logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: RACHUNKOWOŚĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/23
AUTORZY: Jerzy Gwizdała, Sebastian Susmarski.
TYTUŁ: Rola controllingu w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2007, nr 7, s. 149-157
p-ISSN: 1733-2842

UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • controlling
 • specjalne strefy ekonomiczne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • controlling
 • special economic zones

  2/23
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Sposób oceny ćwiczeń z rachunkowości skomputeryzowanej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Marking in computerized accounting tutorial
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2009, 56, s. 17-21
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ocena studentów
 • rachunkowość skomputeryzowana
 • nauczanie
 • rachunkowość
 • studenci
 • program nauczania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • computerized accounting
 • students marking
 • teaching
 • accounting
 • students
 • curriculum

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/23
  AUTORZY: Teresa Martyniuk.
  TYTUŁ: Przychody jako kategoria prawa bilansowego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Incomes as a category in the accounting law
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2010, T. 54 (110), s. 117-128
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • przychody
 • prawo bilansowe
 • rachunkowość
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
 • ustawa o rachunkowości

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • revenue
 • balance law
 • accounting
 • International Accounting Standards (IAS)
 • accounting act

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/23
  AUTORZY: Olga Martyniuk.
  TYTUŁ: Rola audytu wewnętrznego w nadzorze korporacyjnym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The role of the internal auditing in the corporate governance
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2010, nr 30, s. 31-41
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • ład korporacyjny
 • audyt wewnętrzny

  5/23
  AUTORZY: Teresa Martyniuk.
  TYTUŁ: Sylwetka absolwenta studiów wyższych z zakresu rachunkowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Profile of the graduate of BA and MA degree courses in accounting
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2010, T. 56 (112), s. 139-147
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • formy dydaktyczne rachunkowości
 • profil osobowy
 • szkolnictwo wyższe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • teaching methods in accounting
 • personal profile
 • higher education

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  6/23
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Wymagania dotyczące prac magisterskich w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Requirements addressed to master's thesis at the Department Accounting University of Gdańsk
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2011, 63, s. 23-29
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ocena studentów
 • praca magisterska
 • rachunkowość
 • jakość kształcenia
 • standardy
 • szkolnictwo wyższe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • master's thesis
 • students marking
 • accounting
 • quality education
 • standards
 • higher education

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/23
  AUTORZY: Katarzyna Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka.
  TYTUŁ: Aspekty kulturowe rachunkowości - analiza krajowej literatury
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The cultural aspects of accounting - a review of Polish literature
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2012, T. 66 (122), s. 87-99
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kultura
 • rachunkowość
 • analiza literatury

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • culture
 • accounting
 • literature review

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  8/23
  AUTORZY: Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Teresa Martyniuk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Standaryzacja efektów nauczania rachunkowości w wyższych uczelniach w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Standarization of the effects of teaching accounting in colleges in the light of national qualification frameworks
  ŹRÓDŁO: W: Rachunkowość : dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego / pod red. Danuty Dziawgo
  ADRES WYDAWNICZY: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
  OPIS FIZYCZNY: S. [57]-75
  ISBN: 978-83-231-2855-7
  ISBN: 978-83-231-2910-3
  UWAGI: Bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji
 • efekty kształcenia
 • program kształcenia
 • rachunkowość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • national qualification frameworks
 • learning outcomes
 • program learning
 • accounting

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  9/23
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Wartość godziwa w zakładach ubezpieczeń w świetle nadchodzących zmian
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Goodwill value in the insurance companies in the light of incoming changes
  ŹRÓDŁO: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 2012, 126, s. 121-129
  p-ISSN: 2083-8611

  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • wartość godziwa
 • działalność ubezpieczeniowa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • fair value
 • insurance activity

  10/23
  AUTORZY: Grzegorz Bucior.
  TYTUŁ: Zakres programowy przedmiotu rachunkowość podatkowa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Range of the course programme tax accounting
  ŹRÓDŁO: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - 2012, 67, s. 15-26
  p-ISSN: 2081-0644
  e-ISSN: 2300-5386

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość podatkowa
 • nauczanie rachunkowości
 • sylabus rachunkowość podatkowa
 • programy studiów
 • program nauczania
 • dydaktyka
 • rachunkowość
 • podatki

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tax accounting
 • teaching of accounting
 • tax accounting syllabus
 • higher education curriculum
 • curriculum
 • teaching
 • accounting
 • taxes

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  11/23
  AUTORZY: Sylwia Silska-Gembka.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kulturowe uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The cultural determinants of quantification in accounting
  ŹRÓDŁO: W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / pod red. Bronisława Micherdy i Mariusza Andrzejewskiego
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
  OPIS FIZYCZNY: S. [193]-202
  ISBN: 978-83-7252-644-1
  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kultura
 • kwantyfikacja
 • wycena
 • rachunkowość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • culture
 • quantification
 • valuation
 • accounting

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  12/23
  AUTORZY: Nelli Artienwicz.
  TYTUŁ: Znaczenie rachunkowości jako nauki w ramach nauk społecznych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The importance of accounting within social sciences
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2013, T. 73 (129), s. 7-22
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 52 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • nauka
 • nauki społeczne
 • teoria
 • nauka rachunkowości

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • science
 • social sciences
 • theory of accounting

  13/23
  AUTORZY: Teresa Martyniuk, Wioletta Jasińska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Etyka w rachunkowości w kontekście odpowiedzialnego społecznie biznesu
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Ethics in accountanay in the context of socially responsible business
  ŹRÓDŁO: W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / pod red. nauk. Henryka Lelusza i Renaty Burchart
  ADRES WYDAWNICZY: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [189]-201
  ISBN: 978-83-7299-891-0
  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • etyka
 • rachunkowość
 • biznes

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • ethics
 • accountancy
 • business

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  14/23
  AUTORZY: Cyryl Kotyla.
  TYTUŁ: Jakość tworzonego prawa podatkowego i jego wpływ na obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The quality of tax legislation and its impact on the image of the unit presented in the financial statement
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2014, nr 68, s. 137-144
  p-ISSN: 1733-2842

  UWAGI: Bibliogr. 15 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Opodatkowanie przedsiębiorstw
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunek podatkowy
 • sprawozdanie finansowe
 • rachunkowość
 • prawo podatkowe
 • jakość legislacji
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • rozliczenie podatkowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tax bill
 • financial statement
 • accounting
 • tax law
 • quality of legislation
 • balance sheet
 • profit and loss statement

  Adres url:
  15/23
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń dla potrzeb rachunkowości i dyrektywy. Wypłacalność II - podobieństwa i różnice
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Reporting of the insurance companies for accounting purposes and the solvency. II directive - similarities and differences
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 342, s. 278-287
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 12 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bilans
 • niewypłacalność
 • rachunkowość
 • sprawozdanie finansowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • balance sheet
 • insolvency
 • accounting
 • financial statement

  Adres url:
  DOI:
  16/23
  AUTORZY: Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik, Sylwia Silska-Gembka.
  TYTUŁ: The impact of culture on interpreting International Financial Reporting Standards in Poland. A comparative analysis with Germany and Great Britain
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Wpływ uwarunkowań kulturowych na interpretację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Analiza porównawcza na tle Niemiec i Wielkiej Brytanii
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2014, T. 78 (134), s. 87-107
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • kultura
 • rachunkowość
 • MSSF

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • culture
 • accounting
 • IFRS

  17/23
  AUTORZY: Cyryl Kotyla.
  TYTUŁ: Ujmowanie podatkowych skutków zdarzeń w rachunkowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Accounting for tax consequences of transactions and other events
  ŹRÓDŁO: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - 2014, T. 79 (135), s. 45-56
  p-ISSN: 1641-4381

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • podatek dochodowy
 • wartość aktywów
 • podatek odroczony

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • accounting
 • income tax
 • asset value
 • deferred tax

  18/23
  AUTORZY: Teresa Martyniuk, Dagmara Gutowska.
  TYTUŁ: Wykorzystanie lean accounting w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The use of Llean accounting in performance management
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2014, nr 343, s. [386]-400
  p-ISSN: 1899-3192

  UWAGI: Bibliogr. 24 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • pomiary
 • rachunkowość

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • enterprise management
 • measurement
 • accounting

  Adres url:
  DOI:
  19/23
  AUTORZY: Teresa Martyniuk, Klaudia Balcer.
  TYTUŁ: Pomiar w rachunkowości na tle regulacji międzynarodowych
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Measurement in accounting against international regulations
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2015, nr 398, s. 317-326
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 19 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pomiar
 • rachunkowość
 • regulacje międzynarodowe

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • measurement
 • accounting
 • international regulations

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  DOI:
  20/23
  AUTORZY: Leszek Michalczyk.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Zastosowanie procedur inżynierii rachunkowości w wycenie działalności operacyjnej firm produkcyjnych
  ŹRÓDŁO: W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 3, [dokument elektroniczny], t. 2 / [red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech]
  ADRES WYDAWNICZY: Kraków : CreativeTime, 2015
  OPIS FIZYCZNY: S. 573-578
  ISBN: 978-83-63058-50-0
  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Płyta DVD
  Tytuł-nazwa konferencji: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Nauki Polskiej, VIII Edycja
  Miejsce konferencji: Gdańsk
  Kraj: PL
  Od dnia: 2015.04.11
  Do dnia: 2015.04.11
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rachunkowość
 • inżynieria rachunkowości
 • kalkulacja działalności produkcyjnej
 • wynik finansowy firm produkcyjnych

  21/23
  AUTORZY: Ewa Spigarska.
  TYTUŁ: Bilans zakładów ubezpieczeń na potrzeby wymogów wypłacalności i do celów statutowych - podobieństwa i różnice
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Balance sheet of insurance companies for solvency requirements and for statutory purposes - similarities and differences
  ŹRÓDŁO: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 415, s. 214-224
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bilans
 • wypłacalność
 • rachunkowość
 • wycena aktywów i zobowiązań

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • balance sheet
 • solvency
 • accounting
 • valuation of assets and liabilities

  Adres url:
  DOI:
  22/23
  AUTORZY: Anna Kamińska-Stańczak.
  TYTUŁ: Instytucja prawna fundacji w kontekście podmiotowości rachunkowości
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The legal institution of a foundation in the context of accounting subjectivity
  ŹRÓDŁO: Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2016, R. 14, nr 4, s. 261-283
  p-ISSN: 2084-5189

  UWAGI: Bibliogr. 53 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • fundacja
 • rachunkowość
 • uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • foundation
 • accounting
 • simplified accounting of revenues and expenses

  23/23
  AUTORZY: Aleksandra Wiercińska.
  TYTUŁ: Przydatność danych pochodzących z rachunkowości w analizach benchmarkingowych szpitala
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Usefulness of accounting data in the benchmarking analyses of hospitals
  ŹRÓDŁO: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - 2016, nr 2 (80), s. 411-420
  p-ISSN: 2450-7741
  e-ISSN: 2300-4460

  UWAGI: Bibliogr. 18 poz.
  UWAGI: Tyt. nru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • benchmarking szpitali
 • rachunkowość
 • podmioty lecznicze
 • zarzadzanie szpitalem

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • health care
 • benchmarking
 • accounting
 • benchmarking comparisons of the hospital

  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego