logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: MARKETING RESEARCH
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/19
AUTORZY: Katarzyna Hebel, Marcin Wołek.
TYTUŁ: Bezpieczeństwo pasażerów w miejskim transporcie zbiorowym w świetle wyników badań marketingowych
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Safety of passengers in public transport in the light of results of marketing research
ŹRÓDŁO: Transport Miejski i Regionalny. - 2012, R. 30, nr 6, s. 19-24
p-ISSN: 1732-5153

UWAGI: Bibliogr. 5 poz
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezpieczeństwo
 • transport zbiorowy
 • badania marketingowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • safety
 • public transport
 • marketing research

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ: Percepcja transportu trolejbusowego w świetle wyników badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Perception of trolleybus transport in the light of research on citizens' preferences and transport behaviour
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2012, nr 44, s. [117]-131
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • transport miejski
 • transport trolejbusowy
 • badania marketingowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • urban transport
 • trolleybus transport
 • marketing research

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ: Podróże do pracy mieszkańców Polski w świetle badań statystycznych i marketingowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Travel to work of Poland's inhabitants in the view of statistical and marketing research
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2012, nr 44, s. [101]-116
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • transport miejski
 • badania statystyczne
 • badania marketingowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • urban travel
 • statistical research
 • marketing research

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/19
  AUTORZY: Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ: Badania marketingowe jako podstawa planowania zrównoważonej mobilności w miastach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Marketing research as a basic for urban sustainable mobility planning
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2014, nr 52, s. [99]-110
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • badania marketingowe
 • zrównoważona mobilność
 • planowanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • marketing research
 • sustainable mobility
 • planning

  Adres url:
  5/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ: Bezpieczeństwo w transporcie miejskim w świetle wyników badań marketingowych w Gdyni w latach 2010 i 2013
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Safety in urban transport : results of marketing research carried out in Gdynia in 2010 and 2013
  ŹRÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2014, nr 4, s. 411-418CD nr 1
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • safety
 • urban transport
 • marketing research

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ: Podróże obligatoryjne mieszkańców polskich miast na przykładzie Gdyni
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Obligatory travels of Polish cities inhabitants on the example of Gdynia
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2014, nr 52, s. [129]-145
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • podróże obligatoryjne
 • transport miejski
 • badania marketingowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • obligatory travels
 • urban travel
 • marketing research

  Adres url:
  7/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ: Transport mobility of urban inhabitants in the light of research findings
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ruchliwość komunikacyjna mieszkańców miast w świetle wyników badań
  ŹRÓDŁO: Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny]. - 2014, nr 4, s. 2849-2859CD nr 3
  p-ISSN: 1231-5478

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transport mobility
 • urban transport
 • marketing research

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ: Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996-2013
  ŹRÓDŁO: Transport Miejski i Regionalny. - 2014, R. 32, nr 4, s. 10-14
  p-ISSN: 1732-5153

  UWAGI: Bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • demand for urban transport services
 • transport preferences
 • travel behaviour
 • marketing research

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Badania preferencji przewozowych i zachowań transportowych
  ŹRÓDŁO: W: Rynek usług transportowych w Polsce : teoria i praktyka / red. nauk. Danuta Rucińska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 132-143
  ISBN: 978-83-208-2201-4
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 387-396
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transportation market
 • marketing research
 • travel preferences
 • travel behavior

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel.
  TYTUŁ: Postulaty przewozowe mieszkańców Gdyni w badaniach marketingowych na przykładzie bezpośredniości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Transport demad in marketing research of Gdynia's inhabitants on the example of directness
  ŹRÓDŁO: Transport Miejski i Regionalny. - 2015, R. 33, nr 5, s. 21-25
  p-ISSN: 1732-5153

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • badania marketingowe
 • preferencje transportowe
 • bezpośredniość przewozu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • marketing research
 • transport preferences
 • directness of travel

  11/19
  AUTORZY: Maciej Helbin, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ: Uwarunkowania reprezentatywności badań marketingowych preferencji i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie Gdyni
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Conditions of representativeness of the marketing research on travel preferences and behavior of inhabitants on the example of Gdynia
  ŹRÓDŁO: Transport Miejski i Regionalny. - 2015, R. 33, nr 5, s. 15-20
  p-ISSN: 1732-5153

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • badania marketingowe
 • reprezentatywność
 • preferencje i zachowania transportowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • marketing research
 • representativeness
 • travel preferences and behaviour

  12/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ: 30 lat badań zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w zakresie podróży miejskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: 30 years of marketing research on transportation behaviour regarding the urban travel of Gdynia's residents
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2016, nr 61, s. 87-102
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ekonomika transportu i rynek usług transportowych, wydanie specjalne
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zachowania transportowe
 • badania marketingowe
 • transport miejski

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transportation behaviour
 • marketing research
 • urban transport

  Adres url:
  13/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ: Ewolucja postulatów przewozowych dotyczących podróży miejskich mieszkańców Gdyni w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985-2015
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evolution of transportation postulates regarding the urban travel of residents of Gdynia in the light of the results of marketing research in the years 1985-2015
  ŹRÓDŁO: Problemy Transportu i Logistyki. - 2016, nr 35, s. 63-71
  p-ISSN: 1644-275X
  e-ISSN: 2353-3005

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • postulaty przewozowe
 • badania marketingowe
 • transport miejski

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transportation postulates
 • marketing research
 • urban transport

  Adres url:
  DOI:
  14/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Marcin Wołek.
  TYTUŁ: Perception of modes of public transport compared to travel behaviour of urban inhabitants in light of marketing research
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport = Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. - 2016, z. 92, s. 65-75
  p-ISSN: 0209-3324
  e-ISSN: 2450-1549

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • urban transport
 • marketing research
 • perception
 • modes of public transport
 • travel behaviour

  Adres url:
  DOI:
  15/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ: Badania marketingowe preferencji transportowych w podróżach miejskich mieszkańców miast na przykładzie Gdyni
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Marketing research on transportation preferences in urban travels of cities residents on the example of Gdynia
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. - 2017, nr 64, s. 173-186
  p-ISSN: 0208-4821

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ekonomika transportu : kierunki współczesnych badań
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • preferencje transportowe
 • badania marketingowe
 • transport miejski

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • transportation preferences
 • marketing research
 • urban transport

  Adres url:
  16/19
  AUTORZY: Beata Majecka, Krzysztof Szałucki.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Badania marketingowe w doborze źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw
  ŹRÓDŁO: W: Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw : publikacja dedykowana pamięci profesora Mirosława Krajewskiego / pod red. Krzysztofa Szałuckiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 45-57
  ISBN: 978-83-7865-502-2
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sources of funding
 • marketing research

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  17/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Marcin Wołek.
  TYTUŁ: Change trends in the use of passenger cars on urban trips: car-pooling in Gdynia
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport = Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. - 2017, z. 96, s. 37-47
  p-ISSN: 0209-3324
  e-ISSN: 2450-1549

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • car-pooling
 • motorization
 • marketing research

  Adres url:
  DOI:
  18/19
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Czuba.
  TYTUŁ: Rola banków spółdzielczych na rynku usług bankowych dla rolników
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of cooperative banks in the market of banking services for farmers
  ŹRÓDŁO: Pieniądze i Więź. - 2017, R. 20, nr 1, s. 73-80
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bank spółdzielczy
 • usługi bankowe
 • badania empiryczne
 • segment rolny
 • konkurencyjność sektora banków spółdzielczych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cooperative bank
 • banking services
 • marketing research
 • agriculture segment
 • competitiveness of the cooperative banking sector

  19/19
  AUTORZY: Katarzyna Hebel, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski.
  TYTUŁ: Rola samochodu osobowego w podróżach miejskich mieszkańców Gdyni w 2015 roku w świetle wyników badań marketingowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of car in urban travels of residents of Gdynia in 2015 in the light of the results of marketing research
  ŹRÓDŁO: Przegląd Komunikacyjny. - 2017, R. 72, nr 2, s. 21-24
  p-ISSN: 0033-2232

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • samochód
 • transport miejski
 • badania marketingowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • car
 • urban travel
 • marketing research

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego