logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: INSURANCE
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/37
AUTORZY: Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
TYTUŁ: Analiza migracji pomiędzy zakładami ubezpieczeń klientów z sektora MŚP
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Analysis of migration between insurance clients in the SME sector
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - 2011, nr 182, s. [236]-243
p-ISSN: 1689-7374

UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
UWAGI: Tyt. tomu: Studia ubezpieczeniowe: zarządzanie ryzykiem i finansami
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • lojalność klientów
 • ubezpieczenia
 • sektor MŚP

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • clients loyality
 • insurance
 • SME

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/37
  AUTORZY: Radosław Giętkowski.
  TYTUŁ: Naprawienie przez osobę trzecią szkody wyrządzonej przestępstwem
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Damage caused by the crime rectification by the third party
  ŹRÓDŁO: Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej. - 2011, R. 56, nr 1-2, s. 26-30
  p-ISSN: 0031-0344

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • obowiązek naprawienia szkody
 • poplecznictwo
 • ubezpieczenie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • duty of damage rectification
 • support
 • insurance

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/37
  AUTORZY: Dorota Maśniak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Znaczenie otwartych funduszy emerytalnych dla finansów publicznych i finansów gospodarstw domowych
  ŹRÓDŁO: W: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego / red. nauk. Jolanta Szołno-Koguc, Alicja Pomorska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011
  OPIS FIZYCZNY: S. 379-[390]
  ISBN: 978-83-264-1698-9
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • pension funds
 • public finance
 • insurance
 • protection

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/37
  AUTORZY: Dorota Maśniak.
  TYTUŁ: Znaczenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w kontekście zmian dokonanych w systemie emerytalnym - aspekty prawne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Significance of Open Pension Funds in the context of changes made in the pension system - legal aspec
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2012, R. 64, nr 2, s. 107-117
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • pension funds
 • pension system
 • insurance
 • insurance risk
 • premium

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/37
  AUTORZY: Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa.
  TYTUŁ: Risk management in managerial control of local self-government entities
  ŹRÓDŁO: Mediterranean Journal of Social Sciences. - 2012, Vol. 3, no. 5, s. 61-68
  p-ISSN: 2039-9340

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk management
 • local self-government
 • insurance
 • financial control in Poland

  Adres url:
  6/37
  AUTORZY: Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Will new financial products be the source of a new crisis : analysis based on reduction of greenhouse gases emissions
  ŹRÓDŁO: W: Proceedings of the 4th International Conference : The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World, EBEEC 2012, Sofia, Bulgaria, May 11-13, 2012
  ADRES WYDAWNICZY: Kavala : Department of Accountancy, Kavala Institute of Technology, 2012
  SERIA: The Economics of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world - Proceedings, 1792-4383
  OPIS FIZYCZNY: S. 127-135
  ISBN: 978- 960-363-042-5
  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: ZRZ
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk management
 • emissions trading system
 • securitisation
 • new financial product
 • insurance

  Adres url:
  7/37
  AUTORZY: Dorota Maśniak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zasady ustalania prawa właściwego dla dochodzenia roszczeń ofiar wypadków drogowych
  ŹRÓDŁO: W: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gawlikowi / pod red. Jerzego Pisulińskiego, Piotra Tereszkiewicza i Fryderyka Zolla
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 717-[733]
  ISBN: 978-83-7806-508-1
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance
 • private international law
 • victim of motor accident

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/37
  AUTORZY: Damian Gajda, Tomasz Jurkiewicz.
  TYTUŁ: Insurance in Polish small and medium-sized enterprises : survey results for the period of 2010-2012
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ubezpieczenia w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2010-2012 : wyniki badań ankietowych
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2013, [T.] 286, s. [325]-332
  p-ISSN: 0208-6018

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance
 • small and medium enterprises
 • sample survey

  Adres url:
  9/37
  AUTORZY: Sławomir Antkiewicz.
  TYTUŁ: Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe jako korzystna podatkowo alternatywa dla klasycznych lokat bankowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Unit-linked insurance as a tax-optimal investment alternative to traditional bank deposits
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie. - 2013, nr 15, s. [141]-160
  p-ISSN: 1642-9605

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
 • fundusze inwestycyjne
 • podatki
 • polisy związane z jednostkami

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • life insurance
 • unit-linked insurance plan
 • unit-linked insurance policy
 • investment fund
 • taxation
 • insurance
 • tax
 • banks

  Adres url:
  10/37
  AUTORZY: Piotr Pisarewicz.
  TYTUŁ: Analiza złych praktyk brytyjskich instytucji finansowych : wnioski dla rynku polskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: UK financial institutions bad practices analysis : lessons for the Polish market
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2014, R. 12, nr 3, cz. 2, s. 25-39
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • skarga
 • odszkodowanie
 • ubezpieczenia
 • produkty bankowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • complaint
 • redress
 • insurance
 • banking products

  Adres url:
  11/37
  AUTORZY: Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa.
  TYTUŁ: Instrumenty stabilizacji dochodu : wymogi Wspólnej Polityki Rolnej a adaptacja w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Income stabilization instruments : the CAP's requirements and adaptation in Poland
  ŹRÓDŁO: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. - 2014, T. 101, z. 4, s. [68]-77
  p-ISSN: 2353-4362

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie ryzykiem
 • narzędzie stabilizacji dochodu
 • ubezpieczenia
 • WPR
 • fundusz wspólnego inwestowania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • risk management
 • Income Stabilization Tool
 • insurance
 • CAP
 • mutual fund

  Adres url:
  12/37
  AUTORZY: Tomasz Sowiński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kierunki przekształceń systemów ubezpieczeń emerytalnych
  ŹRÓDŁO: W: Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem / [red. nauk. Marian Żukowski]
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa ; Lublin : Zakład Ubezpieczeń Społecznych : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [191]-212
  ISBN: 978-83-919310-9-7
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Tytuł-nazwa konferencji: Konferencja "Między solidaryzmem, a indywidualizmem", 3-4 kwietnia 2014 r.
  Miejsce konferencji: Lublin
  Kraj: PL
  Od dnia: 2014.04.03
  Do dnia: 2014.04.04
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance
 • social rent
 • financial construction
 • social law

  13/37
  AUTORZY: Marek Szczepaniec, Joanna Pietrzak, Tomasz Czuba.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Moto Scan 2014. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Compensa SA, Warta SA, 2014
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • motor insurance market in Poland
 • insurance

  14/37
  AUTORZY: Hanna Czerwińska.
  TYTUŁ: Odpowiedzialność cywilna adwokata na tle ubezpieczenia OC : uwagi w świetle wybranych orzeczeń sądowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Barrister's third party liability against the background of third party liability insurance : remarks in the context of selected court rulings
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2014, R. 67, nr 1, s. 45-57
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • adwokat
 • odpowiedzialność
 • ubezpieczenie
 • odszkodowanie
 • pełnomocnik

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • barrister
 • liability
 • insurance
 • compensation
 • plenipotentiary

  Adres url:
  15/37
  AUTORZY: Damian Gajda.
  TYTUŁ: Rola ubezpieczeń majątkowych w zarządzaniu ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of insurance in risk management in small and medium-sized enterprises
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2014, nr 67, s. 211-219
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Narzędzia zarządzania finansami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • ubezpieczenia
 • zarządzanie ryzykiem

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • small and medium-sized enterprises
 • insurance
 • risk management

  Adres url:
  16/37
  AUTORZY: Jerzy Zajadło.
  TYTUŁ: Statek niewolniczy Josepha M.W. Turnera : dzieło sztuki z filozofią prawa w tle
  ŹRÓDŁO: Edukacja Prawnicza. - 2014, nr 6-9 (153), s. 3-8
  p-ISSN: 1231-0336

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niewolnictwo
 • ubezpieczenie
 • Turner
 • Zong
 • lord Mansfield

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • slavery
 • insurance
 • Turner
 • Zong
 • lord Mansfield

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/37
  AUTORZY: Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa.
  TYTUŁ: The new instruments of risk management in agriculture in the European Union
  ŹRÓDŁO: Procedia Economics and Finance, [dokument elektroniczny]. - 2014, Vol. 9, s. 321-330
  TRYB DOSTĘPU: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114000574 [dostęp 30.10.2014]
  e-ISSN: 2212-5671

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: 5th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world EBEEC 2013
  Organizator konferencji: EBEEC 2013
  Miejsce konferencji: Istanbul
  Kraj: TR
  Od dnia: 2013.05.09
  Do dnia: 2013.05.12
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mutual fund
 • risk management in agriculture
 • special support measures in agriculture
 • insurance
 • catastrophic risk in agriculture

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  18/37
  AUTORZY: Łukasz Dopierała, Liwiusz Wojciechowski.
  TYTUŁ: Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Investment performance of the insurance funds available under individual retirement accounts from the perspective of Henriksson-Morton model
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - 2015, nr 41, s. 55-67
  p-ISSN: 2080-4881

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t. 3
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • efektywność inwestycyjna
 • IKE
 • fundusze
 • ubezpieczenia
 • market timing

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • investment performance
 • IKE
 • funds
 • insurance
 • market timing

  Adres url:
  19/37
  AUTORZY: Łukasz Dopierała.
  TYTUŁ WYSTĄPIENIA: Efektywność inwestycyjna ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych
  NAZWA KONFERENCJI: Kongres Młodych Ludzi Nauki
  MIEJSCE: Warszawa, 12 grudnia 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Traicon S.C.
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • IKE
 • performance
 • funds
 • insurance

  20/37
  AUTORZY: Paulina Ślufińska.
  TYTUŁ: Kilka uwag na temat ubezpieczenia D&O
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A few remarks on D&O insurance
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2015, R. 68, nr 3, s. 109-123
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • D&O
 • zarząd
 • ubezpieczenie
 • odpowiedzialność
 • spółka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • D&O
 • management board
 • insurance
 • liability
 • company

  Adres url:
  21/37
  AUTORZY: Magdalena Adamowicz.
  TYTUŁ: Morskie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jako specyficzny typ ubezpieczeń przymusowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Maritime civil liability insurance as a variety of compulsory insurance
  ŹRÓDŁO: Prawo Morskie. - 2015, T. 31, s. 79-95
  p-ISSN: 0860-7338

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • maritime
 • civil liability
 • insurance

  Adres url:
  22/37
  AUTORZY: Tomasz Czuba, Marek Szczepaniec, Joanna Pietrzak.
  TYTUŁ EKSPERTYZY: Moto Scan 2015. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Warta SA, Compensa SA, 2015
  Typ publikacji: PXE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • moto insurancre in Poland
 • insurance market
 • insurance

  23/37
  AUTORZY: Yulia Kulakova.
  TYTUŁ: The potential benefits of Business Analytics in the sector of financial services
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Potencjalne korzyści z business analytics w sektorze usług finansowych
  ŹRÓDŁO: Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2015, nr 7, s. 32-40
  p-ISSN: 1731-6707

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • data
 • business analytics
 • financial services
 • banking
 • insurance

  Adres url:
  24/37
  AUTORZY: Anna Klimaszewska.
  TYTUŁ: The reception of the French Commercial Law on the Polish lands in the first half of the 19th century
  ŹRÓDŁO: Journal on European History of Law. - 2015, Vol. 6, no. 2, s. 48-52
  p-ISSN: 2042-6402

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • French Commercial Code
 • Code de commerce
 • commercial law in Poland
 • Duchy of Warsaw
 • Kingdom of Poland
 • stock exchange
 • maritime trade
 • freedom of business activity
 • commercial tribunal
 • insurance
 • translation
 • legal language
 • commentaries

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  25/37
  AUTORZY: Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Piotr Pisarewicz.
  TYTUŁ: Unit-linked life insurance in view of the new act on insurance and reinsurance activities
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w kontekście Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2015, R. 68, nr 4, s. 39-51
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenia
 • ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 • fundusz inwestycyjny
 • ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance
 • unit-linked
 • investment funds
 • act on insurance and reinsurance activities

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  26/37
  AUTORZY: Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka.
  TYTUŁ: Znaczenie pośrednictwa brokera w ubezpieczaniu przedsiębiorstw sektora MSP
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Using the services of insurance brokers by the companies of the SME sector
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2015, R. 68, nr 2, s. 85-98
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • broker
 • ubezpieczenia
 • sektor MSP

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • broker
 • insurance
 • SME

  Adres url:
  27/37
  AUTORZY: Łukasz Dopierała.
  TYTUŁ: Polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The investment policy of insurance institutions within the framework of individual retirement accounts
  ŹRÓDŁO: Ubezpieczenia Społeczne. - 2016, nr 2, s. 127-147
  p-ISSN: 1731-0725

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • indywidualne konta emerytalne
 • ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
 • ubezpieczenia
 • emerytura
 • polityka inwestycyjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • IKE
 • UFK
 • insurance
 • old-age pension
 • investment policy

  Adres url:
  28/37
  AUTORZY: Anna Patalon.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Rozwój ochrony konsumenta w sektorze ubezpieczeń
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Consumer rights in the insurance sector
  ŹRÓDŁO: W: Rozwój we współczesnym świecie : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy / red. nauk. Joachim Osiński, Magdalena Nawrot, Marta Ostrowska, Marta Pachocka
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 835-852
  ISBN: 978-83-8030-050-7
  UWAGI: Bibliogr. 62 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konsument usługi ubezpieczeniowej
 • ubezpieczenia
 • polityka konsumencka
 • soft law
 • konsumeryzm

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • consumer insurance services
 • insurance
 • consumer policy
 • soft law
 • consumer movement

  29/37
  AUTORZY: Łukasz Dopierała.
  TYTUŁ: Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Efficiency of pension products offered by life insurance companies. The case of individual pension accounts
  ŹRÓDŁO: Finanse i Prawo Finansowe = Journal of Finance and Financial Law. - 2017, Vol. 2 (14), s. 23-39
  p-ISSN: 2391-6478
  e-ISSN: 2353-5601

  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • IKE
 • emerytura
 • ubezpieczenia
 • efektywność
 • fundusze

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • IKE
 • pension
 • insurance
 • efficiency
 • funds

  Adres url:
  DOI:
  30/37
  AUTORZY: Łukasz Dopierała.
  TYTUŁ: Efektywność zarządzania oszczędnościami emerytalnymi przez zakłady ubezpieczeń
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Efficiency of retirement savings management by insurance companies
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 2017, nr 73, s. 51-61
  p-ISSN: 0239-9415

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • IKE
 • emerytury
 • ubezpieczenia
 • efektywność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • IKE
 • pension
 • insurance
 • efficiency

  Adres url:
  DOI:
  31/37
  AUTORZY: Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Czuba.
  TYTUŁ: Jakość obsługi klienta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie usług ubezpieczeniowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Quality of customer service in the small and medium enterprise sector on the example of the insurance services
  ŹRÓDŁO: Marketing i Zarządzanie. - 2017, nr 2 (48), s. 301-310
  p-ISSN: 2450-775X

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta we współczesnym świecie
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • jakość
 • ubezpieczenia
 • obsługa klienta
 • małe i średnie przedsiębiorstwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • quality
 • insurance
 • customer service
 • small and medium enterprises

  Adres url:
  DOI:
  32/37
  AUTORZY: Łukasz Dopierała.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Organizacja procesu inwestycyjnego w zakładach ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Organization of the investment process by insurance companies within the framework of individual pension accounts
  ŹRÓDŁO: W: Granice finansów XXI wieku : bankowość i ubezpieczenia / pod red. Stanisława Wieteski i Iwony Doroty Czechowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 145-155
  ISBN: 978-83-8088-791-6
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • emerytura
 • ubezpieczenia
 • fundusze
 • IKE
 • proces inwestycyjny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • pension
 • insurance
 • funds
 • IKE
 • investment process

  Adres url:
  DOI:
  33/37
  AUTORZY: Tomasz Czuba, Aneta Oniszczuk-Jastrząbek.
  TYTUŁ: Sposób zakupu ubezpieczeń a kryteria wyboru ubezpieczyciela w segmencie rolnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The method of purchasing an insurance and the criteria for selecting an insurer in the agricultural segment
  ŹRÓDŁO: Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2017, nr 62, s. 7-20
  p-ISSN: 1507-4757

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kanały dystrybucji ubezpieczeń
 • kryteria wyboru
 • postępowanie nabywcy
 • segment rolny ubezpieczenia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance
 • agricultural segment
 • selection criteria
 • insurance distribution channels
 • buyer behaviour

  Adres url:
  34/37
  AUTORZY: Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak, Michał Marszelewski.
  TYTUŁ: W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków od wad ukrytych w obrocie deweloperskim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On compulsory latent defects insurance in property developer business
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2017, nr 3, s. 3-23
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wady ukryte
 • obrót deweloperski
 • ubezpieczenie
 • ochrona nabywców

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • concealed defects
 • estate development
 • insurance
 • purchasers' protection

  Adres url:
  35/37
  AUTORZY: Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Joanna Bednarz, Tomasz Czuba, Piotr Oskar Czechowski.
  TYTUŁ: Building insurance brand image in the SME sector in Poland - an empirical study
  ŹRÓDŁO: Annales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica. - 2018, Vol. 1, nr 20, s. 21-33
  p-ISSN: 1454-9409
  e-ISSN: 2344-4975

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • brand
 • insurance
 • SME
 • Poland

  Adres url:
  36/37
  AUTORZY: Paulina Wyszyńska-Ślufińska.
  TYTUŁ: Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia posiadanego na innej podstawie niż prawo własności
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Insurable insurance as a prerequisite of the property insurance if the insured does not own the property
  ŹRÓDŁO: Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2018, nr 2, s. 15-25
  p-ISSN: 0137-7264

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenie
 • interes ubezpieczeniowy
 • ubezpieczenie mienia
 • ubezpieczenia mienia posiadanego na innej podstawie niż prawo własności

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance
 • property insurance
 • insurable insurance
 • insurance of possessed property without the right of ownership

  Adres url:
  37/37
  AUTORZY: Jerzy Piotr Gwizdała.
  TYTUŁ: Perspektywy funkcjonowania koncepcji bancassurance w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Perspectives on the functioning of the bancassurance concept in Poland
  ŹRÓDŁO: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - 2018, Vol. 52, z. 1, s. 61-69
  p-ISSN: 0459-9586
  e-ISSN: 2449-8513

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ubezpieczenia
 • bank
 • rozwój
 • koncepcja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • insurance
 • bank
 • development
 • concept

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego