logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: EFFECTIVENESS
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/15
AUTORZY: Maria Groenwald.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Egzamin jako wielofunkcyjne narzędzie rozliczania efektów kształcenia
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The examination as a tool that serves teaching-learning effectiveness
ŹRÓDŁO: W: Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji / [red. Mariola Tracz, Elżbieta Szkurłat]
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 2011
SERIA: Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 1
OPIS FIZYCZNY: S. 58-67
ISBN: 978-83-62127-28-3
UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 179-189
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • edukacja
 • egzamin
 • efektywność
 • edukacja geograficzna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • education
 • examination
 • accountability
 • effectiveness
 • geographic education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/15
  AUTORZY: Sylwia Celińska-Nieckarz, Zdzisław Nieckarz, Tadeusz Konieczny.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: An evaluation of the effectiveness of middle managers and their degree of directivity
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ocena skuteczności menedżerów średniego szczebla a ich poziom dyrektywności
  ŹRÓDŁO: W: Empirical aspects of the psychology of management = Empiryczne oblicza psychologii zarządzania / ed. by Mariusz Lipowski, Zdzisław Nieckarz
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 98-131
  ISBN: 978-83-61505-05-1
  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  UWAGI: Tekst równol. ang., pol.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG, POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • directiveness
 • managers
 • effectiveness
 • personality traits

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/15
  AUTORZY: Sylwia Celińska, Zdzisław Nieckarz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Guidelines for effective communication in an organization
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Przesłanki dla skutecznego komunikowania się w organizacji
  ŹRÓDŁO: W: Empirical aspects of the psychology of management = Empiryczne oblicza psychologii zarządzania / ed. by Mariusz Lipowski, Zdzisław Nieckarz
  ADRES WYDAWNICZY: Gdynia : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 356-395
  ISBN: 978-83-61505-05-1
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tekst równol. ang., pol.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: ENG, POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • komunikacja
 • organizacja
 • bariery
 • skuteczność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • communication
 • organization
 • barriers
 • effectiveness

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/15
  AUTORZY: Michał Suchanek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Efektywność podmiotów ochrony zdrowia w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju
  ŹRÓDŁO: W: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki / pod red. nauk. Hanny Klimek i Tomasza Nowosielskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dom Ekonomistów, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [121]-132
  ISBN: 978-83-61161-12-7
  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • healthcare
 • economic
 • effectiveness
 • merit
 • goods

  5/15
  AUTORZY: Katarzyna Szmyd.
  TYTUŁ: Kryteria oceny efektywności polskich służb celnych w odprawie celnej w obrotach handlu zagranicznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Assessment criteria of Polish customs services effectiveness in customs clearance of foreign trade goods
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2013, Vol. 4, nr 3, s. 1-18
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2013/10/K_Szmyd_WG_3_2013_GG.pdf [dostęp 11.12.2014]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • efektywność
 • administracja celna
 • służba celna
 • funkcja fiskalna
 • funkcja ochronna
 • funkcja kontrolna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • effectiveness
 • customs administration
 • customs service
 • fiscal function
 • protective function
 • control function

  Adres url:
  6/15
  AUTORZY: Jarosław Nocoń.
  TYTUŁ: Między uczciwością a skutecznością działania politycznego. Fundamentalny dylemat wyborcy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Between the honesty and effectiveness of political action. The fundamental dilemma of voters
  ŹRÓDŁO: Preferencje Polityczne = Political Preferences. - 2013, nr 5, s. 63-73
  p-ISSN: 2083-327X

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • honesty
 • effectiveness
 • political behavior

  Adres url:
  7/15
  AUTORZY: Jerzy Gwizdała, Sebastian Susmarski.
  TYTUŁ: The future prospects for the activities of special economic zones in Poland by 2020
  ŹRÓDŁO: Ekonomika = Economics. - 2013, Vol. 92, 3, supl. A, s. 167-176
  p-ISSN: 1392-1258

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: International Conference Economic Transformations and Business Prospects 2013
  Miejsce konferencji: Vilnius
  Kraj: LT
  Od dnia: 2013.09.26
  Do dnia: 2013.09.27
  Typ publikacji: ZAS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • SEZ
 • effectiveness
 • discussion
 • rules

  8/15
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Analiza podejmowanych działań i uzyskiwanych rezultatów w procesie resocjalizacji nieletnich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of undertaken actions and obtained results in the process of social rehabilitation of minors
  ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation. - 2014, nr 8, s. 43-53 [wersja pol.], s. 237-247 [wersja ang.]
  p-ISSN: 2081-3767

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ewaluacja w pracy resocjalizacyjnej
 • indywidualny proces resocjalizacji
 • efektywność procesu resocjalizacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social rehabilitation process
 • socially maladjusted
 • evaluation
 • effectiveness

  Adres url:
  9/15
  AUTORZY: Waldemar Polak, Ewa Polak.
  TYTUŁ: Perspektywy rozwoju przyszłych BIZ
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Prospects for the development of future FDI
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. - 2015, nr 15, s. 129-136
  p-ISSN: 2300-9055

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rozwój
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)
 • efektywność
 • prognoza

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • development
 • foreign direct investment (FDI)
 • effectiveness
 • forecast

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/15
  AUTORZY: Jan Burnewicz.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Road carriers from Central and Eastern Europe and competitiveness of the European Union = Przewoźnicy drogowi z Europy Środkowej i Wschodniej a konkurencyjność całej UE
  NAZWA KONFERENCJI: Effectiveness of the EU road haulage market
  MIEJSCE: Warsaw, Poland, 16 April 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Typ publikacji: ZXK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • road market
 • social dumping
 • competitiveness
 • effectiveness

  11/15
  AUTORZY: Sebastian Susmarski, Anna Zamojska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Skuteczność gospodarki finansowej NFZ na przykładzie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Effectiveness of financial policy of Polish National Health Fund based on NHF Pomeranian Region Branch Office
  ŹRÓDŁO: W: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna / red. nauk. Marta Postuła, Jan Turyna
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 218-232
  ISBN: 978-83-65402-00-4
  ISBN: 978-83-65402-01-1 (online)
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: FUROG 2015 "Finanse wobec wyzwań pro-efektywnościowych sfery realnej gospodarki, rynków kapitałowych i sektora publicznego w Polsce"
  Miejsce konferencji: Warszawa
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.11.17
  Do dnia: 2015.11.18
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fundusze celowe
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • gospodarka finansowa
 • efektywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • National Health Fund
 • financial policy
 • efficiency
 • effectiveness
 • special purpose funds

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/15
  AUTORZY: Zdzisław Kordel.
  TYTUŁ: Efektywność rynku transportu drogowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Effectiveness of the road transport market
  ŹRÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2016, nr 3, s. 113-120
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • transport drogowy
 • rynek transportowy
 • efektywność
 • Polska
 • Unia Europejska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • road transport
 • transport market
 • effectiveness
 • Poland
 • European Union

  13/15
  AUTORZY: Aneta Oniszczuk-Jastrząbek.
  TYTUŁ: Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych, cz. 4
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of corporate entrepreneurship in competitiveness. Data analysis of quantitative, pt. 4
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2016, Vol. 7, nr 4, s. 93-106
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/12/9_A_Oniszczuk_Jastrzabek_WG_4_2016_ZiE.pdf [dostęp 22.12.2016]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przedsiębiorczość
 • innowacyjność
 • efektywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • entrepreneurship
 • innovations
 • effectiveness

  Adres url:
  14/15
  AUTORZY: Sebastian Susmarski.
  TYTUŁ: Wybrane problemy oceny efektywności funduszy publicznych na podstawie Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected problems of the effectiveness of public funds on the basis of the regional branch offices of the National Health Fund
  ŹRÓDŁO: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - 2016, Vol. 50, z. 4, s. 467-476
  p-ISSN: 0459-9586
  e-ISSN: 2449-8513

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fundusze celowe
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • gospodarka finansowa
 • efektywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • National Health Fund
 • financial policy
 • efficiency
 • effectiveness
 • special purpose funds

  Adres url:
  DOI:
  15/15
  AUTORZY: Beata Pastwa-Wojciechowska, Maria Kaźmierczak.
  TYTUŁ: Między empatią a psychopatią, czyli moralni nieskuteczni czy skuteczni niemoralni
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Between empathy and psychopathy - moral and ineffective or effective and immoral
  ŹRÓDŁO: Nauka. - 2018, 1, s. 105-127
  p-ISSN: 1231-8515

  UWAGI: Bibliogr. 117 poz
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • empathy
 • psychopathy
 • effectiveness
 • morality
 • disorders

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego