logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: TRUTH
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/22
AUTORZY: Andrzej Chmielecki.
TYTUŁ: Kilka prawd o Prawdzie (wykład inauguracyjny na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
¬RÓDŁO: Cywilizacja i Polityka. - 2009, nr 7, s. [9]-14
p-ISSN: 1732-5641

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Słowa kluczowe w j. ang.:
 • logic
 • ontology
 • epistemology
 • bivalence
 • truth

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  2/22
  AUTORZY: Wojciech Żełaniec.
  TYTUŁ: The truth-value of norms
  ¬RÓDŁO: blog.centrodietica.it, [dokument elektroniczny]. - Utworzone 13 lutego 2010
  TRYB DOSTĘPU: http://blog.centrodietica.it/wp-content/uploads/2010/02/truth_value_o_norms.pdf [dostęp 04.03.2015]
  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • norm
 • truth
 • truth-value
 • von Wright
 • Kalinowski

  Adres url:
  3/22
  AUTORZY: Iwona Krupecka.
  TYTUŁ: El símbolo quijotesco y la cuestión de la verdad en función ideológica y política en Defensa de la Hispanidad de Ramiro de Maeztu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The quixotic symbol and the question of the truth in its ideological and political function in Defensa de la Hispanidad of Ramiro de Maeztu
  ¬RÓDŁO: Topologik. - 2012, no. 11, s. 40-51
  p-ISSN: 2036-5683

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: SPA
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Quixotism
 • universality
 • truth
 • ideology

  Adres url:
  4/22
  AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski, Sylwia Górzna.
  TYTUŁ: The universalistic concept of science in the philosophical and theological doctrine of Karol Wojtyla - John Paul II
  ¬RÓDŁO: European Journal of Science and Theology. - 2012, Vol. 8, no 4, s. 129-139
  p-ISSN: 1841-0464

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.389
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Karol Wojtyla,
 • universalism
 • philosophy of science
 • truth
 • scientific cooperation

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  Adres url:
  5/22
  AUTORZY: Wojciech Gajewski.
  TYTUŁ: "Rzekł mu Piłat: Co to jest prawda?" : 'emet i alētheia w tradycji żydowskiej i grecko-rzymskiej. Kulturowo-teologiczne odczytanie J 8,31-32 i J 18,37-38a, cz. 1
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "Pilate saith unto him: What is truth?" : 'emet and alētheia in Jewish and Greco-Roman tradition. Cultural-theological reading of J 8,31-32 and J 18,37-38a, pt. 1
  ¬RÓDŁO: Gdański Rocznik Ewangelicki. - 2013, Vol. 7, s. 267-294
  p-ISSN: 1898-1127

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • truth
 • 'emet
 • alētheia
 • Old Testament
 • Greek philosophy

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  6/22
  AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski.
  TYTUŁ: Crisis of truth in the globalized world of mass media
  ¬RÓDŁO: European Journal of Transformation Studies, [dokument elektroniczny]. - 2013, Vol. 1, no. 1, s. 108-120
  TRYB DOSTĘPU: http://europeourhouse.weebly.com/2013-volume-1-n-1.html [dostęp 3.02.2014]
  e-ISSN: 2298-0997

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mass media
 • epistemology
 • crisis
 • truth

  Adres url:
  7/22
  AUTORZY: Aleksandra Pawliszyn.
  TYTUŁ: Game as an inexpressible source of philosophy : a not too serious trifle?
  ¬RÓDŁO: Agathos : an international review of the humanities and social sciences. - 2013, Vol. 4, iss. 1, s. [23]-32
  p-ISSN: 2069-1025
  e-ISSN: 2248-3446

  UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • inexpressible source of philosophy
 • critical logos
 • otherness
 • truth
 • serious philosophizing

  Adres url:
  8/22
  AUTORZY: Jerzy Zajadło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Prawda
  ¬RÓDŁO: W: Filozofia prawa : w pytaniach i odpowiedziach / pod red. Jerzego Zajadło i Kamila Zeidlera
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : LexisNexis, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [293]-304
  ISBN: 978-83-278-0421-1
  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: POE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • truth
 • philosophy of law

  9/22
  AUTORZY: Łukasz Rybiński.
  TYTUŁ: Reflections on the dialectics of marginalization
  ¬RÓDŁO: Forum for World Literature Studies. - 2013, Vol. 5, no. 2, s. [230]-235
  p-ISSN: 1949-8519
  e-ISSN: 2154-6711

  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • marginalization
 • dialectics
 • Adorno
 • negation
 • truth
 • Ulysses

  10/22
  AUTORZY: Jerzy Zajadło.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Teoretyczno- i filozoficzno-prawne pojęcie prawdy
  ¬RÓDŁO: W: Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym : materiały Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego 2013 / [red. nauk. Karolina Kremens, Jerzy Skorupka]
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 8-24
  ISBN: 978-83-62832-05-7
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • truth
 • law
 • philosophy

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  11/22
  AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Truth as a conditio sine qua non of peace
  ¬RÓDŁO: W: Resolving disputes in the 21st century / Slávka Kakošková, Lenka Holá et al.
  ADRES WYDAWNICZY: Budapest : P-T Muhely Ltd., 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. 30-40
  ISBN: 978-963-89468-2-9
  UWAGI: Bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • truth
 • John Paul II
 • political philosophy
 • dialogue

  Adres url:
  12/22
  AUTORZY: Wojciech Gajewski.
  TYTUŁ: "Rzekł mu Piłat: Co to jest prawda?" Emet i alētheia w tradycji żydowskiej i grecko-rzymskiej, cz. 2
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "Pilate saith unto him: What is truth?" Emet and alētheia in Jewish and Greco-Roman tradition, pt. 2
  ¬RÓDŁO: Gdański Rocznik Ewangelicki. - 2014, Vol. 8, s. 246-264
  p-ISSN: 1898-1127

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • truth
 • lexeme alētheia
 • New Testament
 • intertestamental Jewish literature

  Adres url:
  13/22
  AUTORZY: Wojciech Żełaniec.
  TYTUŁ: On the non-paradoxality of the Veridic
  ¬RÓDŁO: Fenomenologia. - 2014, R. 12, nr 12, s. [77]-85
  p-ISSN: 1731-7541

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • prawda
 • paradoks
 • kłamca
 • Weredyk
 • my¶l
 • zdanie
 • samo-odniesienie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • truth
 • paradox
 • liar
 • Veridic
 • thought
 • sentence
 • self-reference

  14/22
  AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski.
  TYTUŁ: The new empire of lies? Essay on lack of truth in international relations
  ¬RÓDŁO: European Journal of Transformation Studies, [dokument elektroniczny]. - 2014, Vol. 2, suppl. 1, s. 111-121
  e-ISSN: 2298-0997

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: ZAS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • truth
 • international relations
 • normative theory

  Adres url:
  15/22
  AUTORZY: Katarzyna Kotowska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Vers une photofiction - Des histoires vraies + dix de Sophie Calle
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Towards a photofiction - Des histoires vraies + dix by Sophie Calle
  ¬RÓDŁO: W: Croyance, vérité, mensonge / [réd. Beata Kędzia-Klebeko, Michał Bajer, Pierre-Frédéric Weber, Nelli Przybylska, Anna Kricka]
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Editions de L'université de Szczecin, 2014
  SERIA: Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751, t. 887
  OPIS FIZYCZNY: S. 323-332
  ISBN: 978-83-7241-958-3
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: FRE
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • photofiction
 • Sophie Calle
 • autobiographical pact
 • truth
 • fiction

  16/22
  AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Deficit of truth in mass media and its consequence for a political and international sphere
  ¬RÓDŁO: W: Megatrends and media: media farm - totems and taboo : conference proceedings from International Scientific Conference, 14th - 15th April 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science, Smolenice, Slovak Republic / Dana Petranová Slavomír Magál (eds.)
  ADRES WYDAWNICZY: Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 97-111
  ISBN: 978-80-8105-720-5
  UWAGI: Bibliogr. 30 poz.
  Tytuł-nazwa konferencji: International Scientific Conference "Megatrends and Media 2015: Media Farm - Totems and Taboo"
  Miejsce konferencji: Smolenice
  Kraj: SK
  Od dnia: 2015.04.14
  Do dnia: 2015.04.15
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mass media
 • normative theory
 • politics
 • international relations
 • truth

  17/22
  AUTORZY: Wojciech Żełaniec.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Is a truth-value of norms really as nefarious an idea as all that?
  ¬RÓDŁO: W: Realtà, verità, rappresentazione / a cura di Pier Luigi Lecis, Vinicio Busacchi, Pietro Salis
  ADRES WYDAWNICZY: Milano : FrancoAngeli, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 351-366
  ISBN: 978-88-91714-11-4
  UWAGI: Bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: ZMR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • norm
 • truth
 • falsity
 • truth-value
 • deontic

  18/22
  AUTORZY: Krystyna Rybińska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Poszukiwanie ¶ladów na rozbitym gruncie prawdy : szkic o znaczeniu sztuki w czasach współczesnych
  ¬RÓDŁO: W: Grom-¶miech, który grunt jednej prawdy rozbija : kontrowersje wokół zagadnienia prawdy / pod red. Aleksandry Pawilszyn i Roberta Dolewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
  SERIA: Biblioteka "Hermeneutyka Przej¶ć", t. 7
  OPIS FIZYCZNY: S. 58-74
  ISBN: 978-83-7865-299-1
  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • truth
 • critical art
 • philosophical hermeneutics
 • Adorno
 • Beckett

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  19/22
  AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski.
  TYTUŁ: The personalistic aspect of truth and dialogue in the context of Karol Wojtyła's philosophy: John Paul II's ethics of media
  ¬RÓDŁO: Communication Today. - 2016, Vol. 7, nr 1, s. 4-17
  p-ISSN: 1338-130X

  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ethics of mass media
 • Karol Wojtyła
 • truth
 • dialogue
 • personalism

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  20/22
  AUTORZY: Anna Marchewka.
  TYTUŁ: Portret Herodota w traktacie De Herodoti malignitate Plutarcha z Cheronei
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Portrait of Herodotus in the light of Plutarch's treatise De Herodoti malignitate
  ¬RÓDŁO: Argument. - 2017, Vol. 7, no. 2, s. 233-246
  p-ISSN: 2083-6635
  e-ISSN: 2084-1043

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Plutarch
 • Herodotus
 • truth
 • liar
 • malice
 • moralist

  Adres url:
  DOI:
  21/22
  AUTORZY: Willie van Peer, Katarzyna (tł.) Kręglewska.
  TYTUŁ: Prawda ma znaczenie: postępowanie krytyczne w rewizjonizmie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Truth matters: a critical exercise in revisionism
  ¬RÓDŁO: Tekstualia. - 2017, nr 1 (48), s. 15-32
  p-ISSN: 1734-6029
  e-ISSN: 2299-9906

  UWAGI: Przekł. z j. ang.
  Typ publikacji:
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • interpretacja
 • prawda
 • Jonathan Culler
 • Umberto Eco
 • logic

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • interpretation
 • truth
 • Jonathan Culler
 • Umberto Eco
 • logic

  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BUG]
  22/22
  AUTORZY: Krystyna Rybińska.
  TYTUŁ: The absurd as a representation : towards a hermeneutics of the inexplicable (the problematic case of Godot)
  ¬RÓDŁO: Studia Anglica Posnaniensia. - 2017, Vol. 51, iss. 4, s. 67-86
  p-ISSN: 0081-6272
  e-ISSN: 2082-5102

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • absurd
 • hermeneutics
 • truth
 • Beckett
 • representation

  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:
    Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
 • Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego