logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/22
AUTORZY: Jolanta Rzeźnicka-Krupa.
TYTUŁ: Niepełnosprawność intelektualna : narracje, reprezentacje, konteksty
TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Intellectual disability : narrations, representations, contexts
ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2013, nr 10, s. [85]-111
p-ISSN: 2080-9476

UWAGI: Bibliogr. 51 poz.
UWAGI: Tyt. nru: Współczesne perspektywy badań nad niepełnosprawnością
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niepełnosprawność intelektualna
 • wiedza
 • nurty teoretyczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intellectual disability
 • knowledge
 • theoretical trends

  2/22
  AUTORZY: Agnieszka Woynarowska.
  TYTUŁ: Trójmiejskie praktyki wspomagania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Supporting vocational activity of people with intellectual disability in Trójmiasto
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2013, nr 9, s. [113]-123
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Dorosłość z niepełnosprawnością : obszary doświadczeń codzienności
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wsparcie w pracy
 • niepełnosprawność intelektualna
 • zatrudnienie wspomagane

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • supported working
 • intellectual disability
 • supported employment

  3/22
  AUTORZY: Justyna Siemionow.
  TYTUŁ: Uczeń niedostosowany społecznie z obniżoną sprawnością intelektualną - możliwości oddziaływań edukacyjnych i resocjalizacyjnych w instytucji opiekuńczo-wychowawczej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Pupil with social maladjustment and lower intellectual abilities - educational and social rehabilitation impact within caring and educational institution
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2013, nr 12, s. [32]-43
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Pogranicza niepełnosprawności
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niedostosowanie nieletnich
 • niepełnosprawność intelektualna
 • zniekształcenia poznawcze
 • proces rehabilitacji społecznej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • maladjusted juveniles
 • intallectual disability
 • cognitive distortion
 • social rehabilitation process

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/22
  AUTORZY: Iwona Lindyberg.
  TYTUŁ: (Nie)pełnosprawność w doświadczeniach dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: (Dis)ability in the experiences of adults with intellectual disability
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2014, nr 15, s. [123]-139
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Wsparcie społeczne. Różne oblicza choroby i niepełnosprawności
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niepełnosprawność
 • dorosłość
 • niepełnosprawność intelektualna
 • biografia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • disability
 • adulthood
 • mental disability
 • biography

  5/22
  AUTORZY: Katarzyna Kaczorowska-Bray.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Biologiczne podłoże zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną
  ŹRÓDŁO: W: Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. 263-285
  ISBN: 978-83-7744-046-9
  UWAGI: Bibliogr. zbiorcza s. 444-496
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • upośledzenie umysłowe
 • niepełnosprawność intelektualna
 • etiologia upośledzenia umysłowego
 • zaburzenia komunikacji językowej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mental retardation
 • intellectual handicap
 • ethiology of mental retardation
 • disorders of linguistic communication

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/22
  AUTORZY: Aleksandra Gonera.
  TYTUŁ: Symulatory niemowlęcia a uczenie się rodzicielstwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Infant simulators and learning parenthood
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2015, nr 20, s. 190-200
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 2 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Dziecko z niepełnosprawnością. Konteksty rozwojowe i edukacyjne
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • symulator niemowlęcia
 • rodzicielstwo
 • dorosłość
 • niepełnosprawność intelektualna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • infant simulator
 • parenthood
 • adulthood
 • intellectual disability

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/22
  AUTORZY: Amadeusz Krause.
  TYTUŁ: Dorosłość w niepełnosprawności intelektualnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Adulthood and intellectual disabilities
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2016, nr 24, s. 11-19
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 14 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Dorosłość osób z niepełnosprawnością / Różne oblicza wsparcia
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dorosłość
 • niepełnosprawność intelektualna
 • upośledzenie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • adulthood
 • intellectual disability
 • handicap

  8/22
  AUTORZY: Agnieszka Drabata.
  TYTUŁ: Nauczyciel wobec reifikacji tożsamości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of a teacher in the reification in the identity of a student with intellectual disability
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2016, nr 23, s. 173-186
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: (Re)wizje profesjonalizmu. Kształcenie w obliczu systemowych zmian i potrzeb podmiotu
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • reifikacja
 • tożsamość ucznia
 • obiektywizacja
 • nauczyciel
 • niepełnosprawność intelektualna
 • etykietowanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • reification
 • student's identity
 • objectification
 • teacher
 • intellectual disability
 • labeling

  9/22
  AUTORZY: Iwona Lindyberg, Agnieszka Woynarowska.
  TYTUŁ: O możliwościach i ograniczeniach wsparcia w dorosłości osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Refleksje na temat budowania lokalnego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością w Gdańsku
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: On possibilities and limitations in support of adult people with moderate and severe intellectual disabilities. Reflexions on the local support system for adults with disabilities in Gdańsk
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2016, nr 24, s. 142-158
  p-ISSN: 2080-9476

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Dorosłość osób z niepełnosprawnością / Różne oblicza wsparcia
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • dorosłość
 • niepełnosprawność intelektualna
 • system wsparcia
 • lokalne rozwiązania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • adulthood
 • intellectual disability
 • local support system and its offe

  10/22
  AUTORZY: Agnieszka Drabata.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Z rozważań nad integracją uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w ponowoczesnej rzeczywistości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Reflection on the integration of students with intellectual disabilities in postmodern reality
  ŹRÓDŁO: W: Wyzwania i kierunki rozwoju nauk społecznych, [dokument elektroniczny] / red. nauk. Sandra Frąckowiak, Patrycja Łaga, Margaretta Mielewczyk, Marta Pięta, Agnieszka Ploetzing, Monika Ruksztełło
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii, 2016
  OPIS FIZYCZNY: S. 232-256
  ISBN: 978-83-64970-11-5
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: https://issuu.com/politologiaug/docs/wyzwania_i_kierunki_rozwoju_nauk_sp_d44c7eb963ef80 [dostęp 25.01.2017]
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niepełnosprawność intelektualna
 • cele integracji
 • paradygmat integracyjny
 • ponowoczesność
 • koegzystencja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intellectual disability
 • integration objectives
 • integration paradigm
 • posmodernism
 • coexistence

  Adres url:
  11/22
  AUTORZY: Krzysztof Hryckowian.
  TYTUŁ: Definiowanie wybranych derywatów słowotwórczych i wyrazów wieloznacznych przez osobę niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim (studium przypadku)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: An analysis of selected word formation processes and ambiguous words produced by an intellectually disabled person (case study)
  ŹRÓDŁO: Progress : Journal of Young Researchers. - 2017, nr 2, s. 21-41
  p-ISSN: 2543-8638
  e-ISSN: 2543-9928

  UWAGI: Bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • derywat
 • kompetencja semantyczna
 • sprawność leksykalna
 • niepełnosprawność intelektualna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • derivation
 • semantic competence
 • lexical efficiency
 • intellectual disability

  Adres url:
  DOI:
  12/22
  AUTORZY: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Mirosław Michalik, Stanisław Milewski.
  TYTUŁ: Logopedyczne aspekty starzenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Speech therapy aspects of aging in people with intellectual disability
  ŹRÓDŁO: Logopedia. - 2017, 46, s. 285-302
  p-ISSN: 0459-6935

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niepełnosprawność intelektualna
 • komunikacja
 • starzenie się
 • zmiany demograficzne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intellectual disability
 • communication
 • aging
 • demographic changes

  13/22
  AUTORZY: Magdalena Bartniczak.
  TYTUŁ: Obszary zmian dyskursu naukowego warunkujące kierunek myślenia o narracji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Directions of scientific discourse change determining the way narratives of people with intellectual disabilities are viewed
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2017, nr 25, s. 38-54
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Niepełnosprawność intelektualna w perspektywie doświadczania
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • narracja
 • niepełnosprawność intelektualna
 • nurty teoretyczne
 • paradygmatyczna zmiana

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • narrative
 • intellectual disability
 • theoretical trends

  Adres url:
  14/22
  AUTORZY: Iwona Lindyberg.
  TYTUŁ: Warsztat Terapii Zajęciowej w doświadczeniach dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Occupational Therapy Workshop in the experiences of adults with moderate and severe intellectual disability
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2017, nr 25, s. 87-101
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Niepełnosprawność intelektualna w perspektywie doświadczania
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niepełnosprawność intelektualna
 • dorosłość
 • wsparcie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intellectual disability
 • adulthood
 • support

  Adres url:
  15/22
  AUTORZY: Katarzyna Kaczorowska-Bray.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zaburzenia mowy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - trudności badawcze
  ŹRÓDŁO: W: Studia logopedyczno-lingwistyczne : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego / red. nauk.: Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Barbara Kamińska
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 245-267
  ISBN: 978-83-7744-112-1
  UWAGI: Bibliogr. 69 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niepełnosprawność intelektualna
 • zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • oligofazja

  16/22
  AUTORZY: Katarzyna Kaczorowska-Bray.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zaburzenia pisania u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym
  ŹRÓDŁO: W: Zaburzenia komunikacji pisemnej / red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017
  SERIA: Logopedia XXI Wieku
  OPIS FIZYCZNY: S. 398-415
  ISBN: 978-83-7744-131-2
  UWAGI: Bibliogr. s. 852-854
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niepełnosprawność intelektualna
 • pisanie
 • kompetencja narracyjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intellectual disability
 • writing
 • narrative competence

  17/22
  AUTORZY: Iwona Lindyberg.
  TYTUŁ: "Być poetą" z niepełnosprawnością intelektualną. Próba odsłonięcia znaczeń nadawanych własnej twórczości poetyckiej przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: "Being e poet". Approaching the meanings ascribed to own poetic creativity by a person with mild intellectual disability
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2018, nr 32, s. 225-246
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niepełnosprawność intelektualna
 • twórczość
 • biografia
 • poeta

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intellectual disability
 • creativity
 • biography
 • poet

  Adres url:
  18/22
  AUTORZY: Agnieszka Drabata.
  TYTUŁ: Dekonstrukcja znaczeń nadawanych żądaniom przez nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Deconstruction of meanings given to demands by teachers working with students with intellectual disabilities
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2018, nr 30, s. 295-310
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519

  UWAGI: Bibliogr. 26 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Konteksty niepełnosprawności. Prawo - wsparcie - zmiana
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • szkoła
 • obowiązek
 • przymus
 • żądanie
 • proces edukacyjny
 • emancypacja
 • niepełnosprawność intelektualna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • school
 • duty
 • coercion
 • demand
 • educational process
 • emancipation
 • intellectual disability

  Adres url:
  19/22
  AUTORZY: Monika Dąbkowska.
  TYTUŁ: Konsekwencje doświadczenia wykorzystania seksualnego w dzieciństwie u osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The consequences of experiencing sexual abuse in childhood years among adults with intellectual disability
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2018, nr 31, s. 220-231
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niepełnosprawność intelektualna
 • wykorzystanie seksualne
 • zaburzenia psychiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intellectual disability
 • sexual abuse
 • mental disorders

  Adres url:
  20/22
  AUTORZY: Magdalena Bartniczak.
  TYTUŁ: Możliwe sposoby ujmowania kompetencji narracyjnej w kontekście autonomii jako kategorii teleologicznej w pedagogice specjalnej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Possible ways to include the narrative competence in relation to autonomy as a purpose in special pedagogy
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2018, nr 32, s. 127-142
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • narracja
 • kompetencja
 • kompetencja narracyjna
 • niepełnosprawność intelektualna
 • autonomia
 • refleksyjność
 • komunikacja

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • narration
 • competence
 • narrative competence
 • intelectual disability
 • autonomy
 • reflective
 • community

  Adres url:
  21/22
  AUTORZY: Joanna Doroszuk, Julita Wołoszyn.
  TYTUŁ: Nastoletnie uczennice z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie udzielanego im wsparcia
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Teenage students with intellectual disabilities in the perspective of their support
  ŹRÓDŁO: Niepełnosprawność. - 2018, nr 31, s. 147-167
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519

  UWAGI: Bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • nastoletnie macierzyństwo
 • niepełnosprawność intelektualna
 • wsparcie
 • dorastanie

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • teenage motherhood
 • intellectual disability
 • support
 • growing up

  Adres url:
  22/22
  AUTORZY: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Kamila Talaśka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Niedyrektywna terapia logopedyczna dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Non-directive speech therapy of adults with profound intellectual disability
  ŹRÓDŁO: W: Metody terapii logopedycznej / red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka
  ADRES WYDAWNICZY: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
  OPIS FIZYCZNY: S. 287-312
  ISBN: 978-83-227-9131-8
  UWAGI: Bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • niepełnosprawność intelektualna
 • starzenie się osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • terapia logopedyczna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • intellectual disability
 • aging of people with intellectual disability
 • speech therapy

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego