logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: SPATIAL PLANNING
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/19
AUTORZY: Jan Marcin Węsławski, Jacek Urbański, Lucyna Kryla-Straszewska, Eugeniusz Andrulewicz, Tomasz Linkowski, Emil Kuzebski, Włodzimierz Meissner, Zbigniew Otremba, Joanna Piwowarczyk.
TYTUŁ: The different uses of sea space in Polish Marine Areas : is conflict inevitable?
ŹRÓDŁO: Oceanologia. - 2010, Vol. 52, no. 3, s. 513-530
p-ISSN: 0078-3234

UWAGI: Bibliogr. 46 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.983
Punktacja MNiSW: 13.000
5-letni Impact Factor ISI: 1.071
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • marine protected areas
 • spatial planning
 • sea space use

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/19
  AUTORZY: Aleksandra Cicharska, Agata Japczyńska.
  TYTUŁ: Wybrane kierunki zagospodarowania przestrzennego Gdyni
  ŹRÓDŁO: Rocznik Gdyński. - 2011, nr 23, s. [204]-209
  p-ISSN: 0137-4044

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdynia
 • spatial planning

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/19
  AUTORZY: Grzegorz Masik.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Neoliberalizm w polityce przestrzennej dużych miast w Polsce
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Neoliberalism in spatial policy of cities in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu / pod red. Magdaleny Szmytkowskiej i Iwony Sagan
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [211]-221
  ISBN: 978-83-7865-022-5
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • planowanie przestrzenne
 • władza lokalna
 • dochody miast

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spatial planning
 • local authority
 • cities' revenue

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/19
  AUTORZY: Anna Wojewnik-Filipkowska, Małgorzata Rymarzak, Dariusz Trojanowski.
  TYTUŁ: Real estate function impact on its value exemplified by the city of Gdańsk
  ŹRÓDŁO: Aestimum. - 2012, 61, s. 167-183
  p-ISSN: 1592-6117

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • city development
 • spatial planning
 • land valuation
 • real estate
 • value

  Adres url:
  5/19
  AUTORZY: Jarosław T. Czochański.
  TYTUŁ: Monitoring rozwoju regionalnego : aspekty metodologiczne i implementacyjne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Monitoring of regional development : methodological and implementation aspects
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013
  OPIS FIZYCZNY: 363 s., [9], il., 24 cm
  SERIA: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507, t. 149
  ISBN: 978-83-89693-00-4
  UWAGI: Bibliogr. s. 329-346
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spatial monitoring
 • spatial information
 • monitoring of regional development
 • regional geography
 • GIS
 • spatial planning
 • models of regional monitoring
 • development policy

  Adres url:
  6/19
  AUTORZY: Mariusz Kistowski, Katarzyna Kupska, Grażyna Wiklent.
  TYTUŁ: Wpływ infrastruktury elektroenergetycznej na zrównoważone planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce na przykładach z woj. pomorskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impacts of electric power infrastructure on sustainable spatial planning and development in Poland on the examples of Pomorskie Voivodeships
  ŹRÓDŁO: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - 2014, z. 254, s. 129-[149]
  p-ISSN: 0079-3493

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • infrastruktura elektroenergetyczna
 • Polska
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • planowanie przestrzenne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • electric power infrastructure
 • Poland
 • spatial development
 • spatial planning

  7/19
  AUTORZY: Janina Ciechanowicz-McLean.
  TYTUŁ: Zadania i kompetencje gminy w zakresie ochrony środowiska - kierunki zmian
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Tasks and the competences of municipalities concerning environmental protection - trends
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Prawnicze. - 2015, T. 34, s. 169-179
  p-ISSN: 1734-5669

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Tyt. tomu: 25 lat samorządu terytorialnego w wolnej Polsce
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environmental protection
 • spatial planning
 • municipal waste management
 • protection of trees and shrubs

  8/19
  AUTORZY: Katarzyna Borówka, Jakub Szlachetko.
  TYTUŁ: Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. Analiza dogmatycznoprawna
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Framework of stipulated directions and conditions of spatial planning devised by the metropolitan union. Legal-dogmatic analysis
  ŹRÓDŁO: Metropolitan : przegląd naukowy, [dokument elektroniczny]. - 2016, nr 6 (2), s. 26-35
  p-ISSN: 2353-7558

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • metropolia
 • obszar metropolitalny
 • planowanie przestrzenne
 • akty planowania przestrzennego

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • metropolis
 • metropolitan area
 • spatial planning
 • acts of spatial planning

  9/19
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ: Miejscowy plan rewitalizacji a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Różnice w zakresie przedmiotowym upoważnienia ustawowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Local revitalization plan and local spatial development plan. Comparison
  ŹRÓDŁO: Metropolitan : przegląd naukowy, [dokument elektroniczny]. - 2017, nr 1 (7), s. 40-59
  TRYB DOSTĘPU: http://metropolitan.im.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/Metropolitan_7_lux_2.pdf [dostęp 09.01.2017]
  p-ISSN: 2353-7558

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • planowanie przestrzenne
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • rewitalizacja
 • miejscowy plan rewitalizacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spatial planning
 • local plan of spatial planning
 • revitalization
 • local plan of revitalization

  Adres url:
  10/19
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ: Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 1 października 2016 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
  OPIS FIZYCZNY: 245 s., 21 cm
  SERIA: Monografie, 1897-4392
  ISBN: 978-83-8092-869-5
  UWAGI: Bibliogr. s. 231-244
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social participation
 • non-governmental organizations
 • spatial planning
 • public consultation

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/19
  AUTORZY: Jakub H. Szlachetko.
  TYTUŁ: Tryb rozpatrywania przez radę gminy uwag mieszkańców w sprawie projektów aktów planowania przestrzennego : wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 marca 2017 r. (II OSK 1922/15)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Procedure by which a municipal council considers the comments of the inhabitants on draft land use plans : partially critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 28 March 2017 (II OSK 1922/15)
  ŹRÓDŁO: Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych. - 2017, R. 24, nr 3, s. 116-123
  p-ISSN: 1232-7107

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • akty planowania przestrzennego
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • miejscowy plan rewitalizacji
 • partcypacja społeczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spatial planning acts
 • municipality's structure plan
 • land use plan
 • local revitalization plan
 • public participation
 • spatial planning
 • local zoning plan
 • social participation
 • public consultation

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/19
  AUTORZY: Tadeusz Palmowski, Maciej Tarkowski.
  TYTUŁ: Baltic cooperation in marine spatial planning
  ŹRÓDŁO: Baltic Region. - 2018, T. 10, no. 2, s. 100-113
  p-ISSN: 2079-8555
  e-ISSN: 2310-0524

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  UWAGI: Tekst został wydany w wersji ros.: DOI: 10.5922/2079-8555-2018-2-7 ; https://journals.kantiana.ru/baltic_region/3911/10900/
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Baltic Sea region
 • European Union
 • integrated coastal area management
 • spatial planning
 • Poland
 • Russia

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  13/19
  AUTORZY: Tomasz Bąkowski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Bezpieczeństwo jako determinanta lokalnego planowania przestrzennego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Security as a determinant of local spatial planning
  ŹRÓDŁO: W: Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Elżbieta Ura, Elżbieta Feret, Stanisław Pieprzny
  ADRES WYDAWNICZY: Rzeszów : RS Druk, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 254-264
  ISBN: 978-83-65293-45-9
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezpieczeństwo
 • planowanie przestrzenne
 • zasady prawa
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • CPTED

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • security
 • spatial planning
 • principals of law
 • location spatial planning
 • CPTED

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/19
  AUTORZY: Jacek Zaucha.
  TYTUŁ: Book review: The poverty of territorialism. A neo-medieval view of Europe and European planning
  ŹRÓDŁO: Europa XXI. - 2018, Vol. 35, s. 127-131
  p-ISSN: 1429-7132
  e-ISSN: 2300-8547

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • spatial planning
 • Faludi
 • territorialism

  Adres url:
  DOI:
  15/19
  AUTORZY: Diana Trzcińska.
  TYTUŁ: Ochrona środowiska a status uzdrowiska w świetle prawa planowania przestrzennego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Environmental protection and the status of a spa in the light of spatial planning law
  ŹRÓDŁO: Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - 2018, 16/1/1, s. 155-164
  p-ISSN: 1731-8297

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environmental protection
 • health protection
 • health resort
 • spatial planning

  16/19
  AUTORZY: Diana Trzcińska.
  TYTUŁ: Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony
  OZNACZENIE WYDANIA: Stan prawny na 15 czerwca 2018 r.
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
  OPIS FIZYCZNY: 518 s.
  SERIA: Monografie, 1897-4392
  ISBN: 978-83-8124-765-8
  UWAGI: Bibliogr. s. 483-509
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • environment
 • environment protecion law
 • spatial planning
 • spatial planning law

  17/19
  AUTORZY: Diana Trzcińska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Problematyka planowania i zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych
  ŹRÓDŁO: W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018
  SERIA: Monografie Prawnicze
  OPIS FIZYCZNY: S. 271-287
  ISBN: 978-83-812-8754-8
  ISBN: 978-83-812-8755-5 (e-book)
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • public economic law
 • environment
 • spatial planning
 • wind energy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  18/19
  AUTORZY: Jarosław T. Czochański, Paweł Wiśniewski.
  TYTUŁ: River valleys as ecological corridors - structure, function and importance in the conservation of natural resources
  ŹRÓDŁO: Ecological Questions. - 2018, Vol. 29, no. 1, s. 77-87
  p-ISSN: 1644-7298

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • river valley
 • ecological corridor
 • spatial planning
 • Pomerania Province

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
  19/19
  AUTORZY: Dorota Ciołek, Magdalena Matczak, Joanna Piwowarczyk, Marcin Rakowski, Kazimierz Szefler, Jacek Zaucha.
  TYTUŁ: The perspective of Polish fishermen on maritime spatial planning
  ŹRÓDŁO: Ocean & Coastal Management. - 2018, Vol. 166, s. 113-124
  p-ISSN: 0964-5691
  e-ISSN: 1873-524X

  UWAGI: Bibliogr. 58 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.276
  Punktacja MNiSW: 30.000
  5-letni Impact Factor ISI: 2.349
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • maritime spatial planning
 • Engagement of Polish fishermen
 • the attitudes of fishermen toward maritime
 • spatial planning

  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego