logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: MEASUREMENT
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/10
AUTORZY: Jerzy Gierusz, Joanna Gawrońska.
TYTUŁ: Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evolution of the concept of income and its measurement
ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2012, T. 66 (122), s. 29-45
p-ISSN: 1641-4381

UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wynik finansowy
 • pomiar
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • net income
 • comprehesive income
 • measurement
 • International Financial Reporting Standards

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/10
  AUTORZY: Maria Kaźmierczak.
  TYTUŁ: Ja relacyjne-współzależne : pomiar i psychologiczne korelaty
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The relational-interdependent self-construal : measure and psychological correlates
  ŹRÓDŁO: Polskie Forum Psychologiczne. - 2012, T. 17, nr 1, s. 27-43
  p-ISSN: 1642-1043

  UWAGI: Bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • relational-interdependent self
 • measurement
 • empathy
 • sex differences

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/10
  AUTORZY: Jerzy Gierusz.
  TYTUŁ: Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 "Wycena w wartości godziwej"
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Fair value of assets and liabilities according to IFRS 13
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. [207]-219
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wartość godziwa
 • pomiar
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • fair value
 • measurement
 • International Financial Reporting Standards

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/10
  AUTORZY: Arleta Szadziewska.
  TYTUŁ: Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of accounting in measuring the effectiveness of CSR activities
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2013, R. 11, nr 4, cz. 4, s. 257-277
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pomiar
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • raportowanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • measurement
 • corporate social responsibility
 • reporting

  Adres url:
  5/10
  AUTORZY: Arleta Szadziewska.
  TYTUŁ: Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Accounting as a source of information for CSR strategy
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2014, T. 75 (131), s. 95-123
  p-ISSN: 1641-4381

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • pomiar
 • rachunkowość społecznej odpowiedzialności
 • raportowanie społecznej odpowiedzialności

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • corporate social responsibility
 • measurement
 • social responsibility accounting
 • social responsibility reporting

  6/10
  AUTORZY: Teresa Martyniuk, Dagmara Gutowska.
  TYTUŁ: Wykorzystanie lean accounting w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The use of Llean accounting in performance management
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 343, s. [386]-400
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • pomiary
 • rachunkowość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • enterprise management
 • measurement
 • accounting

  Adres url:
  DOI:
  7/10
  AUTORZY: Teresa Martyniuk, Klaudia Balcer.
  TYTUŁ: Pomiar w rachunkowości na tle regulacji międzynarodowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Measurement in accounting against international regulations
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 398, s. 317-326
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pomiar
 • rachunkowość
 • regulacje międzynarodowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • measurement
 • accounting
 • international regulations

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  8/10
  AUTORZY: Anna Golec.
  TYTUŁ: Bariery tworzenia i wykorzystywania miar nadzoru korporacyjnego w badaniach ilościowych
  ŹRÓDŁO: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 10 (801), s. 99-109
  p-ISSN: 0860-6846

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • nadzór korporacyjny
 • indeksy nadzoru korporacyjnego
 • pomiar
 • ujęcie ilościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • corporate governance
 • corporate governance indexes
 • measurement
 • quantification

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/10
  AUTORZY: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Anna Z. Czarna, Jarosław Piotrowski, Tomasz Baran, John Maltby.
  TYTUŁ: Structural validity of the Communal Narcissism Inventory (CNI): The bifactor model
  ŹRÓDŁO: Personality and Individual Differences. - 2016, Vol. 90, s. 315-320
  p-ISSN: 0191-8869
  e-ISSN: 1873-3549

  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.005
  Punktacja MNiSW: 35.000
  5-letni Impact Factor ISI: 2.400
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • communal narcissism
 • measurement
 • bifactor model

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  10/10
  AUTORZY: Radosław Rogoza, Truong Thi Khanh Ha, Joanna Różycka-Tran, Jarosław Piotrowski, Magdalena Żemojtel-Piotrowska.
  TYTUŁ: Psychometric properties of the MHC-SF: an integration of the existing measurement approaches
  ŹRÓDŁO: Journal of Clinical Psychology. - 2018, Vol. 74, iss. 10, s. 1742-1758
  p-ISSN: 0021-9762
  e-ISSN: 1097-4679

  UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.330
  Punktacja MNiSW: 30.000
  5-letni Impact Factor ISI: 3.149
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • bifactor
 • ESEM
 • measurement
 • MHC-SF
 • well-being

  Inne bazy podające opis:
 • Medline
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego