logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: ETHICS
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/28
AUTORZY: Anna Maria Nikodemska-Wołowik.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Towards human face of economy - ethical aspects of contemporary business
¬RÓDŁO: W: 5th International Scientific Conference Business and Management' 2008 : May 16-17, 2008, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed by R. Ginevičius, A. V. Rutkauskas, K. Didenko, T. Polajeva and J. Saee
ADRES WYDAWNICZY: Vilnius : Technika, 2008
OPIS FIZYCZNY: S. 387-391
ISBN: 978-9955-28-311-9
UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
Tytuł-nazwa konferencji: 5th International Scientific Conference Business and Management
Miejsce konferencji: Vilnius
Kraj: LT
Od dnia: 2008.05.16
Do dnia: 2008.05.17
Typ publikacji: ZMR
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • corporate social responsibility
 • ethics
 • human relations
 • human dignity
 • corporate identity
 • company values

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  2/28
  AUTORZY: Artur Szutta.
  TYTUŁ: Czy naturalistyczna etyka jest możliwa?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Is naturalistic ethics possible?
  ¬RÓDŁO: Analiza i Egzystencja. - 2010, nr 12, s. 69-90
  p-ISSN: 1734-9923

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • determinizm
 • etyka
 • naturalizm
 • odpowiedzialno¶ć
 • wolna wola

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • determinism
 • ethics
 • naturalism
 • responsibility
 • free will

  Adres url:
  3/28
  AUTORZY: Wojciech Zieliński.
  TYTUŁ: Bocheńskiego zachęta do filozofii politycznej niepoprawno¶ci
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Bocheński's invitation to the philosophy of political incorrectness
  ¬RÓDŁO: Filo-Sofija. - 2013, R. 13, nr 2, s. 187-208
  p-ISSN: 1642-3267

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Aristotle
 • Joseph M. Bocheński
 • ethics
 • meta-philosophy
 • political incorrectness
 • superstitions
 • wisdom

  Adres url:
  4/28
  AUTORZY: Dariusz Pakalski.
  TYTUŁ: Der Polytechnikumstudent Castorp und Aufgabe der Kultur
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The polytechnic student Castorp and the role of culture
  ¬RÓDŁO: Studia z Historii Filozofii. - 2013, no 3 (4), s. 79-89
  p-ISSN: 2083-1978
  e-ISSN: 2391-775X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Thomas Mann
 • Arthur Schopenhauer
 • metaphysics of will
 • culture
 • ethics

  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  DOI:
  5/28
  AUTORZY: Jerzy Zajadło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Odpowiedzialno¶ć moralna a odpowiedzialno¶ć prawna
  ¬RÓDŁO: W: Leksykon etyki prawniczej : 100 podstawowych pojęć / red. Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  SERIA: Biblioteka Etyki Prawniczej
  OPIS FIZYCZNY: S. 266-269
  ISBN: 978-83-255-4569-7
  ISBN: 978-83-255-4570-3 e-book
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • law
 • ethics
 • responsibility

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  6/28
  AUTORZY: Mariola Bidzan, Łucja Bieleninik, Daria Bogucka, Aleksandra Szulman-Wardal.
  TYTUŁ: Problemy etyczne w naukach o zdrowiu na przykładzie psychologii klinicznej i psychologii rehabilitacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ethical problems in health sciences on the example of clinical psychology and rehabilitation psychology
  ¬RÓDŁO: Polskie Forum Psychologiczne. - 2013, T. 18, nr 3, s. 363-374
  p-ISSN: 1642-1043

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ethics
 • psychology
 • health sciences

  Adres url:
  7/28
  AUTORZY: Jerzy Zajadło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Socjologia prawa a teoria prawa
  ¬RÓDŁO: W: Leksykon socjologii prawa / red. Anna Kociołek-Pęksa, Mateusz Stępień
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 348-352
  ISBN: 978-83-255-5183-4
  ISBN: 978-83-255-5184-1 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: POH
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ethics
 • law
 • sociology of law
 • theory of law

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  8/28
  AUTORZY: Wojciech Edmund Zieliński.
  TYTUŁ: Aforystycznie
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
  OPIS FIZYCZNY: 51, [2] s., il., 16 cm
  ISBN: 978-83-7850-709-3
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • aphorism
 • ethics
 • life
 • philosophy
 • science
 • sociology
 • wisdom

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  9/28
  AUTORZY: Zbyszek Dymarski.
  TYTUŁ: Agatologiczna i aksjologiczna próba uzasadnienia wyborów etycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: An athological and axiological attempt at justifying ethical choices
  ¬RÓDŁO: Ruch Filozoficzny. - 2014, T. 71, nr 2, s. 123-142
  p-ISSN: 0035-9599

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • uzasadnienie etyki
 • etyka
 • wybory etyczne
 • ¶redniowieczna wizja ¶wiata
 • aksjologia
 • agatologia
 • hierarchia warto¶ci
 • spotkanie
 • Tomasz z Akwinu
 • Jacek Filek
 • Max Scheler
 • Józef Tischner

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • justification of ethics
 • ethics
 • ethical choices
 • medieval vision of the world
 • axiology
 • agathology
 • hierarchy of values
 • encounter
 • Thomas Aquinas
 • Jacek Filek
 • Max Scheler
 • Józef Tischner

  Adres url:
  DOI:
  10/28
  AUTORZY: Monika Adamczak-Retecka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Climate justice : feasible and desirable?
  ¬RÓDŁO: W: Enacting environmental justice through global citizenship / ed. by Maciej Nyka and Emma Schneider
  ADRES WYDAWNICZY: Oxford : Inter-Disciplinary Press, 2014
  SERIA: Critical Issues
  OPIS FIZYCZNY: S. [59]-64
  ISBN: 978-1-84888-342-0
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • climate
 • justice
 • environment
 • law
 • climate change
 • ethics
 • social justice
 • responsibility
 • liability

  11/28
  AUTORZY: Teresa Martyniuk, Wioletta Jasińska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Etyka w rachunkowo¶ci w kontek¶cie odpowiedzialnego społecznie biznesu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ethics in accountanay in the context of socially responsible business
  ¬RÓDŁO: W: Współczesne problemy rachunkowo¶ci w teorii i praktyce / pod red. nauk. Henryka Lelusza i Renaty Burchart
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [189]-201
  ISBN: 978-83-7299-891-0
  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • etyka
 • rachunkowo¶ć
 • biznes

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ethics
 • accountancy
 • business

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  12/28
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Fenomenologia Husserlowska a etyka. ¬ródła, rozwój i kontynuacje
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Husserlian phenomenology and ethics. Origins, development and continuations
  ¬RÓDŁO: W: Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa, t. 2 / pod red. Witolda Płotki
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014
  SERIA: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, t. 9
  OPIS FIZYCZNY: S. [222]-257
  ISBN: 978-83-7683-083-4
  ISBN: 978-83-7683-089-6 (t. 2)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenology
 • ethics
 • logic
 • Scheler
 • Husserl
 • Drummond

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  13/28
  AUTORZY: Wojciech Edmund Zieliński.
  TYTUŁ: Aforyzmy i poematy
  ¬RÓDŁO: Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie. - 2015, R. 13, nr 48-53/54-55, s. 374-375
  p-ISSN: 1643-790X

  UWAGI: Zbiór 24 aforyzmów
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • aphorism
 • ethics
 • life
 • philosophy
 • science
 • sociology
 • wisdom

  14/28
  AUTORZY: Tomasz Szkudlarek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Bio art, biowładza i nagie życie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Bio art, biopower and bare life
  ¬RÓDŁO: W: Biowładza i bioaktywizm : sztuka w dobie posthumanizmu = Biopower and bioactivism : art in the age of posthumanism / [red. nauk. Grzegorz Klaman]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Akademia Sztuk Pięknych, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 24-44 [wersja pol.], s. 45-63 [wersja ang.]
  ISBN: 978-83-62759-80-4
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Tytuł-nazwa konferencji: Biowładza i bioaktywizm. Sztuka w dobie posthumanizmu
  Miejsce konferencji: Gdańsk
  Kraj: PL
  Od dnia: 2013.12.12
  Do dnia: 2013.12.12
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bio art
 • biopolitics
 • posthumanism
 • ethics

  15/28
  AUTORZY: Tomasz Wi¶niewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Intermingling literary and theatrical conventions
  ¬RÓDŁO: W: The Routledge companion to dramaturgy / ed. by Magda Romanska
  ADRES WYDAWNICZY: Abingdon ; New York : Routledge, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 300-303
  ISBN: 978-0-415-65849-2
  ISBN: 978-0-203-07594-4 (ebook)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • dramaturg
 • Complicite
 • singularity
 • ethics
 • Derek Attridge

  16/28
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: O "odnowie" w fenomenologii Edmunda Husserla. Uwagi wstępne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: About the "renewal" in the fenomenology of Edmund Husserl. Introductory remarks
  ¬RÓDŁO: Człowiek, ¦wiat, Polityka, [dokument elektroniczny]. - 2015, nr 6-7, s. 62-71
  TRYB DOSTĘPU: http://wssmia.edu.pl/wp-content/uploads/2011/09/czlowiek_swiat_polityka_6_final-b.pdf [dostęp 18.12.2015]
  p-ISSN: 1643-9503

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • odnowa
 • odpowiedzialno¶ć
 • etyka
 • Edmund Husserl

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • renewal
 • responsibility
 • ethics
 • Edmund Husserl

  Adres url:
  17/28
  AUTORZY: Wojciech Zieliński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uwagi o praktycznej potrzebie filozofii praktycznej
  ¬RÓDŁO: W: Filozofia, etyka, ekologia : profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wi¶niewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 517-529
  ISBN: 978-83-231-3451-0
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • acting man
 • axiological decision
 • critical communication activity
 • ethics
 • humanistic coefficient
 • life
 • meta-philosophy
 • microscale of the moral experience
 • morally problematic situation
 • philosophy
 • practical philosophy
 • praxis
 • science
 • sociology
 • Socrates
 • Tyburski
 • wisdom

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  18/28
  AUTORZY: Anna Horolets.
  TYTUŁ: Badacz jako go¶ć
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Researcher as a guest
  ¬RÓDŁO: Przegl±d Socjologii Jako¶ciowej, [dokument elektroniczny]. - 2016, T. 12, nr 3, s. 54-69
  TRYB DOSTĘPU: http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume35/PSJ_12_3_Horolets.pdf [dostęp 29.08.2016]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • etnografia
 • praktyka badawcza
 • etyka
 • go¶cinno¶ć
 • go¶ć

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • anthropology
 • research practice
 • ethics
 • hospitality
 • guest

  Adres url:
  19/28
  AUTORZY: Józef Tarnowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Edukacja i psychomachia w listach ojca do syna
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Education and psychomachia in letters of the father to the son
  ¬RÓDŁO: W: Wokół Witkiewiczów / [red. nauk. Zbigniew MoĽdzierz]
  ADRES WYDAWNICZY: Zakopane : Wydawnictwo Muzeum Tatrzańskiego im. Dra. T. Chałubińskiego w Zakopanem, 2016
  SERIA: Rocznik Podhalański, 0208-4155, t. 11
  OPIS FIZYCZNY: S. 463-485
  ISBN: 978-83-60982-96-9
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • edukacja
 • estetyka
 • etyka
 • filozofia
 • malarstwo
 • metafizyka
 • naturalizm
 • sztuka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • education
 • aesthetics
 • ethics
 • philosophy
 • painting
 • metaphysics
 • naturalism
 • art

  20/28
  AUTORZY: Tomasz Szkudlarek.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Laclau's ontological rhetoric, universality, and collective identity : a lesson for cosmopolitan education
  ¬RÓDŁO: W: Cosmopolitanism : educational, philosophical and historical perspectives / ed. Marianna Papastephanou
  ADRES WYDAWNICZY: Cham : Springer International Publishing, 2016
  SERIA: Contemporary Philosophies and Theories in Education, 2214-9759, vol. 9
  OPIS FIZYCZNY: S. 201-213
  ISBN: 978-3-319-30428-1
  ISBN: 978-3-319-30430-4 (eBook)
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • universality
 • ethics
 • hegemony
 • empty signifiers
 • Laclau
 • cosmopolitan education

  DOI:
  21/28
  AUTORZY: Wojciech Zieliński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Marii Ossowskiej przypomnienia moralistyczne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Maria Ossowska and her moralistic reminders
  ¬RÓDŁO: W: Kobiety w szkole lwowsko-warszawskiej / pod red. Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 179-190
  ISBN: 978-83-8018-098-7
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • civil courage
 • conflict
 • courtesy
 • ethics
 • honor
 • moral autonomy
 • morality
 • Ossowska
 • social life
 • Golden mean

  22/28
  AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski, Slavomír Gálik.
  TYTUŁ: Od mystiky k fenomenológii.Teologicko-filozofické inšpirácie Karola Wojtylu
  ¬RÓDŁO: Theologos. - 2016, 1, s. 56-72
  p-ISSN: 1335-5570

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: SLO
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Karol Wojtyla
 • Thomism
 • phenomenology
 • mysticism
 • anthropology
 • ethics
 • personalism

  Adres url:
  23/28
  AUTORZY: Borys Cymbrowski, Dorota Rancew-Sikora.
  TYTUŁ: Od redaktorów: dylematy etyczne i ryzyko w badaniach terenowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ethical issues and risk in fieldwork. Introduction
  ¬RÓDŁO: Przegl±d Socjologii Jako¶ciowej, [dokument elektroniczny]. - 2016, T. 12, nr 3, s. 6-21
  TRYB DOSTĘPU: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume35/PSJ_12_3_Cymbrowski_Rancew-Sikora.pdf[dostęp 24.08.2016]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • socjologia
 • antropologia
 • badania jako¶ciowe
 • etyka
 • ryzyko

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sociology
 • anthropology
 • qualitative research
 • ethics
 • risk

  Adres url:
  24/28
  AUTORZY: Paulina Segen`.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Počemu molodye lûdi v Pol'še ne buntuût? Reč' o studenčeskoj revolûcii
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Why do young people in Poland don't riot? Speech on student revolution
  ¬RÓDŁO: W: Viŝa osvìta Ukraïni u kontekstì ìntegracìï do Êvropejs'kogo osvìtn'ogo prostoru = Higher education of Ukraine in the context of integration to European educational space / [vìdp. red. vip. Ì. P. Manoha]
  ADRES WYDAWNICZY: [Kìïv] : Gnozis, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 172-180
  ISBN: 978-966-2760-43-9
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Gumanìtarnij Vìsnik DVNZ : dodatok 1 do vip. 37. Tom I (69)
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • student revolution
 • neoliberalism
 • university
 • ethics
 • students
 • graduates

  25/28
  AUTORZY: Wojciech Edmund Zieliński.
  TYTUŁ: Przymrużenie oka
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016
  OPIS FIZYCZNY: 59, [1] s., il., 16 cm
  ISBN: 9788380951273
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • aphorism
 • ethics
 • life
 • philosophy
 • science
 • sociology
 • wisdom

  26/28
  AUTORZY: Wojciech Edmund Zieliński.
  TYTUŁ: Aforyzmy i poematy
  ¬RÓDŁO: Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie. - 2015-2018 [wyd. 2018], nr 56-61/62-65/66-68, s. 311-312
  p-ISSN: 1643-790X

  UWAGI: Zbiór 33 aforyzmów
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • aphorism
 • ethics
 • life
 • philosophy
 • science
 • sociology
 • wisdom

  27/28
  AUTORZY: Marcin Całbecki.
  TYTUŁ: Dwa kodeksy Pana Cogito. Uwagi o klamrze zbiorku Pan Cogito Zbigniewa Herberta
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Two codes of Mr. Cogito. Remarks about the framing device of Zbigniew Herbert's collection Mr. Cogito
  ¬RÓDŁO: Białostockie Studia Literaturoznawcze. - 2018, T. 12, s. 79-90
  p-ISSN: 2082-9701

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Polish poetry
 • interpretation
 • ethics
 • epiphany
 • post-humanism

  Adres url:
  DOI:
  28/28
  AUTORZY: Wojciech Edmund Zieliński.
  TYTUŁ: Uwagi o filozofii i okolicach
  ¬RÓDŁO: Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie. - 2015-2018 [wyd. 2018], nr 56-61/62-65/66-68, s. 23-26
  p-ISSN: 1643-790X

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • education
 • ethics
 • life
 • morality
 • philosophy
 • science
 • sociology
 • Socrates
 • university
 • wisdom

    Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
 • Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego