logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: FREE WILL
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/15
AUTORZY: Artur Szutta.
TYTUŁ: Czy naturalistyczna etyka jest możliwa?
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Is naturalistic ethics possible?
ŹRÓDŁO: Analiza i Egzystencja. - 2010, nr 12, s. 69-90
p-ISSN: 1734-9923

UWAGI: Bibliogr. w przypisach
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • determinizm
 • etyka
 • naturalizm
 • odpowiedzialność
 • wolna wola

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • determinism
 • ethics
 • naturalism
 • responsibility
 • free will

  Adres url:
  2/15
  AUTORZY: Andrzej Chmielecki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Przyczynek do neurobiologii wolnej woli
  ŹRÓDŁO: W: Neuronalne ścieżki poznania i zachowania : rozważania interdyscyplinarne / red.: Krzysztof Jodzio, Ewa Małgorzata Szepietowska
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
  OPIS FIZYCZNY: S. [67]-84
  ISBN: 978-83-227-3223-6
  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • brain
 • neurobiology
 • free will
 • person

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/15
  AUTORZY: Martyna Koszkało.
  TYTUŁ: Źródła normatywności według Jana Dunsa Szkota
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The sources of normativity in John Duns Scotus
  ŹRÓDŁO: Ruch Filozoficzny. - 2010, T. 67, nr 4, s. [647]-659
  p-ISSN: 0035-9599

  UWAGI: Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Dlaczego cokolwiek powinienem? Pytanie o źródła normatywności etyki, Gdańsk, 27-28 maja 2010
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • John Duns Scotus
 • normativity
 • voluntarism
 • free will

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/15
  AUTORZY: Martyna Koszkało.
  TYTUŁ: Futura contingentia jako przedmiot wiedzy Boga : stanowisko Jana Dunsa Szkota
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: God's knowledge of future contingents : John Duns Scotus' explanation
  ŹRÓDŁO: Filo-Sofija. - 2012, R. 12, nr 4, s. 53-74
  p-ISSN: 1642-3267

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • John Duns Scotus
 • future contingents
 • God's knowledge
 • free will
 • necessity
 • contingency

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/15
  AUTORZY: Martyna Koszkało.
  TYTUŁ: Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Voluntarism and intellectualism in John Duns Scotus' ethics
  ŹRÓDŁO: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. - 2012, R. 21, nr 3, s. [441]-458
  p-ISSN: 1230-1493

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Jan Duns Szkot
 • woluntaryzm
 • intelektualizm
 • konieczność
 • wolność
 • wolna wola

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • John Duns Scotus
 • voluntarism
 • intellectualism
 • necessity
 • freedom
 • free will

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  6/15
  AUTORZY: Blanka Kondratowicz-Nowak, Anna Maria Zawadzka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Free will, perception of key job characteristics and well-being
  ŹRÓDŁO: W: The value of work in contemporary society / ed. by Dominika Polkowska
  ADRES WYDAWNICZY: Oxford : Inter-Disciplinary Press, 2014
  SERIA: Critical Issues
  OPIS FIZYCZNY: S. 25-31
  ISBN: 978-1-84888-357-4
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • free will
 • job characteristics
 • well-being

  7/15
  AUTORZY: Martyna Koszkało.
  TYTUŁ: Rozwój pojęcia woli w pogańskiej filozofii starożytnej - Sokrates, Platon, Arystoteles
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The development of the notion of will in the pagan ancient philosophy - Socrates, Plato, Aristotle
  ŹRÓDŁO: Roczniki Filozoficzne. - 2015, T. 63, nr 2, s. 157-186
  p-ISSN: 0035-7685
  e-ISSN: 2450-002X

  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wolna wola
 • wolność
 • thymos
 • proairesis
 • Sokrates
 • Platon
 • Arystoteles

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • free will
 • freedom
 • thymos
 • proairesis
 • Socrates
 • Plato
 • Aristotle

  Adres url:
  DOI:
  8/15
  AUTORZY: Martyna Koszkało.
  TYTUŁ: Koncepcja woli według św. Augustyna - perspektywa antropologiczna
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Saint Augustine's conception of the will: a philosophical-anthropological perspective
  ŹRÓDŁO: Roczniki Filozoficzne. - 2016, T. 64, nr 3, s. 5-37
  p-ISSN: 0035-7685
  e-ISSN: 2450-002X

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • św. Augustyn
 • struktura duszy
 • wolna wola
 • wybór
 • zło
 • szczęście

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Saint Augustine
 • structure of the soul
 • free will
 • choice
 • evil
 • happiness

  Adres url:
  DOI:
  9/15
  AUTORZY: Martyna Koszkało.
  TYTUŁ: Free will, grace, and God: the problem of predestination of human beings according to John Duns Scotus
  ŹRÓDŁO: Atiner's Conference Paper Series, [dokument elektroniczny]. - 2017, no. PHI2017-2363, s. 1-21
  TRYB DOSTĘPU: https://www.atiner.gr/papers/PHI2017-2363.pdf [dostęp 17.01.2018]
  e-ISSN: 2241-2891

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • predestination
 • free will
 • divine knowledge
 • grace
 • determination
 • Henry of Ghent
 • Thomas Aquinas
 • John Duns Scotus

  Adres url:
  10/15
  AUTORZY: Martyna Koszkało.
  TYTUŁ: Kontyngencja, wolność, indywidualność - Jan Duns Szkot a tradycja arystotelesowska
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Contingency, free will and individuality: John Duns Scotus and the aristotelian tradition
  ŹRÓDŁO: Roczniki Filozoficzne. - 2017, T. 65, nr 4, s. 37-59
  p-ISSN: 0035-7685
  e-ISSN: 2450-002X

  UWAGI: Bibliogr. 52 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Jan Duns Szkot
 • Arystoteles
 • synchroniczna kontyngencja
 • wolna wola
 • wola Boga
 • indywidualność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • John Duns Scotus
 • Aristotle
 • synchronic contingency
 • free will
 • God's will
 • individuality

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  11/15
  AUTORZY: Stanisław Judycki.
  TYTUŁ: Wolna wola i idea Sądu Ostatecznego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Free will and the idea of the Last Judgment
  ŹRÓDŁO: Roczniki Filozoficzne. - 2017, T. 65, nr 4, s. 137-149
  p-ISSN: 0035-7685
  e-ISSN: 2450-002X

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wolna wola
 • zło i dobro moralne
 • Sąd Ostateczny
 • eschatologia chrześcijańska

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • free will
 • moral good and moral evil
 • Last Judgement
 • Christian eschatology
 • predestination

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  12/15
  AUTORZY: Robert Koszkało.
  TYTUŁ: Analiza i krytyka Friedricha Waismanna koncepcji motywu i działania wolnej woli
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis and criticism of Friedrich Waismann's concept of motive and activities of free will
  ŹRÓDŁO: Filo-Sofija. - 2018, R. 18, nr 42, s. 75-92
  p-ISSN: 1642-3267

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Friedrich Waismann
 • free will
 • willing
 • wishing
 • motive

  Adres url:
  13/15
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jan Duns Szkot i jego kwestie o predestynacji : Ordinatio I, dist. 40-41 / tł. i komentarz Martyna Koszkało
  ŹRÓDŁO: W: Jeżeli Bóg istnieje... : wolność człowieka a hipoteza teistyczna : wybór tekstów / red. nauk. Andrzej P. Stefańczyk
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2018
  SERIA: Źródła i Monografie, 461
  OPIS FIZYCZNY: S. 293-318
  ISBN: 978-83-7306-801-8
  ISBN: 978-83-8061-519-9
  UWAGI: Bibliogr. s. 586-588
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • God
 • predestination
 • free will
 • John Duns Scotus

  14/15
  AUTORZY: Martyna Koszkało.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Jan Duns Szkot o predestynacji człowieka
  ŹRÓDŁO: W: Jeżeli Bóg istnieje... : wolność człowieka a hipoteza teistyczna : studia i eseje / red. nauk. Andrzej P. Stefańczyk
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2018
  SERIA: Źródła i Monografie, 469
  OPIS FIZYCZNY: S. 223-236
  ISBN: 978-83-7306-827-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • John Duns Scotus
 • free will
 • predestination
 • God

  15/15
  AUTORZY: Anna Kot.
  TYTUŁ: Neuroetyka - mózg a moralność
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Neuroethics - the brain and morality
  ŹRÓDŁO: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 201, nr 2 (67), s. 55-62
  p-ISSN: 1643-8779

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • neuronauka
 • neuroetyka
 • empatia
 • neurony lustrzane
 • wolna wola
 • eksperyment J. D. Haynes'a

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • neuroscience
 • neuroethics
 • empathy
 • mirror neurons
 • free will
 • Haynes experiment

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego