logo UG

Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
Zapytanie: SAMOOCENA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetl wyniki w wersji do druku | | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/13
AUTORZY: Agata Borowska-Pietrzak.
TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Kształtowanie podmiotowego charakteru systemu okresowych ocen pracowników na przykładzie organizacji usługowych
ŹRÓDŁO: W: Człowiek-praca-organizacja : wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze / red. Felicjan Bylok, Aleksandra Czarnecka, Anna Słocińska
ADRES WYDAWNICZY: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
SERIA: Monografie - Politechnika Częstochowska, 0860-5017, nr 184
OPIS FIZYCZNY: S. 217-233
ISBN: 978-83-7193-463-6
UWAGI: Bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PMR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe w j. pol.:
 • cele oceniania
 • procedura informacyjna dotycząca SOOP
 • czasokres oceniania
 • kryteria oceny
 • metoda oceny
 • skala ocen
 • arkusz ocen
 • formuła oceny
 • samoocena
 • rozmowa oceniająca
 • procedura odwoławcza
 • wykorzystanie wyników systemu okresowych ocen pracowników (SOOP)
 • uwarunkowania SOOP

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  2/13
  AUTORZY: Maria Kaźmierczak, Justyna Michałek, Iwona Marchwiak.
  TYTUŁ: Osobowość a satysfakcja z małżeństwa i życia - rola orientacji na relacje interpersonalne
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Personality, marital adjustment and life satisfaction - the role of interpersonal orientation
  ŹRÓDŁO: Psychologia Jakości Życia. - 2010, T. 9, nr 2, s. 173-195
  p-ISSN: 1644-1796

  UWAGI: Bibliogr. 51 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • Ja współzależne
 • odrębność Ja
 • samoocena
 • cechy osobowości
 • satysfakcja z małżeństwa

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • interdependent self-construal
 • independent self-construal
 • self-esteem
 • personality traits
 • marital satisfaction

  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  3/13
  AUTORZY: Małgorzata Wiśniewska, Aneta Muzolf.
  TYTUŁ: Projakościowe strategie zarządzania i ich zastosowanie w obszarze opieki zdrowotnej na przykładzie Swissmed Centrum Zdrowia.
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Quality management strategies and their application in health care area on the example of Swissmed Centrum Zdrowia.
  ŹRÓDŁO: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - 2011, nr 55, s. 77-90.
  p-ISSN: 1732-324X

  UWAGI: Bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • doskonalenie
 • zarządzanie jakością
 • jakość usług medycznych
 • samoocena

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • continual improvement
 • quality management
 • medical service quality
 • self-assessment

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  4/13
  AUTORZY: Anna Kossobucka, Bożena Karawajczyk, Mirosława Semczuk.
  TYTUŁ: Zajęcia Praktyczno - Badawcze : program nauczania dla klas I-III gimnazjum, [dokument elektroniczny]
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk ; Elbląg : [ZPB-Innowacje], 2011
  OPIS FIZYCZNY: 89 s.
  UWAGI: http://www.zpb-innowacje.pl/files/2_ZPB_GIM_PROGRAM_NAUCZANIA.pdf [dostęp 16.05.2013]
  Typ publikacji: POD
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • konstruktywizm
 • program modułowy
 • ocenianie kształtujące
 • integracja wiedzy
 • wiedza osobista
 • elastyczny system kształcenia
 • moduł
 • jednostka modułowa
 • metoda projektów
 • samoocena
 • ocena rówieśnicza
 • autonomia ucznia

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • curriculum for hands-on science course

  Adres url:
  5/13
  AUTORZY: Dorota Jendza, Agata Szkiel.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Samoocena jednostek inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności w ujęciu Modelu CAF i ISO 17020 : podobieństwa i różnice
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The self-assessment of food safety inspection bodies in CAF Model and ISO 17020 : similarity and differences
  ŹRÓDŁO: W: Uwarunkowania sukcesu organizacji / red. nauk. Halina Czubasiewicz, Zdzisław Mokwa, Piotr Walentynowicz
  ADRES WYDAWNICZY: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2013]
  OPIS FIZYCZNY: S. [436]-450
  ISBN: 978-83-7531-261-4
  UWAGI: Bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • model CAF
 • jednostki inspekcyjne
 • wymagania ISO 17020
 • samoocena

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • CAF Model
 • inspection bodies
 • ISO 17020 requirements
 • self-assessment

  6/13
  AUTORZY: Piotr Grudowski, Małgorzata Wiśniewska.
  TYTUŁ: Dylematy reorientacji projakościowej w regulacjach dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Dilemmas of quality reorientation in Polish legal regulations concerning higher education institutions
  ŹRÓDŁO: Marketing i Rynek. - 2014, R. 21, nr 5, s. 786-[792]
  p-ISSN: 1231-7853

  UWAGI: Bibliogr. 16 poz.
  UWAGI: Artykuł na CD
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • szkolnictwo wyższe
 • zarządzanie jakością
 • samoocena
 • regulacje prawne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • higher education
 • quality management
 • self assessment
 • legal regulations

  Adres url:
  [sprawdź dostępność w katalogu BUG]
  7/13
  AUTORZY: Anna Ussorowska, Jacek Przybylski, Jan Mieszkowski, Bartłomiej Niespodziński, Pola Weiner.
  TYTUŁ: Wpływ samooceny na osiągnięcia sportowe u zawodników trenujących judo
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: The impact of self-esteem on the sporting achieve ments of athletes training judo
  ŹRÓDŁO: Journal of Health Sciences. - 2014, 4 (9), s. 39-50
  p-ISSN: 2300-665X
  e-ISSN: 1429-9623

  UWAGI: Bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • sprawność fizyczna
 • studenci
 • samoocena
 • ocena emocjonalna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • physical fitness
 • students
 • self-esteem
 • emotional evaluation

  Adres url:
  8/13
  AUTORZY: Maria Groenwald.
  TYTUŁ: O wstydzie w sytuacjach oceniania szkolnego i konsekwencjach doświadczania go przez uczniów
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: About shame in situations of school assessment and the consequences of experiencing it by the students
  ŹRÓDŁO: Colloquium. - 2015, nr 1, s. 77-96
  p-ISSN: 2081-3813

  UWAGI: Bibliogr. 40 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • wstyd i jego rodzaje (narcystyczny, sytuacyjny, agresywny i "uległości")
 • samoocena
 • ocena nauczycielska
 • ocena egzaminacyjna

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • shame and its types (narcissistic, situational, aggressive, and "submissive")
 • self-esteem
 • teacher's assessement
 • exam assessment

  Adres url:
  9/13
  AUTORZY: Marcin Szulc.
  TYTUŁ: Przyszłościowa orientacja temporalna i samoocena modelek
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Future temporal orientation and self-esteem of models
  ŹRÓDŁO: Miscellanea Anthropologica et Sociologica, [dokument elektroniczny]. - 2015, 16 (1), s. 50-73
  TRYB DOSTĘPU: http://maes-online.com/fulltxt.php?ICID=1150838 [dostęp 10.12.2015]
  p-ISSN: 2084-2937
  e-ISSN: 2354-0389

  UWAGI: Bibliogr. 63 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • plany życiowe
 • samoocena
 • modelki
 • branża mody

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • life plants
 • self-esteem
 • fashion models
 • fashion industry

  Adres url:
  DOI:
  10/13
  AUTORZY: Anna Maria Zawadzka, Magdalena Iwanowska.
  TYTUŁ: Materializm jawny i utajony a samoocena i gotowość do samonaprawy u młodzieży
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Explicit and implicit materialism vs self-esteem and readiness for self-improvement in young people
  ŹRÓDŁO: Roczniki Psychologiczne. - 2016, T. 19, nr 4, s. 701-721 [wersja pol.], s. 723-743 [wersja ang.]
  p-ISSN: 1507-7888

  UWAGI: Bibliogr. 48 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • adolescent
 • utajony i jawny materializm
 • samoocena
 • gotowość do samonaprawy

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • adolescent
 • implicit and explicit materialism
 • self-esteem
 • readiness for self-improvement

  Adres url:
  DOI:
  11/13
  AUTORZY: Anna Maria Zawadzka, Aleksandra Lewandowska-Walter.
  TYTUŁ: Wartości, style przywiązania i samoocena a materializm nastolatków
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Values, attachment styles and self-esteem vs. adolescents' materialism
  ŹRÓDŁO: Polskie Forum Psychologiczne. - 2016, T. 21, nr 3, s. 394-409
  p-ISSN: 1642-1043

  UWAGI: Bibliogr. 41 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • materializm
 • wartości
 • adolescent
 • samoocena
 • style przywiązania

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • materialism
 • values
 • self-esteem
 • adolescent
 • attachment styles

  Adres url:
  DOI:
  12/13
  AUTORZY: Jacek Przybylski, Katarzyna Miszczuk.
  TYTUŁ: Obniżenie nastroju u chorych na stwardnienie rozsiane - oddziaływanie przyjmowania interferonu na pogłębienie zjawiska
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Reduction of mood in patients with multiple sclerosis - influence of interferon taking to deepen the phenomenon
  ŹRÓDŁO: Miscellanea Anthropologica et Sociologica, [dokument elektroniczny]. - 2017, 18 (3), s. 207-213
  TRYB DOSTĘPU: https://maes-online.com/resources/html/article/details?id=158582 [dostęp 10.01.2018]
  p-ISSN: 2084-2937
  e-ISSN: 2354-0389

  UWAGI: Bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • nastrój
 • samoocena
 • stwardnienie rozsiane

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • mood
 • self-evaluation
 • multiple sclerosis

  Adres url:
  13/13
  AUTORZY: Aleksandra Dymowska, Joanna Jezierska.
  TYTUŁ [ROZDZIAŁU, FRAGMENTU]: Pedofilia - samoocena jako ważny element obrazu samego siebie
  TYTUŁ W INNYM JĘZYKU: Pedophilia - self esteem as an important element of self-image
  ŹRÓDŁO: W: Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna - problemy, programy i perspektywy rozwoju komunikacji / red. nauk. Irena Mudrecka
  ADRES WYDAWNICZY: Warszawa : Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2017
  OPIS FIZYCZNY: S. 211-217
  ISBN: 978-83-62902-22-4
  UWAGI: Bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PMR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Słowa kluczowe w j. pol.:
 • pedofilia
 • samoocena
 • obraz siebie
 • oddziaływanie korekcyjne

  Słowa kluczowe w j. ang.:
 • pedophilia
 • self esteem
 • self-image
 • corrective impact

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego