecking order theory

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  10/14
  AUTORZY: Ewa Majerowska, Magdalena Gostkowska-Drzewicka.
  TYTUŁ: Determinants of corporate performance: modelling approach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Czynniki kształtujące wyniki finansowe firmy: ujęcie panelowe
  ŹRÓDŁO: Dynamic Econometric Models. - 2017, Vol. 17, s. 115-127
  p-ISSN: 1234-3862
  e-ISSN: 2450-7067

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • struktura kapitału
 • efektywność
 • modelowanie panelowe
 • rentowność kapitału
 • rentowność aktywów

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital structure
 • efficiency
 • panel data modelling
 • ROA
 • ROE

  Adres url:
  DOI:
  11/14
  AUTORZY: Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka.
  TYTUŁ: Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determinants of capital structure of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The service sector
  ŹRÓDŁO: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - 2017, Vol. 51, z. 4, s. 133-142
  p-ISSN: 0459-9586
  e-ISSN: 2449-8513

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • struktura kapitału
 • determinanty struktury kapitału
 • finansowanie
 • finanse przedsiębiorstw
 • teoria hierarchii źródeł finansowania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital structure
 • determinants of capital structure
 • financing
 • corporate finance
 • pecking order theory

  Adres url:
  DOI:
  12/14
  AUTORZY: Leszek Czerwonka, Jacek Jaworski.
  TYTUŁ: Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw. Przegląd literatury
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determinants of enterprises' capital structure. Literature review
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2017, nr 478, s. 91-98
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • struktura kapitału
 • koszt kapitału
 • finansowanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital structure
 • cost of capital
 • financing

  Adres url:
  DOI:
  13/14
  AUTORZY: Julia Koralun-Bereźnicka.
  TYTUŁ: How does the firm size affect the relative importance of country and industry effect in capital structure? Empirical evidence from Europe
  ŹRÓDŁO: Argumenta Oeconomica. - 2017, no 1 (38), s. 99-119
  p-ISSN: 1233-5835

  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.178
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.222
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • capital structure
 • country effect
 • industry effect
 • firm size

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  14/14
  AUTORZY: Julia Koralun-Bereźnicka.
  TYTUŁ: Firm size and debt maturity as indirect determinants of capital structure: evidence form European panel data
  ŹRÓDŁO: Applied Economics Letters. - 2018, Vol. 25, iss. 18, s. 1319-1322
  p-ISSN: 1350-4851
  e-ISSN: 1466-4291

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.504
  Punktacja MNiSW: 15.000
  5-letni Impact Factor ISI: 0.568
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • firm size
 • debt maturity
 • capital structure
 • panel data

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego