logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: PUBLIC ADMINISTRATION
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/16
TYTUŁ: Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości / red. nauk. Maciej Barczewski, Krzysztof Grajewski, Jarosław Warylewski
ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009
OPIS FIZYCZNY: 203 s., 21 cm
ISBN: 978-83-264-0023-0
UWAGI: III Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, 20-21 października 2008
Typ publikacji: PEK
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • new technology law
 • public administration

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/16
  AUTORZY: Hanna Wolska, Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ: Rola organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym
  ŹRÓDŁO: Człowiek i Prawo. - 2009, R. 1, nr 2, s. 9-11
  p-ISSN: 1689-4952

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public administration

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/16
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko, Hanna Wolska.
  TYTUŁ: Uprawnienia podatkowe organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego. - 2009, nr 1, s. 113-117
  p-ISSN: 1898-7605

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public administration
 • NGOs

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/16
  AUTORZY: Adam Bochentyn, Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ: Administracyjnoprawna sytuacja dziecka spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w świetle polskiego prawa oświatowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Administrative and legal situation of a child fulfilling school obligation or compulsory education requirement outside school in the light of Polish educational law
  ŹRÓDŁO: Disputatio. - 2012, T. 13, nr 1, s. 69-78
  p-ISSN: 1898-3707

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public administration

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/16
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ: Opinia podmiotów spoza systemu administracji publicznej z art. 19 ustawy o związkach zawodowych oraz art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela
  ŹRÓDŁO: Disputatio. - 2012, T. 13, nr 1, s. 107-113
  p-ISSN: 1898-3707

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public administration
 • participation

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/16
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Uwagi na temat współpracy podmiotów spoza systemu administracji publicznej przy stanowieniu aktów planistycznych przez organy administracji zdecentralizowanej
  ŹRÓDŁO: W: Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym / red. nauk. Mirosław Stec, Marek Mączyński
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012
  SERIA: Monografie - Wolters Kluwer Polska, 1897-4392
  OPIS FIZYCZNY: S. 192-215
  ISBN: 978-83-264-3789-2
  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public administration
 • participation
 • NGOs

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/16
  AUTORZY: Jakub Stelina.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kilka refleksji na temat tzw. racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej
  ŹRÓDŁO: W: Służba publiczna : stan obecny, wyzwania i oczekiwania / red. nauk. Mirosław Stec, Stefan Płażek
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2013
  SERIA: Monografie Lex, 1897-4392
  OPIS FIZYCZNY: S. 232-241
  ISBN: 978-83-264-4467-8
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public administration
 • law officials
 • employment rationalization

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/16
  AUTORZY: Michał Gałędek.
  TYTUŁ: Miejsce resortu spraw wewnętrznych w administracji Księstwa Warszawskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The position of the Ministry of the Interior in the administration of the Duchy of Warsaw
  ŹRÓDŁO: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. - 2013, T. 6, nr 4, s. 405-422
  p-ISSN: 2084-4115

  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • podział resortowy
 • administracja
 • Księstwo Warszawskie
 • ministerstwo spraw wewnętrznych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • partion of branches of the administration
 • administration
 • Duchy of Warsaw
 • Ministry of Interior
 • ministry of internal affairs
 • public administration
 • ministries
 • departamentalisation

  DOI:
  9/16
  AUTORZY: Małgorzata Wiśniewska, Katarzyna Szczepańska.
  TYTUŁ: Quality management frameworks implementation in Polish local governments
  ŹRÓDŁO: Total Quality Management & Business Excellence. - 2014, Vol. 25, iss. 3-4, s. 352-366
  p-ISSN: 1478-3363

  UWAGI: Bibliogr. 49 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • quality management frameworks
 • stakeholder's satisfaction
 • public administration
 • local governments
 • Poland

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:
  10/16
  AUTORZY: Joanna Litwin, Sylwia Białas.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Poziom satysfakcji z komunikacji wewnętrznej wśród pracowników organizacji publicznych
  ŹRÓDŁO: W: Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka w polskich organizacjach / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 289-300
  ISBN: 978-83-7299-956-6
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 301-319
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • job satisfaction
 • internal communication
 • facets of job satisfaction
 • public sector
 • public administration

  11/16
  AUTORZY: Joanna Leska-Ślęzak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego 2014-2020 jako forma działania administracji publicznej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Social Policy Strategy for Pomeranian Voivodeship (2014-2020) as the form of activities undertaken by the public administration
  ŹRÓDŁO: W: Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego / pod red. Sylwii Gwoździewicz i Beaty Mydłowskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 111-120
  ISBN: 978-83-64568-10-7
  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • administracja publiczna
 • strategia
 • formy działania administracji
 • Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public administration
 • strategy
 • forms of activites undertaken by administration
 • Social Policy Strategy for Pomeranian Voivodeship

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/16
  AUTORZY: Sylwia Białas, Joanna Litwin, Jarosław Waśniewski.
  TYTUŁ: The relation between remuneration and job satisfaction : a case study of public administration employees in Pomerania Region in Poland
  ŹRÓDŁO: Socìal'no-trudovì vìdnosini : teorìâ ta praktika. - 2015, no. 1 (9), s. 123-135
  p-ISSN: 2410-4752

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • job satisfaction
 • facets of job satisfaction
 • public sector
 • public administration
 • remuneration
 • compensation

  Adres url:
  13/16
  AUTORZY: Maciej Łaga.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Nabór na stanowiska urzędnicze w administracji publicznej
  ŹRÓDŁO: W: Powszechne a szczególne prawo pracy / red. nauk. Ludwik Florek
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
  SERIA: Monografie - Wolters Kluwer Polska, 1897-4392
  OPIS FIZYCZNY: S. 152-170
  ISBN: 978-83-264-9829-9
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • employment law
 • labour law
 • recruitment
 • public administration

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/16
  AUTORZY: Dorota Jendza.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Definiowanie jako budowanie granic w procesie (na przykładzie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności)
  ŹRÓDŁO: W: Zarządzanie procesowe w studiach przypadków / red. nauk. Patrycja Zwiech
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017
  SERIA: Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce, 8
  OPIS FIZYCZNY: S. 99-110
  ISBN: 978-83-7867-739-0
  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • proces
 • granica
 • proces administracyjny
 • bezpieczeństwo żywności

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • process
 • boundary
 • public administration
 • food safety

  15/16
  AUTORZY: Tomasz Sowiński.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Aktualna problematyka prawno-finansowa dotycząca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The current issue of financial-law of local government units and non-governmental organisations in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa : bilans nadziei i postulaty na przyszłość = Local government in 20 years after the administrative reform : balance of hope and postulates for the future / red. nauk. Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : CeDeWu, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 9-22
  ISBN: 978-83-8102-096-1
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 261-269
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • samorząd terytorialny
 • finanse publiczne
 • problemy
 • pomocniczość
 • administracja publiczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • local government
 • public finances
 • difficulties
 • subsidiarity
 • public administration

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  16/16
  AUTORZY: Piotr Kowzan, Dominik Krzymiński, Katarzyna Hurko, Joanna Życzyńska, Monika Koenig, Patrycja Bloch, Dominika Rainka, Michał Mojzykiewicz, Weronika Bigus.
  TYTUŁ: Protestujące dzieci
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Protesting children
  ŹRÓDŁO: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2018, T. 21, nr 1 (81), s. 45-62
  p-ISSN: 1505-8808
  e-ISSN: 2450-3428

  UWAGI: Bibliogr. 57 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • partycypacja społeczna
 • formy protestu
 • dzieci jako podmiot
 • instytucja kultury
 • administracja publiczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social participation
 • protest forms
 • children as a subject
 • culture institution
 • public administration

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego