logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: PROBATION OFFICER
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/12
AUTORZY: Jakub Szmit.
TYTUŁ: Wybrane zagadnienia dotyczące nawiązania i ustania stosunku pracy kuratorów sądowych
ŹRÓDŁO: Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 7, s. 26-31
p-ISSN: 0032-6186

UWAGI: Bibliogr.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • probation officer
 • termination of an employment
 • expiry of an employment
 • nomination

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/12
  AUTORZY: Krzysztof Stasiak, Tadeusz Jedynak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Charakterystyka stosunku pracy kuratora sądowego i aplikanta kuratorskiego
  ŹRÓDŁO: W: Zarys metodyki pracy kuratora sądowego / red. nauk. Krzysztof Stasiak
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 4, stan prawny na 10 listopada 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
  SERIA: Metodyki
  OPIS FIZYCZNY: S. 115-143
  ISBN: 978-83-8124-220-2
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 873-888
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • probation officer
 • employment relationship

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/12
  AUTORZY: Krzysztof Stasiak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Ewolucja kurateli sądowej od początku do wejścia w życie rozporządzenia z 1986 r.
  ŹRÓDŁO: W: Zarys metodyki pracy kuratora sądowego / red. nauk. Krzysztof Stasiak
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 4, stan prawny na 10 listopada 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
  SERIA: Metodyki
  OPIS FIZYCZNY: S. 25-37
  ISBN: 978-83-8124-220-2
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 873-888
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • probation officer
 • history

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/12
  TYTUŁ: Kuratela sądowa w Polsce: analiza systemu: księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi / red. nauk. Krzysztof Stasiak
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 327 s.
  ISBN: 978-83-8019-976-7
  UWAGI: Bibliogr. przy rozdz.
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • probation officer

  5/12
  AUTORZY: Krzysztof Stasiak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratora zawodowego i aplikanta kuratorskiego
  ŹRÓDŁO: W: Zarys metodyki pracy kuratora sądowego / red. nauk. Krzysztof Stasiak
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 4, stan prawny na 10 listopada 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
  SERIA: Metodyki
  OPIS FIZYCZNY: S. 201-237
  ISBN: 978-83-8124-220-2
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 873-888
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • probation officer
 • disciplinary responsibility

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/12
  AUTORZY: Jakub Szmit.
  TYTUŁ: Podstawy odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej kuratorów sądowych w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Grounds for liability and disciplinary responsibility of probation officers in Poland
  ŹRÓDŁO: Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2018, nr 10, s. 36-39
  p-ISSN: 0032-6186

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kurator sądowy
 • odpowiedzialność porządkowa
 • odpowiedzialność dyscyplinarna
 • mianowanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • probation officer
 • employees' liability
 • disciplinary responsibility
 • nomination

  7/12
  AUTORZY: Jakub Szmit.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Procedura stosowania odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do kuratorów sądowych w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Procedure of applying disciplinary liability to court probation officers in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy / pod red. Andrzeja Szmyta, Jurija Boszyckiego, Jakuba Steliny, Wiaczesława Mikołajowicza Iwanowa
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 203-212
  ISBN: 978-83-7865-688-3
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • probation
 • probation officer
 • disciplinary liability

  8/12
  TYTUŁ [CZASOPISMA, SERII]: Social Studies: Theory and Practice vol. 4, no. 1 / red. nauk. nru Łukasz Wirkus, Krzysztof Stasiak
  ISSN: 2544-0071
  ADRES WYDAWNICZY: Słupsk : Katedra Administracji i Socjologii. Akademia Pomorska w Słupsku, 2018
  UWAGI: Tyt. tomu: Udział społeczeństwa w readaptacji skazanych - rzeczywistość a oczekiwania?
  Typ publikacji: PEK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • probation officer
 • reintegration of prisoners
 • readaptation of prisoners

  Adres url:
  9/12
  AUTORZY: Łukasz Wirkus.
  TYTUŁ: The role of the family court in Poland in the prevention of demoralization and juvenile delinquency on the example of prophylactic and rehabilitation activity of probation officers
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Rola sądu rodzinnego w Polsce w zapobieganiu przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich na przykładzie działalności profilaktyczno - resocjalizacyjnej kuratorów sądowych
  ŹRÓDŁO: The Polish Journal of Criminology. - 2018, Vol. 4, no. 1, s. 70-89
  p-ISSN: 2543-4659
  e-ISSN: 2451-4098

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • sąd rodzinny
 • sąd rejonowy
 • resocjalizacja
 • Rada Europy
 • władza rodzicielska
 • kurator sądowy
 • sąd okręgowy
 • przestępstwo

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Ministry of Justice
 • Constitution of the Republic of Poland
 • family court
 • district court
 • resocialization
 • Council of Europe
 • parental responsibility
 • probation officer
 • district court
 • crime
 • youth crime
 • demoralization

  Adres url:
  DOI:
  10/12
  AUTORZY: Krzysztof Stasiak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Udział kuratora w ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dzieckiem
  ŹRÓDŁO: W: Zarys metodyki pracy kuratora sądowego / red. nauk. Krzysztof Stasiak
  OZNACZENIE WYDANIA: Wyd. 4, stan prawny na 10 listopada 2017 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
  SERIA: Metodyki
  OPIS FIZYCZNY: S. 822-834
  ISBN: 978-83-8124-220-2
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 873-888
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • probation officer
 • child
 • right to the contact with the child

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/12
  AUTORZY: Jakub Szmit.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wybrane warunki zatrudnienia kuratora sądowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Selected issues related to working conditions of probation officers
  ŹRÓDŁO: W: Kuratela sądowa w Polsce: analiza systemu: księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi / red. nauk. Krzysztof Stasiak
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 67-82
  ISBN: 978-83-8019-976-7
  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kuratorzy
 • urlop
 • czas pracy
 • wynagrodzenie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • probation officer
 • annual leave
 • working time
 • remuneration

  12/12
  AUTORZY: Łukasz Wirkus.
  TYTUŁ: Wywiad środowiskowy przeprowadzany w sprawie dziecka i rodziny przez służby socjalne w Anglii - przegląd narzędzi diagnostycznych
  ŹRÓDŁO: Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2018, R. 11, nr 4, s. 331-343
  p-ISSN: 1899-3524

  UWAGI: Bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wywiad środowiskowy
 • kurator sądowy
 • pracownik socjalny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • assessment framework
 • probation officer
 • social worker

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego