logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/14
AUTORZY: Monika Popow.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kim są Polacy? - kategoria polskości w dyskursie prasowym
ŹRÓDŁO: W: Wielokulturowość w dziedzictwie kulturowym polskich społeczności regionalnych i lokalnych / red. nauk. Samanta Kowalska
ADRES WYDAWNICZY: Kalisz ; Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. 346-359
ISBN: 978-83-62135-10-3
UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polskość
 • krytyczna analiza dyskursu
 • Laclau Mouffe
 • artykuły prasowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • national identity
 • Polish identity
 • critical discourse analysis

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/14
  AUTORZY: Karolina Starego.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Między strukturą a działaniem - psychoanalityczna koncepcja fantazmatu w jakościowych badaniach społecznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Between agency and structure - psychoanalitic notion of phantasmata in qualitative social research
  ŹRÓDŁO: W: Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych / pod red. Anny Gajdzicy, Aleksandry Minczanowskiej, Małgorzaty Stokłosy
  SERIA: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, z. 15
  OPIS FIZYCZNY: S. 177-193
  ISBN: 978-83-7587-685-7
  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  UWAGI: Materiały XXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, 13-18.09.2010 r., Ustroń i Cieszyn
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phantasmata
 • Jaques Lacan
 • qualitative research
 • critical discourse analysis
 • CDA
 • phenomenography
 • agency
 • structure
 • discourse

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/14
  AUTORZY: Karolina Starego.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Obraz porządku społecznego i tożsamości obywatelskiej na przykładzie wybranych podręczników wiedzy o społeczeństwie
  ŹRÓDŁO: W: Podręczniki i poradniki : konteksty, dyskursy, perspektywy / red. nauk. Mariola Chomczyńska-Rubacha
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. [69]-87
  ISBN: 978-83-7587-646-8
  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • citizenship
 • civil society
 • citizenship education
 • textbooks
 • curriculum
 • identity
 • CAD
 • critical discourse analysis
 • Norman Fairclough

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/14
  AUTORZY: Karolina Starego.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Krytyczna Analiza Dyskursu w badaniach nad ukrytym programem szkolnym
  ŹRÓDŁO: W: Władza, sens, działanie : studia wokół związków ideologii i edukacji / pod red. Pawła Rudnickiego, Marcina Starnawskiego i Mirosławy Nowak-Dziemianowicz
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [153]-171
  ISBN: 978-83-62302-58-1
  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • critical discourse analysis
 • hidden curriculum
 • ideology
 • education

  5/14
  AUTORZY: Wojciech Siegień.
  TYTUŁ: Przedszkole a polityka edukacyjna na Białorusi. Analiza dyskursu władzy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Preschooling in educational policy in Belarus. An analysis of the discourse of power
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2012, R. 8, nr 2, s. [24]-38
  p-ISSN: 1734-1582

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • krytyczna analiza dyskursu
 • Białoruś
 • edukacja przedszkolna
 • władza
 • autorytaryzm

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • critical discourse analysis
 • Belarus
 • preschool education
 • authoritarianism

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/14
  AUTORZY: Monika Popow.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dyskurs historyczny w podręcznikach języka polskiego w gimnazjum : analiza krytyczna
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Historical discourse in the Polish language textbooks in grammar schools : critical analyze
  ŹRÓDŁO: W: Historia ludzi, historia dla ludzi : krytyczny wymiar edukacji historycznej / red. Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech, Izabela Skórzyńska
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 251-277
  ISBN: 978-83-7850-544-0
  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • textbooks
 • historical discourse
 • critical discourse analysis

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/14
  AUTORZY: Dorota Rancew-Sikora.
  TYTUŁ: Dyskurs i interakcja : problem trafnego wyboru kontekstu do interpretacji rozmów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Discourse and/as interaction : the problem of relevant context selection for the interpretation of talk
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologii Jakościowej, [dokument elektroniczny]. - 2013, T. 9, nr 1, s. 12-31
  TRYB DOSTĘPU: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume21/PSJ_9_1_Rancew-Sikora.pdf [dostęp 28.02.2014]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • analiza konwersacyjna
 • krytyczna analiza dyskursu
 • rozmowy formalne i nieformalne
 • władza w interakcji
 • przesłuchanie policyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • conversation analysis
 • critical discourse analysis
 • formal and informal talk
 • power in interaction
 • police interrogation

  Adres url:
  8/14
  AUTORZY: Tomasz Szkudlarek, Łukasz Stankiewicz.
  TYTUŁ: Future perfect? Conflict and agency in higher education reform in Poland
  ŹRÓDŁO: International Journal for Academic Development. - 2014, Vol. 19, iss. 1, s. 37-49
  p-ISSN: 1360-144X

  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • change agents
 • critical discourse analysis
 • higher education reform
 • organizational change
 • Poland

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  9/14
  AUTORZY: Sława Grzechnik.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pozycja ataków performatywnych oraz językowej wrażliwości etycznej w zhierarchizowanym rodzajowo-dyskursywnym polu klasy szkolnej. Krytyczna analiza dyskursu
  ŹRÓDŁO: W: Codzienność, performatywność, demokracja : pedagogika wobec norm życiowych i problematyki nienormatywności / pod red. Lucyny Kopciewicz i Beaty Simlat-Żuk
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 183-213
  ISBN: 978-83-63434-40-3
  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • language
 • gender
 • education
 • critical discourse analysis

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/14
  AUTORZY: Piotr Stańczyk, Anita Wasik.
  TYTUŁ: Bom dia São Tomé : Saotomejskie malarstwo reklamowe - analiza dyskursu wizualnego = Pintura publicitária sao-tomense - análise de discurso visual = Sao Toméan advertisement painting - visual discourse analysis
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 320 s., il.
  ISBN: 978-83-65366-37-5
  UWAGI: Bibliogr. s. 306-310
  UWAGI: Tekst równoległy pol., por., eng.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL, POR
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Cultural Studies
 • African Cultural Studies
 • visual discourse analysis
 • critical discourse analysis
 • popular culture
 • advertisement
 • graphic design
 • visual literacy

  Adres url:
  11/14
  AUTORZY: Karolina Starego.
  TYTUŁ: Dyskurs edukacyjny oraz problem dyskursywnego konstruowania tożsamości i wiedzy z perspektywy krytycznej i krytycznie zorientowanej analizy dyskursu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Educational discourse and the question of discursive construction of knowledge and identity from the perspective of critical and critically oriented discourse analysis
  ŹRÓDŁO: Kultura, Społeczeństwo, Edukacja. - 2017, nr 2 (12), s. 285-311
  p-ISSN: 2300-0422

  UWAGI: Bibliogr. 72 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • critical discourse analysis
 • Educational Discourse
 • identity formation

  DOI:
  12/14
  AUTORZY: Karolina Starego.
  TYTUŁ: Krytyczna Świadomość Językowa i Pozytywna Analiza Dyskursu. Edukacyjne implikacje krytycznie zorientowanych teorii dyskursu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Critical Language Awareness and Positive Discourse Analysis. Educational implications of critically oriented theories of discourse
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2017, R. 13, nr 2 (37), s. 55-67
  p-ISSN: 1734-1582
  e-ISSN: 2451-2230

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • krytyczna edukacja językowa
 • krytyczna świadomość językowa
 • pozytywna analiza dyskursu
 • krytyczna alfabetyzacja
 • krytyczna analiza dyskursu
 • design

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • critical language education
 • critical language awareness
 • Positive Discourse Analysis
 • critical literacy
 • critical discourse analysis
 • design

  Adres url:
  13/14
  AUTORZY: Beata Karpińska-Musiał.
  TYTUŁ: The educational rhetoric of empowerment in academic tutoring: The teacher's and student's perspectives
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Edukacyjna retoryka upełnomocnienia w tutoringu akademickim z perspektywy nauczyciela i studenta
  ŹRÓDŁO: Beyond Philology. - 2017, no. 14/1, s. 205-224
  p-ISSN: 1732-1220
  e-ISSN: 2451-1498

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • język
 • edukacyjna retoryka upełnomocnienia
 • krytyczna analiza dyskursu
 • retoryka
 • tutoring akademicki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • academic tutoring
 • critical discourse analysis
 • educational rhetoric of empowerment
 • language
 • rhetoric

  Adres url:
  14/14
  AUTORZY: Małgorzata Cackowska, Jerzy Szyłak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Piggybook
  ŹRÓDŁO: W: Książka obrazkowa : leksykon, t. 1 / red. Małgorzata Cackowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Jerzy Szyłak
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Fundacja Instytut Kultury Popularnej, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 512-519
  ISBN: 978-83-945698-8-4
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 649-662
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Anthony Browne
 • picturebook
 • gender
 • critical discourse analysis
 • masculine minority

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego