logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: CONSTITUTIONAL LAW
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/17
AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ustawa z 7 VII 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w trzecią rocznicę uchwalenia: analiza de lege lata i propozycje de lege ferenda
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: 7 July 2005 Lobbying Activity Act in law creation process, in the third anniversary of its resolution: de lege lata analysis and proposals de lege ferenda
ŹRÓDŁO: W: Acta Pomerania / pod red. Jacka Knopka
ADRES WYDAWNICZY: Chojnice : Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania", 2008
SERIA: Biblioteka PWSH "Pomerania", 2080-6183, nr 1
OPIS FIZYCZNY: S. 13-33
ISBN: 978-83-87586-83-6
UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • lobbying
 • Poland
 • constitutional law
 • lobbying regulation
 • lobbying act

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/17
  AUTORZY: Krzysztof Grajewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Formy organizacji parlamentarzystów w Sejmie i Senacie (kluby, koła i zespoły) a mandat wolny
  ŹRÓDŁO: W: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej : księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz / pod red. Jana Wawrzyniaka, Marzeny Laskowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009
  OPIS FIZYCZNY: S. [232]-240
  ISBN: 978-83-7666-001-1
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • constitutional law
 • member of parlament
 • political parties

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/17
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ: Anna Chmielarz, Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 319
  ŹRÓDŁO: Przegląd Sejmowy. - 2012, R. 20, nr 3, s. 260-264
  p-ISSN: 1230-5502

  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • book-review
 • constitutional law

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/17
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ: Instytucja ciszy wyborczej - geneza, regulacja prawna, ratio existendi
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Election silence - the genesis, law regulation and ratio existendi
  ŹRÓDŁO: Studia Wyborcze. - 2012, T. 14, s. [7]-34
  p-ISSN: 1898-0082

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • electoral silence
 • elections
 • electoral campaign
 • constitutional law
 • democracy

  5/17
  AUTORZY: Dawid Jacek Michalski.
  TYTUŁ: Przywództwo polityczne : przykład Iranu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Political leadership : case of Iran
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. - 2012, T. 9, s. 302-310
  p-ISSN: 1731-8440

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Iran
 • leadership
 • political system
 • constitutional law

  Adres url:
  6/17
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: System ustrojowo-polityczny VI Republiki Korei
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The political and constitutional system of the Republic of Korea
  ŹRÓDŁO: W: Korea w oczach Polaków : państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Józefa Włodarskiego, Kamila Zeidlera, Marcelego Burdelskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [327]-344
  ISBN: 978-83-7865-010-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Republic of South Korea
 • constitutional law
 • political system

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/17
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Elementy arystokratycznej formy rządu we współczesnych ustrojach Królestwa Tonga i Republiki Samoa
  ŹRÓDŁO: W: Ustrój polityczny państwa : Polska, Europa, Świat / pod red. Stanisława Sulowskiego, Jarosława Szymanka
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [648]-667
  ISBN: 978-83-7666-260-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • aristocracy
 • aristocratic system of government
 • Samoa
 • Tonga
 • constitutional law

  8/17
  AUTORZY: Marcin M. Wiszowaty.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Na straży heraldycznej poprawności. Organy władzy i organy doradczo-opiniodawcze właściwe w sprawach heraldyki samorządowej w Polsce na tle innych krajów europejskich
  ŹRÓDŁO: W: Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie - dobre praktyki / red. Wiesław Skrzydło, Wołodymyr Szapował, Krzysztof Eckhardt, Petro Steciuk
  ADRES WYDAWNICZY: Rzeszów ; Przemyśl : RS Druk : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2013
  SERIA: Prawo Naszych Sąsiadów, t. 1
  OPIS FIZYCZNY: S. 325-353
  ISBN: 978-83-63666-61-3
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • heraldry
 • coat-of-arms
 • local government
 • Europe
 • college of arms
 • constitutional law
 • Ukraine
 • Poland

  Adres url:
  9/17
  AUTORZY: Monika Adamczak-Retecka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przyszłość Unii Europejskiej z perspektywy europejskiego prawa prywatnego
  ŹRÓDŁO: W: Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich / red. nauk. Sławomir Dudzik, Nina Półtorak
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2013
  SERIA: Monografie Lex, 1897-4392
  OPIS FIZYCZNY: S. 464-474
  ISBN: 978-83-264-4533-0
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European private law
 • torts
 • constitutional law
 • Common Frame of Reference
 • European Civil Code

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/17
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ: Stanowe komisje etyki w USA jako przykład organów obywatelskiego audytu etycznego - ustrój, kompetencje, znaczenie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: US state ethics commissions as an example of civic body of ethics audit: organization, competence, functioning
  ŹRÓDŁO: Studia Prawnicze. - 2013, z. 3 (195), s. [153]-170
  p-ISSN: 0039-3312

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • state ethics commission
 • United States
 • constitutional law

  11/17
  AUTORZY: Bogusław Banaszak, Andrzej Szmyt, Agnieszka Malicka.
  TYTUŁ: The contemporary significance of the principle of the separation of powers
  ŹRÓDŁO: Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia. - 2013, 16, s. 16-21
  p-ISSN: 1454-4075

  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • separation of powers
 • legislative
 • executive and judicial powers
 • democratic state
 • constitutional law
 • jurisprudence

  12/17
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ: Współksiążeta czy konprincepsi? Kilka uwag o statusie prezydenta Francji i biskupa Urgell jako głowy państwa andorańskiego w kontekście formy ustrojowej Andory
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Co-princes or co-principes? Some remarks on the status of the President of France and the Bishop of Urgell as head of the state in the context of the political system of Andorra
  ŹRÓDŁO: Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 2 (18), s. [327]-345
  p-ISSN: 2082-1212

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • monarchia
 • pryncypat
 • Andora
 • Republika Francuska
 • Watykan
 • Hiszpania
 • książę
 • princeps
 • prawo konstytucyjne
 • konstytucja
 • prawo kanoniczne
 • suwerenność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • monarchy
 • principate
 • Andorra
 • French Republic
 • Vatican City
 • Spain
 • prince
 • princeps
 • constitutional law
 • Constitution
 • canon law
 • sovereignty

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/17
  AUTORZY: Anna Klimaszewska.
  TYTUŁ: Raymond Saleilles (1855-1912)
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Prawa Prywatnego. - 2017, R. 26, z. 1, s. 5-38
  p-ISSN: 1230-7173

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Raymond Saleilles
 • anti-positivism
 • comparative law
 • comparative studies
 • historical method
 • methodology
 • civil code
 • civil law
 • commercial law
 • penal law
 • constitutional law
 • François Gény
 • school of free scientific research

  14/17
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Relikt monarchii czy filar republiki? Refleksje na temat instytucji Prezydenta III RP na tle polskich i amerykańskich reminiscencji ustrojowych
  ŹRÓDŁO: W: Zmieniać Konstytucję Rzeczypospolitej czy nie zmieniać? : 58. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego, Zamość, 2-4 czerwca 2016 r. / red. Dariusz Dudek
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 121-164
  ISBN: 978-83-8061-495-6
  UWAGI: Bibliogr.
  Tytuł-nazwa konferencji: 58. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego
  Miejsce konferencji: Zamość
  Kraj: PL
  Od dnia: 2016.06.02
  Do dnia: 2016.06.04
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • president
 • constitutional law
 • monarchy
 • USA
 • relics
 • king
 • head of state
 • Poland

  15/17
  AUTORZY: Monika Florczak-Wątor, Piotr Radziewicz, Marcin M. Wiszowaty.
  TYTUŁ: Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego w 2017 r.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Survey on the Constitution of the Republic of Poland. The results of research conducted in 2017 among Polish constitutional law scholars
  ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo. - 2018, R. 73, z. 6, s. 3-35
  p-ISSN: 0031-0980

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konstytucja
 • ankieta konstytucyjna
 • zmiana konstytucji
 • moment konstytucyjny
 • nauka prawa konstytucyjnego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Constitution
 • constitutional questionnaire
 • revision of the Constitution
 • constitutional moment
 • constitutional law

  16/17
  AUTORZY: Marcin Michał Wiszowaty.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Polska "monarchią zracjonalizowaną"? O propozycji ustroju monarchicznego dla Polski w Ankiecie Konstytucyjnej Prawa i Sprawiedliwości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Poland as a "rationalized monarchy"? On the proposal of a monarchical system for Poland in the constitutional survey of Law and Justice
  ŹRÓDŁO: W: Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy / pod red. Andrzeja Szmyta, Jurija Boszyckiego, Jakuba Steliny, Wiaczesława Mikołajowicza Iwanowa
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 37-49
  ISBN: 978-83-7865-688-3
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • monarchy
 • Law and Justice
 • Poland
 • constitutional law
 • constitutional survey

  17/17
  AUTORZY: Krzysztof Grajewski.
  TYTUŁ: Założenia i rzeczywistość władzy sądowniczej - uwagi w dwudziestą rocznicę wejścia w życie Konstytucji III Rzeczypospolitej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Assumptions and reality of judicial power - remarks on the 20th anniversary of the entry into force of the Constitution of the Third Polish Republic
  ŹRÓDŁO: Przegląd Konstytucyjny. - 2018, nr 1, s. 37-64
  p-ISSN: 2544-2031

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • judicial power
 • courts
 • Constitution
 • constitutional law

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego