logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: AKSJOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/10
AUTORZY: Magdalena Bielenia-Grajewska.
TYTUŁ: Aksjologiczne ujęcie destabilizacji organizacyjnej. Wartości korporacyjne w czasie kryzysu
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Axiological conceptualization of organizational destabilization. Corporate values in the time of crisis
ŹRÓDŁO: Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - 2011, nr 1 (144), s. 11-25
p-ISSN: 0137-5466
e-ISSN: 2300-2530

UWAGI: Bibliogr. 82 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wartości korporacyjne
 • kryzys
 • destabilizacja organizacyjna
 • aksjologia
 • system
 • katalaktyka

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • corporate values
 • crisis
 • organizational destabilization
 • axiology
 • system
 • catalactics

  Adres url:
  2/10
  AUTORZY: Anna Borowicz.
  TYTUŁ: Metody docierania do aksjologicznego wymiaru rzeczywistości w filozofiach działania Paula Ricoeura i Józefa Tischnera
  ŹRÓDŁO: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. - 2012, R. 21, nr 2, s. 311-328
  p-ISSN: 1230-1493

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • filozofia działania
 • upadek
 • zło
 • "ja"
 • wzajemność
 • aksjologia
 • agatologia

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  3/10
  AUTORZY: Izabela Kępka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Barwy klubów piłkarskich jako nośnik wartości : na podstawie przyśpiewek kibiców piłki nożnej ekstraklasy
  ŹRÓDŁO: W: Barwa w języku, literaturze i kulturze, 4 / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Danuty Stanulewicz
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [177]-187
  ISBN: 978-83-7867-086-5
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • barwa
 • aksjologia
 • piosenki kibiców

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/10
  AUTORZY: Zbyszek Dymarski.
  TYTUŁ: Agatologiczna i aksjologiczna próba uzasadnienia wyborów etycznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: An athological and axiological attempt at justifying ethical choices
  ŹRÓDŁO: Ruch Filozoficzny. - 2014, T. 71, nr 2, s. 123-142
  p-ISSN: 0035-9599

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • uzasadnienie etyki
 • etyka
 • wybory etyczne
 • średniowieczna wizja świata
 • aksjologia
 • agatologia
 • hierarchia wartości
 • spotkanie
 • Tomasz z Akwinu
 • Jacek Filek
 • Max Scheler
 • Józef Tischner

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • justification of ethics
 • ethics
 • ethical choices
 • medieval vision of the world
 • axiology
 • agathology
 • hierarchy of values
 • encounter
 • Thomas Aquinas
 • Jacek Filek
 • Max Scheler
 • Józef Tischner

  Adres url:
  DOI:
  5/10
  AUTORZY: Anna Borowicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Filozofia społeczna Józefa Tischnera: polemika z antropocentrycznym prometeizmem czy przechowanie jego dziedzictwa?
  ŹRÓDŁO: W: II Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME 2015 : abstrakty / red.: Krzysztof Bałękowski, Kamil Maciąg
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 32-33
  ISBN: 978-83-65272-31-7
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • antropologia
 • filozofia społeczna
 • "praxis"
 • aksjologia
 • agatologia

  6/10
  AUTORZY: Izabela Kępka.
  TYTUŁ: Rola sacrum w języku piosenek polskich kibiców piłki nożnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of sacrum in the songs of Polish football fans
  ŹRÓDŁO: Język Polski. - 2015, R. 95, nr 3, s. 270-281
  p-ISSN: 0021-6941

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • aksjologia
 • język religijny
 • piosenki kibiców

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • axiology
 • religious language
 • football fans' songs

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/10
  AUTORZY: Robert Opora, Przemysław Piwowarczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Instytucje izolacyjne dla nieletnich
  ŹRÓDŁO: W: Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  SERIA: Psychologia w Postępowaniu Karnym i Wykonawczym
  OPIS FIZYCZNY: S. 144-172
  ISBN: 978-83-01-18293-9
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  UWAGI: Robert Opora: wprowadzenie, pkt 4.1.-4.8., podsumowanie
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • aksjologia
 • celkowy system penitencjarny
 • charyzmat zakonny
 • niedostosowanie społeczne
 • nieletni sprawcy czynów karalnych
 • chrześcijańskie ośrodki resocjalizacji
 • transcendencja

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/10
  AUTORZY: Arkadiusz Modrzejewski.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wartości europejskie a problem uchodźców
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: European values and refugees problem
  ŹRÓDŁO: W: Ruchy migracyjne : współczesna przestrzeń tolerancji i patologii / red nauk. Joanna Leska-Ślęzak, Jarosław Ślęzak
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Forum Dialogu Publicznego, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 11-19
  ISBN: 978-83-89775-41-2
  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Unia Europejska
 • aksjologia
 • kryzys migracyjny
 • Solidarność

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Union
 • axiology
 • immigration crisis
 • Solidarity

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/10
  AUTORZY: Izabela Kępka.
  TYTUŁ: My naród - czyli kto? Kategoria my - oni w przemówieniach Jarasława Kaczyńskiego z okazji rocznic smoleńskich
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: We the people - who is it? Category we - they in the speeches of Jaroslaw Kaczynski on the occasion of Smoleńsk anniversary
  ŹRÓDŁO: Media Biznes Kultura = Media Business Culture. - 2017, nr 1 (2), s. 119-129
  p-ISSN: 2451-1986
  e-ISSN: 2544-2554

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • język polityki
 • propaganda
 • relacje nadawczo-odbiorcze
 • aksjologia
 • językowa kreacja narodu

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • language of politics
 • propaganda
 • transnational relations
 • axiology
 • linguistic creation of the nation

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  10/10
  AUTORZY: Jerzy Zajadło.
  TYTUŁ: Sumienie sędziego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Judicial conscience
  ŹRÓDŁO: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2017, R. 79, z. 4, s. 31-41
  p-ISSN: 0035-9629

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  UWAGI: Artykuł opublikowano w jęz. pol. i ang.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sędzia
 • sumienie
 • konflikt
 • aksjologia
 • kryzys konstytucyjny

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego