logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: ECONOMIC CRISIS
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/24
AUTORZY: Ewa Oziewicz.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Perspektywy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle obecnego kryzysu gospodarczego.
ŹRÓDŁO: W: Państwo i społeczeństwo : kierunki rozwoju państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej / pod red. Joanny Marszałek-Kawy.
ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010.
SERIA: Biblioteka Azji i Pacyfiku
OPIS FIZYCZNY: S [154]-169.
ISBN: 978-83-7611-640-2
UWAGI: Bibliogr. w przypisach.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ASEAN
 • economic development
 • Asian crisis
 • economic crisis
 • intraregional cooperation

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/24
  AUTORZY: Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka.
  TYTUŁ: Preferencje konsumenckie w kryzysie i rozwoju gospodarczym z perspektywy samoregulacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Consumer preferences in times of economic crisis and growth from self-regulatory perspective
  ŹRÓDŁO: Czasopismo Psychologiczne. - 2010, T. 16, nr 2, s. 253-264
  p-ISSN: 1425-6460

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • consumer preferences
 • economic crisis
 • economic growth
 • self-regulation

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/24
  AUTORZY: Elżbieta Kolasińska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zróżnicowanie polskich regionów a współczesny kryzys
  ŹRÓDŁO: W: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony / pod red. nauk. Zbigniewa Strzeleckiego i Pauliny Legutko-Kobus
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. 67-74
  ISBN: 978-83-7610-217-7
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • regionalization
 • economic crisis
 • social capital
 • human capital

  4/24
  AUTORZY: Joanna Litwin, Marek Kalinowski.
  TYTUŁ: Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The functioning of special economic zones in Poland during the economic crisis
  ŹRÓDŁO: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2011, 4/1, s. [37]-48
  p-ISSN: 1732-1565

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Tyt. tomu: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • special economic zone
 • economic crisis

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/24
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski, Michał Makowski.
  TYTUŁ: Kierunki rozwoju bankowości inwestycyjnej na świecie.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Directions of development of investment banking in the world.
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2011, R. 14, nr 2, s. 59-66.
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bakowość inwestycyjna
 • kryzys gospodarczy
 • zarządzanie aktywami

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • investment banking
 • economic crisis
 • assets' management

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/24
  AUTORZY: Ryszard Rolbiecki.
  TYTUŁ: Otoczenie makroekonomiczne branży TSL w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Macroeconomic surroundings of transport and logistics sector in Poland during the global economic crisis
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2012, Vol. 3, nr 1, s. 13-24
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2012/05/2.R.Rolbiecki_WG_1_2012_GG.pdf [dostęp 4.11.2013]
  p-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • koniunktura gospodarcza
 • otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa
 • popyt na przewozy ładunków
 • sektor TSL

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic crisis
 • economic surroundings of companies
 • demand for cargo
 • transport and logistics sector

  Adres url:
  7/24
  AUTORZY: Bohdan Jeliński.
  TYTUŁ: Rekonfiguracja gospodarki globalnej (dynamika, mechanizmy, struktury)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Global economy reconfiguration
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2012, nr 267, t. 1, s. [241]-252
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • globalizacja
 • kryzys gospodarczy
 • rekonfiguracja
 • globalne zarządzanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • globalization
 • economic crisis
 • reconfiguration
 • global management

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/24
  AUTORZY: Agnieszka Depta.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Światowy kryzys gospodarczy jako determinanta zmian restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP na terenie Polski
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The global economic crisis as a determinant of the SME sector restructuring in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka / [red. nauk. Paweł Antonowicz]
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [91]-101
  ISBN: 978-83-7326-890-6
  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • restrukturyzacja
 • kryzys gospodarczy
 • przewaga konkurencyjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • restructuring
 • economic crisis
 • competitive superiority

  9/24
  AUTORZY: Bohdan Jeliński.
  TYTUŁ: Fundamentalne konsekwencje kryzysu gospodarki globalnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Main consequences of global economy crisis
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2013, nr 315, t. 1, s. [346]-356
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • globalizacja
 • gospodarka światowa
 • kryzys gospodarczy
 • rozwój zrównoważony

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • globalization
 • world economy
 • economic crisis
 • sustainable growth

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/24
  AUTORZY: Jacek Zaucha, Tomasz Komornicki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wzrost endogeniczny gospodarki a zagrożenia globalne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Endogenous growth in the face of global economic shocks
  ŹRÓDŁO: W: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni / red. nauk. Wanda Maria Gaczek
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [237]-252
  ISBN: 978-83-63400-93-4
  UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • endogenous growth
 • regional development
 • globalisation
 • economic crisis

  11/24
  AUTORZY: Kamila Bielawska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Fiscal impulse for changes in mandatory pension funds across the Central and Eastern European countries
  ŹRÓDŁO: W: Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych = Social security systems against the challenges of demographics and market / ed. by Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek, Małgorzata Gajowiak
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [153]-162
  ISBN: 978-83-7775-344-6
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic crisis
 • fiscal imbalance
 • pension funds
 • Central Eastern Europe

  12/24
  AUTORZY: Bohdan Jeliński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Konkurencyjność międzynarodowa wobec następstw kryzysu gospodarki globalnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: International competitiveness and consequences of global economic crisis
  ŹRÓDŁO: W: Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej : osiągnięcia i wyzwania / red. nauk. Alina Grynia
  ADRES WYDAWNICZY: Wilno : Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Uniwersytet w Białymstoku, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [11]-22
  ISBN: 978-609-95472-5-1
  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • globalization
 • determinants of international competitiveness
 • economic crisis
 • sustainable development
 • competitiveness policy

  13/24
  AUTORZY: Jarosław Kempa, Michał Pronobis.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pokryzysowe uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro
  ŹRÓDŁO: W: Procesy rozwoju gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata / red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz
  ADRES WYDAWNICZY: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 165-176
  ISBN: 978-83-7395-610-0
  UWAGI: Bibliogr.
  Tytuł-nazwa konferencji: Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu
  Miejsce konferencji: Opole
  Kraj: PL
  Od dnia: 2013.09.18
  Do dnia: 2013.09.20
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic crisis
 • euro currency
 • euroland
 • accession

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/24
  AUTORZY: Grzegorz Masik, Stanisław Rzyski.
  TYTUŁ: Resilience of Pomorskie region to economic crisis
  ŹRÓDŁO: Bulletin of Geography. Socio-Economic Series. - 2014, no. 25, s. 129-141
  p-ISSN: 1732-4254
  e-ISSN: 2083-8298

  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic resilience
 • economic crisis
 • Pomorskie voivodship
 • macroeconomic factors
 • internal conditions

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  15/24
  AUTORZY: Bohdan Jeliński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Imperatyw konkurencyjności strukturalnej polskiej gospodarki
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The imperative of the structural competitiveness of the Polish economy
  ŹRÓDŁO: W: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Alina Grynia
  ADRES WYDAWNICZY: Wilno : Wydział Ekonomiczno-Informatyczny ; Uniwersytet w Białymstoku, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 13-27
  ISBN: 978-609-95472-6-8
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • globalization
 • economic crisis
 • structural competitiveness
 • innovations

  16/24
  AUTORZY: Anna Komorowska.
  TYTUŁ: Rada Stabilności Finansowej jako kluczowe ogniwo globalnej architektury finansowej w dobie pokryzysowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Financial Stability Board as the key component of global financial architecture in the post-crisis era
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2015, R. 18, nr 2, s. 105-116
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Rada Stabilności Finansowej
 • Grupa G7 / G8
 • Grupa G20
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 • międzynarodowy system finansowy
 • kryzys gospodarczy
 • Forum Stabilności Finansowej
 • globalna stabilność finansowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Financial Stability Board
 • global financial architecture
 • G7 / G8
 • G20
 • International Monetary Fund
 • international financial system
 • economic crisis
 • Financial Stability Forum
 • global financial stability

  17/24
  AUTORZY: Jørgen Veisland.
  TYTUŁ: The artist's hand: the aesthetics of loss in Paul Auster's Sunset Park
  ŹRÓDŁO: Forum for World Literature Studies. - 2015, Vol. 7, no. 2, s. 312-327
  p-ISSN: 1949-8519
  e-ISSN: 2154-6711

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • hand as object
 • creativity and negativity
 • margin
 • fragment
 • fetish
 • res and signum
 • economic crisis

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  18/24
  AUTORZY: Grzegorz Masik.
  TYTUŁ: Economic resilience : the case of Poland and certain European regions
  ŹRÓDŁO: Geographia Polonica. - 2016, Vol. 89, no. 4, s. 457-471
  p-ISSN: 0016-7282
  e-ISSN: 2300-7362

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic resilience
 • evolutionary approach
 • agency perspective
 • economic crisis
 • Poland
 • European regions
 • Pomorskie Region

  Adres url:
  DOI:
  19/24
  AUTORZY: K. Wróbel, Jan Frankowski.
  TYTUŁ: Fall and rise of Polish shipbuilding industry
  ŹRÓDŁO: TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. - 2016, Vol. 10, no. 1, s. 151-156
  p-ISSN: 2083-6473
  e-ISSN: 2083-6481

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • shipbuilding industry
 • shipyard
 • Polish shipbuilding industry
 • economic crisis
 • history

  Adres url:
  DOI:
  20/24
  AUTORZY: Dagmara Skupień, Maciej Łaga, Łukasz Pisarczyk.
  TYTUŁ: Polish labour law : the impact of the economic crisis and demographic problems
  ŹRÓDŁO: Magyar Munkajog = Hungarian Labour Law, [dokument elektroniczny]. - 2016, 1, s. 1-21
  TRYB DOSTĘPU: http://www.hllj.hu/letolt/2016_1_a/A_01_Skupien_Laga_Pysarczyk_hllj_2016_1.pdf [dostęp 20.05.2016]
  e-ISSN: 2064-6526

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic crisis
 • labour law
 • rights related to parenthood
 • fixed-term employment contratcs
 • social dialogue

  Adres url:
  21/24
  AUTORZY: Bohdan Jeliński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prospektywne uwarunkowania konkurencyjności międzynarodowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Prospective conditions of international competitiveness
  ŹRÓDŁO: W: Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji : źródła konkurencyjności / red. nauk. Alina Grynia
  ADRES WYDAWNICZY: Wilno : Wydział Ekonomiczno-Informatyczny : Uniwersytet w Białymstoku, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 11-24
  ISBN: 978-609-95472-8-2
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • globalisation
 • economic crisis
 • international competitiveness
 • economic freedom
 • world economy future

  Adres url:
  22/24
  AUTORZY: Grzegorz Masik.
  TYTUŁ: An agency perspective of resilience: the case of Pomorskie region
  ŹRÓDŁO: European Planning Studies. - 2018, Vol. 26, no. 5, s. 1060-1077
  p-ISSN: 0965-4313
  e-ISSN: 1469-5944

  UWAGI: Bibliogr. 62 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.863
  Punktacja MNiSW: 25.000
  5-letni Impact Factor ISI: 2.157
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic resilience
 • evolutionary approach
 • agency perspective
 • economic crisis
 • Poland
 • pomorskie

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  23/24
  AUTORZY: Anna Golab, Ferry Jie, Robert Powell, Anna Zamojska.
  TYTUŁ: Cointegration between the European Union and the selected global markets following Sovereign Debt Crisis
  ŹRÓDŁO: Investment Management and Financial Innovations. - 2018, Vol. 15, iss. 1, s. 35-45
  p-ISSN: 1810-4967
  e-ISSN: 1812-9358

  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Johansen cointegration
 • Vector Error Correction Model
 • Granger causality
 • sovereign European debt
 • economic crisis

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  24/24
  AUTORZY: Iwona Sagan, Grzegorz Masik.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: The economic crisis and the Pomorskie region of Poland: a casestudy of resistance
  ŹRÓDŁO: W: Economic crisis and the resilience of regions : a European study / ed. by Gillian Bristow and Adrian Healy
  ADRES WYDAWNICZY: Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, 2018
  SERIA: New Horizons in Regional Science
  OPIS FIZYCZNY: S. 25-40
  ISBN: 978-1-78536-399-3
  ISBN: 978-1-78536-400-6 (eBook)
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • resilience
 • resistance
 • economic crisis
 • Pomorskie Region
 • Poland

  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego