logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: ŚREDNIOWIECZE
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/10
AUTORZY: Monika Badura.
TYTUŁ: Rośliny użytkowe w dawnym Gdańsku : studium archeobotaniczne
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Useful plants in the history of Gdańsk : archaeobotanical study
ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
OPIS FIZYCZNY: 337 s., il. (w tym kolor.), 25 cm
ISBN: 978-83-7326-782-4
UWAGI: Bibliogr. s. [244]-270
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • archeobotanika
 • Gdańsk
 • rośliny użytkowe
 • średniowiecze
 • czasy nowożytne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • archaeobotany
 • useful plants
 • Gdańsk
 • Middle Age
 • Modern Times

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/10
  AUTORZY: Rafał Kubicki.
  TYTUŁ: Dominikanie w Nordenborku i Gierdawach w XV - początkach XVI wieku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Dominicans in Nordenbork (Nordenburg) and Gierdawy (Gerdauen) in the 15th and at the beginning of the 16th century
  ŹRÓDŁO: Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2012, nr 2 (276), s. [227]-242
  p-ISSN: 0023-3196

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • historia kościoła
 • średniowiecze
 • dominikanie
 • klasztory w Nordenborku i Gierdawach

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • history of the church
 • Middle Ages
 • Dominicans
 • monasteries in Nordenburg and Gerdauen

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/10
  AUTORZY: Wacław Kulczykowski.
  TYTUŁ: Studnie zamkowe na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Castle's wells on the territory of Teutonic Order's country in Prussia
  ŹRÓDŁO: Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2013, nr 1 (279), s. 3-17
  p-ISSN: 0023-3196

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • studnie
 • zakon krzyżacki
 • państwo krzyżackie
 • Prusy
 • średniowiecze
 • kultura materialna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • wells
 • Teutonic Order
 • Teutonic Order's country
 • Prussia
 • Middle Age
 • material culture

  Adres url:
  4/10
  AUTORZY: Arkadiusz Koperkiewicz.
  TYTUŁ: Badania archeologiczne ratusza Lidzbarka Warmińskiego w 700-lecie lokacji miasta
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Archaeological research of the town hall of Lidzbark Warmiński in the 700-year anniversary of the granting the town charter
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Archeologiczne = Gdańsk Archaeological Studies. - 2014, nr 4, s. 45-107
  p-ISSN: 1897-4120

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Lidzbark Warmiński
 • badania archeologiczne
 • ratusz starego miasta
 • architektura
 • średniowiecze

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Lidzbark Warmiński
 • archaeological excavations
 • old town hall
 • architecture
 • Midle Ages

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/10
  AUTORZY: Wiesław Długokęcki.
  TYTUŁ: Prusowie na Żuławach Fiszewskich od XIII do połowy XVI wieku : zagadnienie akulturacji i asymilacji Prusów jako problem badawczy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Prussians in the Fischauer Fens from the 13th until the mid-16th century
  ŹRÓDŁO: Pruthenia. - 2014, T. 9, s. 7-41
  p-ISSN: 1897-0915

  UWAGI: Bibliogr. 84 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Prusowie
 • akulturacja i asymilacja Prusów
 • Żuławy Fiszewskie
 • Żuławy
 • komornictwo fiszewskie
 • osadnictwo pruskie
 • średniowiecze
 • kolonizacja niemiecka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Prussians
 • aculturation and assimilation of Prussians
 • Fischauer Fen
 • Fischauer chamberlainship
 • Old-Prussian settlement
 • Middle Ages
 • German colonisation

  Adres url:
  6/10
  AUTORZY: Witold Świętosławski.
  TYTUŁ: Topór z wizerunkiem tura z grobu w Olen'-Kolodez' nad Donem - łup ze środkowej Europy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: A shaft-hole axe with representation of an aurochs from a grave in Olen'-Kolodez' on the Don river - a booty from Central Europe
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Archeologiczne = Gdańsk Archaeological Studies. - 2014, nr 4, s. 33-43
  p-ISSN: 1897-4120

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • średniowiecze
 • broń zdobiona
 • znaki przedheraldyczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Middle Ages
 • ornamented weapons
 • pre-heraldic signs

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/10
  AUTORZY: Tomasz Rembalski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: W średniowieczu (1253-1466)
  ŹRÓDŁO: W: Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość / pod red. Tadeusza Stegnera
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Gdynia : Kosycarz Foto Press, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 51-68
  ISBN: 978-83-937367-3-7
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 325-341
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • osadnictwo
 • średniowiecze
 • Pomorze
 • Kaszuby
 • Gdynia
 • Wiczlino
 • Chwarzno
 • Bojano
 • Koleczkowo

  8/10
  AUTORZY: Rafał Kubicki.
  TYTUŁ: Młyny wodne w ziemiach świeckiej i nowskiej do końca XVI wieku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Water mills in Świecie and Nowe Lands till the end of the 16th century
  ŹRÓDŁO: Studia Geohistorica. - 2015, nr 3, s. 74-88
  p-ISSN: 2300-2875

  UWAGI: Bibliogr. 43 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ziemia świecka i ziemia nowska
 • Prusy Królewskie
 • średniowiecze
 • okres wczesnonowożytny
 • gospodarka
 • młyny wodne
 • młyny przemysłowe
 • osadnictwo XV w.
 • geografia historyczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Świecie and Nowe Lands
 • Royal Prussia
 • middle ages early modern period
 • economy
 • water mills
 • industrial mills
 • settlement in 15th century
 • historical geography

  9/10
  AUTORZY: Mateusz Szuba.
  TYTUŁ: Możni z ziemi białogardzkiej i słupskiej w otoczeniu księcia gdańskiego Warcisława II
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The representatives of the Słupsk and Białogarda lands in the times of Warcisław II, prince of Gdańsk in 1266-1269/70
  ŹRÓDŁO: Argumenta Historica. - 2017, nr 4, s. 127-142
  p-ISSN: 2353-0839

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • możnowładcy
 • Sobiesławice
 • średniowiecze
 • Warcisław II
 • ziemia białogardzka i słupska

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/10
  AUTORZY: Hanna Lesner.
  TYTUŁ: Słowo w służbie władzy. Inspiracje antyczne w retoryce mów Bessariona wygłoszonych na konwencie w Norymberdze
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The word in the service of power. Ancient inspirations in cardinal Bessarion's oration declaimed at the congress in Nuremberg
  ŹRÓDŁO: Argumenta Historica. - 2017, nr 4, s. 102-113
  p-ISSN: 2353-0839

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Bessarion
 • inspiracje antyczne w retoryce
 • konwent w Norymberdze
 • Kościół katolicki
 • krucjata
 • średniowiecze

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego