logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/7
AUTORZY: Monika Popow.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kim są Polacy? - kategoria polskości w dyskursie prasowym
ŹRÓDŁO: W: Wielokulturowość w dziedzictwie kulturowym polskich społeczności regionalnych i lokalnych / red. nauk. Samanta Kowalska
ADRES WYDAWNICZY: Kalisz ; Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2011
OPIS FIZYCZNY: S. 346-359
ISBN: 978-83-62135-10-3
UWAGI: Bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polskość
 • krytyczna analiza dyskursu
 • Laclau Mouffe
 • artykuły prasowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • national identity
 • Polish identity
 • critical discourse analysis

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/7
  AUTORZY: Wojciech Siegień.
  TYTUŁ: Przedszkole a polityka edukacyjna na Białorusi. Analiza dyskursu władzy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Preschooling in educational policy in Belarus. An analysis of the discourse of power
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2012, R. 8, nr 2, s. [24]-38
  p-ISSN: 1734-1582

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • krytyczna analiza dyskursu
 • Białoruś
 • edukacja przedszkolna
 • władza
 • autorytaryzm

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • critical discourse analysis
 • Belarus
 • preschool education
 • authoritarianism

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/7
  AUTORZY: Dorota Rancew-Sikora.
  TYTUŁ: Dyskurs i interakcja : problem trafnego wyboru kontekstu do interpretacji rozmów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Discourse and/as interaction : the problem of relevant context selection for the interpretation of talk
  ŹRÓDŁO: Przegląd Socjologii Jakościowej, [dokument elektroniczny]. - 2013, T. 9, nr 1, s. 12-31
  TRYB DOSTĘPU: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume21/PSJ_9_1_Rancew-Sikora.pdf [dostęp 28.02.2014]
  e-ISSN: 1733-8069

  UWAGI: Bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • analiza konwersacyjna
 • krytyczna analiza dyskursu
 • rozmowy formalne i nieformalne
 • władza w interakcji
 • przesłuchanie policyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • conversation analysis
 • critical discourse analysis
 • formal and informal talk
 • power in interaction
 • police interrogation

  Adres url:
  4/7
  AUTORZY: Katarzyna Kaczor.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: We władzy dyskursów. O polskich definicjach fantasy
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: In the power of discourses. On Polish definitions of fantasy
  ŹRÓDŁO: W: Między przymusem a akceptacją : meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej / pod red. Anny Gemry i Konrada Dominasa
  ADRES WYDAWNICZY: Wrocław : Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 25-44
  ISBN: 978-83-936321-5-2
  UWAGI: Bibliogr. w przypisach
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • definiowanie fantasy
 • taksonomia fantasy
 • polska teoria literatury XX i XXI wieku
 • krytyczna analiza dyskursu
 • struktura pola literackiego Pierre'a Bourdieu
 • teoria dyskursu Michela Foucaulta
 • A. Sapkowski
 • S. Lem
 • J.R.R. Tolkien

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • defining fantasy
 • taksonomy of fantasy
 • Polish theory of the 20th and 21st century literature
 • critical analysis of the discourse
 • Michel Foucault's theory of discourse
 • literary field structure
 • Pierre Bourdieu's theory of literary field
 • A. Sapkowski
 • S. Lem
 • J.R.R. Tolkien

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  5/7
  AUTORZY: Karolina Starego.
  TYTUŁ: Krytyczna Świadomość Językowa i Pozytywna Analiza Dyskursu. Edukacyjne implikacje krytycznie zorientowanych teorii dyskursu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Critical Language Awareness and Positive Discourse Analysis. Educational implications of critically oriented theories of discourse
  ŹRÓDŁO: Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education. - 2017, R. 13, nr 2 (37), s. 55-67
  p-ISSN: 1734-1582
  e-ISSN: 2451-2230

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • krytyczna edukacja językowa
 • krytyczna świadomość językowa
 • pozytywna analiza dyskursu
 • krytyczna alfabetyzacja
 • krytyczna analiza dyskursu
 • design

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • critical language education
 • critical language awareness
 • Positive Discourse Analysis
 • critical literacy
 • critical discourse analysis
 • design

  Adres url:
  6/7
  AUTORZY: Piotr Stańczyk.
  TYTUŁ: Recenzja książki Tomasza Szkudlarka: On the Politics of Educational Theory (New York-London: Routledge 2017), ss. 144
  ŹRÓDŁO: Forum Oświatowe. - 2017, Vol. 29, nr 1, s. 229-233
  p-ISSN: 0867-0323
  e-ISSN: 2450-3452

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PRE
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • krytyczna analiza dyskursu
 • teoria polityki
 • Herbart
 • Rousseau
 • Laclau
 • Szkudlarek

  Adres url:
  7/7
  AUTORZY: Beata Karpińska-Musiał.
  TYTUŁ: The educational rhetoric of empowerment in academic tutoring: The teacher's and student's perspectives
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Edukacyjna retoryka upełnomocnienia w tutoringu akademickim z perspektywy nauczyciela i studenta
  ŹRÓDŁO: Beyond Philology. - 2017, no. 14/1, s. 205-224
  p-ISSN: 1732-1220
  e-ISSN: 2451-1498

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • język
 • edukacyjna retoryka upełnomocnienia
 • krytyczna analiza dyskursu
 • retoryka
 • tutoring akademicki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • academic tutoring
 • critical discourse analysis
 • educational rhetoric of empowerment
 • language
 • rhetoric

  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego