logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: BEZROBOCIE
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/19
AUTORZY: Anita Szymańska.
TYTUŁ: Wpływ systemu negocjacji płacowych na funkcjonowanie rynku pracy
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wage bargaining and labour market performance
ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 113, s. [938]-951
p-ISSN: 1899-3192

UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Ekonomia
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • negocjacje płacowe
 • związki zawodowe
 • centralizacja
 • bezrobocie

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/19
  AUTORZY: Małgorzata Zielińska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Emigracja jako odpowiedź na trudną sytuację finansową. Raport z badań Polaków na Islandii.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Emigration as a response to a difficult financial situation. Raport from astudy on Poles in Iceland.
  ŹRÓDŁO: W: Oblicza biedy we współczesnej Polsce, [dokument elektroniczny] / red. Monika Popow [et al.].
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Doktoranckie Koło Naukowe "Na Styku", 2011.
  OPIS FIZYCZNY: S. 249-264.
  ISBN: 978-83-9337420-5
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: http://depot.ceon.pl/handle/123456789/131 [dostęp 3.02.2012].
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • emigracja
 • Polonia
 • Islandia
 • warunki pracy
 • związki zawodowe
 • pomoc społeczna
 • bezrobocie
 • ubóstwo względne

  Adres url:
  3/19
  AUTORZY: Dorota Banaszkiewicz, Olga Komorowska.
  TYTUŁ: Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Determinants of risk of long-term unemployment among people with or without disabilities
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. [135]-145
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezrobocie
 • bezrobocie długotrwałe
 • osoba niepełnosprawna
 • ryzyko względne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • unemployment
 • long-term unemployment
 • disabled person
 • relative risk

  Adres url:
  4/19
  AUTORZY: Dorota Czykier-Wierzba.
  TYTUŁ: Ekonomiczne i społeczne skutki kryzysu w krajach członkowskich Unii Europejskiej i sposoby ich ograniczania.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Economic and social consequences of the crisis for the member countries of the European Union and measures for their mitigation.
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2012, R. 10, nr 2, cz. 1, s. [5]-29.
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Unia Europejska
 • kraje członkowskie
 • kryzys i jego skutki
 • bezrobocie
 • pakiety stymulacyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • European Union
 • member states
 • crisis and its consequences
 • unemployment
 • stimulus packages

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/19
  AUTORZY: Wiesław Golnau.
  TYTUŁ: Teoria płacy efektywnej.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The efficiency wage theory.
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2012, R. 10, nr 2, cz. 1, s. [151]-159.
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rynek pracy
 • bezrobocie
 • płaca
 • krzywa płacy-wydajności

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • labor market
 • unemployment
 • wage
 • wage-productivity curve

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/19
  AUTORZY: Ewa Ignaciuk.
  TYTUŁ: Wpływ polityki elastycznego bezpieczeństwa na duński rynek pracy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Impact of flexicurity policy on Danish labour market
  ŹRÓDŁO: Optimum : studia ekonomiczne. - 2013, nr 6 (66), s. [85]-97
  p-ISSN: 1506-7637

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rynek pracy
 • elastyczne bezpieczeństwo
 • bezrobocie
 • wskaźnik zatrudnienia
 • polityka rynku pracy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • labour market
 • flexicurity
 • unemployment
 • employment rate
 • labour market policy

  Adres url:
  7/19
  AUTORZY: Anita Szymańska.
  TYTUŁ: Zróżnicowanie dochodów a efektywność rynku pracy na przykładzie wybranych krajów OECD
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Income inequality and efficiency of labour market
  ŹRÓDŁO: Optimum : studia ekonomiczne. - 2013, nr 6 (66), s. 31-44
  p-ISSN: 1506-7637

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zróżnicowanie dochodów
 • bezrobocie
 • hipoteza P. Krugmana

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • income inequality
 • unemployment
 • P. Krugman`s hypothesis

  Adres url:
  8/19
  AUTORZY: Ewa Ignaciuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dofinansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy jako sposób redukcji nierówności społeczno-ekonomicznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Financial support for business creation using fund from the Labour Fund, as a way to activate the unemployed in Poland
  ŹRÓDŁO: W: Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu / pod red. Anny Blajer-Gołębiewskiej i Leszka Czerwonki
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [67]-77
  ISBN: 978-83-7865-178-9
  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezrobocie
 • działalność gospodarcza
 • Fundusz Pracy
 • aktywne programy walki z bezrobociem

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/19
  AUTORZY: Wiesław Golnau.
  TYTUŁ: Model bumelowania w teorii płacy efektywnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Shirking model in efficiency wage theory
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2014, R. 12, nr 1, s. 169-182
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rynek pracy
 • bezrobocie
 • płaca
 • zależność płaca - wydajność pracy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • labour market
 • unemployment
 • wage
 • wage - productivity dependency

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  10/19
  AUTORZY: Anna Galik.
  TYTUŁ: Koszty pracy i bezrobocie w Polsce w 2014 roku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Labour costs and unemployment in Poland in 2014
  ŹRÓDŁO: Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2015, nr 7, s. 207-214
  p-ISSN: 1731-6707

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezrobocie
 • stopa bezrobocia
 • koszty pracy
 • rynek pracy

  Adres url:
  11/19
  AUTORZY: Beata Geruzel-Dudzińska.
  TYTUŁ: Przypadek Banku Palmas z Brazylii jako sposób na walkę z lokalnym kryzysem XXI wieku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Bank Palmas case from Brazil as a way to fight with local crisis the XXI century
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2015, Vol. 6, nr 4, s. 69-77
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2015/12/5_B_Geruzel-Dudzinska_WG_4_2015_GG.pdf [dostęp 11.10.2016]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • waluta alternatywna
 • gospodarka solidarna
 • bezrobocie
 • sieć prosumentów

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • alternative currency
 • solidarity economy
 • unemployment
 • prosumers network

  Adres url:
  12/19
  AUTORZY: Wojciech Truszkowski.
  TYTUŁ: Rynek pracy - uwarunkowania historyczne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Labor market - historical determinants
  ŹRÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2015, Vol. 6, nr 2, s. 63-68
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2015/07/7_W_Truszkowski_WG_22015_ZiE.pdf [dostęp 3.08.2015]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rynek pracy
 • bezrobocie
 • wpływ doświadczeń historycznych

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • labor market
 • unemployment
 • impact of historical events

  Adres url:
  13/19
  AUTORZY: Anita Szymańska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wpływ kryzysu ekonomicznego na rynki pracy krajów OECD w kontekście uwarunkowań modelowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The influence of the economic crisis on the labour markets in the OECD countries within a model framework
  ŹRÓDŁO: W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych, [dokument elektroniczny] / pod red. Roberta W. Włodarczyka
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 159-172
  ISBN: 978-83-942651-1-3
  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf [dostęp 09.03.2016]
  Tytuł-nazwa konferencji: I Międzynarodowa e-konferencja naukowa Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych
  Miejsce konferencji: Kraków
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.10.12
  Do dnia: 2015.10.18
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kryzys
 • rynek pracy
 • bezrobocie
 • elastyczność
 • modele rynku pracy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • crisis
 • labour market
 • unemployment
 • flexibility
 • labour market models

  Adres url:
  14/19
  AUTORZY: Paweł Atroszko, Justyna Siemionow, Franciszek Makurat, Anetta Jaworska, Joanna Jezierska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Formy oddziaływań penitencjarnych
  ŹRÓDŁO: W: Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  SERIA: Psychologia w Postępowaniu Karnym i Wykonawczym
  OPIS FIZYCZNY: S. 243-297
  ISBN: 978-83-01-18293-9
  UWAGI: Bibliogr. 23 poz.
  UWAGI: Paweł Atroszko: wprowadzenie, pkt 7.1. ; Justyna Siemionow: pkt 7.2. ; Franciszek Makurat: pkt 7.3. ; Joanna Jezierska: pkt 7.5.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • twórczość
 • twórczość więzienna
 • wychowanie przez sztukę
 • funkcje sztuki
 • aktywność fizyczna
 • sport
 • więźniowie
 • resocjalizacja
 • resocjalizacja penitencjarna
 • zalety programów resocjalizacyjno-terapeutycznych
 • zakres oddziaływań resocjalizacyjnych
 • trening zastępowania agresji (ART)
 • praca więźniów
 • resocjalizacja przez pracę
 • wychowanie do pracy
 • ergoterapia
 • system progresywny
 • nawyk pracy
 • bezrobocie
 • nieformalna kontrola społeczna
 • kapitał ludzki
 • wychowanie przez pracę

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  15/19
  AUTORZY: Adam Michał Laurosiewicz.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wybrane aspekty ekonomiczne bezrobocia na tle obszaru metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot
  ŹRÓDŁO: W: Współczesna problematyka wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych / pod red. Marcina Geryka i Arlety Pławskiej
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 114-128
  ISBN: 978-83-926884-7-1
  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezrobocie
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • makroekonomia

  Adres url:
  16/19
  AUTORZY: Adam Damrath.
  TYTUŁ: Bezrobocie wśród młodych ludzi wyzwaniem dla UE
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Youth unemployment as the challenge for the European Union
  ŹRÓDŁO: Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - 2017, nr 8, s. 367-376
  p-ISSN: 1731-6707

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rynek pracy
 • bezrobocie
 • młodzi
 • Unia Europejska
 • kryzys gospodarczy

  Adres url:
  17/19
  AUTORZY: Renata Anisiewicz.
  TYTUŁ: Rola szkolnictwa zawodowego w kształtowaniu lokalnego rynku pracy w Gdyni w latach 2000-2015
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of vocational education in labour market creating in Gdynia in the years 2000-2015
  ŹRÓDŁO: Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - 2017, Vol. 13, s. 428-438
  p-ISSN: 2083-3296
  e-ISSN: 2449-9048

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  UWAGI: Tyt. nru.: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezrobocie
 • Gdynia
 • rynek pracy
 • szkolnictwo zawodowe
 • XXI wiek

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • Gdynia
 • labour market
 • unemployment
 • vocational education
 • 21st century

  Adres url:
  DOI:
  18/19
  AUTORZY: Aleksandra Peplińska, Karolina Gierszewska, Piotr Połomski.
  TYTUŁ: Wzorzec zachowań związanych z pracą a jakość i poczucie sensu życia u osób pracujących, zagrożonych utratą pracy oraz bezrobotnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Work-related behaviours vs life quality and the meaning of life among the unemployed, those at risk of job loss, and working individuals
  ŹRÓDŁO: Miscellanea Anthropologica et Sociologica, [dokument elektroniczny]. - 2017, 18 (1), s. 91-110
  TRYB DOSTĘPU: http://maes-online.com/fulltxt.php?ICID=1242530 [dostęp 13.07.2017]
  p-ISSN: 2084-2937
  e-ISSN: 2354-0389

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • jakość życia
 • bezrobocie
 • praca zawodowa
 • sens życia
 • zaangażowanie zawodowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • meaning of life
 • unemployment
 • career
 • life quality
 • professional commitment

  Adres url:
  19/19
  AUTORZY: Maciej Tarkowski.
  TYTUŁ: The role of housing in the spatial distribution of unemployment in Poland
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Rola zasobów mieszkaniowych w różnicowaniu stanów lokalnych rynków pracy w Polsce
  ŹRÓDŁO: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2018, Vol. 4, 337, s. 203-218
  p-ISSN: 0208-6018
  e-ISSN: 2353-7663

  UWAGI: Bibliogr. 54 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezrobocie
 • lokalne rynki pracy
 • Polska
 • zasoby mieszkaniowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • unemployment
 • local labour markets
 • Poland
 • housing stock

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego