logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: CRIMINAL LAW
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/13
AUTORZY: Paweł Petasz.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu : [objaśnienia do art. 163-172]
ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny : część szczególna, t. 1, Komentarz : art. 117-221 / red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
SERIA: Duże Komentarze Becka
OPIS FIZYCZNY: S. 313-371
ISBN: 978-83-255-4565-9
ISBN: 978-83-255-4566-6 (e-book)
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • crime
 • criminal law
 • offense
 • felonies

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/13
  AUTORZY: Jarosław Warylewski.
  TYTUŁ: Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce wobec zróżnicowania kulturowego społeczeństwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected problems of the criminal justice in Poland to the cultural diversity of society
  ŹRÓDŁO: Studia Iuridica Toruniensia. - 2014, T. 15, s. [195]-209
  p-ISSN: 1689-5258
  e-ISSN: 2391-7873

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • multikulturowość
 • wielokulturowość
 • prawo karne
 • mniejszości religijne
 • mniejszości etniczne
 • cultural defence
 • ubój rytualny
 • hidżab
 • nikab
 • burka
 • czador
 • dyskryminacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • multiculturalism
 • criminal law
 • religious minorities
 • ethnic minorities
 • cultural defence
 • ritual slaughter
 • hijab
 • niqab
 • burqa
 • chador
 • discrimination

  Adres url:
  DOI:
  3/13
  AUTORZY: Marek Mosakowski, Jarosław Ślęzak.
  TYTUŁ: L'humanisation de la justice criminelle dans la France des lumières
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Neofilologiczny. - 2015, R. 62, z. 3, s. 403-414
  p-ISSN: 0023-5911

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: FRE
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • criminal law
 • France
 • Enlightenment
 • Voltaire
 • Beccaria

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/13
  AUTORZY: Wojciech Zalewski.
  TYTUŁ: The conscience clause in criminal law
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Klauzula sumienia w prawie karnym
  ŹRÓDŁO: Polish Law Review. - 2015, Vol. 1, s. 77-98
  p-ISSN: 2450-9841

  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • klauzula sumienia
 • prawo karne
 • społeczna szkodliwość
 • odpowiedzialność lekarza

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • conscience clause
 • criminal law
 • harmful to society
 • doctor's responsibility

  Adres url:
  DOI:
  5/13
  AUTORZY: Jarosław Warylewski.
  TYTUŁ: Krzyże i kapliczki pokutne (pojednania), jako element średniowiecznej jurysdykcji karnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Crosses and chapels of penance (reconciliation) as part of the medieval criminal jurisdiction
  ŹRÓDŁO: Studia Gdańskie. - 2016, T. 38, s. 149-159
  p-ISSN: 0137-4338

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • prawo karne
 • archeologia prawna
 • ekspiacja
 • krzyże pokutne
 • kapliczki pokutne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • criminal law
 • legal archeology
 • expiation
 • penitential crosses
 • penitential shrines

  6/13
  AUTORZY: Wojciech Zalewski.
  TYTUŁ: Sprawiedliwość naprawcza - formą demokracji deliberatywnej?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Restorative justice - a form of deliberative democracy?
  ŹRÓDŁO: Białostockie Studia Prawnicze. - 2016, z. 21, s. 25-35
  p-ISSN: 1689-7404

  UWAGI: Bibliogr. 51 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sprawiedliwość naprawcza
 • demokracja deliberacyjna
 • prawo karne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • restorative justice
 • deliberative democracy
 • criminal law

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  7/13
  AUTORZY: Jarosław Warylewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Czy zmiany w przepisach Kodeksu karnego z 1997 r. dotyczących obrony koniecznej są nam potrzebne?
  ŹRÓDŁO: W: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego : dylematy ustawodawcy / pod red. Wojciecha Cieślaka, Marty Romańczuk-Grąckiej
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 91-104
  ISBN: 978-83-64736-78-0
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • defense of necessity
 • penal law
 • criminal law

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/13
  AUTORZY: Tomasz Kanty.
  TYTUŁ: Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna w polskim prawie karnym
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny: 1 czerwca 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 268 s.
  ISBN: 978-83-7865-540-4
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public official
 • public servant
 • civil servant
 • criminal law

  9/13
  AUTORZY: Jarosław Warylewski.
  TYTUŁ: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2016 r., III KK 290/16
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. - 2017, nr 1, s. 79-86
  p-ISSN: 1734-5677

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Dot.: Ustalenie sprawstwa zgwałcenia wspólnego
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • criminal law
 • penal law
 • gang rape

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/13
  AUTORZY: Jarosław Warylewski.
  TYTUŁ: Prawo karne : część ogólna
  OZNACZENIE WYDANIA: 7. wyd., stan prawny na 1 października 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 678 s., 24 cm
  ISBN: 978-83-8107-687-6
  UWAGI: Bibliogr. s. 661-663. Indeks
  Typ publikacji: POD
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • penal law
 • criminal law

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/13
  AUTORZY: Wojciech Cieślak, Tomasz Kanty.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przemiany i obecny stan instrumentarium kompensacyjnego w polskim prawie karnym materialnym
  ŹRÓDŁO: W: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego : dylematy ustawodawcy / pod red. Wojciecha Cieślaka, Marty Romańczuk-Grąckiej
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Pracownia Wydawnicza "ElSet", 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 192-207
  ISBN: 978-83-64736-78-0
  UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • criminal law
 • penal measures
 • damage remedy

  12/13
  AUTORZY: Jarosław Warylewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności [objaśnienia do art. 197-205]
  ŹRÓDŁO: W: Kodeks karny : komentarz / red. Ryszard A. Stefański
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 3, [Stan prawny na 1.5.2017 r.]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017
  SERIA: Komentarze Kodeksowe
  OPIS FIZYCZNY: S. 1227-1299
  ISBN: 978-83-255-9152-6
  UWAGI: Bibliogr. s. 1227-1230
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • penal law
 • criminal code
 • Polish Criminal Code
 • criminal law
 • sex crimes

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  13/13
  AUTORZY: Tomasz Snarski.
  TYTUŁ: Trudne przypadki w prawie karnym, filozofia prawa i bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Hard cases in criminal law, the philosophy of law and the direct application of constitutional norms
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik o Prawach Człowieka. - 2017, nr 3-4 (23-24), s. 18-25
  p-ISSN: 2300-2891

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • hard cases
 • criminal law
 • direct application of constitutional norms
 • axiology of law

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego