logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: CRIME
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/13
AUTORZY: Wojciech Cieślak, Jacek Potulski.
TYTUŁ: Okoliczności usprawiedliwiające nieświadomość bezprawności kryminalnej. Próba systematyzacji
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Circumstances justifying ignorance of criminal lawlessness. An attempt for systematization
ŹRÓDŁO: Prokuratura i Prawo. - 2009, [nr] 4, s. 21-34
p-ISSN: 1233-2577

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • crime
 • mental problems

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/13
  AUTORZY: Jacek Potulski.
  TYTUŁ: Wolność słowa w Internecie. Glosa do postanowienia SN z dnia 7 maja 2008 r., III KK 234/07
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2009, nr 2, s. 75-[81]
  p-ISSN: 1734-5677

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • freedom of speach
 • crime
 • internet

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/13
  AUTORZY: Marek Orski.
  TYTUŁ: Obozy w Działdowie w latach II wojny światowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Camps in Działdowo during World War II
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2010, T. 27, s. [245]-263
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Działdowo
 • eksterminacja
 • Niemcy
 • obóz jeniecki
 • obóz pracy
 • obóz przejściowy
 • Polacy
 • Soldau
 • zbrodnie
 • Żydzi

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • crime
 • Działdowo
 • extermination
 • Germans
 • Jews
 • labour camp
 • Poles
 • POW camp
 • Soldau
 • temporary camp

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/13
  AUTORZY: Jacek Potulski, Paweł Petasz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Specyfikacja części wojskowej kodeksu karnego
  ŹRÓDŁO: W: Wojskowy wymiar sprawiedliwości : materiały z konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2006 r. / red. nauk. Jarosław Warylewski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Zespół Redakcyjno-Wydawniczy Marynarki Wojennej, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. 5-14
  ISBN: 978-83-88698-11-8
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • crime
 • justice

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/13
  AUTORZY: Paweł Petasz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu : [objaśnienia do art. 163-172]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny : część szczególna, t. 1, Komentarz : art. 117-221 / red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  SERIA: Duże Komentarze Becka
  OPIS FIZYCZNY: S. 313-371
  ISBN: 978-83-255-4565-9
  ISBN: 978-83-255-4566-6 (e-book)
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • crime
 • criminal law
 • offense
 • felonies

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/13
  AUTORZY: Jacek Potulski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przestępstwa przeciwko działalności instytucji
  ŹRÓDŁO: W: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym / red. Lech Gardocki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013
  SERIA: System Prawa Karnego, t. 8
  OPIS FIZYCZNY: S. 503-605
  ISBN: 978-83-255-4609-3
  ISBN: 978-83-255-4610-6 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. s. 503-504
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • crime
 • corruption
 • officer
 • abuse

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/13
  AUTORZY: Antoni Korowicki, Przemysław Ręczmin.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przestrzeń turystyczna a przestępczość na przykładzie województwa pomorskiego
  ŹRÓDŁO: W: Geografia wobec zmian globalnych : VIII Forum Geografów Polskich, Szczecin, 10-11 czerwca 2013 r. / [red. Anna Cedro]
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 34-35
  ISBN: 978-83-7518-565-2
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • crime
 • tourism space
 • Pomeranian voivodeship

  8/13
  AUTORZY: Adam Jarosz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Le sang sur la neige. Des meurtres sacrificiels et de l'éclipse de la valeur moralisante du châtiment dans Un roi sans divertissement de Jean Giono
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Blood on the snow: sacrificial manslaughter and the degeneration of the moral aspect of punishment in the novel A King Without Distraction by Jean Giono
  ŹRÓDŁO: W: Le crime et le châtiment dans la littérature française et francophone / études rassemblées et présentées par Anna Kaczmarek-Wiśniewska
  ADRES WYDAWNICZY: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016
  SERIA: Literaport, 2392-0637, no. 3
  OPIS FIZYCZNY: S. 99-107
  ISBN: 978-83-7395-733-6
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: FRE
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • murder
 • sacrifice
 • crime
 • punishment
 • Giono
 • Provence
 • myth

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/13
  AUTORZY: Miłosz Wojtyna.
  TYTUŁ: The petty theft of fiction - V. S. Pritchett and the moderate short story
  ŹRÓDŁO: Anglica. - 2016, 25/1, s. 109-123
  p-ISSN: 0860-5734

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • short fiction
 • narrative
 • characterization
 • narrativity
 • uneventfulness
 • crime

  Adres url:
  10/13
  AUTORZY: Małgorzata Z. Wiśniewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Food crime - zjawisko i jego zakres pojęciowy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Food crime - the phenomenon and its conceptual scope
  ŹRÓDŁO: W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / pod red. nauk. Tadeusza Sikory
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 507-517
  ISBN: 978-83-942362-7-4
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • żywność
 • jakość
 • bezpieczeństwo
 • przestępstwo

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • food
 • quality
 • safety
 • crime

  Adres url:
  11/13
  AUTORZY: Anna Różańska, Beata Pastwa-Wojciechowska.
  TYTUŁ: Mechanizmy wywierania wpływu społecznego wykorzystywane przez sprawców przestępstwa oszustwa metodami " na wnuczka" i "na policjanta"
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Mechanisms of social influence through the appreciations of the crime fraudage by the "grandson" and "the polceman" methods
  ŹRÓDŁO: Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje, [dokument elektroniczny]. - 2018, nr 30, s. 192-209
  TRYB DOSTĘPU: https://kulturabezpieczenstwa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=180499 [dostęp 08.10.2018]
  e-ISSN: 2299-4033

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przestępstwo
 • oszustwo
 • metoda "na wnuczka" i "na policjanta"
 • mechanizmy
 • wywieranie wpływu
 • osoby starsze

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • crime
 • fraud
 • method "grandson" and "policeman"
 • mechanisms
 • influence
 • older people

  Adres url:
  DOI:
  12/13
  AUTORZY: Paweł Petasz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przestępstwo
  ŹRÓDŁO: W: Wielka encyklopedia prawa, t. 13, Prawo karne / red. Brunon Hołyst, Roman Hauser ; red. nauk. tomu Andrzej Bałandynowicz, Stanisław Pikulski, Jarosław Warylewski
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 270-273
  ISBN: 978-83-64556-12-8 (t. 13)
  ISBN: 978-83-64556-72-2 (całość)
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • crime
 • ofense

  13/13
  AUTORZY: Łukasz Wirkus.
  TYTUŁ: The role of the family court in Poland in the prevention of demoralization and juvenile delinquency on the example of prophylactic and rehabilitation activity of probation officers
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Rola sądu rodzinnego w Polsce w zapobieganiu przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich na przykładzie działalności profilaktyczno - resocjalizacyjnej kuratorów sądowych
  ŹRÓDŁO: The Polish Journal of Criminology. - 2018, Vol. 4, no. 1, s. 70-89
  p-ISSN: 2543-4659
  e-ISSN: 2451-4098

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • sąd rodzinny
 • sąd rejonowy
 • resocjalizacja
 • Rada Europy
 • władza rodzicielska
 • kurator sądowy
 • sąd okręgowy
 • przestępstwo

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Ministry of Justice
 • Constitution of the Republic of Poland
 • family court
 • district court
 • resocialization
 • Council of Europe
 • parental responsibility
 • probation officer
 • district court
 • crime
 • youth crime
 • demoralization

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego