logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: SOCIAL CHANGE
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/11
AUTORZY: Maria Mendel, Tomasz Szkudlarek.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Transition to nowhere : homelessness in post-communist Poland as the hand of fate
ŹRÓDŁO: W: The post-communist condition : public and private discourses of transformation / by Aleksandra Galasińska, Dariusz Galasiński
ADRES WYDAWNICZY: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2010
SERIA: Discourse Approaches to Politics, Society and Culturex, vol. 37
OPIS FIZYCZNY: S. [211]-227
ISBN: 978-90-272-0628-2
ISBN: 978-90-272-8817-2
UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: ZMR
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • homelessness
 • social change
 • biography
 • liminality
 • heterotopia
 • exclusion

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/11
  AUTORZY: Karolina Starego.
  TYTUŁ: O społecznych konsekwencjach autodefinicji intelektualistów (i ich edukacyjnych konotacjach)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On the social consequences of intellectual class self-definition (and its educational significance)
  ŹRÓDŁO: Rocznik Pedagogiczny. - 2012, T. 35, s. [239]-261
  p-ISSN: 0137-9585

  UWAGI: Bibliogr. 47 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intellectuals
 • intelligentsia
 • social transformation
 • identity
 • social exclusion
 • social change
 • education
 • Jacques Rancière

  3/11
  AUTORZY: Jacek Splisgart.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wpływ mediów na przemiany kultury i społeczeństwa japońskiego w XX wieku
  ŹRÓDŁO: W: Kultura na pilota : o zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej / pod red. Waldemara Kuligowskiego i Marcina Hermanowskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Poznań : Ars Nova, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. 36-[49]
  ISBN: 978-83-87433-87-1
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cultural change
 • media
 • Japan
 • 20th century
 • social change

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/11
  AUTORZY: Wojciech Siegień.
  TYTUŁ: Czy Polacy lubią bić dzieci? : pedagogiczne addenda do książki Sylwii Różyckiej-Jaroś: Karcenie dzieci - czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca bezprawność?
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Do Poles like to beat children? : pedagogical addenda to the book Sylwia Różycka-Jaroś Karcenie dzieci - czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca bezprawność?
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2013, R. 9, nr 3, s. 56-61
  p-ISSN: 1734-1582

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dziecko w społeczeństwie
 • przemoc wobec dzieci
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • zmiana społeczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • child and society
 • child abuse
 • law on prevention of domestic violence
 • social change

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/11
  AUTORZY: Maria Mendel, Bohdan Skrzypczak.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Słowo od redaktorów. Praca socjalna jako zmienianie rzeczywistości przez edukację
  ŹRÓDŁO: W: Praca socjalna jako edukacja ku zmianie : od edukacji do polityki / pod red. Marii Mendel, Bohdana Skrzypczaka
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013
  SERIA: Prace Laboratorium Innowacji Społecznej, 3
  OPIS FIZYCZNY: S. 7-10
  ISBN: 978-83-7689-186-6
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PWS
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social work
 • community work
 • politics
 • education
 • social change

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/11
  AUTORZY: Lucyna Kopciewicz.
  TYTUŁ: Cyborgizacje: perspektywy, wyobrażenia, projekty edukacyjne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Cyborgization: prospects, social imaginary and educational projects
  ŹRÓDŁO: Ars Educandi. - 2016, T. 13, s. 11-21
  p-ISSN: 1230-607X

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • cyborgizacja
 • technika
 • zmiana społeczna
 • edukacja
 • cyberdzieci

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cyborgization
 • technology
 • social change
 • education
 • cyberchildren

  Adres url:
  7/11
  AUTORZY: Sławomira Sadowska.
  TYTUŁ: Kim powinien być pedagog specjalny : granice wzorca w kontekście potrzeb zmiany społecznej i horyzont "odpowiedzi" rozbieżnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Whom should a special pedagogue be : the boundaries of a model in the context of the need for social change and the horizon of divergent "answers"
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2016, nr 23, s. 32-47
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: (Re)wizje profesjonalizmu. Kształcenie w obliczu systemowych zmian i potrzeb podmiotu
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • special pedagogue
 • social change
 • higher education

  8/11
  AUTORZY: Marta Pięta.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Twórczość krytyczna Michela Foucaulta - filozofia implikująca zmianę społeczną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The critical work of Michel Foucault - philosophy implying social change
  ŹRÓDŁO: W: QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 23-27 května 2016, roč 6 = QUAERE 2016 : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants : May 23-27, 2016, vol. 6
  ADRES WYDAWNICZY: Hradec Králové : Magnanimitas, cop. 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 461- 468
  ISBN: 978-80-87952-15-3
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: QUAERE 2016. Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants
  Miejsce konferencji: Hradec Králové
  Kraj: CZ
  Od dnia: 2016.05.23
  Do dnia: 2016.05.27
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • filozofia
 • Michel Foucault
 • Foucaultowska teoria władzy
 • stosunki władzy
 • relacje społeczne
 • zmiana społeczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • philosophy
 • Michel Foucault
 • Foucault's theory of power
 • power relations
 • social relations
 • social change

  Adres url:
  9/11
  AUTORZY: Jacek Splisgart.
  TYTUŁ: Przemiany modelu rodziny a sytuacja ludzi starszych w Japonii u progu XXI wieku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Transformation of the family model and the situation of elderly people in Japan at the beginning of the 21st century
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Azji Wschodniej. - 2017, z. 11, s. 138-151
  p-ISSN: 2084-2902
  e-ISSN: 2353-8712

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Japan
 • ageing society
 • social change
 • cultural anthropology
 • future

  DOI:
  10/11
  AUTORZY: Natasza Kosakowska-Berezecka, Tomasz Besta.
  TYTUŁ: Which is better in fat times and in lean times : the Macho Man vs. the Nice Guy? Priming effects on Polish and Norwegian students' mate preferences
  ŹRÓDŁO: Current Psychology. - 2018, Vol. 37, iss. 3, s. 568-573
  p-ISSN: 1046-1310
  e-ISSN: 1936-4733

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.280
  Punktacja MNiSW: 20.000
  5-letni Impact Factor ISI: 1.165
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social change
 • social judgements of gender atypical behaviour
 • backlash

  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus
 • Medline

  Adres url:
  DOI:
  11/11
  AUTORZY: Dobrosław Mańkowski.
  TYTUŁ: Zmiana społeczna a instytucja społeczna - perspektywa teoretyczna
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Social change and social institution - theoretical perspective
  ŹRÓDŁO: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophy and Sociology. - 2018, Vol. 43, no. 1, s. 233-248
  p-ISSN: 0137-2025
  e-ISSN: 2300-7540

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zmiana społeczna
 • instytucja społeczna
 • socjologia teoretyczna
 • zmiana instytucjonalna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social change
 • social institution
 • theoretical sociology
 • institutional change

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego