logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: ETNOGRAFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/8
AUTORZY: Zbigniew Kaźmierczyk.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Dolina wierzeń Tomasza.
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Tom's faith valley.
ŹRÓDŁO: W: Česlovo Milošo skaitymai 5 : Genius Loci - asmenybė ir kūryba kaip erdvės vaizdinys = Czeslaw Milosz's readings 5 : Genius Loci - personality and creation as image of the space / [ red. kol. Asija Kovtun et al.].
ADRES WYDAWNICZY: Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012.
OPIS FIZYCZNY: S. 19-24.
ISBN: 978-9955-12-625-6
UWAGI: Bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: ZMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • etnografia
 • religia
 • wyobraźnia
 • świecki
 • naukowość
 • harmonia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • etnography
 • religion
 • imagination
 • secular
 • scientific
 • harmony

  2/8
  AUTORZY: Radosław Kossakowski.
  TYTUŁ: Medytacja i futbolowa gorączka : o potencjale, ograniczeniach i domknięciach autoetnografii
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Meditation and football fever : on the potential, limitations and closings of autoethnography
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologii Jakościowej, [dokument elektroniczny]. - 2014, T. 10, nr 3, s. 96-122
  TRYB DOSTĘPU: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume27/PSJ_10_3_Kossakowski.pdf [dostęp 11.09.2014]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 57 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • autoetnografia sugestywna
 • autoetnografia analityczna
 • etnografia
 • kultura
 • badania terenowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • evocative autoethnography
 • analytic autoethnography
 • ethnography
 • culture
 • field research

  Adres url:
  3/8
  AUTORZY: Dorota Rancew-Sikora.
  TYTUŁ: Opowiadanie w społecznym układzie stołu. Analiza konwersacyjna spotkań rodzinnych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Storytelling at the table. Conversation analysis of family gatherings in Poland
  ŹRÓDŁO: Studia Humanistyczne AGH. - 2015, T. 14, [nr] 1, s. 25-43
  p-ISSN: 2084-3364
  e-ISSN: 2300-7109

  UWAGI: Bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • analiza konwersacyjna
 • etnografia
 • narracja
 • opowiadanie
 • storytelling
 • small stories
 • czas społeczny
 • stół
 • jedzenie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • conversation analysis
 • ethnography
 • narrative studies
 • storytelling
 • small stories
 • family
 • table
 • food

  Adres url:
  DOI:
  4/8
  AUTORZY: Ewelina Lechocka.
  TYTUŁ: "Ach lanku, lanku wiele ty kosztujesz, wiele ty ludzi czansto fatygujesz" - czyli o wizerunku najcenniejszej uprawy, utrwalonym w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "Ach lanku, lanku wiele ty kosztujesz, wiele ty ludzi czansto fatygujesz" - on the image of the most valuabe crops featured in folk songs of Warmia and Masuria
  ŹRÓDŁO: Slov'ânsk'ij Zbìrnik. - 2016, Vip. 20, s. 292-308
  p-ISSN: 2413-0613

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: ZAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • etnografia
 • len
 • pieśni ludowe
 • Warmia i Mazury

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ethnography
 • flax
 • folksongs
 • Warmia and Masuria

  5/8
  AUTORZY: Anna Horolets.
  TYTUŁ: Badacz jako gość
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Researcher as a guest
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologii Jakościowej, [dokument elektroniczny]. - 2016, T. 12, nr 3, s. 54-69
  TRYB DOSTĘPU: http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume35/PSJ_12_3_Horolets.pdf [dostęp 29.08.2016]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 42 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • etnografia
 • praktyka badawcza
 • etyka
 • gościnność
 • gość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • anthropology
 • research practice
 • ethics
 • hospitality
 • guest

  Adres url:
  6/8
  AUTORZY: Bin He, Tomomi Splisgart (tł.), Jacek Splisgart (tł.).
  TYTUŁ: Ceremonie pogrzebowe i sposób pochówku u Chińczyków Han
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The Han Chinese funeral ceremonies and burial manners
  ŹRÓDŁO: Gdańskie Studia Azji Wschodniej. - 2017, z. 11, s. 7-26
  p-ISSN: 2084-2902
  e-ISSN: 2353-8712

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji:
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • etnografia
 • folklorystyka
 • obrzędowość
 • Chiny
 • Chińczycy Han
 • obrzędowość pogrzebowa
 • kult zmarłych

  Adres url:
  DOI:
  7/8
  AUTORZY: Anna Kwaśniewska.
  TYTUŁ: Friedrich Wilhelm Lorentz jako etnograf
  ŹRÓDŁO: Nasze Pomorze. - 2017, nr 19, s. 133-147
  p-ISSN: 1640-1239

  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • badacze Kaszub i Pomorza
 • etnografia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • researchers in Kashubia and Pomerania
 • ethnography

  8/8
  AUTORZY: Jacek Gądecki, Marcin Jewdokimow, Magdalena Żadkowska.
  TYTUŁ: One study - different stories. The multi-method perspective in studying telework
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Jedno studium - różne historie. Perspektywa łączenia wielu metod w badaniu telepracy
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologiczny = Sociological Review. - 2018, T. 67, [nr] 4, s. 77-95
  p-ISSN: 0033-2356
  e-ISSN: 2450-9351

  UWAGI: Bibliogr. 54 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • telepraca
 • podmiot pracujący
 • etnografia
 • triangulacja metod
 • wywiad z diadą

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • telework
 • working unit
 • ethnography
 • multi-method perspective
 • dyadic interviews

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego