logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: ROZWÓJ GOSPODARCZY
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/9
AUTORZY: Mariola Łuczak, Urszula Kęprowska.
TYTUŁ: Mały ruch na granicy polsko-rosyjskiej
¬RÓDŁO: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - 2013, nr 12 (12), s. 57-74
p-ISSN: 1643-8175

UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • mały ruch graniczny
 • rozwój gospodarczy
 • granica polsko-rosyjska

  2/9
  AUTORZY: Ryszard Rolbiecki.
  TYTUŁ: Polityka budżetowo-fiskalna i monetarna w Polsce a popyt na usługi branży TSL
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Budget, fiscal and monetary policy in Poland and demand for transport - forwarding - logistics industry services
  ¬RÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2013, Vol. 4, nr 2, s. 41-50
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2013/07/5.-R.Rolbiecki_WG_2_2013_ZE.pdf [dostęp 6.12.2013]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • polityka makroekonomiczna
 • sektor logistyczny
 • rozwój gospodarczy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • macroeconomic policy
 • logistics sector
 • economic development

  Adres url:
  3/9
  AUTORZY: Andrzej Paczoski.
  TYTUŁ: Różnice kulturowe wobec wzrostu gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem przykładów państw UE)
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Cultural differences regarding economic growth : the example of the European Union countries
  ¬RÓDŁO: Polityka Gospodarcza. - 2014, nr 22, s. [91]-117
  p-ISSN: 1508-6453

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • uwarunkowania kulturowe w gospodarce
 • rozwój gospodarczy
 • polityka gospodarcza
 • kapitał społeczny

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • cultural factors in the economy
 • economic growth
 • economic policy
 • social capital

  4/9
  AUTORZY: Ernest Czermański.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Wybrane obszary oddziaływania rozwoju portu Gdynia na bliskie otoczenie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Chosen fields of influence on the direct hinterland of the port of Gdynia
  ¬RÓDŁO: W: Polskie porty morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Salmonowicza
  ADRES WYDAWNICZY: Szczecin : Wydawnictwo ANT Projekt, 2014
  OPIS FIZYCZNY: S. [99]-112
  ISBN: 978-83-60585-99-3
  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • port morski
 • transport
 • logistyka
 • Dolina Logistyczna Portu Gdynia
 • rozwój gospodarczy
 • rozwój regionalny
 • aktywizacja gospodarcza

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • sea port
 • transport
 • logistics
 • economic development
 • Logistic Valley of the port of Gdynia
 • regional development
 • economic activation

  5/9
  AUTORZY: Monika B±k.
  TYTUŁ WYSTˇPIENIA: Znaczenie ładu instytucjonalnego dla rozwoju kapitału ludzkiego i sukcesu procesów transformacji państw posocjalistycznych. Studium porównawcze dla wybranych krajów europejskich
  NAZWA KONFERENCJI: Konferencja naukowa Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju
  MIEJSCE: Kraków, 9-10 czerwca 2015
  ORGANIZATOR KONFERENCJI: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Uniwersytet Rzeszowski
  Typ publikacji: PXK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • ład instytucjonalny
 • rozwój gospodarczy
 • Europa ¦rodkowa i Wschodnia

  6/9
  AUTORZY: Ewelina Kochaniak.
  TYTUŁ: Inwestycje infrastrukturalne w rozwoju gospodarczym
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Infrastructure investments and economic development
  ¬RÓDŁO: Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2016, Vol. 7, nr 1, s. 63-70
  TRYB DOSTĘPU: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/04/6_E_Kochaniak_WG_1_2016_2_ZiE_.pdf [dostęp 22.04.2016]
  e-ISSN: 2082-677X

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • rozwój gospodarczy
 • wzrost gospodarczy
 • inwestycje
 • infrastruktura
 • inwestycje infrastrukturalne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • economic development
 • economic growth
 • investments
 • infrastructure
 • infrastructure investment

  Adres url:
  7/9
  AUTORZY: Tomasz Gutowski.
  TYTUŁ: Bezpo¶rednie inwestycje zagraniczne w Polsce jako jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Direct foreign investment in Poland as one of the form of international flow of capital
  ¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - 2017, nr 14, s. 179-189
  p-ISSN: 2080-6302

  UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • bezpo¶rednie inwestycje zagraniczne
 • rozwój gospodarczy
 • przepływ kapitału

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • foregin direct investment
 • barriers
 • economic development
 • economic growth
 • investment attractiveness

  Adres url:
  DOI:
  8/9
  AUTORZY: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski.
  TYTUŁ: Droga Korei Południowej do sukcesów gospodarczych i silnej pozycji w gospodarce ¶wiatowej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: South Korea's route to economic successes and strong position in the world economy
  ¬RÓDŁO: Pieni±dze i WięĽ. - 2017, R. 20, nr 1, s. 126-137
  p-ISSN: 1506-7513

  UWAGI: Bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Korea Południowa
 • gospodarka ¶wiatowa
 • rozwój gospodarczy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • South Korea
 • world economy
 • economic development

  9/9
  AUTORZY: Anna Semmerling.
  TYTUŁ: Udział turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym wybranych krajów Europy Wschodniej
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Share of foreign tourism in the development of economy on Eastern Europe countries
  ¬RÓDŁO: Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja. - 2017, z. 19 (1), s. 7-25
  p-ISSN: 1899-7228

  UWAGI: Bibliogr. 37 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • turystyka
 • turystyka zagraniczna
 • rozwój gospodarczy
 • PKB
 • państwa Europy Wschodniej

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • tourism
 • foreign tourism
 • economic development
 • GDP Eastern Europe countries

  Adres url:
    Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
 • Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego