logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: QUALITATIVE RESEARCH
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/15
AUTORZY: Karolina Starego.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Między strukturą a działaniem - psychoanalityczna koncepcja fantazmatu w jakościowych badaniach społecznych
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Between agency and structure - psychoanalitic notion of phantasmata in qualitative social research
ŹRÓDŁO: W: Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych / pod red. Anny Gajdzicy, Aleksandry Minczanowskiej, Małgorzaty Stokłosy
SERIA: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, z. 15
OPIS FIZYCZNY: S. 177-193
ISBN: 978-83-7587-685-7
UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
UWAGI: Materiały XXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, 13-18.09.2010 r., Ustroń i Cieszyn
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phantasmata
 • Jaques Lacan
 • qualitative research
 • critical discourse analysis
 • CDA
 • phenomenography
 • agency
 • structure
 • discourse

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/15
  AUTORZY: Artur Piszek, Krzysztof Stachura.
  TYTUŁ: Evernote: zastosowanie notatnika internetowego do badań jakościowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evernote: using online notes for performing qualitative research
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologii Jakościowej, [dokument elektroniczny]. - 2014, T. 10, nr 2, s. 196-210
  TRYB DOSTĘPU: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume26/PSJ_10_2_Piszek_Stachura.pdf [dostęp 26.01.2016]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Evernote
 • CAQDA
 • badania jakościowe
 • organizowanie informacji
 • NVivo

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Evernote
 • CAQDA
 • qualitative research
 • organizing data
 • NVivo

  Adres url:
  3/15
  AUTORZY: Martin Blaszk.
  TYTUŁ: Between didactics, the mentor and the pupils : trainee reflections concerning their teaching practices
  ŹRÓDŁO: Neofilolog. - 2015, nr 45/1, s. 9-25
  p-ISSN: 1429-2173

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • praktyka nauczycielska
 • refleksja dialogowa
 • ważni inni
 • badania jakościowe
 • badania pilotażowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • teaching practices
 • dialogical reflection
 • significant others
 • qualitative research
 • pilot study

  Adres url:
  4/15
  AUTORZY: Alicja Jurgiel-Aleksander.
  TYTUŁ: Jaka edukacja i dla kogo? Biografie edukacyjne dorosłych i ich społeczny wymiar
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: What kind of education and for whom? The educational biographies of adults and their social dimensions
  ŹRÓDŁO: Rocznik Andragogiczny. - 2015, T. 22, s. 79-100
  p-ISSN: 1429-186X
  e-ISSN: 2391-7571

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • edukacja dorosłych
 • uczenie się dorosłych
 • ucząca się biografia
 • badania jakościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • adult education
 • adult learning
 • learning biography
 • qualitative research

  Adres url:
  DOI:
  5/15
  AUTORZY: Maciej Brosz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Aneks metodologiczny do tekstu Eksperci i fachowcy…
  ŹRÓDŁO: W: Socjologia zamieszkiwania : narracje, dyfuzje, interwencje / pod red. Marcina Jewdokimowa, Magdaleny Łukasiuk
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 211-215
  ISBN: 978-83-65224-87-3 (wersja drukowana)
  ISBN: 978-83-65224-88-0 (wersja elektroniczna)
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • grounded theory
 • qualitative research
 • housing studies
 • dwelling
 • space arrangement
 • control

  Adres url:
  6/15
  AUTORZY: Grzegorz D. Stunża.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Memex w kieszeni? Mobilne narzędzia komunikowania i zbierania danych jako część warsztatu badacza jakościowego
  ŹRÓDŁO: W: Metody badań online / red. Piotr Siuda
  ADRES WYDAWNICZY: [Gdańsk] : Wydawnictwo Naukowe Katedra, cop. 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 270-302
  ISBN: 978-83-65155-14-6
  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • qualitative research
 • online methods
 • mobile research

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/15
  AUTORZY: Radosław Kossakowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Metaewaluacja w kulturze. Czego uczy nas analiza raportów o stanie kultury
  ŹRÓDŁO: W: Kultura od nowa : badania - trendy - praktyka / [red. Grzegorz D. Stunża, Krzysztof Stachura]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Instytut Kultury Miejskiej, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 11-26
  ISBN: 978-83-64610-67-7
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • evaluation
 • culture
 • qualitative research
 • research projects

  Adres url:
  8/15
  AUTORZY: Borys Cymbrowski, Dorota Rancew-Sikora.
  TYTUŁ: Od redaktorów: dylematy etyczne i ryzyko w badaniach terenowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ethical issues and risk in fieldwork. Introduction
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologii Jakościowej, [dokument elektroniczny]. - 2016, T. 12, nr 3, s. 6-21
  TRYB DOSTĘPU: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume35/PSJ_12_3_Cymbrowski_Rancew-Sikora.pdf[dostęp 24.08.2016]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • socjologia
 • antropologia
 • badania jakościowe
 • etyka
 • ryzyko

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sociology
 • anthropology
 • qualitative research
 • ethics
 • risk

  Adres url:
  9/15
  AUTORZY: Dorota Rancew-Sikora, Borys Cymbrowski.
  TYTUŁ: W stronę socjologicznego ujęcia etyki badań naukowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Towards a sociological understanding of research ethics
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologii Jakościowej, [dokument elektroniczny]. - 2016, T. 12, nr 3, s. 22-39
  TRYB DOSTĘPU: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume35/PSJ_12_3_Rancew-Sikora_Cymbrowski.pdf [dostęp 24.08.2016]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kodeks etyczny
 • paradygmat normatywny vs imperatywny w socjologii
 • badania jakościowe
 • badania terenowe
 • historia socjologii

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ethical codes
 • normative vs interpretative paradigm in social sciences
 • qualitative research
 • fieldwork
 • history of sociology

  Adres url:
  10/15
  AUTORZY: Magdalena Wawrzyniak-Śliwska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Fenomenografia jako perspektywa w badaniach glottodydaktycznych nad nauczycielami
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The phenomenographic perspective in glottodidactic research
  ŹRÓDŁO: W: Nauczyciele języków obcych : konteksty pracy - kształcenie - doskonalenie zawodowe / red. nauk. Ewa Andrzejewska, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 105-118
  ISBN: 978-83-7865-532-9
  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fenomenografia
 • badania glottodydaktyczne
 • badania jakościowe
 • podmiotowe koncepcje zjawisk

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenography
 • glottodidactic research
 • qualitative research
 • subjective conceptualizations of phenomena

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/15
  AUTORZY: Alicja Jurgiel-Aleksander.
  TYTUŁ: Fenomenografia w wybranych badaniach nad edukacją. Od praktyki badawczej do identyfikacji założeń metody
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Phenomenography in some educational research. From practices to identification of methodological assumptions
  ŹRÓDŁO: Studia i Badania Naukowe = Scientific Studies and Research. - 2017, R. 11, nr 1, s. 89-98
  p-ISSN: 1897-2829

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fenomenografia
 • praktyki edukacyjne
 • badania jakościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenography
 • educational practices
 • qualitative research

  12/15
  AUTORZY: Dorota Krzemińska.
  TYTUŁ: O patriotyzmie, patriotach i wartościach patriotycznych w rozmowach z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Refleksje na marginesie pewnej pracy magisterskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On patriotism, patriots and patriotic values in conversations with adults with intellectual disabilities. Reflections on the margins of a particular master's thesis
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2017, nr 26, s. 58-83
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • świat wartości patriotycznych
 • osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną
 • badania jakościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • patriotic values
 • adults with intellectual disabilities
 • qualitative research

  Adres url:
  13/15
  AUTORZY: Katarzyna Kmita-Zaniewska.
  TYTUŁ: Interakcje, narracje i interpretacje w badaniach biograficznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Interactions, narrations and interpretations in biographical research
  ŹRÓDŁO: Ruch Pedagogiczny. - 2018, nr 4, s. 117-132
  p-ISSN: 0483-4992

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • badania biograficzne
 • wywiady narracyjne
 • interakcjonizm symboliczny
 • badania jakościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • biographical research
 • narrative interviews
 • symbolic interactionism
 • qualitative research

  14/15
  AUTORZY: Janusz Erenc, Piotr Pankiewicz, Małgorzata Filanowicz.
  TYTUŁ: Professional identity and conflict: has the higher education of nurses changed professional relations between nurses and doctors?
  ŹRÓDŁO: journalofadvancednursing.blogspot.com, [dokument elektroniczny]
  TRYB DOSTĘPU: http://journalofadvancednursing.blogspot.com/2018/09/professional-identity-and-conflict-has.html [dostęp 01.10.2018]
  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: ZLR
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • professional relations
 • conflict
 • qualitative research
 • professional subordination
 • identity of nurses

  15/15
  AUTORZY: Angelica Pegani.
  TYTUŁ: Wywiad z liderem : wizerunek lidera w osiemdziesięciu (80) indywidualnych wywiadach pogłębionych
  ADRES WYDAWNICZY: [Gdynia : Angelica Pegani], cop. 2018
  OPIS FIZYCZNY: 411 s., il., 23 cm
  ISBN: 978-83-944545-5-5
  UWAGI: Bibliogr. s. 381-409
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • komunikacja międzykulturowa
 • mass media
 • wielokulturowość
 • tożsamość kulturowa
 • kultura
 • społeczeństwo
 • kompetencja kulturowa
 • style komunikacyjne
 • leadership
 • przywództwo
 • mężczyzna
 • kobieta
 • lider
 • rozwój lidera
 • wywiad pogłębiony
 • wywiad rzeka
 • wizerunek
 • przewodzenie
 • style liderów
 • zarządzanie
 • media
 • przewodnik

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • leader
 • leadership
 • female-leader
 • male-leader
 • management
 • international communication
 • interviews
 • journalism
 • press
 • mass media
 • digital media
 • cognitive interviewing
 • quantitative research
 • qualitative research

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego