logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: EVIDENCE
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/8
AUTORZY: Natalia Marcinowska.
TYTUŁ: Russellowska krytyka argumentów na rzecz istnienia Boga
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Bertrand Russell's critique of the arguments for the existence of God
ŹRÓDŁO: Filo-Sofija. - 2012, R. 12, nr 4, s. 193-211
p-ISSN: 1642-3267

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Bertrand Russell
 • existence of God
 • argument
 • philosophy of religion
 • evidence

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/8
  AUTORZY: Witold Płotka.
  TYTUŁ: Redukcja transcendentalna jako zapytywanie. Fenomenologia Husserla a problem pytania
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The transcendental reduction as questioning. Husserl's phenomenology and the problem of the question
  ŹRÓDŁO: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. - 2013, R. 22, nr 1, s. [173]-[190]
  p-ISSN: 1230-1493

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • redukcja transcendentalna
 • E. Husserl
 • pytanie
 • istota
 • oczywistość
 • odpowiedzialność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transcendental reduction
 • E. Husserl
 • question
 • essence
 • evidence
 • responsibility

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  3/8
  AUTORZY: Adam Bochentyn.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dopuszczalność dowodu z opinii biegłego na okoliczność treści prawa krajowego i europejskiego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym
  ŹRÓDŁO: W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne : praca zbiorowa, t. 2 / pod red. Janusza Sługockiego
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Presscom, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 359-375
  ISBN: 978-83-64512-08-7 (t. 2)
  ISBN: 978-83-64512-06-3 (całość)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • administrative procedure
 • expert
 • evidence

  4/8
  AUTORZY: Krzysztof Woźniewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawnodowodowy charakter podstawy faktycznej tzw. pościgu transgranicznego (przyczynek do dyskusji)
  ŹRÓDŁO: W: Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych / pod red. Macieja Małolepszego i Aleksandry Żurakowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016
  SERIA: Acta Iuridica Lebusana, vol. 3
  OPIS FIZYCZNY: S. 95-104
  ISBN: 978-83-7842-264-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • evidence
 • factual basis
 • internal borders
 • external borders
 • internal flight
 • alien
 • cross-boreder pursuit

  5/8
  AUTORZY: Tomasz Kanty.
  TYTUŁ: Zagadnienia dowodzenia w postępowaniu podatkowym a materiał postępowania karnego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The matter of evidence in tax proceedings and the material of criminal proceedings
  ŹRÓDŁO: Kwartalnik Prawa Podatkowego. - 2016, nr 2, s. 47-62
  p-ISSN: 1509-877X

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • evidence
 • tax proceedings
 • criminal poroceeedings

  6/8
  AUTORZY: Marek Pepliński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Epistemologiczne uwarunkowania problematyki racjonalności sądów o Bogu
  ŹRÓDŁO: W: Filozofia Boga, cz. 1, Poszukiwanie Boga / red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
  SERIA: Dydaktyka Filozofii, 7
  OPIS FIZYCZNY: S. 563-586
  ISBN: 978-83-8061-435-2
  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ethics of belief
 • epistemology of religious belief
 • justification of religious belief
 • rationality of religious belief
 • epistemology of religion
 • theory of irrationality
 • evidentialism
 • evidence
 • natural theology
 • Wittgensteinian fideism
 • Reformed epistemology
 • A. Plantinga
 • K. Ajdukiewicz

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/8
  AUTORZY: Tomasz Kanty.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Biorąc prawa poważnie - propozycja wykładni art. 168a k.p.k.
  ŹRÓDŁO: W: Proces karny w dobie przemian : zagadnienia ogólne / pod red. Sławomira Steinborna i Krzysztofa Woźniewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 356-369
  ISBN: 978-83-7865-702-6
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • criminal procedure
 • evidence
 • illegal evidence

  8/8
  AUTORZY: Łukasz Cora.
  TYTUŁ: Charakter prawny czynności kontrolujących dowody
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Legal character of evidence-controlling activities
  ŹRÓDŁO: Przegląd Sądowy. - 2018, nr 11-12, s. 71-83
  p-ISSN: 0867-7255

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konfrontacja
 • charakter prawny
 • dowody
 • czynności dowodowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • confrontation
 • legal character
 • evidence
 • evidence activities

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego