logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: EVALUATION
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/12
AUTORZY: Katarzyna Jereczek-Korzeniewska.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Hydromorfologiczna waloryzacja cieków Wysoczyzny Puckiej a Ramowa Dyrektywa Wodna
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Hydromorphological evaluation of the Moreanic Plateau streams versus the Water Framework Directive
ŹRÓDŁO: W: Zasoby i ochrona wód : obieg wody i materii w zlewniach rzecznych / pod red. Roberta Bogdanowicza i Joanny Fac-Benedy
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [122]-127
ISBN: 978-83-7531-028-3
UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • hydromorfizm
 • waloryzacja
 • inwentaryzacja
 • Wysoczyzna Pucka
 • Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW)

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • hydromorphism
 • evaluation
 • inventorying
 • Moreanic Plateau
 • Water Framework Directive (WFD)

  Adres url:
  2/12
  AUTORZY: Tomasz Michalski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ewaluacja narzędziem optymalizacji polityki zdrowotnej samorządów szczebla lokalnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evaluation as a tool for optimalisation of health policy of local self-governments
  ŹRÓDŁO: W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. 1, Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych / pod red. Beaty Namyślak
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011
  SERIA: Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 19
  OPIS FIZYCZNY: S. 163-172
  ISBN: 978-83-62673-10-0
  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ewaluacja
 • monitoring
 • polityka zdrowotna
 • samorząd lokalny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • evaluation
 • monitoring
 • health policy
 • local self-government

  Adres url:
  3/12
  AUTORZY: Ewa M. Wierzbowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Le lecteur intimidé ou les lectures dévalorisées des adolescents.
  ŹRÓDŁO: W: Autour des "livres que l'on n'a pas lus" / études réunies et prés. par Tomasz Swoboda, Ewa Wierzbowska et Olga Wrońska.
  ADRES WYDAWNICZY: Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
  SERIA: Cahiers de l'Équipe de Recherches en Théorie Appliquée (ERTA), t. 2
  OPIS FIZYCZNY: S. [45]-53.
  ISBN: 978-83-7531-210-2
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: FRE
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • lecture
 • reader
 • young people
 • evaluation
 • contextualisation

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/12
  AUTORZY: Sylwia Celińska, Zdzisław Nieckarz.
  TYTUŁ: Wartość kompetencji zawodowych pracowników w ocenie pracodawców
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The value of professional competence in the assessment of employers
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. - 2012, z. 18, s. 54-66
  p-ISSN: 1428-7889

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kompetencje
 • ocena
 • pracownik
 • praktyka biznesu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • competence
 • evaluation
 • employee and business practice

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/12
  AUTORZY: Tomasz Michalski, Krzysztof Kopeć.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Doświadczenia z wdrażania monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym (przykład z województwa pomorskiego)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Experience of implementation of the monitoring of the public services quality at the local level (example of the Pomeranian Voivodeship)
  ŹRÓDŁO: W: "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej = "Old and new" research problems in social and economic geography, z. 5 / pod red. Sławomira Sitka
  ADRES WYDAWNICZY: Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 47-59
  ISBN: 978-83-61695-21-9
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • usługi publiczne
 • ewaluacja
 • monitoring

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public services
 • evaluation
 • monitoring

  6/12
  AUTORZY: Łukasz Lubiński, Piotr Urbaszek, Agnieszka Gajewicz, M.T.D. Cronin, S. J. Enoch, J. C. Madden, D. Leszczynska, J. Leszczynski, Tomasz Puzyn.
  TYTUŁ: Evaluation criteria for the quality of published experimental data on nanomaterials and their usefulness for QSAR modelling
  ŹRÓDŁO: SAR and QSAR in Environmental Research. - 2013, Vol. 24, iss. 12, s. 995-1008
  p-ISSN: 1062-936X

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.924
  Punktacja MNiSW: 25.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.795
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • nanoparticles
 • evaluation
 • nano-QSPR
 • nano-QSAR
 • toxicity
 • experimental data

  Inne bazy podające opis:
 • Medline
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  7/12
  AUTORZY: Romuald Piekarski.
  TYTUŁ: Osądy wartościujące w naukach społecznych i w filozofii politycznej : dyskusja stanowiska Maxa Webera
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evaluative judgments in the social sciences and political philosophy : a discussion of Max Weber's standpoint
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2013, R. 16, nr 3, s. 21-34
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • osądy wartościujące
 • wartościowanie
 • formułowanie sądów wartościujących
 • badacz z zakresu nauk społecznych
 • filozof polityki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • evaluative judgments
 • evaluation
 • articulating of value judgments
 • social scientist
 • political philosopher

  8/12
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Analiza podejmowanych działań i uzyskiwanych rezultatów w procesie resocjalizacji nieletnich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of undertaken actions and obtained results in the process of social rehabilitation of minors
  ŹRÓDŁO: Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation. - 2014, nr 8, s. 43-53 [wersja pol.], s. 237-247 [wersja ang.]
  p-ISSN: 2081-3767

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ewaluacja w pracy resocjalizacyjnej
 • indywidualny proces resocjalizacji
 • efektywność procesu resocjalizacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social rehabilitation process
 • socially maladjusted
 • evaluation
 • effectiveness

  Adres url:
  9/12
  AUTORZY: Arkadiusz Peisert.
  TYTUŁ: Problemy ewaluacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Issues of the evaluation of legal and civil advice in Poland
  ŹRÓDŁO: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. - 2014, Vol. 23, s. 97-116
  p-ISSN: 2300-3952

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ewaluacja
 • poradnictwo prawne i obywatelskie
 • kapitał społeczny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • evaluation
 • legal and civic advice
 • social capital
 • evaluation studies
 • legal advices
 • civil society
 • civic advices

  Adres url:
  10/12
  AUTORZY: Grażyna Szyling.
  TYTUŁ: Ewaluacja szkolnych systemów oceniania uczniów. Poszukiwanie znaczeń
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evaluation of school student assessment systems. Searching for meanings
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, R. 60, nr 4, s. 68-82
  p-ISSN: 0023-5938

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • school assessment system
 • evaluation
 • reduction of meanings
 • blocking of change

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/12
  AUTORZY: Jan A. Wendt, Mariola Chroń, Marta Jaźwiecka, Tomasz Wiskulski.
  TYTUŁ: Differences in the perception and evaluation of tourist attractions of Menorca by its residents and tourists
  ŹRÓDŁO: GeoJournal of Tourism and Geosites. - 2016, Vol. 17, no. 1, s. 21-31
  p-ISSN: 2065-0817
  e-ISSN: 2065-1198

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Menorca
 • tourist attractions
 • tourist movement
 • evaluation
 • indexation

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  12/12
  AUTORZY: Radosław Kossakowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Metaewaluacja w kulturze. Czego uczy nas analiza raportów o stanie kultury
  ŹRÓDŁO: W: Kultura od nowa : badania - trendy - praktyka / [red. Grzegorz D. Stunża, Krzysztof Stachura]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Kultury Miejskiej, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 11-26
  ISBN: 978-83-64610-67-7
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • evaluation
 • culture
 • qualitative research
 • research projects

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego