logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: BADANIA JAKOŚCIOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/11
AUTORZY: Alicja Jurgiel.
TYTUŁ: Praktyki badawcze obecne w badaniach biograficznych nad procesami społeczno-kulturowego uczenia się dorosłych. Ujęcie krytyczne
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Research practices present in biographical research into socio-cultural processes of adult learning. A critical approach
ŹRÓDŁO: Edukacja Dorosłych. - 2011, nr 2 (65), s. [93]-98
p-ISSN: 1230-929X

UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • badanie biograficzne
 • uczenie się dorosłych
 • badania jakościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • biographical research
 • adult learning
 • faithfulness to the procedure
 • qualitative approach

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/11
  AUTORZY: Artur Piszek, Krzysztof Stachura.
  TYTUŁ: Evernote: zastosowanie notatnika internetowego do badań jakościowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Evernote: using online notes for performing qualitative research
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologii Jakościowej, [dokument elektroniczny]. - 2014, T. 10, nr 2, s. 196-210
  TRYB DOSTĘPU: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume26/PSJ_10_2_Piszek_Stachura.pdf [dostęp 26.01.2016]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Evernote
 • CAQDA
 • badania jakościowe
 • organizowanie informacji
 • NVivo

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Evernote
 • CAQDA
 • qualitative research
 • organizing data
 • NVivo

  Adres url:
  3/11
  AUTORZY: Martin Blaszk.
  TYTUŁ: Between didactics, the mentor and the pupils : trainee reflections concerning their teaching practices
  ŹRÓDŁO: Neofilolog. - 2015, nr 45/1, s. 9-25
  p-ISSN: 1429-2173

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • praktyka nauczycielska
 • refleksja dialogowa
 • ważni inni
 • badania jakościowe
 • badania pilotażowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • teaching practices
 • dialogical reflection
 • significant others
 • qualitative research
 • pilot study

  Adres url:
  4/11
  AUTORZY: Alicja Jurgiel-Aleksander.
  TYTUŁ: Jaka edukacja i dla kogo? Biografie edukacyjne dorosłych i ich społeczny wymiar
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: What kind of education and for whom? The educational biographies of adults and their social dimensions
  ŹRÓDŁO: Rocznik Andragogiczny. - 2015, T. 22, s. 79-100
  p-ISSN: 1429-186X
  e-ISSN: 2391-7571

  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • edukacja dorosłych
 • uczenie się dorosłych
 • ucząca się biografia
 • badania jakościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • adult education
 • adult learning
 • learning biography
 • qualitative research

  Adres url:
  DOI:
  5/11
  AUTORZY: Borys Cymbrowski, Dorota Rancew-Sikora.
  TYTUŁ: Od redaktorów: dylematy etyczne i ryzyko w badaniach terenowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ethical issues and risk in fieldwork. Introduction
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologii Jakościowej, [dokument elektroniczny]. - 2016, T. 12, nr 3, s. 6-21
  TRYB DOSTĘPU: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume35/PSJ_12_3_Cymbrowski_Rancew-Sikora.pdf[dostęp 24.08.2016]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • socjologia
 • antropologia
 • badania jakościowe
 • etyka
 • ryzyko

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sociology
 • anthropology
 • qualitative research
 • ethics
 • risk

  Adres url:
  6/11
  AUTORZY: Dorota Rancew-Sikora, Borys Cymbrowski.
  TYTUŁ: W stronę socjologicznego ujęcia etyki badań naukowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Towards a sociological understanding of research ethics
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologii Jakościowej, [dokument elektroniczny]. - 2016, T. 12, nr 3, s. 22-39
  TRYB DOSTĘPU: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume35/PSJ_12_3_Rancew-Sikora_Cymbrowski.pdf [dostęp 24.08.2016]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 50 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kodeks etyczny
 • paradygmat normatywny vs imperatywny w socjologii
 • badania jakościowe
 • badania terenowe
 • historia socjologii

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ethical codes
 • normative vs interpretative paradigm in social sciences
 • qualitative research
 • fieldwork
 • history of sociology

  Adres url:
  7/11
  AUTORZY: Maciej Brosz, Grzegorz Bryda, Piotr Siuda.
  TYTUŁ: Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Big Data, CAQDAS and research procedure in the field of qualitative research
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologii Jakościowej, [dokument elektroniczny]. - 2017, T. 13, nr 2, s. 6-23
  TRYB DOSTĘPU: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume38/PSJ_13_2_Brosz_Bryda_Siuda.pdf [dostęp 08.06.2017]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Big Data
 • CAQDAS
 • komputerowa analiza danych jakościowych
 • danetyzacja
 • przetwarzanie danych
 • badania jakościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Big Data
 • CAQDAS
 • computer-aided qualitative data analysis
 • data processing
 • datafication
 • qualitative data

  Adres url:
  8/11
  AUTORZY: Magdalena Wawrzyniak-Śliwska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Fenomenografia jako perspektywa w badaniach glottodydaktycznych nad nauczycielami
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The phenomenographic perspective in glottodidactic research
  ŹRÓDŁO: W: Nauczyciele języków obcych : konteksty pracy - kształcenie - doskonalenie zawodowe / red. nauk. Ewa Andrzejewska, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 105-118
  ISBN: 978-83-7865-532-9
  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fenomenografia
 • badania glottodydaktyczne
 • badania jakościowe
 • podmiotowe koncepcje zjawisk

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenography
 • glottodidactic research
 • qualitative research
 • subjective conceptualizations of phenomena

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/11
  AUTORZY: Alicja Jurgiel-Aleksander.
  TYTUŁ: Fenomenografia w wybranych badaniach nad edukacją. Od praktyki badawczej do identyfikacji założeń metody
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Phenomenography in some educational research. From practices to identification of methodological assumptions
  ŹRÓDŁO: Studia i Badania Naukowe = Scientific Studies and Research. - 2017, R. 11, nr 1, s. 89-98
  p-ISSN: 1897-2829

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fenomenografia
 • praktyki edukacyjne
 • badania jakościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • phenomenography
 • educational practices
 • qualitative research

  10/11
  AUTORZY: Dorota Krzemińska.
  TYTUŁ: O patriotyzmie, patriotach i wartościach patriotycznych w rozmowach z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Refleksje na marginesie pewnej pracy magisterskiej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On patriotism, patriots and patriotic values in conversations with adults with intellectual disabilities. Reflections on the margins of a particular master's thesis
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2017, nr 26, s. 58-83
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519

  UWAGI: Bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • świat wartości patriotycznych
 • osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną
 • badania jakościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • patriotic values
 • adults with intellectual disabilities
 • qualitative research

  Adres url:
  11/11
  AUTORZY: Katarzyna Kmita-Zaniewska.
  TYTUŁ: Interakcje, narracje i interpretacje w badaniach biograficznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Interactions, narrations and interpretations in biographical research
  ŹRÓDŁO: Ruch Pedagogiczny. - 2018, nr 4, s. 117-132
  p-ISSN: 0483-4992

  UWAGI: Bibliogr. 39 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • badania biograficzne
 • wywiady narracyjne
 • interakcjonizm symboliczny
 • badania jakościowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • biographical research
 • narrative interviews
 • symbolic interactionism
 • qualitative research

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego