logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: POLITICAL PARTIES
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/16
AUTORZY: Krzysztof Grajewski.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Formy organizacji parlamentarzystów w Sejmie i Senacie (kluby, koła i zespoły) a mandat wolny
ŹRÓDŁO: W: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej : księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz / pod red. Jana Wawrzyniaka, Marzeny Laskowskiej
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009
OPIS FIZYCZNY: S. [232]-240
ISBN: 978-83-7666-001-1
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • constitutional law
 • member of parlament
 • political parties

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/16
  AUTORZY: Andrzej Kubka.
  TYTUŁ: Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
  OPIS FIZYCZNY: 200 s., 21 cm
  UWAGI: Literatura s. 191-197
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Sweden
 • Denmark
 • political parties
 • party systems
 • election

  3/16
  AUTORZY: Andrzej Kubka.
  TYTUŁ: Integracja europejska a demokracja na arenie narodowej w Szwecji
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. - 2010, R. 51, nr 181 A, s. 127-138
  p-ISSN: 0860-889X

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Union
 • Sweden
 • political system
 • political parties
 • democracy

  4/16
  AUTORZY: Piotr Uziębło.
  TYTUŁ: Kilka uwag o ustawie o partiach politycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Some remarks on the Act on Political Parties
  ŹRÓDŁO: Przegląd Prawa Konstytucyjnego. - 2014, nr 2 (18), s. [309]-325
  p-ISSN: 2082-1212

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • partie polityczne
 • ustawa o partiach politycznych
 • pluralizm polityczny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • political parties
 • act of political parties
 • political pluralism

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/16
  AUTORZY: Barbara Kijewska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Problematyka energetyczna w ujęciu politycznym : kwestie energetyczne w programach politycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The political aspect of energy : energy issue in political party programmes
  ŹRÓDŁO: W: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska : bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, prawo, technologie / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [927]-939
  ISBN: 978-83-64541-02-5
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: Konferencja Naukowa "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska"
  Miejsce konferencji: Poznań
  Kraj: PL
  Od dnia: 2014.06.17
  Do dnia: 2014.06.18
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • partie polityczne
 • program
 • źródła energii

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • energy security
 • political parties
 • programme
 • energy source

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/16
  AUTORZY: Barbara Kijewska.
  TYTUŁ: Problematyka energetyczna w ujęciu politycznym : kwestie energetyczne w programach politycznych
  ŹRÓDŁO: Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2014, R. 7, nr 3, s. [1215]-1227
  p-ISSN: 1899-3524

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  UWAGI: Artykuł na CD
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • partie polityczne
 • program
 • źródło energii

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • energy security
 • political parties
 • programme
 • energy source

  Adres url:
  7/16
  AUTORZY: Krzysztof Chalimoniuk, Hanna Pisiak.
  TYTUŁ: Wybory parlamentarne 1989 roku w prasie trójmiejskiej : zestawienie bibliograficzne artykułów (opracowanie w wyborze)
  ŹRÓDŁO: Rocznik Gdyński. - 2014, nr 26, s. 15-32
  p-ISSN: 0137-4044

  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • elections
 • political parties
 • propaganda
 • press
 • political marketing

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/16
  AUTORZY: Piotr Uziębło.
  TYTUŁ: Aspekty ustrojowe stosunków wewnątrzpartyjnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The internal organisation of political parties in Poland
  ŹRÓDŁO: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń. - 2016, 12, s. 107-122
  p-ISSN: 2083-1986
  e-ISSN: 2391-7865

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • political parties
 • internal organisation of political parties in Poland
 • democratic principles

  Adres url:
  DOI:
  9/16
  AUTORZY: Krzysztof Grajewski.
  TYTUŁ: I partiti politici nelle due camere del parlamento (alcuni aspetti della questione)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Partie polityczne w obu izbach polskiego parlamentu (zagadnienia wybrane)
  ŹRÓDŁO: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń. - 2016, 12, s. 225-238
  p-ISSN: 2083-1986
  e-ISSN: 2391-7865

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ITA
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • partie polityczne
 • Sejm
 • Senat
 • opozycja parlamentarna
 • dyscyplina partyjna
 • pakiet demokratyczny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • political parties
 • Sejm
 • Senate
 • parliamentary opposition
 • party discipline
 • "democratic package"

  Adres url:
  DOI:
  10/16
  AUTORZY: Katarzyna Kamińska-Korolczuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Między ryzykiem a korzyścią - znaczenie zmian wprowadzanych w polityce imigracyjnej dla systemów politycznych wybranych państw Unii Europejskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Between risk and benefit : the impoprtance of changes in immigration policy for political systems in selected European Union countries
  ŹRÓDŁO: W: Systemy polityczne i komunikowanie polityczne w Europie i na świecie, [dokument elektroniczny] / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, 2016
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  OPIS FIZYCZNY: S. 94-135
  ISBN: 978-83-64970-10-8
  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  UWAGI: https://issuu.com/politologiaug/docs/mi__dzy_teori___a_praktyk___funkcjo_ee84c37716d8b6 [dostęp 15.02.2016]
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polityka imigracyjna w UE
 • ryzyka i korzyści polityki imigracyjnej
 • praktyki polityki imigracyjnej w Szwecji
 • praktyki polityki imigracyjnej w Niemczech
 • partie polityczne
 • zmiany w systemach politycznych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • immigration policy in EU
 • risks and benefits of immigration policy
 • immigration policy praxis in Sweden
 • immigration policy praxis in Germany
 • political parties
 • changes in political systems

  Adres url:
  11/16
  AUTORZY: Andrzej Kubka.
  TYTUŁ: Modele demokracji w Skandynawii
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Libron, cop. 2016
  OPIS FIZYCZNY: 162 s., 21 cm
  ISBN: 978-83-65148-73-5
  UWAGI: Bibliogr. s. 149-160. Indeks
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Scandinavia
 • democracy
 • electorates
 • political parties
 • new public management

  12/16
  TYTUŁ: Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, [dokument elektroniczny] / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, 2016
  OPIS FIZYCZNY: 352 s.
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  ISBN: 978-83-64970-09-2
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  UWAGI: https://issuu.com/politologiaug/docs/mi__dzy_teori___a_praktyk___funkcjo [dostęp 15.02.2016]
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • political systems
 • political parties

  Adres url:
  13/16
  AUTORZY: Margaretta Mielewczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zmiany w polskim systemie wyborczym obowiązującym w wyborach parlamentarnych : analiza lat 1989-2015 z uwzględnieniem zachowań wyborczych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Changes in Polish electoral system during parliamentary election : an analysis of years 1989-2015 including the electoral behavior
  ŹRÓDŁO: W: Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, [dokument elektroniczny] / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, 2016
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  OPIS FIZYCZNY: S. 151-189
  ISBN: 978-83-64970-09-2
  UWAGI: Bibliogr. 44 poz.
  UWAGI: https://issuu.com/politologiaug/docs/mi__dzy_teori___a_praktyk___funkcjo [dostęp 15.02.2016]
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • system wyborczy
 • wybory parlamentarne
 • zachowania wyborcze
 • frekwencja wyborcza
 • partycypacja
 • partie polityczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • electoral system
 • parliamentary elections
 • electoral behavior
 • voter turnout
 • participation
 • political parties

  Adres url:
  14/16
  AUTORZY: Dominika Głąbińska.
  TYTUŁ: Svenskhet som gräns
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Swedishness as a border
  ŹRÓDŁO: Studia Scandinavica. - 2017, nr 1 (21), s. 175-190
  p-ISSN: 1230-6053

  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: SWE
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • border
 • Swedishness
 • political parties
 • Socialdemocrats
 • democracy
 • Sweden
 • Swedish
 • traditions
 • politics
 • immigration
 • EU
 • identity
 • nationality
 • politics

  DOI:
  15/16
  AUTORZY: Jarosław Och.
  TYTUŁ: Polskie elity partyjne wobec przyszłości Unii Europejskiej - perspektywa 1989-2008
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Polish party elites regarding the future of the European Union - the perspec tive of 1989-2008
  ŹRÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2018, T. 16, nr 16, s. 285-302
  p-ISSN: 1732-5641

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • integracja
 • Unia Europejska
 • negocjacje
 • partie polityczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • integration
 • European Union
 • negotiations
 • political parties

  Adres url:
  DOI:
  16/16
  AUTORZY: Adam Romejko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zieloni na austriackiej scenie politycznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Greens on the Austrian political stage
  ŹRÓDŁO: W: Wybrane systemy polityczne i partyjne - wyzwania i prognozy / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2018
  SERIA: Między Teorią a Praktyką Funkcjonowania Systemów Politycznych i Partyjnych
  OPIS FIZYCZNY: S. 85-100
  ISBN: 978-83-64706-43-1
  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Austria
 • ekologia
 • partie polityczne
 • polityka
 • Zieloni - Zielona Alternatywa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Austria
 • ecology
 • policy
 • political parties
 • Greens - The Green Alternative

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego