logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: SPECIAL EDUCATION
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/11
AUTORZY: Sławomira Sadowska.
TYTUŁ: W kręgu spięć, rozterek i potencjału uprawiania pedagogiki specjalnej
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Clashes, dilemmas and potential in the practice of special education
ŹRÓDŁO: Szkoła Specjalna. - 2012, T. 73, nr 4, s. 260-268
p-ISSN: 0137-818X

UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pedagogika specjalna
 • rozwój nauki
 • tworzenie wiedzy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • special education
 • development of science
 • creation of knowledge

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/11
  AUTORZY: Amadeusz Krause.
  TYTUŁ: Pedagogika specjalna w obronie człowieczeństwa : polemika z Elżbietą Zakrzewską-Menterys
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Special education in a defence of humanity : polemics with Elżbieta Zakrzewska-Manterys
  ŹRÓDŁO: Studia Edukacyjne. - 2013, nr 24, s. [51]-63
  p-ISSN: 1233-6688

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • special education
 • subjectivity of a disabled person

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/11
  AUTORZY: Amadeusz Krause.
  TYTUŁ: Teoretyczne inspiracje pedagogiki specjalnej : pedagogika emancypacyjna
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Theoretical inspirations of special education : emancipatory pedagogy
  ŹRÓDŁO: Studia Edukacyjne. - 2013, nr 28, s. 7-16
  p-ISSN: 1233-6688

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • emancipatory pedagogy
 • emancipation
 • special education
 • person with a disability

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/11
  AUTORZY: Amadeusz Krause.
  TYTUŁ: Teoretyczne inspiracje pedagogiki specjalnej : pedagogika krytyczna
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Theoretical inspirations of special education : critical pedagogy
  ŹRÓDŁO: Studia Edukacyjne. - 2013, nr 25, s. [7]-16
  p-ISSN: 1233-6688

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • critical pedagogy
 • special education
 • discrimination
 • idealization of integration

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/11
  AUTORZY: Sławomira Sadowska.
  TYTUŁ: "Trafiliśmy do nieznanego miasta, a ktoś poradził, żebyśmy zapuścili się w zarośla między dwiema nowymi kamieniczkami" : podróż po mieście naukowym pedagogiki specjalnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "We landed in an unknown town and somebody advised us to venture into the brushwood between two new tenements" : journey in the scientific town of special education
  ŹRÓDŁO: Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2014, nr 3 (25), s. 21-34
  p-ISSN: 1734-5537

  UWAGI: Bibliogr.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • uniwersytet
 • poznanie
 • kształcenie
 • pedagogika specjalna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • university
 • cognition
 • education
 • special education

  6/11
  AUTORZY: Amadeusz Krause.
  TYTUŁ: Pedagogika w zmianie paradygmatycznej - problem hermeneutycznej niewspółmierności
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Pedagogy in the paradigmatic change - the problem of hermeneutic disparity
  ŹRÓDŁO: Studia Edukacyjne. - 2014, nr 33, s. 7-18
  p-ISSN: 1233-6688

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • social and humanistic sciences
 • development and changes within scientific disciplines
 • special education
 • paradigm
 • hermeneutic disparity

  Adres url:
  7/11
  AUTORZY: Sławomira Sadowska, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk.
  TYTUŁ: Sukcesy w dziedzinie zewnętrznego sprawdzania efektów kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami? Refleksje w odniesieniu do sprawdzianu po szkole podstawowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The successes in the field of external validation of the learning outcomes of pupils with disabilities. Reflections in relation to the test after primary school
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2015, nr 20, s. 86-110
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Dziecko z niepełnosprawnością. Konteksty rozwojowe i edukacyjne
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • egzamin zewnętrzny
 • kształcenie specjalne
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • external examination
 • special education
 • adaptation of educational requirements

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/11
  AUTORZY: Sławomira Sadowska.
  TYTUŁ: Polityka oświatowa w rozwiązywaniu kwestii kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami (1989-2016)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The educational policy in solving the issue of education of pupils with disabilities (1989-2016)
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2016, nr 22, s. 13-36
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 57 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Polityka oświatowa w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • reforma oświaty
 • uczeń z niepełnosprawnością
 • kształcenie specjalne
 • polityka oświatowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • educational reform
 • pupil with disability
 • special education
 • education policy

  9/11
  AUTORZY: Sławomira Sadowska.
  TYTUŁ: Bez konturu? O potrzebie samoświadomości dyscyplinarnej pedagogiki specjalnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: No outline? About the need of disciplinary self-awareness of special education
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2017, nr 27, s. 24-37
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Budowanie wiedzy w pedagogice specjalnej / Studenci i studiowanie pedagogiki specjalnej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pedagogika specjalna
 • tożsamość pedagogiki specjalnej
 • nieciągłość nauk
 • przeszkoda epistemologiczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • special education
 • identity of special education
 • discontinuity of sciences
 • epistemological obstacles

  Adres url:
  10/11
  AUTORZY: Amadeusz Krause.
  TYTUŁ: Budowanie wiedzy w pedagogice specjalnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Knowledge building in special education
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2017, nr 27, s. 13-23
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Budowanie wiedzy w pedagogice specjalnej / Studenci i studiowanie pedagogiki specjalnej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pedagogika specjalna
 • budowanie wiedzy
 • jakość publikacji

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • special education
 • knowledge building
 • quality of publications

  Adres url:
  11/11
  AUTORZY: Dorota Krzemińska, Iwona Lindyberg.
  TYTUŁ: O (nie)studiowaniu i (nie)przygotowaniu do pracy w obszarze wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością. Refleksja z doświadczeń nauczyciela akademickiego i badacza
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On (not)studying and not(preparing) to support adults with disabilities. Reflecting on university teacher's and researcher's experience
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2018, nr 32, s. 99-114
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pedagogika specjalna
 • kształcenie pedagogów specjalnych
 • dorosłość i starość z niepełnosprawnością

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • special education
 • special educators training
 • adulthood and aging with disabilities

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego